Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SEMESTPfYASADADflVİZ ABOOotan AlmanMaria Isvıçre Frangı Holanda Ftonm ingtfz Steriinı Fransız Frangı lOOİUrrti SAftytf Avus ŞMm Akş 4160 2375 2765 2095 7010 698 319 1100 336 Saö? 4170 2385 2775 2105 7060 705 323 1110 340 JU.TM6ÖMÜŞ Cumhunyat Re$at 24 900 «yar oümûş V * ı f t w * Altra Ziraat Albnı Halkattın Aftş 321000 335 000 48 750 43 700 600 245 000 246 000 243 000 Saftş 325 000 350000 48 900 47 900 630 250 000 251000 248000 M.BAMKAS PfYASALAJU TL ftpszs» DAvc OrtFaz(M) IşlHac (KByarTL) Doiar lopantş (TL) b Hac flflyon *) Kıpi«» (ons/S) tşiem Hacm (kg) 75 89 2 717 6 4164 54 79 362 65 87 lemsan'da 450 işçi grevde • ANKARA (AA) — Hak-lş'e bağıı özçelık-tş Sendıkası'na uye 3SO ışçı, TEMSAN'ın Ankara ve Dıyarbakır'dakı ışyerlennde dun sabah greve başladı Özçelık-lş Sendıkası Genel Başkanı Mehmet Aras, ışveren sendıkası MESS'e üye TEMSAN'da, ışçılenn brıit 490 bın Iıra ucretle çalıştıklarını söyledı MESS'ın verdığı yuzde 2OO'luk zam tekhfım reddettıklennı kaydeden Aras, bununla, ışçının elıne ancak 850 bın Iıra para geçeceğını bıldırdı. Aras, kendılerının, ücretlerın en az net 1 mılyon hranın uzerınde olmasını talep ettıklerını açıkladı Aras'ın konuşması sırasında, ışçıler de 'Sendıka ıçen, ışveren dışarı', 'tşçı-sendıka omuz omuza', 'İşçıyız guçluyüz' şeklınde sloganlar attılar Şarık Tara'ya nişan • ANKARA (AA) — Japonya'nın Ankara Buyukelçısı Takashı Sengoku, Enka Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Şarık Tara'ya, ıkı ulke arasındakı ıiışkılerı gelışmesıne sağladığı katkılardan dolayı "KuisaJ Hazıne Altın ve Gumuş Yıldız Nışanı - The Order of The Secred Treasare, Gold and Sılver Star" verdı Işadamı Tara, söz konusu nışanı alan altıncı Turk oldu Geçen yıl, tarıh alanındakı calışmalan nedenıyle Prof Dr Tahsın Özguç de aynı nışanı almıştı Cuııılıuriyet tahvili • Ekonomi Servisi — Cumhunyet Gazetealık ve Matbaacılık AŞ, halka arz edılmek üzere 6 mılyar lıra tutarında tahvıl ıhraç ettı Ihraç edılen tahvıllerın yıllık brut faız oranı yuzde 80 olarak belırlendı Satışa Iktısat Bankası aracılık edecek BOĞAZİÇt ÜNtVERStTESİ 10-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCtLER İÇİN UYGULAMAJLI YAZ OKULU Boğazıçı Ünıversıtesı Meslek Yuksek Okulu tlkı 1 Temmuz 1991, ıkuıcısı 29 Temmuz 1991 tarıhlennde başlamak uzere bı- rer aylık müstakı] dönemler ha- lınde 10-15 yaş gnıbu öğrencı- ler tçın Ingılızce, bılgısayar programlama ve spor derslennı ıçeren uygulamalı yaz kurslan duzenleyecekür Haftada dört gün (cuma ha- nç) 10 00 17 00 saatlen arasın- da yapılacak olan bu kurslann kayıtlan gazete ılan tanhı ıtıba- nyle başlayacaktır UYGULAMALI YAZ OKU- LU PROGRAMI: 1 Ingjlızee (Başlangıç, orta ve ılen sevıyede öğrencıler ıçın) 2 Bılgısayar programlama (Temel Basıc \e paket program- lar) 3 Spor (Tenıs, yüzme, jım- nasuk, basketbol) KATILMA ŞARTLARI: 1 10-15 yaş grubundakı tum öğrencıler kurslara kaülmak ıçın mflracaat edebılırler 2 Kayıt ıçın 2 fotoğraf ve ıs- tenen yaş sınınnı kanıtiayıcı bei- genın göslerılmesı gerekmekte- dır ADRES Bogaaçı Ünıverste- sı MYO Elektronık Programı Kuzev Kampus Eğıtım Teknolo- jısı B Blok Gırış Katı R Hısarustü-İSTANBUL TLF 163 15 00-360 veya 760 İNGİÜZCE'yl 8 AYDA konuşun. Sizı Amerıkalı Dostlarımızla tanıştıralım 349 59 38 Au Paır Acentast |O Ingıltere-Amenka Fransa Kanada 5 1158 53 42 161 43 B7 Borsada Koç heyecanıEkonomi Servisi — Para ve sermaye pıyasası narınleştı. Hukümetın faızlerı duşurme operasyonunun ardından borsa bır türlü canlanmazken Hazıne'nın dü- şuk faızlı ıhalesıne ılgı göstenlmedı Bankalar da uzun vadelı mevduat faız- lennj duşurürken kısa vadelı faızlennı yükselüyorlar. Iş Bankası, Ziraat ve Ak- bant 1 ve 3 ay vadelı mevduat faızlennı 2 ve 3 puan arttırdılar. Para, faızlennın otunnasını, özelleş- tırme programının açıklık kazanmasını, ANAP kongresınden sonrakı hukumet değışıkbğınj ve ekonomi pohtıkalannda meydana gelebılecek dalgalanmaların dnnılmasıru bekhyor Bu bekleme ıçın para, faızlerın duşü- rülmesıne, reponun yıldızının kayması- na karşın çok çekıngen davranıyor Bor- saya ve dövıze yönelmıyor Taze para da gelmeyınce borsa kuçuk ınış ve çıkışlarla seyredıyor Hazıne'nın bır yıllık borçlan- ma faızını yuzde 60 99 olarak açıklama- sına karşın borsa çok küçük oranJı bır artış yaşadı Dunku seans da durgun başlarken brokerler yme de Reuters ek- rarundan Hazıne ıhalesınde herhangı bır sürpnz gelışme olup olmadığanı kontrol ettıler. Durgun başlayan ve öncekı gü- ne göre duşuş gosteren endeks seans or- talarında "Koç grubu hissekrinin" ha- reketlenmesıyle toparlandı önce Koç Amerikan Bankası, Koç şırketı Türk De- mır Dökum tahtasındakı satışlan kapa- dı. Bunun uzerüıe tahtanın önu bır an- da ana baba gunune döndü Brokerler bulabıldıklen hısselen aJdı]ar ve bu tah- tadan fıyatlar tavan yaptı Alacak mal kalmadı Bu kez brokerler Koç'un öte- kı şırketlerıne yöneldıler Zaten günler- te saüsa sunulacak. Kamu Ortaklığı 1da- resı'ne (KOİ) aıt Tofaş Turk Otomobil AŞ'nın yuzde 23.1 'ı, Tofaş Oto Ticaret AŞ'nm yuzde 23 oranında hısselen hal- ka satılacak Bu şu"ketlenn dığer serma- yedarlan ıle Koç Grubu ve Fıat Auto. dır yukselişını surduren Mıgros'ta fiyat- KOl yetkılılen her ıkı kunfluşun bırbı- lar tavan yaparken, alımlar Koç Hol- rını tamamladığını, bu nedenle hıssele- dmg, Koç Yatınm, Kav, Maret, Izocam, n bırhkte arzedeceklennı belırttıler Ya- Döktaş ve Arçelık'e sıçradı Bu hıssele- tınmcuar, her ıkı kurulustan da eşıt mık- nn fıyatlan da ya tavan yapü ya da ta- tarda hısse talep edebılecekler Serma- Durgun gorunen ve onceki gune göre duşuş gosteren Borsa endeksi, dun Koç Grubu hisselerinin hareketlenmesiyle toparlandı. Önce Koç-Amerikan Bankası, Koç şirketi Demırdokum'un tahtasındaki satışları kapadı. Bunun uzerine önce bu tahtanın, sonra da diğer Koç Grubu şirketlerinin tahtalannın onü ana baba gunune dondu. van fiyata çok yaklaştı Seanstakı bu alım kmlcımı Eczacıbaşı Yatırım'a ka- dar uzandı Endeks, Koç Grubu'nun yaptığı bu çıkışla toparlandı Bırleşık Endeks bır onceki gune göre 4 puan ar- tış kaydederek 3590 22 puana vardı Bu arada borsa canlı olmamasına kar- şüık halka arz da olanca hızıyla suruyor. Bu hafta başında uç özel sektör şırketı ıle KOİ'nın GİMA'dakı kamu hısselennı halka arzetmesının ardından 13-14 ha- zıran tarıhkrınde de "Tofaş'Mar bırlık- yesı 160 mılyar hra olan Tofaş Turk Otomobü geçen yıl 453.1 mılyar kâr et- tı. 20 mılyar Iıra sermayeh Tofaş Oto Tı- caret'ın kân da 68 2 mılyar Iıra oldu KOl yetkılılen, her ıkı hısseyı de cazıp fiyattan halka arzedeceklennı büdırdı- ler. Para piyasasında ise dünku Hazıne ıhalesıne ılgı yoktu Yuzde 60 99 faızle Hazıne ancak 98 5 mılyar lıraiık bono satabıldı Uzun vadeh faızlennı düşuren banka- lar ıse kısa vadelerde arttınma gıdıyor- lar. Faizler îş Bankası 100 ınılyon üranın üstu- ne ve altmdakı mevduata farklı faız uy- gulamasını başlattı Banka 100 mılyon lıradan fazla mevduatlar ıçın bır aylık faızını yuzde 49'dan yuzde 54'e, uç ay- lık faızını yuzde 57'den yuzde 63'e, altı ayhk faızım de yuzde 60'tan 63'e ytık- selttı. lOOmılyonun altındakı mevduat- lar ıçın banka bır ay vadeh faızını 2 pu- an arttırarak yuzde 51'e, 3 ay vadeh fa- ızını 3 puan arttırarak yuzde 63'e çıkar- dı Akbank da bır ay vadeh faızlennı ıkı puan arttırarak yuzde 51, üç ay vadelı faızlerını 3 puan arttırarak yuzde 60'a yukselttı Garantı Bankası ıse sadece altı ayhk mevduat faızmde arttınma gıttı Dunden ıtibaren uygulamaya konulan yeru oran yuzde 63 olarak belırlendı Banka, bır ay vadeh mevduata yuzde 51, uç ay va- delı mevduata da yuzde 60 faız uygulu- yor Netbank'm 3 hazırandan ıtıbaren uyguladığı yenı faız oranlan da şöyle- Bır ay yuzde 53, üç ay yuzde 68, altı ay yuzde 67, bır yıl yuzde 65 Faızlennı aşa- ğı çekmekte ağır davranan Egebank da altı ayhk mevduat faızınde 2 puanlık ın- dınme gıttı ve yuzde 68'e duşurdu Serbest zaırf ekonomisiMayıs ayında birçok mala toptan fıyatındaki artıştan daha yüksek oranda zam yapıldı, dört mal, toptan fiyatı duştuğu halde halka zamlı ulaştı. Mayısın zam şampiyonları ANKARA (ANKA) — Pıya- sadakı başıboşluk uygulandıgı savunulan serbest pıyasa ekono- mısını âdeta "serbest zam ekonomısine" donuşturdu Ma- yıs ayında birçok mala toptan fi yatındakı artıştan daha fazla oranda zam yapıldığı, dört ma- lın ıse toptan fıyatı gerıledığı halde halka ulaşırken daha yük- sek fiyattan satılmaya başlandığı belırlendı Devlet İstatıstık Enstıtusü, hem toptan eşya hem de tuketı- cı fiyatları endeksınde aynı ta nımla yer alan 95 malın mayıs aymdakı toptan ve tuketıcı fıyat artış ve azalışlannı açıkladı DlE venlerıne göre 95 maldan tuke- tıcı fıyatı mayıs ayında gerıleyen olmadı Dört malın toptan fiyatı ıse mayıs ayında azaldı Bu mal- ların tuketıcı fiyatında artış ger çekleştı DlE venlerıne göre mayıs ayında bulgurun toptan fiyatı yuzde 0 2 azalırken perakende fiyatı yuzde 2 1 arttı Aynı şekıl de toptan fıyatı vuzde 1 1 gerı- le\en kuru uzumun perakende fıyatına yuzde 4 4 zam geldı Toptan fıyan vuzde 1 1 azalan un da tuketıcıye ulaşırken yuz de 3 zam gordu En çarpıcı ge Iışme ıse bakla fıyatında >aşan dı Baklanın toptan fiyatı mavıs ayında yuzde 30 3 gerılerken pe rakende fı>atın yüzde 6 9 arttı- ğı göruldu Bır başka ıfadesı> le nısan ayı sonunda 100 Iıra olan bakla, mavıs sonunda toptan pı vasada 69 7 lıraaan satıldı Tu- ketıcıve ıse 106.9 lıradan ulaştı DlE'nın araştırmasınd konu olan 95 maldan 64'unde pera kende fıyattakı artış, toptan fı- yattakı artışın uzerınde gerçek leştı Bır malın toptan ve pera kende fıyatı a>nı oranda artar ken 30 malın perakende fiyatı nın, toptan fiyattan daha az art- tığı belırlendı. BakJa Buğday unu Bulgur Kuru üzûm Sucuk Tereyağı Sıvı yağlar Zeytınyağı Yemeklık margann Kahvaltılık marg. Sût Beyaz peynır Kaşar peynın Kuru ıncır Kesme şeker Çay Zeyün Meyve suyu Erkek tışört Kadın tışört Eiektrık süpürgesı Şofben Gaz fırını Çarşaf Kolonya Dış fırçası Pıl TlkMd 6.9 3.0 2.1 4.4 4.3 6.4 11.4 6.7 13.8 12.4 3.8 2.8 2.5 3.1 5.5 23.6 33 83 19.6 24 6 80 8.3 18 4 13 3 47 7.0 10 7 -303 -1 1 -0 2 -11 19 29 41 12 66 66 11 08 12 00 21 141 00 25 00 00 00 00 02 08 00 08 00 Türkiye Fonımu bugün başlıyortSTANBUL (AA) — Dunya Ekonomık Forumu'nun bu yıl- kı ulkeler bazındakı ılk toplan- tısı, "Turkiye Ulusal Fonımu" bugün Başbakan Vıldınm Ak- bulut'un konuşmasıyla Istan- bui'da başlayacak Dunya Ekonomık Forumu'- nun, ulkeler forumu genel yö- netıası Poll Sm>he, bu yılkı Dünya Ekonomık Forumu'nun Davos toplantısına Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal'ın telekonfe- rans kanaiıvla katıidığmı hatır- lattı Ozal'ın, AGtK benzerı Ka- radenız Ekonomık Topluluğu gıbı bır onerı ortaya attığını ve bunun tuttuğunu, sonucunda da SSCB'nm Taakıstan Cumhurı yetı'nın Turkiye Ulusal Toplan- tısı'na kaiıldığını anlattı Toplantıya çeşıtlı ulkelerden 190 ışadamınm katılacağını be- lırten Smyhe, ABD Ticaret Ba kanı Robert Mosbacher'ın Kor- fez krızınden sonra Turk- Amerıkan ılışkılerınde verımlı gelışmenın ana hatlan, dığer ko nuşmacılann Korfez krızmın ge lışımı \e Turkiye uzerındekı uzun ve kısa dönemdekı etkıle n, Taakıstan Sosyalıst Cumhu- nyetı Cumhurbaşkanı Kahor Mahkamov'un da Turk-Sovyet ıiışkılerı hakkında bılgı verecc ğını kaydettı Bdiin toplantısına katılan Ta- cıkıstan Devlet Bakanı Abdul- lah Janov da ulkesının bu top- lantıya katılmasının nedenlerını anlattı Janov, "Gorbaçov'un başlattığı perestrovka ile ulkem- de >ıllardır dışa açılmamızı en- gelle>en duvarlar yıkılmıştır. Turkiye Ulusal Fonımu sa\esın- de dunvanın ceşıllı ıılkelerınden gelen ışadamlarula goruşerek ışbııiıgı ımkânlannı arajacagız" dedı Dunya Ekonomık Forumu nun çeşıtlı ulkelerde 750 uyesı bulunu>or Toplantılara katıla- mavan u>eler, yenı başlatılan "Well Come" sıstemıyle elek tronık araçlar vasıtasıyla top- lantılar hakkında bılgı sahıbı olabılıyorlar Turkıye'den 12 şırketın u>e olduğu Dunya Eko- nomık Forumu'nu ızleyecek olan uyeler, yıllık aıdatın yanı sıra 2000 Isvıçre Frangı tutarm- da katılım payı oduyorlar Uye olmayan fırmalann temsılcılerı de 4000 Isvıçre Frangı ödeyerek toplantıları ızleyebılıyorlar Toplantılara devlet bakanla- n Kâmran Inan, Işın Çelebi, Çalışma ve Sosyal Guvenlık Ba- kanı İmren Aykut'un yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Ruşdu Saracoğlu, DPT ıMusteşan Alı Tigrel, Exımbank Genel Mudu- ru Turgay Ozkan, Kamu Ortak- lığı tdaresı Başkanı Okkeş Ozu>gur, AT Dışışlerı Avrupa Topluluğu Komısyonu Genel Dırektoru Juan Prat ve birçok bılım adamı katılacak Askeri uçak için kuKsSEMİH İDİZ ROTTERDAM— Hollanda^ nın tanınmış uçak uretıcısı Fok- ker, Turkıye'ye savaş uçağı sat- mak ıçın tıcarı kulıs faalıyctle- nnı hızlandırdı Fokker fırması yetkılılerı, Turkıye*ye sıvıl uçak satmak ıstedıklerını de b-l- dırdıler. Rotterdam yakınlanndakı Fokker fabnkasında bır grup Turk gazetecı ıle göruşen şırket temsılcılerı, Turk Denız Kuvvet- leıı'nın sahıl guvenlığıne >one- lık gereksınmesını tespıt ettıkle- nnı belırttıler Saptamaya daya- narak da Turkıye'ye sıvıl amaç- la uretılmış olan 50 kışılık tur- bo pervanelı Fokker-50 tıpı uça- ğının askeri amaçlı "Eoforcer MKJ" modehnı satmak ıstedık- lerını kaydettıler Başta "Harpoon fuzeieri" ol- mak uzere her turlu füze sıste mını taşıyabılen "Enforcer MIL2"nın özellıkle sahıllen teh- dıt eden denızaltı ve kuçuk çaplı savaş gemılerme karşı etkılı ol- duğunu bıldırdıler Aynı yetkılıler, ABD'nın Turkıye'ye FMS kredüerı ıle benzerı amaçlı "P3 Onon" tıpı ucak satmak istedıgını kaydettı- ler Ancak bu uçağın "30 ydhk" ve "ıkıncı el" olduğunu hatır- lattılar Soz konusu yetkıhlerden edı- nılen bılgılere göre Fokker'ın "Enforcer MK2" ucağmm 40 mıJ>on dolarlık bır etıket fiyatı bulunuyor Hollanda hükume- tı de normal pıyasa faızıyle bu amaçla 12 yıllık kredı olanağı sağlıyor Öte yandan P3 Ononlann "eskıhğıne" rağmen fiyatının Enforcer MK.2'ye oranla çok daha cazıp olması dıkkat çekı- yor Bır P3-Orıon'un fıyatı 6-10 rnılyon dolar arasında değışıyor Fokker yetkılılen buna yanıt olarak Enforcer MK.2'nm fiya- tının pahalılığına karşın çok da- ha duşuk "ışletme malıyetı" ol- duğunu kaydettıler. Bu çerçeve- de söz konusu uçağın bır saaı- lık uçuş malıyetımn 950 dolar olduğunu, P3-Onon ıçın aynı malıyetın 4200 dolar olduğunu behrttıler. KûTden açıklama Adana Çimento'nun kân yüksek göstaildi' ANKARA (ANKA) — Ka- mu Ortakhğı İdaresı, bu yıhn şubat ayındatartışmaiı bırsatış- la halka arz ettığı Adana Çı- mento'nun 1990 yıhna ılışkın olarak açıkladığı vergı sonrası kâr rakamımn olduğundan faz- la göstenldığını bıldırdı Kamu Ortaklığı Idaresı'nın ''kuçuk tasamıfçunun yaaıitd- maması amacıyla" yaptığı bıl- dırılen açıklamasında, Kurum- lar Vergısı Kanunu'nun Adana Çimento'nun hıssedarlan olan Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Kamu Ortaklığı İdaresı gıbı ku- nıiuşlann, sermayesıne ıştırak ettıklen şırketlenn kâr dağıtım karan aknası koşuluyla bu ku- ruluşlann hıssesıneduşen kânn yansının vergıden muaf tutula- rak muaf tutulan kısmın kuru- luşun kendısıneödenmesı koşu- lunu getırdığı hatırlatıldı. Açık- lamada şu göruşe yer verıldı. "Ordu Vardımlaşma Kuru- mu ve Kamu Ortaklığı İdaresı Başkanlıgı, kanunuo sozkonu- su maddesi kapsamma girmek- tedir ve vergiden istısna edılen miktariar daba onceki > ıllarda Adana Çimenlo Sanavıı Turk A.Ş. tarafından Ordu Yardım- laşma Kurumu ile idaremize ödenmiştir. Şırket 1990 yüında elde edi- kn 58.2 milyar tira brut kârdan 14A milyar lira kunımlar vergısı odedikten sonra yaklaşık 15 mflyar Iıra vergı ıstısnası u)gu- lanuş (OYAK ve ıdaremiz lehi- •e), Kamu Ortaklığı tdaresi'mn hissedarlıgının sona ennesi ile deidaremize ödenmesı gereken istisoa miktan Kunımlar Vergi- si'oe dabil edilnuştir. Bu suret- le ödenecek Kunımlar Vergısı miktan 25 milyar lira civannda gerçekkşmiştir. Ödenecek vergı maktanna doğrudan doğnıya Ordu Yardımlaşma Kunımu'na ödenecek olan istisna tutan da- hil ediHncesirkerin net kân 43J mDyarHra degfl, 26-27 mirjvU- ra civannda oluşmaktadır. Daha once ıdaremiz kuçuk tasamıfçulann vanıltılmasını önlemek amacı>la Adana Çi- mento Sanayii Turk A.Ş.'ye ya- zt ile dnnımu bildirerek istisna tntarianmn dip not ile bilanço- larda gosterilmesini talep ettigi haldeşirket, bo talebiyerine ge- drmeyerek vergisonrası kân ol- duğundan fazla gostermiştir. Konu idaremizce SPK ve tMKB'ye gerekli işlemlenn ya- pıfanası için UetiJnuştir." ÜŞÇEN1N EVRENENDEN ŞUKRAN KETENCİ Tavan-Taban"Kentımızın en önemlı sanayıı çeiık ışletmelennde 1967'de ışten çıkarmalar gundeme geldı Bunu engellemek ıçın kentlı olarak sokaklara dokuldük Başta sendıka temsılcılerını, pa- pazlan, kasapları, fınncılan, hatta toprak sahıplennı ıçıne alan bır komıte oluşturduk Işten atılmak ıstenen yabancı hem- şenlerımız ıçın de savaştık Büyuk protesto gösterılerı yap- tı k Işten çıkarmalann bır bölümunu engelleyemedık, ancak ışsız kalanlann, yenıden ış bulmaiarı, sosyal konumları ko- tanlmış oldu Emeklılığı gelenler ıçın çalıştıkları dönemın ge- lınne yakın emeklılık parası sağladık Eyaletten aldığımız bü- yuk yardımlarla, kentımızde altyapıyı guçlendırerek, yenı ya- tırımların kentımıze gelmesını sağladık Kentımızde yaşayan- ların, hemşerılenmızın ışsız kalmasını, refah duzeyının düş- mesını engelledık " Yanlış okumadınız ışçı çıkarmas/na karşı halkı sokağa dö- ken, eylem komıtesının başını çeken, guçlu savaşım verdıklerını' soyleyen de, ışsız kalanlann ış bulması, sosyal sorunlarının çozulmesını üstlenen de kentın altyapısını guç- lendırerek kapatılan ışyerı yerıne alternatıf sanayıın gelme- sını sağlayarak ışsızlığe onlem alan da bır beledıye başka- nı. Tabıı kı ulkemız ıçın bır duş Ama kapıtalızmın en guçlü olduğu ulkelerden bın olan Almanya'da, halkı ışten çıkarma- lara karşı sokağa döken bır beledıye başkanı, kentınde ya- şayan ınsanların ışsız, sokakta kalmamaları ıçın gösterdığı bu çabadan ve başarıdan ötürü bır de Cumhurbaşkanlığı'- nın en değerlı nışanını almış Yakasında onuria taşıyor Hattıngen Beledıye Başkanı Günter VVölner çalışanların sorunlarının ağırlıklı tartışıldığı semınerdekı konuşmasında, uzun uzun, zevkle onur duyarak bu olayı anlatıyor Demok- rası kultüru, yönetıcı, görev, sorumluluk, beledıye başkanlt- ğı kavramlarında koşullandınlmış, sınırlandırılmış kafamı- za sorular takılıyor 'Işçı çıkarmalarına karşı, halkın sokağa dokülmesınde önculuk yaparken, muhalefet partısının polı- tıkacısı olma kımlığınız mı ağır bastı yoksa beledıye başkan- lıgı sorumluluğu ıçınde mı gördunüz Yanı ıktıdar partısın- den olsaydınız yıne de halkı ışçı çıkarmalanna karşı sokağa dökmeyı duşunur muydunuz sorusunun anlamını pek kav- rayamıyor Çok yalın yanıtı uzennde ıse Turkıye'de sıyase- te ve sendıka lıderlığıne döşenenler, çok geç kalmış olsalar da bıraz utanarak duşunmelıler "Elbette Sosyal Demokrat Partılı, SPO'lı olmam sosyal so- runlara yaklaşmamda benı etkıler Ancak beledıye başkan- lığını yaptığım kentte yaşayanlann sosyal sorunlarını çözmek, sosyal refah duzeyını yukseltmek benım gorevım Bu ışı ya- parken beiedıyecılık kımlığım ağır basıyordu Iktıdar partısın- den seçılmış olsam da bu gorev ve sorumluluğum değışme- yecektı " Benımle bırliKte Hattıngen'de duzenlenen ve yöredekı Turk öğretmenlerın katıldıkları semınerde görev alan SHP mıllet- vekıllerı Omer Çıftçı ve Mustafa Kul ıle bıraz buruk gülüm- seyerek dedıkodu yapıyoruz. "Bızım beledıye başkanlarını eğıtmek, utandırmak ıçın mı sordun" dıye takılıyorlar "On- lardan ısteyebılmek ıçın önce sendıkacılarımızı utandırmayı başarabılmemız gerekmıyor mu'" sorusu ıle yanıt venyorum Polıtıkacıdan önce DISK yonetıcılığı yapmış Omer Çıftçı "Ne- rede?" dıyor Erdemır'den başlayarak son aylarda yaşanan önemlı ışçı olaylarını, sendıka lıderlerımızın, polıtıkacıların, partamenterierın tavirlarını, 3 ocak ıçın Zonguldak ıçın en son kamu sözleşmelerı uyuşmazlığında, duyduklanmız, bıldıkle- rımızle konuşuyoruz Korkutucu bır ılkellık, tablo ortaya çı- kıyor Turkıye'de sendıkal ve sıyaset alanında ne kadar bü- yuk bır yönetıcı, tavanda boşluk olduğu sergılenıyor Görev ve sorumluluklan başarmaktan vazgeçtık, algılamaktan çok uzak yönetıcı kadrolar elınde, Turk sendıkacılık ve sıyasal yaşamının ne buyuk çıkmazlar ıçınde oiduğu gorulüyor Bır başka dunyadan, Almanya'dan dönüşun sabahı ga- zetede daha masaya oturmadan çalan telefon, bıraz daha Turkiye gerçeğının ıçınde, kara kara duşunmeyr gerektırıyor. "Ben TEK ışçısıyım" dıyor telefondakı ses Çok yalın bırkaç cümle ıle yazılmasında ısrarlı olduğu mesajını ıletıyor "Bursa mıtıngınde yoktunuz Belkı son gelışmeler gözü- nuzden kaçmıştır Bız sendıka başkanlarımızın, bıze rağmen en kısa zamanda bu sözleşmeyı çok kötu bır noktada ımza- layacaklarını duşunuyoruz Havayı öyle kokluyoruz Butun tavırlanndan bızı satışa hazırolduklarını anlıyoruz Onlar bı- zım halımızı kamuoyuna anlatamıyor Ozal ıse halkı ışçıye duşman etme propagandasında çok başanlı Bızı aşırı ıste- mekle damgalıyor Hıç değılse basın ne ıstedığımızı doğru dürust anlatsa Ben ışçıyım, benım aklım hesaba ermez Ben dıyorum ki bız eskı kayıplarımızı, durumumuzu lyıleştırmeyı falan ıste- mekten vazgeçtık Bız en çok ekmek alıyoruz Geçen söz- leşmeden bu yana ekmeğe yapılan zammın yansını blr yıl, tamamını ıkı yıl ıçın versınler 7 yıllık enerjı olmak üzere top- lam 19 yıllık ışçılığım var Ayda 650 bın Iıra alıyorum Bu mu aşırı ücret'" TEK ışçısı çok yalın, kararlı bır sesle uzun uzun anlatıyor Sendıkanın çağırdığından, Turk-lş'ın ıstedığınden çok fazla gonullu kalabalıklarla Bursa mıtmgıne katıldıklarını, geçen dönem bahar eylemlerını yapan 600 bın kamu ışçısının sa- dece Ozal'ın değıl, hak ıstemeyı oğrendıklerı basağırısı ol- dukları ıçın sendıkacılar tarafından da cezalandırılmak ısten- dıklerını söyluyor Polıtıkacıları da ıçıne katarak oylesıne an- lamlı değerlendırmeler yapıyor kı Turkıye'de demokrası, ın- san hakları sendıkal haklar ıçın umut verıyor Tabanın sen- dıkal ve sıyasal arenada duşunce platformunda coktan ta- vanı aştığını sadece uygulama ıçın yol, arayış ıçınde oldu- ğunu gösterıyor KîS. 1AKISA • AYBEK ÇELENOĞLU, TUGEV'ın 1990 >ılı en başanlı turızm personelı odulune layık goruldu Çelenoğlu, Sheraton Oteh'nın yıyecek ıçecek mudürluğunü yapıyor • TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERI DERNEĞİ ıle MİLLI PRODUKTİVİTE MERKE2İ, Kımya Sanayıı'nde Verunlılık' konulu bır semıner duzenledı Semıner, 6 hazıran cuma gunu The Marmara Oteh'nde yapılacak A r t D i r e c t o r Yaptığınız basın ılanlarından sizceen iyi ve en kötü ikisinı (yayınlanmamış ajans işı, hatta okulda yaptığınız ödev bıle ola- bilır) seçin, kopyalarını özgeçmişıniz, adresiniz ve telefonunuzla bırlikte en geç 17 Haziran'a kadar Merve hanıma ulaştırın. Sızı arayalım. (Görüşmemiz ve ışleriniz kesinlıkle saklı tutulacaktır.) Adres: Suleyman Nazif Sokak 20 Harbiye Q0QH0Ga0QOY&R NETBANK'A GELIN 3ay 68 lyıl c , 6ay °, 1 ay 9 ; 65 i 67 ; 53 3 aylık % 68 brut faızın yıllık getınsı % 7 6 « 2 0 * dır. MOKIZ Oltt Oc^âz 133 33 50 Cu«*u yW Cod 20' Elmodoğ HAMTTI Huseym Ahnu; l34 34 06Cufnlwr>v>lCa<: 271 CAAALO4LU Turgul Soyn 511 <0 02 Nunjosman^ Cod 8 EmnAr^ ANTALTA 0 le* Hopoğlu 17 4 11 Aıott/k Cod 73 KUfAMM ÜA Eıdes 19488 Boröoros Hoyren n Pajo Cod 26/6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog