Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 BUGÜN ULAŞIM KENTYAŞAM 5 HAZİRAN 1991 • Çevre Günü nedeniyle Adalar Belediyesi ve Lioness Yönetim Çevresi tarafından yapılacak çalışmayla, Büyükada iskele Meydanı'nda saat 11.00'de halka poşetler dağıtılarak, atıkların değeriendirilmesi konusunda bilgi verilecek. • DYP İl Başkanhğı'nca düzenlenen "Istanbul'un Trafik ve Ulaşim Sorunu" konulu panel, saat 14.30'da Sheraton Oteli Merhaba Salonu'nda başlayacak. MEKTUP Tıafîk sorunu çözümlenmeli • Merter'den Mecidiyeköy'e gidebilmek için tam üç saatirnin yolda geçmesi ve acil olan isirnin aksaması, tüm yaşantımızı aksatıyor. Giderek korkunç boyutlarda artan trafik yoğunluğu sorunu çözülmediği takdirde, sanırırn, aynı mesafeyi üç saat yerine 13 saatte gitmek zorunda kalacağım. ŞAHtN CANSIZ Nişantaçı trafîği • tstanbul Haber Servisi — Nişantaşı'nda geçen hafta sonu yapılan trafik düzenlemesiyle meydana gelen tıkanmanın bu hafta sonuna kadar giderileceği bildirildi. tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre trafik teknik, sinyalizasyon ve yol bakım çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülerek ortaya çıkan sorunJara anında müdahale edildiği belirtildi. Kanar'a bir süre gözaltı • tstanbul Haber Servisi — tnsan Haklan Derneği (IHD) tstanbul Şube Başkanı Av. Ercan Kanar, bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Pasaport başvurusu için Emniyet MüdUrlüğü Pasaport Şubesi'ne giden Av. Ercan Kanar, saat 16.30 sıralannda, sivil polis olduğu bildirilen ilu kişi tarafından aJtnarâk •• : Gayrettepe'ye göfürtildû. Av. Ercan Kanar'ın, "Gaziantep'teki bir konu nedeniyle" gözaltma ahndığı ve Gaziantep'e gönderilmesinin söz konusu olduğu bildirildi. tstanbul Barosu'nun da girişimiyle Ercan Kanar, saat 19.00 sıralannda serbest bırakıldı. Taksi' demek artık çok güç(Baştarafı 1. Sayfada) ücretlerini dün açıkladı. 507 sa- yıh Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Yasası'nda 17 Mayıs 1991 günü yapıian bir değişiklikle "Oda" adını alan ve ücret tarifelerini de belediyeleri devre dışı bırakarak kendileri belirleme yetkisi sağla- yan derneğin ilk zammı yüzde 60-100 oranında gerçekleşti. Bir yıl içinde ikinci kez yapıian zam- ma göre taksiler 8 haziran günü- ne kadar taksimetrelerini ayar- layarak açılışı 2500 liradan ya- pacaklar. 19Eylül 1990'da yapı- ian düzenlemeyle 1500 lira olan taksimetre açılışı 2500 liraya yükselirken 1200 lira olan kiio- metre başına artış da 1750 lira- SEMTLERE GÖRE DOLMUŞ ÜCRET TARİFELERİ HAT E 9 d YEJIİ OCSET ÜCftET Kaditöy-Bostancı 1300 Tl 2500 Tl Kadıköy-Şışlı 2500 Tl 4500 Tl Taksim-Florya 25M U 4500 Tl TaksirD-Venıköy 2400 Tl 4500 Tl Kadıkûy-Gûztepe 000 TL 1500 TL KadıUy-Malfepe 1800 TL 3000 TL Kadıkûy-Pend* 1000 Tl 3000 Tl Ûsküdar-Kadıköy 000 TL 1500 T l Ûskûdar-Beykoz 2400 TL 4500 TL Beşiktas-Levent 000 Tl 1500 Tl Beşiklas-Atearay 1000 TL 2000 Tl Taksim-Feriköy 1000 Tl 2000 Tl Karakfly-Gültepe 1000 TL 2000 Tl Eminönü-Edımekapı 1000 Tl 2000 Tl Sanyer-Kılyos 2100 TL 3500 Tl Bostancı-Tateim 3400 Tl 0000 TL dan uygulanacak. Taksimetrele- rin ayarlanmasıyla birükte yü- nirlüğe girecek zam uyannca sü- rücüler beklemelerde ilk beş da- kikadan sonra her bir dakika için 200 lira ücret talebinde bu- lunabilecekler. Taksi ücretlerin- de tarife 24.00-06.00 arasında yüzde 50 zamlı uygulanacak. Istanbul Otomobilciler Esnai Derneği'nin dolmuş ücretlerine yaptığı zam ise bugünden itiba- ren geçerli olacak. Dolmuş üc- retlerindeki zam en kısa mesafe ulaşunı 800 liradan 1500, en uzun mesafe ulaşımı ise 3400 li- radan 6000 liraya yükseltiyor. Zamların akaryakıt fıyatlan ile enflasyon artışı gözönüne alına- rak yapıldığmı belirten Demek Başkanı Selahattin Coşkunır- mak, oda statüsünde bir yönet- melik hazırladıklarını, bu yonet- meliğe göre yolcuyu istediği ye- re götiirme>r en sürücülere 450 bin lira para cezası verileceğini açıkladı. Istanbullular, geçen ay yapı- ian zam sonucu otobüs biletine ve vapur jetonuna da 15OO'er li- ra ödüyorlar. Bu arada minibüslere de ya- pıian zamla en kısa mesafe üc- reti 600 liradan 1000 liraya, en uzun mesafe ücreti de 1800 lira- dan 3600 liraya çıkarıldı. AEAKOY tsUnbul Haber Servisi — Kenan Ancan adlı müteahhit, dün Ataköy'deki evinde vuru- larak öldürüldu. Olayın alacak-verecek sorunundan kaynaklandığı öne süriilt'yor. Görgü tamklarından aûnan bilgiye göre saat 14.30 sırala- nnda meydana gelen olay, şöyle gelisti: Plakası belirlenemeyen kır- Sh\j\ rsifcli-Mazüa marka.oto- rnebSle gelen iki kişi, 9. Kısım A-8 Blok 14. katta oturan mü- teahhit Kenan Arıcan'ın (41) dairesinin züini caldılar. Daha sonra merdiven boşluğuna giz- lenen saldırganlar, Ancan'ın kapıyı açmasının ardından, gizlendikleri yerden çıkarak si- lahlanyla ateş etmeye başladı- lar. Bu arada Ancan da taban- casını çıkarıp saldırganlara karşılık vermeye çalıştı. Kısa süren çatışma sonrasında, mü- teahhit 4 kurşunla vuruldu. İki saldırgan, binadan çıkarak kendilerini bekleyen 3 arka- daslarıyla birükte geldikleri otomobille olay yerinden kaç- tılar. Ağır yaralanan Kenan Ancan, hastaneye kaldırılır- ken yolda öldü. Apartmanda oturan bina sakialeri, müteahhidin eşi ve 2'si erkek 3 çocuğuvla birlik- te kısa süre önce Istanbul'a yerlestiğini bdirttiler. Ancan'- ın evine, Limuzin ve son mo- del BMW ve Mercedeslerle ba- zı kişilerin gelip gittiğini söy- leyen komşuları, bu kişilerle aynı asansöre bile binmeye çe- kindiklerini ifade ettiler. SUUANÇİFTLİĞİ Nügün'ün cenazesinde protesto Jandarma Astsubay Erdal Polat'ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 15 yaşındaki Nilgün Oda'nın cenazesi, dün Sultançiftliği Merkez Camü'nde kılınan ikindi namazıyla toprağa verildi. Cenaze namazından sonra Küçükköy Mezarlığı'na doğru yola çıkan Sultançiftliği Mahallesi sakinleri ve Oda'nın yakınları, yolda sık sık "Jandarma istemiyonız" sloganı atarak polisleri alkışladılar. Daha sonra mezarhğa kadar yürümelerine izin verilen topluluk cenazeyi toprağa verdikten sonra dağıldı. (Fbtoğraf: Esat Pala) Özel okullara zam yağdı BAZI ÖZEL OKULLARDN ÜCRETLEBİ Müteahhidi evinde öldtirdtiler Müteahhit Kenan Arıcan'ın Ataköy 9. Kısım'daki evine gelen iki kişi, Ancan'a ateş açtılar. Tabancasıyla saldırganJara karşılık veren Ancan, aldığı 4 kurşunla hastaneye kaldırılırken öldü. Olayın alacak-verecek sorunundan kaynaklandığı öne sürüldü. Otaıladı RobertL. Alman L Çavusoğlu Doğuş L. Eyûboölu L. Gûrsoy L. Notre Dame De Sion L. Yeni YıkJız L. BitgıL Kaiamış L. St. Joseph Semiha Şakir, Ftor ya Bilge Kağan, Tarabya Kemal Atatûrk, Acıbadem Ûzel Deneme, Bal- mumcu Özel Deneme Kartai Uluğbey, Kaşgarh Mahmut, Ozel Beyhan Aral Istanbul Eğ. ve Kül. Vakfı llkokulu Eseniş L. St. Georg Avus. L Hazıri* 14 milyon 9 mityon 800 bin 1.7 milyon 840 bin 13 milyon 440 bin 10 milyon 752 bin — 11 milyon 68 bin 750 800 bin 10 milyon 80 bin 11 milyon 200 bin 9 milyon 625 bin 11 milyon 9 milyon 900 bin — 10 milyon 80 bin 9 milyon 800 bin — — 8 milyon 400 bin 11 milyon 760 bin 8 milyon 8 bin 7 milyon 112 bin - 10 milyon — 8 milyon 400 bin - - 9 milyon 900 bin — — Orta 14 milyon 9 milyon 800 bin 13 mityon 440 bin 13 milyon 020 bin 9 milyon 996 bin 14 miJyon 2 bin 1-2: 10 milyon 780 bin 3: 9 milyon 72 bin 12 mflyon 800 btn 9 milyon 520 bin 10 milyon 80 bin 8 mityon 100 bin 2: 6 milyon 100 bin TL 3: 6 milyon 11 mlyon 9 milyon 900 bin 9 milyon 408 bin — U K 5 milyon 936 bin TL 1-2: 7 milyon 849 bin TL 3-5 milyon 824 bin TL 12 mityon 320 bin TL (Anadolu Lısesi) 8 milyon 960 bin TL (Masik Lise) 10 milyon 410 bin TL 9 milyon 996 bin TL 14 milyon 2 bin TL 1: 8 milyon 64 btn TL 2: 6 miJyon 832 bin TL 3: 6 milyon 720 bin TL — 1: 8 milyon 64 bin TL 2-3: 9 milyon 856 TL (Belirienmedi) 1: 7 milyon 200 btn TL 9 milyon 900 bin TL 9 milyon TL — 1: 8 milyon 400 TL 2-3: 8 milyon 108 bin TL 1-2: 7 milyon 840 bin TL 3-4: 5 milyon 824 bin TL (Ucredere KDV dahikür) (Baftara/ı I. Sayfada) çok yüksek artış yapan okul yö- neticilerine nedeniui soranz. Eğer haklı gerekçeleri yoksa haklannda soruşturma açtınnz. Ancak bugüne kadar böyle bir soruşturma açılmadı" dedi. Türk ve yabancı özel okullar, önümüzdeki öğretim yılı ücret- lerini açıklamaya başladılar. Ücretlerin belirlenmesinden ön- ce özel Okuilar Derneği'nce bir toplantı düzenlendi ve bu top- lantıda ücret artışlanmn yüzde 70 dolaylannda yapılması görü- şü ağırlık kazandı. Ancak kimi okullar bu rakamın çok üstün- de zam yaptılar. Özel okul üc- retlerine yılda bir kez zam ya- püdıgı için rakamlann çok yük- sek ve ürkütücü göründüğünü belirten dernek başkanı Dündar Uçar, "Enflasyon son aylarda ciddi biçimde tırmandı. Ücret- lere zam yapılması kaçınılmaz. L'mit ederiz ki ekonomi diizlfl- ğe çıkar ve bunun sonucu ola- rak da çok yüksek artışlarla kar- şılaşmayız" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel öğretim Genel Müdürü Necdet Özkaya da bu konuda şunları söyledi: "Bakanlıgımız, özel okul üc- retlerini denetleme yetkisine sa- hiptir. Özel öğretim kuruluşla- n ilan ettikleri ücretleri neye gö- re ilan ettiklerini resmi mercile- re açıklamak ve belgelendirmek zorundaduiar. Örneğin bir okul ayda 100 milyon lira kira ödü- yorsa bunun belgesini goster- mek zorundadır. Aksi halde yö- neliciler hakkında soruşturma açtınnz." EREKLİ TELEFONLAR 172 13 73 -74-75 ve 088 • btlınzt:068 527 57 00 m fc»AdtO77 fa#kkMWMiİt:511 89 18 d ^ Jm 588 48 00 534 00 00 (100 hat) T 340 01 00 345 46 80 «|0 fmt 131 22 09 ftbtaı tkimtm 152 43 00 SSK SaMiya: 588 44 00 SSKOkMyfeK 132 30 00 StK 6t*m: 358 67 60 • TMffc: Tnflk $ * • Htfj 176 24 14 (fcst). 356 04 85-86 (Kadıkjy) O H H Traflfc: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Sehmp) 314 36 (B Çekmece) • TNT: k **>*• 573 13 31, fc* MtaR 574 23 00 (25 hat). 574 73 00, 574 82 00 (4Shat) • 00Y: SbkMl D a « a : 527 00 50, ILPn* DMtfm* 336 20 63 ILPata $**nt 348 80 20 526 40 20. 144 42 33, OMta tttan (Aewte): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 OMb Otafefafc 149 15 58 • MTTEOMUJb (Hava tahtmnı öğrenme) 573 89 80 526 62 74, hi+Uka* 526 62 74 150 83 50. 348 7140 • TB.-069 • MZMKU: 585 19 90 - 91. 152 10 15, p 339 46 48 • HMdZfc : 522 97 03. 147 51 10. r: 345 03 04. • fcTT GM. tU- 145 07 20 (17 hat) Elektrik kesintisi • tstanbul Haber Servisi — Istanbul'un Anadolu yakasına bakım çalışmalan nedeniyle yanndan itibaren elektrik verilemeyecek. AKTAŞ'tan yapıian açıklamaya göre yann 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek yerler şunlar: Kadıköy Acıbadem, Çatalca Caddesi, Marmara Siteleri, Vaniköy Kaynarca, Halayıkdere, Kartal-Tüzla, Istasyonköy Yolu, lller Bankası, Yayla Arsalan, Endüstri Meslek. Mezııniyet balosu • istMbul Haber ServMİ — Çamhca. Kız Lisesi'mn mezuniyet balosu dün gece yapıldı. Üsküdar Aşsrom Gazinosu'nda gerçekleşen baloya lise son sımf öğrencileri katıldı. Öğrenciler geç saatlere kadar süren baloda üç yüın yorgunluğunu gidermeye calıştılar. Sinema • Tiyatro • Gösteri M6 97 38 • 132 64 26 Jiııım\ sonuııda >eni bir hayala \ma vazık ki bu. ba<<ka birinin ha^alndı! ISTANBUL DEVLET ANKARA DEVLET TİYATROSU TURNESİ Tank Buğra BİR BEN VARDIR BENDE BENDEN İÇERİ JAMES BELLSHI CHARLES GRODIN Yöneten: Sönmez Atasoy Delcor. Şuor Şeylan Kostüm: Funda Karasaç Işık: Ersen Tuncçekıç OYNAYAN: Tank Ünlüoğlu 8 Haziran 20.30 Taksim Sahnesi Tel: 149 69 44 AKILDEFTERI«ahalkkrine (şc tw de vagmı kâüldevefl ş u Şbndi seyicdduntaateşten çıkn kniicoBbn (149 01 « ) 1JOO-14 15-1630-1»4S-21 15 J Şlşl NOVA BMUN (14O3S56) 1200-14 30-17 00-1930-2145 «JiUra GOLBAŞI ( 2 » 37 M) 12 15-14 30-16 45-1900-21 15 (523 «7 B«yo«luDUNYA (1«»W«1)t13O-1400-16M-190O-2 74 00)'lOO-O 30-1600-18 30 21 X Gite tel: 151 56 00/254 REKUM FlLMt DAGrTIMINOft MEL GIB5ON # ROBERT DOWNEY JR. ATES ALTINDA FİLMININ YÖNETM£NI ROG€R SPOinSVVOODE 8 HAZİRAN CUAAARTEŞİ Saat 18.30'da KARTAL HASAN ALİ YUCEL KÜLTÜR MERKEZİNDE 9 HAZİRAN PAZAR Saat 18.30 ve 20.30'da (GÜU..PE) KAGITHANE BEtEDIYE riYATROSU'NDA"7 Haziranda Sınemalarda7 Haziran da Beyoğlu BEYOGLU Slnemasında Sinentp Tiyatro Gösteri Yatağımdaki Düşman O TIU ROBBINS - ELIZABETH PENA MACAULAY CULKIN (Evde Tek Başına'nn KEVlHı)Hkrbir mucizf >alnı/ca muci/«k-n iharet degiklir JULIA ROBERTS Dehşetin NefesiCİHİU'K 3 5İ6?İ6O ITOG-'3 00-15 oo-ıroo-ısoo 2i 15 m n ı » u»ı» 154? 1173 12 ÛO-14 15-1630-18 4^2100 POP (14370 71} T^JC «4 T5-t6 30-1845-21 00 (147«47) '100 130015 15-173^1945-2145 Ct«t9AFAX-1 (5162680) H 00-13» 1600-1830-21 15 MkıtftyRENK (S7318C3) ''00-1300- köf MOOA (3370128) '20^-415 146 97 3B 132 64 26 UYANISLAR-AVIAKHMNCİS- (itTVvkBirOykü 4 - HAFTA (J38 01 12> (5T2M 44} 23 199VIN3DALOA OSCAR' ADAYI 2 00 i* '5 16 30-19 45-21 15 200-U 15-163t-1845-21 15 t 00 133C 16 00-'S30-21 30 ÜNEU \Baracaso CENNET SİNEMAS1 Philippe NOIRET 0 K M De-eboyu Cad IK Ortakoy 158 69 87 133O- 16 3O - ZOOO ııe AS.' l'<; 63 151 11 00 13 4)5 16 30-19 15 2' *5 Kldtkoy SOBtV» |336 06 B2| 11 00-13 «5 1630 19 15-21 45 DüıryaBilaıdoDevleıi İstanbul'da Yanşıyor Blomdahl, Ceulemans, Dıehs, Bıtaks, Jaspezs, Maho, vanBrachî, Comori, Saygıner, Kaıatay ve dunyaca ünlü büaıdo devlennı bu tumuvada lâeyın... Büyük bûardoyu ızleyın! E F E S P İ L S E N GRANDPRIX'91 Istanbul VIuslararası Bıiardo Turnuvası IstarJjuiHılton Comenhon and Exhıbıüon Center 6-9 Haziran 1991, saat 10.00 kaıküanvia Bıleüeı salo.n gmşınde ıı 4 . Yapı K r e d i U l u s i a r a r a s ı G e n ç l i k F e s t i v a l Festival'de bugün RockvarL Grup Zen. Cin-S. Fiasco. Hikâye-i Kesmeşeker. T A Göztepe Parkı. Saat: 20.00 YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" KONSERL6RI 7 HAZİRAN 1991 CUMA/21:00 8 HAZİRAN 1991 CUMARTESİ / 16:00 VE 21:00 9 HAZİRAN 1991 PAZAR / 16.00 VE 21 00 BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ tostoiK. Gosıtn »Mrktz, W 3Sd 72 1C • 11. Tokym Vokkotomo Tel 15! 15 7', Suodıy» Vakko'ama Ttl360 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog