Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 EKONOMİ 29 HAZÎRAN 1991 DÖVİZ KURLARI 29 Hariran 1991 DAvran Gmsı 1 ABODolan 1 Alman Marto 1 toustnbaOobn iMçftaFran» 1 Fransız Ff»H> 1 HotMdt Ftorini 1 isveç Kraou 1 isvıçre Frangı 100 Italyan Lıret 1 Japon Vem 1 Stodin 1 SArabıstaı FSyai Alıs 4330.32 2389.80 3327.42 116.31 705.84 2122.92 66219 2784 77 321.48 3143 7029.84 1154.66 »VE Sanş 4339 00 2494 59 3334 09 116.55 707 25 2127.17 663.52 2790.35 322.12 31.49 7043.93 1156.97 EfekOf Akş 4325 99 2387 41 3270 85 114 34 70513 2120.80 655 57 278199 316.01 3112 7022 81 1125.79 Efektıf Satış tüPRUKMI 4352 02 S 1.8120 Alman Mafta 240177 S 6 1350 Fr Frangı 3344 09 116 90 709.37 2133 55 665 51 2798 72 323.09 3159 7065.06 1160 44 S 2 0397 Hol Ftonnı S 1.5550 Isv Frangı 11347.01 Ital. Lıraü İ 137 78 Japon Yenı $ 3.7503 S Afib.ftyali £1.6233$ BORSADA tâtku 3587.38 11M.1S Swi (Önceki) Bileşik endeks. 3590 37 Malı endeks: 3081.67 Sınaı endeks. 3903 62 »IMMMIJIS 3U2J3 (Önceta) Bileşik endeks: 3569.03 Mali endeks: 3075.87 Sınaı endeks: 3872.66 ManaÇjm AnaddtıCam Bîgfı; OtttsOoJjn SJtatl Yıymc* SOte»_ _ _ TmSıoora TDqtNnk TJnNL Tn Kutsan Toor*K**l TS.K.B (BU) TunaTjea THV T.Tutarç Uj*S«ran* taM VKol F ttılıım «nslopan 910» 9900 2050 3060 5800 ım 18600 4150 2200 2000 2700 J150 •200 5500 NM 5500 1050 1850 8000 IM ım 2300 1HM S3O0 V» iim 3600 1250 10250 I7M t» ur» n* 1500 1600 6300 130000 4750 14» «50 UH 3900 MM «00 20X 7000 7500 1MM 3150 2150 3250 DM 5500 410000 Z700 M 7300 tm 16250 MM 2300 mst 5600 «•» 1150 3000 4500 1550 6000 1650 BugMu dû** 91000 I7M 5700 2000 «200 3050 5500 17250 2100 m 2000 2650 3150 8200 MM 5300 57M 5300 1050 1650 2300 111M 7800 1I7M 3600 17M 1200 10250 17» «a M7M 17* 1500 1550 125000 «600 14» uoo 3ZM 3700 MM «Mi 1850 MM 7200 1MM 3150 2650 16000 2300 1ZZM 1100 4300 1Z2M 1550 6000 1600 BugûnMJ «nyütert 92000 MM 5800 21U 8300 rm 3200 5500 41M 18000 2200 Mi 2000 2700 3200 8200 J1M 5500 5500 1100 1650 2350 11JM 7600 MTM 3600 1MI 12S0 tOMO ım Mi 1HM M 1550 1SO0 125000 112M «00 1SN 4400 3750 1900 7200 «MM 3200 2650 «250 MM 2300 1 * 7 » 1 M 1150 4400 1MM 1550 İ1M 6000 1650 BugCnkû tapm; 91000 IMM 5800 2000 8200 3050 5500 18000 2100 Mİ 2000 2650 3150 8200 »IM 5500 57M 5500 1050 2300 11ZM 76O0 1T7M 3600 1200 10250 1500 1S50 125000 Mİ M 1 1 » 1«M 4750 1MI 4400 MM 3700 HM 47M 1900 •7M 7200 MM 3150 »M 2650 16250 2300 1100 4400 1MM 1550 HM •000 1650 111» 4256 «500 13400 4İ11M 111350 177Sİ 2772i 186550 200 2447M 1900500 7S2940 4500 2000 4600 Z722 3200 37*40 1» 1» 1305090 21! 1» 2100O 1 * 1000 7*419 M61İ 1*12» 600 6100 21400 15100 80050 300 85175 1100 MM 1800 174» 11M 12200 1 1 M 2800 ZMM 23000 274M 17S4M 7490 15000 10000 2500 50500 4350 30271 Ençoksta. »1000 5800 MM 2050 8200 3100 5500 «IM 17750 2200 875 2000 2710 31» 8200 «1M 5300 I7M 5500 1060 1660 2350 112M 7600 U7M 1MM 117M 3600 17M 1200 102SO 17» m 1BM 875 1500 1600 125000 4750 14M 4400 J2M 3700 MM 1850 72O0 M» 3150 2650 16250 2300 127M 1100 4400 \zm 1560 İ1M 6000 1660 0(111». 91444 İ7M 5792 au nm 2065 12M6 MM 3085 5500 47M 1747 17710 2176 175 2000 2676 3155 8200 an 5388 m» 5400 1050 M*M 2tM 1650 2325 112M 7600 SMM 5711 1S7M 2*11 3600 17*1 1206 10317 17» m 11111 M2 1505 1599 125000 4748 UM 4400 »72 3718 1872 2MM Mti 7200 1*211 3156 ım 1SM2 2650 16243 MZ1 2300 1105 4360 12O1 1550 MM 6000 164» YATIRIM bMMnro-1 l, Ya*nm-2 işYanm-3 IsYUnıM I ^Mmı-6 nMoıvi Mrton-2 ıttribn-3 lİHfeM kaetion-5 kteatttt-1 İdBatiiM ktısat W 3 ktısat %M İkfisat Mttra Rn GanntiMnm-1 Gannt YStnm-2 GartttlnmJ EsoankFon 1 EsbwkFon2 EstnkFon3 YISYHnnF. YKBSMkF. YKBHseF. YKBKamuf YKBLİlotF. YKBKtfimF. YKBDomF. YKBKİpMF. YKBAkMF. \fttaf Fon-1 tetaffon-2 VMof Fon-3 VttfHtee VMDİkyıfaı \MIFon4 n*ankB*K Dqt»kF«nt» rmünFon-1 Tûöıfon-2 M t u Fon-1 MtsuFon4 firansFon-2 FratFon-3 FhmsFoM Hnsns Fon-S anatRn-1 Zkasi fdn-2 Znat8aş*Faı ZtotFoM H * Fon-1 Hafcftm-2 PamukFaı Pımukrtsse Emtak Fon-1 Eftttk Rn-2 knpKFan-1 imM<Fon-2 TotekFon SOmarFoı Dancftm EgeFon KMonmaFon O n * f i » Ortkft» TûrttBrtı fon NttFon EBFon FONLARI 13ÛT87 1103ı89 oaiûffl rcouo 0M890 «nv 27IB» 070» oaouo «ffiJM 0İ0UB 2USM 1 1 . 1 2 » 22.»87 1003» CDJSO 3Qfl53Û 290391 iaiw 3in» iura> 0Z.1U7 onaa oraasB oroass 0703» cu»» mouo ttOSSO CBTJ688 24JÛ4» « 1 0 » 22JH90 issax 144)690 2aOE88 1004» 28JBSO 0 4 J D 7 » 101230 15ir» 20«89 2007» «12» 2DJBS0 05.11» oaio» MffiSO 14IE90 2O0a90 Bi.rı» mmsc 02JJ150 210&9Û 22JJ150 «07SO 02.0240 04Ü&90 2&Oİ9O 0UE90 0&OS90 071K90 HÜ&90 27IBSO 034B90 0S.11SO 01Ü190 icıaıo 2O000 10000 Kiûoo «000 10661 aseo assB 11290 «000 İ784 M06 9S86 atn asre 1731 «437 9336 1209 « 3 6 «000 «000 «477 9.7» 1713 4795 1£93 1828 1294 «000 1542 «000 4&279 «444 9994 İSH «000 «057 20558 KIDTI 11021 «000 40000 «000 1956 10428 9556 toooo 10.100 »000 «ooo «000 11J8? 10357 1Q724 «469 «000 mooo 10086 9962 1OO00 10405 10M» 10000 ıoooo moos «000 «000 10000 10000 «000 Mb 81311 51M9 21.466 «033 1S254 61£68 san» 27467 24.666 11965 51«53 42.415 aa«20401 15.65 61684 2SB91 15311 «889 «627 64331 21.427 14346 51244 45.470 6S543 45.204 317(2 45.256 11283 14.708 MD64 4S694 TA41Z 21SH 14542 «2TI 13986 4X1117 54581 1&40B 4 5 . » 12B54 163B92 11814 24 272 20662 12646 13İ99 24036 17904 taS47 raoi 23J67 17336 24195 16345 19910 14630 18£99 0117 16S40 18.456 11495 16.162 16.751 1&825 «112 13970 13673 13586 13059 Z7HUİM •-^ 81416 51473 21.494 18.H4 15.276 61.7*0 sam27499 24S95 11946 51924 42.473 20222 20429 15.174 63.771 25503 15331 «816 «643 64.417 21.450 14338 58.296 45526 64523 4&2S2 38.795 45303 «307 14.705 14180 45.747 116878 21401 14332 «279 14001 40137 54B21 «396 45ı220 12J88 163896 «840 24320 20692 12.719 13623 24JB4 17913 1&866 17320 23383 17939 24214 16355 19943 1&B53 «720 13127 «661 «472 «515 «180 «760 6846 «136 O9B5 1300 asas 13ZF2 uim -m-m 013 *73 013 QC 014 0.12 0.11 0.12 a-o -016 014 014 013 Û14 013 014 -Û73 014 067 015 013 an aos an ae-156 013 014 an ac -002 068 012 040 013 •007 037 0.11 005 007 •006 0.12 0.12 012 013 020 015 058 a«•013 006 O« 011 007 002 008 006 017 015 an008 013 009 oio an 005 013 015 ûn 005 014 010 EkonomininpatronUy bakan olmadan önceyazdığı kitapta maaşlann yan yarıya eridiğini rakamlarla ortaya koymuştu Maaş erimesine Pakdemirli tescîlîEkoaomi Serrisi — Ekonominin ye- ni patronu Ekrem Pakdemirli, memur maaşlannın son 15 yüda yan yanya, as- gari ücretin de yüzde 60 oranında eri- digini belirledi. Pakdemirli, bu erime- de ücret ve maaşlar üzerinde yapılan kesintilerin çok ağırlaımasıııiD payının büyük olduğuna dikkati çekti. Bakan olmadan önce "Ekonomimi- zin 1923'ten 199O"a Sayısal Görilnümü" kitabında Pakdemirli, memur ve işçi- lerin içinde bulunduğu durumu ve ma- aş ve ücret aşınmalannı ortaya koyu- yor. Kitabrnın bir bölümünü maaş ve ücretlere ayıran Pakdemirli, 1963-90 yülan arasında asgari ücretteki aşınma- mn yüzde 60*1 bulduğunu saptadı. Pak- demirli'nin kaleminden maaş ve ücret- lerin 1963-90 arasındaki seyri özeüe şöyle: Memurlann GSMH'den aldıkları pay azaldı. 1978 yılında GSMH'nin yüzde 9.3'ünü alan memurlann bu payı 1985'te yüzde 6.9'a düştü. Toplam nü- fus içinde memurlann sayısı arttı. 1975 yıünda her 100 kişiye 15.1 memur dü- şerken 1990'da bu, 23'e yükseldi. Me- mur sayısı artarken konsolide bütçeden memurlara ödenen pay 1975'te yüzde 8'den 1978'de yüzde 9.3'ten, 1985'te yüzde 4.6'ya, 1988'de yüzde 5.0'a geri- ledi. 1989'da yüzde 7.3 ve 1990'da yüz- de 9.1'e yükseldi. Ama sayı artmasın- dan dolayı memurun pastadan aldığı pay beürli bir dönem için küçüldü. 1975 yüı sabit fıyatlanyla 1975'te Memurun eline geçen net maaş VZ3 OIAN OLMASI 6EREKEN 63 6465 666768697071 727374 7576777879 80818283 84 85 8687 888990 150 Kamu kesimi işçi ücreti NET0CRET OUMASI GEREKEN 63 64 65 66 67 686970717273747576 77 78 79 8081 8283 84ÖS übül888990 Maaş maliyeti ve 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 9774 1175.4 1244.1 1304.1 1372.8 1474.8 16485 2287.7 2663.7 27474 29649 3765 5333 6421 8372 12351 18090 26367 32100 44900 57070 81000 84180 108870 173250 289200 716400 1462500 MMtf 776.1 905.1 952i 9973 10335 1125* 1114.5 1500 1723 1766 1883 2262 3064 3574 4451 6654 9465 12346 18414 25222 33870 56220 74250 95970 147720 245700 594600 1184610 net maaş MHsıımk. 776.1 807.9 8421 986.4 1067.7 1154.1 12495 1430.4 1832.4 22344 28041 37695 4575.0 56841 72000 104310 17409.0 341700 49590.0 644700 83160.0 129030.0 188970.0 26496O0 380670.0 639660.Û 1058490.0 17648100 Mtks 100.0 112i) nao 101.1 9b\8 975 89.2 104.9 94.0 79ü 672 60.0 67.0 629 615 635 544 36.1 37.1 391 407 436 393 36.6 385 38.4 56.2 67.1 70.400 olan yılhk brüt maaş, 1980'de 48,300, 1985'te 31.300 TL'ye geriledi ve 1990'da yapılan iyileştirmeler sonucu 7.600'e geldi. Buna karşüık büyüyen ge- lir pastası memur maaşlanna yansıtı- lamadı. 1975 yılında ortalama maaş fert başına düşen milli gelirin 5.3 katı iken bu 1985'te 2.08 kaüna ve 1990'da 3.% katına kadar geriledi. Bir başka deyişle memurun 1975 yılında bütçeden aldığı maaş, 1990 yüına gelindiğinde yanlandı. Işçiler: 1969 yılında uygulamaya ko- nulan asgari ücret tam 13 kez belirlen- di ve her defasında GSMH'den aldığı pay küçüldü. 1969 yılında aylık asgari ücret aylık GSMH'nin 1.8 katıydı. Bu oran 1982'de 0.82'ye, 1990'da ise 1.01'e düştü. 1969 yılından bu tarafa kadar kişi başına düşen GSMH cari fıyatlar- la 1412 kat arttı. Buna göre asgari üc- retin netinin 1990 yılında 670.890 TL olması gerekirdi. Halbuki 1990 sonun- da vergi iadeleriyle birlikte net asgari ücret 265.000 TL oldu ve aşınma payı yüzde 6O*a vardı. 1%3'teki ücreüer 100 kabul edildiğinden 1987 yılındaki üc- ret aşınması ytkzde 5O'ye vanyor. 1990 yılında ise reel anlamda ücretler yüz- de 35 artış kaydetti. 1963'ten 1971'e ka- dar ücret aşınması gercekleşmezken bu tarihten 1989'a kadar net ücret gerile- di. 1990'da yapılan toplusözleşmelerle ücretler olması gereken değerin üzeri- ne çıktı. Ekrem Pakdemirli, "Memur maaş- lannın reel olarak azalmasında kesinti oranlanmn artmasının önemli payı bu- lunduğuna işaret etti. Pakdemirli, brüt maaştaki vergi yükleri ayru kalmamış ve 1980'li yülarda artrruştır" dedl Pak- demirli bu kesinti oranımn büyüklüğü- nü şu raf&mlarla ortaya koydu: "Kamu kesimi işçi ücreti 1963 yıün- da gündelik brüt 20.51 TL, neti 17.20 iken briltle net arasındaki fark 1972 yı- lından itibaren açılmaya başladı, 1987'de ise en yüksek duzeyine çıkû. Pasta payı sabit kalsa idi ücretin gün- lük maliyeti 1987 yılında brüt 10.060 TL net 8.437 TL olacakü. Brüt yönün- den ücretin maliyeti 10.375 TL, neti ise 5.910 TL görünmektedir. Demek ki ke- sintiler çok ağirlaşmıştır!' Sinop Cam Fabrikası Iştençıkartma uygulaması tş-Sendika Servisi — Si- nop Cam Fabrikası'ndan 24 haziranda imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından 40 işçi işten çıkartıldı. tşten çı- kartma uygulamasımn süre- ceği ve çıkartılanların sayı- sının 100'ü bulacağı tahmin ediliyor. Sinop muhabirimiz Cen- giz Demirel'in haberine gö- re işbaşı yapmak için önce- ki gece vardiyaya gelen işçi- lerden 35'ine işten çıkartıl- dıkları bildirildi. Gece saat 24.00 sıralarında işçilerin fabrika önünde oturma ve üretime başlamama eylemi- ne geçmeleri üzerine fabri- kaya gelen jandarma ekip- leri 3 sendikacıyı jandarma aracı içinde uzun süre alı- koydular. Sendikacılar daha sonra serbest bırakıldılar. Kristal-tş Sendikası Genel Başkanvekili Ziya Karade- niz, işten çıkartılanlar geri dönene kadar tüm cam iş- yerlerinde çalışan 13 bin iş- çi ile birlikte tepki göstere- ceklerini söyledi. Memurlar Ankara yolunda Hükümetin öngördüğü temmuz zammına karşı bir süredir çeşitli protesto gös- terileri düzenleyen memur- lar, Ankara'ya yürümeye ha- zırlanıyorlar. Eğitim, beledi- ye, sağlık ve tanm işkollann- da kurulan memur sendika- larınca yapılan ortak açıkla- mada, memurlann hüküme- tin öngördüğü temmuz zam- mmı protesto etmek ve ikti- dara seslerini duyurabilmek amacıyla 2 temmuz salı gü- nü Ankara'ya yürüyeceği bildirildi. Ifeniden yapılannıa beklentileıiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Devlet Planlama Teşki- latı'nın uygulamayla ügili birim- leriyle Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlığYnın dış ticaret bö- lümünü bir araya getirecek olan yeni müsteşarlık, ekonomi bü- rokrasisi arasında yeni beklen- tilere yol açtı. Özellikle üst düzey burokrat- ları yakından ilgilendiren eko- nomideki yeniden yapılanma, başta müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı olmak üzere tepe noktalarında bir dizi yeni kad- ro olanağı yaratabilecek. Başbakan Mesut Yılmaz, hü- kümeti açıklarken yaptığı ko- nusmada DPT'nin uygulamay- la ilgili birimlerinin yeniden or- gütleneceğini söylemiş, ancak Hazine'de düşünülen düzenle- meden söz etmemişti. Ekono- mik cevreler, DPT'nin bölünme- sinin tek başına fazla bir şey ifa- de etmeyeceğini, Hazine'nin dış ticaret bölümünün de aynlması gerektiğini belirtiyorlar. Başba- kan Yılmaz'ın Hazine'ye değin- mesi, o günkü açıklamada Ba- kanlar Kurulu listesi ve diğer ko- nulann ön plana çıkmasına bağ- lanıyor. En önemli müsteşarlık Ekonomik çevrelerin yaygın kanısı, DPT ve Hazine'nin söz konusu bölümlerini- bir araya getirecek müsteşarlığın, ekono- minin en önemli kurumlanndan biri olacağı yönünde. Oluşacak müsteşarlığın ekonominin gün- lük işleyişi açısından büyük önem taşıyacağı, aynca iş çevre- lerinin en çok muhatap olacak- ları bir kurum haline geleceği belirtiliyor. öngörülen düzenleme uyann- ca, DPT bünyesinden teşvik uy- gulama, yabancı sermaye ve ser- best bölgeler başkanlıklan, Ha- zine'den de dış ticeret bölümü Ekonomi şefiııiıı işi zorEkonomi Servisi— Yılmaz hükümetinde ekonominin tek sorumlusu olması kararlaş- tınlan Ekrem Pakdemirli, ekonomik den- geyi sağlamak için nasıl çalışmalı? Pakde- mirli'nin önündeki sorunlar nelerdir? Gün- lerdir Türk basınmda geniş yer alan soru- ların cevabını Finansial Times gazetesi ya- zan John Munay Brawn "PakdemirJi sü- rekli ve güven veriei bir »stemi Cumhurbaş- kanı Turgut Özal'dan bağımsız bir şekilde yüriitmeli". şeklinde yorumluyor. Brawn 25 haziran tarihinde "Türkiye'nin yeni eko- nomi şefı için zorlu görev" başlıkh yaasında yeni ekonomik yönetim hakkında da bilgi veriyor. Yeni kuruian Mesut Yılmaz hükümetin- de ekonominin başına geçirilen Pakdemir- li'nin hem ekonomiye güveni yeniden sağ- laması hem de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan bağımsız çalışabilmesi gerekiyor. Kendisinden önceki bakan gibi Pakde- mirli de bölünmüş ve demoralize olmuş bir bürokrasi ile iş çevrelerinin ve sendikaların artan huzursuzluğu ile karşı karşıya. Yeni düzenlemeye göre daha önceki hükümette iki ayrı bakan tarafından yürütülen Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine de Pakdemir- li'ye bağlanmış durumda. Pakdemirli'yi bekleyen ilk görev ise eko- nomistler tarafından Türkiye'nin artık kro- nikleşen yüksek enflasyon oranına sebep IPakdemirli'nin jhem ekonomik Igüveni yeniden ısağlaması hem Cumhurbaşka- Inı'ndanbağımsız | çalışabilmesi "riyor.* , olarak gösterilen bütçe açığımn kapatılması ile ilgili bir strateji belirlemesi. Pakdemirli'nin kontrolü altında buluna- cak olan Devlet Planlama Teşkilatı içteki fa- iz oranlarımn kısıtlanmasına dayanan yük- sek büyüme hızı politikasını destekliyoT. Buna karşın Rüşdü Saracoğlu başkanlığın- daki Merkez Bankası öteden beri yüksek fa- iz oranlanyla yürütülen sıkı para politika- sını benimsiyor. Buna ek olarak döviz kurlarıyla ilgili uy- gulamalarda da değişiklik söz konusu ola- bilir. Pakdemirli'nin son iki yıldır uygula- nan "güçlü lira" politikasından ziyade de- valüasyon yanlısı olduğu göriilüyor. Ayrı- ca Turk işadamları da bu politikanın ihra- cata zarar verdiği görüşünde. Bu arada mesleki birlikler de beklentile- rine yanıt anyor. Turkiye Tanm Odalan Bir- , -, liği Başkanı Özbek, Pakdemirli ile yap- ^ * üğı görüşmede hükümetten destek ^*J fiyatlarının arttmlmasını istedi. Pakde- ^ p mirli sübvansiyonların AT ile aynı ayar- da olacağını açıkladı. Parti kongresinde görüsülen konulardan biri de TMO'nun çiftçilere olan borçlarının bir an önce ödenmesiydi. Her ne kadar çift- çilere olan borçlann bir an önce ödenmesi kararlaştırıldıysa da TMO gibi borçlu ka- mu kuruluşlarırun yapacak fazla bir şeyi yok. TMO, satın alma işlernlerıni finanse edebilmek amacıyla geçen yd zaten 500 tnil- yon dolar dış borç almış durumda. Pakdemirli'nin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak atacağı ilk adımlar hü- kümetin gelecek yılın sonbaharına kadar görevde mi kalacağını, yoksa TÜStAD'ın yıllık toplantısında da belirtüdiği gibi bir er- ken seçime mi gidileceğini belirlemede ol- dukça etkili olacak. ayrılacak. DPT bünyesinde ik- tisadi planlama, sosyal planla- ma, koordinasyon, kalkınmada öncelikü yöreler, Avrupa Toplu- luğu ile ilişkiler ve Islam ülke- leriyle ekonomik ilişkiler baş- kanlıklan kalacak. DPT'de ha- len dört olan müsteşar yardım- cılığı da planlama müsteşar yar- dımcılığı ve koordinasyon müs- teşar yardımalığı olmak üzere ikiye inecek. Müsteşar ve mekân sorunu Oluşturulacak yeni müsteşar- lığın başına kimin getirilecegi konusu henüz netleşmedi. Ha- len özel sektörde görev yapan DPT eski müsteşarı Yıldmm Aktürk, yeni müsteşarlık için en çok adı geçenlerden birisi. Ha- zine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık Kemal Kılıç'ın da yeni müsteşarlığın başına getirilebi- leceği, bu gerçekleştiği takdirde Hazine'ye yeni bir müsteşar ata- nacağı belirtiliyor. Bakanlar Kurulu'nun yeni dü- zenlemeyi bir süre önce çıkan- lan yetki kanunu uyannca yü- riirlüğe koyacağı bir kanun hük- münde kararnameyle yapması gerekiyor. Ekonomi çevreleri, Bakanlar Kurulu'nun karar aJ- ması ve yeni kadroların oluştu- rulmasından daha önemli görü- len sorunun, mekân sorunu ola- cağını belirtiyorlar. Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlığYnın, Halk Bankası için yapılan yeni genel müdürlük binasına taşın- ması kararlaştırılmıştı. Yapıla- cak düzenlemeyle birükte, bu bi- naya oluşturulacak yeni müste- şarlığm taşınabileceği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın şimdiki binasında da Hazine'nin kalabileceği belirtiliyor. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Universiıemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayüı yasa hükûmlerine göre eleman almacaktır. a) Yardımcı Doçenlh|e lsıekUlerin: Sınava girecekleri yabana dili belirten dilekçekri ile özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlanm kap$a>an bir dosyayı 4 adet haünde doktora belgesinin benzeri ile birlikte ilgili bınmlere teslim edeceklerdi'. b) ögretim Görcvlıüğı ve Uznianhğa lsteklilerin: Dikkçelerini, özgeçmişlermı. bilimsel çalışma ve yayınlannı ilgıLi birimlere teslim edeceklerdir. c) Aıa$tırma Görevliliğine lsteklilerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçeleri ile, mezunıyet belgesinin (Tıbbi genetik bilim dahnda çalıştınlmak üzere) (Goğus Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı) (tnfeksiyon Klinik Immünoloji ve Allerji Bilim Dafa için Çocuk Sağbğı ve Hastahklan Uzmanı) (Nöro-Şirürji Uzmanı olmak) (Argoloji konusuyla ilgili bir Psikiyatri Uzmanı) (mesleki tecrübe ve arşivcilik alanında inceleme ve araşıırma sahibi olmak) (Muessese arşıvkri alamndaki gelışmeleri takip etmek için batı diller; bilmek) onaylı benzeri, nufus cuzdanııun onayb benzeri ve erkek elemanların askerlik betgesi ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. d) Okutmanlığa lsteklilerin: 1 adet fotoğraf ile birlikte başvuru formu doldurmak üzere Rektörlûk Personel Daiıt- si Başkanlığına şahscn müracaat etmeleri gerekmektedir. BaşMirular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılmabdır. Postada meydana gelecek gecikmeier gözönûnde tutalmaz. DUYURULUR İSTANBUL TIP FAKÜLTESI ANABtLtM DAL1 Mikıobiyoloji Psikiyatri tç Hastalıklan Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Çocuk Sağlıgı ve Hastalıklan Nöroloji BioPızik CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESt: Fizyoloji Anesteziyoloji Nöroşirurji Psikiyatri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon EDEBİVAT FAKÜLTESİ Alman Dili ve Edebiyatı Eski Çağ Tarihi Tarihi Devlet Arşivleri Muessese Arşivleri Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili Eğitimi MÜHENDtSLİK FAKÜITESt: Genel Jeoloji Anau'tik Kimya Anorganik Kimya Biokimya Firiko Kimya Organik Kimya Mineroloji-Petrografi ORMAN FAKÜTJESt Orman Botaniği Orman Ekonomisi Havza Amenajmanı Toprak Ilmi ve Ekoloji Peyzaj Mimarlıjı Bölümü Peyzaj Mımarlığı Bölümü FEN FAKÜLTESİ Botanik (Sistematik Boıanik) Botanik (Biıki Fizyolojisi) Nukleer Fizık Atom ve Molekul Fiziği UNVANI Yard.Doc. Öğr.Gör. Uzrnan v Aras.Gör. Araş.Gör. Ya/d.Doç Araş-Gör. Uzman Uzman Aras.Gör. Öğr-Gör. Yard.Doç. Aras.Gör. Yard.Doç. Okutman Okutman Okutman Okutman Yard.Doç. Araş.Gör. Aras.Gör. Araş.Gör. Araş.Got. Yard.Doç. Doçent Araş.Gör. Aras.Gör. Aıas.Gör. Aras.Gör. Ara$jGör. AravGor. Aras.GOr. Araş.Gör. Araş.Gör. Araş.Gör. ADEDİ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Botanık Sistematik Botanik) Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji (Biyocoğrafya Zoocoğrafya ve Bitki Coğrafyası Hâritacısı) Uzman Uzman Uzman 1 1 1 ONKOUMİ ENSTtTÜSÜ ARAŞTTRMA VE UYGULAMA MERKEZİ: SAGLIK HİZMFTLERİ MESLEK HUKUK FAKÜLTESİ: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Medeni Hukuk Uzman YÜKSEKOKULL: ÖğrjGör. Aras.Gör. Aras.Got. 1 (Temel Onkolojı Anabilim Farmakoloji Uzmanı) 1 (Kadın Hastalıklan ve Doğur 1 1 Dahnda çalışacak ECZACILIK FAKtLTESt: Fannasötik Teknoloji Araş-Gör. ÇOCUK SAGLIĞI ENSTrrÜSÜ: Çocuk Saglıgı Anştırma vc Uygulunı Merkezi: Yard.Doç. 1 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan dahnda doç. unvanını almış, acil Pediatri alanında deneyimli doktor) KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ: (Orman Mühendisliği bölümü mezunu olmak) (Mimarlık Fakültesi mezunu, Peyzaj Planlama Yüksek Lisansı yapmış ve yabana dili Ingilizce olmak) (Orman Mühendisliğ'. Bolumu mezunu, Peyzaj Mimarlığı veya Peyzaj Planlama Yüksek Lisansı yapmış ve yabancı dili tngilizce olmak) REKTÖRLÛK: İKTİSAT FAKÜLTESİ: YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ: DEVLET KONSERVATUARI: İŞLETME tşlctme ve Personel Yönetim Organızasyon StYASAL BtLGİLER FAKÜLTESt: Siyaset ve Sosyal Bilimler Siyaset ve Sosyal Bilimler Siyaset ve Sosyal Bilimler Yönetim Bilimleri Yönetim Bilimleri VETERİNER FAKÜLTESİ: Zootekni NOT. Doçemlige atanacaklar daimi • Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Aras.Gör. Yard.Doç. Yard.Doç. ögr.Gör. Yard.Doç. Doçent Uzman l 1 5 3 1 1 İKTİSADI 1 1 1 1 2 1 1 (Kadın sorunlan konusunda doktora yapmış olmak ve Osmanhca bihnek) (TOrkçe) (Ingilizce eğitimi için) ( t n g i l i z c e ) ( A l m a n c a ) (Eğitim Psikolojisı dersleri ile birlikte tngilizce, Fransızca ve Fıansızca Diksiyon derslerini de birlikte vermek üzere). ENSTİTÜSÜ: (Maliye) (Uluslararası Ilişkiler) » (Uhıslararası tlişkiler) (Işletme) (İşletme) (Hayvancıhk Işletme Ekonomisi) statüde görev alacaklardır. Doçentüğe lsteklilerin: Dilekçelerini ve özgeçmişlerini, 1 4 adet haünde doçentlik belgesinin benzeri gerekmektedir. bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan bir dosyayı ile birlikte Rektörlûk Personel Dairesi Başkanlığına başvurmalan Basın: 29414
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog