Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

OUMHURÎYET/14 SPOR 28 HAZÎRAN 1991 11 Akdeniz Oyunlan bugün Atina'da düzenlenecek açılış töreni ile başlıyor 3 kıtadan3500sporcukapışıyor11. Akdeniz Oyunları, bugün Atina'nm 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek nuhteşem bir törenle başlayacak. Törende Monaco Veliaht Prensi Albert ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Samaranch da bulunacak. Yaklaşık 3500 sporcunun katılımı ile gerçekleşen dev spor organizasyonu, 12 temmuz günü yapılacak kapanış seremomsi ile sona erecek. 18 ülkenin sporcuları 15 gün boyunca 23 spor dalında mücadele edecek. ATÎNA (Cumhuriyet) — 18 ülkeden yaklaşık 3500 sporcunun katıldığı 11. Akdeniz Oyunlan, bugün Atina'nın 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda düzenle- necek muhteşem bir törenle başlayacak. 3 kıtada yer alan 18 Ülkenin binJerce sporcusu, yaklaşık 15 gün boyunca kür- süye çıkabilmek için mücadele edecek. Oyunlann amblemıne ilgıbüyük Spor Servisi — Olimpiyatlardan son- ra dünyanın en önemli spor organizas- yonu olarak gösterilen Akdeniz Oyun- ları'nın bu yılki maskotu şirin bir yu- nus balığı. Yunanlı grafik tasarımcıla- rının büyük çabalar sarfederek yarat- tıkları bu denizden zıplayan tayfa şap- kalı yunus balığı oyunlar boyunca tüm spor tesisleri ile kamp merkezlerinin duvarlarıru süsleyecek. Bu maskot, özellikle hediyelik eşya üreticilerinin ye- ni gözdesi haline gelirken, oyunların başladığı şu günlerde tüm Yunan genç- liği, uzerinde bu şirin yunusun resim- lerinin bulunduğu tişörtleri giyiyor. 11. Akdeniz Oyunları'nın bu şirin masko- tunu tamamlayan amblem ise Yunan mitotojisinden esinlenerek oluşturul- muş. Yunan mitolojisindeki deniz tan- nsı Poseidon'un üçlü mızrağı ile Ak- deniz çevresindeki üç kıtayı simgeleyen üç haikadan oiuşan bu amblem, deniz- den zıplayan tayfa şapkalı yunus balı- ğı ile ilgi çeken bir göruntü oluşturu- yor. A TİNA NOTLARI Yunanistan'm 6 kentinde sporcular 12 temmuza kadar 23 spor dalında yarısa- caklar. Baskent Atina'da atletizm, bisik- let, yüzme, atlama, sutopu, tenis, halter, golf, masatenisi, binicilik, yelken, güreş, boks, voleyboi, cimnastik, atıcılık, judo, eskrim ve eltopu müsabakalanyla futbol finalleri yapılacak. Basketbol karşılas- maları Selanik'te, futbol eleme maçlan Patras, Girit, Larissa ve Selanik'te, kü- rek ve kano yanşları da Yanya'da ya- pılacak. Oyunlarda yann boks, judo, binicilik, yüzme ve cimnastik dallannda müsaba- kalar gerçekleştirilecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Baş- kanı Juan Antonio Samaranch ve Mo- naco veliahtı Prens Albert'in de katılma- sı beklenen açılış töreninden önce boks dalında tartılar yapılacak ve kuralar ce- kilerek Türk sporculannın rakipleri belli olacak. Oyunlara, Yunanistan, Fransa, tspan- ya ve İtalya düzenlenen 23 dalda da ka- tıhyorlar. Açılış töreninde Yunanistan Devlet Ba- kanı ünlü besteci Mikis Theodorakis de bir konser verecek. Türkiye; oyunlarda atıcılık, atletizm, basketbol, binicilik, boks, cimnastik, futbol, güreş, halter, eltopu, masateni- si, tenis, yelken, voleyboi, yüzme, judo, karate, okçuluk ve sembolik olarak da golf dallannda toplam 193 sporcu ile mücadele edecek. Turkiye; özellikle halter, güreş ve ju- doda favori ekipler arasında gösteriliyor. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi sporculan kadrosunda bulunduran hal- ter takımımıan 25-30 arasında madalya kazanacağını söyleyen Halter Federasyo- nu Başkanı Arif Nusret Say, "7 sıklette 10 sporcu ile mücadele ediyonız. Kesin- liklc bronzu kabul etmiyorum. Tüm sporcularımızdan allın ve gümüş bekli- yorum. Özellikle Halil Mutlu, .Naim Sü- leymanoğlu, Fedai GüJer, Ergun Baunaz, Muharrem Süleymanoğlu, Ali Eroğlu ve Erdinç Aslan iddialı isimler" dedi. Gureş Milli Takımı'nda da serbest stil- de tlyas Şükruoğlu, Ahmet Ak, Ali Ka- yalı ve Mahmut Demir'in altına ulaşa- cak kapasitede olduğu kaydedildi. Gü- reş kafile sorumluları grekoromende de madalyaya yakın olduklarını söylediler. Geniş güvenlik önlemleri abndı STELYO BERBERAKİS ATİNA — 11. Akdeniz Oyunlan'na ev sahipliği yapan Yunanistan bu buyuk spor organizasyonu için tamı tamına 8 milyar drahmi (160 milyar TL) harcadı. Bugun başlayıp temmuzun 12'sine dek sürecek dev organizasyon için tüm kamu personelini göreve çağıran Yunan hükümeti özellikle konuk kafilelerin korunması için güvenlik teşkilatını alarma geçirdi. Oyunlann yapılacağı salonlar ve sporcuların kaldığı olimpiyat köyünde çoic sayıda rcsmi ve sivil poiisin görev yapması dikkat çekiyor. Aynca sporcu kafileleri ve görevliler de polis refakatinde kente inebiliyorlar. Yollarda da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı öğrenilirken spor tesislerine girenlerin genis bir aramadan geçirileceği de belirtildi. Türk kafilesinin kamp yaptığı merkez ise eski bir askerı tesis. OyunJar için bir iki ufak değişikliğe uğrayan tesiste yeterli çalışma olanağının bulunmaması kafilemizde huzursuzluk yarattı. Özellikle judocular, halterciler ve güreşçiler salon bulunmaması nedeniyle antrenman programını aksattılar. Bu durum da teknik adamlan küplere bindirdi. Futbol takımımızın eleme maçlannı oynayacağı Patras kenti ise şu sıralar Yunanistan'm en sıcak yerlerinden biri. Teknik Direktör Fatih Terim, bu havanın kendileri için büyük dezavantaj olduğunu söyledi. Terim, "İnşallah raaçlar başlayana kadar hava serinler" dedi. Dünya ve olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu Atina'da büyuk ilgi görüyor. Daha havaalanında Yunanlı sporseverlerin hücumuna uğrayan Naim'e "cep berkülü" adı takıldı. Naim de hafîf sakatlığına karşm podyumda altın için .. ,,< mücadele edeceğini belirtti. Atina'da bir araya gelen Akdeniz Oyunlan Fcra Komitesi, 1997 Akdeniz Oyunlan'nm ttalya'da duzenlenmesine karar verdi. Yapılan oylamada Tlınus ve Valencia ile çekişen Italya'nın Bari kenti 31 oy alıp 1997'ye ev sahibi oldu. 1993 Akdeniz Oyunlan ise Fransa'da yapılacak. Bu akşam yapılacak açılış toreninde, Türk kafilesi, erkeklerde kırmızı ceket, beyaz pantolon, kırmızı beyaz çizgjli gömlek, kırnuzı kravat, beyaz ayakkabı ve beyaz çoraptan olusan kıyafet, bayan sporcular da kolları ve yakasında kırmızı çizgiler bulunan beyaz ceket, beyaz etek, kırmızı saç bandı, şapka ve beyaz ayakkabından oiuşan kıyafetleri ile geçit resminde yer alacaklar SIKIKORUMA — Akdeniz Oyunlan için Atina'da bulunan kafilemiz Yunan polisi tarafından sıkı bir şekilde korunuyor. Yüzme takımınnı antrenmanında bile Yunan polisi takımımı- zı sıkı koruma altına aldı. (Fotograf: AA) BASKETYORUMAHMET KURT Averaj hesabı Yan final, finalden önemli midir? Pekiyi ya grup karşılaş- malan, grup karşılaşmalan finalden ve yan finalden daha önemli olabilir mi? Olamaz elbette ama bizim TRT "yapar ve olur." Avrupa Basketbol Şampiyonası'mn grup karşılaşmalannı naklen yayımlar, yan finalleri ise özetler. Final mi? Finali banttan yayımlar. îşinize gelirse!.. "lşine gelip" TV3'te carşamba günü yayımlanan Fransa- Yunanistan grup karşılaşmasını izleyenlere bir basketbol bil- gi sorumuz var. Sorumuzu ancak maçı sonuna kadar izleyenler yanıtlayabilirler... Bilin bakalım neden karşılaşmanın sonun- da maçı 12 sayı farkla kazanan Yunanistan üzülurken, Fran- sa seviniyordu? "Averaj hesabına göre Yunanistan yan final şansını yitirmiş, Fransa ise sürdüniyordu" mu dediniz? Bra- vo! Maçı anlatan Avni Küpeli'nin tüm şasırtmalanna rağmen doğru yanıtı buldunuz... Maçı izlerken Yunanistan'mfinalşan- sını yakalayabilmesi için kaç sayı farka gereksinüni olduğu- nu hesaplayamadmız ve maçın tadını çıkaramadmız mı? Eh, o kadar da olur! Çok merak ediyorduysanız gazeteleri arayıp daha önceki maçlann sonuçlanru öğrenip averaj hesabım ken- diniz yapardınız. Spiker maç boyunca "Kazanan tarafın bir sooraki maçın sonucunu bekleyeceğioi" tekrar etse bile,.. Basketboida averaj hesabı aynı puana sabip takımlar ara- sında yapılır. Carşamba günkü maçta Fransa Yunanistan kar- şısında maçı kaybederken final şansım sürdürebilmesi için ge- reksinimi olan farkı biliyordu. Yunanistan da öyle... Orada bulunan herkes averaj hesabım yapmış ve "fhude gklen sayıyı" biliyordu, ama biz öğrenemedik... Bir sonraki maçta İtalya Çekoslovakya'yı yenerse (ki öyle oldu) İtalya gruptan birinci olarak çikacak, diğer üç takım puan puana gelecekti. Bu du- rumda aynı puana sahip takımlann averajlanna bakılacaktı. Fransa, Yunanistan ve Çekoslovakya kendi aralannda oyna- dıklan karşılaşmalara göre sıralanacaktı. Fransa Çekoslovakya' yı 24 farkla yenmişti. Çekoslovakya ise Yunanistan'a 10 sa- yı fark yapmıştı. Bu dunımda Fransa, Yunanistan maçı baş- larken Fransa'nın +24'ü, Çekoslovakya'nm -14'ü ve Yunanis- tan'm da -lO'u vardı. Çekoslovakya'nm tek şansı ttalya'yı ye- nip üçlü averajdan puan farkıyla kurtulmak idi, çünkü her dunımda birinden birinin gerisinde kalıyordu. Yunanistan'm ise devrede kalabilmek için Fransa'yı 17 sayıdan farklı yen- mesi gerekiyordu. Neden mi 17 sayı? Çünkü bu farkla Fran- sa +24-17= + 7 olur. Yunanistan ise +17-10= +7 olur ve Yu- nanistan Fransa'yı yendiği için üzerine çıkardı.... Bu kadar ay- rıntıyı basketboida averaj hesabım merak edenler için yazdıic. Herkesin bilmesi gerekmez. Roma'ya kadar gidip maçı anla- tan Avni Küpeli de bunu bilmeyebUirdi ama "kaç sayı gerekti" diye birine sorup öğrense fena mı olurdu? Akdeniz Oyunları'nın altın adamlan 4 alünla rekor Levent Eıdoğan'daSpor Servisi — Bu yıl U.'si düzenlenen Akdeniz Oyunla- rı'nda 106'sı altın olmak üzere toplam 273 madalya kazanarak birçok ülkeyi geride bıraktık. Türkiye, katıldığı 10 Akdeniz Oyunu'nda kazandığı 106 altı- nın büyük bölümünü güreş sporunda elde etti. Serbest ve grekoromende toplam 90 altın kazanan güreşçilerimiz, Türk- iye'yi madalya sıralamasında üst sıralara taşıdılar. Bireysel olarak en fazla altın madalya kazanan sporcumuz ise halterci Levent Erdoğan. Kazablanka'daki 9. Akdeniz Oyunlan'nda altın kazanan Er- doğan, 10. Akdeniz Oyunları'nda silkme, koparma ve toplamda 3 altın daha kaza- nınca oyunlarda ilginç bir reko- run sahibi oldu. Yülar ve altın adamlar: Iskeaderlye (Mısır • 1 9 5 1 ) : Akın Altıok (atle- tizm), Ahmet Aytar (atletizm), Hasan Gemici (güreş-serbest), Cemal Sanbacak (güreş - ser- best), Bayram Şit (güreş - ser- best), Tevfik Yüce (güreş- serbest), Bekir Büke (güreş- serbest), Ismet Atlı (güreş- serbest), Bektaş Can (güreş- serbest), Kemal Dişiçürük (gureş-serbest). Bareelano (tspanya • 1 9 5 5 ) Ahmet Bilek (güreş- g.romen), Mustafa Dağıstanlı (güreş-g.romen), Rıza Doğan (gureş-g.romen), Bekir Büke (güreş-g.romen), Süleyman Baştimur (güreş-g.romen), Ha- mit Kaplan (güreş-g.romen), Ekrem Koçak (atletizm-200 m) Ekrem Koçak (atletizm-500 m). Bevrut (Lttbnan) . 1 9 5 9 ) Mehmet Kartal (güreş- serbest), Bayram Uysal (güreş- serbest), Mehmet Gocur (güreş- serbest), Hilmi Gezici (güreş- serbest), Mahmut Atalay (güreş-serbest), Ziya Doğan (gureş-serbest), Bekir Buke mi Pehlivan (güreş-serbest), Basri Yılmaz (güreş-serbest), Hüseyin Gürsoy (güreş- serbest), Ismail Topçam (güreş- serbest), Metin Çıkmaz (güreş- g.romen), Metin Alako (güreş- g.romen), Omer Topuz (güreş- g.romen), Gıyasettin Yılmaz (güreş-g.romen). İHnir(Türkiye. 1971) Sefer Baygın (güreş-serbest), Salim Bak (güreş-serbest), Ha- san Kahraman (güreş-serbest), Erdal Karakaş (güreş-serbest), Servet Aydemir (güreş-serbest), Mehmet Uzun (güreş-serbest), Asım Bülbül (güreş-serbest), Mehmet Güçlü (güreş-serbest), Gıyasettin Yılmaz (gureş - ser- best), Alaattin Yıldınm (güreş- serbest), Mücahit Güngör (güreş-g.romen), Alaattin Yağ- mur (güreş-g.romen), Gürbüz Lü (güreş-g.romen), Ömer To- puz (güreş-g.romen), Salih Su- var (halter), Mehmet Kumova (boks), Celal Sandal (boks), Gülali özbey (boks). Cezaylr (Cezayir • 1 9 7 5 ) Salih Bora (güreş-g.ro- men), Erdoğan Koçak (güreş- g.romen), Aslan Aslan (gureş- g.romen), Ömer Topuz (güreş- g.romen), Mehmet Canbaz (gü- reş-serbest), M.Emin Şimşek (güreş-serbest), Mehmet San (güreş-serbest), Servet Aydemir (güreş-serbest), Mehmet Uzun (güreş-serbest), Mehmet Güçlü (güreş-serbest), Kenan Ege (güreş-serbest), Mehmet Suvar (halter-toplam). Split (Yugoslavya - 1 9 7 9 ) Salih Bora (gureş-g.ro- men), Nurettin Kurt (güreş- serbest), Şenol Tenekecioğlu (gureş-serbest), Halil Aras (güreş-serbest), Hüseyin Çokai (güreş-serbest). Kazablanka (Fas • 1 9 8 3 ) Mehmet Terzi (atle- tizm -maraton), Levent Erdo- ğan (halter-toplam), Erol Keah (güreş-serbest), Hamit Kaplan «(güreş-g.romen), Seyfi Karadağ (güreş-serbest), D.AJi Erbaş (güreş-g.romen) Aslan Seyhanlı Rıza Doğan Fahri özgü- (güreş-g.romen), (güreş-g.romen), den (atletizm), Ziya Doğan (güreş-g.romen), Tevfik Kış (güreş-g.romen). Napoli (İtalya • 19«3) Bekir Aydın (güreş-serbest), Mahmut Atalay (güreş-serbest), Fahrettin Çankaya (güreş - ser- best), Hasan Güngör (güreş - serbest), Hamit Arslan (güreş- serbest), Ahmet Ayık (güreş- serbest), Ünver Beşergil (güreş- g.romen), Metin Alakoç (güreş- g.romen), Yavuz Selekman (gü- reş - g.romen), Bekir Aksu (güreş-g.romen). T w « (Tanas • 1967) Bekir Aydın (güreş-serbest), Sa- (güreş-serbest), Halil Akgün (güreş-serbest), Fevzi Şeker (güreş-serbest), Burhan Saban- aoğlu (güreş-serbest), Reşit Ka- rabacak (güreş-serbest), Sıtkı Kadiroğlu (güreş-serbest), Meh- met Güçlü (güreş-serbest). Lazkiye (Sorlye-19S7) Basketbol Milli Takımı, Aslan Seyhanh (güreş-serbest), Fevzi Şeker (güreş-serbest), Necmi Gencalp (güreş-serbest), Reşit Karabacak (gureş-serbest), Ay- han Taşkın (güreş-serbest), Hayri Sezgin (gureş-serbest), Levent Erdoğan (halter-kopar- ma), Levent Erdoğan (halter- silkme), Levent Erdoğan (hal- ter - toplam). Ekranda 2 sporşöleni var Spor Serrisi— Ekranda iki spor şöleni var. Yunanistan'da bugun başiayacak 11. Akdeniz Oyunlan'nın açılış töreni tele- vizyonun birinci kanalmda sa- at 23.00*te banttan ekrana ge- lecek. Daha sonra 23.3O*dan iti- baren 1.5 saatlik canlı yayın gerçekleştirilecek. Canlı yayın arasında ise Avrupa Basketbol Şampiyonası yan final karşılaş- malannın kısa bir özeti yayım- lanacak. Televizyonda 12 tem- muzda sona erecek ve toplam 15 gün sürecek oyunlar süresin- ce 75 saat canlı yayın yapılacak. BakantlhanAküzüm'ün demeciSarı-Lacivertlilerihareketegeçirdi EBahçe'ye 2. ABD'li basketçi Menajer Doğan Hakyemez, NBA liginde oynayan Houston takımının başarıh basketçisi Robert Reid'i alacaklannı açıkladı. 350 bin dolara mal olacak olan Reid'in transfer ücreti fondan karşılanacak. Spor Senrisi — Spordan Sorumlu Devlet Bakam Ilhan Akuzüm, "Basket- bol için ne gerekiyorsa yapanz" dedik- ten sonra Fenerbahçe'nin Avrupa Kupa- lan'nda ikinci bir Amerikalı basketçi ile temsil edilmesini destekleyeceklerini açıkladı. Aküzüm'ün "Avnıpa Basket- bol Şampiyonası'ndan Türkiye'nin en iyi sekilde temsil edilmesi gerekir. Bize diişen görev ne ise yapanz. Fon veya devlet imkanlanfleFenerbabçe'nin ikin- ci bir Amerikalı getinnesine destek olacağız" şeklindeki demeci üzerine Fe- nerbahçe basketbol menajeri Doğan Hakyemez, hemen harekete geçtikleri- ni söyledi ve NBA liginde oynayan Ho- uston takımının en başarüı basketçisi ve CBA liginde de en teknik oyuncu seçi- len Robert Reid'i alacaklarını açıkladı. Hakyemez."Reid, 350 bin dolara mal olacak. Bunu sayın Bakan sağlayacağı- nı söyledi. tkinci Amerikalı, Fenerbah- çe'nin Avrupa Kupası maçJannda oyna- yacak. Amacımız Turkiye'de yapılacak "final four" da yani Avrupa Kupası fi- naDerinde dört takun arasuıa girmektir" dedi. TatiUerini gecirmek için tstanbul'a ge- len Rumen futbolcular Dan Petrescu ve Ilie Stan dün Caddebostan'da alışveriş yaptılar. Menajer Ercan Aktuna ve Ser- kan Acar ile birlikte yemek yiyen iki fut- bolcu daha sonra Büyükada'ya giderek halı sahada futbol oynadılar. Bu arada tatilde bulunan Başkan Metin Asık, dün yöneticileri telefonla arayarak Stan ve Petrescu için kulübüyle tamasa geçilme- sini istedi. Aşık, iki futbolcunun fıyatm- da indirim yapılması haünde transferi için gerekenin yapümasmı istedi. Bunun üzerine dün Steau Bükreş kulübünü te- lefonla arayan yöneticiler, başkan ile gö- rûşme olanağı bulamadılar. San-Lacivertliler aynca Ankaragücil- lü Hayati'nin durumunun da pazartesi günü kesinlik kazanacağını söylediler. AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI final nefes kesecekSpor Servisi — ttaiya'nın baskenti Ro- ma'da yapılan 27. Avrupa Basketbol Şa- mpiyonası'nda Yugoslavya, İtalya, tspanya ve Fransa yan fînale yükseldi- ler. Avrupa Basketbol Şampiyonası baş- larken bütün gözler Yugoslavya'nın üze- rindeydi. Şampiyonamn favorisi olarak gösterilen ve son Avrupa Şampiyonu Yu- goslavya eleme grubu karşılaşmalannda gerçek gücünü göstermedi. 1.95'lik Pe- rasovic, 2.07'hk 23 yaşmda ttaiya'nın Be- netton takımında oynayan Toni Kukoc, 2.08'Uk Zarko Paspalj, 2.12'lik 23 yaşın- daki Los Angeles Lakersh Vlade Divac ve 2.10'luk 24 yaşındaki Dino Radja gi- bi dünya basketbol piyasasında iyi isim yapmış oyunculan kadrosunda bulundu- ran Yugoslavya, grubundaki 3 maçta Ispanya'yı 76-67, Polonya'yı 103-61, Bul- garistan'ı 89-68 yenerek yan finaJe yük- seldi. Yugoslavya'mn yan finalde Fran- sa'yla karşılaşacak olmasına Yugoslav- lar şimdiden "finaldeyiz" gözüyle bakı- yorlar. B grubunda averajla bir üst tura çıkan Fransa'mn yan finaldeki rakibinin Yu- goslavya ounası Fransızlann final şan- sım yok denecek derecede azaltıyor. Grup eleme maçlannda Çekoslovakya- yı 104-80 yendikten sonra Italya'ya 75-72 ve Yunanistan'a 93-81 yenilen Fransa, sa- yı üretmekte de oldukça zorlamyor. Fransa'nm yan finaldeki en büyük gtl- vencesi 2.05'lik 29 yaşındaki skorer Step- hane Ostrowski ve 1.95'lik 31 yaşındaki Richard Dacoury. Hugues Occansey'i sa- vunmada iyi kullanan Fransa milli takı- mı bakalım Yugoslavya'mn forvetini dur- durabilecek mi? B grubunda oynadığı 3 maçta 3 gali- biyet alan ltalya'mn gözü finalde Yuna- nistan'ı 82-72, Fransa'yı 75-72 ve Çekos- lovakya'yı 102-80 yenen İtalya, 2.07'lik VValter Magnifico, 1.93'lük 31 yaşında Andrea Gracis, 1.91'lik Bmnamonti, 1.96'hk 33 yaşındaki Roberto Premier, 1.94lük 29 yaşmda Antonello Riva ve 2.1Ftik 30 yaşmda Ario Costa gibi tec- rübeli isimlerle Ispanya karşısına çıkıyor. A grubunda Yugoslavya'mn arkasın- da yer alan tspanya ise, Villacampa, Ar- cega ve San Epifanio gibi oyunculan ile İtalya önünde fînal vizesi anyor. VVimbledon'dan Ifeşilçimde mor yüzler EPİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Merkez Kort'un çim- leri bu yıl epeyce yeşil kaiacak. Gece- leri 10 dereceye düşen, gundüz belki 17 dereceye pkan "soğukluk" artık sürekli yağış, çimleri sanki bir daha solmaya- cak kadar yeşertti. Ama Ingiliz havası bu, hiç belli olmaz. Üstü mor, altı be- yaz bulutlar sıynur ve bir anda güneş çıkabüir. Şimdilik ise bu olasılık uzak görünüyor. Atlantik üzerinden gelen mor bulutlar Ingiltere'de karar kılmış dunımda. Wimbledon yetkilileri için de dunım epey mor. Saat gibi işlemesi gereken şa- mpiyona aksıyor. tlk kez, iki haftalık tumuvanm ortasma rastlayan bu pazar günü de geleneğe aykırı olarak, karşı- laşma yapılmasından söz edildi. Car- şamba günü 6,5 saat süreyle tenisçiler de seyirciler de beklediler. Yüzü aşkın karşılaşma iyice sarktı. Bütfln bu ne- denlerle bu Wimbledon'ın, "Şimdiye kadarki en uzunu" olacağım söylüyor herkes. Ama hedef hâlâ 7 temmuz pa- zar ve erkekler finali. TUrnuvayı o ta- rihe kadar yetiştirmek için "Çiftler" karşılaşmalannda set sayısını 5'den 3'e indırmek bile söz konusu; süre kısal- sın diye. Ancak birinci tur karşılaşma- lan pazartesiye kadar bitmezse, Wimb- ledon'un 7 temmuzda bitmesi de ola- naksız. Seyirciler, maç ertelenince paralan- m geri alamıyor. Bir sonraki yıl, aynı güne yeni bir bilet verüiyor. BBC tele- vizyonu ise kendini naklen yayma ha- zırlamışken eski yıllara ait karşılaşma ve röportajlarla süre dolduruyor. ERTUNGA — Dnnımn agır. Ertımga'mn sağlık durumu ciddiyetiııi koruyor ANTAUA (AA) — Tatilde bulunduğu Antalya'mn Kaş ilçe- sinde kalp krizi geçiren Beşiktaş Kulübü Asbaskam Arif Ertun- ga'nm sağbk durumunun cidiye- tiru konıduğu bildirildi. Akdeniz Universitesi Tip Fa- kültesi Hastanesi Koroner Ba- kım Servisi'ne, Kurban Bayra- mı'nın üçüncü günü, akşam sa- atlerinde getirilen Ertunga'mn, hayati tehükeyi henüz atlatama- dığı belirtildi. Ertunga'mn doktonı Haluk Yeğin, oldukçaağır bir enfarktüs geçiren Beşiktaş Asbaşkanı'nm, bunun ardından kalp yetmezli- ğine girdiğjni ve hastaneye geti- rildığinde solunum guçluğü için- de olduğunu söyledi. Dr. Yeğin, Ertunga'mn hasta- nede iki hafta kalacağmı ve ilaç- larla vücut formunun kontrol al- tmda tutulacağmı sözlerine ek- ledi. Talıkim Kunılu toplantısı ertelendi Spor Servisi — Futbol Fede- rasyonu Tahkim Kunılu'nun, ts- tanbul'da dün yapacağı toplan- tı, Kunıl Başkanı Ekrem Ajnaç 1 ın katılamaması nedeniyle pa- zartesi gunüne kaldı. Kurulun "şike dosyası" ile il- güi son karan üzerine, Ekrem Amaç'ın dosyanın yeniden ince- lenmesini isteyeceği öğrenilen toplantıya, uyeler Uğur Tonük, Sulbi Tekinay, Alpaslan Arat ve Haluk Burcuoğlu geldiler. Seyahatten yeni dönen Tah- kim Kunılu Başkanı Ekrem Amaç'ın katılamayacağuıı bil- dirmesi üzerine toplantı, 1 tem- muz pazartesi gunüne ertelendi. Basketboida rakiplerimiz belli oldu ROMA (AA) — 28. Avru- pa Basketbol Şampiyonası'- nda mücadele edecek Türki- ye'nin yan finaldeki rakipleri belli oldu. Roma'da yapılan kura ceki- minde Türkiye, Çekoslovak- ya, Hollanda ve Belçika ile birlikte (A) grubunda yer aldı. Diğer gruplardaki eşleşmeler de şöyle oldu: (B) Grubu: Polonya, Al- manya, Israil, Portekiz. (C) Grubu: Bulgaristan, Sovyetler Birliği, Fngiltere, Danimarka. (D) Grubu: Yunanistan, ts- veç, Romanya, Macaristan. Yan finaldeki ilk maçlar 13, 16, 20 Kasım 1991 tarihlerin- de, rövanşlar ise Kasım 1992'de oynanacak. Kabotaj Bayramı yüzme yanşları Spor Servisi — Denız Harp Okulu ile Gençlik ve Spor Is- tanbul 11 Müdürlüğü tarafın- dan düzenlenen Denizcilik - Kabotaj Bayramı Yüzme Mü- sabakalan Galatasaray yüzme havuzunda 1 temmuz tarihin- de yapılacak. Masterler güreş müsabakaları Spor Servisi — Istanbul Gü- reş Ajanuğı tarafından düzen- lenen "Masterler Serbest ve Grekororaen Güreş Müsaba- kalan" 29-30 haziran tarihle- rinde Sanyer Spor Salonu'nda yapılacak. Bütün illerden ge- lecek sporculara acık olan mü- sabakalar her gün saat 10.00'- dan itibaren başlayacak. Basketbol ' kuralan Spor Servisi — Basketboida Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kuralan 3 temmuz car- şamba günü FIBA'nın Mü- nih'teki merkez binasında çe- kilecek. Ülkemizi de yakından ilgilendiren Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın kura çe- kimine Basketbol Federasyo- numuz da bir temsilri gönder- me karan aldı. 6'h 41.2 milyon lira verdi Spor Servisi — 26.6.1991 (carşamba) lstanbul At Yanş- ları neticesinde 6'lı Ganyan: 9-9-3-6-11-2 kombinesini bilen- ler 41 milyon 220 bin 315 TL kazandılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog