Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

• o i z I er " L :ı ; »»••• 68. Yıl; Sayı: 24013 Cumnuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL lTemmuzl991 Pazartesi Denizcililc ve Kabotaj Bgyramı PAMUKBANK b a rr'k a d ı r Hükümet progmmını sessizce dinlediler noral > ok ! :ümet programı ANAP grup toplantısında kabul edildi. azcılar grıp karannın bağlayıcı olduğunu öne sürdüler. Akbulut ılan kararın bağlayıcı olması için gizli oylama yapılması ktiğini söyledi. 30 ınilletvekilinin Akbulut ile hareket ettiği ,ndi. Baştnkan Yılmaz TBMM Genel Kurulu'nda hükümet •gramını okımak için kürsüye gelirken, yine 30 nülletvekili ayağa madı. Yılmaz programını okurken hiç alkışlanmadı mı? Ben BaşbakanNKARA (Cumdım. Şimdi sade ıyet Biirosu) milletvekiliyim" yaAP 3. Olağan nıtını verdi. Tesi'nden sonra Akbulut, daha 1 Başkan ve sonra Talat Zengin, ıkan Mesut YüAlpaslan Pehlivanlı, başkanlığında Burban Kara, Nizailk grup topmettin Özdoğan, • hükümet ^ Mehmet Keçeciler, açık oylaANKAHA (Cumburiyet Biirosu) Başbakan Abdülkadir Aksu, \ı kabul Mesut Yıtnaz'ın dün okuduğu hükümet prograYaşar Albayrak, uılut ekimı, Merkez Bankası'nın para politikaları açısınEyiip Aşık, Mustafa lanmadı. dan zor bir dönem geçirecefini gösteriyor. ProgBozkurt, Baki Algrupkaramın ücrtt, maaş ve kamu maliyesine ilişkin böbayrak ve Oltan baglayıcı lümleri 'Banknot Matbaası'nın fazla mesai yaSungurlu'nun araJ " öne sürpacafı'nın ilk işaretleri olarak değerlendirilirken sında bir siire sohbet kbulutçular 58 sayfalık programda enflasyon konusuna deetti. ann bağlayığinilraemesi dikkati çekti. Başbakan Mesut tsı için gizli Hîkümet programında, memur ve emekli maYılmaz, saat 10.45'te a yapılması aşlarnın arttırılacağı, taban fiyatların enflasyoTBMM'ye gelerek iğini" belirtenun tstünde belirleneceği, başta GAP, Atatürk doğruca grup topj ^una karşı çıktıBarajı ve otoyollar olmak üzere önemli altyapı lantı salonuna girdi. ! Grupta, eski projderinin 'kısa sürede tamamlanacagı' öngöAkbulut da Yılmaz' ,bakan Yıldınm riilüpr. Ancak bu uygulamaların kamu finansın salona girmesinkbulut'un yanında man dengeleri üzerine getireceği büyük parasal den sonra arkadaşlay alanlann sayısı(Arkmt Sa. 11, Sü. 7'de) nnın uyarısıyla grup m 30 dolayında olsalonuna girdi ve sağ InğJ gözlendi. l MUHALEFET HÜKÜMET (arafa Alpaslan PehYimaz,ANAP'ın PRC<}RAMINI DEĞERLENDİRDİ. livanlı ve Fecri tk başına iktidar 4Sıyfada Alpaslan'ın arasına jlableceği gibi yüzoturdu. Hiisnii DoII barajının altıîdı düşebileceğini belirtti, Se la Başbakan Mesut Yılmaz ve gan ile Yusuf Özal'ın da AkbuıYasası'nda değisiklik i?n Cumhurbaşkanı Turgut Özala lut'un arkasındaki sıralarda jjta başlatılacağını açıklaiı. sert eleştiriler yönelten Yıldırım oturmaları dikkati çekti. jnz, " a n secim" ya da **r Akbulut, TBMM'ye gelişinde Keçeciler, toplantıya girerken | ^ <çün" konusunun da ikiay gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı gazetecilerin sorusu üzerine ! İkarara bağlanacaginı kıy aleyhinde konuşmakla geç kal "grupta gizli oylama vapılmadımadınız mı" sorusu üzerine, ğı takdirde alınacak kararın I i pgK sonrası açıklamalaıy "Koıgre daha yeni yapılmadı (Arkası Sa. 15. tti 5ü. 4'de) Hazine zorda Yugoslavya federal ordusuna baglı bir asker, Slovenya'da siviller tarafından çevrilince teslim olmaktan başka care bulamadı. (Fotograf: AP) Yugoslavya'da yumuşama Dış Haberler Servisi Yugoslavya'da, Başbakan Ante Markoviç ile Slovenya liderleri arasında yapılan görüşme sonucunda Slovenya'daki federal birliklerin kışlalarına çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma Slovenya televizyonu tarafından dün gece TSI 00.30'da duyuruldu. Yugoslavya Başbakanı Ante Markoviç hızla tırmanan gerginliği azaltmak umudu ile dün akşam Slovenya'ya giderek, Slovenya Cumhurbaşkanı Milan Kucan ve Başbakan Lojze Peterle ile görüştü. Ajansların Slovenya televizyonuna dayanarak bildirdiğine göre Markoviç ve Kucan, görüşme sonunda yaptıkları açıklamada "varılan anlaşmadan çok memnun olduklarım" söylediler. Federal birlikler, Slovenya'nın geçen hafta salı günü bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Slovenya'ya gönderilmişlerdi. Slovenya kapsamlı bir ateşkesi kabul etmek için, federal birliklerin çekilmelerini şart koşuyordu. Slovenya'dakifederul ordu, kışhya çekilmeyi kabul etti Yugoslavya'da dün gece varılan anlaşmadan önce olaylar şöyle geiişti: Yugoslavya'da Slovenya ve Hırvatistan'ın AT banş planı uyarınca üç ay süre ile bağımsızlık kararlarını askıya almayı kabul etmeleri sonucu azalma eğilimi gösteren gerginiik dün yeniden tırmandı. Federal ordu Slovenya'ya dün sabah TSİ 10.00'a kadar silahlı kuvvetlere karşı "çirkin savaşın" son bulması yolunda ültimatom vererek Slovenya'nın bu isteğe uymaması (Arkası Sa. 15, Sü. 4'de) BİR TİR ^OFÖRÜ DAHA ÖLDÜ • toadı elediyeye ıtan , kışı j Türkler perişan, turistler kaçıyor Slovenya milislerinin tüm yolları kapatması nedeniyle Türk işçileri ümitsiz bir biçimde yol bulmaya çalışıyor. Bu arada Adriyatik kıyısındaki binlerce yabancı turistin ülkeyi terk etmeye başladığı gözlendi. Dıs Haberler Servisi Yugoslavya'da son gelişmeler üzerine mahsur kalan Türk TIR sürücülerinden birinin daha öldüğü bildirildi. Böylece ölen Türk TIR sürücülerinin sayısı 3'e yükseldi. Bu arada iki gün önce yüz kadar araba ile Slovenya'ya giren Türk işçilerinden haber alınamıyor. AA'nın haberine göre Slovenya'da Yugoslav federal ordusu ile Sloven milisler arasında 28 haziranda çıkan çatışmalar sonucu, 1.1.1945 An kara doğumlu, 42057 ehliyet numaralı Mustafa Yıldınm da öldü. Çatışmalarda daha önce de Hüsamettin Özbek (21.6.1954) doğumlu, pasaport numarası TRF389597) ile Kenan Çetin (22.7.1953 doğumlu, pasaport numarası TRE474978) ölmüştü. Müsliim Gürsözlii adlı sürücü ise yaralanmıştı. Gürsözlü(Arkası Sa. 15, Sü. 7'de) SHfanbul İl Kon»i'rıin önemli bir »tasını örgütbelee ilişkileri yJuşuyordu. Conmacılar cieye başkanlarırn feş'dikçe, salonun iiyk bölümünden es»k gördüler. triiderilnönüiki iar arasında açıktan r'antutmadı. nnı, "örgütüa ği herkesle ım"diyedile i. jlar arasındaen ' ışı Çanakkde e Başkanı ; Jzayaldı. başkanı <Üal 1e ayağa 'ğı için alınan tün konge lakalkt. tGJÇ'ın Jda GÖK'ÜN SEVİNCt tl başkanlığına 14 oy farkla seçilen Kamer Gök, kongre sonunda partilileri selamladı. (Fotograf: Uğur Günyöz) TEHLİKELİ KRİZ ERGUN BALCI'IUR y a z » 9. Sayfada Istaıı bııTda Karakaş kaybetti Mutfakta yaz tatili YALÇIN ÇAKIR/İDRİS AKYÜZ SHP'de parti içi kanatların yüklenmesiyle | , "mini kurultay" görüJ n ü m ü n e bürünen İstanbul il kongresini, Kamer Gök kazandı. Coşkulu ve zaman zaman partililerin tartışmaları sonucu gergin bir havada geçen kongrede, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay ile PM üyesi İsmail Cem, "söz düellosu" yaptı. Divan başkanlığınj, grup başkanvekili Hasan Fehmi Güneş'in yaptığı kongrede, Ercan Karakaş ile Kamer Gök'ün listeleri çekişti. Seçimler sonucunda 311 oy alan Kamer Gök il başkanlığına seçildi. Ercan Karakaş ise 297 oy aldı. Genel Başkan Enlal Inönü de kongreye katılarak bir konuşma yaptı. Karakaş'ın listesine Baykal yanlısı hiçbir partili alınmazken altı ilçe, üç belediye başkanına yer verildi. Gök'ün listesinden ise Büyükşehir Belediye Başkanı Nuretün Sözen ile Genel Sekreter Yardımcısı Beyzade Özkahraman kurultay delege adayı oldular. Partililer, Gök ve arkadaşlannın listesinin defalarca değişikliğe uğradıktan sonra 'Baykal ağırlıklı liste izlenimi vermesin' endişesi iie hazırlandığını öne sürdüler. SHP'de günlerdir süren kongre kulisi önceki gece liste hazırüklanyla devam etti, dün de Lütfü Kırdar Spor Salonu'nda heyecanla sürdü. Sabah saat 11.00'de SHP Genel Başkanı Erdal İnönıi'nün gelmesiyle başlayan il kongresi sakin geçti. İnönü'yü Bebek'teki evinden îl Başkanı Ercan Karakaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen getirdiler. Diğer aday Kamer Gök salona saat 12.30"da geldi. Karakaş ve (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) SHP tlBaşkanüğı'm 297'ye karşı 311 qyla KamerGök kazandı Istanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin mutfak harcaması haziran ayında yüzde 3 azalarak 1 rnilyon 119 bin 97 liradan 1 milyon 85 bin 165 liraya düştü. Bu düşüşte ağırhkh olarak yazhk sebzemeyve fiyatlanmn ucuzlaması rol oynuyor. Mayısta piyasaya yeni çıkan yazhk sebze ve meyve fiyatları havalann ısınmaması ve yağışların dinmemesi sonucu bir türlü düşmemiş ve birbiri üzerine gelen KİT zamları da eklenince mutfak enflasyonu yüzde 14 artmıştı. Ekono«Me Muzik / 3 Politika / 4 Akdeniz Oyunları / Spor Turizm / Arka Sayfada Açıkhava'da caz basıncı Sadettin Davran Özallahn Kumkapı gecesi Gündüz İmşir Mutlu'dan 3 altın madalya Antalya 'boşyaz' geçmyor Bülent Ecevit / Jan Paçal az'lı Hesaplar... ğiştirmiştir. Oysa demin de beiirttiğimiz gibi durum öyle değil. Hükümet el değiştirmiştir, ANAP iktidarı yerli yerinde duruyor 1983'ten beri. Nitekim, Başbakan Mesut Yılmaz da dün i sjrastyia özal, Ak Meclis'te açıkladığı yeni hükümet programınerini taşıyor. da sekiz yıllık ANAP iktidannın icraatına tü«lerde estirilen ha müyle sahip çıkarak, bu gerçeğin altını kenmaz'ın başbakanlı disi de çizmiştir. Ikede iktidar el de (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) İar sekiz yıldır de.' hükümetler. H hep aynı iktidar: \P iktidarı demek HASAN CEMAL • TrafIk Yurdun çeşitli yerlerinde meydana U Bush: Saddam yalancı' Irak'ın BM heyetini engellemesi, ABD Başkanı Bush'un gelen trafik kazalannda 7 kişi hayatım da Saddam Hüseyin'i uyarması Körfez'deki yitirdi, 22 kişi de yaralandı. 3. Sayfada gerginliği ansızın arttırdı. 9. Sayfada • '32. Gün' son kez 32. ~~ • Kürtler Saddam'la anlaşamadı Irak Gün adlı haber program yönetimine karşı mücadele eden Kürt cephesi tatil öncesi son kez ekrana Saddam Hüseyin'den gelen anlaşma önerisini geliyor. Programda 'kabul edilemez' bularak reddetti. 9. Sayfada Birand'ın NA TO komutanı\ Calvin ile yaptığı röportaj m Yılmaz kesenln ağzını açtı TTK yayımlanacak. 6. Sayfada maden işçilehnin toplıısözleşmeden doğan alacaklan ödenecek. Ekonomide • Khovanschina Rus besteci • öfkell Perulu'ya ceza Wimbledon Mussorgsky 'nin 5 perdelik operası TV3 'te Tenis Turnuvası'nda seyirciye bağıran saat 21.10'da ekrana gelecek. 6. Sayfada Arra'ya 1000 dolar ceza verildi. Sporda • Bulgaristan Türkçeyl tartışıyor Bulgaristan 'da Haklar ve özgurlükler • Olsen geliyor Trabzonspor'un anlaştığı Hareketi resmi ilişkiler dışında Türkçenin Danimarkah milli futbolcu Lars Olsen serbest kullamlmasını istiyor. 8. Sayfada bugün tstanbul'a geliyor. Sporda Kooperatifler ağlıyor Toplu Konut Fonu'nda biriken kaynakların konut yapımına aktarılmasım isteyen kooperatif yöneticileri, konut sorununun çözülmesi için bir devlet politikasının oluşturulmasım ve bağımsız çalışacak kooperatif bankasının kurulmasını istediler. Konutbirlik Başkanı Oğuz Soydan, Türkiye'de sosyal toplu konut alanında bir facia yaşandığını söyledi. E İ E ÇAĞAN'ın haberi Ekonoraide MN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog