Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Müritlerini zorla evlendirdiği öne süriüen Adnan Hoca Istanburda uıvın UKI ın ı Achıaıı Hoca bilmecesi "Ataturkçu" duşunceleriyle adından sıkça soz ettiren, ilginç açıklamalarda bulunan Adnan Hoca (Adnan Oktar), bu kez zorla nikâh yaptırdığı iddialarıyla yenıden gundeme geldi. Tuğçe Eyilik'in babası Yılmaz Eyilik'in, kızını "zorla alıkoyarak" bilinmeyen bir yere goturmesi ve bazı gazetelerde olayın yayımlanması üzerine harekete geçen Bilim Araştırma Vakfı uyeleri ile zorla nikâhlandıkları one surulen iki genç kızın eşleri, suçlamanın tamamen "uydunna" olduğunu söylediler. Tuğçe Eyilik'in eşi ve Vakıf Başkanı Altug Berker, kayınbabası Yılmaz Eyilik'in bir mason olduğunun anlaşıldığını ve "Ronesans" dergisinde yayımlanan masonlar uzerine araştırmanın rahatsızhk uyandırdığını söyledi. Berker, konuyla ilgıli olarak şoyle dedı: "Eşimi almaya polis eşliginde gittim. Onu alıkoyan kayınbabam olduğu halde, ben polislerce gozaltına alındım ve tartaklandım. Yılmaz Eyilik, polisin yanında bana silata kabzası çıkardı ve 'Ben kızımı masondan başkasına vermem, bunu size ödeteceğim. Bunun ıçın her yere para verdim' diye bagırdı. Bu sırada yanımda, polislerin dışında 4 arkadaşım daha vardı. Nedense gozaltında 4 gun sureyle biz tutulduk. Gozaltında kaldığımız sure içinde de evlilikle ilgili sonı, sorulmadı denecek kadar az. Adnan Oktar'la ilgili olarak sorular soruldu ve hakaretler edildi. Her şeyden once nikâhlı eşimi zorla alıkoyuyor. Bilinmeyen bir yerde eşimi saklı>or." Çağla SaraçEmre Nil çifti de bazı gazetelerde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, bu haberin vakıf uyelerini karalamak amacı taşıdığını öne surduler. Genç çıft olayları şoyle anlattı: "Biz, uzun bir sure zaten beraberdik. Daha sonra da evlenmeye karar verdik. Ailelerimizle göruşuyoruz ve hiçbir sonınumuz >ok. Adnan Oktar ise sadece fahri başkandır ve evliliğimizle ilgisi yoktur, zaten o>le bir ortam da olmamıştır." Bılim Araştırma Vakfı uyelerınden Huseyin Çenk Yabaş, Vecihi Toker ve Ugur Serdar Yener de açıklamalarında, bizzat Asayiş Şube Ekipler Amirı Aodullah Gundogdu ve emrindeki polisler tarafından Yılmaz Eyilik'in Sirkeci'deki işyerinin de bulunduğu sokağın ortasında sopayla tartaklandıklarını one surdu Istanbul Haber Servisi Başkanlığını yaptığı vakfın uyesi gençleri zorla evlendirdiği öne surulerek onceki gun gozaltına alınan Adnan Hoca'ya (Oktar) "muritleri" sahip çıktı. Zorla evlendirildikleri one surülen gençler, Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada "zorlama olmadığını, birbirlerini sevdiklerini" belirterek, gazetelerde kendilerine atfen çıkan haberleri yalanladılar. Bu arada, onceki gun Çeşme'de gozaltına alınan Adnan Hoca, sorgulaması yapılmak uzere dun sabah asayiş şube ekiplennce karayoluyla Istanbul'a getirildi. Muritleri, Adnan Hoca'nın Izmir'den Istanbul'a getirilişini ozel otolarıyla ızlediler. Kamuoyunda, önce "Islamcı" tavırlarıyla, daha sonra ise ler. Gençler, adli tabiplikten 10'ar gunlük rapor aldıklarını, polısler hakkjnda suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdiler. Boğaziçi'nde Adnan Hocaeı' yok Boğazıçi Universitesi Rektor Yardımcısı Prof. Dr. Metin Balcı, unıversite bunyesinde "Adnan Hocacı" olarak tanınan oğrenci bulunmadığını soyledi. Prof. Balcı, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bazı kişiler universite>e girememelerine ragmen kendilerini Boğaziçi Üniversiteli olarak tanıtıyoriar. Adnan Hoca olayı Uk ortaya çıktıgında bu işin uzerinde titizlikle durduk. Sonuçta, universitemizde Adnan Hocacı hiçbir ogrenciyi bulamadık. Okulda 2.400 yatılı ogrenci var ve bunların arasında boyle biri yok. Gunduzlu ogrencilerin okul dısındaki yaşamlanm kontrol etme durumunda degiliz ve bunların içinden birkaç kişi çıkabilir, ancak şimdiye kadar hiç kimse duymadım." TUGÇE BERKER Babası bilinmeyen bir yere goturdu. Bu arada, onceki gun tzmirin Çeşme ılçesinde gozaltına alınarak İzmır Emniyet Mudurluğü'ne göturulen Adnan Oktar, dün sorgulanmak üzere tstanbul Asayiş Şubesi ekiplerince Istan MUTSUZ YUZLER Deri işçileri toplu direniş yaparak Derkon'dan çıkarülan 57 işçiyi ziyaret bul'a getirildi. Adnan Hoca'nın ettiler ve alkışlı protesto gösterisi ile Deritş Sendikası'na yuruduler. (Fotoğraf: Deniz Topaloğlu) ALTUG BERKER Kayınba ÇAĞLAEMRE N İ L Biz zaten beraberdik, daha sonr» evlen sorgusu Asayiş Şubesi 4. Kısımbam eşimi zorla alıkoyuyor. m e y e karar verdik. Adnan Hoca'nın evlüigimizle ilgisi yoktur. da surduruluyor. Genç üyeler gece boyunca çalıştı VEDAT YENERER Saat, gece 23.00'u gösteriyor. lyi giyimli, düzgün fızikli iki genç, gazetenin giriş kapısından içeri giriyor. tstanbul Haber Servisi'nin bulunduğu bölüme çılayor. Ellerinde bir dosya. îçınde Adnan Hoca ve zorla evlendirildikleri iddia edilen iki genç kızın savunmalarını içeren basın bültenleri dolu. Tugce (Eyilik) Berker'in babası Yılmaz Eyilik tarafından alıkonulduğunu ve vakıf uyelerinin tehdit edildiğini söyluyorlar. Biri, Adnan Hoca'nın bu olaylarla ilgisi olmadığını ve olayların abartıldığını vurgulayarak, Tugçe (Eyilik) Berker'in babası Yılmaz Eyilik'in masonluğunu kanıtladığını öne sürdüğü bir belgenin fotokopisini veriyor. Ardından, Çağla Şaraç'ın Emre Nil ile zorla evlenmediğini beyan ettiği noter tasdikli belgeyi uzatıyor. Belgenin yetersiz olduğunu ve kendisinın bize bu sözleri söylemesi gerektiğini anlatıyoruz, önce evli çiftin tatilde olduğunu ve bu nedenle böyle bir şeyin gerçeklesemeyeceğini söyluyorlar. Ardından, arkadaşlanna telefonlar açarak böyle bir olayın gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir sure sonra arkadasları onlan arıyorlar ve 'okey'i veriyorlar. Saat 24.00* ü sosteriyor. Toyota marka bir otomobille Kadıköy yakasındaki bir eve gidiyoruz. Yol boyunca, gazetelerin abartılı haberler peşinde olduğundan söz ediyorlar. Bir sure sonra eve ulaşıyoruz. Evin ilk bakışta iyi döşenmiş olduğu dikkati çekiyor. Beni, kapıyı göremeyeceğim bir yere oturtuyorlar. Vakıf uyeleri teker teker zili çalıp gelmeye başlıyorlar. Fiziği düzgün ve iyi giyimli gençler, olayın ne kadar saptınldığmı, "Rönesans" dergisinde masonlarla ilgıli yazının ne kadar tepki aldığını, Yılmaz Eyilik'in kendilerini nasıl tehdit ettiğini anlatıyorlar. Ara sıra ikili ya da üçerli gruplar halinde arka odaya ya da koridora giderek konuşuyorlar. Kapı tekrar çaüyor. Altuğ Berker, Çağla Saraç ve Emre Nil içeri giriyor. Karşımda bulunan koltuğa el ele oturuyorlar. Gazetelerde yazılanlann asılsız olduğunu, nasıl tanışıp evlendiklerini "mutlu" bir ifadeyle anlatıyorlar. Fotoğraflannı çekmek istediğimde Altuğ Berker, onların fotoğrafını ayrı çekmemi istiyor. Fotoğraflann çekilmesinden sonra Çağla ve Emre, gitmeleri gerektiğini belirterek saat 02.00 sıralarında ayrılıyorlar. Altuğ Berker, öteki arkadaşlarıyla birlikte kalarak, Adnan Hoca'nın kamuoyunda masonlar tarafından yanlış tanıtıldığını, asayiş şubesinde kaldıklan 4 gün içinde hakaretlere uğradıklarını öne surüyorlar. Bir ara gençlerden biri, Adnan Hoca1 nın gece saat 23.00'te, Istanbul'dan giden 34 KLP 19 plakalı Şahin marka beyaz otoyla hâreket ettiğini söy ledi. Saat 05.00 sıralarında gazetenin telefonu tekrar çalıyor. Arayan, yine vakıftan bir genç. Adnan Hoca'nın beyaz Şahin'le 4 polis eşliginde Bursa yakınlarında olduğunu bildiriyor. Arkadaslarının arabayı geriden takip ettıklerini ve arabadaki telefonla irti^atı sağladıklarını anlatıyor. Saat 07.30'u gösterirken Vakıf Başkanı Altuğ Berker ve arkadaşlan, 4 polis eşliginde Asayiş Şube Mudürlüğü önüne gelen beyaz Şahin marka otoda bulunan Vakıf Fahri Başkanı Adnan Oktar'ı (Hoca) karşıhyorlar. Samimi bir el sıkışmadan sonra, Adnan Hoca gozaltında olduğu gerekçesiyle şubeye sokulurken vakıf uyeleri çalışmalarına devam etmek uzere aynlıyorlar. \AxiF CEPHESİNDENİZLENİMLER İşSendika Servisi Kazlıçeşme'de sendikasız ve işsiz kalma tehdidi altındaki deri ışçıleri toplu direnışe geçerek dun gun boyu çalışmadılar Gun boyu işlerinin başında oturan deri işçileri, öğle saatınde Derkon'dan çıkartılan ve oturma eylemi yapan 57 ışçıyı ziyaret ederek Deri Işverenlerı Sendikası'na kadar alkışlı protesto gösterisi yaparak yuruduler. Derilş Sendikası Genel Başkan Vekıli Munzur Pekguleç, den işverenlerinin Turkiye ihracatında 5. sırayı aldıklarını, buna rağmen işçilere haklannı vermediklerıni savundu. Pekguleç, den işverenlerinin, sendikalarının toplusözleşme yetkısıne itıraz etmesi uzerine açılan davalar nedenıyle 1 marttan geçerlı Işsizlik korkusu olacak toplusözleşme göruşmelerıne başlanamadığını soyledi. Deri Işverenlerı Sendikası Genel Başkanı Alaattin Koşar, deri sanayiinın çok yönlu bir krız içinde olduğunu belirterek şoyle konuştu: "Kazlıçeşme'de sendikasızlaştırma uygulaması yoktur. Kazlıçeşme'deki fabrikalarda bugune kadar uretim yapmış sanayinin içinde bulunduğu çok yonlu guçlukler vardır. DeriIş'in yetkili olduğunu iddia ettigi işyeıierinin çogu kapatılmıştır. Yeni işyerieri açümamıştır. Derkon işyeri de mahkemece kapatılma talimatı gelen işyerlerinden biridir." Deri işçüerinden arkadaşlanna destek nuçlanan 500 bın kamu ışçısı içinde yer alan Van Karayolları ve Koy Hızmetleri 11 Mudurluğu'nde çalışan ıkı bini aşkın işçi dun toplu vizıte eylemi yaptılar. Işçiler SSK Dıspanserine kadar yuruduler. Istanbul'da Tekel işyerlerinde çalışan çok sayıda işçinin Turklş Kamu Kesimi Koordinasyon Kurulu'na fax çekerek, bırıncı altı ay için zam oranı teklifinın yuzde 80 artı 450 bin liraya indirilmesinı protesto ettiklerı bıldirildi. Tekel işçileri fax metınlerinde, Turklş'in 500 bini aşkın kamu ışçısı ıçın daha önce istediği yuzde 150 artı 250 bın lıralık ılk altı ay zam tekliVan'da toplu vizite finı destekledıklennı, buj>tanın öte yandan tophısozlesme duşurulmesını kınadıklannı be>goruşmelerı uyuşmazlıkla so lırttıler. r.,',\ Y N İ P A Y A L M A Y A Q A Ğ R I Emek Sigorta Anonim Şirketi Ortaklarına SERMAYEMIZIN 3 000 000 000 LIRASI NAKIT KARŞILIGI 18 000 000 000 LIRASI IÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETIYLE 30 000 000 000 LIRADAN 51 000 000 000 LIRAYA ARTIRILMASI NEDENIYLE BEDELSIZ HISSE SENEDI DAGITIMI VE YENİ PAY ALMA (RUÇHAN I HAKLARININ KULLANIMI İLE İLGILİ DUYURUDUR YENİ PAY ALMA HAKLARI 12 7 1991 İLE 12 8 1991 TARIHLERI ARASINDA KULLANILACAKTIR BU SERMAYE ARTIRIMI SERMAYE PIYASASI KURULU NUN 2 7 T991 TARIH VE 95 443 SAYILI HALKA ARZ IZNINE DAYANMAKTADIR ANCAK BU IZIN ORTAKLIGIMIZIN VE HISSE SENETLERININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ BU PAYLARIN HALKA ARZINA ILIŞKIN IZAHNAME 4 7 1991 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICILINE TESCIL EDILMIŞTIR I ORTAKLIGIMIZ HAKKINDA BILGILER A TANITICI BILGILER 1 T caret jn^an 2 Merkez ^e ŞuOe Adreslen II ARTIRILAN SERMEYE PAYLARI İLE HALKA ARZ VE SATtŞ HAKKINDA BILGILER 1 Nakıt karşıhgı ariınlan sermayeyı temsıi eden paylar ve bu payiarı temsılen ıhrac edılecek 3 tertıp hısse senetlen le ılgıh bılgılef Nakıt karşıiıgı artınlan sertnayeyı temsıı eden payıar 3 000 000 UÇMILYONI adet oiup toplam 3 000 000 000 (UÇMILYAR)TL tutarınoadır 2 aj Iç kaynaklardan yapılan sermaye anır mımndagıiım aşagıda verılmektedır Duran vafıklarda Dege. artışı 18 000 000 000 TL b> lc kaynaklardan an r farak ( bedels z o a'ak mevcu' onaklara dagıt lacak paylar ve bu paylar temsılen ıhrac edılecek 3 lertıp h sse senetlen le ıigılı btlgı er Iç kaynaklardan artıniarak bedetsız olaraK mevcut onaklara dagıtılacak paylaf 18 000 000 lONSEKIZMILYONl adet olup toplan 18 000 000 000 |ONSEKIZMILYAR)TL tutarındadır 3 a Bu semayean r m dolay s yte hraç ed lecek 3 ter» p hısse senetler nın uzennde 4 den 19 a kadar numaralı yem pay alma kuponu uulunacaktır b^ Hısse senetlenn n 1991 yılından 2000 yılına kadar kar payı kuponu bulunacak ve ılk kez 1991 yılının karından temetiu venlecekt r 4 Ortakların yent pay alma haklarm kullanma esasları aı Otakiar n odenmış sermayede Tievcut paylar na gore yenı pay aima oranı Oiakların mevcut pay tutarının % 10 u oranmda yenı pay alma hakları vardır b 1 0O0 TL norıınal degerdekı b r pay n satışfıyatı 1 000 TL c Pay oedellenm yat r lacagı banka şubesi Iknsat Bankası T A Ş Merkez Şjbesı d Başvuru şek Yen pay alma hak ar n Kulanmak steyen or'aklar mız \e\ bendınde belırt len yere başvurarak sahıp oldukîar h sse senetienmn 3 nolu yenı pay alma kuponıann oraz edecekıerd r Sermaye an rımına kat idıklanna daır ıştırak îaahhutnamestn ımzaladıktan sonra Ştrketie de mutabık kaiınan yenı pay tutar nı yukar da benrtıien banka şubesinde Saray ve Tıcaret Bakanlıgı adma açılar bıoke hesaba yen oay alma hakk kjllanım suresı ıçensınde nakoen ^e peş nen yatıracaklar ve odemeye lışkın makDuzun bır ornegın Şırket etevd edecekierdır ıı Yenı pay alma hakx kullan m suresı bıtış tarıh nın resmı tatıle rastianas hal nde *zleye" ş gunu akşam sona erecekı r Bel ı ılen ven pay alma hakk kjilan rn sures içinde pay bedellennın odenmemes hal nde ştırak taahhutnamesı olsa darı talep ş*eme Kcnrrayacak ve onceder yapılrr ş şlemler ıptal edılecekt r v Bu sermaye artırımında yenı pay alma hakkını kullanmak tstemeyen ortaklar m z Igılı kupon ^ yen pay alma n akkı Kullan m suresı ıçınde satabılırier Emek Sıgorta Anonım Şırketı Genel eı Başvuru yen Mudurlugu Buyukdere Caddesr No 165 Esentepe IST Bea^ı^.z olarak ^er lecek h sse senetienon aag ı m esas ar a Ortaklar n odenmış serrrayede mevcut pay at na gore oedeıs z Ortaklarımızın mevcut pay tutarının pav alma orar ° 60 ı oranmda bedelsız pay alma ıaklar vardır Baş» Ortaklarımızın htsse senedı dag t m na lışkın ılanımızdan ıtıoaren ılanda bel r'ien adrese başvurarak sahıp oıdukıan hısse senetlermı 2 nolu yenı pay alma kuponlannı ıbraz edecek ve bedelsız hısse senetlerını alacaklardır Bedelsız hısse senedı alma ışlemı ıçm sure sın rlamasıyoktur 6 Yenı pay haklannm kuilanıimasından sonra kaian paylar halk arz yoluyla satılacaktır Halka arz ve satış esasları ılan edılecek duyuruda belırtılecektır 7 Pay bedelıen karşıhgında venlmış olan * makbuz veya dekontiar sermaye artırımının tıcaret sıcılıne tescılını ızleyen en çok uç ay ıçınde hısse senetlen ıle degıştınlecektır 8 Satışaaracılık edecek kuruluş ve aracılıgınnıteiçı IktsatBankas T A Ş ruçhan haklar n n kultan ımas ndan sonra kalan paylann ı M K B satışa arzedıimesıne aracılık edecekiır III MALI DURUM ILI İLGILİ BILGILER 1 Onakhgın son 3 yıiiık bılançolan ıle 31 3 1991 tarıhlı hesap durumuna gore aktıf ve pasrtı (Mılyon TLl AKTIF (Milyon TL) 31 12 1988 31 12 1989 31 12 1990 31 03 1991 1 DÖNEN VARLIKLAR KASA VE BANKALAR 1 309 229 1 256 HISSE SEN VE TAHV 272 2 "49 3 878 BORÇLU HESAPLAR 3 974 "888 13 188 036 IKRAZLAR Sıgortalılar 19 858 3 025 3 249 Acenteler ve Produktorter 3 100 10 609 5 836 8 196 1 440 Sigorta ve Reasurans Şır 234 429 165 726 Sedan ve Retrosendaniar 136 726 339 1 012 Dıger Borçlu Hesaplar 485 1 076 426 90 IŞTIRAKLER 90 40 SABIT VARLIKLAR 18413 4779 30 95" 4779 BIRIKMIŞ AMORTISMANLAR 2 228) (138ı n 213 |2 379) TOPLAM AKTIF 63 503 40 650 6'660 23 830 PASIF (Milyon TL) 31 12 1988 31 12 1989 31 1 KISA VADELI BORÇLAR ALACAKLI HESAPLAR 3 053 5 032 Sigorta ve Reasurans Şırk 113ı 2810 Reasurorlerın Depoları 91ı 440 Dıger Alacaklı Hesaplar 1 005 82 Kıdem Taz Karşıiıklan TEKNIK IHTIYATLAR 1 391 2 732 Carı Rısk Ihtıyatları 1 058 2 022 Rıyazı Ihtıyatları Muallak Hasar Ihtıyatlar 333 10 OZVARLIKLARI 19 386 32 886 ODENMIŞ SERMAYE 19 250 20 000 YEDEKLER b4 58 KARŞILIKLAR "31 YENIDEN DEGERLEME FONU 11891 NET DONEM KARI ıZARARI) 82 806 GEÇMIŞ YILLAR ZARARI TOPLAM PASIF 23 830 40 650 X ı Vergıden cncekı kar ıtade etmektedır 2 Ortaklıgın son 3 y llık gelır tabloları ıle 31 3 1991 »anhlı hesap durumu (Mılyon TL) ALINAN PRIMLER Şırket n Aldıgı Prımlerı») Reasurorlere Devr Prım ( ) ODENEN TAZMINATLAR Şırketm odedıgı Tazm ( ) Reasurorlerden Alınan Taz (*l ODENEN KOMISYONLAR Şırketm odedıgı komısyonlar, ) Reasurorlerden AI nan Kom \*\ TEKNIK IHTIYATLAR Şırketm Ayırdıgı Ihtıyatlar I l 12 1990 31 03 1991 8 354 3 184 2 459 2 621 90 5 554 4 125 "429 49 595 30 000 108 131 18 146 1210 63 503 12 030 5 600 2 96 3 454 140 5 979 4 440 '539 49 651 30 000 108 131 18 146 1 266ıx) 6660 Reasurorlerden Alınan lh!(*ı TEKNIK DIĞER SONUÇLAR Dıger Gelırier (•) Dıger Gıderler ı ) TEKNIK KAR DIGER GELIRLER DIGER GIDERLER VERGIONCESI KAR ODENECEK VERGILER VERGI SONRASI KAR TOPLAM TEMETTU 575 99 (142) 1 463 443 (1803) 103 (21) 82 76 1114 71 (291 3 704 1354 (4 0451 1013 I207I 806 754 3 686 106 502ı 5 656 3 393 (7 477) 1572 (362ı 1 2'0 848 1062 420 1150) 2 465 1177 2 3^6, 1266 1138 1128 3 Tescıl tarıhı Sıcıl Numaras ve Tıcaret Sıcıl Memurlugu 4 FaaHyet Konusu 5 Onak Sayısı 6 Orıaklık Esas Sozleşmesme gore yonetım ve denetım organlannm seçimı Emek Spgor^a Anonim Şrrfcetı Mert<ez Buyukdere Caddesı No 165 Esentepe ISTANBUL Ege Boige Muduriugu Gaz Bulvarı 52 Çankaya IZMIR 26 09 1966 93268 38473 IslanBul Tıcaret Sıcıl Memurlugu Sıgortac lık 652 Genel Kurul hıssadarlar araşından 7 kışıden oluşan ençok 3 sene ıçın gorev yapmak uzere Yonetım Kurulu uyeferını ve hıssedariar araşından veya hançten btr sene ıçın uç murakıp seçer 3 Yapılmakta olan yatınmlar ıle ilgıli bılgiler 4 OrtaklıgınSI 12 1990 ıtıbanyle a) Dıger şahıslar letııne verdıgı kefaletlerın tutan D) Kuiiandıg temınatmektuplarımn tutan c) Aktıt degeher uzennde bulunan toplam ıpotek tutan Yoktur 1 410 000 000 TL ( 7397 Sayılı Sıgona Murakabe Kanunu nun 12 ve 17 ıncı maddeler geregınce tesıs edılmıştır) 1968 1730 0 339 0 157 0 157 0 004 0 181 0 010 2 507 0 204 1989 1990 1614 1674 0 364 0 420 0 153 0 168 0 153 0 168 0 025 0 024 0 250 0 212 0 054 0 045 9 443 4 050 0 204 0 230 5 Malı analıze ılıştvn bılgıler a Maiı Oraniar CARIORAN PRIMLER AKTIF TOPLAMI TOPLAM BORÇLAR OZ SERMAYE KISA VAD BORÇLAR OZ SERMAYE NET DONEM KARI OZ SERMAYE ESAS FAALIYET KAR MARJI NETKARMARJI |KAR*AMORT+KID»FINGID) FINGID ODENEN VERGI VB DONEM KARI bıPay başma bılgıler 1SSS 1363 1990 PAY SAYISI 20 000 000 20 000 000 30 000 000 PAY BAŞINA NET KAR (TL1 4 40 40 BIR PAYIN DEFTER DEGERI (TL) 1 007 1 638 ' 649 PAY BAŞINA TEMETTU (TL) 4 38 28 c Buyume oranlan °o/ 1988 1980 1990 NET PRIMLER 698 8J 80 TEKNIK KAR PAY SAYISI 1 991 153 2 PAY BAŞINA NET KAR 1 900 900 PAY BAŞINA TEMETTU 15 900 850 126ı 1) Degenemeye ılışkın bılgıler 1988 1989 1990 PIYASAFIYATI (TLl 2 350 P FIYATI PAY BAŞ NET KAR 58 3 P FIYATI DEFTER DEGERI 1 4 PAY BAŞINA TEMETTU P FIY 001 e) Net pr m uretımı fMılyon TL) 1988 1989 1990 NET PRIM URETIMI 8 080 14 790 26 688 7 Yonetın Kurulu Başkan ve uyelen ile Genel Muöurun Adı Sovadı Erol Aksoy Allan Edıs Gurbuz Tumay Ahmet Çe eOıle' Oner G c n c Mehrre' Gur Şef f Egeı Mehmet Seven Görevı Yonetım Kurulu Başkanı Yonelım Kurulu Baş Vek Uye Uye Uye Uye Uye Genel Mudur Bankacı Bankacı Bankacı Sıgortacı Bankacı Bankac Bankac Sıgortacı Şırket Sermayesınde Sahm Olduou Pav Oranı ('.) 001 0 0096 0 01 0000016 0 000016 0 0056 0 0073 0 008 8 Topıu Sozieşrr'e le I 9 Ortak g n uyuşnazl klar Basısen ıBanka ve Sigorta ışç'ien Sendikası leyapıimışi ' 1990 31 12 1991 donemlen ıçın yururlukie olan toplu sozleşme vardır Sendıka uyesayısı 1990 yıh içinde 21 uyenın ıstıfası nedenı ile 4 kışıye duşmuştur Otaklıgın herhangı bır uyuşmazugı »Oktj' B MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGILİ BILGILER 1 Odenmış sermaye 30 0O0 000 000 TL 2 Sermayen'n oraklar aras nda dagıl T Oftagın Tıcaret Unvanı Ik'satBannas T A S D ger Onak a Sermayg Pavı (TL> 2 ' 3 8 6 8~6 750 2 C 1 3 123 250 30 O C 300 0O0 C Toplam Sermave Oranı (%) 91 o 8d T0O00 31 12 1988 31 12 1989 31 12 1990 31 03 1991 8 080 |4 622) 11824ı 975 11624ı 165 11 729ı 14 790 (8 254) (3 896ı 1652 ı2 433 3 410 (2 454, 26 688 13 436 18 580ı 4 351 |S<İ1Q 5 063 6 510! 9 295 5 886 i 8 823ı 243 1384 2 15 148" 3 Irri yaz paylar ve ">t yaz '• n'e g 4 Tur* Tıcare' Kanunu nun 402 403 uncu maddelefi uyar nca nda» ed en mtıta senetler ne saglanar hak<ar 5 Nama yaz tı h.sse senetler n n devır esas r'ok EMEK SİGORTA risk yönetimi u'H' yı*»d r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog