Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

C uıvın uı\ı HAVA DURUMU / ı z. TURKIYE'DE BUGUM Adana Adapazarı Mryaman Atyon Ajn Ankara Anökya Antalya Artvın Aydın Balıkesr Bılecık Bınoftl Bıtfıs Bolu Bursa Çanakia* Çomm Denıztı A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 34° 21° Oya/fcakır 30° 18° Edırne 37» 22° Erancan 30° 10° Erajrum 26° 10° Eskışehır 30° 14° Gaaantep 34° 20° Gıresun 35° 21° Gtjmuşhane A 27° 16° Hakfcân A 36° 20° Ispato A 30° 16° Istanbul A 29° 17° Izmır A 33° 18° Kare A 27° 14° Kasümonu A 26° 11° Kaysen A 30° 16° Kırklarelı A 30°20°Konsra A 28° 11° Kütahya A 34° 19° Malatya A 37° 21° Manısa 33° 16° K Maraş 28° 14° Mersn 25° 10° Muğla 28° 14° Muş 35°20°NıJ()e 26° 20° Ordu 25° 11° F t o 31° 17° Samsun 39° 15° Sw1 28° 18° Sınop 35° 21° Sıvas 24° 10° Tekırdağ 26° 11° Tratızon 29° 11° Tuncelı 33° 16° Uşak 28° 14° Van 30°11° Ybzgat 33° 19° Zonguldak A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 34" 22° 34° 22° 19° 24° 35° 20° 31° 16° 28° 14° 25° 19° 25° 17° 28=19° 36° 24° 26° 19° 27° 13° 26° 18° 25° 20° 33° 16° 31° 14° 28° 14° 26° 11° 26° 18° DÜNYA'DA BUGUN A 21° A 37° A 32° A 37° A 30° A 26° A 34° A 23° Bertın A 23° Bom A 21° Bruteel Budapeşte A 30° Cenevre A 29° Cenyır A 36° Cntde A 38° Dubaı A 46° Frankfurt A 25° Gıme A 32° Helsınkı A 26° Kahıre A 36° Kopenhag A 24° Kffln A 23° Leftoşa A 36° Amstertam Amman AHna Bajdaı Barcelona Base! Lenıngrad Londra Madnd Mılano Montreal Moskova MOnıh New York Oslo Pans Prag Rıyad Roma Sofya Şam Tel Aviv Tunus Varşma VenediK Vıyana Washın<jton Zunh A A A A 24° 27° 36° 30° Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bütun bölgeler açık geçecek. HAVA SICAKLIĞl: Artmaya devam edecek. Ruzgâr kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette devam edecek. Denizlerde ruzgâr: Akdeniz'de günbatı ve lodos, Doğu Karadeniz'de yıldız ve ka 2127 deniz mili hızla esecek. Van Gölü: Açık geçecek. Ruzgâr kuzey ve batı yönlerden hafif esecek, göl küçük ı' ' te 416, Marmara ve Ege'de 1 : açık t buluöıı h MUSTAFA EKMEKÇt ANKARA NOTLARI Eski TRT'cL. A 24° A 26° A A A A A A A 25° 21° 27° 46° 32° 30° 37° V /•Sam A 28° A 31° A 27 A 26° yağmunu Aapk B bulutlu Gguneşlı Kkarlı Sstslı YyaJmurtu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ " misali döner başım / Sevda değil bu bir hışırn / Gel gör beni darmadağın / Tel tel çözülüp kalmışım" (Bedri Rahmi Eyuboğlu). 2/ Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan araç... öğretim ve eğitim sistemi. 3/ 'Çok önemli kişi' anlamında kullanılan uluslararası kısaltma... Bir spor kulübümüzun simgesi... Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek. 4/ Çok anlayışü ve sezgili kimse... Bir nota. 5/ Aceleyle giden. 6/ Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü... Tavlada bir sayı. 7/ Takılmış ad... Havagazı lambasının ucu. 8/ Jspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşım veren gizli örgüt... "Göklerden !ler gibi rizan oluyor kar" (Cenap Şahabettin). 9/ Bir tür deniz taşımaalığı... Kemiklerin içindeki yağlı madde. YUKARTOAN AŞAGlYA: 1/ "Bulundum ben dahi dârüşşifâyı Bâbı Âlide / Felâtun'u beğenmez anda çok gördüm" (Ziya Paşa). 2/ Anların çıkardığı bir tür salgı... Franz Kafka'nın tanınmış bir romanı. 3/ Ortaoyununun iki temel kişisinden biri. 4/ Parola... Uluslararası Güreş Federasyonu'nun simgesi. 5/ Sergen... Bir şeyin en ustteki bölürnü. 6/ Aşure kazanlannı kanştırmakta kullanılan uzun saph tahta kepçe... Bir nota. 7/ Rütbesiz asker... Su... Dağ sırtlannda geçit veren çukur yer. 8/ Yan... Eskiden Yahudilerin ayırt edilmek için omuzlarına astıklan sarı kumaş parçası. 9 / Çöl tilkisi. Bakanlıktaki işini bitirince köşe başındaki bankerde tezgâhtarlık yapan bir maliye bakanı düşünülemeyeceği gibi memurun ikinci bir iş yapması da düşünülemez. Sayın Cumhurbaşkanım; "Tann'nın bildiğini kuldan niye saklayayım" diye bir sözümuz vardır. Hepimiz biliyoruz ki 80'den bu yana ekonominin, 83'ten bu yana her şeyin belirleyicısi, tek adamı sizsiniz. Olan bitenin sevabı ve gunahı sizedir. Bu nedenle mektup size yazılmaktadır. Gazeteden iki başlık aktaracağım: "Memurun ipi özal'ın elinde", "80'li yılların kayıplarının giderilebilmesi için maaş zammının yuzde 112190 oranında olması gerekiyor!' öğretim uyesiyim. îşimi çok seviyorum ve başarıh olduğuma inanıyorum. Ancak alım gücünu öylesine >itirmiş bir maaşla çalışıyorum ki geri zekâlı yerine konmayayım diye göğsümu gere gere öğretim uyesiyim diyemiyorum. Üst gelir grubunda sayılan ben böyle yakınıyorsam gariban memur ne yapıyor? Bir zamanlar Maliye Bakanımız Sayın A. Kahveci, "Memur tembeldir, ikinci bir işle para kazanabilir" demişti. Benim işim uyurken bile sürüyor ve boyle olması gerekrniyor mu?.. Bakanlıktaki işim bitirince köşe başındaki bankerde tezgâhtarlık yapan bir maliye bakanı düşünülemeyeceği gibi memurun ikinci bir iş yapması da düşünülemez. Yoksa asıl işimizi ihmal edip ek Turslrt OzaFa Agık Mektup TARTIŞMA gelir peşine mi düşmeliyiz. Matematiğin sağı solu yoktur. On yılın kaybını giderebilmek için yuzde 112190 zam gerekiyor. Daha iyileşmeden söz etmiyoruz. Açıktır ki on yıllık yönetiminizde sürekli kayba uğradık, fakirleştik. Ulusal gelirden aldığımız pay azaldı, ödediğimiz vergi çoğaldı. Evet, telefonlanmız iyi çalışıyor. Düğünlerde birileri havaya dolar ve altın saçıyor. Devlet bile sözleşmesini yabancı para ile yapıyor. Hayata yeni atılan gençlerimiz 67 bin dolara ev tutuyor. Ama biz memurlar sürekli fakirleşiyoruz. lleriye yönelik proje üretemiyoruz. Enflasyon virusü beyinlere de gırdi. Matematiğin sağı solu yoktur. Enflasyonu indirmek, orta direği güçlendirmek sözü verdiğiniz için yönetimi size emanet ettik. On yıl önce "iİciüç yıl sabredin" diyordunuz. Şimdi on yıl diyorsunuz. Değerler öyle aşındı ki yuzde 100 zammın bile anlamı kalmadı. Gerekenin uç noktası yüzde 190 dahi anlam ifade etmiyor. Devletin içdış borçlarını, genel yapıyı şöyle bir tarayınca ortaya çıkan umutsuzluktur, güvensizliktir ve çok köklü bir değişiklik gereğidir. Matematiğin sağı solu yoktur. Görunen; yönetiminizin, yönteminizin, ekonomik politikanızın "başarısız" olduğudur. En azından memur kitlesi sizin yönetiminizde cumhuriyet tarihinin en ağır kaybına uğramıştır. Bu başarısızlık yonımlarla kapatılamaz. Günümüz demokrasisinin en zayıf taraflarından biri seçilenin çabasını koltukta kalabilmek için yoğunlaştırması ve bu nedenle zarar vermesidir. Batı ülkelerinde bu kadar başansız bir ekonominin sorumlulan ne kadar iktidarda kalabilirler. Başarısızlığı görüp istifa etmek bir erdemdir. 15 temmuza az kaldı, ancak zam oranı ne olursa olsun geleceğe umutla bakamıyonım. Saygılanmla. MEHMET BAYHAN/lstanbul * Experience Speaks. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Şarkta sükun var! 11 TEMMUZ 1931 Geçen sene Ağrıdağı'ndaki isyanı idare edenlerden İhsan Nuri ile arkadaşları Iran arazisine geçmişlerdi. Bunlar orada kendilerine izharı sadakat eden bazı aşiretler efradile birleşmişlerdir. lran kuvvetlerile bu asiler arasında müsademeler vuku tÇIMIZ CAN bulmaktadır. Iran'dan bizim KURTARANOIR. ' tarafımıza kaçanlardan bir kısmı hudut üzerindeki Hali Zeylân nahiyesinin harap köylerinde birer kulübe kurmak istemişlerse de silâhlannı almağa giden askerlerimizi görünce dehalet etmiyerek tekrar Iran topraklanna geçmişlerdir. Yaşamınızda bir değişiklik yapın.. En iyisi siz bu yaz GÖKDİL'e gelin, )MEYVA TOZU. İNGİLİZCE OGRENIN KURSLARIM1Z1N BAŞLAMA TAR1HLERI: 1, 8, 15, 22 T e m m u : Deneyım konuşut 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet 11 TEMMUZ 1961 Kuveyt krizinin "serinlemesini" bekliyen General Kasım Irak'ı şiddetli bir sansüre tâbi tutmaktadır. Irak'tan buraya gelen yolculardan alınan haberlere göre General Kasım Kuveyt meselesini 25 haziranda bir roket gibi ortaya fırlattıktan G. Kasım sonra bunun şimdi Birleşmiş Milletler teşkilatında gelişmesini beklemektedir. Kasım'ın Kuveyt'e karşı askeri harekâta girişecek mi idi sualini kimse cevaplandıramamaktadır. Kendisi bunun kat'i bir lisanla tekzip etmektedir; fakat Bağdat'ta bile Kuveyt meselesi bir "siyasi muamma" teşki! etmektedir. Resmı ağızlar ve basın Ingilizlere çatmaya devam ederken Bağdat'ta bulunan Ingilizlere gayet iyi muamele yapılmaktadır. Esas: 1989/761 Davacı Hattuç özkaynar vekili Av. Mehmet Timur tarafından davalılar Ali Kaygın ve arkadaşlan alcyhine açılan Gaziantep ıli Ünaldı mah. Pafta 82 ada, 1663 parsel, 16'da kayıtlı bulunan taşınmazın ortaklığın giderilmesı davasının yapılan açık duruşması sonunda verilen ara karan gereğınce: Davalılardan lbrahım Kunç tum aramalara ragmen gosterılen adresinde bulunamamış olup dava dilekçesi kendısıne teblıg edilememiştır. Davalı tbrahim Kunç"un davaya karşı bir dıyeceği var ise duruşmanın bırakıldığı 25.7.1991 günu saat 9'da mahkeme salonunda hazır bulunması veya kendisinı yasal bır temsilcı ile temsil ettirmesi, gelmediği veya temsilci göndermediği takdirde davanın gıyabında yürutulüp karar verileceğı davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 19.2.1991 Basın: 48110 İLAN BOĞAZLIYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No:1990/51 Davacı Bektaşh kasabasından Gülüzar Doğdu, davalılar Arif Doğdu, Urguş Doğdu ve 7 arkadaşı aleyhıne açtığı tespıtın iptali ve tescil davasında davalılardan Arıf Doğdu (öllj) mırasçılarından Fatiş Doğdu ve Cafer Doğdu'nun tüm aramalara rağmen açık adreslerinin bulunamadığından, adı geçen davalı mirasçılannın duruşmanın atılı bulunduğu 29.7.1991 günunde hazır olmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksı takdirde yargılamanın yokluklannda yapılacağı ilanen teblığ olunur. 17.6.1991 Basın: 48111 İLAN T.C GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Mesut Yılmaz'ın 12 Martlardan sonra TRT'de Dış Yayınlar'da çalışmış olması, TRT'ciler gibi gazetecileri de heyecanlandırdı. TRT bölümüne bakan genç muhabirler, TFTT'ye koşturuldular. Böyle bir şeyin aslı var mıydı, yok muydu? Mesut Yılmaz, "Komünist yuvası" dediği SBF'nin "Mali Şubesi"nde okurken TRT'nin dinleme servisine Almanca bilen çevirmenler arandığını, amcasının kızı Sezen Akçal'dan duymuştu. Sezen Akçal, onu getirip TRT sınavına sokmuştu. Sınavı kazandı. "Kaşeli" olarak "radyo dinleme" bölümünde çalışmaya başladı. Akşam saat 18.00 haberlerine soluk soluğa yetişebiliyordu TRT'ye. Hemen kulaklıkları geçiriyor ve dinlemeye başlıyordu. Haberleri radyodan alıyor, parafını atıyor, şefi Fadıl Taylan'a veriyordu. Sezen Hanım, Mesut Yılmaz'ın bu çalışmasına karşılık "çok komik" denecek bir para aldığını söylüyor. Buradaki çalışma bir yılın üstünde sürüyor. Yeni Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili haberler, yazılar ilgi çekici bulunduğu için olacak, yazılar Mesut Yılmaz'ın yakınlarına da tez elden bildiriliyor. Sezen Hanım bizim "Ankara Havası"nda çıkan, Mesut Yılmaz'ın Avusturya Lisesi'nde okurken okuldan atıldığına ilişkin söylentiler üzerine durumu hemen düzeltti, şöyle dedi: Avusturya Lisesi'nde okurken iki yıl üst üste zatürree, zatülcemp geçirdi; bu nedenle o okuldan ayrılmak zorunda kaldı; yoksa çok çalışkan bir öğrenciydi... Sezen Ergül (Akçal) düzeltme konusunda titiz; Mesut Yılmaz'ın TRT'deki şefi Fadıl Taylan'ın görüşemeyişine de açıklık getirdi: İlk bakanlığı sırasında Fadıl Taylan, telefonunu benden aldı, konuştu. Başbakanlığında konuşamamış. Ben de konuşamıyorum! Mesut Yılmaz'ın eski TRT'cilığini burada kapayayım; TRT'yi kendisine bağlamak istediğine göre anlaşılan TRT'nin tadı damağında kalmış. Fadıl Taylan, Danimarka Radyosu'nda çalışıyor demiştim. Eski memuru ile ilgili olarak Danimarka'da, radyo çevresinde, aydınlatıcı bilgiler verirmiş arkadaşlarına. Onun bir gün dışişleri bakanı olacağını söylemiş; arkadaşlan "Nereden biliyorsun?" demişler; "Görürsünüz!" yanıtını vermiş. Mesut Yılmaz, dışişleri bakanı olunca; bu kez, "Göreceksiniz, ilerde başbakan da olacak" demez mi? Şimdi Danimarka radyosunda Fadıl Taylan'ın havası bin beş yüzmüş! Mesut Yılmaz'ın babası Hasan ile amcası Hüseyin, tecimer, yani tüccardılar; İstanbul'da Çakmakçılar yokuşunda, gömlekler, giysiler satarlardı, "Yılmaz" da firmalarının adıydı. Soyadı olarak, tecimevinin adını aldılar. Ağabeyleri izzet Bey yargıçtı. O Akçal soyadını almıştı; bir türlü bir araya gelip, soyadlannı değiştirip birleştiremediler. HasanHüseyin Yılmaz kardeşler, politıkadan hoşlanmıyorlardı. Ağabeyleri İzzet Akçal'ın polıtikaya atılmasını da hoş karşılamadılar. İkisi de politikaya kanşmadan öldüler. Çocukları da politikayla ilgili degildi. Mesut Yılmaz, bunun dışında kaldı. İzzet Akçal, 27 Mayıs 1960'da Yassıada'ya gidince, yaşı küçük olmasına karşın Mesut o sırada on üç yaşında kadardı amcasının duruiıuyla yakından ilgilendi. Politika onu çok etkilemişti. Kendisine en yakın izzet Akçal'ın oğlu Erol Yılmaz Akçal'ı buldu. Erol Yılmaz Akçal, milletvekili, bakan olmuştu. Erol Yılmaz Akçal'ın, "Yılmaz"ı, belki de kardeşlerin birleştiremedikleri soyadlannı bir oğulda olsun birleştirilmesi anlamına mı konmuştu? Erol Yılmaz Akçal'ın turizm bakanı olması, amcaoğlu Mesut'u keyiflendirmişti. Onun da ilk bakanlığı turizm oldu! ANAP Kurultayı sırasında bir söylenti çıktı; sözde "Masonlar" Mesut Yılmaz'ı desteklemişlerdi! O zamanki İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, aylar önce bir dergide, "Masonlar, Mesut Yılmaz'ı başbakanlığa hazırlıyorlar" diye bir yazı okumuştu. Hangi dergıydı, kim yazmıştı? Erol Yılmaz Akçal, Mesut Yılmaz için: Mason degildır, olsa bilırdim! dedi. , İzzet Akçal'ı da, Erol Yılmaz Akçal'ı da yakından tanınm. Erol Yılmaz Akçal, 12 Eyiül'de polrtika yasağı olmamasına karşın politikadan uzak kaldı. Girmek istemedi. Mesut Yılmaz, politikaya atılınca da: Aileden bir kişi yeter! dedi. Mesut Yılmaz, "sağcı" bir politikacı. "Yeni sağ" filan diye bir şey uydurmadı. Uzerinde konuşulacak elbet. Hacı TÖ1 yü, Çankaya'da tutmayı başarabilecek mi, başaramayacak mı? Göreceğiz. Bugünlerde hep ölenleri anıyorum. 12 Temmuz, Şadi Alkılıç'ın ölüm yıldönümü. Alkılıç unutulabilir mi? Türk İdareciler Derneği Başkanı Orhan Erbuğ öldü. İdareciler Derneği, Cumhuriyet bürosunun bitişiğindedir. Orhan Erbuğ'la sık sık karşılaşır, görüşürdük. Yüreğinden sayrıydı. Dört damarı tıkalıymış. Ameliyat olamadan ölmüş. 1986'nın şubat ayı sonunda, kızı Soydan'ı, bir trafik cinayetinde yitirmişti. Birkaç satırla anmıştım; Mustafa Altıntaş söyledi, o yazıyı kesip saklamış. Masasının üzerindeymiş kesik. Cenazesine, Maltepe camisine, anayasacılar, Danıştaycılar, merkez valileri de gelmişlerdi. Hinthorozu Erdal Bey'le, genel yazmanı Hikmet Çetin de oradaydı. Erdal Bey; Yazınızı okudum! dedi. Mesut Bey'in eski TRT'ciliğini mi okudunuz? Eski TRT'ci miymiş? Orayı atlamışım! * • • Taşlama ustası Hasan Çelebi, şu dörtlüğü düşmüş: "Yıllardan beri aynı şu arabesk makam, Aynı ses, aynı uyak; Turgut, Akbulut, Mesut, Aklını kaçırtacak mılletın bu tıngırtı Yok mu başka bir çalgı, boğuyor bizi bu ut! ; ^Siyasi muamma' FOREIGN LANGUAGE CENTRE TAKSİM ŞUBESİ Taksım Cad No 71 Tel 150 47 47 150 34 49 LALELİ ŞUBESİ: Kurultay Sok No 10 BEYAZIT Tel 520 11 41 520 T 42 527 62 14 511 48 83 BAKIRKÖY ŞUBESİ Istanbul Cad Dantelacı Sok No 7 Tel 571 27 83 583 68 40 KADIKÖY ŞUBESİ Kuşdılı Cad Dılek Han No 67 Tel 338 03 47 345 18 96 Sinema • Tiyatre • Gösferi 146 97 38 • 132 64 26 BETTE MIDLER \\m\ ALLEN D.boroh ve Nick, 16. «vlıtık yıWönumlennd«. aralorındokı bvtun sorunlorın muhasebesını yapmoyo karar verdıler. Alı$verı$ merkeıtnın orta yerınde 1 CB. Şi»lı SİTE KcdıkSy SUREYYA Ç U» ŞAFAK1 Beyoglu BEYOĞLU B köy RENK (147 69 47) (338 06 82) (516 26 60) (1513240) (572 18 63) 11 0013 00"5 1517 30194521 110013 3016 0019 152145 110013 3016 0018 302100 120014 15163019002115 r 0013 C0'5 001" 0019 002' RUMELİ HİSARI KONSERLERİ MdtT PR0OUCT1ON Ankara BATI. Bursa BURÇ. izmır ŞAN Sınemalannda Btr PAUL HAZURSKT Vapmr Horuktaki Kadın MANZARALARI •SCENES FROM A M A L L ' "Narrow Margin" Bir PETER HYAMS Fllmi Beyoğlu SİNEPOP Çla»ŞAFAK2 KadıkSyAS «df 12.7.1991 tarihinde sinemalarda .CHER BOB HOSKINS W|NONA RYDER İşle annemız bu Bızım ıçın dua edın. 3 (143 70 71) 12 00'4 '516 3018 4521 00 (516 26 60) 113014 0016 3018 452100 (336 00 50) 12 0014 1516 3019 002115 12 TEMMUrDA Haydi Beyoğlu'na çıkalım UM.1i.Eiit DENİZKIZLARI Beyoğlu Emek (144 84 39) Kadıköy REKS (336 01 12) Ankara AKÜN (127 76 56) 12 0014 T2 0014 12 1514 Memaıd 1516 3018 4521 15 1516 3018 4521 15 3016 4519 0021 15 OAİOif AMADEI S Milos Forman Filmi 12 Temmuz'dan ıtıbaren Bevoglu SİNEPOP. Şışlı KENT Ç taş ŞAFAK yakında Kadıköy MOOA, Ankara KIZILIRMAK MOZARTuı 200. yüı şercflne 8 Oscarb T BEYOĞLU SİNEMA ŞÖLENİ DUNYA SINEMASINDA BUGUN BAĞLA BENİ Yon: P. Almadovar KarlovyVary Jun Ozel Ödülu ZERRÎN ÖZER 514 Temmuz Bilet Satış Yerleri: BERNARDO BERTOLUCCI • THE REKLAM FİLMİ DAGlTIMINDA SHELTERING SKY DEBRA WINGER JOHN MALKOVICH MOUSTAKI 1721 Temmuz THE BÜSPHORUS Vakkorama Suadıye, Tel: 360 90 90 Vakkorama Taksim, Tel: 151 15 71 GEORGE Seanslar 12 0 0 1 4 1 5 16.30 18 4 5 2 1 00 Tel 1 49 93 61 Rumeli Hisan Gişesi, Tel 157 75 50 Bostancı Gösteri Merkezi, Tel 384 72 10 \\OODY A LI C E \XE(. BV1.KVMN BI.M1IF. DVNNER II Ift l)\M.s MKF\RR(M HIMJVMIHKT k E ^ E U k E « BERN\l)ETTEPETER.s C1BILL SHEPHERI) C Hlrbye AS Kad*t>y MODA Ankara BATI HUNtl UOİ ALLEN $ıS'H«T SeyoçljJlTLM KaülovKMM B*celnv*r UmENI ANkAPA KTIUPai 11416203ı'200U 15163018 «521 30 11437576ı '2 Ofr'4 151630 "8 4521 15 33'atK l'CCl3X6 0C13OO213f S75 45 931 n 30 13001500 3 0 r, " 1257478ı 12 '5143O171ÎC190021 '5 «996 ı?0ü'4 15l645l»X:ı 1 5 FÎDfl 149 50 33 (147 (337 1118 63 15) 12 0014 1516 3018 4521 30 0128) 12 00 14 1516 3019 002130 İ 83 23) 12 1* 14301645 900 21 '5 3. Hofta OKOii lanor TEL 130 JO 41 Kadıköy KSM BKöyKARYA 13ÖDULLU (337 (542 80 82) 11 72) 1 OSCAR ODULU 10 CESAR ODULU 2 CANNES ODULU Hvkyı >S 2 |147 O 151 1100 13151630 I3I52US Sinema • Tîyatro Gösteri DUYUKULARINIZ İÇİN •1 00 '330 1600 'iju,.1 12 0015 0018 0021 00 146 97 38 • 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog