Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 IŞLEM TAMAM' Cumhuriyet Borsa, faiz, döviz, kredi,4vedi kajlları konusunda bilgiyi A^>24'ten alıı Bir telefonla işlem tam$mte^ 188 2/24-İstanbul . 68. Yıl; Sayı: 24010 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL<kDvdah<i)2% Haziran 1991 Cuma Akbulut taıııyolDevlet terziyle, kuaförle yönetilecekse yönetilsin. Mesut'un havası varmış. Erken seçime gitse de havasından yararlanıp tekrar seçilsek. Bakanlann sözlerine güvendim. Ne yapsaydım? Dedektif gibi peşlerine adam mı taksaydım, telefonlannı mı dinleseydim? Konukman milliyetçi, muhafazakâr olarak tanınır, ama şimdi ikili oynamasından dolayı başka bir şey diyorlar. Kongrede adaletsizlik yapan Şakir Şeker nasıl adalet dağıtacak? ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Eskı Başbakan Yıldı- nm Akbulut, Yılmaz hukume- tının "kendine guvenivorsa ara seçime gitmesi gerektiğini" soy- ledı Akbulut, "Hukumetin ge- nel seçimi erkene alarak riske girmesi yerine ara seçim yapa- rak kendini kanıtlaması gerekir" dedı Akbulut, huku- metin önunde ara seçım yap- mak ıçın beş aydan fazla bir su- re olduğunu, bu surenın ıse ıc- raatını halka kabul ettınp oy patlaması >apmaya yeteceğmı söyledı Akbulut, bır grup ga- zetecıyle •'ba>ram sohbeti" \a- parken kendı hukumetınde yer aldığı halde Mesut Yılmaz ıçın çalışan bazı bakanlarla ılgılı za- man zaman esprılı zaman za- man buruk değerlendırmeler yaptı. Akbulut, Cumhurıyet'e vap- 91'LERDE AKBULUT ŞAŞKINLIĞI 4. Sayfada YENI HUKUMET PROGRAMI HAFTA SONU OKUNACAK 4. Sayfada tığı değerlendırmede erken seçı- mın "once memleket, sonra parti" (,'^arları gozetüerek ya- pılması gerektiğini belırttı Bu durumda en u>gun tarıhın 1992 eylul ayı olabıleceğını ıfade et- tı Mesut Yılmaz'ın kendısıne kongre sonrası yaptığı ılk goruş- mede, "Majıs mı, eylul mu?" sorusunu sorduğunu da anımsa- tan Akbulut, Turkı>e'de sonba har seçımlerının ıktıdarlara da ha fazla şans getırdığını belırt- tı Akbulut, Yılmaz hukumetı- nın kongre ağırlığı dıkkate alın- madan oluşturulduğu goruşunu yınele>erek "Bu konuda Mesut Be>'in kamuovundaki >aygın etkisinden soz ediliyor. Eğer ov- leyse anayasaya gore ara seçim raecburiyeti \ar. Onumuzdeki kasım ayı sonuna kadar ara se- çim yapıp kamuoyundaki gucu- nu gostersin. Boylece muhalefet de susturulmuş olur" dedı ANKA'nın haberıne gore Akbulut, gazetecılerle vaptığı "bayram sohbeti"nde Husa- mettin Oruç'un Cumhurbaşka- nı Turgut Ozal'ın sınıf arkada- şı olduğunu, bu nedenle Yıl- maz'ı destekleven Bursa Mıllet- DEVLET BAKANLARININ GÖREVI 4. Sayfada YILMAZ SEÇİM KARARINI ERTELİYOR 4. Sayfada \ekılı Mehmet Gedik'e rağmen Bavındırlık ve Iskân Bakanı ya- pıldığını bıldırdı Akbulut,tmren Aykul ıle kongreden bır gun önce sabah kahvaltısında bır araya geldık- lennı, tsmet OzarsUn'ın son gu- (Arkası Sa. 15, Sü. Vde) Yeni hükümet enflasyonun önünde, refah payının ötesinde maaş artışı sağlama hazırlığında Memura enflasyon parasıEN AZ YUZDE 40 ZAM Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Karaevli'nin yaptığı açıklama doğrultusunda memur ve emeklilere enflasyonun üstünde refah payı da sağlayacak bir maaş düzenlemesinde en düşük artış oranı yüzde 40 civarında olacak. Böylelikle yılbaşında yapılan yuzde 25'lik maaş zammıyla birlikte toplam artış yüzde 75'e ulaşacak. Yapılan hesaplamalara göre zamlar bütçeye yaklaşık 4 trilyonluk bir ek yük getiriyor. Ekoıomlde OZEL SEKTÖRE YENİ 'TİM' Fonlar ve Merkez Bankası dışındaki tüm ekonomik birimler Pakdemirli'ye bağlandı. Hazine ve DPT müsteşarhkları bölünerek yeni bir musteşarlık oluşturuluyor. Dış Ticaret ve Uygulama Musteşarlığı ihracat, yatırımlar, dış müteahhitlik ve teşvik konularında özel sektöre muhatap tek birim haline getirilecek. Musteşarlığın başına Namık Kemal Kılıç'ın, yardımcdığına ise Yaşar Yazıcıoğlu ile Ibrahim Çakır'ın getirilmesi bekleniyor. Ekonoaidt AKBULUT BORSAY1VURDU Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un Mesut Yılmaz hukumetine güvenoyu vermeyeceğini açıklaması, ANAP içindeki "91'ler Grubu"nun yol ayrmına gelmesi IMKB'yi olumsuz yönde etkiledi. Hükümetin güvenoylaması öncesine rastlayan iktidar partisi içindeki bu gelişmeler, borsada "siyasi bir krize" girilebileceği korkusunu yaratınca hisse senedi fiyatlan dün yüzde 2 düştü. Kurban Bayramı öncesinde borsa olumlu beklenti içindeydi. BcoaonMt Adalet Bakanı'nın Cu m huriyet 'e demeci m Işkence vardır, önleyeceğiz Işkence kanunlanmızda suç olmasına karşın, kendilerine yetki verilen bazı kişiler tarafından yapılıyor. Bunları ferdi olay olarak görmek lazım. Gözaltında işkence iddialarının onune geçilmesinin tek yolu sorguda avukat bulundurmaktır. Bu konu gundemdedir. Anayasa değişikliği için her kesimden goruşler alarak ortak noktalar bulup herkesi rahatlatacak bir metin uzerinde anlaşmak lazım. Başsavcı Demiral, bence gozaltındaki gazeteci ve avukatlarla goruşme izni verebilirdi, 5. Sayfada SAVCI TEZTEL'IN TUTUKLANMASINI İSTEDI 5. Sayfada Yugosiav tanklan, Slovenlerin başkentin çevre yolları uzerine arabalarla kurduklan barikatlan ezerek aşıyor. (Reuter) Slovenya orduyla savaşıyorSlovenya'nın başkenti Lyubliyana çevresinde Yugosiav ordu birlikleri ile yerel savunmagüçleri arasında şiddetli çarpışmalar olduğu bildirildi. Slovenya Savunma Bakanı TV'deki konuşma- sında,' 'Kısacasavaştayız'' diyerek her ikitaraf- tan da 100'ün uzerinde ölü veyaralı bulunduğunu tahmin ettiğini açıkladı. Yugoslavya Başbakanı Markoviç, Slovenya ve Hırvatistan'a bir çağrı yaparak bağımsızlık ka- rarını üç ay için askıya almalarını istedi. Başba- kan ûlkedeki başkanhk seçimi sorununun ço- zümü için de çağrıda bulundu. 8. Sayfada E-5 KARAYOLUNU KULLANAN TURK İŞÇİLERİ YUGOSLAVYA SINIRINDA YIĞILD115. Sayfada 2 aşirei barış yemeğinde buluştu 18yıllık kan davası bitti Türk ve Kahraman aşiretleri arasında süren ve bugüne dek 21 kişinin öldüğü Güneydoğu'nun en büyük kan davası gorkemli bir yemekle sona erdi. ERGÜN AKSOY RAMAZAN ATAV K1Z1LTEPE — Guneydoğu'- dakı en buyuk kan davası tatlı- ya bağlandı Bugune kadar 21 kışının yaşamını yıtırdığı Kah- raman ve Turk aşiretleri arasın- dakı kan da\asına Akzıyaret ko>undekı gorkemli bır yemekle son verıldı tkı aşıretm barış ye- meğıne HEP Genel Başkanı Fehmi Işıldar, Içışlerı eskı Ba- kanı Abdulkadir Aksu ıle yak- laşık sekız bm kışı katıldı. Kapatılan CHP'nın Mardın Mıllet vektlı Abdurrahman Turk'un 1973 yılında Mardın'- ın Kızıltepe ılçesınde uğradığı sı- lahlı saldırıda oldurulmesınden sonra ıkı aşıret arasında başla- >an kan da\ası dun banşla nok- talandı Yore halkının gırışım- lerıvle bır vıl once arabulucu olarak kabul edılen DYP Kızıl- tepe Ilçe Başkanı Şakir Duyan'- ın Kahraman ve Turk aşıretının lıderlerıyle yaptığı goruşmeler sonucu taraflar dun Akzıyaret (Arkası Sa. /5, Su. 4'de) KURUCUMUZ YUNUS NADİ'Yİ A NIY 0R U Z Yunus Nadı Ödullen'ne bm yıl 622 kışı, 920 yapı- tıyla katıldı. Seçıcı kurul- lar 14 ayrt dalda düzen- lenen yanşmada 15 kışıye ödül verdı. Ödül kaza- nanlar yann açıklanıyor. Haber Merkezi— Gazetemızın kurucusu Yunus Nadı y ı olumu- nun 46 y ılında saygıyla amyoruz. Ulusal Kurtuluş Sa\aşımızın en karanlık gunlennde matbaasını Ankara'ya taşıvan ve ulu onder Ataturk'un vanında yer alan Yu- nus Nadı, 29 Ekım 1923'te kuru- lan genç cumhunvetın adını, Is- tanbul'adonerek7Mavıs 1924'te ytnıden çıkardıeı gazetesıne ver- dı. Yunus Nadı'run gazetesıne yerleştırdığı demokrası. ozgurluk ve bağımsızlık ılkelerı, kurucu- muzun 28 Haziran 194S'te olu- munden 46 vıl sonra da onun ar- dından gelen ve Cumhunvet'te gorev alan genç kuşaklar tarafın- dan savunulu- yor Gazetemı- ztn kurucusu Yunus Nadı, bugun Edırne- kapı Şehıthğı'ndekı mezarı başın- da da anılacak Her yıl Yunus Na- dı adına duzenlenen ve bu yıl 14 ayrı dalda vapılan varışmada 15 kışıye odul verıldı Ilk kez 1946-1947 donemınde gerçekleş- tınlen ve bu >ıl 45'ıncısı duzen- lenen Yunus Nadı Odullen'nde afiş dısında konu butun dallarûa serbesttı 622kışının920\'apıtıylâ katıldıgı yanşmada odul kazanan- lar yarın gazetemızde ayiklanıyor 1990-1991 Yunus Nadı Oduller^ nı kazananlar odullennı 1 Tem- muz 1991 pazartesı gunu saat 19 00'da Malta Koşku'nde j-apıla- cak olan torenle alacaklar Ö D İ I i t R İ Yunus Nadı Odullen 'm (1990- 1991) kazananlann btyografi len, röportajlar ve yapıtla rından bölümler pazar günu Cumhunyeî'le birlikte verdıgı mız Cumhuriyet Dergi'de unyet H. Partisi ve Den Partjnin yeni tetf 35ESİV Yarın / Bilim Teknik Böcekler karınca dili konuşuyor Televizyon / 6 Polanski'nin 30scariı filmi: Tess Almanya / Arka Sayfada DorlınDCIIIII kabııta sığmıyor Dılek Zaptcıoğlu Rauf Denktaş Sıkıntılı IVıbrıs konusunda dıplomatık ortam gıt- gıde kızışıyor Temmuz ayının bu açıdan hayli sıcak geçeceğı anlaşılıyor BM Genel Sekreterı Perez de Cuellar, ABD Başkanı George Bush ve Ingıltere Dı- şışlen Bakanı Douglas Hurd'un gelecek ay bırbırı ardından Ankara'ya yapacakları zıya- retterde Kıbrıs, ağırlıklı gündem maddelenn- den bırını oluşturacak Ve daha sonra da sıra Turkıye, Yunanıs- tan, Kıbrıs Turk ve Rum lıdertennın katılacak- ları Dortlu Zırve'ye gelecek KKTC Cumhur- başkanı Denktaş, gazetemıze dun yaptığı açıklamada "çoksıkı çalışmalar"\n yapılması halınde New York zırvesının kasım ayı orta- lanna doğru gerçekleşebıleceğını söyledı Belkı bellı etmek ıstemıyor, ama Sayın Denktaş sıkıntılı Neden? (Arkası Sa IS, Su Ide) HASAN CEMAL • Liselere kampus modeli Mıllı Eğıtım Bakanı 'nın yeni planında, lıse mezunları meslek ya da sanat sahıbı olacak. 3. Sayfada • Adana'da meydan savaşı Cono aşıretı uyelenyle yurttaşlar arasındakı olay larda 1 kışı öldu, 9 kışı de yaralandı. 3. Sayfada • Cinayete soruşturma Sınema sanatçısı Fılız Akın'ın öldurülen babası ve uvey annesı dun toprağa verıldı. 3. Sayfada • Tumuva'da linal gecesi Ocak ayından ben devam eden yanşma programınm Jınalı bu akşam TV2 'de yayımlanacak. 6. Sayfada • Bol temsil gerekli Istanbul Devlet Balesı'nm ımdadma Stuttgart Balesı'nden Uğur Sevrek ve Tunç Sökmen yetıştı 7. Sayfada m Yugoslavya AT'nin gündeminde /27er dorugu Luksemburg'da başlıyor 8. Sayfada • 3 kıtadan 3500 sporcu kapışıyor 11. Akdenız Oyunları, bugun Atına'da duzenlenecek açılış törenı ıle başlıyor. Oyunların amblemı Yunan mıtolojısmden esınlenerek yaptldı. Sporda • Turizmciden rapor Sektör temsılcılerı soruntarını guvenoylamasmdan sonra hukumete sunacak Arka Sayfada • Islamcılar Almanya'yı mesken tuttu Radıkal dıncı gruplar, 'gurbettekı' örgutlenmelerını hızla gelıştırıp kökleştırme çabasında bulunuyorlar. Arka Sayfada • Tercih formu doldurma heyecanı özel Okullar Sınav Yurutme Kurulu Başkanlığı 8 temmuzda açıklama yapacak. Arka Sayfada Kıbrıs için yetki tartışması Zîrveye kim gidecek? ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Oıal'ın Kıbrıs ıçın onerdı- ğı "dortlu zirve"nın gerçekleş- mesı durumunda, Turkıye adı- na Özal'ın mı, yoksa Başbakan Mesut Yılmaz'ın mı katılacağı sorusu gundeme geldı Bu konuda alınmış bır kara- rın bulunmaması spekulasyon- lara yol açtı Ozal'ın önensın- de "devlet başkanlan" veya "hukumet başkanlan" gıbı bır ayrım yer almıyor. Ancak Dı- şışlen çevrelerı, "fikir babası" olmasına karşın Cumhurbaş- kanı Ozal'ın zırveye katılma- (Arkası Sa. 15, Su. 7'de) DENKTAŞ ZÎRVEDEN UMUTLU 9. Sayfada CUELLAR DESTEK İSTİYOR 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog