Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

23 HAZİRAN 1991 **** GOZLEM UĞUR MUMCU (Baştarafı 1 Sayfada) — Sol bıttı mı? Her halkın devrımcısı ve gerıcısı vardır Sağcı olmadan solcu, solcu olmadan sağcının ıdeolojık kımlığı anlaşılmaz Sermaye varsa emek de vardır Emek varsa, emekçı de var sol da var sosyalızm de var Mıllıyetçılık ve şovenızm yok mu? Var Her ulusun yurtseverı vardır ulusçusu vardır, "şoven mtlltyetçıst" vardır devrımcısı ve ışbırlıkcısı vardır Turk mıllıyetcısı de vardır, Turk şovenıstı de vardır Yabanc devletlerın ışbırlıkçılerı vardır Yakın tarınten örnek verelım Sadrazam Damat Ferıt ısbırlıkçıdır Ve Turktür Yazı dızısınde belgelerı ıle goruldüğu gıbı Şûrayı Devlei Başkanı Seyıt Abdulkadır ışbırlıkçıdır ve Kurt'tur Hem Damat Ferıt'ın hem Abdulkadır'ın ışbıriığı yaptığ devlet aynıdır Ingıltere Şımdı dıyorlar kı — Kurt şovenızmı olmaz Nıçın olmaz'' Olur Dılını serbestce konuşamayan bır halkın tepkılerı anla yışla karşılanır ve bu tepkıler hoş da gömlebılır Ancak bu tepkılere devrımcılık, sosyalıstlık' etıketlerı yapıştırılamaz Çunku etnık ozellıklerın on plana çıktığı hıçbır sıyasal akım, sosyalıst olamaz Gunlerdır, 'Şeyh Saıt Ayaklanması' konusundakı belge- lerı okuyorsunuz Bu konuda yasaklar kalktıkca önyargılar, yerlerını gerçek- lere bırakacaktır Elımtzden geldığı kadar konuyu, belgelerle ele almaya çalıştık Yayımdan sonra ulasan mektupları ve yapılan açık- lamaları da değerlendırdık Bu yenı bılgılenn ışığında ge reklı duzeltmelen de yaptık Yenı bılgıler gelırse bunlardan da yararlanacağız Devlet arşıvlerı araştırmacılara acılırsa konu, çok daha genış acılardan ele alınabılır Eksıklerı ve yanlıslan da olsa -kı olacaktır- konuyu hıç ol- mazsa lyı nıyetle ele aldık Umarız, yararlı olmuştur * • • 29 mayıs günlu bu koşede çıkan yazıda Doç Dr Ismaıl Beşıkçı'nın 1969 yılında yazdığı 'Doğu Anadolu'nun Duzenı' adlı doktora tezınde şu satırlann yer aldığı açıklanmıştı — Doğu ısyanlarında emperyalızmın bırıncı derecede rol oynadığı şuphesızdır Ingılız emperyalızmının 1 Dunya Sa- vaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'ndakı tahnklen ozellıkle 'bağım- sız Kürdıstan' kurulması yolundakı tahnklen cumhunyetın ku- rulmasından sonra da devam etmıştır Bu tahnkler ozellıkle hılafetın kaldırılmasından sonra hız kazanmıştır Örneğın 1925'te Şeyh Sa>t ısyanının patlak verdığı gunlerde, Ingılız sılah fabnkalarından Seyh Saıt'e çeşıtlı sılah kataloglarının gelmesı emperyalızmın bu konudakı çalışmalannı göstermek- tedır (E Yayınları 2 bası 1970 sayfa 308) Beşıkçı, aynı kıtabında "Seyh Saıt hareketının ulusal nı- telığı sanıldığı kadar onemlı değı/dır" goruşunu de savun- muştu (s 312-313) Doç Dr Ismaıl Beşıkçı'den 20 daktılo sayfa tutan bır mek- tup aldık Mektubun buyukce bolumu Beşıkçı nın kıtapla- rında yazdığı duşuncelerının yınelenmesınden oluşuyor Ya- zıyla ılgılı yanıtında da yayınımızı doğruluyor Beşıkçı'nın 29 mayıs gunlu yazıyla ılgılı olarak yazdıklan da şunlar "Doğu Anadolu nun Duzenı Sosyo-Ekonomık ve Etnık Te- meller ısımlı kıtap, 196O'lı yılları dıkkate aldığımız zaman onemlı bır çalışmaydı 1971 yılında Kürdıstan sorunuyla ılgılı olarak yapılan duruşmalar, bu kıtaptakı duşüncelerın hızla değışmesıne neden oldu Bu değışıklıklenn nasıl oıuştuğu- nu, nasıl yazıldığını 1976 yılı nısan ayında, Komal Yayınları tarafından yayımlanan 'Bılım Yontemı' kıtabımın önsözunde belırttım Bu onsoz bır ozeleştırıdır Benzer goruşJec, 1989 yılında yayımlanan Sosyalızm ve Toplumsai Mucadeleler Ansıklopedısı'nde de yayımlandı (Cılt 7, s 2124-2125) 'Doğu Anadolu'nun Duzenı'nın Başına Gelenler' başlıklı yazımın bır yerınde şoyle söylenmektedır " Bu yazıda, Doğu Anadolu nun Duzenı, Sosyo-Ekonomık ve Etnık Temeller kıtabımın değerı hakkında da kısaca bır- kaç şey soylemek ıstıyorum Bu konuda, her şeyden once 1971 doğu duruşmaları hakkında bazı seyler soylemem ge- rekıyor Gerek duruşmalar surecınde gerek sıkıyonetım tu- tukevınde çeşıtlı kışılerle yaptığım konuşmalar Kürt sorunu hakkındakı duşunce/enmı kokten değıştırdı Aslında olgular, oigusal ılışkıler aynıydı, değışen, olaylara bakış tarzrydı Olay- ları ele almada, kavramada kullamlan yontemlerdı Bu su- reçte, 'Doğu Anadolu'nun Duzenı Sosyo-Ekonomık ve Et- nık Temeller' kıtabımda yazılı olan pek çok seyın yanlış ol- duğunu fark ettım Kıtabın ıçenğıyle ılgılı olarak katılmadı- ğım konuların, goruşlenn sayısı gunden gune artıyordu Bu, gıderek ıçenğını benımsemedığım bır kıtap halıne geldı Bu duşüncemı 1976'da Komal Yayınları tarafından yayımlanan 'Bılım Yontemı' kıtabımın onsozunde belırttım ' Goruldüğu gıbı 15-16 yıl evvel yapılan bır ozelestırı soz- konusudur Beşıkçı'ye karsı yapılan devlet baskılarının tumune karşıyım Doç Beşıkçı, herhalde, 1970 oncesınde bu baskılara Be- şıkçı ıle bırlıkte karşı koyan Ankara Hukuk Fakultesı asıs- tanlarının adlannı anımsamaktadır Beşıkçı'nın Bulent Ecevrt Erdal Inonu, Prof MumtazSoy- sal, Ismaıl Cem, Toktamıs Ates ve benım ' Irkcı ve Sömurgecı' olduğumu ılerı suruyor Ben, terore karşıyım Tıpkı PKK'yı Cınayet orgutu olmakla suçlayan Kurt or- gütü KOMKAR gıbı Teroru bır ınsanlık suçu sayıyorum ve 'katılın sağcısı sol- cusu, gencısı ılencıst, devnmcısı faşıstı Turkü Kûrdu olmaz, katıl katıldır' dıye dusunuyorum Insan haklarını da Edıme'den Ardahan a kadar herkes ıçın savunuyorum Devlet terorune de karşı çıkryorum, bıreysel terore de Beşıkçı ye sorarsanız, kendısı dışında herkes ırkçı ve her- kes somurgecıdır1 Bu 'ırkcı ve sömurgecı paranoyası' kımseye yarar sağla- maz Ne Turke ne Kurde, kımseye Ankara Hukuk Fakultesı nın eskı asıstanından Erzurum Unıversıtesı eskı asıstanına selam ve sevgılerle • * * Butun okurlarımızın bayramlarını kutlarım Bayramdan sonra dınlenceye cıkıyorum Yenıden bulusmak uzere DGMlde keyfi yönetim Baştarafi I. Sayfada) ışkın suredır emnıvette tutul- nasını \e vasalfaakkıolan avu- .atlarıyla goruşturulmemesını e TRT'nın henuz \argılanma- lan suçiu gıbı duyurmasım" kı adı SHP Istanbul II Başkanı Er- an Karakaş da vaptığı yazûı çıklamayla AN^P ıktıdannı ısan haklarma hukuka ve de lokrasıye sa>gılı olma\a çağır ı ve gozaltındakılerın serbest ırakılmasıru taJep ettı Karakaş açıklamasında şu go ışlere yer verdı "Bır basın mensubuna vapı- bu tşlemı basına > oneltılen bır valdırı olarak gorujoruz. Ka- zan'ın Teztel, Derair ve Y arayı- cı'yı gormek isiemesinın engel- lenmesinın sorumlusu \\AP ıktıdarıdır. Bu engelleme gozal- tındakı bu ınsanlara kotıı mua- mele ve ışkence >apıidıgı kuşku- larını faaklı kılmaktadır. " Istanbul Tabıp Odası Konfe- rans Salonu'nda basın toplantısı duzenleven demokratık kıtie ör gutlerının temsılcılerı, her turlu zor kosul \e tehdıtlere karşı mes- leğının ılkelennden lavız \erme- den çalışan demokrat basın emekyilerının ve antı- demokratık uvgulamalara karşı cıka ı hukukçulann sındırılme- \e çalışıldıgını savundular SÖYLEV (Belgeler Bolumu CıJt 3) Hıfzı V. Veüdedeoğlu 3 bası 10 000 lıra (KD\ ivınde) Çağdaş Yavınlan Turkocağı Cad 39-41 Coğaloğlu îstanbul Odemelı gondenlmez. SIEMENS Biyolojik arrtma Temiz bir çevreye doğru kesin çözüm Duisburg yakınındakı Emscher Biyolojik ArıtmaTesısı, yüksek fırınlarla donatılmış demır-çelık ve kımya fabrıkalarının bulunduğu bır endüstrı havzasının atık sularını temizlemektedir. En modern arıtma tesıslerinın bıle üstesınden gelmesı zor bır ış... Fakat sonuç: Temız bır çevreye doğru kesin çözüm Artık Ren nehrıne tum atıklardan arınmış temiz bir su akmaktadır Emscher Biyolojik ArıtmaTesısı, Siemens'm etüd ve yonetım tekniğı ve tesislerdekı uzman kadro arasında bır guç bırlığı ıle gerçekleştırilmış entegre bır sıstemdır Siemens, ışlem, danışmanlık ve sıstem tekniğı uygulamasında yetkin bir konuma sahıptır ve önderlığı elınde tutmaktadır Siemens, diğer alanlarda olduğu gıbı çevre korumasında da sistem-çözümler ıle öncüluğünu sürdürmektedır Elektroteknık ve Elektronığm tüm dallarında ustun teknolojı Kullanımı, teknolojik standartların belırlenmesı, karmaşık projelere uzmanlarla ozel çözümler getırmek ve sektörun onculuğunu üstlenmek Sıemens'in şırket polıtıkasının temelını oluşturmaktadır. S I M K O TİCARET ve SANAYİ A.Ş. Siemens AG Türkıye Genel Mumessılı Meclısı Mebusan Cad No 125 80040 Fındıklı/lstanbul Telefon: (1) 151 09 00 Fax- (1) 152 41 34 Siemens. Atılımlar Gücümüzün kanıtıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog