Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

•50 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/15 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu Akbulut: "Devlet işleri terziye, kuaföre kaldı." Devlete çekidüzen vermek için!.. Gazetede başlık: "Bush'a en pahalı hediye Özal'dan." ANAP'tan lürkıye'ye en pahalı hediye ise ÖzalL. Ekrem Pakdemirli: "Memurun yüzünü güldüreceğiz." Memur bu söze çok gülecektir!.. ANAP, halkı, akşamcı yapmış... ANAP'a ayık kafayla dayanılır mı?.. Yazar Güngör Mengi: "Demokrası savunucuiuğu demeçle olmaz." Bizce demokrasi varsa, savunmaya ihtiyacı yoktur!.. inası Nahit Berker KONGRE AYISI İŞBAŞINDA Iş bitirici Taşafa pantolonundan isyan Yılmaz kabinesinde gösterdiği performans ıle Devlet Bakanı Mustafa Taşar en iş bitirici unvanını hak etti. Semra Özal'ın il başkanı olduğu İstanbul Kongresı'nde yalnız bir delegeyi yumruklayan Taşar, büyük kongrede bakan silkeleyerek açılış yaptı. Ardından, Mesut Yılmaz'ın yanından ayrılmayarak kabinenin oluşturulmasında aktif rol aldı. Arife gününü bayrama bağiayan gece Taşar'ın hareketlıliği baş döndürdü. Cumhurbaşkanı Özal'dan onay alınır alınmaz, ANAP Genel Merkezi ıle Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları personelini görev başına çağırdı. Önce Genel Merkez baştan aşağı temizlendı. Bına eski yönetimın izlerınden hızla arındırıldı, koltuklar, telefonlar, odalann dekorasyonu değiştirildi. GUNUN FÖTOĞRAFI Yukandan bakılsnlar (Fotograf: Banş BU) MOTORIZE STRIPTIZ Alman kadın Danimarka^a soyununca Bayramlarda haber sıkıntısı çekilir. Anadolu Ajansı'nın bayramın birinci günü geçtiği bir haber aynen şöyie: "Danimarka'nın Aalborg kenti yakınlarında arabasına akjığı iki genç otostopçuyu etkilemek -isteyen 51 yaşmdaki Alman kadın, direksiyon başında striptiz yaptı. Polisın verdiği bilgiye göre, Danımarka'ya Kuzey Denizi'nde tekne gezisine çıkan erkek arkadaşını bulmak için gelen Hamburglu kadın, bölge polisine arabasına aldığı ikı genci etkilemek amacıyla soyunarak, giysılerıni ve çantasını yola attığını anlattı. Dehşete kapılan Danimarkalı ikı gencin "üzerindeki her şeyi çıkarırken direksiyon hâkimiyetinı kaybetmemek için haylı zorlanan" kadının "biraz hava almak için" bir mola yerinde durmasını fırsat bilerek arabadan inip kaçtıkları belirtıldi. Polislere. "sadece cinsel isteği kabardığı için" soyunduğunu anlatan kadın, gençlerin niçın koşarak uzaklaştıklarını "bir türlü anlayamadığım" söyledi. Olaydan sonra, üzerinde sadece yüksek topuklu ayakkabılarıyla kalan kadın, çevredekı çiftlik evlerınden birinın kapısını çalarak içeri girmek istedi. Bu "Tanrı misafirıne" yatacak bir yer veren şaşkın evsahipleri, kadın uyur uyumaz polisi aradrtar. Polis sözcüsü, çiftlik evinde buldukları "güzel, akıllı görünüşlü ve rahat" kadının, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Alman sınınna götürüldüğünü, otostopçu gençlerin ıse. "halen koşmakta olduklarının tahmin edildiğinı söyledi." perdeler yıkandı, kapılara yeni yöneticilerin levhaları yapıştınldı. Kapıdaki ziyaretçi kartı uygulaması kaldırıldı, binanın 24 saat açık kalması sağlandı. Taşar, sonra eski Başbakanlık binasına geçti. Genel temızlik yapıldı. Yeni bakanların odalarının tek belirleyicisı yine Taşar'dı. Yılmaz'a en yakın odayı, Güneş Taner'in makamını aldı. Cemil Çiçek'in odasım İlhan Aküzüm'e, Mehmet Keçeciler'in odasını Fahrettin Kurt'a, Kemal Akkaya'nın odasını da Cenap Gülpınar'a tahsıs ettı. Işın Çelebi'nın odasını Cengiz Tuncer'e, Ercüment Konukman'ın odasını Mehmet Çevik'e, Hüsnü Dogan'ın boş duran odasını da Sabahattin Aras'a verdi. Kapılara yeni bakanların ısimlerini yazdırdı. Makam şoförlerine, ertesi sabah bakanları evlerinden almalan için talimat verdi. Tüm bu işler sabah saat 05.00'te bitti. Evine giderek bir duş alan Taşar, yenıden yola koyuldu. Başbakan Yılmaz'ı alıp Küçükesat Camıi'nde bayram namazı kıldı. Önce Yılmaz'ın, sonra da kendisinin kurbanlarının kesilmesine refakat etti. Ardından da Yılmaz'ın yeni kabineyi açıkladığı basın toplantısına katıldı. Taşar'ın, temposuna ilk ısyan da pantolonundan geldi. Pantolonunun arkasının yırtıldığını ancak öğleden sonra fark edebilen Taşar, korumasıyla evinden elbise getirterek, Genel Merkez'de üzerini değiştirdı. Taşar, bayramlaşma törenlerinde de partilileri "hizaya sokma", töreni "idare etme", gerekli tüm anonsları yapma ve Yılmaz'ı öpmek isteyenleri "ekarte etme" görevlerini de aksatmaksızın yerine getirdi. İKİNCİ BAYRAM Kâmran Inan, her zaman bakan Kabinenin Kurban Bayramı'nın ilk günü açıklanması, yeni bakanların evlerinde ikinci bayram yaşattı. Çıfte bayram kutlamayanlardan biri de Kâmran İnan'dı. Bakan, çok buruktu. Inan, kongrede kaybeden ekibin yanında yer almıştı. Mesut Yılmaz'ı "ınce ince" eleştirmişti. Neler dememişti kı; "Üstadım, küçük motora bu kadar gaz vermeyin, patlatırsınız", "Fazla Rize çayı içmeyın midenizi bozarsınız", "biberon diplomasisıyle devlet idare edilmez." Mustafa Taşar, İnan'ın bu sözlerini olur olmaz her yerde taklit etti. Bu taklitler, İnan'ın kulağına da geldi. Arife günü şiddetli bir safra kesesi krizi geçirdi. Kriz etkisini sürdürürken, koltuğuna oturmak üzere Ankara'ya uzun bir yolculuk yaparak geldi. Uykusuzluk ve yorgunluktan ayakta duramayacak hakjeydi, sürekli acı çekiyordu. "Rize çayı" dokundurmasını, kongre öncesi Mesut Yılmaz duymuştu. Yılmaz, İnan'a bir "jest" yapıp, 2 kg Rize çayı gönderdi. İnan'a bu çayı ne yaptığını sorduk. "Kullanıyoruz" yanrtını verdi. Bakanlık koltuğuna oturduğu günün sabahı kahvaltıda bu çaydan içmişti. Taşar, odasına dokunmamıştı, ama araç plakasını değiştirmişti. Taşar, İnan'ın 0007 numaralı plakasını, kabinenin onayı gelir gelmez kendisine almış, İnan'a da 0010 numaralı plakayı vermişti. inan, buna da kırılmıştı, ama ses çıkarmıyordu. İnan'ın tepkisini sorduğumuzda, buruk bir gülümseme ile "çocukluk" dedi. İnan tüm gelişmeleri içine nasıl sindirmişti? "Burası çocuk yuvası değil. Devlet görevinde küskünlük, kırgınlık olmaz. Hissi, duygusal davranmak evde olur. Devlet görevinde akla, mantığa uygun davranmak gerekir" diye yanıt verdi. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK T.C. BOR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ Esas No: 1991 '59 Karar No: 1991/145 Davacı: K.H. Sarak: Hacı Emin Eriştı, Hasan ve Durdane'den olma 1960 D.lu Bor ılçesi Kunkbaşı mahallesi nufusuna kayıılı olup halen Bor Ke- nan Evren Mahallesi Zıraı Donatım Caddesı 5. Sokak No: 20'de ota- rur. evlı, 2çocuklu. okuryazar, sucuk ımalatçısı, sabıkalı, T.C. Islam. Suç: Gıda Maddelen Tuzuğune Avkırılık. Suç Tarihı: 27.11.1990 Tevkif Tarıhi: 31.1.1991 Tahliye Tarıhi: 19.3.1991 Karar Tarihi: 14.5.1991 Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı bulunan sanık hakkında Bor C.Başsavcılığının 1991/33 esas sayılı ıddianamesiyle mahkememue açılan kamu davasının mahkememızde yapılan açık duruşmaları so- nunda. Sanık Hacı Emın Erişti'nin suç tanhinde Bor ilçesi Çakılbahçe mev- kıinde bulunan ımalathanesınde sucuk imal ederek sattığı sucuklar- dan alınan numunelerin yapılan tahlillerınde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporuna gore Gıda Maddelen Tuzuğu'nun 179/c mad- desıne göre laklıt ve tağşiş edılmış oldukları, boylece sanığın Gıda Maddelen Tuzuğune aykırılık suçunu işlemiş olduğu tum dosya kap- samından anlaşıldığından eylemıne uyan TCK'nun 398.402/1.402/ 2.40. maddelen gereğince uç ay hapis 150.000 TL ağır para cezasına mahkumiyetine, uç ay curme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve tıca- retin tatiüne, ışyennın 7 gun kapatılmasına, hukum özeıinın kapat- ma suresı kadar kalmak uzere kapatılan ışyerimn göze çarpan bir yerine yapıştınlmasına, ayrıca tirajı yuzbinın üzerinde bulunan An- kara, İstanbul ve Izmir'de yayınlanan bir veya ikı gazetede ve ma- hallı bir gazetede ilan edilmesine karar verılmiştır. TCK'nun 402. maddesı gereğince ılan olunur. Basın: 29621 SATILIK Halı saha, lokal ve çay bahçesi Tel: 323 11 21 İLAN ANKARA ASLİYE 9. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1988/673 Karar No: 1991/251 ikbUft EdUecek: ŞÜKRAN ŞEN, Gençlik Caddesi 19/3 ANKARA ADVİYE ÖZBAKIR, Sivas Caddesi 84/17 KAYSERİ Davacılar Selami Nazlı ve arkadaşlan vekili Av. Hayati Tuncel ta- rafından davahlar Şükran Şan, Adviye özbakır, Zeki Goncü vs aley- hine mahkememize açılan kanalizasyon geçit hakkı davasının yapı- lan açık yargılaması sonunda. Mahkeraemizden 26.3.1991 gün 1988/673 Esas, 1991/251 Karar sayılı ilamla tesis edilen hüktlrnde Ce- beci Süngübayın Sokak No: 21'de kain 2284 ada 6 parsel sayılı taşın- maan davacılann malıki olduğu, kanalizasyonun Akat Sokaktaki ka- nalizasyon şebekesine bağlanması için geçit hakkı tesisi istemınde bu- lunulmus. Yapılan yargüama sonunda davacılar tarafından açılan da- vanın reddine karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayımından itiba- ren 7 gtlnlük tebliğ müddeti sonunda işleyecek 15 gunlttk yasal süre içersinde davab Şükran Şen ve Adviye özbakır'ın karar hakkında yasal yollara baş vurmalanna, verilen süre içerisinde yasal yollara baş vur- madıklan takdirde karann bu haliyle kesinieşecegi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 29255 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI'NDAN İŞYERİ KAPATMA DUYURUSU Aşağıda adı soyadı belirtilen mukelleflenn işyeri, belge düzenine uymaması nedenıyle, Vergı Usul Kanunu'nun mükerrer 354. mad- desı uvannca 1990 yılı ıçinde bınncı defa 3 gün, ikinci defa 5 gün süre ile kapatılmıştır. İŞYERİ KAPATILAN MUKELLEFİN Adı Soyadı veya unvanı: Isnıail Satmazer Işyerinin Adı veya Unvanı: Satmazer Ticaret (Toptan Bakkaliye) Adresi' Hanedan Mah 35 Sk. No: 64-Adana Kapatma Nedenı: Belge duzenine uyulmaması. Du>urunun Kanuni Davanağı: Bu duyuru 213 sayılı Vergi Usul Ka- nunu'nun 5'nu maddesı hukmu ile aynı kanunun 182 sıra numaralı Genel Teblığı uyannca yapılmıştır. Basın: 28488 PİKNİK PtYALE M.4DRA BENlMDEGOKVtl-\\' AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHA* GÜRSES HESLeĞ PiS P'ıS ÇLZGİLİK KÂMİL MASARACI GARFIELD jm DAVIS TARİHTE BUGÜN MİJMTAZ ARIKAN 30 Haziran tN6İUZL£R,F/LtST/N} (7ERKEDIYORL 1946'De 8U6ÛN, SOHIHSİUZ AOcBİÎ BHHJİİ Dt ftÜOİHİ T£/eKSm. İHGıLIZLEIll&UHYA SMAÇl'HC* (SmULIlAtfDM ALDKlMl FlÜSTİN'DE SİR MANOA YÖHETİUİ KUOHUÇTU. OSUIAULILAR 2AMAUIHDA VÖ£EY£ G£UP Y&ZLEŞMEYE BAŞLAMÇ OLAN YAHUDlLSK, CHJOJMOAAJ HCÇLAHUAYtN A&PL/lie'A KAgflN GÖÇLERJHI CU£PUf!üYOGIX/.S.l>ÜH- YA SAVAÇI 'NIN PATLAMASlYLA, BU GÖÇ OVHİ M >O6UM- LAŞn. SUAUA SARILAN ASAPtAÜ, Y6HET)MD£Kİ İN&- U2L£R'L£ ÇABPIÇMAYA KÜtULDU. IHGIUZLE1Z,EHGELL£- MBYB ÇflUÇTIYSA DA, YAhüPlLSe. 'IN GJ2Ü GİZÜ ÜL- /eeYE &OKULMAS.INI PURDUGAMAtt. FİUSTİN TOP- MtCLARlNM İKİ AYHI D£VLBT OW$We/U4 PLANIA- fH PA İÇLEMEY/tfCS, YAHUPf -ftHAP ÇAT1ÇMASINDA TAMF OLMAK İSTEMEYEM İHGlUZLER SÖi££Y/ TERK EJUEYE KARAR VEgPf.. ÜSKÜDAR 3. SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZÜ ESAS NO- 1990/124 KARAR NO: 1990/555 DAVACI: K.H. SANIK: Şaban Zorba: Huseyın ve Satiye'den olma 1961 doğ. Kas- tamonu, Tosya Sarakman ky, nufusuna kayıtlı, halen Pazarbaşı Mah. Miroğlu sk. Konak Apt. N: 10 Üsküdar adresinde oturur, okurya- zar, evli, sabıkasız, kebapçı T.C. Islam SUÇ: Gıda maddelen tuzuğune muhalefet SUÇ TARİHİ: 11.12.1989 KARAR TARİHI: 16.10.1990 Yukarıda adı yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının netice- sinde, sanığın Selimıye, tskele Cad. N: 65 Üsküdar'daki kebapçı duk- kânından numune olarak alınan lahmacun kıymasmda 1 gr.'da sayılamayacak kadar çok E. Coli ve kuf tespit edılmiş, sağlığa zarar verecek derecede bozulmuş olduğu anlaşılmış. suçu subuta ermiş ol- makla, sanığın eylemine uyan TCK 396. maddesi ve 647 sk. 4. mad- desi gereği 470000 TL. ağır para cezasıyla cezalandınlmasına, TCK. 402 maddesı gereğı curme vasıta kıldığı meslek ve sanatının 3 ay sü- reyle tatiüne, 7 gün süreyle ış yerinın kapatılmasına karar verilmiştir. TCK. 402/2. maddesi gereğı ılan olunur. 20.5.1991 Basın: 29397 BEYOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 990/645 Davalı Erol Aydın, ITU Gemi İnşaat ve Deniz Biliralen Fakultesi Oğrenci Demeği, Beyoğlu, Tarlabaşı Çukur Mah. Dirşe Sokak No. 14/1'de iken halen ikametgâhı meçhul: Davacı. K.H. tarafından aleyhinize açılan derneğin feshi davasm- dan dolayı tum aramalara rağmen adresıniz meçhul olduğundan du- ruşmanın bırakıldığı 17.7.1991 gunu saat 10.30'da mahkemede hazır bulunmanız veya kendınizi bir vekıl ile temsil ettirmeniz, ettirmedi- ğınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ilanen tebliğ olu- nur. 29.5.1991 İLAN Dosya No: 10/5659 (88) Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Esas: 988/781 karar: 991/51 sayılı, 20.2.1991 günlü kararı uyannca idaremize 123.116.—TL pa- ra cezası ödemeye yükümlü Efendi Yılmaz kararda belirtilen adre- sinde buknamadığından mezkür para cezası tahsil edilememektedir. Tebligata esas olacak başkaca bir adresı bilinemediğinden 7201 sayıb Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebhğine ka- rar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 29834
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog