Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M : T A M A M ! Cumhuriyet Pamukbank Telefon Bankacılığında BirNumara : 188 24 24 PAMUKBANK fi 68. Yıl; Sayı: 23988 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 3 Haziran 1991 Pazartesiuo. ııı, oayı. AJTOO ıvurucusu; ıunus ı^auı uvu 1ı_, (KUV datııiı j nauran 1771 raz Bursa'daki mitinge katılan on binlerce kişi Tıaksıdıklain' tepkisini dile getirdi Işçinin'hayır' yürüyüşti/ Türk-Iş'e bağh sendikaların 800 dolayında otobüs tutarak ğ Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, 1991 yılının önceki yıllara 'getirdiği işçilerin yanı sıra mitinge yurdun çeşitli illerinden de ^ Xgöre daha etkin eylemlere sahne olacağını vurguladı ve birçok kişi kendi olanağıyla katıldı. Mitingin bitiminden sonra ^A'Demokrasinin gerçekten zedelenmemesi isteniyorsa erken seçim r "Devrimci Işçiler" yazıh pankart altında yürüyüş yapan bir grubun yciddiyetle düşünülmelidir. İşçi çıkarmalar, sosyal barış ve çalışma çevresini saran çevik kuvvet çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. barışının bozulmasından başka işe yaramaz" dedi. 19. Sayfada Notlar Mitingde hedef | ^ Ş Özal'dı 'HAZtNEYt YEDİLER— tşçilerin yüriıvuşü sıresında "MESS Başkanı TÖ'ye alışamadık", "Gidiyor gidiyor hanedanlar gidi>or", "Kardeş yeğen dediler, Hazi- ne'yi yedller", "Çankaya'nın şişmanı hesap verecek", "Çankay^ şişmanı işçi diişmam", "Padişah istifa" gibi sloganlar ve pankartian dikkat çekti. (Zafer Aknar) ADNAN BAŞTOPÇU BURSA — Uzun zamandır ortalıkta gorunmeyen Turk-lş bu kez Bursa'da duzenlediği 'Haksızlıklara Hayır' mitıngiy- le boy gosterdi. Organizasyon Komitesi'nin belirlediği slogan- ların yerine işçilerin eleştiri ok- larını doğrudan doğruya özal'a yönelttiği görüldü. • 'Işçiler el ele, genel greve' slo- ganını atarak alana gelen ve 'Ka>ga' >azılı bıiyük bo> bir pankart taşıyan bir gnıp en ön- de Nâzım Hikmet'in bez poste- rini taşıdığı için alana girişte di- ğer işçi gruplarının alkışlanyla karşılandı. • Mitıng duzenleyicileri konuş- ma yapılan platforrı uzerine yalnızca TRT kameramanını al- mak isteyince foto muhabirle- riyle tartıştılar. Bir foto muha- biri Turk-lş yetkililerıne, "Alanda hem 'Satılmış TRT' diye bağınyorsunuz, hem de TRT'den başka hıçbir kimseyi platforma çıkarmıyorsunuz. Bu nasıl iş" dıye çıkıştı. • Alanda çeşitli sol dergilerin ve gruplann pankartlanyla yer al- masının Turk-tş yöneticilerini rahatsız ettiği gözlendi. Sık sık yapılan anonsta, "Bu bir işçi (Arkası Sa. 19, Siı. l'de) tamdı Devlet lojmanına roketatar saldırısı KARS • IJdır e 5 •AĞRI Doğubeyazıt DıySlltB» • Sayılannın 13 olduğu sanılan teröristlerle guvenlik güçleri arasında yaklaşık 3 saat süren ve Uçe merkezini savaş alaruna çeviren çatışma sonunda 1 terörist öldü, biri yaralı olarak ele geçirildi, bir komiser yaralandı. Roketatar saldınsında ölü ya da yaralırun olmadığı bildirildi. AĞRI (Cumhuriyet) — Ağ- n'nın Diyadin ilçesine önceki akşam geç saatlerde baskın du- zenleyen bir grup PKK'lı terö- rist, karakolun uzerindeki dev- let lojmanlanna roketatarlarla saldırdı. Saldırı sırasında olen ya da yaralanan olmadığı öğre- nildi. Teröristler Ziraat Banka- 51 ve lojmanın altındaki polis karakolunu da taradı. Terörist- lerle, guvenlik güçleri arasında yaklaşık 3 saat süren ve ilçe mer- kezini savaş alanına çeviren ça- tışma sonucunda, 1 terörist ölü, biri de yaralı olarak ele geçiril- di. Çatışmada bir komiser de yaralandı. Guvenlik guçlerinin teröristleri takibi sonucu Çoban mezrasında çıkan ikinci çatış- mada, ozel tımin kurşunlarına hedef olduğu öne surülen bir kadın yaralandı. . Edinilen bilgiye göre önceki gun akşam saat 22.30 sıraların- da Ağn'nın Diyadin ilçe merke- zini basan ve sayılannın 13 ol- duğunu sanılan PKK'lı terorıst- ler, Diyadin'ın Yenişehir Ma- hallesı gınşınde bulunan polis karakolu uzerindeki devlet loj- manlanna roketatar saldınsın- da bulundular, karakolu da ta- radılar. Saldırı sırasında olen ya da yaralanan olmadığı bildiril- di. Ağrı Valisi Rasim Baş, sal- dırı ile ilgili olarak, "Roketatar mermisinin iki lojman duvan- na, biri de ikinci katın balkonu- na olmak üzere 3 yere isabet et- miş. Çok şükiır ölu ve yaralı \ok. Sadece binanın camları kırılmış" dedi. Daha sonra ilçe merkezindeki Ziraat Bankası şubesini de tarayan teroristler- le guvenlik güçleri arasında si- lahlı çatışma çıktı. Bir teroris- tin ölu, bir teroristin de yaralı olarak ele geçırildıği çatışmada, komiser Huseyin Simitçi de ya- ralandı. Çatışma suresince ilçede so- kağa çıkma yasağı konulduğu ve yasağın gece geç saatlere ka- dar surdüğü öğrenildi. Doğube- (Arkası Sa. 19, Sû. l'de) Köşk'e çıkan Ecevit açıkladı Tarık Aziz'e Ozal'dan davetZiyaret 12-13 haziranda Cumhurbaşkanı'ndan gelen istek uzerine Köşk'e çıktığını ve Saddam Hüseyin'le yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiğini anlatan DSP lideri Ecevit, Özal'ın kendisine, Irak Devfet Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'i 12-13 haziranda davet ettiklerini söylediğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal ile DSP Genel Başka- nı Bulent Ecevit, dun Cumhur- başkanhğı Köşkü'nde biraraya geldi. Ecevit, Ozal'a Irak Dev- let Başkanı Saddam Hüseyin ile yaptığı goruşmeye ilişkin bilgı verdi. Özal'dan gelen istek uze- rine Köşk'e çıktığını ve bu çağ- nya "sevindiğini" dile getiren Ecevit, Özal'ın kendisine Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tank Aziz'i 12-13 haziranda Turkiye'ye davet ettiklerini söylediğini bildirdi. Ecevit, özal ile göruşmesinın muhale- fete mensup bazı partiler tara- fından iç politika malzemesi yapıldığmı, ancak kendisinin devlet ve milliyetçilik anlayışı- nın Saddam'la yaptığı gorüşme hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi vermeyi gerektirdiğini kaydetti. Ecevit, 2 saat suren goruşmede ıç politika konuş- madıklarını soyledi. Ecevit, saat 12.00'de Çanka- ya Koşku'ne çıktı. Özal tara- fından çalışma odasında kabul edilen Ecevit ile Özal arasında- ki sohbet "yagışlarla" başladı. Ozal, Ecevit'in "Karadeniz'de vağışlar başladı" sözıinü, "Yagmur verdiği zararı telafi ediyor" diye yanıtladı. Gazete- cilerin el sıkışırken fotoğraf çekmek istemeleri uzerine Ece- vit, "Sayın Cumhurbaşkanı is- (ArkasrSa. 19, Su. 2'de) Özal'la Ecevit'in goruşme oncesinde birbirierine sıcak davrandıkları gözlendi. (Fotoğraf: AA) î Özal'dan Akbulut'cu Meydanı muhalefete bırakmayın ANAP büyük kongresine iki hafta kala genel başkanlık kulisi Anadolu'ya yayılırken adaylar düzenledikleri gezüerle "delegelerle yüz yüze görüşme" trafiğini sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başbakan Yıldınm Akbulut'a "Önemli olan kongre sonrası. Siz kongre sonrasında meydanlan boş bırakmayın. Yüklenin, muhalefet meydanları boş bulmasın" dediği öğrenildi. 4. Sayfada YILMAZ CEPHESİ: OZAL PARTİDEN ELtNl ÇEKSÎN 4. Sayfada SHP'LİLER HAFTA SONLARI SANDIK BAŞINDA 5. Sayfada 18belde, 1 ilçede seçim yapıldı Muhalefet: 10 - ANAP: 8 Dün yapılan yerel seçimlerde ANAP 8, SHP 4, DYP 3,RP 2 ve MÇP 1 belediye başkanlıgı kazandı. Hatay'ın Belen ilçesinde ANAP başkanlıgı alırken Torbalı'nın 3 beldesinden ikisinde SHP, birinde DYP adayı kazandı. K.Maraş'ın Döngele beldesinde seçim iptaloldu. ANAP'lı milletvekilleri ile bakanların yoğun kampanya yaptıkları seçimlerde, muhalefet partileri "sonucu önceden belli" gerekçesiyle fazla yüklenemediklerini açıkladılar. 53 bin 758 seçmen 171 sandıkta oy kullandı. Dadaş'ta ANAP 3. sıraya düştü. 5. Sayfada • Pahalı hac' fire verdi 650 dolarlık uçak bıletinın fıyatı yüksek bulununca, 75 bin kışılik kontenjan doldurulamadı. 3. Sayfada • 29 üniversrte hayal YÖK'ten kolayca onay alabilecek ıllerin başmda Zonguldak, Denizlı, Balıkesır ve Şanlıurfa gelıyor. 3. Sayfada • Streep'in oyunculuk gösterisi Starl'de 23.45 'teki Sophie 'nın Seçımi 'nde Mervl Streep en güçlu oyunlarmdan sergiliyor. 6. Sayfada • Gandi hanedanhğı 32. Gun'un bu ayki ilk konusu Gandıler. Program TV1 'de. 6. Sayfada • Türkiye'nin BAB çıkarması Batı Avrupa Bırlıği'nin toplantısına Özal kalabalık bir heyetle katılıyor. 10. Sayfada • Koalisyondan korkmak gereksiz TOBB Başkanı Erez, 'Demokrasıye inanıyorsanız, bunu kabul etmeniz gerekır' dedi. Ekonomide • Dünyayı yönetenlerin örgütü Dunya Ekonomı Forumu'nun Türkiye toplantısı 6-7 haziran tahhleri arasında yapılacak. Ekonomide • Deterjan rekabeti fiyatları düşürdü Üretıa kuruluşların rekabeti İzmir'de fiyatları ucuzlattı. Ekonomide • Toni tek başına 4 haziranda tstanbul'da Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ile oynayacağı maçta, futbola veda edecek olan Tonı Schumacher, maçın hasılatını çocuk hastanesi içın bağışlayacak. Sporda • Çınar agaçları, size sevgimiz sonsuz htanbul Ozel Tek Lısesı oğrenalerı ağaçlar ıçın ımza kampanyası başlattı. Arka Sayfada Ahmed Arifin bedeni Ankara'da kaldı, ama şiiri tzmir'den Diyarbakır'a, Bursa'dan Kars'a sevdigi halkıaın şabdamannda dolaşımda. Ahmed Ariföldü Hasretinden prangalar Tek kitabı "Hasretinden Prangalar Eskittim" 1968 yılında ilk kez yayımlandığından beri "korsan" basımlar dışında 25 baskı yapmıştı. Bir kitabı vardı ama ömrünün elli yılını adamıştı şiire. Hem şiire adamıştı hem halkına. "Ben halkımın mazlum, gariban bir ozanıyım" diyordu. Ve ölüm bir sürpriz de Ahmed Arife yapıyordr. Arka Sayfada ÖLÜM, DlNAMİTİ KALBİNDE PATLATTI REFİK DURBAŞ Arka Sayfada ŞİİR DöLU YILLAR Arka Sayfada Öncesi ve sonrasıyla ŞEY H SA İT AYAKLANMASI Kürt Lawrence işbaşında Fransız Bağdat Yüksek Komiserliği raporu: Botan aşiretinden Bedirhan ailesi İngiliz ajanları ile anlaşmış ve İngiliz mandasını kabul etmiştir. Kürt Lavvrence'i İngiliz Binbaşı ile Vali Ali Galip'in Sıvas Kongresi'ni basma planlan UĞUR MUMCU araştırdı ve yazdı 16. Sayfada Özel Okullar Sonılan-Yanıtlan B U G U N 8 . S A Y F A D A aOZJFM UĞUR MUMCU Ahmed Arif... Devrimci ozan Ahmed Arifin prangalar eskiten yüreği, "hayın, karanlıktı gece / can garıp, can suskun" dercesine dün sabah duruverdi. "Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere, Yastığım, ranzam, zincırim, Uğruna ölümlere gıdip geldiğım, (Arkası Sa. 19, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog