Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

c uıvın ujıı ıcı /* ıı T.C. ZJRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞİPNDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA SAITŞ İLAM 1 Aşağıdaki listede tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkuller, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 50. maddesi uyarmca 22.07.1991 günü, saat 14.00'te, ilgili şubelerimiz hizmet binalarında açık arttırma ile satışa çıkarılacaktır. Birinci açık arttırmada taşmmaza alıcı çıkmadığı veya verilen bedel muhammen bedeli bulmadığı takdirde ikinci arttırma 30.07.1991 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 2 Açık arttırmaya katılabilmek için muhammen bedelin %10'u oranında nakit ödenmesi veya buna eşdeğerde, bankamızca geçerli geçici teminat verilmesi şarttır. 3 Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 4 Satış konusu taşınmazların ilgili şubeler kanalıyla yerinde görülmesi ve düzenlenen şartnamelerin de ilgili şubelerimizden temini mümkündür. 5 Satış, bankamızda bulunan şartname esaslarına göre yapılacaktır. Bilgi almak isteyenlerin şartnameyi incelemeleri ve satışa katılanların şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. Cenazede tekbir özal, Topbaş'ın tabutunun arkasından bir süre y'aşlı gözlerle yürüdü. Cenazede, namazdan Topbaş mezara indirilinceye kadar sürekli tekbir getirildi. GÜNDÜZ İMŞİR ~ Yakalandığı hastalıktan kurtuiamayarak önceki gün sabaha karşı ölen ANAP kuruculanndan ve eski İstanbul ll Başkanı Eymen Topbaş, dün toprağa verildi. Topbaş'ın cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eşi Semra Özal olmak üzere Başbakan Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yıldınm Akbulut ile çok sayıda bakan, milletvekili ve partili katıldı. Aşırı katılım nedeniyle cenaze töreninde "izdiham" yaşanırken Topbaş'ın cenaze namazını "Hendekli H o c a " lakabıyla tanınan eski Beyazıt Camii imamı Abdurrahman Gürses kıldırdı. Eymen Topbaş'ın cenaze töreni nedeniyle Erenköy'deki Sahrayı Cedid Camii ve çevresi sabah erken saatlerden itibaren güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet mensupları tarafından kuşatıldı. Atatürk Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi trafiğe kapatıldı. Kadıköy'e gidiş ve dönüşler tek yönlü olarak Üst Göztepe minibüs caddesin Topbaş dün topmğa verildi törene Özal, Yılmaz veAkbulut katıldı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZtR AAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞI YAPILACAK GAYRtMENKULLER Sıra No 1 2 İlgili Şube TIRE UGURLUDAĞ/ ÇORUM MUŞ Muhammen Bedeli 9.168.000 2.618 000 1.380.000 11.560.000 9.969.600 400.000 2.025.000 2.100.000 750.000 1.740.000 2.160.000 1.650.000 2.660.000 2.880.000 38.000.000 8.5OO.OOO 7.5OO.OOO 873.750 125.000 496.875 371.250 1.395.000 1.549.688 2.598.750 4.426.875 7.500.000 31.920.000 100.000 600.000 2.010.000 800.000 1.100.000 1.250.000 900.000 600.000 2.100.000 500.000 868.500.000 1.875.000 600.000.000 14.000.000 551.100 135.000 000 1.411.500.000 750.000 1.750.000 900.000 1.000.000 395.000.000 52.000.000 1 104.575 6.260.025 7.433.600 8.239.175 300.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 1 794 2"5.0OO 3.500.000 5.500.000 11.000.000 2.625.000 6.300.000 125.685.000 21.300.000 8.300.000 2.900.000 36.000.000 5.998.500 12.240.000 16.940.000 19.762.500 47.700.000 21.525.000 44.400.000 83.100.000 19.180.000 47.960.000 4.820.000 54.000.000 1 750.000 307.032.000 250.000.000 95.000.000 2.000.000 145.000.000 543.650.000 326.351.600 133.600.000 320.000.000 T A P U KAYDI Yeri Kireh Kireli Resuloğlu K Resüloğlu K Resuloğlu K Koç Koç Koç Koç Koç Koç Koç Koç Koç Göle Oalama Keçikoy Polath Polath Polath Polath Polath Polath Polath Polath Aksaray Nevjehir Şahsuvar K. Şahsuvar K. Şahsuvar K. Şahsuvar K. Şahsuvar K. Şahsuvar K. Şahsuvar K. Şahsuvar K. Sarılı Köyu Şahsuvar K. Beyoğlu Tepeköy Şişli Dadağı K. Ayvatlar K. Barguzu K. Sarıyer Denizli Denizli Denizli Denizli Fatih Ankara Çayır Çayır Çayır Çayır Mah. Mah. Mah. Mah. Köyu Köyu Köyu Köyu Köyu Köyu Köyu Köyu Koyu NeVi Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Arsalı Ah.Ev Ev, Bahçe, Ahır Tarla Tarla Tarlah Ev Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Arsa Ada Parsd 457 1239 34 45 26 Pafta 18 37 aO9b aO9b cO9b 1 1 1 1 2 2 2 3 1 N.10 22 Parça Adedi 1 1 Bankamız Hissesi Tam 1/2 4/6 4/6 4/6 Tam Tam Tam Tam Tam Tam T am Tam Tam Tam Tam Tam 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 Tam Tam 48/128 48/128 48/128 16/32 48/128 48/128 48/128 48/128 Tam 48/128 Eymen Topbaş'ın Sahrayı Cedid Camisi'nde kılınan cenaze namazına (soldan sa|a) Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabir imamı, Abdurrahman Gürses, Başbakan Mesut Yılmaz, Ilim Yayma Cemiyeti eski Başkanı Yusuf Türel ön saflarda katıldılar. den sağlandı. Topbaş'ın cenaze Ahmet gelenleri caminin hemen Cumhurbaşkanı Özal ile Yıldıtöreni küskün ve kırgın girişinde, musalla taşının karşı nm Akbulut kılarken Başbakan ANAP'lüarı bir araya getirirken sındaki duvar dibinde karşıladı Mesut Yılmaz'ın dışarıda bekMesut Yılmaz ve bakanları ile lar. Topbaş kardeşlerin, başsağ lemeyi tercih ettiği gözlendi. TöAkbulut yanhsı milletvekilleri lığı temennilerini kabul ederken ren esnasında Cumhurbaşkanı nin ayrı ayn yerlerde kümeleş sürekli ağladıkları görüldü. Turgut Özal'ın son derece ilzüntikleri görüldü. Cenaze töreniCumhurbaşkanı Turgut Özal tülü olduğu görüldü. Cumhurne Nakşibendi tarikatının ünlü ile eşi ANAP İstanbul ll Başka başkanı Turgut Özal cenaze naisimlerinden Şeyh Mahmul Us nı Semra özal ve Başbakan Me mazından sonra yakıcı güneşe taosmanoglu ile Al Baraka sut Yılmaz saat 12.45'te törene rağmen, camiden Erenköy MeTürk'ün Yönetim Kurulu Baş katıldı. Aşırı kalabalık nedeniy zarhğı'na kadar olan 500 metkanı Suudi Arabistanlı Şeyh Sa le Cumhurbaşkanı özal ile eşi reyi Topbaş'ın tabutu arkasınlih Kamil de katıldı. ve Başbakan Yılmaz cami giri dan yürüdü. Eymen Topbaş'ın Eymen Topbaş'ın ağabeyi şindeki bir köşede beklemek zo tabutu mezarlığa taşınırken süFaruk ile kardeşleri Ferruh ve runda kaldı. öğle namazını rekli tekbir getirildi. 1 1 1 1 1 CENAZEDEN NOTLAR 3 218 11 55 71 82 264 278 240 215 S.33 2654 S.74 456 771 441 66 33 14 715 603 11 22 1 1 1 1 1 11 M 5 6 7 AYDIN ESPtYE POLATLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 4 GÖLE C63 C75 N.8 18 31 18 2 1 1 14 24 8 9 10 AKSARAY NEVŞEHİR ELAZ1Ğ 321 102 22 16 1 4 6 6 5 Bağ Bağ Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Kal.Apanman Tarla Kal.Daire Tarlalı ahır Tarla K.yem Depo Dam Arsa Tarla Tarla Tarla Tarla Sob.K.Apart. Kal.daire Taıla Tarla Tarla Tarla Tarla 16 nolu işyerı 17 nolu işyerı 18 nolu işyeri Tarla Tarla Zeytınlik Arsa Tarla Tarla Tarla Tarla Ev Arsa Arsa , Arsa Arsa Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla 171 576 339 17 76 98 107 895 897 992 468 15 Camî âVlusunda Naksi zirvesi İDRİS AKYÜZ Eymen Topbaş'ın cenaze töreni, bir yandan parti içi mücadeledeki tarafların, diğer yandan Nakşibendi tarikatımn ANAP'taki "etkisinin ne oldugunun" fotoğrafını verdi. Sahrayı Cedid Camisi'nin avlusu hınca hınç insan doluydu. Törene Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eşi Semra Özal, Başbakan Mesut Yılmaz ve kabinenin büyük bir bölümünün katılması, ANAP örgütünü de önemli ölçüde camiye çekmişti. ANAP içerisinde Cumhurbaşkanı Özal'a "bayrak acan" eski Başbakan Yıldınm Akbulut ve onu destekleyen, Mehmet Keçeciler, Orhan Demirtaş, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu gibi isimler ayrı bir köşede, Mesut Yılmaz yanlıları bir başka köşedeydiler. Mesut Yılmaz'la Yıldırım Akbulut aynı uçakta yan yana oturarak Istanbul'a gelmişlerdi, ancak cenazede bu birlikteliğe rastlanmadı. Devlet Bakanı Imren Aykut bu görüntüyü "Eh olacak o kadar, canciger kuzu sannası da değiller" diye değerlendirirken eski bakanlardan Husnu Doğan ise "Ben cenazeye geldim, taraf degilim, ortadayun" şeklinde konuşuyordu. Nitekim Doğan ne Akbulut'un ne de Başbakan Yılmaz'ın çevresinde gözüktü. Cumhurbaşkanı Turgut özal eşi Semra özal'la birlikte camiye geldi. özal, Eymen Topbaş'ın ağabeyi Faruk Topbaş'a "bassaghgı" diledikten sonra Başbakan Mesut Yılmaz'la birlikte bir süre Eymen Topbaş'ın musalla taşındaki cenazesinln başında bekledi. Akbulut ve ANAP'taki "Ret cephesi"nde yer alan eski bakan ve milletvekillerinin Cumhurbaşkanı özal'la bir araya gelmemeye özen gösterdikleri gözlendi. Topbaş'ın cenaze törenine katılanlar arasında Albaraka Türk'ün Suudi Arabistanlı grup başkanı Şeyh Salih Kamil'in de bulunduğu dikkat çekti. Oğle namazına durulacağı sıralarda, Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden "Mahmut H o c a " diye bilinen, Mahmut Ustaosmanoğlu müritleriyle birlikte cami avlusuna girdi. Mahmut Hoca'nın gelişiyle, kalabalıkta dalgalanma oldu, çok sayıda insan kuyruğa girerek, Mahmut Hoca'nın elini öptü. Namaz sırasında fotoğraf çekilme Cenaze töreninde Nakşi hocalar, Mahmut Ustaosmanoğlu (en solda) ile tlim Yayma Cemiyeti eski Başkanı Yusuf Tiirel, Özal'la tasavvofi gelentktere^fgBş«ekjfcfc «1 stkıştriar* (Fotograf: Erdogan Köseogln) 11 12 13 14 15 16 17 18 PERŞEMBEPAZ. YAĞLIDERE ÜSKÜDAR KAYSERİ GÖYNÜK YEŞİLYURT MALATYA GALATASARAY DENİZLİ 71 121 No.109 125 N:16 N:12 11 78 16 7 5 1618 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tam 1/8 Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam 1/3 Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam 10/100 Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam C115 935 C271 C86 S.36 80 S:65 S:78 616 72 498 4895 4475 1327 4920 19 20 21 ISTANBUL VE TRAKYA B.MD. TOPTANC1HAL1 AN GULŞEHIR 2429 7839 279 279 279 279 1429 181 181 181 4 11 9 10 12 453 356 1 1 1 1 sine sinirlenen müritleriyle gazeteciler arasında kısa bir tartışma oldu. Mahmut Hoca'nın yanı sıra Nakşibendi tarikatı mensupları cenaze namazı sırasında ön saflarda, Cumhurbaşkanı özal'ın yanında ve arkasında yer aldılar. Topbaş'ın cenazesine çelenk gönderenler arasında SHP İstanbul il örgütü de vardı. Çelenkler, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Milli Kültür Vakfı, İstanbul Eğitim Vakfı ve Çaykara Eğitim Vakfı adına yapılan bağışlarla cami avlusuna yerleştirildi. 50 bin lira ile 250 bin lira arasında değişen bağışlarla binin üzerinde çelenk gönderildiği öğrenildi. Topbaş'ın cenaze namazını Hendekli Abdurrahman Gürses hoca kıldırdı. Topbaş'ın tabutu, daha sonra "tekbir" sesleri arasında 500 metre kadar omuzlarda taşınarak Erenköy Mezarhğı'na getirildi. Cumhurbaşkanı özal da bu mesafeyi yürüyerek Topbaş'ın toprağa verilişini izledi. Topbaş'ın mezarı başında dua eden Hendekli Abdurrahman Gürses, Türk milleti ve Müslümanların atalarına "rahmet" dilerken Mehmet Akiften dizeler okudu, ancak Atatürk'ün adını hiç anmadı. 1 1 1 1 22 23 MECITOZU BAFRA Dağsaray K. Hacınabı Hacınabi Hacınabi Tekirdağ K.dıbekdere K.dibekdere K.dıbekdere Kızılpınar K Kızılpınar K Evcikoyu Evkikoyu Memiş M a h . Memiş M a h . Memih M a h . Horasan Horasan Yanıkpınar Yolustu Kov Yolustu Koy Çayırozu K. Çayırozu K. Has.geçidi İncegez Koy Sarıçam Koy Sarıçam Koy Özdemir Koy Yavşanözu K Aktekke Koy. Ilıpınar Kö. Yeni Londra Kocatepe M a h . Urgancı Mev. Serdivan K. Karaduvar M Sarıköy Koy Çorlu Kızılav 13 13 13 17 17 17 10 24 25 TEKIRDAĞ M1LAS 2548 19 18 114 Yılmaz isterse görüşürüm ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz'dan bir görüşme isteği gelirse bunu reddetmeyeceğini söyledi. Eylülden sonra erken genel seçime gidilmesini isteyen Demirel, ANAP iktidarını eleştirdi. Demirel, "Tasa kulp takınca, eski hamam yeni tas olur mu? Ali gitti Veli geldi, işte budur" dedi. Demirel, temsilciler meclisi toplantısına gırerken, gazetecilerin "Yılmaz'la bir görüşme isteği gelirse bunu reddeder misiniz" sorusunu şöyle yanıtladı: "Niye reddedeyim. Bunu kime nasıl izal ederim? Ben niye ziyaret etmediğimin izahını yaptım. Benim bir kavgam var. Ben halkı iktidar vapmak istiyorum. Halkın olmadtğı hiçbir yerde yokum, hadise bu." Demirel, seçim için öngördükleri " G " gününe göre tüm hazırlıkların tamamlanmasını istedi. Meydanlann DYP için yüzde 65 oy oranı ile iktidar havası verdiğini anlatan Demirel, kendilerine güvenseler bile çok çalışılması gerektiğini söyledi. Seçim önerilerinin 60 imza ile Meclis kulislerinde beklediğini anımsatan Demirel, "Türkiye^ yi yönettiğini zanneden heyete sesleniyorum; hava şartlarının, sıcağın düzelmesiyle en kısa zamanda seçime gidelim. Eylülden sonra seçime gidelim" diye konuştu. Demirel, sözlerini şöyle surdürdü: "Marazın kökü, temsil hakkı, hükümet etme bakkını 2.5 sene evvel kaybetmiş bir siyasi heyetin tepesine gaspla oturup, zorla iktidar yapmayı sürdürmesidir. Şimdi hükümet degişti, Ali gitti Veli geldi. Önemli olan hükümet değil, iktidardır. Tasa kulp takınca, eski hamam yeni tas olur mu? Ali gitti Veli geldi, işte budur. Hiçbir şeyi küçümsemek istemiyorum... Şimdi bazılan 'Süre tanısana' diyor. Tanıyan tanısın. Bunlar geçmişe sahip çıktığına göre, önceki hukumetlerin siyasi sorumluluğunu da taşıyoriar. Bugünkü hükümet aynı siyasi heyetten gelmiyor mu? Milletin bunlardan beklediği bir şey yoktur. Vatandaşın hükümet değişiküginden haberi bik yoktur. Vatandaş kendi dertleri ile hemhaldir." "Niye reddedeyim, bunu nasıl izah ederim?" diyen Demirel: 26 ÇERKEZKCA 901 1067 446 447 1 1 2829 2829 2829 N.2 27 28 MERSIN BLRHAN1YE Yılmaz hükumetinin göreve dürüst başlamadığıru, daha başlangıçta anayasayı ihlal ettiğini büdiren DYP lideri, "Çankaya'yı dogal ve daimi lider sayarsanız anayasa ne hale gelir?" diye sordu. Demirel, sözlerini "Anayasaya rağmen, zaten hukuk dışı, anayasa dışı olan Çankaya'daki zata nasıl doğal ve daimi lider dersiniz? O zaman siz nesiniz?" diye surdürdü. Türkiye'nin bugünkü iktidardan kurtulmanın peşinde olduğunu ve kurtulacağını anlatan DYP lideri, Çankaya'yı Türkiye'nin beynindeki ur olarak niteledi. Demirel, "Bu ur çıkanlmadıkça halkın mutlulugu mümkün degfldir." dedi. 68 68 68 39 40 41 29 HORASAN 6 C.80 2649 351 195 271 272 10 30 31 OZKONAK MERZIFON 32 33 UNYE KASTAMONU Ev Tarla Tarla Tarla Tarla Bahçe Tarla Man.uret.Tes. Mesken Mesken Tarla Dukkân Tarla Çeltık Fabr. Arsa, F\ Daıre 257 194 764 761 800 1069 1693 178 1169 699 787 223 1267 234 10 1 1 1 1 69/1 11 16 1 11 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 BALA BAFRA FOÇA ISTANBUL MİTHATPAŞA ÇANAKKALE ADAPAZARI MERSIN SARIKÖY ÇORLU KIZILAY SAGLIK v e GUZELUK REHBERI PROKTOLOGIE HEMOROİDFİSTÜL VARJSLERİN INFAROT, İĞNE İLE TEDAVİSİ Op.Dr. Hayati F. KOCAL Bankalarla anlaşma vardır RumeliCd.OganAp. No. 162 Nişantaşı ÇANAJANS 1510044 FAX: 1514155 342 3338 8 5834 34 20 33 SÛPER TANITIM KAMPANYASI FİYATLARA SU YATAĞI, ISITICI, KARY0U (BEDAVA) KORUYUCU, 10 YIL GARANTİ DAHİLDIR. SAN DIEGO 155 X 210 cm 540.000 X 4 TAKSİT * • KADIKÖY ÇARŞISI NO: 1045 SAN FRANCISCO 160 X 200 cm 680.000 X 4 TAKSİT AFRODITE 180 X 210 cm 850.000 X 4 TAKSİT TEL: 349 M 99 vt 345 78 72 Varisleriniz uzman doktor tarafından ameliyatsız tedavi edilir. Randevu için | 131 81 73 143 TOPLAM: 92 Tel: 141 3589 1320120 GEMİNİ CO.LTD. PTT ARKAS) KADtKÖYİSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog