Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 EKONOMİ 28 HAZİRAN 1991 OÖVİZ KURLARI 28 Haziraı 1991 Mvan • ABODoları t AananMarkı i Avustrtya Dolan t H ç i a Fm0i t Fransa Frangı ' Holanda Rofiv 'IsveçKronu ' Isviçrc Ffan$ '00 ftalyan Lirat ' Japon Yeni • Sterlin • S.Arabtstan ffyali DOVTZ Aiış 4302 38 2396 87 3304 23 116 41 706 81 2128 30 662 95 2778 41 322 15 31 13 7027 94 1147.21 Dûvız Satış 431100 2401.67 3310.85 116.64 708.23 2132 57 664 28 2783 98 322 80 31 19 7042.02 1149.51 Efektrf 4298.08 2394.47 3248 06 114 43 70610 212617 656.32 2775 63 316 67 30 82 7020 91 1116.53 Efektrf Saöş ptnuznM 4323.93 240888 3320.78 116.99 710.35 2138.97 666.27 2792.33 323 77 31.29 7063.15 1152 96 t 1.7950 Alman hbfta S 6.0870 Ff.Frangı S 2.0215 Hd Florinı S 1.5485 kv. Frangı S 1335.50 ht. Lireti S 138.20 Japon Yenı İ 3.7502 S.Arab.Riyali £ 16335 J Akbulufun açıklaması hissesenedifıyatlannı düşürdü YffTIRIM FONLARI Mhu Mpsl a* ptaf WH İş Yatnm-1 lşVMnm-2 İş YadnnvS s \Unrrv4 £Y*nn>6 Mrfcn-1 jfdgffofv-2 infeftDn-3 h*rt»M h*rtoo5 Ittsa! Vaı-1 lküsatYat-2 Mtsat Yat-3 iktısst Yat-4 ktrsat AMım Fon GaraM Yatnm-1 Garant Yatjnn>2 Garant] Yaönro-3 Garaıtı Vatnm-4 Garanîı Y3ûnm-5 EsbartcFoni EsbankFonZ Esbank Fon 3 YKB Ysftrmı F YKBSMfrF. YKBHisseF YKBKamF YKBüfcrtF YKBKanraF YKBDAınzF. YKBKapiMF. YKBAkfflF Vaiaf Fon-1 VShf Fon-2 VS«t Fon-3 VSW Ksse VDMOûnyaFon Osbank Mavi Fon DJtbankBapz Djsbsnk ftmbc TBlün Fon-1 TOfin Fon-2 Mrtsu Fon-1 MtsuForv2 F«ans Fon-2 firons Fon-3 finans Fon-4 firons Fo(v5 Tjn» Fon-1 Zkaat Fon-2 Zraat Basak Fon Ziraal Fbn-4 HafcRon-1 Haft Fon-2 ftmukfbn PamukHsse EmM Fon-1 Errft* Fon-2 ln*w Fbn-1 lmpe< Fon-2 Totunk Fon SûmerFon Dens Fon Eje Fon K*nma Fon Oennr Fon •fertşFon Ortak Fon TürtoankFon NetFon EIFon U07S7 140339 IB.1QS9 170190 0*0690 MBB 14.1237 2702» tscem 09.01.90 160987 1002a 080259 230239 T11238 22.1087 100359 OG2J90 300590 290351 «.T137 311089 11:0790 021UJ7 crâaM 070338 07X388 070388 070388 020189 ÜUK90 190630 090588 24JD469 «1089 220390 26.0330 MÜG90 2E0&88 100439 2&0690 040788 101230 60738 201039 200789 me» 200390 051130 09.10» MÜ2S0 UO2S0 200690 0111» 0BD190 (BBI30 280590 220190 «0790 020230 04.0590 280390 12.0293 «0490 040590 030699 07D590 TIJOSSO 270B30 030990 051130 01.0190 * * * * * 1CL800 20.000 mooo 10000 1O000 10661 9960 9959 11 200 iaooo 9764 9306 9596 9390 mooo 996 9731 10.437 9936 9209 10319 mooo 1O000 10477 4786 9.7O 9.795 9593 9328 9294 10000 9542 10000 4& 2 » 10444 9994 987* «000 10.057 2O55B 10011 11.021 MOOO 40000 10000 93SB 10428 93» 1O000 10.100 nooo 10000 nooo 11397 10357 «724 » 4 » 1O000 10000 10036 9962 10000 10406 10808 ttOOO 10000 10005 10000 mooo 10000 mooo 10000 M i 80677 51.444 21303 173» 6146 61.240 52.M6 27277 24.496 11859 51.431 42X70 20031 20235 15042 63167 25508 6184 10826 10534 63790 21243 14316 57815 45.139 B4«J7 44362 38.426 44384 «237 14608 14.145 45375 16952 21.242 14.217 «197 13381 39319 54/07 6242 44341 12561 «2.4» 19650 24JF7 20485 12364 13492 2389 17780 18718 17.179 23.167 17913 23967 ««8 1970B 648» «573 12392 16513 «339 19361 «063 SSS 68BB 6963 13863 t356B 13453 12952 Z7 HAZİRAN **. * 813TI • 51349 21.466 «093 6254 61558 53.108 27.467 24566 11965 51553 42.415 20195 20401 6155 63684 25591 6311 «an«827 64331 21427 14946 5&244 45.470 65543 45.204 38.742 45255 19.283 147DB 14.034 45694 1«412 21374 14342 «211 13985 40.117 54581 15408 4&«6 12554 «3592 19814 24.272 20562 12545 13599 24336 17904 «847 17X1 23367 17936 24195 16345 «910 15530 «£99 O.ÎI7 «640 « « 6 S.495 ««2 «.751 15325 «112 1300 13573 13586 13059 1991 *.(%) 079 079 077 069 171 070 069 070 070 039 032 052 032 Q32 075 QB2 072 034 056 088 036 037 088 0 » 073 1.40 076 032 050 024 058 -043 070 040 062 038 008 068 075 082 1.09 072 174 078 083 081 086 227 079 070 070 089 071 036 013 087 090 102 092 068 096 077 064 069 068 073 087 093 063 077 034 033 Borsa, güvenoylaması kıskacında IORSADA " • — ^ I C K GnceH) Bileşik endeks . HMMM MtdMMO Cnceta) Bileşik endeks: A n (an. (A) dmçmv (0 fcnÇmmio MTgbti M n M D M i AMoHoMng AaMıCam M n Attı Çfcn *m Brnt iaeittaBl (eVMi tfı Hıkt 5ra Mnjnnıs îmsa Ç EltMrik Dnrtank(BU) O P B İ Cvn lnnod D M HoMng ObsDog>n E Sm Yaünm Ecaobıtı llaç H$ k0fc EgtBnctt EtıEndMi Em*Sgorta EMHoUng Eftyas BncAk Cn|i OÇ *•*FBflf$ AIDmJnjnjnt G«nas Gooa-Yeaı OaHua tçA SHnFab. fifeııy Biracıhk («25 n*na .Matnr Ptslon « U . oDcain Kıntnsm M> KIMekMoNyı KMGMa MpezBaklrik Koç Hufcjhu MçYOnnı Km/ıÇkmnto Kortn KonnaTv Kfiyiıs NMıyı ftnriv UHsKacMı Ihtana Tıkm MvdiıÇimMD MmariıM OM tfershaH II Ssntm fBU) Mıttı Kgros HtSK NHtank Itar Tttrrrm ntl lUruT) NtıkÇimgnlo OtanTeksS OBsjn Panan PEGPmflo Ptftro fMMr ttt Pınır Enltjr» El PmrSu Sabah YaynoMc SaMılHoUng 1^Sun DBUJinılk TanSnort» Tcs» TGarantıS TlsB»tLiB).BU) TJ»BM*.J1A) Ti$8vk (CMBU) Tn Kutsan TKB Topnkuon TS<seC>m T S.K.B. (BU) Ti». Otkfim TOpra» TOY T. Tutıorg YMOntaifc U Ş K Gcf J I I A VİsM V*fF.Krta™ YjpKn* Yönsa Ö n o U » anslapın 470000 91000 29000 385i 550C 15000 31000 2100 13000 3100 11250 30500 83a 400C •M 3300 5800 5700 4900 4600 3800 18250 3900 2950 1700 8200 27000 H750 4150 59000 2200 875 200C 8600 9300 2750 3 1 * 550G 560C 5500 1050 20500 2300 21000 8300 17M 9100 2400 11250 6300 3J5O0 5600 14000 19500 39000 2900 «00 2800 11250 3600 1750 105000 N M 1350 10250 3750 625 «750 925 1500 1600 130000 875 t95O 11250 1900 4800 1450 T 00 1700 MM 37M . 345» 4tfWY*uou 4800 2150 30000 9800 7000 14000 3150 3250 5600 5500 2000 13250 410000 3500 2H0O 2«0 7300 2550 3500 2250 12500 aujü 1450 1150 3000 4500 12500 1550 8400 6000 1700 1950 1700 1S1I.M I M MfcfcK 3C 5590 37 Mai endeks: 3061. E 3511.» I M Mtte S 44 044 HH.1M c I.751.M1 MJS Sanl MHta M13.53 67 Sınai endeks: 3903.62 \tSM SMd MJMte M1I.79 3569.03 Mai endeks: 3075.87 Sınai endeks: 3872.66 8u«tnM) en düşuk 455000 8900C 28000 365C 52OC 15000 30000 2050 12500 300C 11250 30000 82OC 39OC 300G 5500 4800 4600 3750 37S0 1650 8000 26000 18250 58000 2200 850 1960 8600 8600 2650 3150 MM 5600 5500 1000 20500 2300 19500 8000 17M B/00 22S0 11000 5600 13500 19000 37500 2750 6400 2700 11000 3600 1750 95000 I2M •250 10250 TTJO 625 11500 aso1500 1550 «50 10500 1800 4450 1400 650 3*M 39M 3300 45O0 1900 29000 9400 13500 3150 5400 1850 13000 3500 2700 2450 2250 3350 2250 12250 1450 12250 1500 7800 6000 1600 1900 15» Bugintt an yüoek 460000 91000 28500 3750 Mİ 5400 15000 31000 2250 12750 3050 11250 30500 8300 37M 3950 7tM 3150 5500 4900 4600 3800 . 3900 1700 8100 26500 18500 59000 2200 875 2OO0 9000 8800 2750 3150 MM 5500 5500 1050 20500 2300 20000 8000 MM 9000 2350 11250 5600 13500 19250 38500 2900 6400 2800 11250 3600 1750 100000 MM 1250 Bagûntt kamras 455000 91000 28500 3750 5300 15000 30500 2060 12750 3050 11250 30000 8200 3900 7Mt 3050 5500 4800 4600 3800 3750 1650 8000 26500 1850O 59000 2200 850 2000 8600 8600 2700 3150 5600 5500 1050 20500 2300 20000 8000 I M 8700 2300 11000 5600 13500 19250 38000 2850 6400 2750 11250 3600 1750 95000 MM 1250 10250 10250 3750 3700 650 14750 900 1550 16O0 850 10750 1800 4750 1450 675 tm MN 3400 4600 2150 29500 9700 13500 3150 5500 1900 13000 3600 2700 2450 2500 3450 2300 12250 1550 12250 1550 7900 6000 1700 1960 1650 625 14750 875 1500 1600 850 10500 1800 4750 1450 650 » M M M 3390 4600 2000 29000 9400 13500 3150 5500 1850 13000 3500 2700 2450 2350 10H0 3400 2300 12250 1450 12250 1550 7800 6000 1650 1950 1600 ıriuan 4160 3565 16600 _12384 85517 800 8860 19408 574M6 12400 2132 1O100 33750 8625 iım 79100 3300 218976 500 4700 53150 11500 17040 90145 266070 9540 1100 5000 1001500 8500 2000 414515 2000 2450 1000 36455 18400 7073 1Z91OT 9500 500 1MBM 2634 24380 8600 9400 115402 100447 73500 • 20443 5225 18900 1700 1000 8800 4204 114M 8500 16800 6300 161600 95100 28684 37500 7850 2500 68900 4100 97020 5S470 35500 M9M Mf 86300 3575 7500 14900 107960 5O0 81X 1500 6220 7000 700 7200 1000 1000 74300 55300 4600 13200 117700 8700 30500 10200 1600 9400 63400 8800 Ençofctfz. yapmnfly 455000 89000 2S5OD 370C S30C 15000 30500 2100 12750 3050 112SC 30000 82OC 39OC MM 3050 5500 4800 4600 9600 3800 1650 8000 26600 18250 59000 2200 850 1950 8800 8800 2850 3150 MM 5600 5500 1000 20500 2300 20000 8000 1NI 9000 2300 11000 5800 13500 1*000 38000 2850 6400 2750 11000 3600 1750 95000 MM 1250 10250 3750 625 14750 875 1500 1550 850 10500 1800 4600 1450 650 » M 3360 4600 1900 29000 9500 13500 3150 5500 1850 13000 3600 2700 2450 2400 1MM 34002300 12250 1450 12250 1500 7800 6000 1650 1950 1600 A&rtMl 011% 455666 89400 28493 3717 5300 15000 30386 2136 12749 3031 11250 30080 6206 3920 M » 3057 5500 4820 4600 3787 3803 1667 8022 26491 18261 58977 2200 859 1986 8794 8700 2669 3150 2 M İ 5600 5500 1023 20500 2300 1NI 19645 8000 1*4* 8850 2300 11015 5600 13500 19118 36130 2848 6400 2738 11083 3600 1750 96052 H M 1250 10250 3729 625 14712 875 1508 1556 860 10523 1800 4591 1426 44M 650 »147 M M 3356 4566 1950 29194 9539 13500 3150 5470 1854 13000 3577 2700 2450 2416 1M7S 3382 2288 12250 1458 12250 1505 7820 6000 1629 1940 1605 Yıldırım Akbulut'un Mesut Yılmaz hükümetine güvenoyu vermeyeceğini açıklaması ve ANAP içindeki "91'ler Grubu"nun hareketi bprsayı "güvenoyİaması kıskacına" soktu. Hükümetin güvenoyu alamayarak düşmesi olasıhğı, borsada "siyasi kriz" kâbusunu gündeme getirince bazı yatınmcılar "satışa" geçtiler. Ekonomi Servisi — Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un Mesut Yılmaz hükümetine güvenoyu vermeyeceğini açıklaması ve ANAP içindeki "91'ler Grubu"nun yol aynmına gelmesi Bor- sayı olumsuz etkiledi. Hükümetin gü- venoylaması öncesine rastlayan iktidar partisi içindeki bu gelişmeler, borsada "siyasi bir krize" girilebileceği korkusu yaratınca, hisse senedi fiyatları dün yüzde 2 düştü. Bayram sonrasında his- se senedi piyasasında olumlu beklen- tiler vardı. Bayram öncesinde son iki seanstır başlayan ve devam edeceği tahmin edi- len borsa yükselişi, "Akbulut'un gür- lemesiyle" kesildi. Akbulut'un açıkla- masını "91"lerin hareketiyle yan yana koyanlar" ve "Hükümetin güvenoyu İMKB Endeksi (31 Mayıs - 27 Haziran) % hı 31 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18 19 20 21 27 Mayıs Haziran alamavacağı ihtimalini düşünenler" dün satışa yöneldiler. Ama alıcıların da "nazlı olduklan" gözlendi. Alıcılar al- maya nazlı olunca satıcılar da daha dü- şük fiyatlardan mai satma eğilimine girmediler. Sonuçta İMKB Birleşik En- deksi 3590 puanla girdiği seansı 3518 puanla kapadı ve yüzde 2.0 değer yi- tirdi. Mali endeksteki düşük daha kü- çük oranlı oldu. 3081 puandan 3034 puana inen Mali Endeks yüzde 1.5 dü- şüş kaydetti. Sanayi Endeksi ise 3903'ten 3815 puana geriledi ve yüzde 2.2 duşüş gösterdi. Seans sonunda tah- talarda tabandan alışlann geldiği ve sa- tışları dengelediği gözlendi. Seansı yorumlayanlar, Akbulut'un borsayı etkilediğini ama bu etkinin do- zunun fazla olmadığını belirttiler. Akbulut'un açıklamalan serbest dö- viz piyasasında canlandıncı etki yap- tı. Doların yurtdışındaki değer yitiri- şine göre normalde iç piyasada da düs- mesi beklenirken, bayram öncesine gö- re 15 lira artış kaydetti. Önde gelen 7 sanayileşmiş ulkenin (G-7) maliye ba- kanlan ve merkez bankası baskanları- nın Londra'da yaptıklan toplantıda dolara "çok hızlı yükselmesi halinde müdahale etme" karan almalarıyla bayram sırasında dünya borsalarında 1.82 marktan işlem gören ABD para birimi bayram sonrasında 1.77 marka kadar geriledi. Türkiye'de ise bayram tatiline 4330 liradan giren dolar dün 15 lira prim yaptı 4345 liraya yükseldi. Markın artışı ise 12 lira oldu ve 2410 liradan 2422 liraya çıktı. Dolara müdahaleEkonomi Servisi — Önde gelen sa- nayileşmiş 7 ülkenin (G-7) maliye ba- kanları ve merkez bankası yönetici- lerinin Londra'daki toplantısmda, do- lara çok hızlı yükseliş dönemlerinde müdahale etme karan alındı. Toplantıda Sovyetler Birliği'ne bazı resmi statüler tanınması konusu tar- tışıldı. Gelecek ay hükümet başkanlan toplantısına temel oluşturacak Lond- ra toplantısından sonra yayınlanan G-7 bildirisinde, "dünya ekonomisin- de artan iyileşme belirtilerinin gözlen- diği" bildirildi. Oturum Baskanı In- giltere Maliye Bakanı Norman L«- mont toplantıda yılın ikinci yansın- da büyüme konusunda genel bir iyim- serlik üzerinde görüş birliğine vanl- dığını açıkladı. Amerikan Dolan'nın, şubat ayın- da düşük değeri uzerinden G-7 ülke- lerinin para birimlerine karşı ytızde yirmi oranında değer kazanması, bu ülkelerm dolann 1.80 mark ve 140 yen değerinı aşmasının önlenmesi için ön- lemler almaya yöneltti. Bu önlemler arasında Amerikan Dolan'nın hızlı yükselmesi durumunda G-7 ülkeleri merkez bankalarının para piyasaları- na müdahale etmesi de yer alıyor. Do- lann hızmın kesilmesi çoğu üyenin te- mel isteği olmakla birlikte, Amerikan Hazine Bakanı Nicholas Brady, do- lann düzenli bir şekilde değer kazan- dığını ve merkez bankalannın müda- halesinin yakın dönemde mümkün görünmediğini belirtti. G-7 ülkeleri tarafından müdahale edileceği haberinin çıkması üzerine dolar Avrupa para piyasalarında de- fer kaybetti. Geçen çarşamba Alman Markı karşısında 19 aydır en yüksek değeri olan 1.8230 mark değerine ula- şan dolar, bu çarşamba 1.7895 mark Uzerinden işlem gördü. Toplantıda, Sovyetler Birliği'ne ne şekilde yardım edileceği konusu da tartışıldı. Mr. Lamont, G-7 grubunun Sovyetler Birliği'ne yüklü para yardı- mında bulunmanın çözüm olmadığını belirtti. Özelleştirme, fıyat refonnu ve yapısal reformlardan oluşan bir iç ekonomik değişimin uluslararası fî- nans kurumlan tarafından desteklen- mesi gerektiği belirtildi. Bu destegin sağlanabilmesi için ise Sovyetler Bir- liği'nin IMF ve Dünya Bankası'na or- tak üyelik statüsü önerilmesi tartışıl- dı. Sovyetler Birliği'nin ortak üyelik statüsü kazanması için bazı yasal zor- luklar bulunduğu belirtilirken, ABD yönetiminin bu konuda istekli olma- sının ortak üyelik sürecini hızlandır- ması bekleniyor. Sözleşmelide kararname beklentisiAnayasa Mahkemesi, geçen nisan ayında sözleş- meli personel statüsüne ilişkin düzenlemeler içe- ren 399 sayılı kararnamenin 71 maddesinden 15'ini tümüyle, 6'sını da kısmen iptal etti. ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) — Sözleşmeli personel, uygulamada ortaya çıkan boş- luklann doldurulmasını bekli- yor. Ücret konusundaki belirsiz- lik, sözleşmeli personeli olum- suz yönde etkiliyor. Anayasa Mahkemesi, geçen nisan ayında sözleşmeli personel statüsüne ilişkin düzenlemeler içeren 399 sayıh kararnamenin 71 maddesinden 15'ini tümüyle, 6'sını da kısmen iptal etti. Ana- yasa Mahkemesi, Sözleşmeli Personel Kararnamesi için daha önce bir kez daha iptal karan vermişti. Ancak hükümet, iptal gerekçelerinin aksine, benzer düzenlemelere ikinci kararna- mede de yer vermişti. Uzmanlar, Anayasa Mahke- mesi'nin iptal kararının, sözleş- meli personeün görevlendirilme- sine ilişkin "eşitliğe aykın du- ram", görevlendirilenlerin için- de bulunduğu "güvencesiz konum" ile sözleşmeli ile nor- mal kadrolu personel arasında- ki "ücretdengesizliği'nden kay- naklandığını belirttiler. Uzman- lar, Anayasa Mahkemesi'nin son iptal kararının gerekçesinin henüz açıklanmadığını, ancak ilk kararının gerekçesinin orta- da olduğunu da anımsatarak şunları söylediler: "Gerekçeier çerçevesinde ye- ni düzenlemelerin yapdması ge- rekiyor. Anayasa Mahkemesi 1 nin iptal kararlan, anayasa ge- regi, tüm kunım ve kuruluşlan bağlar. Bu nedenle, yeni düzen- lemelerde bu gerekçelerin göz önttnde tutulması zoranluğu v«r." Hükümetin, kabul edilen ye- ni yetki yasasına dayanarak, önümüzdeki günlerde sözleşmeli personel uygulamasında ortaya çıkan boşluğu dolduracağı belir- tildi. Ancak Anayasa Mahke- mesi'nin iptal gerekçelerinin açıklanmasını beklediği de öğ- renildi. Hükümete yakın kay- naklar, Anayasa Mahkemesi ka- rarlaruun Resmi Gazete*de yayı- mından itibaren yürürlüğe gir- diğini anımsattılar. Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, Cumhuriyet'in sorularını yaıtlarken yetki yasa- sına dayanılarak cıkanlacak bir kararname ile sözleşmeli perso- nel uygulamasındaki boşluğun giderileceğini, getirilecek yeni düzenlemede mahkemenin ka- rannın da göz önünde tutulaca- ğını söyledi. Kahveci, yapılacak düzenlemelerle sözleşmeli perso- nel ve normal kadrolu personel arasındaki ücret dengesizliğinin de giderilmesine çalışılacağını, bu konuda neler yapılabileceği- nin araştırıldığını bildirdi. Işten çıkarmalar tatildeıı döndü Antbirlik 130 işçinin işine son verdi. Bagfaş 62 işçiyi işten çıkardı. Ücret ve ikramiyelerinin tamamını alamayan Izmir Anakent Belediyesi çalışanları, eylemlere hazırlanıyor. lş Sendika Servisi— Son ay- larda yoğunlaşan ve sadece bay- ram tatilinde duran işten çıkar- malar, bayram sonrasında yeni- den başladı. İki işyerinde 192 iş- çi işten çıkartıldı. Bayram tati- linin bitmesiyle ücret ve maaş alamayanlar da yeniden eyleme geçiyor. Tez-Koop-lş Sendikası Antal- ya Şubesi Başkaru tbrahim Et- hem Isısoy, işten çıkanlan işçi- lerle birlikte düzenlediği basın toplantısmda, tophı iş sözleşme- si uyannca, işçi çıkanlacağı za- man işverenin sendikaya bunu 15 gün önce bildirmesi gerekti- ğini söyledi. İşine son verilen işçilerin 9 ile 20 yıl Antbirlik'te çalıştıklanm kaydeden Isısoy, işçilerin yarın sabah işyerine gideceklerini ve yasal haklannı kullanacaklannı söyledi. Işçilere gönderilen çıkış bildi- risinde, Antbirlik Yönetim Ku- rulu tarafından alman karar uyannca işlerine son verildiği, kıdem ve ihbar tazminatlannın ödeneceğı bildirildi. Balıkesir'in Bandırma ilçesin- de kurulu Bagfaş'ta, "ekonomik krizin siirmesi" nedeniyle 62 iş- çinin işten çıkanlacağı bildiril- di. Bagfaş işverenince, işyerinde örgütlü bulunan Petrol-İş Sen- dikası Bandırma Şubesi'ne gön- derilen yazıda sendikalı veya sendikasız 62 işçinin yasal taz- minatlannın ödenerek iş sözleş- melerinin feshedileceği kaydedil- di. Ege Büromuzun bildirdiğine göre ücret ve ikramiyelerinin ta- mamını alamayan Anakent Be- lediyesi, ESHOT ve İZSU işçi- leri, bayram ertesi eylemlere ha- zırlanıyor. Paralannı alamayan işçilerin bayrama zor durumda girdiklerini belirten Belediye-lş Sendikası yöneticfleri, girişilecek eylemler için yurttaşlardan an- layış beklediklerini söylüyor. Anakent Belediyesi ile İZSU ve ESHOT genel müdürlükle- rinde çalışan 7 bin 200 dolayın- da işçi, bayram öncesi ödenme- si gereken ücret ve ikramiyeleri- nin tamamını alamadı. Anakent Belediyesi Basın ve Halkla lliş- kiler Daire Başkanlığı'ndan ve- rilen bilgiye göre işçilere bu ay içinde 1 milyon 150 bin - 1 mil- yon 900 bin lira avans dağıtıldı. 13'er yevmiyelik ikramiyeleri de ödenen işçilere maaş ve ikrami- yelerinin tamamının 1 temmuz- da verileceği bildirildi. Anakent Belediyesi'nden ya- pılan açıklamada, belediyenin ödeme güçlüğü içinde olduğu belirtilerek söyle denildi: "Bu ay içinde ödeyecegimiz işçi ücretleri 27 mUyar 216 mil- yon 221 bin lira turuyor. İktidar- dan ise 14 milyar lira para gel- di. Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT işçileri birtakun çev- relerin iddia ettiği gibi bayrama beş kunışsuz girmedi. Biz bir ai- leyiz. Ailenin iyi günü de kötü günü de olur. Para için eylem üstüne eylem gerçekJeştirmek soc derece yanlış bir tavırdır." DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz programlanna 1991/1992 öğretim yıh Güz ve Bahar yanyülannda yatay geçij yolu ile alınacak Oğrenci kontenjanlan asa- ğıda belirtilmiştir. Cniversitemize yatay geçiş yapmak isteyenlerin açıklanan belgelerle belinüen taribe kadar ilgili fakulte dekanlıklanna veya yüksekokul müdürlüklerine başvunnalan önemle duyurulur. KUtUMU T1P FAKÜLTESİ İKTİSAD! VE İDARİ BİL. FAK. l$Jetmc tktisat Maliye Çakşmı Ekonomisi Kamu Yöoetimi lntjfizce ljfetmc EkoDOmetri tLAHÎYAT FAKÜLTESİ DENİZLİ MÜHENDİSÜK FAK lnşaat Maüne GÜZEL SANATLAR FAK. Sahoe ve GörUntü Sanaüan BöL Sahoe Tisanmı Sınema Tdevizyon Fbtoğrafçılık Uygulamak Sanadu Bölümü Tekstil Grafık Geleoelud Türk H Sm. Böl. lezhıp Halı Küim ve ESJCUÜLDCS. Müzik Bilimlrri BclOmO Muzik Resim Bölümü Resim Heykd BOlûmfl Heykel MÜHENDİSLÖC-MİMAR. FAK. Injaaı Eadüstri Maden MakJna Çevıt Jeoloji Elektnk ve Bektronik Mimarbk Şchir ve Bclge Planlama Jeofızik HUKUK FAKÜLTESİ MANİSA İK. VE tûBlL FAK. Maliye lşieCK îktisal BUCA EÛlTtM FAKÜLTESİ Fıansızca Alnanca tngüizce Tirih Coğrafya Matemank Kimya Biyoloji Fink Türk Dili ve Edebiyau Resim-14 Milnk Rchbcrlik ve PgkaDanif Eğıtim Prog. ve öğretim Beden Eğıtim ve Spor İLAHİYAT MES. YÜKSEKOK. MUĞLA MESLEK YÜKSEKOK. Turizm Elektnk AYDIN TUR.İŞ. ve OTEL. YO. MUĞLA İŞLETMECİLİK YXX DENtZLİ EĞlTtM W. DEMİRCİ EĞİTİM YJO. IZMİR EĞİTİM YJO. DEVLET KONSERVATUVARI MOzik Bötümü Piyano Yaylı Çalgdar Üflemdi ve Vunnalı Çalgılaı Sahoe ve Gorflntü Sanatlan Böl. Bale SesEğiümı ADALET YÜKSEK OKULU IZMtR MESLEK Y.Q lldimlendırme ve Sofutma Endüstriyd Elektronik Elektrik Habcrleşme (lelekaıııinikasyon) Inşaaı (yapı) HariU Kadastro Kontrol Sist. (Enstrüman KooL) Tâf ve MetaJ İ$l«tmedli£i Bu^isayar Programcüığı Makina Maiina Resim Konstrübiyon Petıokimya Döküm Satıs Yönetimi Kooperaufçih'k Mahtüi tdareler Sebetertik Mufaasebe Tiırum ve Otelcibk SAĞLK HİZMET. MES.YÛ. Hemşırelik Radyolojik Tıbbı Dokûmantasyon ve Set DENtZ İŞL. ve YÖNETM Y.O. Denızcilik lsktmekri YOn. 1. SINIF iyınyıl LC 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 — _ _ — — _ — _ _ — • _ 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 — _ _ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 5 3 _ _ — _ _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ _ 2. 3. Ttnyıl t£ Yık ÜLÜftİk 4 — 4 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ; 1 - 1 _ 2 1 2 1 2 1 2 I 2 1 2 1 2 1 2 1 1 - 1 7 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 I 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 I 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 - 1 - 1 - 2 2 1 _ 1 1 1 1 1 1 I 1 _ 1 1 1 — 1 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ J 1 _ 1 _ 1 ı1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 SINIF 4. yınytl TJC Yıh. ÜI.ÜLÜI. 4 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 - 2 — _ _ _ _ _ — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ 1 — _ _ _ — [ — [ — [ _ 1 _ 2 - 2 - _ _ _ _ _ [ — [ _ l — [ _ [ _ ı _ — > —1 1 2 1 3 1 2 I 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3. S. jınyU T C Yrfk ÜI.ÜLÜI. 4 4 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - _ _ 1 - 1 - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 I 1 - 1 - 7 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 ] 1 — — 2 1 3 1 2 1 3 1 8 2 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 2 SINIF «. jınyı TJC YUı Üı.Ülkİk _ _ 4 1 4 1 3 1 2 1 2 I 2 1 2 1 2 1 2 - 2 _ — _ _ _ _ — — • — — _ _ _ — _ _ _ _ _ — _ _ 1 - 1 - 1 - _ — — — _ 1 1 - 2 2 — _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ — _ _ 2 - 2 1 2 1 3 1 4 2 1 - _ _ _ _ _ _ _ 1 4. SINIF 7. jınyı IC Ytt. ÜLÜILÜI. 4 - 4 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 — — — — 1 - 1 - 1 - 1 - I - 1 - 1 - 1 - _ _ 1 - 1 — 2 1 2 1 2 1 2 1 I 2 1 2 1 2 1 1 - 1 7 2 3 2 I 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 — _ — _ 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 j 1 _ 1 _ ] 1 _ 1. jtnyıl T£. YM. Uı.CtL'1. _ _ 4 1 4 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 — — — — — — _ _ _ — — — — — _ — — _ — _ — — — _ _ — — — _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ _ — — — — _ _ _ — _ — 1 - 3 1 2 1 2 - 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ S. SINIF ». jınjı TC Yıh. İkÜLtk. 4 - 1 - 6. SINIF 1«. jınjıl TC Yık. ÜLÜLÜı. _ _ 3 - 1 - Toplıa TC Yık. ÜıÜlklı. 16 - 28 6 28 6 21 6 14 6 14 6 M 6 14 6 14 6 8 2 8 2 3 - 3 3 3 - 3 3 - 2 2 1 - 1 3 - 3 12 3 12 3 12 3 12 3 10 2 12 3 11 3 11 3 8 8 - 21 6 15 3 13 3 2 6 3 8 3 8 3 11 3 8 3 9 3 t 3 9 3 8 3 10 3 11 3 8 3 6 2 4 1 14 3 3 2 4 2 3 2 20 6 14 6 19 5 24 7 10 3 3 - 3 - 3 - 5 2 2 3 1 3 - 3 t 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 - 3 3 3 - 3 - 3 - 3 1 1 1 1 1 - 6 MÜRACAAT İÇİN GEKEKLİ BELGELER; 1- Tttaskript (Not Kartı): Bajvuran ÖJmcinın aynlacahfc kurumda okuduğu bdtün dersleri ve bu dersfcrden akhiı notlan göstara resmi bdge. 2- Yundışuıda yapdan başvarulaıda, adaym ayıilacaSı yfHtsekSğrcüm kurumumı tanıtan katalog/ bölten varsa ekknmesi 3- Diopmı alıp, almadığma ilişkin belge. 4- Yatay gep; yapmak istedifini beiirtir dilekçe. 5- ÖSS puan kartının tasdikli foıokopıa. ÖNEMLİNOT: — Yatay t m btşvuruian akademik yıİM/vanyıbn bajiamasffidan 10 (on) gfln öucesinc kadar yspdmak zomndadır. — Sürcsı içinde belgelerini tamamlamayanlano mOracaatlan dikkate alınmayacaktır. — Postadaki gedkmeler kabul edilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog