Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 IŞL EM : T A M A M ! Cu m hu r iyel 68. Yıl; Sayı: 24022 Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi ve kredi kartları konusunda istediğiniz işlem tamam: 188 24 24 İstanbul PAMUKBANK ^ Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDVdahüj 10Temmuzl991 ÇarŞamba IM L U N L İ S L E R S A Y F A L A R D A İ S I N A V •SÜPERLERİN S O N U C L A R I TERCİHİ İSTANBUL LİSESİ • S I N A V T A M LİSTE 14151617. BİRİNCİLERİ N E D İ Y O R ? 19. Sayfada TUSIAD'dan 2 uyarı 'MUHALEFET SHP grup başkanvekili Kumbaracıbaşı "Para basmak, mevcut enflasyona ivme katacak ve hükümet dağıttığını KİT'ler aracılığıyla alacak" derken, DYP Genel Başkan Yardımcısı Çiller "Para basmak dengesizlikleri arttırır" diye konuştu. Ekonomi Servisi Artan memur maaşlarına kaynak nereden bulunacak? Buna ıktidar net bir yanıt veremıyor. Muhalefet ise para basılacağından emin. Ana muhalefet partisi SHP'nin Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı 'Maaş artışının para basılarak karsılanmasının mevcut enflasyona ivme katacağını ve hukümetin KİT'ler aractlıgıyla dagıttıgını geri alacagını" sö>ledi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller, para basılmasının Turkiye'nin butun ekonomik dengesizliklerım arttıracağını savundu; "Önce rahallarız, ama sonra nereye (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) KAHVECI Maliye ve Gümrük Bakanı Kahveci yaptığı açıklamada, Hazine'nin yüksek faizli bono ve tahvil yerine altına ve dövize endeksli borçlanacağını, bu durumda yıllık faiz ödemesinin yüzde 1012 gibi çok düşük düzeyde kalacağını söyledi. Kaynak nereden? Formülüm hazır ANKARA (Cumhuriyet açıklannın ekonomiye maliyeBiirosu) Maliye ve Gumruk tini seçimden sonra gelecek yeBakanı Adnan Kahveci, maaş nı iktidara ödetmeye yönelik artışı ve kamu fınansman açık olduğu belirtiliyor. Döviz ve larının yukunu hafıfletme ko (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) nusunda yeni bır formul bulduğunu açıkladı. Kahveci, ay PERSONEL rıntıları konusunda bilgı ver REJİMİNDE medı. Ancak bu yenı formu DEĞÎŞÎKLtKLER lun. kamu kesimı finansman Ekonomide Bülent Eczacıbaşı, işadamlarının hükümetten beklentilerini açıklarken, "Hiç bitmeyen seçim ekonomileri sürecinden artık çıkmahyız. Ekonomide bir istikrar paketine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi. 2 EnflaSyOH "Ekonomik ve toplumsal sorunlarımızm pek çoğunun temelindeki etken enflasyondur. Enflasyon sorunu çözümlenemediği sürece ekonomimiz sağlıklı ve dengeli bir büyüme aşamasına geçemeyecektir!' Ekonomi Servisi Turk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), hukumeti, "seçim ekonomiane gitmemesi" ve "enflasyoü" konusunda uyardı. TÜSİAD acilen ekonomik istikrar paketı istiyor. TÜSİAD Başkanı Bulent Eczacıbaşı, ış dunyasının Mesut Yılmaz hukumetınden beklentilerini açıkladı. Eczacıbaşı yaptığı yazılı açıklamada enflasyonun önemini vurgulayarak şunlan söyledi: "Ekonomik ve toplumsal sorunlarımızm pek cogunun temelindeki etken enflasyondur. Enflasyon sonınu çözümlenemediği surece ekonomimiz sağ(Arkası Sa. 19, Su. 2'de) 1 Seçim ekonomisi TÜSÎAD •İŞÇİ EMEKÜLERİ VE E M E K L İ M E M U RLAR NE ALACAK? •BAĞKUR'LU NE ALACAK? TABLOLAR EKONOMİDE MEMUR EMEKLİ A Y L I K L A R I YILMAZ ŞİPAL hazırladı Yarın Cumhuriyet'te uzik / Arfca Sayfada Ölüm / 4 Sayfada Yugoslavya / 8. Sayfada Turizm / 8. Sayfada Eymenjopbaş hastalığa yenildi Slovenya'ya başkanlık suçlaması Roma.yazın 'çıplaKiar'a kaııyor Nilgün Cerrahoğlu Haydarpaşa'dan güzelliğe yolculuk Refık Durbaş Uluslammsı Af Örgütü'nün 1991 yılı THinya Raporu' yayımkmdı BAŞKENTTEN AHMETTAN 'Türkiyede îşkence yaygırf VEDAT AYDCV TOPRAĞA VERİLİYOR Deritş Sendikası Başkanı, deri işverenlerini sozleşme masasına oturmamak ve sendikal örgiitlenmeyi kırmakla suçladı. (Fotograf: Deniz Topaloglu) HEP'Lİ BAŞKANIN ÖLÜMÜNE TEPKİ HEP Diyarbakır II Başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesini "Mahkeme kararı olmaksızın gelişigüzel bir idam" diye niteleyen örgütün hazırladığı raporda Turkiye'nin adı 'însan haklarına yönelik yoğun ihmaller'le suçlanan Moritanya, Irak, Sri Lanka, Kolombiya gibi ülkelerle bir arada geçiyor. EDİP E İ Ö M M haberi 5. Sayfada ML Y E l 'n TKT Genel Müdürü Değişecek mi?.. ANKARA Yeni Basbakan kendisine yeni bir TRT Genel Muduru mu anvor?.. Bu sorunun yanıtı, hiç degilse şimdilik "Hayır'dır. Çunku Mesut Yılmaz "sivasetin birolanaklarsanatı" oldugunu biliyor. "Olanaklar" ise TRT Genel Muduru'ne, Başbakan'ın "Haydi başka goreve" demesine elverraiyor. Bugünku genel mudur Kerim Aydın Erdem'in gorev suresinin dolmasına daha iki > ıl var. Yılmaz bunu bilivor. Gorev suresidolmadan gorevden almanın ise ancak ve ancak ve de kapılardan ırak, "vatana ihanet suçu" ile mümkun olduğunu biliyor. Özetle ortalıkta dolaşan yeni (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) Diyarbakır'daki evinden 5 temmuzda polis olduklarım söyleyen kişilerce alınan, önceki gün de Maden'de ölü olarak bulunan HEP İl Başkam Aydın'ın cenazesi bugün Maden'deki mezarlıktan çıkarılarak Diyarbakır'a götürülecek. HEP Genel Başkam Fehmi Işıklar, "Özel Harp Dairesi'nin bölgede ne görev yaptığını" sordu. 5. Sayfada Kazlıçeşme'de aralarında şube başkanları da olmak üzere 14 kişinin gözaltına ahndığını bildiren işçiler, Derkon'dan V* 57 kişinin işten atılmasını protesto için işyeri önünde oturma eylemi yaptılar. Deri işçilerinin direnişi lşSendika Servisi Deri işverenleri, Derilş Sendikası'nm toplusozleşme yapma yetkisine itiraz ederek toplusözleşme gOruşmelerinin başlamasını engellerken, sendikanın üye sayısı 1500'den 500'e duştü. Toplusözleşme çağnsı yapılan işyerlerinin yarısı kapandı. Derkon işyerinden 57 işçinin çıkartılması dün deri işçilerinin protesto gösterilerine neden oldu. Derkon Üretim Müdürii Devid Yahya Derilş Sendikası 'nın işyerlerinde toplusözleşme yapma yetkisini kaybettiğini söyledi. Dun öğlen (Arkası Sa. 19, Su. 5'de) DYP lideri mitinglerde yüklendikçe halktan tepki geliyordu. "Hükümet istifa, Özal istifa..!' Demirel Trakya'da "Bu tablo yüzde 65 oy demektir. 1965'in AP'sini yakaladık" dedi. Demirel'i Trakya'da gittiği her yerde tarlasında ürünü, kapısında traktörü haczedilmiş üreticiler karşıladı. Köylüler boğazlarına kadar borca battıklanm, bu yılki bereketin bile kendilerini kurtaramayacağım söylüyorlardı. İDRİS AKYÜrun haberi 4 Sayfada DemirePin keyfî Reklamcı Seguela: Türk Başbakanı • • .. .. ıyıunın tç Politika Servisi Başbakan Mesut Yümaz'ın önümüzdeki seçimlerde propaganda ve tanıtımında başdaruşmanlığıru unlu Fransız reklamcı Jacques Seguela yapacak. Bu konuda, taraflar arasında ilke anlaşmasına vanldığı, daha sonra yazılı bir anlaşma için yeni bir görüşme yapılacağı öğ^enildi. Geçen pazar günü Istanbul'da Mesut Yılmaz'la görüşen Seguela'nm üç yardımcısının, "Türk Başbakanı'nı çok iyi bir iiriin olarak gördüklerini" belirttikleri bildiriliyor. (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) Hükümette yapılanma Tarım Orman ve Köyişleri Bakanhğı'nın, Orman kesiminin ayrılarak yeni bir bakanlık kurulmasına ve Çevre Bakanlığı oluşturulmasına ilişkin kararname hazırlamyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı, "Hazine Müsteşarlığı" ve "Dış Ticaret Müsteşarhğı" diye ikiye ayrılıyor. 4 Sayfada OLAYLAKIN ARDENDAKI GERÇEK Tedîrginüğin Boyutiaru. geceyansı kendilerini polıs olarak tanıtan kişiler, Aydın'ı evinden alıp göturduler. HEP tl Başkanı'nın cesedı bir kopru altında bulundu. Olay Guneydoğu'yu ve butun Turkıye'yı saran karanlık zincire bır halka daha ekledı. Açıkça söylemek gerekır kı bugun toplumun hıçbir kesimı tedirgmlığin dışında yaşamıyor; terörun ruzgârı da yalnız Guneydoğuda esmıyor; pohsler, generaller, profesörler, aydmlar, polıtıkacıHEP (Halkın Emek Partısı) lar, mılletvekıllerı, emeklı subavDiyarbakır tl Başkanı Vedat Ay lar ve sıyasal partılerın uyelerıydın ölduruldu. S Temmuz 1991 le uzoyıp gıden kurbanlar zınci rı, ulkedeki yaşam guvencelerıne bırbırı ardına darbe vuruyor. tşkence olayları ve ıddıalanmn da Turkiye'nin ustundeki golgesı koyulaşıyor. HEP tl Başkanı Vedat Aydın'ın oldurulmesme sert tepki gösteren Uluslararası Af Örgutu'nun '1991 yılı Dunya Raporu'nda Turkıye'de "tşkencenin yülardır yaygın ve sistemli olarak sürdüğü" yazılmaktadtr. Ne yazık kı yedı yıllık A NA P ıktıdan donemınde, teror ve iş• •• (Arkası Sa. 19, Su. l'de) • Hazine arsasına Hazine mahallesi Kaçak yapılaşma nedenıyle tstanbul'un Avrupa yakasında da hızla yenı 'Sultanbeyiıler' oluşuyor. 3. Sayfada • Belmondo güldürüsü Başrolunu Jean Paul Belmondo'nun oynadığı 'Asların Ası' adlı film TV3'te saat 20.00'den itibaren ekrana gelecek. 6. Sayfada • Kablolu TV yaygınlaşıyor Kasımdc Kadıköy'un bır bölümu kablolu TV yaymlarmdan yararlanacak. 6. Sayfada • Şenlik seyircisini arıyor Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ni Kenter, tpşiroğlu, Çapar. tartıştı. 7. Sayfada m NATO'dan 1000 tank Türkiye silah transfennden en çok yararlanan ülke. 9. Sayfada Rum taraflannın sıyası eşitlik kavramım açıklığa kavuşturmalarını istedL 9. Sayfada • Pakdemirli anlayış istedi Basbakan Yardımcısı, enflasyonun yuzde 20'lerin altına çekılmesı gerektığinı savundu. Ekonomide gtivenoylaması sonrası fiyatı yüksek hisseden ucuz hisseye geçiş başladı. Ekonomide m Arif Say gorevden alındı tkı haltercımızde dopınge rastlanması federasyonun başını yedi. Sporda • Tarihi mezarlık çöplüğe döndü Yeşilköy'de 19. yüzyıldan kalan Latin mezarlı$mın kıvmetini bilemedik. Arka Savfada m SiyasieşitligeaçıklıkCue//ar, Türkve m Ucuz hisseye geçiş Borsada Başkan Bush, Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerine ilişkin beklentilerin çoğahnasından kaygı duyuyor. Bush,"Mitsotakis, Özal ve Vasiliu'nun önüne atılacak yeni bir planla bölgeye gitmiyorum" dedi. Ancak Bush'a göre Kıbns sorununun çözümü için zaman uygun. 9. Sayfada BUSH ÎÇİN HAZIRLIK: DOLMABAHÇE SARAYI'NA PORTATİF TUVALET 19. Savfada Kıbns baş belası ABD Başkanı George Bush:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog