Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO BAYRAMDA YABANCIFİLMLER 23 HAZÎRAN 1991 1. Gün Pazar Programlardan Seçmeler 07.00 Haberier 07.05 Bayram Sabahı 10.00 İşitme Engellilere Haberler 10.35 Çizgi FUm: Ağaç Diken Adam 11.00 Haberkr 11.10 Bagün Pazar 12.00 Haberler 12.10 7'den 77'ye 13.00 Haberler 13.10 Pazar Konseri 14.10 Haberler 14.15 Sirk 15.00 Haberler 15.05 TV'de Sinema 17.05 Haberler 17.10 NBA Basketbol 17.40 Dizi: Süper Ekip 18.05 Haberier 18.10 tyi Bayramlar 18.40 Dizi: Bizimkiler 19.20 Fasü 19.45 Festivalde Dün Bugün Yann 20.00 Haberler ve Havadurumu 20.40 Spor 21.00 Bayram Özel Eğlence Programı 01.00 Haberler 01.15 Dizi: Akrebin Halkalan 1338 Açılış - Pazar 91 16.00 Belgesel: Ülkeler Cografyası 17.00 Dizi: Cennet Kasabası 17.50 Gençlerle 18.35 Dizi: Bionik Altılı 19.00 Haberler 19.15 Yanşma: Penaltı 19.35 Belgesel: Anadolu Höyükleri 20.00 Dizi: Hedef 20.50 Muzik ve Biz 21.15 Belgesel: Demirkırat 22.00 Haberler ve tngilizee Haberler 22.35 Festivalde Dün Bugün Yann 22.45 Çeşitleme 2330 Miss Globe Lluslararası Güzellik Yanşması Sinema: Kurtancı Bak Şu İşe Cam Bebekler 23.00 Gece Konseri 00.00 Larin Amerika Dans Yanşması 17.58 Açılış- 7'den 77'ye 18.45 Tarihte Bu Hafta 19.00 Haberier 19.15 Pazar 91 21.15 tnsan ve Ahlak 2135 Yalancı 1 22.00 Haberier - tngilizee - Almanca 22.45 Bayram Özel Programı 1 0 0 ° M&Ş - Haberier 1005 Çizgi Film: Süperler 1030 Dizi: Hayat Devam Ediyor 1130 Sinema: Genç Bonner 13.15 Dizi: Marina Maceralan 14.10 Dizi: Formiil 1 15.05 Traktörler Vanşıyor 16.00 Dunyadan Spor 17.00 Haberier 17.05 Magic Mix 18.20 Dizi: Dragnet 1835 Dizi: Booker 1930 Haberier 20.10 Dizi: Sadece Aşk 20.40 Bayram Özel Programı 21.50 Bayram Özel: Levenl Kırca - Oya Başar 22.20 Konser: Hüner Coşkuner 23.00 Dizi: Zavallı Küçük Zengin Kız 2330 Dizi: Dallas 00.45 Dizi: Yabancılar 0135 Gece Jimnastiği 2. Gün Pazartesi Programlardan Seçmeler v/~\ 06.58 Açılış - Haberler I I 0 7 0 5 Bayram Sabahı LJ 10.00 Haberier 10.05 Çizgi Film: Tom Sawyer'in Maceralan 11.00 Haberler 11.10 Arkası Yann: Kuğu 12.00 Haberler 12.05 Beraber ve Solo Şarkılar 12.30 Sirk 13.00 Haberler 13.10 TV'de Türk Sineması: Görgüsüzler 14.40 Türk Halk Müziği 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağı: An Maya 1635 Bu Toprağın Sesi 17.05 Haberler 17.15 Arkası Yann: Aileler 18.00 Haberier 18.10 Magic Show 1835 tyi Bayramlar 19.05 Fasıl 1935 Festivalde Dün Bugün Yann 20.00 Haberler ve Havadurumu 20.40 Spor 21.00 Bayram Özel Eğlence Programı 01.00 Haberler 01.15 Dizi: Akrebin Halkalan 18.10 Arkası Yann: Yalan Rüzgân 19.03 Haberier 19.20 Avrupa Basketbol Şampiyonası 21.00 Bayram ve Gelenek 2130 Bir Solist 22.00 Haberler ve tngilizce Haberier 2235 Festivalde Dün Bugün Yann 22.45 Karşı Açı 23.25 Dizi: Jake ve Şişman Adam 20.00 Belgesel: Dünyanın Bilinmeyen Yüzü 2030 Video Müzik - Türkiye 21.20 Dizi: Houston Şövalyeleri 22.10 Pavorotti Konseri 19.03 Haberier I 19.18 Oyun Havalan 1930 Son 7 Gün Türkiye 20.00 Türk Filmi: Tatlım 2130 Yalancı 2 22.00 Haberler - tngilizee - Almanca 22.45 Bayram Özel Programı n T | I l û 10.15 Çizgi Film: Bir • v f l B K L Vannış Bir Yokmuş U l l U U İ ^ - 10.45 Konser: Kayahan ^ 11.20 Sinema: Gökkuşağı Altında 13.00 Haberler 16.20 Hot Clip 17.15 Çizgi Film: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Tiny Toon Maceralan 18.15 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 19.15 Dizi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.10 Dizisi: Patron Kim 20.40 Bayram Özel Progranu 21.50 Konsen Coşkun Sabah 2230 Haberler 2235 Cinayet Dosyası 2335 Sinema: Cabaret 01.45 Gece Jimnastiği 3. Gün Salı Programlardan Seçmeler 10.05 11.00 11.10 12.00 12.05 1230 13.00 13.10 14.40 19.20 19.45 20.00 20.40 21.00 01.00 01.15 19.20 19.50 20.15 21.00 21.30 22.00 2235 22.45 06.58 Açılış - Haberler 07.05 Bayram Sabahı 10.00 Haberler Çizgi Film: Mohikanlann Sonuncusu Haberler Arkası Yann: Kuğu Haberler Beraber ve Solo Türküler Sirk Haberler TV'de Türk Sineması: Gülen Adam Bir Solist Dizi: Evli İnsanlar Festivalde Dün Bugün Yann Haberler ve Havadurumu Spor Bayram Özel Eğlence Programı Haberler Dizi: Akrebin Halkalan 18.10 Arkası Yann: Yalan Rüzgân 19.03 Haberier Ekonomi Dosyası Dizi: Aile Meselelesi Yanm Elma Bayram ve Gelenek CNN Dünya Raporu Haberler ve tngilizce Haberler Festivalde Dün Bugün Yann T\ 'de Sinema: Dehşet Dükkânı 20.00 TV'de Sinema: Göçebeler 22.01 Dizi: Yabancılar 22.50 Avrupa Basketbol Şampiyonası: İtalya - Fransa 00.00 Festivaller Dünyası 11.15 13.00 13.05 1330 14.00 14.55 15.00 15.50 16.20 17.15 17.45 18.15 19.15 19.50 20.10 20.40 22.40 22.45 2335 00.25 0035 4. Gün Çarşamba Programlardan Seçmeler 06.58 Açılış - Haberier 07.05 Bayram Sabahı 10.00 Haberler 10.05 Çizgi Film: Küçük Lulu 1030 Çizgi Film: Bollo'nun Kürkü 11.00 Haberler 11.10 Arkası Yann: Kuğu 12.00 Haberler 12.05 Beraber ve Solo Şarkılar 1230 Sirk 13.00 Haberler 13.10 TV'de Türk Sineması: Canım 18.00 Haberler 18.10 Magic Show 20.00 Haberier ve Havadurumu 20.40 Spor 21.00 Bayram Özel Eğlence Programı 01.00 Haberler 01.15 Dizi: Akrebin Halkalan "-\ 18.10 Arkası Yann: IML Yalan RUzgân Z - J 19.00 Haberler 19.20 Tıp Dosyası 1 10.15 Çizgi Film: Bir Varmıs Bir Yokmuş 10.45 Konser Leman Sam Sinema: Roxanne Haberler Çizgi Film: Thunder Cats Çizgi Film: Hollywood Yaramazlân Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm Haberler Pembe Dizi: Hastane Günlüğü Pembe Dizi: Komşular Hot Clip Çizgi Film: Taş Devri Çizgi FUm: Ninja Kaplumbağlar Pembe Dizi: Cesur ve Güzel Dizi: Muhteşem İkili Haberler Dizi: Dekoratör Kızlar Salı Pazan Bayram Özel Programı Haberler Dizi: Zavallı Küçük Zengin Kız Dizi: Yayın Zamanı Dizi: Otostopçu Gece Jimnastiği 1930 Bilim Gündemi 2035 Dizi: Alf 23.20 Bir FUm Bir Yönetmen: Küçük Hanımefendi 17.30 Avrupa Basketbol Şampiyonası: Yunanistan-Fransa 20.00 Komedilerden: Bagsi Malon 2130 Dizi: Glass Babies 22.15 Bale: Bernardo Alba'nın Evi 2330 Melodi 10.15 Çizgi Film: Bir Varmış Bir Yokmuş 10.45 Konsen Yeni Türkü 11.15 Sinema: Miami Süpercops 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 20.40 Dizi: Beni Rahat Bırak 20.40 Bayram Özel Programı 21.50 Konsen Sibel Can 22.35 Haberier 4. Gün Bagsi Malon TV3 20.00 2. Gun Kabare STAR1 23.35 Parker'dan bir gangster fîlmiTV Servisi — "Bagsi Malon" ABD toplumsal tari- hinin en çok belirgin bir dö- nemine içki ya- sağının yasadı- şı örgutlere bu- yük kâr kapıla- n açtığı ekono- mik bunalımın toplumdaki her turlü yoz- laşmayı kolay- laştırdığı orta- lığın gangster- lerle iş arayan küçük kadın- larla, üçkâğıt- çılarla dolup yan genç bir şarkıa adayına tutulurken di- ğer yandan da zenci bir bok- sonın menajer- liğini yüklene- rek para ka- zanmaya bakı- yor. Filmde amaçlanan as- lında çok iyi bir gösteri, çok oyalayıcı bir film olduğu halde kişiler- den karakterle- re muzikten gangster agzı- na dek birçok öğe yeniden us- taştığı 1920 - JÜDIE FOSTER — Sanatçı fitaı- taca üretilmiş. lerin Chicgo- de bir mafya babasının sevgilisi- Ve bu çaba- su'nda geçiyor. ni canlandınyor. n ı n sonunda Ve Bagsi Malon sinemanın bu öyküyü bir sure sonra ciddi- bize anahtar goruntulerını nere- deyse ezberlettiği. neredeyse ez- bere bildiğimız bır oyku yıneli- yor. Işsiz serseri, ama iyı yureklı Bagsi Malon bır yandan ıs ara- ye almava ve merakla izlemeye başhyorsunuz. Eski bır tadı yep- yeni bir bardakta sunan film go- rülmeye değer. BAŞARILI OYUNCULAR — FUmde başrolleri liza MinelU ve Michael Vork paylaşıyor. 10 Oscar adaylı filmTV Servisi — Kabare 1931'in Berlini'nde ge- çiyor. John Von Druften'in "Ben Bir Fotoğraf Makinesiyim" adlı oyunundan yararlanarak ya- zılmış olan eser Nazi örgütünün toplumda güç kazandığı günlerde Berlin'de bir kabare çevre- sinde birkaç kişinin öyküsunu çiziyor. Broadway'in ünlü müzikal yönetmeni ve ko- regrafı Bob Fosse sinemanın tüm olanaklannı kavramış duyarh ve özgün sanatçı kişiliğı ile kar- şımıza çıkıyor. Yönetmen, Liza Minelli'nin de üstün yeteneklerinden yararlanarak filmin mu- zikal sahnelerinde fazla gösterişli iddialı olma- yan, ama guçlü bir zevkin ve ince bir mizahın, egemen olduğu bölümler yaratıyor. Müzikalle- rın yaldızlı tafrasından kof gösterişinden uzak, sıcak ve sancı bir film. AYRAMDA TÜRKFİLMLERİ BAYRAMDA 4. gün Patron Du>masm TV5 20.00 Kendilerıni işten atacağmı an- ladıklan patronlarını kaçınp odaya saklayarak yönetimi ele alan iki kafadar, işleri rayına oturtup tum çalışanlara zam ya- parlar. Şirketı denetlemeye ge- len müfettış, sonuçtan çok memnun kalır. Zeki Alas>a'nın yönetmenliğinı yapıp Metin Akpınar'la başrolunde oynadı- ğı tipik bir Alasya-Akpınar gül- dürusü. Yetenekli ikihnın alışıl- mış jest \e mımiklerı uğruna ız- lenebiliyor 4. Gün Küçük Hanımefendi TV2 23.20 DIZILER 3. gün Cülen Adam TV1 13.10 Dunyava gozlennı gulerek açan Yusuf, en uzulecek, ağla- nacak şeylere bıle gulmektedir Kendısıne göre doğal olan bu durum. başkalarını tedırgm et- mekte, bu yuzden başı dertten kurtulamamaktadır. Gulmesi- nin sağladığı en buyük yarar ise kendisinı anlayan ve seven bır bayanla yaşamım birleştirmek olur. Oyunculuktan yönetmen- liğe geçtikten sonra gişe rekor- lan kıran "Şaban'lı" Kemal Su- nal guldurulerıyle tecimsel sine- manın en ıyi uygulayıcılardan bırı haline gelen Kartal Tibet'- ten yine aynı turde bır komedi filmi. Kemal Sunal'ın kanıksan- mış yuz ve esprileri, filmi yine sürukluyor. 1. Gün Pazar Akrebin Halkabın TV1 01.15 Bayram suresince her gece "Akrebin Halkalan" adlı dört bolumlük bir Avustralya dizisi yayımlanacak. Özgun adı "Bing of Scorp'o" olan dızıde, Avust- ralyalı uç kız arkadaşın Kuzey Afrika ve oradan lspanya'ya yaptıklan gezi sırasında uyuştu- rucu suçundan hapse atılmala- rı ve çıktıktan sonra da öç alma girisimleri konu edıliyor. Yönet- menliğini Ian Barry'nın yaptıgı dizıde Caroline Goodall, Linda Cropper, Catherine Oxenberg ve Jack Scalia gıbi oyunlar var. Hareketh, surukleyicı bir serü- \en oykusu. 4. gün BELGİN DORUK-AYHAN IŞK — 1961de Özdemir Birsel'in Belgin Doruk ve Ayhan Işık çif- tiyle biriikte başlattıgı 'Küçük Hanımefendi' daha sonra başka yönetmen ve yapımcılar tarafın- dan yinelendi. Muazzez Tahsin Berkant'ın romanından alınan ilk küçük hanımefendi filminde zengin bir oyuncu kadrosu ekrana geliyor. BAYRAMDA EĞLENCE PROGRAMLARI Evi TV3 22.15 1899-1936 yılları arasında ya- şamış unlu Ispanyol şair ve oyun yazan Federico Gartia Lorca'nın aynı adlı yapıtmdan Devlet Opera ve Balesi üe Dev- let Tıyatrosu sanatçılan tarafın- dan oynanan bale ağırlıklı bir program yayımlanıyor. Tumu düzyazı bıçimınde olan "Ber- nardo Alba'nın Evi" adlı oyun- da despot annelerı tarafından zorla bir yasevinde tutulan, beş kızkardeşin öykusü anlatıbyor. Bayramekranındasanatçıbombardımanı İbrahim Tatlıses 4. gunun ağır topu. Sanatçı Kayahan'ın 'Yemin Ettim' parçasını da soyleyecek. TV Servisi — TRT geçen bayramdan sonra çok yönlü bir özel eğlence programını ekrana getiriyor. Bülent Ersoy, tbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Coşkun Sabah, Edip Akbayram, Fatih Kısapannak'ın da bulunduğu yaklaşık 50 sanatçı bayramın 4 günü eğlence programlannda yer alacaklar. Aynca bu program içerisinde çeşitli kabareler de yer alıyor. Zeki Alasya - Metin Akpınar ikilisinin hazırladıklan "Biz Bize Benzeriz", Tekin Akrnansoy'un hazırladığı "Yalancı", Gazanfer Özcan'ın hazırladığı "Ben Olsaydun" ve Ali Po>Tazoğlu'nun hazırladığı "tnsanuk Hali" bayram süresince dönuşumlu olarak ekrana gelecek. TRT tarafından aynca sabah kuşağında da çeşitli sanatçılann yer aldığı dört günlük bir kuşak programı hazırladı. Ikinci kez bayram ekranı hazırlayan Starl ise bu kez eğlence programlanna ağırlık verdi. Dört gün süreyle ekrana gelecek özelprogramda Ayşegiil Aldinç, Hulya Avşar, Leman Sam, Belkıs Akkale, Hıilya Suer, Harika Avcı başta olmak üzere birçok sanatçı ekrana gelecek. Starl 'in bayram programında Levent Kırca ve Oya Başar ikilisinin hazırladığı güldürü programının yanı sıra program içerisinde oryantal danslara da yer verilecek. Kilim'le unlenen Fatih Kısaparmak. RADYO PROGRAMLARINDAN SEÇMELER R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken 08.00 Sabah ıçuı mu- ak 09.00 Haberler 09.15 Pazar dınletısı 10.00 Her pazar 11.00 Mavı noıa 12.00 Haberler. 12.15 Geçmışten günumuze. 13.00 Yenı plaklar, yeni yonımlar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dünyasından 16.00Müzik panoraması 1630 Bir besteanın gençliği. 17.00 Haberler 17.15 Tangolarla yaşa- dılar. 17^5 Gençlık korolan. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler 19.15 Rock dünyasından 20.00 Dıskotekten mıkrofona. 21.00 Muzık ekspre- SİJ2.00 Haberler 22.15 Tatıl müzigı. 23.00 Dun- ya radyolanndan muzık festıvaUennden. 24.00 Gece ve muzık. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler. 00^8 Program ve kapanış. H M U T U fl 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- Usüer geçıdi. 08.00 Türküler 08.15 Şarkılar 0830 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09J0 Türkuler geçı- dı. 10.00 Haberler. 10.05 Solıstler geçıdı.1035 Türküler geçıdi. 11.00 Haberler. 11.05 Istekle- rıruz mikrofonda. 12.00 Haberler 12.05 Bır so- list 12.35 KUçük koro. 13.05 Türküler ve oyun havaları. 13J0 Solıstlerden seçmeler 14.00 Ha- berler 14.05 Türküler geçıdi 14.30 Bir solist 15.00 Duygu demetı 16.00 Haberler 16.05 İs- tanbul Devlet Klasık Turk Müzığı Korosu kon- seri 16.45 Turk halk çalgılarından ezgıler. 17.00 Haberler. 17.05 Turkulerden bır demet 17.30 Fa- sıl 18.00 Erkekler topluluğundan türkuler 1830 Solıstler geçidı. 18.58 Program ve kapanış. POLIS TÜRKİYE 0658 Açlışprog ram 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrumantal Mu- zık 08.00 Sabahın Konukları. 08J0 Yol Duru- mu. 0*35 Işte Saz Işte Söz Solist Necla Ak- ben. 09.00 Sabahın Getırdikler 09J0 Yol Du- rumu 09J5Metin Everes'ten Şarkılar. 09.55 Ha- va Durumu 10.00 Bayram Eğlencesı. 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber. Solist. Muazzez Abacı. 11.25 Arıf Meşhur'dan Tttrkuler. 1145 Kayıp Haber- lerı 11.50 BayTam Istekleri. 1İ55 Turkçe Sozlu Hafif Muzik. Solist: Coşkun Demır 13.20 So- lıstlerden Birer Şarkı 13.15 Baylarm özel Prog- ramı 14.15 Hafif Müzik Dünyasından. 14.45 Türkuler Geçıdi. 15.05 Yol Durumu. 15.15 Su- na Batıgun'den Şarkılar. 15J 5 Muzık Dağarcı- ğı. 16.05 Kayıp Haberlerı. 16.10 Solıstler Geçi- dı. 16.40 Ali Haydar Gul-Fatma Egılmez Top- çu'dan Türkuler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik 17.20 Gün Biterken. 18.00 Program ve Ka- panış. 2. Gün Pazartesi R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah ıçin muzık. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konserı 10.00 Muzıkh dakıkalar. ll.OOOğleyedoğru 12.00 Haberler. 12.15 Mıkrofondan sıze. 13.00 Gunun konseri 14.00 Haberler 14.15 Dun- yanın dön bucağından 15.00Kuzey ulkelenn- den muzık. 15.45 Ölumunun 200. yılında .Mo- zart. 16_J0 Caz ustaları 17.00 Haberler. 17.15 Sızler ıçın. 1&J00 Tempo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdas Türk sanat munğı. 20.00 Pop stud- yosu. 21.00 Müzığe övgü. 22.00 Haberler 22.15 Gökkuşağı. 23JK) Opera saati. 24.00 Ge- ce ve muzik. 00.55 Günün haberlerinden ozet- ler. 00.58 Prograın ve kapanış. 3. Gün Salı R A D Y O 3 07.00 Açılış. program ve ha- berler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah ıçin muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müziklı dakikalar. 11.00 Ögleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Fransa'dan muzik. 12.45 Gunun konsen. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik tunelı. 15.00 Perde açıbyor. 15.30 Çalgıların dili. 16J0 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okyanus. 18.00 Mercek. 19JK) Haberler. 19.15 Muzik dünyasından sayfalar. 20.00 Almanya 1 dan muzik 20J0 Bır konser 22.00 Haberler 22.15 Müzik yelpazesi. 23.00 Wolfgang Ama- deus Mozart 1791'den 1991'e. 24.00 Gece \e muzık. 00^5 Gunun haberlennden ozetler 00.58 Program ve kapanış. POLİS TÜRKİYE 06 5. Açlşprog ram 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu 08.35 İşte Saz Işte Söz. Solist Nurav Hafıftaş. 09.00 Solıstler Geçıdi 09.30 Yol Du- rumu 09J5Samime Sanay'dan Şarkılar 09.55 Hava Durumu 10.00 Bayram Eğlencesı. 11.00 Bır Sanatçı>la Beraber Solist. Vedat Çetmkaya. 11.25 Güler Duman'dan Turküler. 11.45 Kayıp Haberlen. 11^0 Bayram tstekJen. 12J5 Türk- çe Sözlu Hafif Muzık Sohsf Erdem Alkın 13.15 Bayram Özel Programı 14.15 Türkuler Geçıdi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Faruk Tınaz'dan Şar- kılar. 15.10 Muzık Dunyası. 16.10 Kayıp Habcr- len 16.15 Müzik Dağarağı. 16.45 Hüsamemet- tuı Subaşmdan Türkuler. 17.05 Turkçe Sözlü Ha- fif Müzik. 17.25 Gun Biterken 18.00 Program ve Kapanış. 4. Gün Çarşamba R A D Y O 1 04.55 Açıli). program 05.00 Ha berler. 05.05 Bayram karşılaması. 06.00 Yurttan haberler ve denız hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bugun bayram. 09.00 Ha- berler 09.05 Bır başkadır çocuklann bayramı 09.35 Reklamlar 09.40 Arkası vann. 10.00 Ha- berler 10.05 Bayram eğlencesı 11.00 Haberler 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler 12.05 Reklam- lar 12.10 Bayramı yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan 13.00 Haberler. 13.15 Oyun havalan 1330 Bölgesel yavın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Ba>ram sevmcı. 1730 Ha- fif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Bayramın ıçınden. 18^5 Bölgesel yayın ve reklamlar 19.00 Haberler. 19.30 Turk sanat müzığı özel progra- mı. 20.00 Bugün sızdeyız 21.00 Haberler 21.02 Radyo tıyatrosu 22.00 Gecenın getırdıklen 23.00 Haberler. 23.15 Bayram gecesı (1). 00^5 Gunun haberlerinden özetler 01.00 Program ve kapa- nış 01.05 - 04.55 Gece yayını
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog