Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMÎ 5 HAZİRAN 1991 DÖVİZ KÜRLARI Dovam Cinsı 1 ABOOobn 1 Alman MarM 1 Avustralya Dolan 1 BdçtaFrangı 1 FranscFnngı 1 Hotanda ftorini 1 bv»ç Kronu 1 tsvıçre Frangr 100 Itaiyar lire» 1 JaponYeni 1 S M k ı 1 SAfabetan ftytt Mvc Mtş 4130 72 236311 313191 114.69 697 93 209714 656 39 2758 58 318.85 29 7T 7005.70 iim.« Mvc Sabş 4139 00 2367 85 3138.19 114 92 59933 210134 369 71 277413 319-49 29 83 7019 74 1103 67 Efekftf Al.ş 4126 59 236075 3078 67 112 74 697 23 2095 84 65181 2765 81 313 43 29 47 6996 69 1073 92 blM Hacak BORSADA 4 l h *- 1 « 1 ı^m»t« K M M Ş • ' • I * M M B : 35M.t~î Efekttf Satış< 415142 2374 95 3147 60 115 26 70143 2107 64 66169 2782 45 320 45 29 92 7040 80 1106 96 (II pnnura. 1991 $ 1 7479 Aınan Marta $ 5 9185 Fr Ffangı $ 1 9696 Hoi Ftonnı i 1 4919 tsv i 1295 50 löl Fnmgı üretı J 138 75 Japon Yeni % 3.7502 S Arab Rıyah C 1 6 9 5 9 S 111.091.423.650 9.I4M97 I M MMCK 3«2Ot SHM M«lfcı. 3832.» (Ûncekı) Brtesık endete- 3817 40 Mali endeks 3011 29 Sınai endeks 3991 < (Ûncekı) Bîleşık endeks 3589 10 Mali endeks 2962 55 Sınaı endeks 3939 69 M M H Ckk III Mvu Çim. (C) Atyan CSranU Akallıkfll Akfeflk Akpfncnto Msa AMoHoMns fcpik Manpm. «afftış (jota ÇvnMto Msa CaaHokCmMg JMkHM tenıMnıım Ç.E*M* Omniunk (BU) OensiCjm OertHoMng OtatOogan Dofuan OKB» EgtEndâstn EgtGubrt ErnM Stgons Eaka Hettng EfCtyV HracMı Enöl D.ç. Tw^ mnJHymı FtaMank SoM-Vur «an*»** tttnFıB ttntySmak lltfcUlt kMF.MM b m 1.1*» ptn» İMr D.Ç. aocmı Utnsan MMlfc HıM|i •MMl ftgaamk K M M pnnato N M R KonımaT* Kâytftş, N M y t Nmhs IMint T A M Mvdta Çhmnfeı ttmt Mkm*feM.<M Mvtftfi M Sıntrtf (BU) Mttaş ttasaç ffctbjnk ttel HoKfeng Nct Tunzm MQdt Çfcntnto taTıM tam KGPraDo Mttı PnarSût Pnar EnkgreEt PwıSu hntun PtlrolCKta RÎİÛfc SMMI TifHcıM SıMrat Hohfcno Şjjtuyan Sa«•B»fc*ı«* TrisHbvık Tünış 1*MIL T.t* B**. ( W ) T i» 8a*. (A) TO TgpnkKI* Mq«Ca TStonm tAMHk TmaTttoa Tipr» mT.T««f TtUıiCank USttSeram* VtsM %M f. MriMl YI52Ş Yi(x KrKk CnxK » •tMM 100000 29600 4000 5300 t«2M Î9000 11260 3200 12000 26000 8700 14000 «100 5200 7000 nrmuuuu 5600 11750 4500 4050 »300 6300 1800 16750 27500 1(750 4150 «2000 9100 825 2000 •700 78O0 26&0 6100 2950 5000 5800 62O0 1100 21000 23S0 M M 20000 9000 2050 8700 2250 mH H 33000 6300 «500 16250 33000 2850 6500 3050 1İM8 4800 1M0 tm1360 10000 3750 725 13SH 850 1750 1700 6300 115000 M » M « M M 4400 m4100 725 1700 2950 ım 40004Mİ 4450 I M t »m10500 MM 1Mİ 2250 3250 4700 4600 17M 20000 410000 5900 2500 7403 tm 15250 3100 2200 5500 1650 « M M M 4300 1400 8100 M M 1750 21K IMt Buguıku MMM 101000 29000 3900 5300 16000 29000 MM nooo 3100 11500 26000 8400 13750 4000 5400 6900 5400 11500 4500 3900 9000 4000 1800 18000 27000 18250 60000 9000 600 2000 8600 7200 2800 8100 2900 4800 5700 1050 20000 2250 17M 19250 1950 8500 2200 H M 7Mİ 6100 11750 15750 32500 2750 6500 3050 İ M M 1750 100000 tm 1300 10000 3600 700 1S7N 825 1650 1500 110000 mt i M «IM 1ISI 4700 14S» 700 16» 2900 MM 3950 M M 4300 M M 39000 102S0 M M İ M M MM 2200 4500 17M 12000 3900 2400 tm 15000 3100 2050 M 3 M 1500 « M 31M 4100 1350 7700 M M 17» 2050 MM YATIRIM FONLARI UUm H*s~ı^ Çtat MM bYSmm-1 130787 b ttfcnnv2 1403» b\ttn»3 091089 l»««wM mnso |İtotrmv6 O4İE9O Gaırton-1 19O9S7 Nrtn-2 1412^ fatttavS Z7Ü2» İ M r t n j 010190 İMBl\kl-1 «09.8? İHW\M4 060239 İ U U Y t H 2&0289 teÜMtalFon TI12J99 Gnni\Unm-1 22.KU7 GaMtttnmj « 0 3 » G«ni«ftnnv3 12İB50 Saanf « n n U 30ÛS90 Gnm V*nnv5 290331 Estank Fon 1 K118? Esba» Fon 2 3110» Esb**f<xı3 tiOSO YKB YMnn F. 0E.HS WBSaMtrF. 00888 TOHntF. onaa YKBKanıF. 070U8 Y X B ü * F 0703» YKBKamaF. 070188 YKB Ddnz F 020189 YKBKapfttF 19ÜS90 YKBAktf F 19JB90 \MirfFon-1 0BO&8B Vatoiftm-2 240*89 V*(Fon-3 « 1 0 » V*jf tfese 220390 VUof Dtifcu Rm 2fiO3d0 MWFon« MÜ690 Oqtak ktan Fon 2 U t » OtbMıBoK 1004» D4ba*PHtta 210690 TOtOn Fsn-1 MO7İ8 TaUnFavZ 10.1230 MlsuFıın-1 150788 HlsuFan-2 2Û1O89 Frons Fon-2 2OO7B9 fnmsFon-3 « 1 2 » FroreFoM 200330 Frans Fon-5 061190 SmtFinfri 0910» 2 k * a F » { MD230 Zraat Baja* Fon 1402 90 ZnatFon-4 200690 Hafc Fbn-1 0111» H * Fon-2 060190 PsnAFon 020190 Pan*Hsse 2&0K90 Etrt* Fbn-1 220190 EfiH* Fon-2 1&0790 tnpoc Fon-1 020290 Impn Fon-2 040550 T«i»*Fcn 280330 Sûmec Fon 120290 DencFbn «0490 EgeFon O4.»9O KafenraFon «0530 DemrFon 07.0S90 te^Fsn 110690 Onttfon 27.0690 TûrktartıFon CO.0990 NetFon 051190 HFon 011190 Buçünku «nyûksek M M M 105000 30500 4000 5500 16750 30500 11500 3200 11500 26500 8700 14000 4150 5400 7300 5600 12000 4500 4100 9300 4000 ısso 19250 28000 19250 63000 9200 625 2000 9000 8100 2900 8100 3000 4900 5900 1100 20500 2400 Î I M 19750 2000 8800 2400 « N R M 6300 12750 16500 34500 2K0 6700 3200 1MM 1850 105000 31M 1350 10300 3750 750 142» 850 1800 1700 120000 rrs21M tm 1TM 4800 19M 750 1700 3060 M M 4000 S1M 4500 21H 31500 10750 T4M 1110» M M 2200 4700 12250 4000 2400 I4M 15500 3250 2200 İMM 1700 1MI H M 4100 1400 8000 •IM 1750 2200 11M BbBunku kaaamş MMM 101000 29500 3900 5300 16250 29000 41•• 4in 11000 3150 11500 260O0 8400 13750 4100 5400 6900 5500 11750 4500 3900 9100 4000 1800 18000 27000 18250 6O000 9000 «25 2000 8800 7200 2800 8100 2900 4900 5700 1050 20000 2350 rm19250 2000 8500 2250 «IM 7IM 6200 12000 16000 32500 2750 6600 3050 İ M M 1800 100000 MM 1300 10000 3750 700 14MM 850 1650 1550 110000 17» I1M 17M 4700 1MB 700 1600 2900 4000 51M 4300 t i M 29500 10250 M M 1 1 » sm 2200 4700 17» ' 12250 4000 2400 r »15000 3100 2100 M 4 M 1600 ia« S1M 4100 1350 7800 ( I M 1700 2100 M M 10800 20000 1OO00 toooo «000 U661 9960 9959 11200 1Û0O0 a?«4 9İ0E 9596 9390 1O000 93K »731 10437 9936 9.208 «319 «000 «000 «477 9.7O 9.79S 9693 9828 9.294 «000 9542 «000 48.279 «444 9394 9874 10000 10057 20558 «011 11021 10000 40000 10.000 9956 10428 9958 10000 «100 «000 «000 «000 11397 10357 10724 «469 1(1000 lûooo 1Û0B6 9362 10000 10.405 10808 10.000 10000 10.006 10000 10000 loooo 10000 10000 Işle- mıknn M$» 40790 59805 21477 132390 3700 28800 585250 36650 900 8350 44900 E1962 25051 730 147924 12300 457070 500 14300 48200 200 22900 55420 481250 778250 18900 14300 73340 700 5300 «500 1302970 2500 40300 1100 5546 74780 17700 41150 M M 15800 70800 36193 41820 M M 7MS 182(0 45334 1863» 143950 31395 10700 121200 «7M 43040 57955 (MM 14400 52700 16100 705900 3174M 53000 85500 181095 1450 M M M M MM0 MSM 138000 İTMS» 400 66400 1(500 6200 188950 4ZM 11100 İ M M 47222 135935 11SM IJIJOT r»M 4M8 2500 14297 477M 1500 6400 3500 1J1«M 3000 47663 5800 150000 MM( 1tM 5100 44500 24200 11MM 61388 447038 MB Mı 7M12 50245 20812 17B15 14793 59378 51S6 26.7K 23988 11573 5Û187 41052 «547 19746 14648 61550 26268 uas11068 10244 62 260 2O7T1 14433 5S852 44.170 65337 43872 37483 44243 18967 14314 13308 44422 TO618 2O82S 13.770 17948 13615 39080 52J87 14862 43882 12.288 158415 19166 23464 19929 11320 13106 23.100 17419 1&295 16.783 22559 17343 22106 15856 19.135 15099 18.143 12936 «146 16İJ09 18928 15732 16267 15311 15521 13623 13209 13 IM 12669 ET Ç M Sfl2 yapiantıy MMM 102000 29500 3950 5400 16500 29500 11250 3150 11500 26000 8500 14000 4000 5400 7000 5500 11750 4500 4100 9100 4000 1850 1(250 27500 18750 60000 9100 825 2000 8700 8000 2(50 8100 2900 4900 5900 1100 20000 2250 rrat 19500 1950 8S00 2250 *1M 7M* 6200 12000 16000 33000 2800 6600 3100 MM8 1800 100000 M M 1300 10100 3650 700 14M* 825 1750 1600 115000 «nZ1N MM 17M 4700 tSM 725 1600 3000 M M 4000 M M 4500 H M 29600 10600 M ittM 2200 4700 17M 12000 4000 2400 a»15500 3100 2150 1600 12M H M 4100 1350 7700 M M 1750 2100 MM 4HAZİIUUI AlıriMı orthy S11JJ» 102963 29175 3961 5361 16458 29531 11181 3146 11500 2S0BS 8544 13906 4037 5400 7017 5504 11756 4500 4000 9107 4000 1835 18405 27537 18686 60446 9064 824 2000 8750 7*94 2842 8100 2916 4850 5120 1094 20159 22900 17» 19496 1971 8525 22(5 «M* W* 6205 12061 16030 33407 2818 6600 3096 1«1M 1801 102316 MM 1301 10106 3675 710 1MH 833 1742 1617 115000 m nnM11 M M 4726 MM 718 1632 2979 MM 3991 M M 4652 » M 29947 10506 7*11 1UM 2200 4648 17f7 12035 3950 2400 an15366 3143 2140 1M*Z 1595 1MJ 318 4100 1352 7800 «MI 1732 2111 1*41 1991 78316 50193 20838 17B35 14812 60048 51.736 26.7(7 24016 11537 50256 41108 19573 «772 14J646 61735 26256 14826 11040 «258 62342 20738 14448 56322 44223 65540 43926 37535 44.271 18344 14344 13964 44474 TI3.752 20854 13649 «051 13630 39.120 52935 14355 43335 12303 15&643 19.192 23.498 19368 11234 11128 23131 17438 18313 16802 22596 17388 23410 15866 19.166 15108 18.172 12319 16164 «028 «948 15750 16285 15331 15542 13638 13330 13146 12585 013 -010 012 an013 QQ 012 012 012 •031 014 014 013 013 -001 0.14 •005 0.13 •0.25 014 013 013 an012 012 031 012 014 006 -012 021 040 012 012 014 -088 057 011 010 007 •005 012 012 014 014 014 020 -076 017 013 011 an011 016 026 002 006 016 0.06 Û16 •Û13 an an an011 011 013 014 011 092 012 0.13 Avrupa'nın ortasında satılık ulke-2 'APye bacadan girîlebîlir' Doğu Almanya'da yatırım yapmanın AT'ye kapıdan değil bacadan girmek anlamına gelebileceği belirtiliyor. Ancak Almanlann dahi pek iltifat etmediği bu tür bir yatırıma girişmek için ne aldığını, ne ödediğini, ileride neler ödemek zorunda kalacağım, ne satabileceğini çok iyi hesaplamak gerekiyor. CENGİZ TURHAN Avrupa Komisyonu Başkan Yardım- cısı Martin Bangemann, yedi Avrupa bankasıyla birlikte oluşturdugu, "Doğn Almanya için Avrupa Girişimi" adına bir gazete ilanıyla yatınmcüan çağınyor: "Doğu Almanya'va yaünm. Avrupa pa- zanna yatırım demektir. Dogu Alman- ya'nın gelişimi benzersiz bir fırsat sunu- yor. Dogu Alman şirketlerinin ozelleş- tirümesi Almanya'nın meselesi degildir. Girişimci ruha sahip tüm yatınmcılara açıktır. AT'nin bir parçaa olarak, böl- ge, berkes için dev bir potansiyel sunu- yor. Ve batının know-how'ı ile birleşti- ginde, bu bölgenin dogru ile olan bag- ları, onn, Doğu Avrupa ile iş yapmak için ideal bir üs haline getiriyor. Do"feu Almanya Avrupa'nın merkezindedir." A\Tupa Topluluğu'na girmek için uğ- ra$an ya da Doğu Avrupa pazanna yer- leşrneye çalışan bir dizi ûlke için bu çağn oldukça anlamlı. Türkiye'nin Federai Almanya Büyükelçisi Onur Öymen, bu "fırsaün" Türkiye için anlamını şöyle Batı Almanya'da iireüm yiizde 30 arttı, Doğu'da ise inaslar yüzünden işsizliğin yüzde SO'ye ulaşması bekleniyor. özetliyor: "AT'ye ille de bando mmkay- la girilmez. Firmalar, işadamlan aracı- lığıyla da girilebilir. Bir fiili durum ya- ratüabilir. Avrupa'nın göbe^inde fabri- kalara sabip olmak az şey degildir." Işini bilen îçin gerçekten büyük bir fır- &at niteliği taşıyan Doğu Almanya özel- leştirme programı, bütün "bulunmaz fırsatlar" için geçerli oiduğu üzere bü- yuk tuzakları da içinde banndınyor. Doğu Almanlar tkinci Dünya Sava- şı'nda devraldıklan tesislere 5 kuruşluk yatırım dahi yapmamışlar. 40 küsur yıl boyunca 1945 yılından kalma altyapıyı kullanmışlar. Karayoluyla batıdan do- ğuya gittiğinizde bunu derhal anlayabi- Hyorsunuz. 250 km'lik Berlin-Leipzig hattı trenle 6 saatte aşılabiliyor. Hâlâ 120 yılhk köprüler kullanıhyor. Telefon meselesi henüz halledilememiş. Kâğıt üzerindeki tesisler ile yHz yüze gelinen gerçekler arasında çok ciddi farklar bulunabiliyor. Fabrikalann en- vanterinde gözüken makinelerin bazılan yüz yılhk. Yeniler dünya standartlanna uymayabihyor. Depolardaki mallann pek çoğunun satılması rnumkün değil. Doğu Almanya'nın enerji girdisinin önemli bir bölümü bir tür ağaç kömü- rü. Sanayide de kullarulan bu kömür çok büyük bir çevre kirlenmesine neden oluyor. Federal Almanya'da buna göz yumulması mümkün değil. Birçok tesis üzerinde, tkinci Dünya Savaşı öncesindeki sahipleri mülkiyet hakkı iddia ediyorlar. Bu, F. Ahnanya'- daki girişimcileri en çok korkutan ko- nu. Diğer nedenler de üstüne eklendiğin- de Batı Alman sermayesi doğuya gitme- de oldukça çekimser davranıyor. Çün- kü Batı Alman sanayii, bu riski hiç üst- lenmeden, yahıızca doğudaki talebi kar- şılamak için kapasite kulanımım arttı- rarak, iş hacmini yüzde 30 genişletmiş dunımda. Bu dunımda Alman hüküme- tine, Doğu Avrupa'ya erişmek için di- dinen Fransızlara, Avrupa'ya yerleşme- ye çahşan Japonlara, AT'nin kapısına dayanan Iskandinav ülkelerine ve dün- yanın dört bir yanındaki yatfhmcılara, bu arada Türklere "gelin ne isterseniz verecegim" demek kalıyor. Doğu Almanya'ya gitmek için ne al- dığuu, ne ödediğini, ileride neler ödemek zorunda kalabileceğini, ne kadar zaman- da ne üretip ne satabileceğini çok çok iyi hesaplamak gerekiyor. Yoksa Federal Alman vatandaşı Horst Stahr gibi, baş- langıçta 560 DM yılhk kira ödediği ve oto tamirhanesine dönüştürmek için yüklüce masraf yaptığı döküntü binala- ra, iki yıl geçmeden, buraların değeri arttı diyen ev sahibi demiryollan idare- sine birden bire 186 bin DM yülık kira Ödemek zorunda kahnabüir. Ya da bir TV satıasının başına geldiği gibi depo- suyla birlikte 300 bin DM ödeyip ahnan dükkânın deposunda yatan, bir zaman- lar Doğu Ahnanya'da her biri 5 bin DM'ye satılan yüzlerce TV'nin tek biri- ne müşteri çıkmadığı görülebilir. Varın: »Lenln'iıı 1>1 fİkirleri v « * . " Ekonomiyi zor vaz(Baştarafı I. Sayfada) mel gıda maddelerindeki 2 pu- anlık KDV artışımn ertelenme- si de kongreyle ilişkilendiriliyor. Traktörlü eylem Çiftçinin içinde bulunduğu kötu durumu ve açıklanan hu- bubat destekleme alım fıyatları- m protesto amacıyla Adana'da "Hak Arayışı" mitingi düzenle- neceği ve mitinge üreticilerin traktörleriy le katılacaklan bil- dirildi. Miting Düzenleme Komitesi'- nde yer alan Adana, Ceyhan, Tarsus, Karataş, Osmaniye, Ko- zan, Yumurtalık, Kadirli, Yüre- ğır Ziraat Odalan temsilcilerinin Adana Ziraat Odası'nda (AZO) yaptıkları acıklamada, çaresiz kalan çiftçinin içinde bulundu- ğu durumu anlatmak için baş- ka yolun kalmadığı dile getirildi. Komite Sözcüsü ve Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, çiftçinin bütün borç ödemelerinin ilk ürun olan buğ- daya göre ayarlandığını belirte- rek, "llan edilen maliyetin altın- daki fiyatlar karşısında çiftçi, ünınünu peşin oiduğu için du- şiık fiyata tuccara satacaktır. Bunun önlenmesi amacıvla hiç degiise devlet ürun bedellerini peşin odemelidir" diye konuştu. Adatıa'da yapılacak mitingte, çiftçilerin traktörleriyle yürüye- ceğini, Konya, Niğde, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep illeri ziraat odalanndan, bu yü- rüyüşe katılmak için başvurular geldiğini bildiren Doğan, miting için Vali Recep Birsin Özen'den ön izin alındığını da söyledi. Çiftçinin her zaman yürüme- diğini, ancak buna mecbur edil- diklerini kaydeden Doğan, "(jreticinin içinde bulunduğu durumdan kurtanlması için, gübrede siibvansi>onun artınl- ması ve kredi faizlerinin yiizde 20'lere kadar duşürülmesi gerekir" dedi. Kamu kesimındeki finansman darboğazı konut sektörünü de olumsuz etkiliyor. Toplu konut kredilerinin nisan ayından itiba- ren açılacağı Başbakan Yıldınm Akbulut tarafından daha önce açıklanmış olmasına karşın, bu konuda da henüz gelişme sağla- namadığı görülüyor. Toplu Ko- nut Fonu'ndan, kooperatiflere inşaatımn yüzde 50'si gerçekleş- tirilen konutlar için 2 milyon, yuzde 75'i gerçekleştirilen ko- nutlar için de 4 milyon tutarın- da tamamlama kredisi verilme- si gerekiyordu. Tamamlama kre- dileri için yüzlerce kooperatifin yaptığı başvuru, fondaki nakit yetersiziiği yüzünden bekle- tiliyor. öte yandan kamu açıklan ve Hazine'nin mali piyasalara artan oranda başvurması sonucu özel kesime yönelik kredi hacminde- ki daralma düşük faizli esnaf ve sanatkâr kredilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Destekleme ve Fiyat lstikrar Fonu'ndaki nakit yetersiziiği de ihracatçılan etkiliyor. Ihracatçı- ların fonlardan olan prim ala- caklan tutannın son dönemde 2 trilyon lirayı geçtiği belirtiliyor. Memur karamsar Temmuz zammını en iyimser tahminle yüzde 20 dolayında alacak olan memurlar da yaza karamsar giriyor. Bütce açığını artırmama eğiliminde olan hü- kümetin zammı yüzde 15'lere in- direbileceği belirtiliyor. Kamu kuruluşlarındaki sözleşmeli- J kadrolu arasındaki maas farkı- Cemil Çiçek ile bir kez daha bi- nın sürmesi de bir başka huzur- raraya geldi. Görüşmede, kıdem zammı, sosyal yardım paketi ile bekliyor suzluk kaynağı. Maliye ve Güm- ruk Bakanı Adnan Kahveci'nin "Kamu kesimindeki ücretleri eşitleyecegiz" yolundaki açıkla- malannın yeterince net olmama- sını eieştiren memurlar, "Sözleş- meli personel daha iyi ücret va- adiyle kadrosundan kopanldı. Buna karşılık birçok güvence- den yoksun kaldı. Şimdi eşitle- meye gidilmesinin kriterleri ne olacak?" diye soruyorlar. Kamu sektörü işçileri huzursuz Kamu sektoründe çalışan 600 bine yakın işçinin toplusözleşme görüşmelerindeki kilitlenme sü- rüyor. Çeşitli işkollarmdaki iş- çiler adına sendikalar kamu iş- veren sendikaları ile görüşmeleri surdurürken, Turk-lş de doğru- dan hükümetle diyalog içine girdi. Turk-lş Kamu Sektörü Tophı- sözleşmeleri Eşgudüm Komisyo- nu, önceki gece Devlet Bakanı ucret zammı üzerinde duruldu. Taraflar, kıdem zammının her hizmet yılı için 7 bin 500 lira ol- ması yolunda anlaşmaya vardı- lar. Türk-tş, sosyal yardım pa- kedinin 1991 yılı için 250 bin li- raya çıkarılmasını onerdi. An- cak Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile kamu işveren sendikalarının yöneticileri, bu öneriyi kabul et- mediler. Çiçek, sosyal yardım kalemlerinin ücretlerle birlikte ele almabileceğini, ucret zammı tartışılırken, bu konunun yeni- den göruşülebileceğini Turk-lş yetkililerine iletti. Turk-lş ile hü- kümetin ucret zammı önerileri arasında buyuk farklar bulunu- yor. Hükümet, ücret düzeyleri- nin ortalama 1.5 milyona çıka- rılmasını isterken, Türk-İş, or- talama ücretin yaklaşık 1 milyon 800 bin ile 2 milyon lira düzeyi- ne getirilmesini öneriyor. Kamu sektörü toplusözleşme- lerinde tıkamklık, işyerlerinde huzursuzluklara yol açıyor. Söz- leşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamamış olmasını protes- to için işçiler, çeşitli pasif eylem- lere başvuruyorlar. Türk-lş yet- kilileri, uzlaşmazlıklann sürmesi halinde pasif direniş ve eylem- lerin artabileceğini dile getiri- yorlar. Hükümet çözümsüz Tum bu sorunlara karşın hü- kumet üyeleri, tum enerjilerini 15-16 hazirandaki ANAP büyük kongresine harcıyorlar. Başba- kan Yıldınm Akbulut ve eski Bakan Mesut Yılmaz'ın iki güç- lü aday olarak sahneye çıkma- ları, hükümeti de bölüyor. Ba- kanlar kulis calışmaları nedeniy- ie bakanhk görevleriyle çok az ilgileniyor. Birçok bakan, bağlı kuruluşlaruun toplantılanna ka- tılmak yerine, kongre kulisini yeğliyor. 17 haziran sonrası kurulacak yeni hükümetin, bürokrasinin üst kademelerinde değişikliğe gi- deceği söylentileri de bürokrasi çarkının aksamasına yol acıyor. Mayısta yüzde 3,3 artış (Baştarafı 1. Sayfada) fiyatlanna göre yüzde 62.5 ola- rak hesapladı. tstanbul Ticaret Odası (İTO)'ya göre ise yılhk enflasyon, tüketici fiyatlanna göre yüzde 69.5, toptan fıyatla- ra göre yüzde 49.6 oldu. ITO'- ya göre mayıs ayında tüketici fi- yatları yüzde 3.9, toptan fiyat- lar 3.6 oranlarında artış göster- di. DİE'ye göre geçen yıl mayıs ayında yüzde 1.5 olan toptan fi- yat artışımn bu yıl yuzde 2.9'a yükselmesinde KÎT zamları et- kili oldu. Mayıs ayında kamu kesiminin yaptığı ortalama zam oranı yüzde 6 olurken, özel ke- sim zamlarının enflasyona kat- kısı yüzde 1.7'de kaldı. 1990 yılı mayıs ayında ise özel sektör zamları yüzde 1.8, kamu zam- ları da binde 8 oranında enflas- yona katkı yapmıştı. Toptan fiyatların en yüksek arttığı sektör yuzde 8.8'le ener- ji sektörü olurken, imalat sana- yiinde kamunun ürettiği mallar- da yüzde 5.8, özel sektörün ürettiği mallarda yüzde 5.1'lik artışlar sonucu ortalama fiyat artışı yüzde 5.3 olurken tarım sektoründe meyve ve sebzeler- deki yüzde 20'lik, hayvansal ürunlerdeki yüzde 3.9'luk ucuz- lama sonucu ortalamafiyatdü- zeyi yüzde 4.9 oranında gerile- di. DlE'nin hesaplamalarına gö- re enflasyon oranı ilk beş ayda toptan fiyatlara göre yüzde 25.2, tüketici fiyatlanna göre yuzde 27, 12 ayda toptan fiyat- İara gore yuzde 57.2, tüketici fı- yatlarına göre de yüzde 62.5 ol- du. İTO'nun hesaplamalarına göre de tüketici fiyatları 5 ayda yüzde 29.7, toptan fiyatlar yüz- de 23.7 artarken, 12 aylık dö- nemde de tüketicifiyatlarıyüz- de 69.5, toptan fiyatlar da yüz- de 49.6 arttı. Yılhk ortalama enflasyon oranı da mayıs ayı itibarıyla DlE toptan fiyatlanna göre yüz- de 50.9, tüketicifiyatlannago- re yüzde 60.9, ÎTO toptan fiyat- lara göre yüzde 45.7, tüketici fi- yatları endeksine göre de yüzde 64.9 düzeyinde gerçekleşti. DİE tüketici fiyatları indeksine göre mayıs aymın en pahalı ili, yüz- de 6.1 'lik artışla Trabzon oldu. Trabzon'u yüzde 5.1*lik fiyat artışı ile İzmir izledi. Mayıs ayında tüketici fiyatları Anka- ra'da yüzde 3.8, Istanbul'da da yüzde 2.4 oranında arttı. ENFLASYON PANORAMA '91 EIFLASYON OİE tüketici DİE toptan İT0 tüketici İT0 toptan IT0 Ucret. G (1985 bazlı) PM0RAMASI 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 En. 1991 1990 (H) May» 3.3 3.1 2.9 1.5 5.7 1.8 3.6 37 39 2.7 Sarhk 27.0 25.4 25.2 20.4 30.1 22.7 23 7 15 0 29.7 25.5 12 ty** ort 62.5 63.6 57.2 51.7 73.1 660 496 57.4 64.9 - Y*k tfam 60.9 63.3 50.9 65.9 64.5 71.5 45.7 65.1 - - Tüketici endeksine göre yıllık enflasyon (%} - 1 9 8 1 - May OPEC yanyd toplantısı VtYANA (AA) — OPEC'in Körfez savaşı sonrasında ızleyece- ği strateji ile üye ülkelerin 1991'in ikinci yansındaki günlük petrol üretim kotalanrun belirleneceği bu haftaki yan yıl toplantısında lran, Libya, Cezayir ve Nijerya önderliğindeki "fıyatlannyüksel- mesi içinüretimin kısıhnasını" is- teyen 'Şahinler kanadı' ile üreti- min kısıhnasınayanaşmayan Su- udi Arabistan liderliğindeki mu- hafazakâr kanat yine çekişiyor. SArabistan, petrolüretiminin kı- sılarak OPEC'in aralık ayındaki yan yıl toplanasındabeUrlenen21 dolarhk varil başına hedef fiyatın tutturulabileceğinden kuşkulu görunuyor. OPECpetrolününva- rilfiyatıise uluslararası borsalar- da halen hedeffiyatın3 dolar al- tında, 18 dolar civannda seyredi- yor. SArabistan Petrol Bakanı Hişam Nazır, halen günde 8 mil- yonvarilolangünlük petrolüreti- mini kesinlikle kısmayacaklannı bildirdi. KlSA KISA YOLKESENIRMAK Hıfzı V. Veüdedeoğlu Çağdas Yayınları Türkocagı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul • TURYAĞ yeni konsantre deterjanı PeTsil Süpra'yı piyasaya sunuyor. Süpra'nın en önemli özelliği kireç çözücülü olmasında. • EMA Elektronik ve Ambalaj Sanayi ile yerli PVC Stretch Ambalaj makinesini imal etti. • PEPSİ Co'nun satışları yüzde 12'lik bir artış göstererek 4.1 milyar dolara yükseldi. • MİLLİ Reasürans TAŞ finanse ettiğı Ekonomik tşbirliği Organizasyonu anlaşmaları çerçevesinde iki yılda bir Türkiye, tran, Pakistan'da sıra ile düzenlenen "ECO Sigortacıhk Seminerleri"nden 7!si 5-6 haziranda lstanbul'da Milli Reasürans salonunda yapılacak. • VESTEL Elektronik Sanayi müşteri ziyaretlerine başladı. Vestel ürünlerinden satın alan tüketicileri şirketin teknik elemanlan üç gün içinde ziyaret ederek ürün hakkında açıklayıcı bilgiler veriyorlar. "Dedemlerden kalan Caddebostan dakiev sattldt nihayet. Para elime geçince beni bir düşüncedir aldı. Ne yapsam da paramı değerlendirsem diye. Borsa aklıma geldi. Karım 'Aman biç bilmediğin bir iş. Şaşmp kalırstn. Bir bilene dantş' dedi. Öyleya, koca birpiyasa. İnsan tek başına kaybolur. Ben de kalkttm Akdeniz Menkul Değerler'e gittim. Müşteri Temsilcisi karşıladı beni. Uzun uzun bisse senedi piyasastnı anlattt. Bir deyattrtm uzmanlan var. Tam bir uzman. Ekonomik gelişmeleri öyle yakından takip ediyor ki. Gelecekle ilgili tahminler de yaptyor. 'Dealing Room'dedikleri bir salonları var. Oturup borsayt anında izliyorsunuz. Naklen yaytn gibi. Oradan çıktım, bankama gittim. Çektim bütün paramı, doğru yine Akdeniz'e... Müşteri temsilcim aldı beni, götürdü genel müdürün odasına. Biraz sohbet ettik. Biz kahvelerimizi içerken müşteri temsilcim benim adtma işlem yapmaya başlamtştı bile. Daha ilk günden kazandım. Kim derdi Caddebostan 'daki köhne evin birikim sağlayacağtnı. Dedeciğim, görebilseydi bu günleri..." Bilinmeyende yolumnu yftirmeyhı Yatınm rehberiniz Akdeniz Menkul Değeftor MENKUL DEGERLER TİCARETt A.Ş. Sıracevizler Cad No 43 80260 Şışlı-tstanbul Tcl 131 77 5"' • 131 15 53 • 132 00 81 • 134O7 4OFax. 134 4101 Kamu işçisinin kaderî konuşuluyor 500 bini aşkın devlet işçisinin kilitlenen toplusözleşmelerinin çözümlenmesi amacıyla Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile Türk-İş arasında yapılan görüşmelerde pürüzler giderilemiyor. Tersane direnişleri sürüyor. tş-Sendika Servisi — Ka- mu kesiminde çalışan 500 bi- ni aşkın işçinin kilitlenen toplusözleşmelerinin çözüm- lenmesi amacıyla Devlet Ba- kanı Cemil Çiçek ile Türk-tş yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde ücret madde- sindeki pürüzler giderilemez- ken kamu işçilerinin protes- to gösterileri de sürüyor. Ka- mu işveren sendikalarının, iş- çi sendikalarına, Cemil Çi- çek'in açıklamalan doğrultu- sunda, ilk altı ay için yüzde 50, ikinci altı ay için yuzde 25, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 25'er ücret artışı zamları önerdikleri bil- dirildi. Toplusözleşme görüşmele- ri uyuşmazhkla sonuçlanan Dok Gemi-lş Sendikası'na üye Istinye Camialtı ve Ha- liç tersanelerinde çalışan top- lam Uç bin işçi dün toplu vi- ziteye çıktılar. Kasunpaşa'da kurulu Camialtı Tersanesi'- nde çahşan yedi yüzü aşkın işçi dün sabah üzerinde "İş- çi idi, fakir idi, öldü, yaşa- sın hanedan" yazıh bir tabu- tu taşıyarak işyerlerinden çıktılar. İşçiler "Açız aç", "Vur vur inlesin, Ozal bizi dinlesin", "Işçiler el ele, ge- nel greve" sloganlan ve al- kışlarla Haliç Tersanesi'ne doğru yürüdüler. Bu sırada bazı işçilerin de "To be or not to be, yurüyorum öyley- se vanm", "Emeğe saygı duymayana biz de saygı duymayız" yaalı dövizler ta- şıdıklan göruldü. Daha son- ra Haliç Tersanesi'nde çah- şan bin iki yüz işçi ile birle- şen işçiler Tepebaşı'na doğ- ru yürüyüşlerine devam etti- ler. Polis kordonuna alınan işçiler, "Satılmış TRT", "Türk-lş istifa", "öhneye ölmeye geldik, emeğin hak- kıru almaya geldik" şekh'nde slogan ve şarkılarla îstanbul Sergi Sarayı önünde toplan- dılar. Burada bir süre Beyoğlu SSK Dispanseri'ne verilen vi- zite kâğıtlannın işleme kon- masını bekleyen işçiler, daha sonra tekrar işyerlerine dön- düler. İzmir Büromuzun haberi- ne göre Güneydeniz Saha Komutanhğı"na bağlı işyerle- rinde çahşan Harb-lş Sendi- kası'na üye 800 işçi dün öğ- le tatillerinde lzmir'in en iş- lek yolu olan Karşıyaka giriş çıkışını kestiler. İşyerlerinden çıkarak yürüyüş yapan işçi- ler, alkışlı protestoda bulun- dular. Çiftçi, tüccann elinde MEHMET YAPIC1 ADANA — Toprak Mahsulleri Ofısi'nin (TMO) üreticinin "çok yetersiz" bulduğu 660-720 liralık ta- ban fiyat çerçevesinde yap- tığı ahmlarda dört aya varan vade uygulaması nedeniyle buğday fiyatlan serbest pi- yasada düşmeye başladı. Tüccar, taban fiyat ilanın- dan önce uyguladığı 480-550 liralık alım fiyatını aşağı çe- kiyor. TMO'nun büyük tepkiy- le karşılanan taban fiyatla alım yapmasınm yanı sıra ürün bedellerinin yansını peşhı, yansını da dört ay gi- bi uzun bir döneme yayarak ödeyeceğini ilan ettnesi, buğdayın peşin para veren tuccara gitmesine yol açtı. TMO'nun, üretici açışından olumsuzluklar taşıyan bu uygulamasından başka, her üreticiden 30 ton ürün alım sınırlaması da buğdayın ser- best piyasaya akımını hız- landırdı. Pek hareketli olmayan serbest piyasada tüccann, aşırı talep karşısında dün- den itibaren fiyatları aşağı çekmeye başladığı izleniyor. Taban fiyatı ilan edihneden önce peşin 480, bir ayhk va- de için 550 liralıkfiyatve- ren tüccar, peşin ahmlarda fiyatı 450'ye, bir ayhk vadeli alımlarda da 500 liraya dü- şürdü. Geçen yıl fiyatları düze- yinde olmasına karşın borç- lu üreticinin 450-500 liralık fiyatlan tercih ettiği, TMO'- ya ise borcsuz üreticinin buğday verdiği belirtiliyor. TMO alım merkezleri önle- rinde ahşılmış uzun kuyruk- lara rastlanmıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog