Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

ı A / J. \J DÖVİZ KURLARI Duvuın Cmsı 1 ABDDolan 1 Alman Marta 1 Avustralya Dotan 1 Betçıka Frangı 1 Fransız Franfli 1 Hollanda Ftonnı 1 Isveç Kroou 1 Isvtçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Steriın 1 S AratHStan Rıyalı Dövız AIış 439120 2409 44 3366 73 117 12 710 90 2141 53 S66 61 278136 32419 3170 7087 40 1170 86 Dövız Satış 4400 00 2414 27 3373 48 117 36 712 32 2145 82 667 95 2786 93 324 84 3176 710160 1173 21 Efektrf Anş 4386 81 2407 03 3309 50 115 13 710 19 2139 39 659 94 2778 58 318 68 3138 7080 31 1141 59 Efektrf Satış 4413 20 2421 51 338360 117 71 714 46 2152 26 669 95 2795 29 325 81 3186 7122 90 1176 73 11 TEMMUZ 1991 $ S $ İ $ I S t 1 8224 Alman Marfcı 6 1769 Ff Frangı 2 0504 Hol Flonnı 1 5787 Isv Frangı 1354 51 Ital Lıretı 138 52 Japon Yenı 3 7503 S Arab FSyaiı 1 6140 S Maliyeden fazla mesai düzeltmesi ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Malıye ve Gumruk Bakanlığı yetkıhlerı, fazla mesaıye ılışkın duzenJemelerın yanlış yo rumlandığın] belırterek, memur ların bu duzenlemelerden dola yı herhangı bır kayba uğrama yacaklarını savundular Bakanlık yetkıhlerı, devlet memurlarına ıkı tur mesaı odendığını, Basbakanhk ve bağlı ku ruluşlarda çahşanlara yapılan odemenın gerçekte fazla mesaı değıl tazmınat olduğunu, dığer kuruluşlardakı memurlara ıse saat başına mesaı odemesı yapıl dığını hatırlattılar Saat başına mesaı uygulama sının 1991 yılı sonuna kadar ay nen sureceğını belırten bakanlık yetkıhlerı, şunları söyledıler "Başbakanlık ve bağlı kunıluşlar dısındakı kuruiuşlarda çalışanlara Butçe Vasası çerçevesınde balen saat başına 1.000 lıra mesaı odenıvor. Bu odeme, 1991 yılı sonuna kadar berhangı bır degışıklıge ugramadan surecek Yılbaşında ıse bu odeme kaldırılacak ve fazla çalışma karşılıgında memurlar ızın kullanacak. Bır memurun fazla ça ıı mıvııvıuz. ıyı/ı Emekliye °7o 34 zam bpMf ttü* M M K 3635.M IUI M M K 3174.M Sml «*ks 392149 (Öncekı) Bıteşık endeks (Oncekı) Bıteşık endeks 3632 69 Malı endeks 3651 33 Malı endeks Bugunku Buguniıj en duşuk en yuksek 450000 86000 3550 5700 5200 15500 MSM 17M M9M 2«M 11500 7500 3300 3800 6100 2950 5800 4SS0 4800 3850 11750 460000 88000 tMM 3600 6000 5300 15750 11M* 1M0 1MM 11500 31M* 7700 3450 4000 6200 3000 5800 4MI 4800 3950 1375* BORSADA 10 T« Hacafc 106.271.751.750 : 1991 ı: 12.314.427 4.39 MaN M M t 3159.99 Saai H * k t 3927.39 3165 42 Sınaı endeks 3950 01 Bugunku •apanıs 450000 86000 2MM 3600 6000 5200 15500 )1(M 1MM 11500 3MM 7500 3300 3850 6100 2950 5800 4M 4800 3850 137M 17M 7900 29000 En çok SÖ2 yıpfcnfiy 450000 87000 3600 5900 5300 15500 17M 147M 2fM 11500 31MI 7500 3350 3850 6100 3000 5800 4M 4800 3850 117M AJırtlMı ort fly 452027 mkan 8740 10740 7MM 23187 10600 82375 2400 3158 14 Sınaı endeks 3925 55 Yıllık ortalama net maaş (bin TL) Başbakanlığa bağlı kuruiuşlarda 1991 1990 Değ (%) çalışanlara gerçekte Memur (15/1) 580 326 779 fazla mesaı değil, mesaı Memur (9/1) 629 351 792 Vaız (9/1) 789 473 668 adı altında tazmınat Ö93 62 7 Oâretrrlen (9/1) 965 odeniyor. Buda 1384 Araş görevlısı (7/1) 822 684 tumuyle kaldırılmadı. 1407 Muhendıs (8/1) 868 621 Uçte iki oranında 1646 74 4 Teğmen (8/1) 944 1941 1206 Doktor(8/3) 609 odenmeye devam 3 977 Kıdemlı albay (1/4) 2082 910 edilecek. Profesör (1/4) 4 262 2 552 67 0 lı kuruiuşlarda çalışan baa personelın fazla mesaı adı altında maaşına yakın duzeyde tazmınat aldığını, yapılan duzenlemeyle bu tazmınatın uçte ıkı oranında Saat başına verılen mesaı uc odenmesının karara bağlandığı retının çok duşuk olması yuzun nı belırttıler Yetkıhler, bu konu den memurların hemen hemen da şu bılgıyı verdıler tumunun fazla mesaıye kalmak ıstemedığını vurgulayan bakan "Mesai değil lık yetkıhlerı, bu duzenlemeyle tazminat" fazla mesaı uygulamasımn daha sağlıklı ışle>ebıleceğını kavdettı "Bu kuruiuşlarda aslında meler saı vapılmıvor Sadece mesaı adı Malıye ve Gumruk Bakanhğı altında nıspı bır tazmınat odeyetkıhlerı, Başbakanlık ve bağ nıvor Durum bovle olunca, dılışma suresının en fazla 80 saatı (10 gun) yılhk ızne eklenebılecek. Fazla mesaı bu sureyı aşnuşsa memurlar ajrıca ızın kullanabilecekler." ger kuruiuşlarda çalışanlar Başbakanlık va da baglı kuruluş bunyesıne geçmeve uğraşıyor. Mesaı adı altında yapılan bu odeme tumuvle kaldırılmadı Yenı duzenleme uyannca odeme uçte ıkı oranında yapılacak. Uçte ıkılık odeme oranı, yenı bır duzenlemeve gıdılmedığı takdırde yılbaşından sonra da aynen surecek. Dolayısıvla bu odemeden yararlananlann çok buvuk bır kaybı soz konusu degıl, çunku bu odeme zaten mesaı karşıhgı değıldı." OnceH staftskapaıı «0000 37000 3600 60O0 5300 15750 MSM 17M 149M 2KI 11750 78X 3400 3900 6600 4600 3000 S8O0 «SM «00 3850 1B5» MSt 3000 1«S» 8000 29000 1I7M 4150 60000 1650 600 1950 8500 8900 3050 3150 8300 3400 5500 5100 5500 J000 2flSM 2350 1600 20000 8O00 1600 8700 2150 11750 7700 30000 5100 1MM 213M 3581 5868 5264 15562 14741 2M1 11500 7579 3343 3882 6116 2988 5800 4902 4800 3877 12179 M*7 1150 7885 29374 Ote yandan ANKA'nın haberıne gore Başbakan Mesut Yılmaz'ın memur maaşlarındakı artışı açıklarken kullandığı "Memurlara enflasyonun iki katı zam verdık" sözu, gerçeğj yan sıtmıyor Hukumetın, "rakam oyunuvla ve farklı bir kavramla memur maaşlanndakı artışı enflasyonun ıkı katı olarak hesapladıgı, gerçek artışın ıse yuzde 60 olarak tahmın edılen 1991 enflasvonunun sadece 10 puan uzerinde oldugu" göruluyor Başbakan Mesut Yılmaz, yı lın ılk yarısında fıyatlann yuzde 30'un altında arttığına dıkkat çekmış ve verılen yuzde 60 zammı, "enflasyonun ıkı katı zam" olarak nıtelemıştı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) lşçı ve BağKur emeklılerının ayhkları 1 temmuzdan geçerh olmak uzere ortalama yüzde 33 534 oranlannda arttınldı Çalışma ve Sosyal Guvenhk Bakanı Metın Emıroglu, ışçı emeklılerıne ödenen sosyal yardım zammının 290 bın lıradan 390 bın lıraya çıkanldığını açıkladı BağKur emekhlerınm sosyal yardım zammında ıse değışıkhk yapılmadı BağKur emeklılerının 5 yıldır arttınlmayan sosyal yardım zammı 10 bın 675 hra duzeyınde tutuluyor Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Metın Emıroğlu, dun yaptığı açıklamada, super emekhlere yapılan telafı edıcı ödeme mıktarlannın da yukseltıldığını bıldırdı Emıroğlu'nun açıklamasına göre 4 mılyon 200 bın lıra borçlanarak emeklı olanlara 440 bın 625 lıra, 5 mılyon 40 bın lıra borçlanarak emeklı olanlara da 534 bın 91 lıra tutarında "telafı edicı odeme" yapılacak Yapılan yenı duzenleme ıle daha önce 536 bın 400 lıra olan en duşuk ışçı emeklı ayhğı (yuzde 70 aylık bağlama oranına gore) 1 temmuzdan geçerh olmak uzere 719 bın lıraya yukseldı En yuksek ışçı emeklı ayhğı da 1 mılyon 815 bın 920 lıradan 2 mılyon 427 bın 450 lıraya çıktı BağKur emeklılerının ay lığı da katsayının 352'den 470'e çıkmasıyla ortalama yuzde 33 5 oranında arttı Böylehkle 6 basamaktakı Bağ Kur emeklısınm ayhğı 227 bın 815 lıraya, 12 basamaktakı emeklının ayhğı 346 bın 255 lıraya, 15 basamaktakı emekhnın ayhğı da 593 bın 5 lıraya yukseldı Çahşma ve Sosyal Güvenhk Bakanı Emıroğlu, Bağ Kur'un daha guçlu ve sağlam bır yapıya kavuşturulması yönundekı çalışmalann hızlandınlacağını bıldudı Gerçek artış yuzde 70 Memur maaşlarındakı gerçek artışın bulunabılmesı ıçm yıllık ortalama maaşlar uzennden hesaplama yapılması gerekıyor Bu şekılde yapılan hesaplamalar da maaşlardakı gerçek artışın seçıl mış 10 unvan ıçm yuzde 60 9 ıle yuzde 91 arasında değıştığını, ortalama artışın ıse yuzde 70 dolayında olduğunu gösterıyor 14TTIM S5JM 1000 1MM 82974 208792 26800 3414 145054 15700 22457* 500 5150 Dflaş OoOsn MM 1M0 78OC 29000 1I7M 58000 1600 775 1900 8400 3000 3150 8300 3300 5300 5100 1000 M9M 2200 1600 19500 7200 650 8500 2100 11750 itsa 17M aooc 29500 200 ttfil 81990 203732 M1419 7615 90100 73900 1000 7000 3010230 1000 2000 415» 5000 6800 100 48670 2*7M 25^25 1 40 24100 1000 1307X 30954 125572 21150 7900 29500 59000 1650 800 1950 8500 3050 3150 8300 3350 5500 5200 1000 21MI 2250 1600 20X0 7200 675 8600 2150 12000 IKt 59000 1650 825 1950 8600 3100 3150 8300 3400 5500 5200 1050 21M 2300 1600 20500 72O0 700 8600 2150 12000 58000 1650 800 1950 8400 3000 3150 8300 3350 5500 5100 1000 2*5M 23O0 1600 19500 7200 675 8500 2150 11750 585X 1638 Sanayicide para basma korkusu İZMİR (Cumhun>et Ege Burosu) lş dunyası memur maaşlarına kaynak olarak para basma yontemının uygulanmasının enflasyonu daha da azdıracağı göruşünde Işadamlan hukumet progra mının bır erken seçıme göre hazırlandı ğını behrtırken seçımın gecıkmesı duru munda ekonomının çok buyuk yaralar alacağını behrtıvorlar EBSO Yonetım Kurulu Başkanı Uğur Yuce, 91 yıh butçesınde başlangıçta 21 trılyonluk açık olduğunu, bunun 30 tnlyona ulaşacağını sandığını behrttı Yuce şu goruşlerı dıle getırdı "Şımdı, tum lyi niyetle istediğimiz ve orta dıreğı yenıden kalkındıracak bır programı havata geçırecek kaynaklan temın etmek, bu butçe yılında ımkânsızdır. Bunun ıçin karşüıksız para basılacak. Bunun enflasyonu korukleyecegını ve yuzde 70'lere doğnı lırmandıracagını herkes goruyor." YUCE Para basmak enflasyonu ERTAN Zam yetersız, ama 7 trilyonluk açık var. YENER Temel ihtıyaç maddelerıne zam yapılmamalı. şeklı." dedı Ertan kaynak olarak ıç ve dış borç lanma yolunun kullanılmasının da buyuk sorunlara yol açacağını belırterek şunları söyledı "Yenı hukumetın bu konuda ne vapacağını, açıklamalarını ben de buyuk bır merakla beklıvorum. Sıkıntı kolay gecınlecek cınsten degıl Bence venıden bır fedakârlık donemıne gırmek gerekıyor. Ama once erken seçım şart, çunku toplumun buyuk bır kesımı bunu ısüyor. Ankara Tıcaret Odası Mechs Başkanı Gungor Yener, memur zammının 1991 yılınm son 6 aylık dönemınde hıç zam yapılmaması halınde anlamlı olacağını belırterek "KİT ve temel ihtıyaç maddelenne hıç zam yapdmamau kı memur rahatlayabilsın" dedı Yener aksı halde KİT ve dığer zamlar nedenıyle zammın guz aylarında erıyeceğını belırterek şımdıkı duruma yenıden dönuleceğını bıl dırdı 3043 3150 5300 3347 5433 5183 1007 20772 2248 1600 19964 7200 677 8558 2149 11973 IMKltF K i m m ı 50O0 1475» 1HM 63O0 2600 11500 1650 101000 3350 1300 122M MM 600 1I75O 850 11M 1500 120000 850 2O00 11500 2000 6100 2550 11250 1600 100000 3300 1300 1MM MM 550 1MM 825 13M 1400 120000 850 1950 11500 1900 4tM 1450 4200 600 1500 3750 3200 4500 1900 27000 9500 6500 QM 13500 3150 1900 5200 361» 511111 51» 5113 15M0 22M7 11 Polylen Yaymcıl* 6400 2600 11250 3550 1650 100000 »00 13» 117S0 HM 575 17M» 850 1M* 1500 6300 125000 850 2000 11500 2000 MM 1500 1500 60C 1500 2950 3750 3250 3550 4SJ0 1950 27500 9500 680C TMI 13500 3150 1900 3250 6200 5500 1950 13000 410000 3500 6100 2500 11250 1600 100O00 3300 130O 11750 MO 550 175*0 825 1MO 1350 120000 825 1950 11250 1900 4IM 1400 4200 600 1500 3750 3200 4400 1900 26500 9300 6500 MM 13500 3150 1900 6100 1850 12750 14625 40500 14900 19420 16250 24650 13600 2211M MM 574700 149979 101400 200 1500 8000 98380 42400 574M 285000 5200 68500 120* 1000 100350 200 21350 6000 18812 282950 5500 21 M i 9700 9900 47X 57830 6200 2550 11250 1600 100X0 3350 1300 6171 2550 11285 1605 100407 3332 1300 1ZS21 1M2 5~3 1O7Î 835 114* i43« 120000 833 1984 11252 1951 OM 1476 4200 600 1500 3750 3246 4476 1900 26969 9419 6609 MM 13610 3150 1931 6184 575 1CJ» 825 1)90 1450 120000 825 2000 11250 1950 4M0 1500 4200 600 1500 3750 3250 45M 1900 27000 9400 6500 MM 13500 3150 1950 Yüce, yenı hukumetın seçımı gecıktırmesı durumunda Akbulut hükümetınm de günahlannı taşıyacağını behrtırken ulkenın acıl bır ekonomık ıstıkrar programına gereksınımı olduğunu vurgulad Yuce şöyle konuştu "Hukumet yenı programıyla bır muddet kamuoyunda ımaj aktaracaktır. Fakat bu 45 ayı geçmeyecektır. " dıye konuştu EBSO Mechs Başkanı Şinasi Ertan da gelır dengesındekı dağıhmın bozukluğu nedenıyle çalışanlann ve dargehrhknn çok zor durumda olduğunu behrtırken "Memura venlen zam da yetersız, ama ortaya konulan 7 tnlvonluk bir açık var. Butun olay, kavnagın temin edilme 4M 1500 4200 600 1500 3750 3300 Nadir malkaçınyor Iş Sendıka Servısı TGS Genel Başkanı Orhan Ennç, Guneş gazetesınde çalışırken ışlerıne son venlen uyelermın alacaklarının tahsılı ıçın başlatılan ıcra u>gulamasına, Asıl Nadır'ın "Borcum yoktur" dıye ıtıraz ettığını, bu arada şırketlerı değıştırerek mal kaçırdıjını da açık ladı Ennç şunları soyledı "Guneş gazetesınde bır sure dır yaşanmakta olan ışçı somurusu, \enı ve benzen Turk basın tanhınde >aşanmamış bır boyul kazanmıştır. Once, gazetenın sahıbı gozuken Guçlu Gazetecılık Yayıncılık ve Matbaacılık AŞ degıştınlmış ve Gun Holdıng AŞ sahıp olarak gosterılmıştır. Boylece Guneş gazetesı. Asıl Nadır'ın şırketlerı arasında el degıştırmış ve muvazaalı bır bıçımde ışçı alacaklannın tahsılını onlemek ıçın hukukı kaçamak volları aranmıştır." Ennç, ışlerıne son verılen uyelerının uç aylık ucretlen, uç ıkramıyelerı \e toplu ış sozleşmesı farklan ıçın sendıka olarak ıcra takıbı vaptıklannı behrterek şoyle konuştu "Ancak Asıl Nadır, uvelenmızın alın terlennın hakkı oLn alacakları ınkâr etmış ve buyuk bir rahatlık içinde "Borcum yoktur" dıyebılmıştır. Asıl Nadır'ın son uygulamalan yenı bır bak gasbıdır. Asıl Nadır anlaşıldıgı kadarıyla yaptıklarını basıt bır tıcan onlem olarak gormektedır. Ancak unutulınaması gereken şey, >aptıklarını ıfade etmek ıçın kullanılabılecek pek çok tanıra ve tenmın varlığıdır Vıllar boyu gazetesınde çalışan ınsanların meslek aşklarını, ı\ı nıvetleruu somuren ve kotuye kullanan Asıl Nadır, ışçilenn alacaklannı en kısa sureide bır odeme planına baglamadığı takdırde, yaptıklannın hesabını vermekten kurtulamayacaktır." TGS açıklaması Yapı Kredi Yatırım, menkul değerler işlem hacminde yıne bırinci 1991 l&mhaanı l990ıaştı 33 6tr1lyonTL 30.6 trilyon TL (*) 4500 1900 27000 9500 6800 •2M 13750 3150 1950 1950 13000 1900 13000 87600 15540 19X 13000 3400 1910 12991 3396 2SM 2437 21M4 2339 15768 2106 13483 1463 1100 12241 1508 S536 MM 1523 1920 1595 1987 23M 7300 2350 16000 J2M 2200 13250 5800 1450 1100 2800 4200 12250 1550 8500 1500 1950 1600 HM 2350 16000 29M 2350 16000 KM 2100 13250 1400 1100 12000 1500 8400 I1M 1500 1900 1600 M4M 103365 5500 7KM 5200 55294 138600 10200 4589X 15200 39350 12850 11411 16000 120450 26800 J10M 2350 15750 21X 13500 1450 1100 2250 1500 8600 MM 1500 1900 1600 2300 15750 2100 13250 1400 1100 12000 1500 8400 1500 1900 1550 1986 nsa 2200 13500 reso 1500 1100 BK 12250 1550 8600 •1M 1550 1950 1600 (Ruçton luMu kulhnıbn; Dadetss hısse senetter dajıtlmıs fiyaouır YATIRIM FONLARI DH tş Yatnm1 lş Yatnm2 Iş Yaönm3 Iş YaSnm4 k Yaönm6 lnterfon1 lnterton2 lnterton3 lmerfbn4 imerlbo5 Iküsat Yat 1 lktsatYat2 Hcasat Yat 3 Bcttsal Vat4 Iktsat Atlım Fon Garant Yatonm1 Garant Yatmm2 Garant Yaonra 3 Garant Yatnm4 Garant Yasnm5 Esbankfon 1 Esbar*Fon2 Estar* Fon 3 YKB YaDnm F YKBSekiör f YKB Hısse F YKB Kamtı F YKB Ltot F YKB Karma c YKBDoreF YKB Kapnal F YKB Aktf F Vskrf Fon1 Va» 1 Fon2 Valof Fon3 VaMi Hisse Vataf Ounya Fon VaW Fon6 Dışbank Mavı Fon Dısbank Beyaz Dışbank Pembe Tu&ın Fon1 Tutun Fon2 Mıteuı Foo1 MıSuı Fon2 Rnans Fon2 Rnans Fon3 finans Fon4 Rnans Fon5 Ziraat Fon1 Ziraat Fon2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon4 Halk FoM Halk =on 2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Ernlak Fon1 Emlak Fon 2 I m p e Fon 1 I m p a Fon 2 Töbank Fon Sumer Fon Dena Fon Ege Fon Kaaonma Fon Derrar Fon •finş Fon Ortak Fon Turttank Fon NetFon E« Fon 130737 140189 09.1089 170190 040630 190987 141287 270239 070839 oaoiso 160937 100239 CE0289 28İJ239 111239 221037 100339 12 0230 30.0530 290331 «11.87 311089 110790 0211B7 07.0338 070338 070338 070338 070338 02 0139 19.0690 190630 090536 24 0489 181089 220330 260330 14 0630 280638 100489 moeso 040788 101230 150738 201039 200739 18.1239 200330 051130 091089 14 0230 140290 200&90 011189 08.0190 02 0190 28JK30 220190 180730 020290 04 0530 28033C 120290 1604 90 04 0590 080590 070590 110630 270890 030930 05.1130 0101.90 10800 20000 10000 1O000 10661 9360 9359 11200 10000 9764 9806 9.596 9890 1O000 9976 9731 10437 9336 1209 10319 82588 52617 21797 18345 15504 62533 53843 27851 25,013 12 264 52 708 43115 20528 20738 15506 64658 25976 15549 11146 10792 65397 21790 15130 39114 46142 68007 45312 39388 45320 19413 14383 14 430 46336 118408 21662 14593 18628 14176 40379 15707 45322 12841 165299 20130 24 730 21030 13132 13364 24548 18168 19118 17555 23868 1824' 24 69^ 6660 20309 1591° ••8980 10 TEMMUZ 1991 *nm D *».(*) * 82395 52 491 21324 18366 15525 62306 53304 27383 25.042 12143 52 780 43173 20556 20766 15427 64 728 25387 15559 10945 10807 65,486 21321 15130 59.162 46198 68076 45373 39443 45855 19.429 14382 14363 46385 118545 21382 14543 18706 14192 40722 =5529 15727 45378 12857 166538 20158 24767 21060 13176 13386 24 447 18180 19137 17572 23354 18 243 24 •'11 16668 20342 15941 18003 13406 16911 M717 19796 16398 17045 16108 15452 4 161 13899 13B18 13301 Q J 024 Q12 011 014 012 011 011 012 099 014 013 014 014 050 011 111 006 180 014 014 014 000 008 012 137 013 014 008 006 001 Û46 011 012 009 034 042 011 011 012 013 u.12 012 014 014 015 014 034 016 041 007 010 010 006 002 006 005 016 014 012 039 012 009 012 012 Q04 013 OP O 0 J mooo mooo mooo 10477 9785 9713 9795 9693 9828 9294 10000 9542 48 2 ^ 10444 9994 9374 10000 10057 20558 10011 11021 mooo 40000 10000 9356 10428 9958 mooo 10100 S o r u : Yapı Kredi Yatırımı menkiiLdeğerier hacminde yıllardır birinci yapan nedfr? Cevap: Yatırım sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına cevap veren iyi ürünler, iyi hizmetler. Işte Yapı Kredi Yatırım'ı yıllardır birinci yapan ürünler ve hizmetlerl ^ 3 BORSA H İ Z M E T L E R İ : • Yapı Kredi Yatınm mom%».+binmi hisse senedı ışlemlerını gerçekieştınr ve ozel artı hıımetler venr • Portföy Yonetımı hızmetıyle yatınm sahıplennı Yapı Kredi Yatnm ın deneyım ve bırıkımmden yararlandırır • USPB Uluslararası Sermaye Pıyasası Bınmı dunya borsalannı yatırımcılann ayağına gebnr • Tele Borsa agı, Yapı Kredi Yatnm ın hızmetlennı Turkıye nın her koşesıne ulaştınr I T A H V İ L t Ş L E M L E R l : Yapı Kredi Yatırım devlet ve ozel sektore aıt yuksek getırılı tahvıllerın ıhracına ve alım satımına aracılık eder ^ ™ ^ Y A T I R I M FONLARI: Yapı Kredi Yatınm ulkemızde en genış yatırım fonlan dızısını sunar Hisse Fon, DönzFon Sektör Fon Kamu Fon Lıkıt Fon Karma Fon AkttfFon Kapıtal Fon. Yatırım Fonu Yapı Kredi Yatınm ın yatınm fonlan en çok kazandıran fonlar arasında daıma en ust sıralarda yer almıştır P " " KURUMSAL H İ Z M E T L E R : Yapı Kredi Yatnm kuruluşlann kısa ve uzun vadelı ihtiyaçlarına en uygun malı çozumlen yaratır ve uygular f ^ ™ " " ÖZEL BANKACILIK: Yapı Kredi Yatınm bıreysel yatnmlan deneyımlı kadrosu ıle yönetır karlı yatınm alanlannayonlendırır ve venmını arthnr Siz de yatınm yapmadan önce Yapı Kredı Yatınm ı arayın liderlığınden yararlanın mooo LISKUR T AKSİTLE SURUCU KURSU Devreler Hafta$onu 13Temmuz Hafta Içı 15Temmuz Sabah Akşam K A D I K O Y (Soğutluçeînıe Camıı yam) mooo 10000 10000 1397 3357 3724 10469 0000 3000 10086 9962 10000 10405 10308 10000 10000 10006 10000 '0000 lOOO 10000 10000 349 18 24 349 18 25 336 02 06 336 02 79 13.459 16890 18701 19772 16379 17038 16067 164J8 4 f 13879 13 798 13 285 INGILIZCE'yı 8 AYDA konusun Sızı Amerıkalı dostlarımızla tanıstaralım 349 59 38 kı Au Paır Acentası Ingıltere Faısa aya Hoarda Uaa ya Karada (*) Sermaye Pfyasası Kurulu venfenne gore Amerıka E*ekdegdet» r 9 1 158 53 42 161 43 87 nu a YAPI C YATIRIM 014 012
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog