Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 5 HAZİRAN 1991 05.28 Açılış 06.00 Açıköğretim 07.00 Haberler 07.05 Gün Başlıyor Akış içerisinde 08.00'de haber yer alacak. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağl Sihirli Oda adlı bölüm yayımlanacak. 0 9 3 5 Kadin Saati "Aile Çevresi" adlı bölüm ekrana geliyor. 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yarin: Kuğu Beartnz, korkulannı yenip, kendine yeni bir hayat kurmaya calışmaktadır. Sergio ile Mercedes'se, hâlâ kavgalıdır Mercedes bir gün Valentin'ı arayıp. onunla konusmak istedığinısöyler. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış ıçerisinde 11.00, ! 2 00 ve 13.00 saatlerinde haber bülteni yer alacak. 15.00 Haberier 15.05 Çocuk Kuşağl Program ıçerisinde sırasıyla Atlı Kannca, Dağ Güfü ve Elifın Rüyalan adlı bölümler ekrana gelecek. 16.00 Haberler 16.05 Çocuk Kuşağı: Merhaba 16.30 Bu Toprağin Sesi Programda, hayvanlarda "Mastitis" hastalıgı ve korunma yöntemlen aniaulıyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yann: Hayat Ağaci Sean Masters'ın hapisten çıkıp gelmesi Kyle ve Sam'i çok şaşırtır. Bu arada Peter kulübün açılışına hazırlanmaktadır. 18.00 Haberler 18.10 BizJmEller 18.40 A Stüdyosundan 19.20 Gönûl Sohbetleri 19.25 Komedi: Alıştık Artık (Bugün kösesinde) 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor Günün spor olaylan ekrana getiriliyor. 21.00 Yerli Drama: Çiçekler Açmak Ister (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.55 Dizi: Sevgili Uşağım Bobbie Wiekham'ı etkilemek ısteyen Bertie. golf turnuvasında venilınce hayal kınklığına uğrar. Bobbie'den hoşlanmayan Jeeves ise buna memnun olmuştur• ' 22.50 Haberier 23.00 Doğu Ekspresi 23.50 Haberler 00.05 DİZİ: Hooker Hooker'la Romano'nun başı bir sokak sersensıyle dertıedır, ama yaşı onsekızın altında olduğu ıçin ıstedikleri cezayı vermek gûçtûr. 00.55 Haberler - Kapanış 07.58 Açılış 08.00 Okul Televizyoau 12.15 Kapanış 18.10 Açılış - Arkası Yarm: Yalan Rüzgârı Nikki, hastalıgını>endığıni öğrenen Jack'i Vktor'dan öç almak için kendisıyle ışbirlıgi yapmaya ikna eder. 19.03 Haberler 19.20 Çevre (Bugün kösesinde). 19.50 Görünüm 20.35 DİZİ: Alf Alfın yapügı sakartıklardan usanan Willie, Alfin oynaması için bir sihir takımı çantası satın alır, fakat gene Alfın sakarlıklannın önüne geçemez. 21.00 Gûnlerle Gelen Kültür ve sanat haberleri yayımlanıyor. 21.30 Ünlü Besteciler 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Haber Program 23.05 Bir Film Bir Yönetmen: Dikkat Kaa Aranıyor (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda). 19.59 Açılış 20.00 Komedilerden: Kâbus Parkındaki E* (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.35 Mini Dizi: Büyük Kaçış 1944yılında Almanyada Sagan esir kampından kaçak John. uçağı düsen ve Almanlann eline geçen Nike ve öteden ben firar eylemlerinde bulunan Roger aynı esir kampında bir araya gelırier. Tûnel kazarak yenıden kaçarlar. 22.25 Bir Solist Pop (Bugün köşesinde)-Kapanış 13.59 Açdış - Okul TVsi ve TV Dershanesi 19.01 Arkası Yarm: Yddıza Ulaşmak Müzik grubu kurulmuş. ancak yıldız şarkıcı henüz bulunamamışür. Herkesi saşırtan bir sürpriz olur ve bektenmedik bir anda bektenmedik bir kışı grubun şarkıcısı olarak seçılır. 19.25 Melodi 19.40 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 22.10 DİZİ: KlZim ve Ben Sam"in okulunun önûnde gönüllü olarak trafik kontrolörlüğü yapan Nel küçük bir kaza geçınr. Kazaya yol açan kişi Simonla Derak'ın bir ij sözleşmesi imzalamak üzere olduklan bır sirketın satış müdürüdur. 21.55 Belgesel: Nippon Belgeselin bu ilk bölümünde Jayonya'nın 2. Dünya Savası'nda yenilmesi ûzerine bu ülkeye gelen Amenkalılann, çeşitlı reform ve uygulamalarla demokratik bir Japonya yaratma çabalan anlatılmaktadır. 22.45 Ulkeler ve Mûzikleri - Kapanış 1 9 0 0 A ç ı l t ş 19.03 Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedefleri; doğal çevre, vücut parçalan, mesleklen tanıma. ilişki terimleri (büyük. daha büyük, en biiyuk). ağaç sevgısidir. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalnn Koauşalım 20.15 Yaşadlkça Aile ılişkileri konu ediliyor. 20.40 tstekleriniz Çeşitli istek mûzikleri yer alıyor. 21.20 EskiToprak 22.00 Haberler ve tngilizce, Almanca Haberler 22.45 Yarım Elma 2330 Gençliğin Dünyası 00.15 Dizi: Alıştık Artık 00.45 Ezgi Akşamı 01.15 Belgesel: Van 01.40 Kapanış 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 13.30 Çizgi Film: Hollywood YaramazTârı 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.S0 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Müzik 18.15 Çizgi Film: Taş Devri 18.45 Çizgi Film: Tiny Toon Maceraları 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 20.40 Dizi: İkiz Tepeler 21.40 Dizi: Hanedan 22.40 Haberler ~ 22.45 Dizi: Avcılar 23.45 Belgesel: Korku Oyunlan Korku filmlerinın lanmkiığı belgesel program 00.15 Korku Dizisi: Yaratıklar 00.45 Gece Jimnastiği - Kapanış TV2 BİR FİLM BİR YÖNETMEN: DİKKAT KAN ARANIYOR 23.10 Temel Gtirsu'nun Slk' denemesiD i k k a t K a n Aranıyu*/ Yönetmen: Temel Gürsu / Senaryo: Sadık Şendil / Görüntü Yönetmeni: Cahit Engin / Yapımcı: Ertem Eğilmez / Oyuncular: Ekrem Bora, Semra Sar, Süleyman Turan, Münir özkul, Yavuz Selekman, Kaya Volkan, Osman Alyanak, Hüseyin Kutman, Emel Mesci, Aynur Yetkin, Nezihe Güler, Muammer Gözalan, Sedat Demir / 1970, Arzu . Film yapımı. "Dikkat Kan Aranıyor" sine- manuzda arabesk akımının ön- deri, TV dizisi "077 Hızır Ser- vis"in de yönetmeni olan Temel Gürsu'nun umut veren, ancak sonu gelmeyen başarıh "ilk" yapıt denemesi. TURHAN GURKAN Hastanede doğum sancıları içinde kıvranan karısına kan arayan bir trafik poiisi akıl has- tanesinden kaçarak çocuk dolu bir okul otobüsünü ele geçirip çevreye dehşet saçan bir delinin peşine düşer. 1970 yılında ger- çek yaşamdan alınmış konusu, özentisiz sade anlatımıyla hayli ilgi uyandırmış "Dikkat Kan Aranıyor" filminde, görev an- layışıyla kansının yaşamı ara- sında kalıp şaşkına dönen bir polis memunınun gerilimli serü- veni anlatılıyor. Bu kez Erman Şener'in hanr- layıp sunduğu "Bir Film Bir Yönetmen" kuşağımn konuğu olan "Dikkat Kan Aranıyor", akıcı sinema dili, tertemiz gö- rüntüleri, hareketli sahneleriy- le günlük yaşantımızdan coşku- lu bir kesit getiriyor. Radyodan -o zaman TV yoktu- günün her FUmde Ekrem Bora polis memnrunu canlandırıyor. saatinde sık sık duyulan "Dik- netmenliğinin getirdiği tedirgin- kat kan aranıyor" anonsundan liğe, senaryodaki aksaklıklara yola çıkılarak gerçekleştirilen ve mantık hatalanna karşın, bir yapımda Temel Gürsu, ilk yö- iyiniyet örneği sunuyor. Tempo- yu düşürmeden, basmakalıp bir senaryoyla da savaşarak, gerili- mi sonuna dek ayakta tutmayı başarıyor. Görevine son derece bağlı bir pofisin (Ekrem Bora) hamile ka- nsı (Semra Sar) doğum yapmak üzeredir. Sancılanıp hastaneye götürülen kadın için doktorlar acele kan gerektiğjni söylerler. Daha önce iki çocuğunu yitirmiş olan polis once deliyi yakalayıp sonra kanı bulmaya karar verir. Çocuk dolu bir otobüsü ele ge- çirerek korkulu dakikalar yaşa- tan deli, kıstınldığını anlayınca bir kız çocuğunu kaparak yük- sek bir binanın tepesine çıkar. Polislere de yaklaşacak olurlar- sa çocuğu asağı atacagını söyler. Polis bir itfaiye merdiveninden deliye doğru tırmanırken, has- tanedeki karısı doğum sancıla- rı içinde kıvranmaktadır. TV1 ÇİÇEKLER AÇMAK İSTER 21.00 'Milli Aile*, dizisine devam TV Servisi — Terk edilmiş, kimsesiz çocuklar sorununa eğilen dön bölümlük yeni bir yerli drama başlıyor. Aileden sorumlu Deviet Bakanı Cemil Çiçek tarafından hazırlatılan 'Çiçekler Açmak Ister' dizisin- de, aileden yoksun çocukların iç dünyalarına eğilmeye çalışı- lacak. Senaryosunu Ali Orfaao Dağdelen'in yazdığı 'Çiçekler Açmak Ister' dizisinin yönet- meni, sağ kesimin görüşünü benimsemiş olan Sattb Diriklik. Geçen yıl Deviet Bakanı Ce- mil Çiçek ile TRT Genel Mu- dürü Kerim Aydın Erdem'in başkanlığında ortak bir kurul oluşturulmuş, gelenek ve göre- neklere uygun, Türk aile yapı- sını güçlendirip geliştirici dizi- ler yapılması kararlaştınlmıştı. Bunun ilk örneği 'Yuva' ol- muş, Mehmet Taşdiken'in yö- netmenliğini yaptığı dizi, TRT dışında bir kuruma 13 bölüm olarak hazırlatılmıştı. Daha sonra aileden sorumlu Deviet Bakanı Cemil Çiçek, 'Bizim Ev' adlı aileye yönelik 10 bö- lümlük yeni bir dizi yaptırmış- tı. TRT Yayın Denetleme Ku- rulu, bu diziye 'yayınlanamaz' karan vermişti. 'Milli aile' kavramından yola çıkarak hazırlatılmış dizi 4 bölüm. TV3 KOMEDİLERDEN 20.00 Iddiasız komedi Peter Sykes'in yönetmenliğini yaptığı filmde başrolieri Frankie Howard, Roy MUand oynuyor. TV Servisi — Komediler ku- şağında iddiasız bir film ekrana geliyor. Sahnelerde klasik eserlerden parçalar okuyarak yaşamım ka- zanan Foster Twelvevrees temsil vermek uzere garip, kasvetli bir şatoya davet edilir. Ortada garip şato olunca ne olur? İnanılmaz garip olaylar, tehlikeler. Ama tüm bu olayların sonunda anla- şılır ki şatoda oturanlar aslında Tvvelvevrees'in akrabalarıdır. Pe- ter Sykes'in yönetmenliğini yap- tığı filmde başrollerde Frankie Howard, Ray Milland var. RADYOLAR R A D Y O 1 0155 Açılıs, program. «5J0 Ha- berler. «5.05 Türkuler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.0* Yurttan haberler ve denız hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. •7*5 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 GOnle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tstekleriniz, seçtiklerimlz. 09.35 Reklamlar 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 1İ0S Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 12,55 Reklam- lar veradyoprogramları. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgjlarından ezgiler. 13JO Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17Ü0 Haberler. 17.05 Ne- reye? Kime? Nasıl? 17.25 Türkttler. 17^*0 Çocuk bahçesi.17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Ha- berler. 11.05 Hayatın ıçinden. 18^5 Bolgesel >a- yın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 1930 Şarkılar ve oyun havaları. 20.00 lyı uykular çocuklar 20J0 Türkuler ve oyun havaları. 20 »8 Müzik ve sohbet. 21.00 Haberler. 21.02 Radyo ti>-aıro- su. 22.00 Türkuler geçidi. 22J0 Solisller geçidi. 23M Haberler. 23.15 Gecenin içınden. O0J5 Gü- niln haberlennden özeller. 01.05 Program ve ka- panış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07J0Açüı$, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. OSJO Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Çagdaş Turk aydınları. 09J5 Çeşitli muzık 10.00 Nagmelerı yaratanlar. 10.20 lllerımiz ve edebiyat. 10.40 Türkçe sozlü hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafîf muzik. 12.00 Folk- lorumuzdan esıntiler. 12.45 Gulistan Okan söy- lüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafîf müzik. 13.3© Günun birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberkr. 15.05 Sanat sozluğu. 15.20 Şarkılar 45.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyo- su. 16.30 İki solistten türkuler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe sözlü hafif müzik. 17.30 Çocuk- lann kösesi. 18.00 Solistler geçidi (TSM). 18-30 Duygu ve düşünce miraarları. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Beraber ve solo türkuler. 21J0 Hafif müzik. 22.00 Solistler geçidi. 22.30 Turküler. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Bera- ber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Çalgıların dilı. 00^5 Günün haberlerinden özct- ler 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mu- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzıklı dakikalar. 11.00 Oğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Stüdyo-91. 13.00 Günun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarsambadan çarsamba- ya. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi. 18.00 Studyo FM. 19J» Haberler. 19.15 Müzik dunyasından. 20.00 Muzık damlalan. 20J0 Bır konser. 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdilderi. 23.00 Unu- tamadığımız eserler. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00J8 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açılış, program ve haoer- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07_}0 So- bstler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkiuerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 0930 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahm getirdiklerı. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 1135 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Hafif Türk mıiziği. 15.00 Sizın ıçin seçtiklerim-j. 16.00 Haberler. 16.05 Turküler ve oyun havala- n. 1630 Solistler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 TUrküler ve oyun havaları 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler 1830 Solistler geçidi. 1838 Prog- ram ve kapanış. POLİS İSTANBUL ors. ,v,ı,,prog- ram. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nukları. 09.15 Sevilen Melodıler. 10.00 Hayatın Içinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lşte Saz Işte SOz. Solist: Erkan Surmen. 1130 Bir Solist: Jennifer Rush. 12.00 İstekler. IİM Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist. Askın Nur Yengi. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Duran Duran. 14.45 Bir Sanatpyla Beraber. 15.10 Ahmet Öz- han'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sozlu Hafif Muzık. 16K0Dünden Bugu- ne Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 0638 Açıhşprog ram. 07.00 Cune BaslarLen. 07.45 Enstruman- tal Muzık. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Durumu. 0835 tşte Saz lşte Soz. Solist: Erkan Surmen. 09.00 Solistler Geçidi. 0"30 Yol Dunı- mu. 093SKenan Gunel'den Şarkılar. 09J5 Ha- va Durumu. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Nesrin Sipahı. 11.25 Nurten Inaap'tan Turküler. 11.45 Kayıp Haber- leri 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1155 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. Solist: Banş Manço. 13.15 öğle- den Sonra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14.45 Yol du- rumu. 1430 Sami Aksu'dan Şarkılar. 15.10 Mu zik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mü- zîk Dağarcığı. 1&45 Cemalettin Genctürk-Emine Demirtas Koç'tan TOrküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gun Biterken. 18.00 Prog- ram ve Kapanış. FbtokDpi Makinenizi bir üst vitese takarak H1ZIANDMEIL1RMISE Fotokopide TURBO davrini başlatan Toshiba, hızlandınlrruş çekim teknolojısinın olanaklannı sunuyor. Parmağınızı 'hızlandınlmış çekim düğmesi'ne basüğmuda fotokopilerinizin çskim ruzı, dakıkada 22 kopyadan 30 kopyaya çıkıyor. Siz de bir Toshiba'yla hem TURBO devrini yaşayın, hem de işgücünden ve zamandan kazanın... In Touch with Tomorrow TOSHİBA Törkiye Distribûl&r&ELEKTROMAK VŞ. BüynUecc Cad. Basmuı Hıo No'4 Kat:2 ŞİŞU /İSTANBUL TEt; 133 01 00/4 Hal FAKS: 140 73 09 TELEKS: r7362 bmkn-ll ANKAKA BÖLGESİ • 139 19 10 /4.HJI İZMİR BÖLGESİ : 2162 19 - a 2407 ADANA IÖLGESt 14 6117-14 61111 TKABZON BÖLGESİ 23 500 KONYA BÖLGESİ : 17 05 93.17 01 96 ÇANAKKALE BÖLGESİ 14 807 ANTALYA BÖLGESİ 18 34 50 ERZURUM BÖLGESİ : 23 446 BURSA BÖLGESİ 15 14 60 Galeri • Atölye M4J 97 38 • 132 64 26 S A N A T - K Ü L T Ü R Ü E Z İ S İ KAPADOKYA 22-26 HAZİRAN 1991 FETHIYE 21-29 HAZİRAN 1991 istasyon sanat evi ERENKÖY: 385 41 31-32 TEŞVİKİYE: 140 56 50-130 66 17 galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFININ CAFERAĞA MEDRESESLNDE EL SANATLARI KURS KAYITLARI BAŞLAMlŞnR Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru-Resim Kumaş Deserüeme-Tekstilde Türk Motifi ve Tbsanmı-Porselen Susleme-Haiı Küim-Seramik-Osmanhca 527 31 44 • 513 18 43 S A N A T - K Ü L T Ü R G E Z İ S İ NEMRUT KAPADOKYA8 G K C E - 7 GÜN 21-28 HAZİRAN 1991 istasyon sanat evi ERENKÖY: 385 41 31-32 TEŞVİKİYE: 140 56 50-130 66 17 TÖBANK SMUTGM.ERISI HÜLYABOTASUN Esotenc Dimension' Raın Scrsui Spgi 7 Hızifln l krtar uzalıloııtlır itbklâl Cad. No: 50 Tel. 143 28 30 ARKEONSANAT GALERtSl MUSTAFA ATA STAUFfN CUNLUĞU' Posld Striiı 15 Mayn - 15 Hoıiror ~91 l«lı«l* Cad. Sohan* Sk No: 19 Ortoköy T«t 159 91 57 ERDOĞAN MUHLİS ÇAKMAKÇI RESIM SERGISI 3/8 HAZİRAN AYA İRİNİ SAMSUN 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1989/1163 Davacı Ali Haydar Gökçe velu- li Av. Perihan Özgen tarafından davalılar Mustafa Yaman, lsmail Yaraan. Rasirn Yaman, Hamit Ya- man, Sami Yaman, Hilmi Yaman, Meryem Yavuz, Ayşe Sandıkçı, Fatma Kaya, Durmuş Kaya, Nadi- de Üren, Hasan Kaya, Ali Kaya, Alime Kaya ve Kevser Karaca aky- hine mahkememıze açılmış bulu- nan ortaklığın giderUmesi davası- nın yapılan açık yargılaması sı- rasında: Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili ile davaiılann hissedar bulundukları Samsun, Atakum mahallesi, Balaç mevkii, pafta 9, parsel 546'da kayıtlı taşmmazın hissedar adedi ve hisse miktan iti- banyla aynen bölunmesinin müm- kun olmadıgıru bildırerek satılarak ortaklığının gıderihnesine karar ve- rilmesini ıstemiştir. Davalılardan Alime Kaya'nın tebligata elverısli adresi tüm araş- ürmalara rağmcn bulunamamıstır. Bu nedenle dava dilekçesinin ila- nen tebliğine karar verilmiştir. Dunışma 4.7.1991 perşembe gü- nü saat 9.50'ye bırakılmıştır. Davalılardan Alime Kaya, bildi- rilen dunışma gününde bizzat du- ruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde, durusmanın yokluğunuz- da devam edeceği ve sonuçlandı- nlacağı, dava dikkçesı yerine ka- im olmak uzere, işbu ilan yayım- landığı tarihten itibaren 7 gun içe- risinde teblığ edilmiş sayılacağı ila- nen tebliğ olunur. Haftanuı Türk filmleri • ANKARA (Mak Ajans) — Bu hafta (3-9 haziran) televizyonun 3 kanaü ve TV-GAP'ta yine 7 Türk filmi ekrana gelecek TV-1 8 haziran; Hüküm/Yön: Necati Er/Oyn. Fikret Hakan, Neşe Aksoy. 9 haziran: Mavi Mersedes/Yön. Yücel Uçanoğlu/Oyn. Serdar Gökhan, Ahu Tuğba, Bahar Erdeniz. TV2 5 haziran: Dikkat Kan Aranıyor/ Yön: Tanju Gürsu/Oyn: Ekrem Bora, Semra Sar. TV2 4 haziran: Kader Arkadaşlan/Yön. Y.Atadeniz/Oyn. Cüneyt Arkın, Deniz Akbulut, 8 haziran: Küçük Ev/Yön. Safa Önal/Oyn. Sezer İnanoğlu, Necla Nazır. TV GAP 4 haziran: 6 haziran: Mavi Mersedes. TV'de spor • ANKARA (Mak Ajans) — TV3'te 4 gün üst üste Roland Garros Fransa Açık Tenis TUrnuvası naklen ekrana gelecek. 9 haziran tarihine kadar Parıs'te yapılacak ve bu yıl 100'üncusü gerçekleştirilen turnuvanın 6-9 haziran tarihlerindeki yarı final ve final karşılaşmalan naklen ekrana gelecek. Tüm dünyadan ünlü tenisçilerin katıldığı turnuvada ne yazık ki ay-yıldızh formayla katılan bir tek tenisçimiz bile yok... Naklen yayın yapılacak turnuvayı TRT Spor Haberleri Mudürlüğü'nden Fahri İkiler anlatacak. Maçların TV3'teki yayın günü ve başlama saatleri joyle; 6 haziran: Bayanlar yarı finali 15.00, 7 haziran; Erkekler yan fînali 13.00, 8 haziran; bayanlar finali 15.00, 9 haziran; erkekler finali 16.00. Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katılan ünlü raketler arasında erkeklerde; Boris Becker (Alman), Stefan Edberg (tsveç), bayanlarda ise Steffi Graf (Alman), Sabatini (Arjantin) sayılabilir. Demirkırat tekrarlanacak • ANKARA (AA) — Demirkırat belgeseli, televizyonun ikinci ve beşinci kanallanndan tekrar yayımlanacak. Tek partiden çok partiye geçiş dönemi ile Demokrat Parti'yi tanıtan belgeselin tekran TV2'de yann akşamdan itibaren, daha sonra da TV5'te yayına girecek. Gazeteci Yazar Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan belgeselin TVl'deki gösterimi ise devam ediyor. 4 haziranda dördüncü bolümü yayımlanacak belgeselde, Türkçe ezan tartışması ve ezanın Türkçeden Arapçaya çevrilmesi konusunda Celal Bayar ile Adnan Menderes'in tartışmaları konu ediliyor. BUGÜN • Alıştık Artık TV1 19.25 . Ali ve Ayşegül Atik bu \ hafta "Misafır", "Sihirli Lamba'", "Uykudan önce", l "Köy Borsası" ve "Su . İmalatı" isimli parodilerde > yer alıyorlar. '; • Çevre TV1 19.20 Çevre Günü Özel PTogramı'nda çevre kirliliği çeşitli yönleri ile ele alınıyor. Bu konuda ünlü sanatçılar da görüş bildiriyorlar. • Bir Solist TV3 22.25 Bu programda çağımızın Beatles'ı olarak lanse edilen TV kliplerinin vazgeçiunez ismi New Kids On The Block ekranda. Hangi parçalarını mı seslendirecekler? Geçen hafta Video Müzik'te yer alanları. GALATASARAY LİSESİ 8. KÜLTÜR ŞENLİĞrNDE BUGÜN Saat 11.00 / TtYATRO Kısa Oyunlar Gösterisi "MUHBİR" a BRECHT "ERKEKLER DE İSKAMBÎLİ KADINLAR GİBİ OYNASAYDI" S. KAUFMAN Galatasaray Lisesi Ortaokul Tiyatro Kolu "ZORLA İSPANYOL" Necati CUMALI "KUĞUNUN ŞARKISI" Anton ÇEHOV Galatasaray Lisesi Tiyatro Kolu Saat 14.00 / PANEL ÜUNÜMÜZDE ROMANCILIK KAT1LANLAR: ••. rhan PAMUK Şemsettin ÜNLÜ Tahsin YÜCEL Rıfat ILGAZ Saat 17.00 / KONSER "Klasik Turk Müziği" Aziz ŞENOL (Ney) Birol YAYLA (Tanbur - Gitar) Saat 18.00 / FİLM "GÜNEY" Yönetmen: Fernado E. SOLANAS Oyuncular: Susu PEGOIZARO-Miguel Angel 5 Hgziraa Çarşaraba giiDÜ Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu etkınlıkler ücretsizdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog