Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 30 HAZİRAN 1991 09.35 DİZİ: Alf Keyt'in mikserıni alarak banyo yapmaya jpden alf banvodan çıkışında hafızasını kaybeder. 10.00 Haberler 10.10 tşitme Engellilere Haberler 10.25 Hata Kimde? 10.35 Bugün Pazar Haht Kıvanç'ın sunduğu programın konuklan Nurhan Damcıoğlu ve Atılla Olgaç 11.05 Haberler 11.15 Pazar Sineması: Çılgın Görev 3 Bugün köşesınde (Akış içensinde 12.00'de haber bültenı yayımlanacak.) 13.05 Haberler 13.15 7'den 77'ye Banş Manço'nun hazırladığı magazin program. 14.00 Haberler 14.05 Pazar Konseri 15.05 Haberler 15.10 TV'de Türk Sineması: Katiller de Ağlar (A>nntıh bilgi yandaki sütunlarda 16.00 ve 17.00'de haber bültenı yayımlanacak) 17.30 Bir Numara 18.00 Haberler 18.05 Dizi: Sfiper Ekip 18.35 NBA Basketbol ıBugun köşesınde) 19.10 DİZİ: BİZİmkİler Ayla yazlık dekolte elbıseyı gıydırmedığı için koeasına küsup annesimn e\ıne gıtmış. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor Haftanın spor olayları. 21.40 Eğlence: Bizden Size Programın konuklan Ayşe Mıne. Ajda Pekkan. Aylın Lıvanelı, Mahmut Tuncer, lzzet Altınmeşe, Banu ve Sevıngûl Bahadır. 22.45 DİZİ: Iz Peşinde Suha Beyın nerede olduğu hâlâ bılınmemektedır. Genç sevgılısı Mıne ıle bırlıkte yurtdışına seyehata çıkmak için haarlanan ünlu işadamı ortadan kaybolmuştur. 23.35 Festivalde Dün Bugün Yarın 23.45 Akdeniz Oyunları 21.45 Haberler - Kapanış 10.00 Lisans Tamamlama Programları Î4İK) Pazar 91 16.00 Belgesel: Ülkeler Coğrafyası 17.00 DİZİ: Cennet Kasabasi Madencılerın iyi para vermesi ve dürüst çahştıklarma inanması Ethan'ın onlarla çalışmasına sebep olursa da, inandığı kadar dürüst olmadıklannı anlayınca şerife karşı çıkmayı bile göze alarak onlardan aynlır 17.50 Gençlerle 18.35 DİZİ: BİonİC SİX Pesör Sharp bır zaman makınesi ıcat eder Hedefi. bionik altılıyı bır gnıp bilim adamıyla bırlıkte geçmışe gönderip. dinazorlann neden >ok olduğunu araştırmalannı sağlamaKtadır 19.00 Haberler 19.15 Yanşma: Penaltl ıBugun Köşesınde) 19.35 Belgesel: Anadolu Höyükleri Bu bölümün konusu "Adasına Sığmayan Şehır" 20.00 DİZİ: Hedef Rubi en güçlü kaçakçılardan bırıdir Kızı kaçınlır. ama ıstenen fidye çok yüksektir 20.50 Müzik Magazin 21.15 Belgesel: Demirkirat Mehmet Alı Birand'ın Can Dündar ve Bülent Çaplı ıle hazırlayıp sunduğu belgesel program. 22.00 Haberler ve fngiüzce Haberler 22.35 Festivalde Dün Bugün Yann 22.45 Çeşitleme (Aynntıh bilgı yandaki sütunlarda) 23.20 Çağdaş Amerikan Yazarları: Askerin Dönüşü (Aynntılı bılgi yandaki sütunlarda) 00.10 Kapanış 20.00 Açılış - Western: Yalnız Adam (Aynntıh bılgi yandaki sütunlarda) 21.40 Dizi: Bak Şu Işe J.C. km Elizabeth ile ilgılenmemenın sıkıntısını çekmektedir Onun okul öncesi eğitimıni düşünürken. ıkisi adına çeşıtli yerlen gezmenin iyi olacağına inanır ve müzeye gıtmeye karar venr. 22.05 DİZİ: Glass Babies Keüer'in planını anlayan doktor McCrea onu durdurmaya çalışır. Ama Keller çocuğu bir milyona satmaya kararlıdır. Joafı'ın doğumu gıderek yaklaşmaktadır. 23.50 Gece Konseri 23.50 Avrupa Dans Yarışması-Kapanış 15.30 Lisans Tamamlama Dersleri 17.30 Stüdvo İzmİr Katılan Sanatçılar. Sevingul Bahadır. Mehmet Şafak, Erkan Sürmen. Maraş NacaroğİH. Ogün Yıldınm Dans Grubu Murat Akkaya Komedi Şov. 18.30 Dizi: Aile Dramaları 18.58 Arkası Yann: Yıldıza Ulaşmak Pauima Alehandro'nun boşanma teklifını reddetmıştır Leonardo ıle Lıliana'nın arasında bır yakınlık doğmuştur. 19.25 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.45 Gençlik (Tekrar) 20.15 Gİtara Başlarken Bu derste "Greensleeves" adh parcanın çalışılmasına devam ediliyor. 20.35 Belgesel: Genç Kainat 21.00 Dizi: Gökkuşağı 21.25 Klip Sho» 21.50 TV'de Sinema: Anne Kaz (Bugün köşesinde) 23.25 Gençlerle - Kapanış 17.58 Açılış - 7'den 77'ye 18.45 Tarihte Bu Hafta 19.00 Haberler 19.15 Pazar 91 TVldekı program tekrarlanıyor. 21.15 tnsan ve Ahlak 21.30 Dağarcık 22.00 Haberler , tngilizce ve Almanca Haberler 22.45 Spor 23.35 Yaşayan Şiirimiz 00.00 Bugün Pazar TVl'deki program tekrarlanıyor 00.30 İstanbul Devlet Klasik T.M. Korosu 01.15 Bilim Gündemi- Kapanış 10 00 Açılış - Haberler 10.05 Çizgi Film: Beterböcek tlk bölümü ekrana gelecek çızgi film Mıchael Keaton'un oynadığı filmdeki kahramanlar kullanılarak hazırlanmış. 10.30 Dizi: Bu Dünvanın Dışından (Bugün köşesınde) 11.00 Gizli Kamera Şakalan 11.30 Sinema: Kızılderili Katliamı (Bugün köşesinde) 13.05 Dizi: Marina Maceraları 14.05 Dizi: Fornıul 1 15.05 Traktörler Yarışıyor 16.00 Dünyadan Spor (17.00'de haber bültenı yayımlanacak.) 17.05 Magic Mix 18.20 Polisiye Dizi: Dragnet 18.55 Booker 20.10 Komedi Dizisi: Zavallı Küçük Zengin Kız Dızınm son iki bölümü tekrarlanıyor. 21.40 Star Dizi: Dallas 22.40 Haberler 22.45 Kırmızı Kolruk 23.45 Korku DİZİSİ: Yabancilar Artist ajansı adı altında kadın pazarlajan bırşırkette çalışan genç bır kadın Matt'ın evinde oldürülür. Olaydan çok etkılenen Matt katilleri aramaya başlar. 00.45 Gece Jimnastiği - Haberler TVlerDoğu Almanya'nın gizli dosyalannı ekrana getiriyor Almanya Almanya'yı sorguluyor Alman TV'leri Doğu Almanya'nın gizli dosyalannı ve sorumlulannı ekrana getiriyor. Programlar daha çok terörist eylemler ve gizli polis örgütü STASI uzerıne. TV Servisi — Alman TV'leri Doğu Almanya'daki gizli silah ve terör dosyalannı bir bir açı- yor. Alman TV'leri Doğu Alman- ya'nın gizli dosyalannı ve so- rumlulannı bir bir ekrana geti- riyor. Turkiye'den de izlenen RTL Plus içinde pazar akşam- lan ekrana gelen "Spiegel TV" hafta içinde yayımlanan Exploi- son adlı tartışma prograrnların- da son aylarda işlenen tek ko- nu Doğu Almanya'daki terörist eylemler ve gizli polis örgütü STASI oldu. Almanya'dan Sov- yetler'e kaçırılan Doğu Alman- ya Devlet Başkanı Honecker iie Moskova'da kaldığı evde yapı- lan uzun bir söyleşi yine Alman TV'lerinde ekrana gelmiş ve bü- yük yankılar uyandırmıştı. Ay- rıca hem *RTL Plus'te hem de diğer Alman kanallarında Do- ğu Alman polis örgütü STASI '- nin ust düzev yetkilileri ekrana getirilerek ilginç açıklamalarda bulunmuşlardı. Doğu Alman- ya'nın RAF adlı terörist örgüt için destek sağladığı açıklanrruş, evrakların arasında aralannda Türkiye'nin de bulunduğu bir- çok ülkeden Doğu Almanya'ya silah geldiği tespit edılmişti. Son olarak Alman 1. kanalın- da perşembe günu yayımlanan ve 1949-89 yıllan arasında iki Alman arasındaki sınırda öldü- rulen insanlarla ilgili haber program büyük yankı uyandır- dı.Haberihazırlayan Alman ga- zeteci ekibi, o zamanlar sınırda gorev yapan askerler ve öldurü- lenlerin aileleriyle gorüştuler. Çocuklan öldurülmüş ailelerle yapılan görüşmeler bazen çok kısa surerken, gazeteciler bu in- sanların o günleri tekrar yaşa- mak ıstemedikleri için konuş- mak istemediklerini ve hâlâ bir çekinceleri olduğunu belirttiler. Yapımcılar VVerner Filmer ve Heribert Schvvan şimdiye kadar bu kadar trajik bir film yapma- dıklarını belirtirlerken hem kur- banlann hem de onlan öldüren- lerin acıklı itiraflanyla zaman zaman gözyaşı döktükJerini söy- lediler. Programda en son vuru- lan Chris Gueoffroy da günde- me geldi. Şimdi çiftliğinde çalı- şan, o zaman asker olan ve Ou- eoffroy'u vuran kişi "çok küçüktüm" derken vurulan gencin ailesi ekranda şöyle hay- kırdı: "Şimdi gelmeniz gerekmi- yordu. 40 yıl ne yaptınız?" TV3 WESTER\LER YALNIZ ADAM 20.00 Douglas veCrain Yabuz AdaM (The Man NVithout a Star) / Yönetmen: King Vidor / Senaryo: Borden Chase / Müzik: Josep Gershenson / Oyuncular: Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire Trevor, NVilliam Campbell, Jay C. Flippen, Mara Corday, Richard Boone /' 1955 ABD yapımı / Süresi: 83 dakika. TV Servisi — Teksas'tan ba- tıya çalışmaya gelen Demp- sey, bölgenin en buyük çiftli- ğinde iş bulur. Fakat çiftliğin kadın sahibi diğer hayvan sa- hiplerine şans tanımamaktadır. Daha önce TRT'de "OvaJar Kaplanı" adıyla da gösterilen filrnde 40'h yıllarda tatlı kişilik- leri canlandıran Amerikalı yıl- dız Jeanne Crain ve yurekli, ki- şilikli karakterlerin oyuncusu Kirk Douglas bir araya geliyor- lar. 1920'lerde sinemaya başla- yan Amerikalı yönetmen King Vidor'un 1955'te yönettiği film- de guzelliğine karşın daha çok karakter oyunculuğu yapan ABD'li sanşın yıldız Claire Tre- vor boy gösteriyor. TV2 ÇAĞDAŞ AMERİKAN YAZARLARI2İ.20 Hemingvvay'in ünlü öyküsünden Askerin Dönüşü (Soldiers Home) / Yönetmen: Robert Young / Yazar: Ernest Hemingway / Oyuncular: Richard Backus, Nancy Marchand, Mark La Mura, Lane Binkley / Süresi: 40 dakika. JEANNE CRAİN — Ydlar öoce sinemalarda "Ovalar Kaplanı" adı>la gösterilen filmde Jeanne Crain başrolde. TV Servisi — "Cagdaş Ame- rikan Yazarları" adlı dizinin bu bolümunde Amerikan yazınının en populer kalemi Ernest He- mingway'in "Askerin Dönüşü - Soldiers Home" adlı öyküsü ya- yımlanıyor. Yönetmenliğini Ro- bert Young'ın yaptığı "Askerin Dönüşü", lkinci Dünya Savaşı- na muhabir olarak katılan yaza- nn savaşı anlattığı öykülerinden biri. Savaşa gitmeden önce üni- versıte öğrencisi olan Harold Hrebs'in, savaştan sonra kasa- basına dönmesi ve bunalımları, eski arkadaşlan ve annesiyle iliş- kileri anlatılıyor. Ernest Hemingway bu öyku- sunde, Birinci Dünya Savaşı, İspanya tç Savaşı ve İkinci Dün- ya Savaşı gözlemleri ve deneyim- leriyle beslenen olayları dile ge- tirmekte. Savaşı birçok yapıtına konu olarak alan Hemingway, bunun en guzel örneğini 1929'da "Silahlara Veda - A Farewell To Arms" romanıyla vermiş, bu- nunla ünü tüm dünyaya yayıl- mıştı. 1936 îspanya îç Savaşı'nın başlaması üzerine savaş karşıtı bir muhabir olarak bu ülkeye gı- den yazar, cumhuriyetçilerin ya- nında yer almış, buradaki ızle- nimlerini "İspanyol Topragı" adlı fılmin yazarlığmı üstlenerek yansıtmıştı. Yine iç savaş orta- mını anlatan "Çanlar Kimin İçin Çalıyor - For Wbom The ECell Tolls" yazarın en iyi yapıt- larından biri kabul ediliyor. Bu romanıyla 1940'ta Pulitzer ödü- lü'nü kazanmıştı. Yapıtlarında derin ruhsal çö- zumlemelere girmeden kahra- manlarını duyarlı, ama duygu- sallığa duşmeden anlatan, özlü, çarpıcı bur üsluba sahip olan, anlatım tekniğiyle çağdaş roman ve öykü yazarlanna çok önemli bir etki kaynağı olan Heming- vvay'in birçok romanı filme alın- dı. Bunların başlıcaları: "Silah- lara Veda", "İspanya Toprağı", "Çanlar Kimin tçin Çalıyor?". "Katiller", "Kilimanjaro'nun Karları", "Güneş Yine Doga- cak", "thtiyar Adam ve Deniz", "Genç Hemingway'in Serüven- leri", "Akıntı Adalan", "Deniz- ler Kasırgası." TV2 ÇEŞITLEME 22.45 Tanıdık yüzler SİNA KOLOĞLU TV'de yer alan iddiasız müzik klip programlarından biri "Çe- şitleme". Artık TV'lerin "kişilikli mü- zik programları". "üretken mü- zik programlarına" yönlendiği iletişim pazarında "Çeşitleme" böyle iddiasız kalmaya mah- kûm. Aykut Sporel radyodan TV'ye geçen bir isim. Onun da- ha önce radyoda yaptığı bu tür programlar oldukça başarı ka- zandı. Çiinkü bir TV programı ile radyo programı mantığı çok farklı. Radyo programcılığında büyük tecrubeye sahip olan Sporel, aynı mantığı TV'de de sürdürünce silik kalıyor. Türki- ye'nin ilk diskjokeylerinden bi- ri olma avantajını daha yaratıcı unsurlara yoneldiğinde muzık programı sunucusu sıkıntLSi çe- ken TV'mizde renkli yapımlara imzasını atmış olur. Beş parça- yı ahp üstune bir montaj iki îaf ile yapılanlar artık günumuz te- levizyonculuğunda "yapım olarak" kabul edilmiyor. Ekra- nı karartıp aşağıdaki guzel par- çaları dinleyebilirsiniz. Banana- rama "Preachen Man", Safire "Made Of M> Mind", Frederic Chopin "Les Svlphides balesin- den vals bölümü" La Cachucha "İspanyol Dansı", Bee Gees "Secret Love", James Last Or- kestrası "Rodrigo Gitar Konçer- tosu bir bölümü" Da\e Brubeck dörtlüsunden "Lnsfaure Dan- ce", Trac> r Chapman, Mountains Of Things", Manhattan Trans- fer "Joe". Tracy Chapman 'Moontains Of Things' adlı parçasıyla ekranda. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açıhs, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. 0530 Sabah şarkıla- n. 06.00 Demz hava raporu. 06.05 Gunaydm. 07JO Haberler. 07.40 Bölgesel yaym. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk saati. 10.00 Haberler. 10.05 Tatil sabahı. 11^5 Radyo tiyatrosu. 12.55 Rek- lamlar ve radyo programları 13.00 Haberler. 13.15 Sazlaıla Türk sanat muziği. 13J0 Bolge- sel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 So- üstler Geçidi. 15-30 Hafif muzik. 16.00 Haber- ler. 16.05 Türkülerden bir demeı. 16.30 Hafıf müzik. 17.00 Haberler. 17.05 Tarla dönüşü. 17J5 Bölgesel yayın. 19.00 Haberler. 1930 Parlamen- toda bu hafta. 20.00 İyi uykular çocuklar. 20.10 Hafıf muzik. 20.15 Eğlence dünyasından sine- ma. 21.00 Haberler. 21.05 İki sobstten sarkılar. 21J0 Turküler geçidi. 22.00 Küçük konser2230 Beraber ve solo turküler. 23.00 Haberler. 23.15 Pazar gecesi. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04J5 Gece yayını. I l A U T U tm 07.00 Açılış, program %e haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 0730 Haberler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo sarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Turküler geçidi. 0930Armoni. 10.00 Kaynaktan mıkrofona turkülerimız ve ezgileri- miz. 10J0 Hayat bir gemi. 11.00 Haberler. 11.05 Çocuklarla başbasa. 12.00 Pazar nesesi. 13.00 Haberler. U.15 Hafıf muzık. 1330 Çocuk ve ki- tap. 13.45 Turküler 14.00Dunya ölüyor mu? 1430 Kuçük konser. 15.00Haberler. 15.05 Turk sinemasında Kurtuluş Savaşı. 15-25 Turküler ge- çidi. 15.45 Sarkılar. 16.00 Mikrofonda bir ko- nu. 17.00 Haberler. 17.05 Çağdaş Turk sanat mü- ziği. 17.50Turk halk calgılarından ezgiler. 18.00 Bûselik fash. 1830 tki solistten turküler. 19.00 Haberler. 1930 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Turküler geçidi. 2030 Radyo tiyatrosu. 2130 So- ustlerden birer şarkı. 22.00 Beraber ve solo turkü- ler. 2230 Turkçe sözlu hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye 23.00 Haberler. 23.15 Bera- ber ve solo sarkılar. 23.40 Hafif muzik. 23.55 Unutamadığımız eserler. 00^5 Gunün haberle- rinden ozetler. 0038 Program ve kapanış. K A U T U O 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mu- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dinletisi. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavı nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten günumuze. 13.00 Yeni plaklar, yeni yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dünyasından 16.00Müzik panoraması. 1630 Bir bestecınin gençliği. 17.00 Haberler. 17.15 Tangolarla yaşa- dılar. 17.45 Gençlik korolan. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Rock dünyasından. 20.00 Diskotekten mikrofona. 21.00 Muzik ekspre- si.22.00 Haberler. 22.15 Tatıl muziği. 23.00 Dun- ya radyolanndan muzik festivallermden. 24.00 Gece ve müzik 0035 Günün haberlerinden özet- ler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Sarkılar. 0830 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Sarkılar ve oyun havaları. 0930 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Solistler geçıdi.1035 Türkuler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 Istekle- riniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bir so- hst.1235 Küçuk koro. 13.05 Turküler ve oyun havaları. 1330 Solistlerden seçmeler. 14.00 Ha- berler. 14.05 Turküler geçidi. 1430 Bir solist. 15.00 Duygu demeti. 16.00 Haberler. 16.05 ts- tanbul Devlet Klasik Türk Muziği Korosu kon- seri. 16.45 Türk halk calgılarından ezgiler. 17.00 Haberler. \1S& Turkulerden bir demet. 1730 Fa- sıl. 18.00 Erkekler topluluğundan turküler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL ram. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- lan. 09.15 Sevilen Melodiier. 10.00 Bayram Eğ- lencesi. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz lşte Söz. Solist: Semra Bağcı. 1130 Bir Solist: Lio- nel Richie. 12J» tstekJer. 13J» Turkçe Sözlu Ha- fif Müzik. Soüst: Erol Esken. 13.15 Soüstlerden Birer Şarkı. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Ziya Taşkent. 15.10 Me- diha Şen Sancakoğlu'ndan Şarkılar. 15J5 Ka- yıp Haberleri. 1530 Kayıp Haberleri. 1535 Türk- çe Sözlü Hafif Muzik. 16.00 FM-Stereo Prog- ramı (Günlük.) 17.00 Müzik Dağareığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. P0LİSTÜRKİYE ram. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrumantal Mü- zik. 08.00Sabahm Konuklan. 0830 Yol Duru- mu. 0835 tşte Saz lşte Söz. Solist: Semra Bağ- cı. 09.00 Sabahın Getirdiklen. 0930 Yol Duru- mu. 0935 Nurşize Melik'ten Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Müzik DunyasL ll^Mt Bir Sanat- çıyla Beraber. Solist: Ziya Taşkent. 11J5 Muh- lis Topçu'dan Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Sectikleriniz. 1235 Turkçe Sözlü Ha- fif Müzik. Solist: Nukhet Duru. 13J0 Solistler- den Birer Şarkı. 1330 Hafıf Müzik Dünyasın- dan. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Turküler Geçidi. 15.15 Nalan Altınörs'ten Şarküar. 1535 Müzik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solist- ler Geçidi. 16.40 Bülent Aslan'dan Turküler. 17.00 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. 17J0 Gun Bi- terken. 18.00 Program ve Kapanış. Taze Devlet Bakanı imren Aykut'un SSK Vakfı şûphe yaralıyor • İstanbul Festivali nden. Kamil Şekerkaran yazdı • 1000 Kürt atasözö • ABD ıle ımzalanan "Master-Hibe" anlaşması: Alman ve Japon firmaları ıhale kazanabilecek mı? • Hasan Yalçın'ın başyazısı: Muhtıra verildi mi veriimedi mi? Rejimin erken seçim sığınağı • Trakya ve Kırklareli cam işçileri: 'Genel grev yaparız, iktidarı yıkarız' • Sarpian Trabzon'a Ruslar TURK GLADIOSUNUN PSİKOLOJİK SAVAŞ AYGITI TİB Emekli generaller, bürokratlar, bakanlar şaşkın: 'TİB nasıl açığa çıkartılır?" Özal mı sızdırdı? MGK eskı genel sekreteri Sabrı Yirmibeşoğlu neden konuştu? TRT'den basına uzanan gizli orgutlenme. Gladıocu profesörler. Kontrgerillanın çıkardığı mizah dergileri. Sayısız illegal broşur ve kıtap. Sivil uzman: "Kaya Toperi'nin tehlıkeli ışleri". Devletin Dış Türkler politikasında Gladionun rolü 1983 te kurulan TİB'in komutanlığını kimler yaptı. TİB ^ÖOÖ'e Dop/-wyu mahkemeye veriyor. • GENÇ SUBAYLARDA ORDUDAN AYRILMA FURYASI. HARP OKULU DEVRE 1. VE 2.Sİ BİLE AYRILDI. • SOSYALİST PARTİ 2. KONGRESİ'NE KATILANLAR: 30 YIL SONRA İLK KEZ BİR KUZEY KORE HEYETİ TÜRKİYE'DE. KÜBA'DAN JORGE ÇASTRO GELİYOR. FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ, FRANSA KOMÜNİST PARTİSİ, ERİTRELİ, YUNANLI DEVRİMCİLER... • MEHDİ ZANA'YLA 11 YIL SONRA: "PERİŞANLIĞIN BAŞ SORUMLUSU ABO. • İSLAMİ ÇİZGİ ROMAN "GAZETECİ MEHMET1 TEL: 513 83 52-513 83 53-513 96 78 FAX: 513 96 76 Mevlana'nın hayaü ARD^de • KONYA (AA) — Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatıru konu alan bir film, Almanya Televizyonu'nun birinci kanah ARD Televizyonu'nda gösterilecek. Fılmin çekimi için Konya'da bulunan yönetmen Enis Günay çalışmala/ını tamamladıklarıru ve filmde Mevlana felsefesinin insanlarla ve doğayla birleşmesini göstereceklerini söyledi. Filmin, İS arahkta ARD Televizyonu'nda yayımlanacağını bildiren Günay, "Aralık ayı içersinde, bir hafta arayla 2 bölum halinde sema gosterilerine de yer verilecek. Aralık ayı bir Mevlana ayı olacak" dedi. TRT koro şefi anyor • ANKARA (AA) — Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun iki yıldır çalışma yapamadığı bildirildi. Çok Sesli Müzik Müdürluğü'nden alınan bilgiye göre astronomik ucretler istedikleri gerekçesiyle TRT, yabancı koro şefine olfhmsuz bakıyor. Koro sanatçıları, şef bulunmaması yüzünden iki yıldır çalışma icra edemiyor. Müdürlük yetkilileri, Hikmet Şimşek'le başlayan çalışmaların daha sonra Walter Strauss'la devam ettiğini ve bu şeflerin ayrılması ile çalışmaların sona erdiğini ifade ettiler. Ahmet Uğurlıı TRT^de • TV Servisi — "Karşı Tiyatro" hem TRT'ye hem de Magic Box"a program yapan ilk isim oldu. TRT'nin çocuklara yönelik hazırladığı eğlence programında Ahmet Uğurlu ve arkadaşlan 15'er dakikaük dramatar sunacaklar. "Neşe Pınarı" adlı yeni programın sunucuları Füsun Önal ve Arda Aydın olacak. İlki 6 temmuz cumartesi günü yayımlanacak olan programda Erol Büyükburç, Melek Tan ve ilizyonist Sermet Erkin yer alacak. Star l'de yeni hediye • TV Servisi — 6 haziranda ekranlara gelen pembe dizi Cesur ve Guzel izleyicileri için Star 1, yeni bir sürpriz hazırladı. 1 temmuz pazartesi gününden itibaren Cesur ve Güzel'i yine dikkatle izleyecek olan seyirciler arasından toplam 30 talihli birer AEG Eko Lavamat çamasır makinesi kazanacak. BUGÜN • Pazar Sineması: Çılgın Görev TV1 11.15 Sam, James Bond olduğunu iddia eden biri tarafından kaçınlır. Bond, Ingiliz hükümeti tarafından gorevlendirildiğini söyler ve Sam'den kraliçeye ait bir elması bulması için yardım ister. Filmde Samuel Hull ve Carl Mark başrol oynuyorlar. • NBA Basketbol TV1 18.35 Programda en büyük şampiyonluk adaylarından ikisinin, Chicago Bulls ile son iki yılın şampiyonu Detroit Pistons'ın mücadelesi ekrana gelecek. • Yanşma: Penartı TV2 19.15 Odüllü yarışma programında, noter huzurunda yapılan çekiliş ile tespit edilen iki yarışmacı, kaleci Fatih Uraz'a 5'er adet penaltı atacaklar. Bu bölümün surpriz konuklan ise Nazan Şoray ve Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen. • Sinema: Anne Kaz TV4 21.50 Jet Sterin'in yönettiği filmde Bobby Brovvn, Shelly Duvall, Art Garfonkel, Teri Garr, Dan Gilroy, Debbie Harry, Cyndy Lauper, Pia Zadora ve Paul Simon oynuyorlar. Filmde anne kaz bir masal kahramanıdır. Tekerlemeler ülkesinden gerçek dünyaya gider. • Dizi: Bu Dünvanın Dışından Start 10.30 Babası uzaylı olan 13 yaşındaki sevimli bir kızın maceralannın konu edildiği komedi dizisinde Donna Pescovv, Maurren Flannigan ve Joe Alaskey başrol oynuyorlar. • Sinema: Kızılderili Katliamı Start 11.30 Amerika'nın kuruluş yıllannda hükümetten yetki alarak Siyu kabilesini yok etmek için harekete geçen bir generalin mücadelesini konu edinen 1965 yapımı filmi Sidney Salkow yönetmiş. Joseph Cotten ve Darren McGavin başrol oynuyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog