Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı-91 her Pazar 19.15'de TV2'de! Penaltı'yı kaçırmayın! %% t PAMUKBANK Cumhuriyet jGfonül Üyesi Kartı'nız Pamukbank'ta. Taraftara selam: Işlem tamam! BANK24I Ş L E M T A M A M ! 68. Yıl; Sayı: 24011 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dah,n 29 Haziran 1991 Cumartesi YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 1990-1991 14dalda 15ödülYunus Nadi Ödülleri'ne bu yıl 622 kişi, 920 yapıtıyla katıldı. Seçici kurullar 14 ayrı dalda düzenlenen yarışmada 15 kişiye ödül verdî. 3. Sayfada Ödül kazananlarla söyleşiler, yapıtlarından bölümler Yarm Cumhuriyet Dergi'de mhurıyet FaztmvcDco Partnin yeni ted Cuellar6 önce toprak' diyor Genel sekreterin raporuna destek veren BM Güvenlik Konseyi, dün bir başkanlık açıklaması yaparak Kıbrıs için 'uluslararası herhangi bir zirvenin' şartının öncelikle toprak ve göçmen sorununun çözülmesi olduğunu bildirdi. Diplomatik çevrelerin verdiği izlenime göre 'dörtlü zirve', Türkiye'nin toprak ve göçmenler konusunda adım atması koşuluyla 'dokuzlu zirveye' oranla daha sempatik. ŞEBNEM ATİYAS'ın hatari 9. Sayfada 'NATO ÇERÇEVEStNDE STRATEJlK ÎŞBÎRLlÖt' UFUK SOLJEÜIB'IB haberi 9. Sayfada Terör...Ciııayet ı Şırnak'ta pusu: 5 ölü 2 Soygunda 1 polis şehit Örgütevine baskın: 1 ölü 6ayda 9cinayet ŞIRNAK (AA) — Şırnak'ın Uludere ilçesı Hı- lal bucağı Belediye Başkanı Yakup Kara ile 4 go- revlinin teronstlerin saldınsı sonucu yaşamları- nı yitirdiği bildirildi. AA muhabirinin edmdiği bilgiye göre, Hilal bucağı Belediye Başkanı ANAP'Iı Yakup Kara, dün sabah otomobille ilçe merkezıne giderken Şenoba yakınlannda bir grup teröristin saldırı- sına uğradı. Açılan çapraz ateş sonucunda Belediye Baş- kanı Yakup Kara, makam şoforu Mehmet Ünın ile geçıcı köy korucuları Hamii Kara, Huseyin Kara ve Ahmet Kara ola> yerınde olduler. Istanbul Haber Servisi — Akbank Haznedar Şubesi dun silahlı dört kişi tarafmdan soyuldu. Soyguncularla banka önünde çatışmaya giren Bahçelievler Polis Karakolu'nda görevli polisler- den biri öldü, 2'si yaralandı. Bankanın koruma görevlisi de tartaklandı. Polis yetkilileri, kaçan soygunculann iki büyük torbaya yaklaşık 700 milyon lira doldurduklannı, çatışma sırasında bı- rini bıraktıklannı belirttiler. Çalınan paranın yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Soyguncular, Bahçelievler Izzettin Çalışlaı Caddesi Haznedar Meydanı'ndaki Akbank Şu- (Arkası Sa. 15, Su. 7'de) İstanbul Haber Servisi — Beşıktaş'ta, sol bır ör- gute ait "hucre evi" olduğu belirtılen bir dairede çı- kan silahlı çatışmada, bir kadın, olu ele geçirildi. Dun 19.30 sıralarında meydana gelen ve çevrede panik yaşanmasına yol açan olay, poUs yetkilileri ve görgıi tanıklannın ifadelerine gore şöyle gelişti: Beşiktaş Yenimahalle Kalar Sokak 12 numarada bulunan 3 kath eski bır binanın giriş katındakı daı- renın "hucre evi" olarak kullanıldığı yolundaki ıs- (Arkası Sa. 15, Su. 3'de) BURSA: POLİS, HAMİLE KADINLA KOCASINI ÖLDÜRDÜ 15. Sayfada Türkiye'ye gelmek isteyen Bertin'deki Türkler, Macar Konsolosluğu önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. (Fotograf: AFP) E-5 kapatıldı, Macaristan üzerinden dönmeyehazırlanıyorlar Gurbetçi yoluna savaş barikatı Slovenya ve Hırvatistan'daki kanşıklık yüzünden E-5 karayolunun kapalı olması nedeniyle Macaristan sınınna yönelen işçilerimizin bu ülke üzerinden Türkiye'ye gelecekleri bildirildi. Macaristan'ın Türk işçilerine vize vermeyi kabul ettiği açıklandı. Slovenya Radyosu, Yugoslav uçaklarının Avusturya sınırındaki Maribor kenti yakınlarını bombaladığını duyurdu. Slovenya Enformasyon Bakanlığı da bu bölgedeki çatışmalarda üç Türk'ün öldüğünü bildirdi. 8. Sayfada İstanbul Haber Servisi — Son günlerde yaşlı ve yalnız yaşayan insanlara yönelık soygun amaçlı saldırüar, halk arasında tedirginlik yara- tıyor. tstanbul'da 1991 başından bu yana öldü- rulen genç kız ve yaşlıların sayısı 9'u bulurken fzmir'de de sinema sanatçısı FiHz Akın'ın babası ve uvey annesinın saldırganlarca oldurulmesi ka- muovunda tepkılere yol açtı. İstanbul Cınayet Masası yetkilileri, ozellikle yaşlı kadınlann her gelene kapıyı açmamaları ve çok dıkkatli olma- larını ısterken istanbul Emniyet Mudurü Meh- met Ağar, "Bunlar munferit olajlardır, ama ar- (Arkası Sa. 15, Su. l'dej KBULUTANLATIYOR-1 Madenciye Ozal para verdîrmedî"Madenciye ne kadar bir meblağ daha dağıtabiliriz" diye çalışma yaptık. Sonunda 300-500 milyar Üra arasında ek kaynak daha verebileceğimiz anlaşıldı. Fakat Sayın Özal "Hayır" dedi, "Başka para verilmeyecek. Madenlerin zararını çekemeyiz". Çok tartıştık, ilk defa istifa noktasına kadar geldim. Benim kabinemin üçte birinden fazlası, şimdi Mesut Bey'in kabinesinde. Bir ikisi dışında bu fjeyefendiler, ortak sorumluluk ve vefa ilkesini bir yana itip benim aleyhime çalıştılar. Şimdi ben bunlara nasıl "Şize güvenim var" diye oy veririm ki? Özal Yılmaz hükümetinde Başbakan 1. Yardımcılığı ve ANAP Teşkilat Başkanlığı teklif etti, kabul etmedim. AHMET TIN'ın söyleşisi 4. Sayfada ZEYBEK'TEN MENDERES'E PARTİ KURMATEKLÎFİ 4Sayfada Eski Genelkurmay Başkanı Tonımtay: Gidiş seçime doğru Sade bir yurttaş olarak siyasi ortamı 'gergin' diye niteleyen eski Genelkurmay Başkanı, 'Millet olarak bizi zor günler bekliyor. Türkiye ancak gerçek bir demokrasi ile yükselebilir' dedi. 3. Sayfada Pakdemirli'nin yüksek maaş ve ücret zammı için Cumhurbaşkanı'nı da ikna etmesi gerekecek Memıırun ipi OzaPın elinde8O'li yılların kayıplarının giderilebilmesi için maaş ve ücret zamlarının yüzde 112-190 düzeyinde olması gerekiyor. 1979-90 döneminde memurlann gerçek maaşlan yüzde 39 azalırken ulusal gelirden aldıkları pay da yüzde 51 oramnda geriledi. BtLAL ÇETİN ANKARA — Memurun son 12 yıhn maaş ve ucret tablosu ıç karartıyor. 80*11 yülarda yaşanan yuksek oranlı enflasyonun ucret ve maaşlar uzerindeki tahriba- tının gidenlebilmesi için memur maaşlarına yuzde 112-190 ora- mnda zam yapılması gerekiyor. Maaş ve ücret iyileştirmelerinin kademeh bır plan çerçevesınde bırkaç yıl ıçinde ancak gerçek- leştirilebileceği bildinliyor. Maaş zammıyla ilgili çalışma- lar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanhğı'nda sürdu- rülürken, kesin karann Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın da goruşü alındıktan sonra verile- ceği bildirildi. Maaş zammının guvenoylamasmdan sonra yapı- lacak ilk Bakanlar Kurulu top- lantısında karara bağlanması bekleniyor. Bu arada Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yar- dımcısı Ekrem Pakdemirli'nın ma memur maaşının satın alma daha önce maaş zammının yüz- gucu de aynı donemde 100'den de 20 civarmda tutulması eğıli- 61.3'e ındı. Kamu kesıminde ça- mınde olduğunu yakın çevresı- lışan toplusozteşmeli ışçılerın ne hıssettıren Cumhurbaşkanı ortalama net ucretlennın de aynı Özal'ı da yuksek oranlı zamma sure içinde 82'ye duştuğu görul- ikna etmeleri gerekiyor. dü. Buna gore, asgarı ucretlının Yılhk kalkınma programlann- net gehrinin 1979 yılı duzeyıne da yer alan DPT verilerine da- yukseltilebilmesi için bu vü bek- yanılarak yapılan hesaplamala- lenen > uzde 62'lik enflasyon da ra gore, 1979-90 yıllan arasında dıkkate alındığında en az yuzde memur ve ışçılerin gerçek gelır- 134'luk bır artış yapılması gere- lennde yuzde 40'a varan oran- kıyor. Aynı yontemle memur larda azalmalar oldu. 1979 yıhn- maaşlarına da birincı >arıyılda da 100 kabul edılen asgari ucre- verilen ortalama yuzde 25'lik ar- tın satın alma gucu 1990 yılı so- tışa ek olarak ıkinci yarıyılda da nunda 69.4'e genlerken, ortala- en az yuzde 112'lık bir artış ya- pılması gereği ortaya çıkıyor. Ote yandan, kişi başına duşen ortalama ulusal gelirin 1979-90 donemınde toplam yuzde 26.3 oranında arttığı göz onune alın- dığında memur ve işçilerin ulu- sal gelir paylarındakı kotuleş- menın ise yuzde 50'yi aştığı go- ruluyor. Ulusal gelır payları 1979 yıhnda 100 kabul edıhrse 1990 sonunda bu rakam me- murlarda 48.52'ye, asgari ucret- lide 54 94'e, kamu işçisinde ise (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de) MAAŞ ERİMESİNE PAKDEMİRLİ TESCÎLİ Ekonomlde YENİDEN YAPILANMA BEKLENTİLERİ EkonoiMe EKONOMİ ŞEFÎNİN işt ZOR Ekonomide Bugûn / Bllim Teknik Böcekler kannca dili konuşuyor Dava / 5 Gazeteci Teztel tutuklandı TV2 Portreler / 6 Fonteyn: Balenin ünlü yorumcusu Festival / 7 Bu akşam siz çalıyorsunuz Yugoslavya Balkanlaşırsa... Avrupa'nın ortasında bir iç savaş ya- şanıyor! Ne acı. Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyet- ten ıkisı, Slovenya ve Hırvatistan'ın merke- ze karşı isyan bayrağı açıp bağımsızlıklarını ilan etmeleri ulkeyi tam bir kaosa surükledi. Federal devletın gönderdiğı ordu bıhıkleri, iki cumhurıyetın başkentındekı barikatları yıka- rak kilit noktalardaki dırenişleri kırmaya ca- lışıyor. Daha şimdiden ölü sayısı 100'ü geçti, bin- lerce de yaralı var. Slovenya Savunma Ba- kanı durumu üç sözcükle özetliyor: "Kısacası, Slovenya savaşta..." Ne yazık! Oysa, Yugoslavya Başbakanı Ante Mar- koviç ne kadar iddialı ve iyi niyetli gelmişti (Arkası Sa. 75, Su. Vde) HASAN CEMAL • TRT yapımları Televizyon Fuarı'nda TRT, önumuzdekı yıl Nıce'de yapılacak Televizyon Fuarı'na katdacak. 6. Sayfada • Reklam müziğiyle ünlenenler TVl'dekı Genç Çızgı programında bu akşam, "Lambada Sendromu"nun urunu olan bır parça Chico ile Roberia ıkilısi tarafmdan seslendırilecek. 6. Sayfada • Lenin bir kez daha devrildi Sovyetler Birlıği'nde yermden indirilen Lenın'm heykellerıne dun bır yenısı eklendı 9. Sayfada • Almanya'da malzeme avı Turk firmaları eski Doğu Almanya bolgesmde inşaat firması, malzeme avına çıktı. Ekonomide • Turizm satılığa çıktı Gelecek yıldan da umudu kesen turizmcıler tesıslerinı elden çıkarmanın telaşını yaşıyorlar. Ekonomide • Hedefimiz 60 madalya Dun başlayan 11. Akdeniz Oyunları'na 18 branşta 193 sporcu ile katılıyoruz. Turkıye ilk sınavını bugun beş ayrı branşta verecek. Sporda • Türk futbolcusu güçsüz; niye Turk futbolcusunun, şımdıye dek ıncelenmemış boyutuyla guçsuzluğunun nedenı. Sporda • Sıcak kalplere dikkat Sıcak ve nem oranının aşırı yukselmesı kalp krızı geçırenlerın sayısmt arttırıyor Arka Sayfada • Anadolu'dan Avrupa'ya TV yayını A nadolu Universıtesı, uluslararası bır proje dahılınde A vrupa ulkelerınde eğıtım programları yapmaya başladı Arka Sayfada IstaııbuTda SHPtrafigi 30 haziranda yapılacak SHP il başkanhğı seçimi için Ercan Karakaş karargâhını il merkezinde kurmuş. Karşısındaki diğer aday Kamer Gök, Dilson Oteli'nin lobisinden odalanna kadar yayılan geniş bir alanda çahşıyor. CELAL BASLANGIÇ'ın notları 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog