Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu INSAN HAKLARI Itirafçı Aşık TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ANAP Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, İHD'nin düzenlediği "İnsan Hakları Açısından Terörle Mücadele Yasası" konulu panelde konuştu: "Yasanın, eşitlik ilkesine aykın taraflan var. Yasada işkenceci korunmuş. Terör, terör suçlusu, basın üzerine getirilmiş kısıtlamalar var. Ben iktidar partisinin milletvekili olarak bunu kabul ediyorum." Darısı diğer ANAP'lıların başına... UMUT ÇERN1ŞEVDE Ruslar gidiyor, Milli Eğitim uyuyor DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde üç Sovyet vatandaşı öğretim üyesi var. Sovyet hocalar Türkiye'ye, iki ülke arasında imzalanan ikili kültürel anlaşma çerçevesinde gelmiş. Anlaşmaya göre her yıl bu bölümden mezun öğrenciler de Moskova'ya bir yıllık eğitrme gönderiliyor. Ancak ikili anlaşmanın şüresi yıl sonunda doluyor. Üstelik Doğu Karadeniz'in Sovyet turist akınına uğradığı ve bu ülkeyie ilişkilerin giderek sıkılaştığı bir dönemde. Ancak Türk hükümetinin yeni bir kültürel anlaşma . peşinde koşmaya niyeti yok. Bu durumda DTCF'deki hocalar yakında ülkelerine dönecekler. Moskova'ya da öğrenci GÜNÜN FOTOĞRAFI Erbakan'ın TKT'si (Tesettör Radyo TMevizyon) işbasında (Fotograf: Ümit Otan) gönderilemeyecek. DTCF'lilerin tek bir umudu kaldı. O da, Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Çemişev. Eğer Çernişev konuyla ilgilenmezse, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duruma el atacağı yok. Ülkücü baba operasyonu Ankaralı "ülkücü baba" Ümit Ölmez'in, gecen perşembe günü Mamak örgütünün Mesut Yılmaz için verdiği yemekte belinde tabancasıyla yakalanması, ANAP kulislerini karıştırdı. Çek- senet mafyasının lideri olduğu, çeşitli tehdit olaylarına karıştığı iddialarıyla aranan ve uzun süredir "bulunamayan" Ölmez'in, böyie bir yemekte yakalanması Yılmaz yanlılarınca "düşün- dürücü" olarak nitelendirildi. Geceye katılan ANAP milletvekili İlker Tuncay, "Ankara polisi Ölmez'i tanır ama yakalamaz. Olayın sebebi Yılmaz'a kara çalabilmektir" dedi. Mesut Yılmaz da "Kendisini görmediğim gibi, ne tanırım ne bilirım" dedi. Ümit Ölmez'i, Yılmaz'ın arkasında gösteren fotoğraflar da dün Yılmaz'ın muhalifteri tarafından gazetelere gönderildi. DYP'nin iktidar yürüyüşü "DYP zaruretler partisidir", "Demirel'i Tansu Çiller yönetiyor", "Özalla Demirel'in fabrikası aynı, seri numaraları değişik", Törkiye ne kadar değiştiyse, Demirel de o kadar değişti". AP ve DYP'liler'iktidarın en güçlü adayını değerlendirdi. Çulcurca'dan Zaho'ya Kucaklarında bebekleri. yanlarında en gerekli eşyalarıyla yollara düşmüşlerdi. Bir ara sayılan 450 bine yükseldi. Sonra Saddam geri adım attt ve geri dönüş başladı. 65 bini dışında. Nokta ekibi dönenlerle birlikte Zaho ya ulaştı. Bin banka açılsın Değişen dev: Çin. Bir yanda yabancı bankalar, diskotekler, fast-foodlar. Diğer yanda. tek odalı evlerde yaşam. Nokta, çelişkiler ülkesi Çin'i görüntüledi. • Aşkın uyandırdığı kadın: Nermin Bezmen • Haluk Bilginer. Jane Seymour ve Omar ShariCle aynı dizide • SHP'de sürpriz at: Ali Topuz • Yalnızlartesti • Ve de... Eğer hâlâ bıkmadıysanız ANAP başkanlık yarışından son haberler! Inanç Vakfı Milli Eğitim'de Dahiler okulu acılıyor • Ayrıcalıklı kolej ve fen liseleri kesmedi. Sıra şimdi süper zekalılar özel lisesinde. • Dersler; Atatürk İlkeleri, Din Bilgisi, Eski Yunanca, Uluslararası ilişkiler. İstatistik, İş Yönetimi...» Özel seçilmiş Türk ve yabancı öğretmenler, Türk ekonomi ve politikasını yönetecek "üstiin nitelikli" insanlar yetiştirecek. • Uzmanlar kaygılı, Bakan Akyol niyetli... DYP BUGUNURE NASIL GCUM? DERGI BİRDEN HAFTALIK HABER DERGİSİ IĞDIR 1. KADASTRO MAHKEMESİ İLAN TUTANAĞI Esas No: 1974/1219-1223 Karar No: 1991/11-12 Parsel No: 251-275 Karar Tarihi: 1.32.1991 Davacı: MALIYE HA2İNE- Sl-IĞDIR Davalılar: 1- Ölü öraer Aybo- ğan mirasçılan, 2- Ölü Hazal Ay- boğan mirasçüan, 3- Ölü Telli Ay- boğan mirasçılan, 4- Ölü Hazal Ayboğan mirasçılan, 5- Curiye Ayboğan, 5- Hanım Ayboğan, 7- Huriye Ayboğan, 8- Mustafa Ay- boğan, Sıçanlı köyü, Iğdır. Dava: Kadastro tesbitinın iptali. Mahkememizin yukanda esas numarası yazılı dava dosyasmın yapılan açık yargılamalan sonun- da dava konusu tasınmazm hisse- leri oranında davalılar adına tapu- ya tesciline katar verilmiş olup, ölü davalı Attar Ayboğan, Ömer Ayboğan, Ömer kızı Hazal Aybo- ğan, Evliye kızı Hazal Ayboğan ve Telli Ayboğan mirasçılan tespit edilemeüiğinden mahkememizin iş bu kararı kendilerine İLANEN TEBLIĞ o;unur. Tebliğ ilan tari- hinden 7 gün sonra yapılmış sayı- hr. 20.5.1991 ILKMECLJS Hıfzı V. Velidedeoğlu 15.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğtu-İslanbut DUYURU MİMAR SİNAN ÜNÎVERStTESİ GİRİŞ YETENEK SINAVLARI 1. Üniversitemiz 1991-1992 Öğretim Ydı Giriş Yetenek Sınavlan 19 Haziran 1991 Çarşamba günü başlayacaktır. ö n kayıt ve yetenek sınavı ile üniversitenüze öğrenci alınacak fakülte ve programlar, kontenjanlan ve gerekli ÖSS puanı ile diğer gerekli belgeier asağıda açıklanmıstır: Fakültesi öğretim programı Kontenjan lç Mimarlık Endüstri Ürünleri Tasanmı Resıra Heykel Seramik Grafik Tekstil Tiyatro Dekor ve KostOm Fotoğraf Sinema TV Geleneksel Türk El Sanatlan 30 30 40 15 25 25 25 20 20 10 50 Mimarlık Fakültesi Mimarhk Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yukanda belirtilen programlara; 1989 yılında en az 105 puanı, 1990 yılında en az 105 puanı, 1991 yılında en az 105 puanı, alanlar ön kayıt yaptırmak için basvurabilirler. 2. 1. maddede belirtilen programlara aday kayıtlan, 10-11-12-13-14-15 Haziran 1991 tarihleri 10.00-16.00 saatleri arasında Fındıkh'da Merkez Binamızda yapüacaktır. 3. Aday kaydı için gerekli belgeier: a.) 1989, 1990 veya 1991 yılına ait ÖSS (1. basamak) puan kartının aslı ve fotokopisi, b.) Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi, c.) 4.5 x 6 çm boyutlarında bas açık ve sakalsız adayın sınava gireceğindeki son durumunu gösterir 3 adet fotöğraf. 4. ö n kayıtlar bizzat veya bir yakın vasıtasıyla yaptınlabilinir. Posta ile yapılacak başvurular değer- lendirilmez. Yukandaki bilgiler aday kaydı için gerekli ön bilgiler olup, öğretim programlanmıza girebilmek için saptanan kontenjanlara bağlı olarak Genel Yetenek ve özel Yetenek sınavlan ile ilgili aynntüı bilgileri Rektörlüğümüz öğrenci lşleri Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilinir. MIMAR SİNAN ÜNtVERStTESt REKTÖRLÜGÜ Basın: 27903 HAYVANLAR ISMAİL GÜLGEÇ " " " " M. . ırr . n KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK PİKNİK PtYALE M4DRA DE UNLÜ BIR OLDUâJMBA ( VÜ^INUNIC \ y—^ fflZU GAZETECİ ISECDET ŞE.\ gu RöPoRTAJ ŞU VE/4 9U 5AVAŞIM OİİL TEKNOLOJİVLE AO HİKAVESİ ASLINCA.. /AMİ SAVİ4ŞIN ANLATıLAM4YAN YÜZUNPEM KÜCUK Bı KESıî Si6i &î AtfA OKUfucu DAUA ÇİZGILIK K.4MİL ' / • A. MASARACI r / AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES GARFIELD jm DAVIS JÎ(v\(?A\ l \ >â\nvu>0CUM. / H —^-^m^^ /tS 5-1*. *^^^fc*-t-fc*^ TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKA\ 2 Haziran TELG&İF TELLERI /Ç/M. ISOZ'DE 8UGÜN, İLK K£2 8AJAC TEMİYLE TOPBAK ALTTNA TBLİ Pt /fJŞİUZ MÛHEUDİSİ BAJAC '(N İCAOI OLAU ALET, Ç.EKİ- &IÇAK- 3o-i6ocm çutcae AÇfp, OTO_ °= MATİIC OLARAfC TEC-İ YEGLEŞTİ- DEMEUMİŞ YOL- Ç-Otc DAHA ÜCUZA 7~EL~ 6(ZAF TBU YÜK. İUSİ DÖŞEYEM AL£T, BÜ- TOPLAMIÇTI..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog