Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 28 HAZÎRAN 1991 'Elçilik kirası ftdenmiyor' • İZMİR (ANKA) — SHP lzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Viyana Büyükelçiliğimizin bina kirasının üç aydır ödenemediğini belirterek "1980 öncesi iktidarlan her defasında Türkiye'yi 70 sente muhtaç etmekle suçlayan ANAP hükümeti, 60 senti arar duruma düşmüş" dedi. Konuyu bir soru önergesi ile TBMM'ye getireceğini soyleyen Ahmet Ersin, TBMM Başkanı Kaya Erdem'in Macaristan gezisi heyetinde bulunduğu sırada Avusturya ve Macaristan elçiliklerinin somnlarını belirlediğini anlattı. Ersin, bu ülkelerdeki elçilik personellerinin maaşlarının 15-20 gün gecikmeli' ödendiğini, Türkiye"nin uluslararası kuruluşlara katılım paylarını da üç ayı aşkın süredir ödemediğini kaydetti. "Pakdemirli'ye duacıyız" • İZMİR (AA) — MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, erken seçimin 'kaçmılmaz' olduğunu belirterek, "Parti olarak her şartta seçime girmeye hazınz" dedi. Türkeş Muğla'nın Bodmm ilçesine giderken, Adnan Menderes Havaalanı'nda, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkeş, seçimden önce, seçim yasasının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Yeni hukümette, ekonominin Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'ye bırakılmasırun memnuniyet verici olduğunu belirten Türkeş, şunlan söyledi. "Bilimadamı, iyi bir burokrat olan Pakdemirli'nin yararlı hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bunu temenni ediyoruz. Memleketimizin haynna olacağına inandığımız için Pakdemirli'nin başansı için duacıyız!' Bombalara ortak tepki • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — İHD şubesi, Özgür Halk ve Medya Güneşi dergi bürolannın bombalanması tepkiyle karşılandı. HEP ll Başkanı Vedat Aydm ve SP ll Başkanı Kenan Arkış dün düzenledikleri ortak basın toplantısında gelişen ulusal ve demokratik talepleri yok etmeye yönelik saldınların mücadelelerini engellemeveceğini söylediler. Çetiıı toprağa verildi • tSTANBUL (AA) — tstanbul'da, önceki gün ölen Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nihat Çetin toprağa verildi. Prof. Dr. Nihat Çetin için dün t.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde bir tören düzenlendi. Törende konuşan Prof. Dr. Çetin'in öğrencilerinden olan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Çetin'in birçok öğrenci yetiştirdiğini, mütevazı ve iyi bir bilim adamı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nihat Çetin'in cenazesi törenden sonra Süleymaniye Camii'ne getirildi. Burada Çetin'in namazını kıldıran Diyanet îşleri eski Başkanı Tayyar Altıkulaç, Nihat Çetin'in ömrünü son nefesine kadar ilimle değerlendirdiğini belirterek "Bugün Türkiye ve hatta Islam âlemi çok aziz bir varhğını kaybetti" dedi. Prof. Dr. Nihat Çetin'in cenazesi, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Çetin'in ailesi ve yakınlan ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Göztepe'de cinayet • İSTANBUL (AA) — Göztepe'de, itfaiye ekipleri yangın ihbarı üzerine- gittikleri evde bir kadın cesedi ile karşılaştılar. Kadının, 1974 yılında Paris'te düşen uçağın pilotunun eşi olduğu bildirildi. Mehtap Sokak'ta bulunan 5 numaralı binanın 4. dairesinde yangın başladığı ihbannı alan itfaiye ekipleri, hızla buraya hareket ettiler. Eve giren itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürürken evin bir odasında yarı çıplak durumda bir kadın cesedi ile karşılaştılar. Yapılan inceleme sonucu cesedin Mualla Serap Ulaşman'a (45) ait olduğu anlaşıldı. Serap Ulaşman'ın 1974 yıhnda Paris yakınlannda düşen THY'ye ait uçağın pilotu Oral Ulaşman'ın eşi olduğu belirtildi. Eski Başbakan'ın Özal ve Yılmaz'a sert çıkışı göriiş aynlığı yarattı 91lerde Akbuhıt şaşkınlığı91'ler çarşamba günü toplanıp görüş belirleyecekler. Eski Kültür Bakanı Zeybek, güvenoylamasına ret oyu verilmesinden yana. Grubun büyük bölümü hükümete güvenoyu verildikten sonra 'istenmeyen' bakanlann grupta düşürülmesini istiyor. Akbulut'un sözlerini değerlen- dirirken "Başbakan kendi dü- şiincelerini açıklaımş. Benim de düşüncelerim bellidir. Kendisi- ni destekliyonım. Ama arkadaş- lanmızın vereceği karara uya- nnı" dedi. Zeybek, 91'lerin çarşamba günü kendi aralarında yapaca- ğı toplarnıya Yılmaz kabinesine güvenoyu verilmemesi önerisini götürecek. Bu önerinin Akbulut yanlısı Mehmet Kececiler tara- fından da desteklenebileceği be- lirtiliyor. Ancak muhafazakâr grubun diğer önde gelen isimler i Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu'nun ise parti içerisinde sertleşmeye yol açabilecek önerilere kapalı oldukları bildirildi. Çiçek, Cumhuriyet muhabirinin soru- su üzerine, Akbulut'un sözleri ile.ilgili herhangi bir değerlen- dirme yapmaktan kaçındı. Çi- çek, "Sayın Akbulut şahsi gö- ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Eski Başbakan Yüdı- nm Akbulut'un Cumhurbaşka- nı Turgut Özal ile Mesut Yıl- maz'a sert eleştiriler yönelterek güvenoyu vermeyeceğini açıkla- ması 91'Ier arasında şaşkınlığa yol açtı. Akbulut'un yanında yer alan 91'lerin büyük bölümu, Akbulut'un göruşlerinden farklı olarak, Yılmaz hükümetine gü- venoyu verilmesi, ancak "isten- meyen" bakanlann daha sonra grupta düşürülmeleri eğilimi ta- şıyorlar. Akbulut'un yanında yer alan eski Kültür Bakanı Na- mık Kemal Zeybek ile az sayı- daki milletvekilinin ise Yılmaz hükümetine güvenoyu verilme- mesi goruşunde oldukları öğre- nildi. Akbulut'un "hükiimete gü- venoyu verilmemesi" görüşu, 91 'ler arasında fazla destek bu- Iamadı. Zeybek, Cumhuriyet muhabirinin sorusu üzerine. riislerini açıklamış" demekle ye- tindi. Tatillerini Didim'de geçiren 91'lerin büyük bölümünün de hükümete güvennyu verilmesi eğiliminde oldukları öğrenildi. Eski Adalet Bakanı Oltan Sun- gurlu ile Akbulut'un yakın des- tekçilerinden ANAP Gnıp Baş- kanvekili Ülkü Gökalp Giiney, Yılmaz hükümetine güvenoyu verilmesi görüşünü savunuyor- lar. Güney, Cumhuriyet muha- birinin sorularını yanıtlarken "Kongre bitmiştir. Partide ye- ni bir yapılanma başlamıştır. Bi- ze düşen görev, hükümeti des- teklemek ve katkıda bulunmak- tır" dedi. Bu milletvekillerinin değer- lendirmeleri şöyle: "— Yeni kurulan hükümet, ANAP hiikümetidir. Bu aşama- dan sonra kongrede usulsüzlük yapıldığını orta> a atarak hükü- mete güvenoyu vermemek, ANAP'a zarar verir. — Yılmaz hükümetinin ıcra- atını gormek gereklidir. Bu açı- dan yeni hükümete güvenoyu vererek şans tanımak lazımdır. — Cumhurbaşkanı Ozal'ın kongrede taraf tuttuğu iddiala- rını ortaya atarak Cumburbaş- kanlığı makamını yıpratmak ve parti içi meselelere çekmek de partiye zararlıdır." ANAP" Genel Başkan Yar- dımcısı Ahmel Karaevli, dün düzenlediği basın toplantısında, Akbulut'un demecine iiişkin bir soruyu şöyle yarutladı: "Genel başkanımız ve Başba- kammız Mesut Y ılmaz'uı da ifa- de ettiği gibi kongre mücadele- si kongre salonunda sona ermiş- tir. Sayın Akbulut, kongrede yaptıgı konuşmada, 'Sonuç ne olursa olsun, partide bir nefer gibi çalışacağım' demiştir. Bu sözleriyle basındaki beyanatı arasındaki çelişkiyi kanıuoyu- nun takdirine bırakıyorum." Semra Özal'ın karşısında ANAP İstanbul il başkanlığına aday olan ancak kazanamayan Fatih tlçesi eski Başkanı Talat Yılmaz, dün bir açıklama yapa- rak "ANAP grubunun Yıldınm Akbulut'u ciddiye almamasını temenni ettiklerini" söyledi. Talat Yılmaz ve arkadaşları imzalı yazılı açıklamada, Yıldı- nm Akbulut'un önceki gün ga- zetelerde yer alan sözlerine iiişkin şu göruşlere yer verildi: "Sayın Akbulut, 'İstanbul il kongresinde benim secilmem halinde Hüsnü Doğan Bey'in genel başkan adayı olacağmı, bu nedenle Hüsnü Doğan Bey'in önunü kesmek amacıyla il kong- resinde Sayın Semra Özal'ın ta- rafını tuttuğunu' beyan etmişlerdir. Evvela Sayın Hüsnü Doğan Bey kongreden önce hic- bir surette genel başkanlıga aday olmak için Semra Hanım'ın adaylığına karşı çıktıgını ifade etmemişlerdir. Sayın Doğan bazı ilkeier sebebiyle karşı çıknus, biz de o Ukelerin doğruluğuna inan- dığımız için ilçe başkanlannın karanyla aday olmuştuk. Sayın Akbulut ise genel başkan sıfa- Uyla tarafsız olması gerekirken kongrede taraf olmuş ve benim sevilmemem için delegeleri teb- dil etmistir. Vani taraf tutmuş ve adil davranmamıştır." Yılmaz, "Akbulut'un şimdi partinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlige muh- taç olduğu bir dönemde koltu- ğu elden gidince adalet ve tarafsızlık kavramlarını hatırla- masını hayret ve üzüntu>le kar- şıladıklarını, A.NAP grubunun da Sayın Akbulut'u ciddiye al- mamasını temenni ettiklerini" belinti. Yeni bakanlara yeni koltuk Mesut Yılmaz- ın liderliğinde ANAP'ın "imaj tazeieme", "vitrin yenileme" ope- rasyonu, bakanlann malcam odalanna da yansıdı. Bazı bakanlar seleflerinin malmm koltnkJannı da kapuun önüne koydnlar. Dün Necatibey Caddesi üzerindeki Başbakanlık binasında bulunan ma- kam odalanmn birindeki masa, sandalye ve kolruklann odadan çıkartılarak yan yana bulunan Başbakanlık ve DPT binasının ka- pısının öaüne yıgıldığı görüldü. Koltuk ve mobflyalar uznn süre kapı önflnde kaldı. (Fotoğraf: Banş Bil) . Cumhurbaşkanı Özal ve Pakdemirli, erken seçime karşı Yılmaz, seçim kararaıı ertelîyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Baş- bakan Mesut Yılmaz, seçim kararını erteli- yor. Yılmaz, güvenoylamasından 1.5 ay son- ra seçim takvüninin belirlenebileceğini söy- lerken ANAP yöneticileri, "Bu konuda ka- ran ANAP'ın oy ibresi belüieyecek. Bir kı- pırdama olursa niçin seçime gidilmesin?" diye konuştular. Muhalefet partilerinin seçim takviminin belirlenmesi konusundaki ısrarlanna kar- şın Başbakan Yılmaz, seçim takvimi konu- sundaki kararlannın eylül ayı sonrasmda kesinleşeceğini belinti. Yılmaz, seçim kara- nnı ahrken, ülke koşullan ve ANAP'ın çı- karlarım gözeteceklerini, seçim tarihini be- lirleme yetkisinin kendilerinde olduğunu ifade etti. Yılmaz, ANAP yöneticileriyle yaptığı toplantılarda da, genel seçimin 1992 kasım ayından önce yapılacağını kesin bir dille acıkladı. Ancak Yılmaz, seçim tarihinin hü- kümet çalısmalanmn başlamasından son- ra ekonomik ve siyasi tabloya bakılarak ka- rarlaştınlabileceğiııi kaydetti. Seçim tarihini belirlemek konusunda acele etmeyeceklerini belirten Yılmaz, bu konunun 1-1.5 ay sonra parti yetkili kurullarının gündemine gele- ceğini söyledi. Parti yöneticileri de, Yılmaz- ın bu sözlerini yorumlarken, Cumhuriyet'e, "Anlaşüan o ki, seçim 1992 kasım ayından önce olacak. Bu kesin. Ama bu yıl kasım ayında mı, yoksa 1992 mayıs ayında mı olur, o önümüzdeki günlerde yeni hiiköme- ün ANAP'ın oy ibresini yükseltebUmesine bağlı. tbre oynatüamazsa seçimi uzaklaştı- nnz. Ama kamuoyunda olumlu bir hava yaratılırsa, neden kasım ayında seçime git- meyelim? Önemli olan yeniden iktidara ge- lebileceğimizin işaretlerini almak" diye ko- nuştular. Cumhurbaşkanı Özal ise, önceki gün bu konudaki bir soruyu, "Benim tah- minim önümüzdeki sene olur. 1992'de olur. Ama bu mayıs-haziran mı, ekim mi? Her- halde kasım değil. Gene bir erken seçim olur da" diye yarutladı. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli de, Izmir'de yaptığı açıklamada, seçimlerin gelecek yıl olacağım, bu yönde hazırlıklar yapıldığını kaydetti. Pakdemirli, "Şu anda programımızda bir erken seçim yok. Seçim- ler gelecek yıl yapılacak" şeklinde konuştu. Muhalefet, en geç gelecek yıl kasım ayın- da yapılması gereken genel seçim öncesin- de, halen TBMM'de boş bulunan 11 millet- vekilliği için de araseçim yapılması gerek- tiğini savunuyor. Yüksek Seçim Kunılu da bir süre önce yapılan bir başvuru üzerine, araseçim yapılması zorunluluğu bulunma- dığını, anayasa uyarınca bu konuda karar verme yetkisinin tamamen Meclis'e ait ol- duğu görüşünü acıkladı. ANAP'ta ise ara seçimin yapılmaması eğilimi ağır basıyor. Bu nedenle de TBMM'de ara seçim tarihi konusunda bir karar almması yönünde bir çalışma ya- pılmıyor. YENİ HÜKÜMET Program hafta sonu okunuyor Meclis'te program üzerine görüşmeler 3 temmuzda, güven- oylaması ise 5 temmuzda yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yardım- cısı Ekrem Pakdemirli başkan- lığında oluşturulan komisyon, hükümet programı taslağına son şeklini verdi. Yılmaz hü- kumetinin programı, 30 Hazi- ran Pazar günü TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Prog- ram üzerindeki görüşmeler 3 temmuzda, güvenoylaması ise 5 temmuzda yapılacak. Başbakan Mesut Yılmaz ile Pakdemirli, yaklaşık 35 sayfa- hk hükümet programını bu- gün yeniden değerlendirecek- ler. Program, yarın toplana- cak olan Bakanlar Kurulu'nda da okunacak ve bakanlann onayına sunulacak. Genel Kunıl'un 30 Haziran Pazar günü yapacağı olağa- nüstü toplantıda da hükümet programı okunacak. Mesut Yılmaz hükümetinin progra- mı, 3 Temmuz Çarşamba gü- nü Genel Kurul'da görüşüle- cek. Bu görüşmelerde siyasi parti gruplarına birer saatlik konuşma süresi verilecek. Program üzerindeki kişisel görüşmelerin süresi 20'şer da- kika ile sınırlandınlacak. Hü- kümet programı üzerinde SHP grubu adma Genel Baş- kan Erdal İnönü, DYP adına da Genel Başkan Süleyman Demirel konuşacaklar. TV 1. kanaldınan da rıaklen yayım- lanacak görüşmelerde, muha- lefetin eleştirilerini Başbakan Mesut Yılmaz yanıtlayacak. Bakanlar Kurulu da ağustos ayından itibaren her çarşam- ba Ankara dışında bir Ude top- lanacak. Bu illerin belirlenme- si sırasında, bakanlann seçim bölgelerine öncelik verilecek. POÜTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİNKAYA Devlet bakanlarının görev alanlan belirlendi Ekonomi tek elde.sözcü çokANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ve devlet ba- kanhklannın görev dağılımları belirlendi. Altı devlet bakanı, hükümet-parlamento ve ANAP ih'şkilerinin koordinasyonuyla görevlendirildi. Başbakan Mesut Yılmaz, dün yayımladığı bir genelge ile Baş- bakanhğa doğrudan bağlı ve il- gili kuruluşlarla, devlet bakan- larına bağlanan kuruluşları ye- niden düzenledi. Devlet bakan- lan Cenap Gülpınaf ve Sabahat- tin Aras hükumet-parlamento ilişkileri, devlet bakanlan Ersin Koçak ve İlhan Akiiziim hükümet-parlamento grubu iliş- kileri, devlet bakanlan Fahret- tin Kurt ve Mustafa Taşar ise parti-hükümet ilişkilerinin ko- ordinasyonu ile görevli ola- caklar. Pakdemirli, parlamentoda hükümet sözcülüğünü üstlenir- ken Devlet Bakanı Vehbi Din- çerler ekonomik konularda, Deylet Bakanı Kâmran tnan da siyasi konularda parlamentoda hükümet sözcülüğünü yürüte- cekler. Devlet Bakanı tmren Aykut da parlamento dışında hükümet sözcüsü olarak görev- lendirildi. Genelgeye göre başbakan, başbakan yardımcısı ve devlet bakanlarının görev dağılımı şöyle: Başbakan Mesnt Yıl- •az: Merkez Bankası, Türki- ye Radyo ve Televizyon Kuru- mu Genel Müdürlüğü, TUB1- TAK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan- hğı, Toplu Konut İdaresi Baş- kanhğı, Kamu Ortaklığı İdare- si Başkanlığı, Sosyal Yardunlaş- ma ve Dayanışmayı Teşvik Fo- nu tdaresi. Devlet Bakaaı ve Baş- bakan Yardıaıcısı Ek- rem Pakdemirli: Parla- mentoda Hükümet Sözcülüğü, Yüksek Planlama Kurulu baş- kanvekilliği, Para Kredi Kuru- lu başkanlığı, dış müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonu, ihracat ve yatı- Devlet Bakaau Mostafa Taşar: Parti genel merkezi ile hükümet ilişkisinin sağlanması. İlgili kunıluşlar: Türkiye Güb- re Sanayi A.Ş. Genel Müdürlü- ğü, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü. Devlet Bakaauj Imren Ayknt: Hükümet sözcülüğü, bakanlıklann basınla ilişkileri- nin koordinasyonu, parlamen- toda hükümet sözcülüğü, Tanıt- ma Fonu'nun idaresi. Bağlı ku- nıluşlar: Basın Yayın ve Enfor- masyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdür- lüğü, Kadının Statüsü ve Sorun- Devlet Bakanı Kam- rân laan: Kalkınmada önce- likli yörelerin genel koordinas- yonu, parlamentoda hükümet sözcülüğü (siyasi konular), GAP Yüksek Kurulu üyeliği. Bağlı kuruluşlar: GAP tdaresi Başkanlığı. Devlet Bakau tlhan Akazüm: Hükümet ve parla- mento grubu ilişkilerinin koor- dinasyonu, gençliğin boş za- manlarının değerlendirilmesi. Bağlı kuruluşlar: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Futbol Federasyonu Başkanlığı. Devlet Bakanı Cengiz Tnneer: Kıbrıs ile ilgili koor- Başbakan Mesnt Yılmaz Merkez Bankası, TRT ve fonları denetimine aldı. îmren Aykut hükümet sözcülüğünün yanı sıra Ekrem Pakdemirli, Vehbi Dinçerler (ekonomik konular) ve Kâmran Inan (siyasi konular) ile birlikte "parlamentoda hükümet sözcülüğü' görevi yapacak. rımlann teşviki, başbakana bağ- lı kuruluşlarda başbakanın ve- receği görevleri yapmak. Bağlı kuruluşlar: DPT Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar- lığı, DİE. İlgili kuruluşlar: Türkiye Kalkınma Bankası, ka- mu bankalan, Eximbank. Devlet Bakanı Fahret- tln Kart: Yüksek Planlama Kurulu üyeliği. Parti genel mer- kezi ile hükümet ilişkilerinin sağlanması. Bağlı kuruluşlar: Diyanet Îşleri Baskanlıgı. ları Genel Müdürlüğü. Devlet Bakanı Vehbi Diaçerler: Parlamentoda hü- kümet sözcülüğü (ekonomik konular), devlet teşkilatının re- organizasyonu, bürokrasinin azaltılması programı ve deneti- mi, mahalli idarelerle merkezi idare ilişkilerinin düzenlenmesi, Yüksek Planlama Kurulu üye- liği. İlgili kuruluşlar: TPAO Ge- nel Müdürlüğü (petrol grubu), Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü (TO- DAİE). dinasyon işleri, istihdamı geliş- tirme, işsizlik, küçük esnaf ve sanayi sektöründe istihdam im- kânlannın geliştirilmesi. Bağlı kuruluşlar: Türkiye Atom Ener- jisi Kurumu Başkanlığı. ilgili kuruluşlar: MPM Başkanlığı, TSEK Başkanlığı. Devlet Bakanı Saba- battln Aras: Hükümet- parlamento ilişkileri. Bağlı ku- ruluşlar: Devlet Personel Baş- kanlığı, Vakıflar Genel Müdür- lüğu. İlgili kuruluşlar: Danıştay Başkanlığı. Devlet Bakanı Ersin Koeak: Hükümet ve parla- mento grubu ilişkilerinin koor- dinasyonu. İlgili kuruluşlar: Türkiye Taş Kömürii Kurumu Genel Müdürlüğü. Etibank Ge- nel Müdürlüğü. Devlet Bakanı Mehmet Çevik: Yurtdışı işçi sorunları- nın koordinasyonu, Bulgaris- tan'dan gelen göçmenlerle ilgili koordinasyon. Bağh kuruluşlar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir- geme Kurumu Genel Müdürlü- ğü. Devlet Bakau Cenap Gnlnuutr: Hükümet ve parla- mento ilişkileri, ailenin gelişti- rilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak. Bağh kuru- luşlar: Aile Araşörma Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. İlgili kuru- luşlar: Türkiye Çimento ve Top- rak Sanayi TAŞ Genel Müdür- lüğü. Devlet Bakanı Blrsel S«amez: Ortadireğin güçlen- dirilmesi konusunda politikalar geliştirilmesi ve koordinasyon sağlanması. Bağlı kuruluşlar: Yüksek Denetleme Kurulu Bas- kanhğı. İlgili kuruluşlar: Türk- iye Demir Çelik tşletmeleri Ge- nel Müdürlüğü. Devlet Bakanı All Ta- lip özdemlr: Çevre Fonu'- nun idaresi. Bağlı kuruluşlar: Çevre Müsteşarlığı, özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Devlet Meteoroloji Îşleri Genel Müdürlüğü. Akbulufu Sırtından Hançerleyen Kim? Eski Başbakan Yıldınm Akbulut, Kurban Bayramrnın bi- rinci ve ikinci günü Güllük'teydi. Turizmde adını pek fazla duyurmayan bu şirin kıyı kasabasında Akbulut, Bakanlar Ku- rulu Başbakan Mesut Yılmaz tarafından açıklandığında şöyle diyordu: — Ben bu kabineyi hiç beğenmedim. ANAP'ın çizgisi de- ğiştirilmek isteniyor. Biz arkamızdan hançerlenmişiz... Akbulut'un dili yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı... Çeşme kumsalında güneşlenen bir ANAP milletvekili Ak- bulut'un demecini okuyunca gülmeye başladı. Yanındaki- ne gazeteyi yüksek sesle okumayı sürdürdü... Akbulut, tüm bakanlan tek tek eleştiriyordu. Dışişleri Ba- kanlığı'na getirilen Safa Giray için Akbulut şu yorumu ya- pıyordu: — Burada özal'ın ağırlığı var Dışişleri Bakanı olan arka- daşımız tam Körfez krizi sırasında istifa etmişti. Bunu hatır- latmakta yarar var... ANAP milletvekili haberin bu bölümünde durdu ve-sdyle dedi: — Evet doğru, tam Körfez bunalımı sırasında istifa etmiş- ti Safa Giray... Diğeri söze girdi: — Kadıköy'deki delege seçimleri yüzünden mi istifa et- mişti yoksa hükümetin tutumu nedeniyle mi? Oteki, "Orası biraz karışık" deyıp ekledi: — Cumhurbaşkanı'nın tavrını begenmediği için istifa et- mişti. Çünkü Safa Bey, Milli Savunma Bakanı olarak ordu- nun Kuzey Irak'a karşı bir operasyona sıcak bakmadığını bi- liyordu... Diğeri yanıt verdi: — Cumhurbaşkanı, Safa Bey'i fazla tutmaz anladığım ka- danyla. Üstelik yabancı dili de iyi değildir. Neden Dışişleri Bakanlığı'na getirildi? Bu soruya yanıt verilmedı... Akbulut, Güllük'te Bakanlar Kurulu listesini tek tek ince- lemiş ve kararını vermişti: — Ben eski başbakan olarak bu hükümete güvenoyu vermem... Namık Kemal Zeybek Akbulut'u sonuna dek destekleye- cegini söyleyip "Ben de sizin yanınızdayım" diyerek şöyle sürdürmüştü sözlerini: — En azından tavır koyarız. İp inceldiği yerden kopsun... Bakalım ip inceldiği yerden kopacak mı? Biz hiç sanmıyoruz. Ama sananlar var... Kimler mi? Başta Akbulut ve Zeybek. Arkalarında oldukları sanılan 80-90 milletvekili. Ancak Mesut Yılmaz çok rahat. Başbakan, güvenoyu sc- runu olmadığını söylüyor. Belki Akbulut, Zeybek ve 20-30 kadar ANAP milletvekili oylamaya katılmaz. Hepsi o kadar... Akbulut'un yakın çevresi ise bunun tam tersini düşünü- yor. Akbulut'un önceki gün yaptığı çıkışın en az 60-70 ANAP'lı tarafından desteklendiği belirtiliyor... Yıldınm Akbulut'a yakın bir milletvekili "Eğer hava böyle sürerse, hükümet güvenoyu alamaz" diyor ve ardından da şu görüşü ortaya atıyor: — Eğer bizden 57 arkadaş yeni kabineye muhalefetle bir- likte 'ret' oyu verirse hükümet düşer... Soruyoruz: — Siz inanıyor musunuz buna? Yanrtı "neden olmasın" oiuyor. Bu kez üsteliyoruz: — Demek siz de Yılmaz kabinesine ret oyu vereceksiniz? Bu noktada panikliyor. Gözlerinde bir şaşkınlık belirtisi açt- ğa çıkıyor... — Yok... Yok... Ben öyle demek istemedim. Çeşitli varsa- yımları sayıyorum size... Evet, Akbulut'un peşinde kaç kişi var? Çeşme kumsalındaki iki ANAP milletvekiline sorarsanız, "beş on kişi" ya çıkar ya çıkmaz. Gerisi kuzu kuzu Meclis'e gelip oylamaya katılır. Mesut Yılmaz hükümeti güvenoyu alır. Akbulut da kendi söylediği gibi "sırtından hançerienmiş olarak" yeni hükümete ret oyu verir. Çünkü Akbulut, han- çerin kimin elinde olduğunu biliyor artık. Anadolu insanı erken yatar, geç uyanır... Umutsuzluk Çembermı Kırmak İcin Parola: ANKARA İşareti: ÇANKAYA HİKMETÇETİNKAYA Kitapta yer atan yazıların tümû artık gidici olan ANAP iktidarının ve yazgısı ANAP'ın vartığıyla bütünleşmiş Çankayalı'nın gerçek kimliğini yansrtan otaylann mozaiğini oluşturuyor. SEL YAYINCILIK Narlıbahçe Sk. No: 8 K. 4-46 Cağ^oğkı-İST. Tel: 511 10 05 İLAN İSKENDERUN KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1989/6 Karar No: 1991/2 Davacı Divap Ünlü vekili Av. Kenan Yuksel taranndan davaular Elbina, Adle, Madlen Zirek, Cemile Azman, Neda, lili, Niva, Loris, Vera, Olga, Leyla, Mari, Aleksandra, Mari, Corcet, Duat ve Hint aley- hine Karahüseyinli köyü 2577 ve 2578 parsellcrin kadastro tesbitine itiraz davasının mahkememizde yapılan açık duruşmalan sonunda: Yargılama esnasında yukanda adlan yazılı olan davaUann adre*- leri tesbit edilememiş ve adlanoa ilanen davetiye tebliğ edilmesine; ~~ mende duruşmalara gelmediklerinden, yargılama gıyaplannda rülmüş olup mahkememizce davacının davasının kabulüne, nizalı sellerin davacı Divap Ünlü adına tapuya tesbit ve tesciline, masrafla- rın davalüardan tahsiline karar verilmiş olup, iş bu karar metninin gazetede yapılacak ilan tarihinden itibaren 15 giln içerisinde temyiz edilmesi aksi takdirde kararın kesinleşeceji hususu karar yerine lca- im olmak Ozere yukanda adları yazıJı olan davalılara ilanen tebliğ olunur. SATILIK 1988 model 37.000 km. Ford 2000 GLS 42.000.000 TL Tel.: 512 05 05/485-486
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog