Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 34 I Ş L E M T A M A M ! Cumhuriyel- -1 C- \Pafnukfyank Teleton Bankacılığında Bir Numaia : 188 24 24 PAMUKBANK1 68. Yıl; Sayı: 24005 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TLr*£>Kdfl/»/;20Haziranl991Perşembe PAKDEMIRLİÇEKİSMEST Özal, ekonomi direksiyonunu bırakmıyor Cumhurbaşkanı Özal'ın, ekonomi yönetiminin tümüyle Pakdemirli'ye bırakılmaması konusunda kararlı olduğu, Maliye Bakanhğı'nın da kaldırılmasına karşı çıkacağı belirtiliyor. Köşk'e yakın kaynaklar, Özal'ın, Pakdemirli'nin geniş yetkilerle donatılmış başbakan yardımcısı olmasına karşı çıkmadığını, sadece ekonomide tek adam olmasına karşı olduğunu belirtiyorlar. Özal'ın bazı tavizler verebileceği, ancak kendisinin tümüyle devre dışı bırakılmasına yönelik bir formülü kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulanıyor. Ekonomide DOLAR YÜKSELDÎ Pakdemirli kuru oynattı Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olması beklenen Ekrem Pakdemirli'nin enflasyondan daha düşük bir kur ayarlamasına karşı olması döviz piyasasında kan dolaşımım hızlandırdı. ABD Doları Tahtakale'de son iki gün içinde 45 lira birden artarak 4 bin 280 liradan 4 bin 325 liraya yükseldi. Önceki gün 40 lira birden artan dolar, dün yurtdışında değer yitirince Tahtakale'de ancak 5 lira prim yapabildi. Ekonomide DAVOS RAPORUNA GÖRE ÎYİ YOLDAYIZ Efconoıride OTODA VERGİ YÜKÜ DÜŞECEK A VANS DURDURMADİ Vizite eylemi mitinge dönüştü Istanbul, Gölcük, Diyarbakır ve Izmir'de işçilerin gerçekleştirdiği vizite yürüyüşleri, büyük gösterili mitinglere dönüştü. Istanbul'da Taşkızak ve Camialtı tersanelerinde çalışan 5 bin işçi, alkış ve sloganlı protesto gösterisi yaptılar. Demiryolu işçilerinin işi yavaşlatma ve işe bir saat geç başlama eylemi nedeniyle banliyö tren seferleri aksadı. Deniz İşletmeleri Hastanesi'nde çalışan işçi, memur ve doktorlar yemek boykotu yaptılar. 3. Sayfada YüRÜYÜŞTENİZLENİM~ m Inonu: DSP'ye °y vermeyin SHP lideri Inönü, | | A N A P 11 gemisinin seçime kadar 'çabalama kaptan ben gidemem' diye bir o yana, bir bu yana yalpalayacağını söyledi. tnönü, DSP'nin birleşme önerisini reddettiğini hatırlatarak "Birleşmeye zorluk çıkarana oy vermeyin" dedi. 4. Sayfada SHP'de TAHTEREVALLİ DENGESİ CELAL BASUNGIÇ'ııı Mttei 4. Sayfada DEMtREL, TALABANİ ILE GÖRÜŞTÜ 4. Sayfa Selen suikastı 'Gözaltında îşkence gördük' Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, emekli Korgeneral Ismail Selen suikastını çözdüklerini, olayla ilgili 12 kişiyi yakaladıklarını belirterek "Şu anda tetiği çeken şu diyemiyorum, ama tetiği birlikte çekenler elimizde" dedi. DGM savcılığının polise ek gözetim süresi verdiği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyel BUrosu) — Emniyet Genel Muduru Necati Bilican, emekli Korgeneral İsmail Se- len'in oldurulmesı olayının aydınlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili 12 kişinin yaka- landığını bildiren Bilican, "Şu anda tetiği çeken şu di- yemhorum, ama tetiği birlik- te çekenler elimizde" dedi. Gozaltına alınanlardan Avu- (Arkaa Sa. 16, Sü. Tde) DGM BAŞSAVCISI DEMİRAL'IN ŞİKÂYET DOSYASI KABARDI 4 Sayfada Milyarlık Rotna lahti 'kaçarkerf yakalandı İstanbul'da polis yurtdışındaki Telli kardeşlere gönderilmek üzere bir TIR'a gizlenmiş 4 ton ağırlığında bir Roma lahti, 2 kadın heykeli ve çok sayıda lahit parçası ile tarihi eseri ele geçirdi. Haber Merkezi — D&rt ton ağırlığında bir Roma iahtinin yanı sıra çeşıtli lahit parçala- rı, mermer heykeller ve anti- ka sıkkeler bu kez Nev\ York'a ulaşamadan Istan- bul'da ele geçırildi. Munih'te Edip Telli ve Londra'da Nevzat Telli kar- deşlere bu değerli tarihsel eserleri sevk etme>e çalışan 8 kişi yakalandı. Grubun lideri olan Afyon'un Başmakçı bu- cağından İhsan Acar'ın Mu- nih'te Edip Telli'nin yanında olduğu ıçin yakalanamadığı (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) Özal, "Partide canlanma oldu, bu rüzgârdan istifade edin" dedi SeçimrüzgârıANAP MKYK üyelerini kabul eden Cumhurbaşkam Özal, "Birbirinize bağırıp çağırmayı bırakın, Süleyman Bey'e bağırın. Bakın Demirel, aynı plağı döndürüp dunıyor. Siz il il dolaşıp cevap verin. Seçimin ne zaman olacağına Meclis karar verir. Ama partiye yeni bir genel başkan geldi. Bir canlanma oldu" dedi. ANKARA (Cumhurhet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın "aktif destegine" karşın, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, yenı hukumeti kurmakta zorlanıyor. Yılmaz, Özal'ın telkıni üzerine Hıisnu Doğan'a Enerji ve Tabiı Kay- naklar Bakanlığı onerdi. Do- ANAP Genel Başkanı Yılmaz, secimle ilgili bir soruyu, "Parti çalışmalarında bundan sonra gözeteceğimiz en önemli husus seçimdir" yamtım verdi. Akbulut hükümetinde yer alan 7 bakana gidici gözü ile bakıhrken, Doğan, Mlmaz'ınbakanlık önerisinireddetti.Hükümetin yann Cum- hurbaşkanı'na sunulması, pazar günü de acıklanması bekleniyor. geri çevirdi. Akbulutçu 91 mil- letvekili, hukumette pav alma- da direniyor. Dun yoğun trafi- ğe sahne olan Çankaya Koşku'nde MKYK uyelerıyle yemek yiyen Ozal, "Partide bir canlanma oidu. Bu ruzgârdan istifade edin. Bundan sonra ğan, "Hiebir görev çime hazır olmak" dedi. özal, istemiyorum" dıyerek öneriyi parti içi kırgınhklann da fazla gözetilecek en onemli husus, se- ozel deftere, "Atatürk ilke ve inkılaplannın sadık bekçisi ola- rak, Türkiye'yi çağdaş uygarük uzatılmamasıru ıstedi. Yümaz'ın, duzeyine uiaştırma davasına hukumeti yann Cumhurbaşka- hizmet edeceklerini" >azdı. nı'nasunması, pazar günü deka- Saygı duruşunun ardından muoyunaaçıklaması bekleniyor. MKYK üyeleri, Anıtkabir'deki ANAP'ın yeni MKYK uyele- dinlenme bölümunde oturur- ri, dun sabah Genel Başkan Me- ken, Mesut Yılmaz ve Semra sut Yılmaz başkanlığında Anıt- Özal, aralannda soyleştiler. kabir'ı zıyaret ettiler. Yılmaz, Özal ve Yılmaz'ın neşeli olduk- lan gozlendı. rağı bulunan ikı katlı bir oto- busle Cumhurbaşkanlığı Köş- kü'ne gittiler. Turgut özal, MKYK uyeleriyle tokalaşarak, opuştu. Semra Özal, sadece to- kalaşmakla yetinirken, Seçkin Fırat, Mehmet Ali Bilici ve Er- sin Taranoğlu, Özal'ın elini öp- tuler. Özal, Husnü Doğan ile de Yılmaz ve MKYK uyeleri, sa- öpuştu. Özal ve ANAP'lılar, at 12.00'de onunde ANAP bay- (Arkası Sa. 16, Sıi. l'de) ANAP'ın yeni sefUen MKYK üyeleri, Genel Başkan Mesut Ydmaz'la biriikte Öıml'ı ztyaret ederek Köşk'te ögle yemefi yedfler. (Fotoğraf: Rıza Ezer) Akbulufu destekleyen 91 milletvekili Köşk'e gitmeyi reddetti OzaPdan tasfiye tehdidi91'lerin, "Bizim Cumhurbaşkanı'yla konuşacağımız hiçbir şey yok" diyerek görüşme önerisini reddetmeleri üzerine özal'ın Akbulut cephesine, "Yanlış yapıyorlar. Ben tavize fîlan yanaşmam. Böyle giderlerse seçime gider, hepsini tasfiye ederim" mesajmı gönderdiği öğrenildi. Mesut Yılmaz, gerginliği giderme önerilerine "Ben şantaja gelmem" dedi. Akbulufu destekleyenlerden Sungurlu, Çiçek, Aşık ve Vuralhan yumuşamadan yana tavır alırken Keçeciler ve Zeybek'in başını çektiği bir grup "Partide tasfiye olursa ayrı parti kurmaya kadar gideriz" görüşünde. 5. Sayfada Kıbrıs için Bakefın mektubuna Türkiye'den olumsuz yanıt Ankaradan 5 9 li zirveye ret ALPTEMOÇİN^İN YANIT1 ATİNA^NIN UMUDU BUSHTA DENKTAŞ BEKLEMEDE Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin ABD'li meslektaşı James Baker'ın Kıbns sorununun çözümune ilişkin olarak kendisine gönderdiği mektuba verdiği yanıtta, Türkiye'nin görüşlerirü yineledi. AJptemoçin, Kıbrıs Rum kesiminin adanın tek temsilcisi olarak görülmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi. SEMİH İDİZ'ln haberi 10. Sayfada Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Baker'in Kıbns mektubunu 'doğru yol'da atılmış bir adım olarak değerlendirildi. Mitsotakis, Kıbrıs'ta çözüm için ABD Başkanı Bush'tan Atina ziyareti sırasında yardım isteyeceklerini söyledi. STELYO BERBERAKİS'ln haberi 10. Sayfada KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Baker'ın mektubu ile ilgili görüşlerini Ankara'ya sunduğunu söyledi. Denktaş, eşit statü olmadan masaya oturmama eğiliminde. FATİH YILMAZ'ın haberi 10. Sayfada TÜRKİYE—AT ILÎŞKISINE KIBRIS ENGEIJ Sabetay Varol'un haberi 10. Sayfada İşçiler bayrama buruk giriyor Binlerce tersane işçisi, Tepebaşı SSK Dispanseri'ne ellerinde pankartlarla yürüdüler. Polisler, işçilerin 'saltanat İcayığı' olarak adlandırdıkları maket kayığa elkoydu. Bir işçi, "Üç yaşındaki çocuğumun sütünü borçla alıyorum" diye haykırıyor. DENİZ TOPALOfiLU'nun Izlenlmleri 3. Sayfada TV/6 Stahia Fawcetflı biyografi İstanbul Festivali / 7 Açıkhavada bale geceleri i Fransa/11 Cresson'un 'harbi'liği Mine G.Saulnier Marlene Dietrich /20 Efsane Berliıfe dönmüyor i Yine Kıbns... Jvıbns sorunu, ABD Başkanı George da yansıyor. Daha geçenlerde Time dergi- Bush'un Atina ve Ankara'ya gelecek ay ya- sinde şu satırlar vardı: pacağı ziyaretler öncesinde iyice ön plana "Bush elini uzatmış, Turgut, hadi gel şu çıkmaya başladı. Kıbns işini birlikte çözüverelim' demeye ha- Amerikan yönetiminin Yunan hükümeti zırlanıyor." nezdindeki girişimlerini bilemiyoruz. Ama George'la Turgut'un baş başa verip bu so- VVashington'un Kıbns'ta çözüm için Ankara'- runu çözebilecekleri kuşkuludur. Ama Time ya yönelik baskıyı, tabii diplomatik diya/og dergisı yazarının bu satıriarı, çözüm için başlığı altında, yoğunlaştırdığı apaçık ortada. Bunun ilginç örnekleri Amerikan basınına (Arkası Sa. 16, SÜ. l'de) HASAN CEMAL • Slnema Tarihi'nden Geçen yıl ölen • Moskova'da pazarlık Gorbaçov'un Fransız yönetmen Jacques Demy'nin son olumlu bulduğu ve Sovyetler'e yardımı filmi 'Şehirde Bir Oda'. Başrolde Michel öngören Büyük Pazarlık Planı Başbakan Piccolı oynuyor. 6. Sayfada Pavlov tarafından eleştirildi. 11. Sayfada • Allen'dan melankolik | ^ ^ ^ • TOBB Pakdemlrli'yi onayladı güldürü Woody Allen'ın 1 j V ^ B TOBB'nin 2000 uyesi arasında yaptırdığı yönetıp başrolünü oynadığı L « ^ ^ f t araştırma Yılmaz-Pakdemırli'nin uygulamayı 'Bir Yaz Gecesi Komedisi' İ B H E ^ ^ f c duşundukleri modeli onayladı. Ekonomide adh film saat 22.45'ten ^ I S I P ^ B Kurtuluş reçetesi Spor Kulüplen Yasa itibaren Starl'de a H L ^ ^ L ^ Taslağı, futbol adamlan ve yöneticıler yayımlanacak. 6. Sayfada J H H H H ^ tarafından olumlu karşılandı. Sporda • Caz eşllğlnde 'Saxualtty' Bulgarsanatçı • Ka' 8 0 ' *« r t G.Saray'ın eski kalecisi Vladimir Çukiç'in yapıtları Vakko Sanat Simovıç: 'Bu işHayrettin'leyurümez. 'Sporda Galerısı'nde sergileniyor. 7. Sayfada B Ankara'nın kalbi otelde atar Hılton'un • Cuellar yüktenecek BM Genel Sekreteri kral dairesi bakanlar, mılletvekıllerı ve ust Kıbrıs sorununun çözümune ilişkin duzey burokratlarm onemli işleri çabalarmı yoğunlaştıracak. 10. Sayfada konuştuklan yer gibi. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Çatlayacak... Yılmaz hükümetinin kurulmasında bazı güçlükler oldu- ğu anlaşılıyor. Güçlükler,'Akbuluttakımı' olarak bilinen muhafazakâriarın hükümette alacakları sandalye sayısından kaynaklanıyor. Bir mi olacaklar? Sekiz mi, üç mu? Bu takım, bakanlıkların, kongrede ortaya çıkan sonuçlar (Arkası Sa. 16, Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog