Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 29 HAZÎRAN 1991 09.58 Açıhş-Haberler • n I 10.05 Çizgi Sinema: Uçan Gemi Nikolai'nin en çok U hoşlandığı şey pahalı ve değişik armağanlar almaktır. Kızı Alexeya'yı da kendisine en gûzel hediyeyi getiren kişiyle evlendireceğini duyurur. Bu hediye de uçan bir gemi olacakür. «0.55 Haberler ll.OOPalet 12.00 Haberler 12.05 DİZİ: Sevimli Kangni Balayında olduklannı söyleyen bir çift yatlanyla gezerken April, Skipp'yi görûr ve onun derisini elde etmek içın Skippy'yi tuzak kurar. Fakat tuzağa Sonny yakalanır. 12.30 Start (Bugûn köşesinde) 13.00 Haberler 1 3 . 1 0 DİZİ: Ş u t v e G o l Suzde, Pierre'le birlikte bir mağazanın tanıtım kampanyasına katılmaya karar verir. 14.00 Haberler 14.10 Belgesel: Avustralya Kıtası Bu bölümde Avustralya'nm doğu bölgesındeki tropik yağmur ormanlan anlatılıyor. 15.05 Haberler 15.10 Hafta Sonu Programa Ayşe Tunalı. Yaşar özel, Gülşen Kullu, Fatih Kısaparmak ve Zerrin özer konuk olacak. (Akış içerisinde 16.00°da haber bülteni yaymlanacak) 17.15 Genç Çizgi (Aynntılı bilgi yandakı sütunlarda) 18.00 Haberier 18.05 Tarihte Bu Hafta 1 8 . 2 0 DİZİ: S e o f o n i Jacqueline°nin vasiyeti açıklamr, herşeyini Bruno'ya bırakmıştır. Bu sayede Bruno şirket hıssefennın büyük bir miktanna sahip olmuştur. 19.10 Türk Silahlı Kuvvetler Saati 19.30 Yaşayan Şiirimiz Programın bu bölümüne konuk olarak şair Ahmet Tufan Şentürk katılıyor. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Dizi: Cumartesi Cumartesi Ünlü konuklann yer aldıgı sohbet ağırlıklı programda Tele Bulmaca yanşmasına da yer veriliyor. 22.30 Avnıpa Basketbol Şampiyonası Finali 23.55 Festivaide Dün Bugün Yann 00.05 Haberler 00.20 Akdeniz Oyunian 02.00 Haberier 02.05 Caz 03.00 Haberier _ _ _ _ _ ^ _ 03.05 Dizi: Kalbin Sesi (Akış içerisinde 04.01,05.00, 06.00, 07.00'de haber bülteni yayımlanacak.) 07.05 TV'de Sinema: Seven Percent Solution (Akış içerisinde 08.00 ve 09.00'da haber bülteni yayımlanacak) 10.58 Açılış - Lisans Tamamlama Programları 13.00 Avnıpa Basketbol Şampiyonası Yarı Finalleri 15.00 DİZİ: Marco Peder Don Carlos Marco'nun babasını bulur. Antonio da kansına veda edip yola çıkar . 1 5 . 3 0 DİZİ: PoÜS AkademİSİ Akademıli polislerin başı bu defa da bir çocuk çetesiyle derde girmişse de, profesörün yeni icatlan sayesinde onlan ele geçirmeyi başanrlar. 15.50 Tatil Sineması: Holman Kalesinde Katliam (Bugün köşesinde) * 17.30 Son 7 Gün Türkiye 18.00 Belgesel: Kayıp Şehirler 18.50 Geçmiş Zaman Olur ki 19.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 19.15 DİZİ: Adalet Jo Ann ve Peter, Karaıp Adalan'nda bedava tatil yapmak içın bir yanşmaya kaührlar. Rogan ise Arnold Bach'ın yerine geçmeye çalışmaktadır. 20.00 Dûnya Listelerinden 20.30 Bizim Insanlanmız 21.05 Mûziğimizde Kadın (Bugûn köşesinde) 21.30 Mozaik 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler ~ ~ 2235 Festivaide Dün Bugün Yann 22.45 Portreler: Margot Fonteyn - Kapanış (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 19.59 Açılış - Dizi: Yukarıdakiler Aşağıdakiler Bay ve Bellamy aylanmak için lskoçya'ya gıderlerken Hudsonu da götürûrler. 20.55 Dünya Sinemalanndan: Bahar Günleri (Bugün köşesinde) 22.45 Video Müzik Türkiye -Kapanış (Bugün köşesinde) 18.13 Açılış- Gençlik Konserleri 18.35 Çizgi Film: Jem Filmden vazgeçen Jerrice Ba Nee'nin göz amelıyatı için paraya ihtiyaç olduğunu öğrenır. 19.01 Arkası Yann: Yıldızlara Ulaşmak Paulina oğluna ve kocasına kötülük yapmanm yollannı aramaktadır. 19.25 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.45 Belgesel: Bilim ve Teknoloji Sesin müzik ve gürültü olarak insan tarafından algılanması. 20.10 Yanşma: Bir Kelime Bir Işlem 20.40 Pop Saati 21.10 Belgesel: Micro At Work 21.35 Genç ÇİZgİ - Tekrar programı 22.10 Cumartesi Eğleneesi 22.55 Dizi: 21. Jump Sokağı-Kapanış Yüzbaşı Fuller, yazm 21. Sokağın da tatile gireceğini ve herkesin rotasyonla çalışacağını bildirir. 17.58 Açılış - TRT Çocuk Korosu 18.30 Gençlik 19.00 Haberler 19.15 Dizi: Perihan Abla 20.00 Konulann Içinden 20.25 Türk Sineması: Med-Cezir Manzaraları (Bugün köşesinde) 22.00 Haber|er ve tngilizce, Almanca Haberler 22.45 Eğlence: Bir Başka Gece Tekrar program 00.45 Dizi: Bizimkiler-Kapanış 10.00 Açıhş-Haberler 10.05 Çizgi Film: Süperkr 10.30 Dizi: Siyah Yele 11.00 Sinema: Olmayan Ulke (Bugün köşesinde) 12.30 Dizi: Asırlık Efsane 13.30 Stil ( Moda/ Magazin) 14.00 Belgesel: NİI 14.45 Hızlı ve Estetik 15.15 Sınır Tanımâyanlar (Spor/ Magazin) 15.45 Hayatın Cilveleri (Magazin) 16.15 Bob Marley Konseri 17.30 Youngstar Galaxy 18.00 Amerikan Gflreşi 18.55 Dizi: A Takımı 19.50 Star 1 Haber 20.10 Dizi: Genç Politikacı 20.40 Bir Cumartesi Eğleneesi 22.10 Ahmet Uğurlu Şov (Bugün köşesinde) 22.40 Star 1 Haber 22.45 Simon ve Simon 23.45 Sinema: Suikast Oyunu (Bugün köşesinde) 01.25 Gece Jimnastiği / Star 1 Haber TV2 PORTRELER: MARGOT FONTEYN 22.45 Balenin ünlu yorumcusuTV Servisi — "Portreler" dizisinde klasik ve modern balenin önde gelen yorumculanndan ün- lü lngiliz dansçısı Margot Fonteyn'in sanat ya- samı, onu tanıyanlarla yapılan röportajlar ara- cüığıyla anlatılıyor. Asıl adı Margaret Hookham Fonteyn olan sa- nat çı, 18 Mayıs 1919'da Reigate, Surrey'de doğ- du. Şanghay'da Georgiy Gonçarov'un Londra'- da Serafima Astafiyeva Aleksandrovna'nın öğ- rencisi oldu. 1934'te Sadler's WeUs Bale Oku- lu'nda öğrenim gördü. Aynı yıl Vic-Wells Bale- si'nde "Fındıkkıran" balesinde sahneye çıktı. tlk önemli rolü 1935'te F.Asbton'ın sahnelediği "Rio Grande" oldu. Bir yıl sonra Ashton'ın "Perinin Öpüşü" adlı yapıtında başrole çıkan Fonteyn, başlıca klasik bale yapıtlannda yer al- dı. 1937'de yüdız dansçıhğa yükselen Fonteyn, klasik yapıtlarda, özellikle "Giselle"de Giselle, "Kuğu Gölü"nde Odetta-Odile, "Uyuyan Gii- zel"de Prenses Aurore rollerinde kusursuz tek- niği ve olağanüstü müzik duyarlılığıyla göster- diği olağanüstü başanyla dikkati çekti. 1954'te Kraliyet Dans Akademisi'nin başkan- lığına getirilen Fonteyn, 1959'dan sonra da Kra- liyet Balesi'nde konuk sanatçı oldu. Aynca dün- yanın çeşitli bale kuruluşlannda çalıştı. Sayısız turaeler gerçekleştirdi. 1960 başında Rudolf Nu- reyev ile birlikte Royal BaUet'te çalışmaya baş- ladı. Bu sanatçının sürekli eşi oldu. Bu başanlı işbirliği yaygın övgülerle karşılandı. Böylece Fonteyn'in basanlarla dolu ikinci sanat yaşamı başlamış oldu. Bu dönemde Margot Fonteyn "Korsan", "Marguerite ve Armand", "Romeo Juliet", "Kayıp Cennet" gibi yapıtlarda büyük başarı- lar elde etti. Londra, Avustralya, VVashington, TRT yapmılan 'Televizyon Fııarfnda TRT, yapımlannı tanıtmak üzere önümüzdeki yıl Fransa'nın Nice kentinde yapılacak olan televizyon fuarına katılacak. TRT fuara drama ve belgesellerle katılıyor. AYŞE SAYIN MARGOT FONTEYN — Ünlü tngiliz dansçı- nın sanat yaşamı ekranda. Marsilya, Paris, Londra'da en ünlü bale kuru- luşlannın bir numaralı sanatçısı oldu. Fiziği, üs- tün tekniği, müzikal duyarlılığı ve çizdiği kişi- liklerdeki ustalığıyla 20. yüzyılın önde gelen dansçıları arasına katıldı. 1979'da "prima bal- lerina assoluta" unvanıyla onurlandırıldı. ANKARA— ftalya'nın baş- kenti Roma'da yapüan "Eureka Audivisuel" toplantısında alı- nan kararla, önümüzdeki yıl ilk "televizyon fuan" gerçekleştiri- lecek. Türkiye'nin de üyesi oldu- ğu Eureka'ya üye ülkeler, ulusal ve özel kuruluşlannın işleyişi, programları ve yapısını uluslara- rası düzeyde tanıtma olanağına kavuşacak. "Emporium" adıy- la gerçekleştirilecek fuar, Fran- sa'nın Nice kentinde yapılacak. Eureka Audivisuel'e Türkiye adına katılan TRT TV Daire Başkanı Sedat Örsel, TRT'nin yapım olanakJannın tanıtımına ağirlık vereceklerini söyledi. ör- sel, TRT'nin fuarda, Avrupalı- nın da tanıdığı TRT-INTnin fa- aliyetlerini duyuracaklannı kay- detti. TRT, "Emporium"a, uzun so- luklu drama ve belgesellerle gi- decek. Sadece tanıtım amaa ta- şıyan fuara TRT, "Time Line", "Ateşten Gttnler", "tstanbul'da Bir Aşk" gibi dramalar ve sual- tı belgeselleri, çizgi filmler, mü- zik programlan ile katılacak. Eureka Audivisiul'de alınan ikinci karar, "Avnıpa Televizyon Okulu" kurulması oldu. Türki- ye, Fransa, Hollanda, lrlanda ve Danimarka'nın önerisi, 26 üye Ulkenin kabul oyuyla, bu proje de 1992 yıu içinde uygulamaya geçirilecek. TV Daire Baskanı Sedat Ör- sel, okulun amacmın, ülkelerin birbirlerini tanıyarak habercilik yapması ve habercüiğin belli "te- kel"lerden kurtanlması olduğu- nu söyledi. örsel, "yanlı habercilikten" Türkiye'nin şim- diye değin büyük yaralar aldığı- nı kaydederek "Son olarak Irak- b sığınmacılar konusunda Tür- kiye büyük sıkınülar yaşadı. Türkiye aleyhine bazı ajanslann w gazeteterin aracdıgıyla bir ka- muoyu oluşturulmaya çalışıldı. Bu uvgulamayla ülkelerin bir- birleri habkınrfaH önyargdar da yok edilmeye cahşdacak" dedi. Hollanda'nın Aarhus kentin- de 1992 yaz aylannda oluşturu- lacak okulda, TV kuruluşlannın temsilcileri, Avrupa'nm her ül- kesinden ortak haber üretecek. Bu haberler, ülkelerin özel ya da ulusal televizyonlanndan yayım- lanacak. Yapılacak haberler, CNN'in "Dünya Raporu"na al- ternatif olarak "Avnıpa raporu" adı aJtında sunulacak. Avnıpa Konseyi'ne üye ülke- ler tarafından oluşturulan Eure- ka Projesi, Avnıpa ülkeleri ara- sında her alanda isbirliğini gö- rüyor. Eureka Audivisuel Avru-. pa ülkelerinin televizyon, sine- ma, haber alanındaki isbirliğini amaçlıyor. Kuruluşun en önemli amaçlanndan birisi de Avrupa- ABD'nin sinema, haber ve tele- vizyon alanındaki egemenliğini ortadan kaldırmak. Reklam müziğiyle ünlenenler SİNA KOLOĞLU Fransa, World Music akımı- mn merkezi olurken, bunu dün- ya listelerine kabul ettirmek için değişik yollar deniyor. Bunlann başında en önemli TV kuruluş- lanndan biri olan TF1 geliyor. Orangina meyve sularının rek- lam müziği iİcen TF1 yayınları sayesinde ünlenen "Lambada" "benzerlerini" üretmeye devam etti. Yine aynı kanahn lanse et- tiği Orangina'nın müziği Soca Dance'tan sonra aynı mamulün yeni müziği Ala Li La da liste- lere girdi. Orangina'nın bu ba- şarısı karşısında Schwepps de karşı atağa geçerek reklamında kullandığı EUegibo'yu Marga- reth Menezes'in sesi ile World Music pazanna sundu. TF1 ve meyve suları kanşımı parçaların yarattığı isimlerden ikisi Chico ve Roberta, bu akşam "Lamba- da sendromıT'nun ürünü bir parça, "Frente A Frente" ile ek- randa. Entel disco'cular Pet Shop Boys, yeni albümleri Behavio- ur'dan bir klip ile karşımıza ge- lecekler. Alman Kraftwerk gru- bundan bu yana tuşlu çalgılan en iyi kullanan pop ikilisi ola- rak değerlendirilen Pet Shop Boys, son albümü ile oldukça beğeni topluyor. Genç Çizgi, kliplerin yanı sı- ra söyleşi geleneğ^ni programı- na yerleştirdi. Bu hafta yeni uzunçalarını çıkaran Steve Won- der, İngiltere'de turnede bulu- nan MC Hammer ile röponaj- lar yer alıyor. Orangina meyve snlannın reklam müziği iken ttnlenen lambadadan sonra benzerleri ttretildi. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türkuler ve o>un havalan. 05J0 Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Deniz hava ra- poru. 06.05 Bölgesel yayın. 06J0 Günaydın. 07 J 0 Haberler. 07.40 Bölgesel yaym. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Reklamlar. 1040 Bir şiirin hikâyesi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta so- nu. 11^5 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberier. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haber- ler. 15.05 Hafif müzik. 15.20 Solistler geçidi. 15.45 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 16.00 Ha- berler. 16.05 Turkçe söziu hafıf müzik. 16-30 Türkuler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Okuldan iş hayatına. 17.25 Dilek lcutusu. 18.25 Bölgesel yayın. 1835 Reklamlar. 19.00 Haberler.1930 Çe- şitli müzik. 20.00 Beraber ve solo şarkılar. 20^5 Türkçe sözlü hafıf müzik. 20.40 Türk halk mü- ziği sanatçılarımız. 21.00 Haberler. 21.05 Hafif müzik. 21J0 Şarkılar. 21.40 Türkuler. 22.00 Mcr- cek. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden paza- ra (1). 0035 Günün haberlerinder özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.5S Gece yayıru. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09JJ5 Türkuler. 0935 Çeşitli müzik. 10.00 Külturumüz dilirmz tarihimiz. 1030 Bizden scs- ler. 11.00 Haberler. 11.05 Gençlerle başbaşa. 12.00 Şarkılar. 12J0 Yüce ilkeler. 12.40 Bagla- ma grubundan türkuler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 1330 Geçmişten gunümüze çalgı- larımız. 13.45 Çocuk korolan. 14.00 Sanat der- gisi. 1430 Müzikle gezintiler. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Türkuler geçidi. 1540 Ar- kası yann. 16.00 Türk müziği özel programı. 1630 Fransadan müzik. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. 1730 Erkek- ler topluluğundan türkuler. 18.00 Konulann ıçin- den. 1830 Türkçe sözlü hafıf müzik. 1845 Tür- kuler. 19.00 Haberler. 1930 Soüstlerden birer şarkı. 20.00 Müzik dunyasından. 2045 Türkçe sözlü hafıf müzik. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkülerden bir demet. 2230 Şarkılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 So- listler geçidi. 23.40 Hafif müzik. 2335 Genç so- listler. 0035 Günün haberlerinden özetler. 003S Program ve kapanış. H A D T U 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Minyatür müzik. 10i» New Age dunyasından. 11.00 Şimdi mUzik vak- tidir. 12.00 Haberler. 12.15 Müzik şöleni. 13.00 Müzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Mü- zik mozaik. 15.00Ybrumculanmiz.153O Armo- ni. 16.00 Müzik evreni. 17.00 Haberler. 17.15 Gö- rünüm. 17.20 Günbatımı. 18JW Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Görünüm.19.20 Roman- tiklerden gunümüze. 20.00 Gramofon. 21J0 Gü- nümüzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görünum! 22J0 Oda müziği. 23.00 Müzikte iz bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. K A U T U ^» 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Türkuler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 So- listlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha- berler. 14.05 Solistler geçidi. 1430 Türkuler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerüniz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler. 1630 Be- raber ve soio şarkılar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervam. 1730 Kadınlar faslı. 18.00 Yurttan ses- ler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Program ve ka- panış. POLİSİSTANBUL^v, F r ? ram. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- lan. 09.15 Sevilen Melodüer. 10.00 Müzik Dün- yası. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz tşte Söz. Soüst: Selahattin Alpay. 1130 Bir Solist: Sheena Easton. 1240 Istekler. U 0 0 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Gülay Eralp. 13.15 Solistlerden Bi- rer Şarkı. 1345 Bir Topluluıc: OJvIJ). 14.15 So- listler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. So- list: Yıldınm Gürses. 15.10 Hilal Çelebi'den Şar- kılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Söz- lü Hafıf Müzik. 16.00 Hafıf M.D. Istekleri. 17J» Müzik Oağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Mü- zik Denince. 19.00 Program ve Kapanıs. POLİS TÜRKİYE 0638Acıh$.Prog- ram. V7M T»ÖI Sıbahı. 0745 Enstrümantal Mü- zik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Duru- mu. 0835 tşte Saz Işte Söz. Solist: Selahattin Alpay. 09.00 Sabahın Getirdikleri. 0930 Yol Du- rumu. 0935 FUcrel Kozinoğlu'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Yıldmm Gürses. 11.25 Yuksel Alpdoğan'dan Türkuler. 11.45 Kayıp Ha- berleri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Soüst: AtMâ Atasoy. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 1330 Hafif Müzik Dun- yasmdan. 1440 Yol Durumu. 1445 Türkuler Ge- çidi. 15.15 Hilal Çelebi'den Şarküar. 1535 Mü- zik Dagarcıgı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 So- listler Geçidi. 16.40 Hüseyin Çakır'dan Türku- ler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17 JO Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. YURTİÇİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BURSU VERİLECEKTİR 1991-1992 öğretimyılında yüksek lisans doktora veya buna eşdeğer öğrenim öğrencisi olanlardan Ata- türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kunımu bağlı kuruluşlan adına (6) öğrenciye mecburi hizmet karşılığı burs verilecektir. Yüksek lisans bursu en çok 2 yıl, doktora veya buna eşdeğer öğrenim bursu 4 yıl verilir. Bursu Verecek Aranacak Lisans Burs Verilecek Kurum Burs Konuları Öğrenim Dalı Oğrenci Sayısı Atatürk Araştırma Atatürk, Atatürkçülük, Atatürk İlke ve Tarih Merkezi İnkılâpları, Milli Mucadele TC tarihi. Türk Dil Kunımu Tarihi Türk Lehçeieri Yaşayan Türk Lehçeieri Türk Tarih Kunımu Yakınçağ Tarihi A ü k Külü G l İ i l Türk Dili ve Ed. Türk Dili ve Ed. Tarih Türk Dili ve Ed. 1 (Master) 1 (Master) 1 (Mastert 1 (Master) 1 (Mas+Dok) ç ğ Atatürk Kültür Gaspıralı İsmail Bey'in İstinbul Türk Ay- Merkezi dınlân üstünde uyandırıcı etkileri. Değişen sosyal bünyesinde Ailenin eşler Türk Dili ve Ed. 1 (Mas+Dok) arasında güç ve otorite oluşumunun çocukla- nn yetijmesi ve yaratıcı gücü üzerindeki etkisi. ARANACAK ŞARTLAR: 1— 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlan taşımak, 2— Mülâkat tarihinde 30 yaşmdan büyük olmamak. BAŞVURU: Istekliler aşağıdaki belgelerle 27 Eylül 1991 tarihine kadar ilgili bağlı kurulus başkanlıklanna başvura- caklardır. 1— Kurumdan aluıacak form, 2— Özgeçmiş, 3— Nüfus cüzdanı aslı veya örneği, A— Yükseköğrenim diploması veya noterden onaylı örneği, 5— Yükseköğrenim süresince aldığı derslere ait notlaruı dökümü ile basan ortalamasuıı gösterir dekan- lıkça önaylanmış belge, 6— Yüksek lisans, doktora ve eşdeğer öğrenim öğrencisi olduğunu gösterir belge, 7— (4) adet vesikalık fotoğraf. MÜLÂKAT: Adaylar mülîkata katılmak üzere 4 Kasım 1991 gunü saat 10.00'da basvuruda bulunduklan kurumlarda hazır bulunacaklardır. Başvurular, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi için Atatürk Bulvan N o : 225 Ka- vakhdere / ANKARA Türk Dil Kunımu için, Atatürk Bulvan N o : 217 Kavaklıdere / ANKARA Türk Tarih Kurumu için Kızılay Sokak N o : 1 Sıhhiye / ANKARA adreslerine yapılacaktır. Basın: 28517 HAVA ASTSUBAY ADAY ADAYI ÖĞRENCtLERE DUYURU 1. Hava Astsubay sınıf okullanna girmek üzere 17 Arahk 1990 - 22 Şubat 1991 tarihleri arasında basvuruda bulunan ve basvurulan geçerli sayılan ögrencüerden 7 Nisan 1991 tarihinde yapüan ÖSS'ye kaulmış lise, teknik lise, öğretmen lisesi, ticaret lisesi, motor meslek lisesi ve endüstri meslek liselerinin asagıda belirtilen öğrenim kollan için belirtilen TABAN ve üstünde PUAN ALAN öğTenciler MÜLA- KAT (GÖRÜŞME) sınavlanna katüma hakkını elde etmişlerdir. Ötrenim kolu Fen Edebiyat Tîcaret Elektronik Elektrik Taban paaa 133.000 130.000 122.000 105.000 133.000 Öğrenim koln Makine Motor tş makineleri Makine ressamlığı A. Yapı/lnşaat/Yapı/Yapıcüık Tabao poma 117.000 129.000 105.000 122.000 122.000 2. Basvurulan geçerli sayılan ÖN LİSANS (Meslek Yüksek) okul Ögrencilerinden 6-13 Mayıs 1991 tarihleri arasında Kayıt Kabul ve Sınjflandırma Kunıl Başkanlığı'nca gönderilen bilgi isteme formu- nu zamanında ve istenen tüm bilgileri gönderenlerden; meslek lisele- rinde okudukları öğrenim kollannı bitirdikten sonra meslek yüksek okullannın aynı öğrenim koluna devam edenlere MÜLAKAT (GÖ- RÜŞME) sınavına katüma çağnsı yapılacakur. 3. Görüşme sınavlan 8 Temmuz 1991 ile 19 Tenunuz 1991 tarihle- ri arasında HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI (GAZt- EMİR / IZMÎR) smav merkezinde, yapüacaktır. 4. Bu sınavlara katüma hakkı kazanan oğrencilere GÖRÜŞME SI- NAV TARİHLERİ İLE KİMLİK KARTLARI, bildirdikleri adres- lerine, Haziran 1991 ayı içinde gönderilecektır. 5. Belirtilen TABAN PUANLARIN alünda puan alan ve ikinci maddedeki koşullan tasımayan ÖN LİSANS (MESLEK YÜKSEK) okulu öğrencilerine KAZANAMADINIZ duyunısu yapümayacak- tır. Bu duyuru aynı zamanda KAZANAMADINIZ duyunısu yerine geçecektir. 6. Görüşme sınavlarında basarüı olan öğrenciler "ASKERl ö ö - RENCİ O L U R " kararu Sağlık Kurulu Raporu almak üzere ASKE- Rl HASTANELERE gönderilecektır. 7. Kayıt ve kabul konulannda aynntılı bilgi, görüşme sınavını ka- zanan öğrencilere, Askeri Hastanelere gönderilirken verilecektir. İLGİLİLERE VE KAMUYA DUYURULUR. HAVA TEKNtK OKULLAR KOMLTTANUĞI GAZİEMİR İZMİR Basın: 28942 TRTMe yeni yayın dönemi • ANKARA (Mak Ajans) — Televizyonun üçüncü yayın döneminin ilk ayı olan temmuzda TV3'te toplam 26 yabana film ekrana gelecek. Filmler yine pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü izleyicilere sunulurken, çarşamba günleri 'Komedilerden' kuşağj yerine bir ülke fılmine yer verilecek. Temmuz ayında bu kuşak Fransız filmlerine aynldı. Salı günleri yine 'Unutulmayanlar', perşembe 'Klasiklerden', cuma TV Filmi, cumartesi 'EMlııya Sinemalarından', pazar ise 'Westernler' yayına girecek. Yeni TV aktancılan • ANKARA (ANKA) — Erzincan, Adıyaman ve BingöFde beş televizyon aktarıcı istasyonu hizmete girdi. FTT Cîenel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Erzincan Çayırlı ilçesine kurulan 50 watt gücündeki TV1 program aktancısı, VHF bandı 11. kanaldan yaym yapan Erzincan Kemah'a kurulacak TV2 program aktancısı UHF bandı 2S>"uncu kanaldan, Adıyaman Besni'ye kurulacak 100 watt gücündeki Karakeçi TV2 aktanası ise UHF bandı 22. kanaldan program yayımlayacak. BUGÜN • Start TV1 12.30 Programın bu bölümünde Ingiltere Açık Ralli Şampiyonası'na dahil Galler Rallisi ekrana gelecek. Şampiyonamn ikinci etabını oluşturan bu yarışta, Subaru Legacy RS ile yanşan Colen McRae ve Ford Sierra Cosworth ile yarışan Russel Brooks arasındaki birincilik mücadelesi izlenecek. • Tatil Sineması: Holman Kalesi'nde Katliam TV2 15.50 Amerika'daki kuzey-güney savaşı sırasında çok önemli bir konumda bulunan Holman Kalesi, kuzeyli Albay Pembroke'un elinden, güneyli Binba$ı Ward'a geçmiştir. Bir süre sonra Pembroke, kaieyi yeniden ele geçirmek için bir çapulcu takımı ile yola çıkar. Tonino Valeri'nin yönettiği filmin başrol oyuncuları James Cobunı, Telly Savalas ve Bud Spencer. • Mûziğimizde Kadın TV2 21^5 Programa Soprano Elena Kenber ve piyanist Jan Salay katılıyorlar. Kenber kendisiyle yapılan söyleşiden sonra piyano eşliğinde Uç eser seslendirecek. • Dünya Sinemalarından: Bahar Günleri TV3 20.55 Avusturya yapımı fılmde Beethoven'i çok az tanıyan ve ona hayran olan Schubert, yayımcı Diabelle sayesinde Saray Operası'nda Tenor Vogl'ı tanımak fırsatını bulur. • Video Müzik Türkiye TV3 22.45 Programda geçen hafta birinci bölümü ekrana gelen New Kids On The Block konserinin ikinci bölümü yaymlanacak. Countdown bölümünde ise Hi Five, George Michael, Tellyfish, Color me Badd, Massive, Lenny Kravitz, Dr. Alman Snap, Seal, The Sacados yer alacak. • Türk Sineması: Med Cezir Manzaralan TV5 20.25 Mahinur Ergun'un yönettiği fılmde Kadir İnanır, Zuhal Olcay ve Yılmaz Zafer başrol oynuyor. Finans dünyasının öne gelen isimlerinden birinde işe başlayan genç bir kadınla kuruluşun başkanı arasındaki ilişki konu ediliyor. • Sinema: Olmayan Ülke Stari 11.00 Petule Clark ve Cathleen Nesbitt'in başrol oynadıklan filmde Peter Pan'a olan hayranbğı nedeniyle umulmadık maceralara sürüklenen küçük Miller'in öyküsü konu edilivor. • Ahmet Uğurlu Karsı Şov Stari 22.10 Ahmet Uğurlu ve arkadaşlarının rol aldıklan programın 'Belden Aşağı Bayağıhğa Karşıyız' adlı bölümü ekrana gelecek. Çocuklann cinsel eğitimlerindeki yetersizlik ve sümüklüböceklerin seksüel . hayatlarına değiniliyor. • Sinema: Suikast Oyunu Stari 23.45 Bir grup kolejli genç, oyuncak tabancalarıyla birbirlerini öldürme oyunu oynarlar. Bir gün silahlarda gerçek kurşun vardır. 1982 yapımı filmin başrol oyunculan Robert Carradine, Linda Hamilton ve Perry Lang.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog