Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

11 İEMMUL Emniyette atamalar • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Mesut Yılmaz hukumetinin Emnıyet Genel Müdürluğu'ne getırdiği Ünal Erkan, kendi kadrosunu oluşturmaya başladı. Önemli daire mudürlukJerinin tamamına yeni atama yapıldı. Buna göre Başmufettiş Haluk Bahçekapılı kaçakçılık ve istihbarat, Başmufettiş Tuncer Meriç istihbarat, Başmufettiş Taner Arda eğitim, Terörle Mucadele Daire Başkanı Natık Canca asayiş, Asayış Daire Başkanı Ahmet Karol dış ilişkiler, Başmufettiş Nurı Esirgen teftış kurulu, eskı Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in koruma muduru Ersin Yılmaz guvenlik, APK emniyet mudurlerinden Nihat Camadan terörle mucadele, merkez emniyet muduru lbrahim Guler personel, Başmufettiş Ibrahim Şensoy araştırma planlama kurulun, Antalya Emniyet Mudurluğu şube mudurlerinden Yusuf Vehbı Dalda Interpol Daire Başkanlığı'na getırildı. Iııöııü bayrak açtı ÜMİT ASLANBAY ANKARA SHP Genel Başkanı Erdal laönii, olağan kurultay öncesi suren genel başkanlık mucadelesi konusunda sorulanmızı yanıtlarken "Yeni Sol" adıyla ortaya çıkan eski Genel Seİcreter Deniz Baykal ve arkadaşlannın yine "hizip ve takun hareketi" olduklarını soyledi. Inonu, "Bir fikir hareketi olarak göstermek istiyoriar, ama değişen bir şe> >ok. Ancak bu kurultayda bu iş biter. Çunkıi partinin normal çalışmasını engelliyorlar. Kurultaydan sonra ikinci genel merkez olmaz, sadece bir fikir oiarak ortada kalır" dedi. İnönu, genel merkezin "sanki bir savunma içinde gibi gösterildigini" de anlatarak kendısıne önenlen "Cumhurbaşkanı ol" formulunu "komik bir oyun" diye niteledi. İnönu, SHP'nin iktidara en yakın parti olduğunu ve halkın yaranna olmayacak işlerı dışandan gelen baskılara karşın yapmayacak bır partıye "iktidar olmak istiyorsanız değişin" dendiğinı anlattı, kendisinin ise tam tersi görüşte olduğunu söyledi. "Cumhuriyet"in soruları ve Inönü'nün yanıtları şöyle: Kurultaya giderken anketle genel başkan ortaya çıkartmak gibi onerüer gazetelerde yer aiıyor. Donup dolaşıp SHP yine bir onceki kurultaya geldi. Aynı hava yine yaşanıyor. Sizce durum nedir? Sizce karşınızda yer alanlar ne yapmak istiyoriar? tNÖNÜ Bir süre önce ola SHP lideri, Baykal ve yandaşlannı ağır bir dille suçladı CUNEYT ARCAYUREK YAzram Olağanüstü kurultayda ortadan kaldırmak istediğimiz durum yine ortaya çıktı. Bir genel başkanlık yarışı var. Bunu bir fikir hareketi diye göstermek istiyoriar. Ama değişen bir şey yok. Yine bir takım ve hizip hareketi... SHP iktidara geliyor. Ve dışandan bunu istemeyenler, 'şimdi böyle iktidar olamazsınız, değişin' diyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu yarış bu kurultayda bitecek. İktidar mucadelesi yaparken, bu mücadelelerle etkinliğimiz azaltılmamalı. ğanüstu kurultay yapmıştık. Partinin iki başlı olması dayanılmaz bir hale gelmişti. Parti kendi içinde bölünmuş bir haldeydi. O kurultay yönetim meselesini çözdü. Ama bir takvim meselesi de vardı ki bizim olağan kurultayımız da yaklaşıyordu. Olağan kurultayırnızın nasıl olsa gelecek olması genel başkanlık yanşına çıkan arkadaşlanmıza başka bir umut verdi, biz olağan kurultayda bır kere daha aynı şeyi getiririz drye. Ve gördük ki işte bir sure geçtikten sonra ıkınci genel merkez ortaya çıktı. Genel başkanlık yanşında çeşitli yerlerde, üçelerde, belediyelerde, olağanustü kurultayda ortadan kaldırmak istediğimiz durum tekrar ortaya geldi. Tabii ben buna karşı çıkmadım. Çünku olağan kurultay vardı. Olağan kurultayla ilgili bir genel başkanlık yarışı var. Ve orada bıtecek... Onun için... Tabii biraz erken başladı. Bunlar normal, ama siyasetin kendine özgu kurallan da var. Ömeğın satranç şampiyonasında şampiyon bekliyor, ama bizde her kongrede ortaya çıkıyor. 'Inönü'yü mü istiyorsunuz, Sayın Baykal'ı mı istiyorsunuz?' diye bir havaya girildi. Kongrelerde de bu mucadele sizce oldu mu? tNÖNÜ Oldu. Tabii değışik şekillerde oluyor. Her kongrede bir genel merkeze karşı, Sayın Baykal'ın genel başkanlık şansını nasıl arttınrız, böyle bir ekibi nasıl oluştururuz diye çalıştılar uğraştılar. Bu bazen açıkça söyleyerek oldu, bazen de genel merkezin desteklediği, çıkardığı bir adaya karşı demokratik yarışta bir başka aday mutlaka çıkıyor, onu destekleyerek oldu. Sonra da 'işte seçim oldu, genel merkezin adayı kaybetti, Baykalcı aday kazandı' diyerek böyle bir yanşın devam ettıği ortaya konuldu. Ve böyle duyurularak Sayın Baykal'ın yarışta olduğu ve avantajlı olduğu yansıtıldı. Bunlar hep genel başkanlık yarışının parçalan. Yapılan şey; o zaman olağanustü kurultaya gidilirken son dakikalarda Sayın TV'de Özal lider • ANKARA (ANKA) Muhalefetin TRT'ye yonelik tum eleştirilerine karşın Cumhurbaşkanı Turgut Özal, televizyon ve radyo yayınlarından en fazla yararlanan lider olma özelliğini koruyor. Son 10 ayda Cumhurbaşkanı Ozal'la ilgili 42 saat yayın yapıhrken eski Başbakan Akbulut 22 saat, İnönu 13 saat, Demirel ise 9 saat yayınlarda yer alabildi. •*.*• Türkiye 'nin yeni dergisi Bugünden itibaren, Türkiye'de yayıncılık anlayısını değistirecek yepyeni bir dergi var. Aktüel, anlayı?ıyla, teknolojisiyle, içeriğiyle yepyeni bir dergi...Türkiye'nin yeni dergisi ! Hazırlayan 1 Numara yayıncılık...TimeLife Yeni Yemek Ansiklopedisi ve Pratica gibi, kendi kulvarlarında satış rekorları kıran dergilerin yayıncısından... Aktüel, haftalık...Yayın günü Per^embe...Arhk her Per$embe kağtdıyla, boyutuyla, içeriğiyle farklı bir dergi alacaksınız. Aynca, dünyayı sarsan Skandallar Ansiklopedisi, Aktüel'in her sayısıyla birlikte, herkese bedava...Kuponsuz, fekilissiz, kurasız.... Aktüel ve Skandallar Ansiklopedisi, bir arada, tek dergi fiyahno... Aktüel'in ilk sayısı ve Skandallar Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü bayinizde... Tükenmeden, hemen alın... lsmail Cenı'in katkılarıyla 'Yeni Sol yaklaşımdayız, bizım ayn duşuncelerimiz var' diye bır çıkış oldu. O yaklaşım kurultay çok yakındı, pek ilgi gormedi. Sonradan bir gazete çıkararak bunu bir hareket haline getirme girişimiyle ilerlediler. Tabii gazeteleri vakit bulup okuyanlar göruyorlar ki yeni bir şey yok. Eğer yeni bir şey varsa o da yanlış, programımıza uymuyor. Ama diğer fıkirler yeni olmayan fıkırler, programımızda olan fıkırler. Genel merkezımizde ayrıntılarıyla uğraştığımız yaklaşımlar. Ama onlar 'bunları bız yapanz, takım oiarak bız yapanz' havasında bunları ortaya çıkardılar. Bu şekilde de genel başkanhk yanşı, arkasında fikir hareketi olan bir yarış halinde göturuluyor. Guzel, tabii propaganda başarısı ile göturuîen bir yol, ama kurultayda bitecek. Sizce bu kurultayda kesin olarak bitecek mi? tNÖNÜ Bitecek. Herhalde ondan sonrakı olağan kurultaya kadar başka bir genel başkanlık yarışı olmaz. O kurultayda yine olabıhr genel başkanlık yanşı. Çunku bizım partimıze bakın, bir tek insanın her şeyden sorumlu olması gibi bir yaklaşım yok. Tam tersine, herkes bu işi genel başkan kadar iyi göturur havası var. Bılıyorsunuz bu kurultayda da tek adayımız yok. Bizde genel başkan adayı çok. Dolayısıyla böyle bir havası olan parti her kurultayda bir genel başkan adayı çıkarır. Ama bence önemli olan o değil. Önemli olan bizım iktidar mucadelesi yaparken iktidar partisi ile uğraşırken, bu mücadelelerle etkinliğimizin azaltılmaması. O açıdan diyorum ki bu kurultayda çözulür. Siz bunu bir kongre yanşı olarak goruyorsunuz. Ama Sayın Baykal'dan boyle bir yaklaşım gelmedi bugune kadar. Sayın Baykal, 'Kim seçilirse seçilir, bu ış orada bıter' demedi bugune kadar... tNÖNÜ Herhalde böyle bir vaatte bulunmasını bu kurultay kendisinden ister. Böyle bir şeyi bugune kadar söylemeyebılir, ama eninde sonunda söyleyecektir. Kurultaydaki insanlar da herhalde hep genel başkanlık işi ile uğraşmak istemiyorlar. Geldiler, heyecanlandılar, bir takımı desteklediler, ama o iş artık orada bıtecektır herhalde. Sa>ın Baykal'ın da yonetimde olduğu donemde girilen seçimler var. Bunlardan başarı ile çıkılanlar var, başarısız olarak çıkılanlar var. Şimdi, parti kamuoyunu kazanmak için şovle bir tablo oluşturuluyor Biz olsak, yeni bir yüz ile secimlerde daha başarılı olurduk diye... Siz Sayın Baykal'ı yeni bir yuz olarak kabul ediyor musunuz? İkincisi, daha onceki sorumlulukları nakkında ne duşunuyorsunuz? tNÖNÜ Ortada değişen bir şey yok. Benım, Sayın Baykal'a itirazım, yine bır takım, bır hizip hareketi içinde olması. Fikir hareketi gorunumu vermek istiyoriar, ama esasta bır değişıkhk yok. Bır hizip hareketinin de partiye yarar getıreceğıne ınanmıyorum. Bunu geçen defa denedik ve gorduk kı olmuyor. Çunku bu takımın kendi ıçındeki bağımhlığı, ınsanlara karşı bağımlıhğından ustun goruluyor. Bu, genel başkan ile ılışkılerınde, parlamento ile ılışkılerinde, her yerde boyle gidiyor. Once kendi aralannda toplantı yapıyorlar ve sonra orada kararlaştırdıklan tavırlarını partinin toplantılarında getırıyorlar. Bunu da kışisel açıdan yapıyorlar. işte o zaman, bu yaklaşım ıçındekı arkadaşlarımızın partıye zararı oluyor. ANKARA Erdal İnönü, çalışan kesimlere yapılan ve yapılacak olan zamlar üzerınde görüşlerinı açıklarken Başbakan ımız Mesut Bey'i zarıf üslubuyla alaya aiıyor. Başbakan'ın ülkemız sorunlarını orta ve uzun vadeli sorunlar diye ikıye ayırdığına değınen inönü, zamların enflasyona katkısını ırdeleyen soruları, "Bunu ileride Turkiye'nin tarihini yazacak insanlar 'uzun vadeli gelişmeler içinde' ele alacaklar" diye yanıtlıyor. Hükümetın orta vadeli sorunlar arasına aldığı enflasyona programında yer vermedığinı anımsatan İnönü, Mesut Bey'e uzanan alaylarını bıraz daha ılerıye götürerek "Yani demek istiyorum ki hükümet, enflasyonu 'halledılecek bir mesele' olarak ele almıyor" diyor. Oysa Inönü'yle söyleştığimiz saatlerde bir derginin "üstün zekâlı" gençler arasında saydığı Maliye Bakanımız Adnan Kahveci, basına zammı karşılayacak kaynağın "henüz bulunamadığını" açıklıyormuş Maliye Bakanımızın üstün çabalarını dün büyük bır gazetemız, başlıklarda "Fellik fellik 7.7 trılyon arıyor" biçıminde yorumluyordu. İnönü'nün bize söylediği şu kanı giderek toplumda yaygınlaşıyor: "Şimdi, enflasyonla mucadele edeceğiz deseler de bu sözü ciddiye alacak kimse yok!" ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar'ın tanımıyla "verdiğı her sözü vakit yıtirmeden hemen yerıne getiren" bu hükümet, onceki gün kamu işçileriyle pazarlığa oturdu. Başbakanımızın iç kabinesınde üye devletlü bakanlarımızdan Fahrettın Kurt, kamu ışçılerıne devletın verebıleceğını duyuracağı yerde, ışçılerın neler duşundüğünü öğrenmek kurnazlığını göstererek ilk toplantıyı kapamış. Memur kesımı gibi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ Boyanacak Kesim Sırada: Işçiler Sa'İîagSS 1979 d3 ^ a n ^ r S yUZO6 ; ücretmaaş yüzde bir kıyasiama yapma maaşların payı yüzde y^acaba göze ahyor 3 ^ fajz.kira.kânn , p a y 1979da uiusaigeiir yüzde 42.88 iken 1989'da bu oranlar ve maaşların pay. yüz şöyle: TantV yÜZde 14, de 32, faızkirakârın payı yüzde 42.88 ıken ucretmaaş yuzde 72.60. ğını öne sürenler, hor te/7/77 keSİmİnİD gördüklerı 1979 yılı ile ı / / i ? r / p OA'k'k J J 1989 arasında kuçük / " ^ O e ^ ' UİUSal j 12.80, faizkirakâr ' yüzde 72.60 (SHP Araştırma Bürosu Bültenı). Oy uğruna göz boyacılığına soyunanlar, kamu işçısine dolgun maddi olanaklar sağlamaya çalışacaklarını ıfade ederek masaya oturduklarında, 19791990 donemınde net asgari ücretın 65.5 kat, buna karşın fiyatların 89 kat arttığını bir an olsun anımsayacaklar mı? Niçın bu yoldalar? Herkesin bildığını son söyteşımızde İnönü özetlıyor: "Bir parti üçüncü olmuş. Herkes ondan kurtulalım diye uğraşırken, yaka silkerken, hoş görünelım diye bır şeyler yaparak oylarını arttıramazlar!" Yapacağı bütün lyilestırmelenn orta ya da uzun vadede hıçbir yarar saylamayacağı ıstatıstık rakamlaria ortada. Asgari ücretle ışçı Almanya'da 136, Yunanıstan'da 61 kılo et alırken, bizde ancak 18.5 kg. Almanya'da asgarı ücretle 1667, Yunanıstan'da 423 litre süt alınabilıyorken bizde? Ancak 131 litre. Sabahın erken saatlerinde gazeteleri okumayı ahşkanlık haline getırmiş bir bakan dün bize, "Yahu ikı gün önce övüyorlardı hükümetı, hatta memur zamlannı Ya bugün? Amap Allahım, hepsı karşımıza geçmış" dedi Dün bır, bugün ıkı. , . 1 Daha durun bakalım. .' Demedım sayın bakana SHP'yi DSP büe kurtafamaz AYŞE SAYIN SELAHATTİN ŞAHİN HACIBEKTAŞ DSP Ge nel Başkanı Bulent Ecevit, Turkjye Cumhurıyetı'nın, Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı donemınde saltanata donuştuğunu belırterek "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bağımsızlığımız tehlikeye duşmuştur" dedi. Ecevit, Ozal'ın ulkeyı kendi aıle meclisının kararlarına gore yönettiğini vurgulayarak "Dış ilişkilerimizi Turk milletinin iradesi doğrultusunda değil, ABD Başkanı'nın istekleri doğrultusunda yonlendirmektedir" diye konuştu. Ecevit, SHP'ye de çatarak "SHP'yi DSP bile kurtaramaz" dedi. Beledıye meclıs uyelığı ıçın 14 temmuzda yapılacak seçim nedenıyle Hacıbektaş'a gelen Ecevit, sevgi gosterilerıyle karşılandı. DSP lideri Ecevit, Hacıbektaş ilçesinde partısince duzenlenen mıtıngde yaptığı konuş ECEVİT HACIBEKTAŞTA KONUŞTUr SCRECEK mada, tnonu'nun, 'DSP sol oyları boluyor' bıçimindeki suçlamasına da yanıt verdi. SHP'de zayıflama va karışıklık gorulduğunde Erdal Inönü'nun DSP uzerındeki birleşme baskısını arttırdığını savunan Ecevit şunlan söyledi: "Siz kendi partinizdeki birbirinin gozunu oyan ve sizin kuyunuzu kazan hizipleri birleştirebildiniz mi de DSP'yi sizinle birleşmeye zorluyorsunuz? SHP, parti olabildi mi de ikide bir DSP'yi SHP'ye katılmaya çağınyorsunuz? Siz kendi evinizi duzene sokabildiniz mi ki DSP'ye 'kendi evıni kapat bızim eve gel' diyorsunuz? SHP iktidarını guya DSP önluyormuş. DSP sosyal demokratlann oylannı bolmuyor, çoğaltıyor. SHP ise kendi kendini bölüyor. DSP güçlenip ilerliyor. Halk iktidarı yolunda ilerliyor. Artık SHP'yi kurtarmaya DSP'nin bile gücu yetmez. Siyasetteki ükanıkiıgı halk DSP iktidan ile asacak." "Türkiye bu iktidarla gerîledî" Tütk Kürt slişkis iktisacfi cephest Sıyası hayoflara son veren, sanat yaşamlannı bitiren, tarihin akısını değiştiren ünlü skandallar ve kahramanları, tanık olanlann anlatımıy\a, hifbir yerde yayınlanmamıs, çok özel fotoğraflarlo Skandallar Ansiklopedisi'nde.. Turkiye'nin yeni dergisi Aktüel ,bu çok değerli anjiklopediyi Türk'ıye'de ilk kez, çekilişsîz, kurasız, kuponsuz Istiklal Caddesi'nden gic geçmeyin Kurbanlar,eli sopalı 5 esrarenaîz sivill" herkese bedava veriyor.. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) SHP Genel Başkanı Erdal İnonu, Turkıye'nın ANAP ıktıdarları donemınde gerıledığıni one surerek "Hukumet değişikliği ile bir yere \anlamaz. iktidar değişikliği gereklidir" dedi. Inonu, Genel SağlıkIş Sendıkası Başkanı Bulent Dgaz ile yonetıcılerinı parti genel merkezmde kabul ederek bir sure goruştu. Inonu, yaptığı konuşmada, DIE tarafından açıklanan buyume hızı rakamlarıru hatırlatarak "Nufus yuzde 2.3 oranında artıjor, buyume hızımız ise yuzde 13 geriliyor. Bu olay gittikçe daha da fakirleştiğimizin açık gostergesidir" dedi. Memurların sendikalaşmasına olıımlu baktıklannı >ınele\en Inonu, ıktıdarın memurların sendikalaşmasma engel olduğunu belırttı. Inonu, "Yeni hukumet de bu konuda henuz bir şey soylemedi. Ama bu engellemeler beyhude gayrettir" dıve konuştu. Iç Politika Ser\i»i SHP'de dun >apılan Sakarya \e Kırıkkale ıl kongrelerıvle 72 ılde kongreler tamamlanmış oldu. Sakar\a'da eski II Başkanı Aykut Mutan, Kırıkkale'de İbrahim Akyurek ıl ba^kanı seçıldıler. Sakarya'da Istanbul Mılletvekılı Ali Topuz'un konuşması sırasında oiaylar çıktı Eski Genel Sekreter Deniz Baykal'ı sert bır dılle eleştıren Topuz'a Denızlı Mılletvekılı Adnan Keskin, "Burada olmayanların arkasından konuşmayın" dı>erek >anıt verdi SHP'nin tum ıl kongrelerı bıttı. Rıze kongresının seçim kuruluııca ıptal edılerek kurultav sonraMnaertelenmesışle 72 ılde tum kongreierı bıten partıde 2728 temmıu tarıhlerınde >apılacdk kurultavın hazırlıkları başladı Genel merkez, Rıze1nın eskı delegeierle kurultaya katılmasına karar verdi Partılıler dun son kez Sakar>a \e kırıkkale'de sandık başına gıttı Kongreler bittî sıra kurultayda ler. Sakarya'da dıvan başkanh|ını SHP Ankara Milletvekilı lbrahim Tez'ın yaptığı kongrede mılletvekıllennin konuşması sırasında tartışma çıktı. Istanbul Milletvekili Ali Topuz, Yeni SoPun lideri Deni? Baykal'ı eleştırdı. Topuz, Ge^ nel Başkan Erdal Inönü'ye yuklenilmesının yanhş olduğunu, bazı odakların ANAP'ı kurtarmak ve SHP'yi de kaor sa suruklemek için ANAP'a vÇ SHP'ye genel başkan aradıkla^ nnı soyledı. Bunun uzerine Denizli Milletvekıh Adnan Keskin ve Izmit Mılletvekılı Erol Kose kursüye gelerek Topuz'u sert bir dille yanıtlayarak, "Burada olmayan insanların arkasından konuşmayın" dedıler. Konuşmalardan sonra ovlamaya gecildı Genel merkez yanlısı es^ kı II Başkanı Ayhan Mutaa tekrar ıl başkanlığına seçildil Kınkkale'de r'eni Sol'u destekledığı belırtılen İbrahim Akyurek ıl başkanhğını kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog