Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVtZYON-RADYQ 2 HAZÎRAN 1991 09.35 DÜd: Alf Alf, varüğını dünyaya açıklayarak özgürlüğünü kazanmak için bir basın toplantısı dûzenlemeye karar verir. 10.00 Haberler 10.10 Işitme Engeliikre Haberler 10.25 Hata Kimde? 10.35 BugÜH Pazar Halit Kıvanç'ın sunduğu sohbet programına Cüney Arkın ve Suna Yıldızoğlu konuk olacaklar. 11.05 Haberier 11.15 Pazar Sineması:Finnegaıı Yine Başladı (Akış içensinde 12.00'da haber büllenı yayımlanacakür.) 13.05 Haberier 13.15 7'den TTye (Bugûn köşesinde) 14.00 Haberler 14.05 Pazar Konseri Viyana'da Bahar adb konserin ıkınci bölümü yayımlanıyor. 15.05 Haberler 15.10 Yarışma: Bir Kelime Bir tşlem 15.40TV'de Türk Sinemasr. Cingöz Recai (Aynnüh bilgi yandakı sütunlarda) 1730 BİT Numara (Aynnüh bügi yandakı sûtunlarda) 18.00Haberler 18.05 Dizi: Sfiper Ekip 1835 NBABasketbol (Bugûn köşesinde) 19.10 DİZİ: BİZİmkiler Leyla gelinı Nazan'ın yokluğunu aratmamak için üç gün Şükrûlerde kalınca, kocası Hüsnü yalnızlıktan sızlanmaya başlar. 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 Spor Haftanın spor olaylan. 21.40 Eğknce: BLzden Size (Aynntıh btlgi yandaki sütunlarda) 22.45 DİZİ: tz Peşinde Ümit hasta nıhlu bir gençtir. Yıllar önce aynldığ- nişanlısı Tuğçe'yi unutamamaktadır. 23.35 TRT Koroları 00.00 Haberler 00.15 DİZİ: Gazeteciler Tatil içi arkadaşı Chip'in yamna giden Lou kasabada süfen garip havayi sezer ve olayın ûstûne gider. 01.05 Haberler-Kapanış 10.00 Lisans Tamamlama Progranüarı 13.10Dûnyanın En lyi Mankeni Yanşması Tekrar 14.10 Pazar 91(Bugün köşesinde) 16.00 Belgesel: Ülkeler Coğrafyası Amerika'mn Florida eyaletı sınınndakı bataklık bır bölgede yaşayan ümsahlar konu edıliyor. 17.00 Dizi: Cennet Kasabası 17.50 Gençlerie 18.35 Dizi: Bionic Six 19.00 Haberler 19.15 Penaltl Pamukbank'ın sponsorlugunda hazırlanan program ekrana gelıvor 19.35 Belgesel: Anadolunun Höyûkleri 20.00 DİZİ: Target Bir çete şehırdeki bütün kuyumculan scymaktadır Hekıt bu kez onlan yakalamakla görevlidir. 20.50 Muzik Magazin 21.15 Belgesel: Demirkirat Mehmet Ali Bırand'ın Can Dündar ve Bülent Çaplı ile hazırlayıp sunduğu belgesel program. 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.35 Çeşitleme 23.15 Çağdaş Amerikan Yazarlan (Aynnüh bilgi yandaki sütunlarda) 00.15 Kapanış 20.00 Açılış - VVesternler: Korkunç Mücadele (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 22.05 DİZİ: Bak Şu tşe JC.'ye uzak bır kuzenınden mıras olarak iki yaşında bır bebek kalır. 22.35 Dizi: Tannlann Sevgilileri Peter'le Vivicen'in arasında bir yakınlaşma doğar. 23.25 Gece Konseri 00.25 DİZİ: Baron Bir soygun sırasmda Baron'un dostu olan bir polis öldürülür 01.15 Kapanış 15.30 Lisans Tamamlama Dersleri 17.30 Stûdyo Izmir Katılan Sanatçılar: Melek Tan, Ramazan Başol. Fıgen özaydın, Rüya Ersavcı. 1830 DİZİ: Aİle Dramalari Bucky ve Skidder çocukluktan ben arkadaştırlar. Birçok şe>ı birlikte paylaşmışlar ve yaşamışlardır. Uzun senelerden sonra Bucky ailesıyle birlikte başka bır yere taşınır 18.56 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Nıhayet yanşma sonuçlan televizyonda açıklanır Kazanan gençler büyük bir mutluluk içindedirler. 19.20 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.40 Gençlik (Tekrar). 20.10 Gitara Başlarken Bu derste geçen hafta baslanao Maleguena parçası tarnamlanır. 2030 Belgesel: GençKainat 21.05 Dizi: Taşraü Çocuk Ben onu oyalamak için götürdukleri bir panayir yerinde ortadan kaybolmuştur. 21.30 KüpShow 21.55 TV'de Sinema: Kral Arthur'un Saray'ında Bir Amerikalı 23.25 Gençlerle - Kapanış 17.58 Açılış -7'den 77'ye 18.45 Tarihte Bu Hafta 19.00 Haberler 19.15 Pazar 91 TVl'deki prograra tekrarlanıyor. 21.15 însan ve Ahlak 21.30 Dağarcık 2100 Haberler, Ingilizce ve Almanca Haberler 22.45 Spor 23.35 Şiir Dünyası Ot.00 Bugün Pazar TVl'deki program tekrarlanıyor. 0130 Istanbul Devlet Klasik TM. Korosu 01.15 Bilim Gündemi- Kapanış 10.00 Açılış - Haberler 10.05 Çizgi Film: Sfiperler 10.30 Dizi: Hayat Devam Ediyor 1130 Sinema: Limuzindeki Servet (Bugün köşesinde) 15.10 Dizi: Hemşireler H.10 Dizi: Kalp Atışı 15.05 Dance Intemational 1».00 Dünyadan Spor (17.00'de haber bülteni yayunlanacak.) l'.OS Magic Mix It.20 Polisiye Dizi: Dragnet 1L55 Mike Hammer (Akış içensinde 19.50'de haber bûlteni jıyımlanacaktır.) 9.05 Komedi Dizisi: Çügın Fenis 9.35 Haftanın Dizisi: Yemyeşil Z35StarDizi:Dallas 235 Haberler 2.40 Kırmızı Koltuk < Bugün köşesinde) 3.40 Korku Dizisi: Freddy'nin Kabusları 1.20 Gece Jimnastiği - Haberler TV1EĞLENCE BİZDENSİZE27.40 BızdenSize son kez ekranda TV Servisi — Haftada bir yayımlanan Bizden Size eğlen- ce programı bu aksam son kez ekrana gelecek. Programda geniş bir sanatçı kadrosu yer alıyor. Türk sanat müziğinde Bü- lent Ersoy Öptüm', 'Dedfler Zamanla Hep' ve 'Râzgar Susmtış' adlı parçalarla, Türk hafif müziğinde Ayşegül Al- dinç; Şık Latife, Sorma, Ka- yahan 'Yemin Ettim', Nilüfer 'Sea Mümmsin ve Hakan Pe- ker 'Vay Canına' adlı parça- larla ekrana gelecek. Parodilerde Levent Kazak, danslarda Tuncay Vural Dans Grubu'nun yer aldığı progra- mın sumıcusu Şcbnem Ergnr. TV3 WESTERNLER; KORKUNÇ MÜCADELE 20.00 Psikoloiik western sevenlere Yönetmenliğini Edward Dmytrk'in yaptaı fîlmde Henrv l 1e oynuyor. K«rkne Mttemtele (Warlock) / Yönetmen: Edward Dmytrk / Oyuncıüar: Henry Fonda, Richard VVidmark, Anthony Quinn, TV Servisi — Warlock kasabasında bir çeteden kurtulmak isteyen kasaba sakinle- ri Unlü bir silahsörü çeteye karşı savaşmak üzere kiralarlar. Özellikle 1950'lerden sonra ve "Kahrs- man ŞeriF' füminin öncülüğü ile başlayan "psikolojik western" türünün çok ilgi çe- kici bir örneğı. SağJam bir romandan alı- nan ve meslek yasamımn sonlarında çok kötü şeyler yaptıysa da bir aralar basanlı fümlcr imzaİayan Edward Dmytrk'in yonet- tiği bu nim çok canlı kişilerin derinliği olan diyaloglan ve ünlü oyunculan ile türünün en ilginç örneklerinden biri. Filmde Ame- rikan sinemasının üç 'baba' oyuncusu bir- birinden sağlam kompozisyonlar çiziyorlar: Henry Fonda, Ricbard VVidmark ve Ant- hoay Quinn. Filmin kadınlar cephesinde ise Dorotiıy Malone ve Dolores Michaels var. TVl TÜRK StNEMASL dNGÖZ BECAİ 15.40 Ayhan Işıh başroideCtngaz R e e a i Yönetmen- Senaryo: Safa Önal / Yapıt: Server Bedii (Peyajni Safa) / Görüntü yönetmeni: Nejat Okçugil / Oyuncular: Ayhan Işık, Sema özcan, Oktar Durukan, Piraye Uzun, Abdurrahman Palay, Feridun Çölgeçen / 1969, Er Film yapımı. TV Servisi — 1961'de ölen gazeteci-yazar Peyami Safa'nın, sanat kaygısıyla değil de geçimi için çok çabuk yazdığı, değersiz bulduğu romanlannda kullandı- ğı Server Bedi takma adıyla ya- yımladığı kitaplarımn polisiye roman kahramanı "Cingöz Re- cai"nin senlvenlerinin ikinci çe- virimi ekrana geliyor. 1969 ya- pımı "Cingöz Recai" filminin yönetmeni ve senaryo yazarı Sa- fa önal. Cingöz Recai'yi film- de 1979'da ölen unlü oyuncu Ayhan Işık canlandınyor. Film- de ayrıca şimdi sinemanın uza- ğında kalan bir dönemin ünlü ti- yatro ve sinema oyuncusu Sema Özcan ile Oktar Durukan, Pira- AYHAN IŞIK — 1979'da ölen ünlü oyuncu Işık, filmde Peyami Sefa'nın polis kahramanı 'Cingöz Recai'yi canlandınyor. ye Uzun, Abdurrahman Palay, Feridun Çölgeçen de oynuyor. "Cingöz Recai" ilk kez 1954 yılında, Metin Erksan'ın Âşık Veysel'în yaşamını anlattığı "Karanlık Dünya" denemesin- den iki yıl sonra beyaz perdeye getirilmişti. Cingöz Recai'nin giz ve coşku dolu serüvenleri, Erksan'ın yorurnuyla ve "Beyaz Cehennem" adıyla sinemaya mal edilmiş ve o günün koşul- ları altında ilgi uyandırmıştı. İlk "Cingöz Recai" fılminde bu kahramanı Turan Seyfîoğlu oy- namış, öbür rollerde de Neri- man Köksal, Pola Morelli, Fik- ret Hakan, Kadir Savun, Avni Dilligil rol almışlardı. İlk çevrijişinden on beş yıl sonra Safa Önal'ın gerçekleştir- diği "Cingöz Recai"de, Arsen Lupin'vari bu kahramanın giz dolu serüvenleri anlatılıyor: Cingöz Recai adıyla dolaşan ve adı bazı hırsızhklara kanşmış olan Esat (Ayhan Işık) adlı bir genç, babasının ölümünden sonra amcasından kalan yüklü bir mirası üvey babasının elin- den almaya çalıştığı Selma (Se- ma Özcan) adlı bir kadına yar- dım eder. Üvey baba Nahit'le ortağı Mustafa, tam mirası ele geçirecekJeri sırada karşılannda zekâ oyunlanyla onlan alt etme- ye çalışan Cingöz Recai'yi bu- lurlar. TV2 ÇAĞDAŞ AMERİKAN YAZARLARI: SÜRGÜNDEKİ tNSANLAR 23.15 Üçüncü övkü Flannery O'Connor'ın (Displaced Person) / Yazar: Flannery O'Connor / Yönetmen: Glenn Jordan / Yapıma: Matthew N.Herman / Oyuncular: Irene Worth, Shirley Stoler, Lane Smith / Süresi: 60 dakika. TV Servisi — On bir bolüm- lük edebiyat dizisi "Çağdaş Amerikan Yazarlan"nın üçün- cüsünde 1925-1964 yılları ara- sında yaşamış Flannery (Mary) O'Conner'ın "Sürgündeki İnsanlar-Displaced Person" adlı öyküsü yayımlaruyor. Yö- netmenliğini Gleen Jordan'ın yaptığı "Sürgündeki tnsanlar"- da Polonyalı bir goçmenin öy- küsü anlatılıyor. öykünün ko- nusu şöyle: Bayan Mclntire her işini ya- pan sürgün Polonyalıyı buldu- ğu için yaşamından çok mem- nundur. Ancak bir'süre sonra çevresinin de baskısıyla onu is- ten çıkartmak ister. Ama onu kendisine getiren pederi de kır- mak niyetinde değildir. Sonuç- ta bulunan çözüm, herkesin çiftlikten uzaklaşmasına, Ba- yan Mclntire'ın da hastaneye düşmesine neden olur. Yapımcılığını Matthew N. Herman'ın üstlendiği Fılmin başlıca rollerinde Irene VVorth, Shiriey Stoler, Lane Smith oynuyor. Amerikalı roman ve öykü yazan Flannery (Mary) O'Con- nor, 25 Mart 1925'te ABD'de Georgia'da doğdu. Güneyin kırsal ortamında geçen ve da- ha çok insamn yabancılaşma- sını konu alan yapıtlarında birey-Tann ilişkilerini işlemek- tedir. İlk kısa öyküsü " A c - ceaf'ta yayımlanan O'Con- ner'ın ilk romanı 1952'de yaz- dıgı "Bilge Soyluluk - Wise Bioad"dır. Bu yapıtında dine bağlı olmayan dinsel vicdan konusunu irdelemektedir. Flannery O'Connor, 1955'te "tyi tnsan Güç Bulunur - A Good Man is Hard to Find ", 1960'ta "Yırtıcılar Kazanır • The Violent Bear it Away", 1965'te "VükseJenler Birieşme- li - Everything That Rises M ust Convenge" kitaplaiını yayım- ladı. Toplu öyküleri ise "The Complete Stories" adı altında öjümünden sonra basıldı. RADYOLAR R A D Y 0 I 04^5 Açılış program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. 05 JO Sabah şarkıla- n. 06.00 Deniz hava raporu. 06.05 Gunaydın. 07 J0 Haberler. 07.40 Bolgesel yayın.09.00 Ha- berler. 09^5 Çocuk saati. 10.00 Haberler. 10.05 Tütil sabahı (I). 11^5 Radyo tiyatrosu. 12^5 Rek- laralar ve radyo programları 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla Türk sanat müzigi. 13J0 Bolge- sel yayın ve reklamlar. ISM Haberler. 15.05 So- listler geçidi. 15.30 Hafif muzik. 16.00 Haber- ler. 16.05 Turkulerden bir demet. 16J0 Hafif müik. IIM Haberler. 17.05 Tarla dönüşü. 17^5 Bolgesel yayın. 18J5 Reklamlar. 19.00 Haber- ier. 19J0 Parlamentoda bu hafta. 20.00 lyi uy- kular çocuklar. 20.10 Hafif müzik. 20.15 Eğlence dunyasında sinema. 21.00 Haberler. 21.05 tki so- hstten şarküar. 21 JO Türkuler geçidi. 22.00 Kü- çük konser. 22J0 Beraber ve soio türkuler. 23.00 Haberler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00^5 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. K A U T U 4> 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. H J 0 Beraber ve solo şarküar. 09.00 Ha- berler. 09J05 Türkuler geçidi. 09J0Armonı. 10.00 Kaynaktan mikrofona türkuierimiz ve ezgıleri- mız. UM Hayat bir gemi. UM Haberler. 1L0S Çocuklarla baş başa. 12.00 Pazar neşesi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Çocuk ve ki- tap. 13.45 Türkuler. 14.08 Dünya öluyor mu? 14J0 Küçük konser. 15.00Haberler. 15.05 Türk sinemasında Kurtulus Savası 15^5 Türkuler ge- çidi. 15.45 Şarkılar. 16.00 Mikrofonda bir ko- nu. 17.00 Haberler. 17.05 Çağdaş Türk sanat mü- ziği. 17J0Turk halk çalgılanndan ezgiler. 18.00 Gülizar faslı. 18J0 Ikı solistten lürküler. 19.00 Haberler. 19J0 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Türkuler geçidi. 20J0 Radyo tiyatrosu. 21J0 So- listlerden birer şarkı. 22.00 Beraber ve solo türku- ler. 22J0 Türkçe sözlu hafif muzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Bera- ber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 2335 Unutamadığımız eserler. 00.55 Günün haberle- rinden özetler. tOSİ Program ve kapanış. K A U T U w 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.0* Haberler. 09.15 Pazar dinletisi. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavi nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten günttmüze. 13M Yeni plaklar. yeni yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dunyasından. 16.00Muzik panoraması. 16J0 Bir bestecinin gençliğı. 17JJ0 Haberler. 17.15 Tangolarla yaşa- dılar. 17.45 Gençlik korolan. 18.00 Teleskop. 1940 Haberler. 19.15 Rock dunyasından. 20J0 Diskotekten mikrofona. 21.00 Müzik ekspre- siJOM Haberler. 22.15 Tatil müzigi. 23 J0 Dün- ya radyolarından müzik festivallerinden. 24.08 Gece ve muzik. 0035 Günün haberlerinden özet- ler. 0838 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 07 J0 So- listkr geçidi. 0 U » Türkuler. 0S.15 Şarküar. 08JO Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09J0 Turküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Solistler geçidi. 10J5 Türkuler geçidi. 11.00 Haberler 11.05 lstekle- riniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bır so- list.l2J5 Küçuk koro. 13.05 Türkuler ve oyun havalan. 13J0 Solistlerden seçmeler. 14.00 Ha- berler. 14.05 Türkuler geçidi. 1430 Bir solist. 15.00 Duygu demeti. 16.00 Haberler. 16.05 İs tanbul Devlet Klasik Türk Muziği Korosu kon- seri. 16.45 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkülerden bir deniet. 17J0 Fa- sıl. 18.00 Erkekler topluluğundan türkuler. 18J0 Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanıs. POLİS İS1ANBUL ram. 08.00 TatU Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- iarı. 09.15 Sevilen Melodıler. 10.00 Müzik Dün- yası. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz lşte Soz. Solist: Gflnay Şimsek. 1L30 Bir Solist: Stacy 0738 Açılış, Prog- Lattisaw. 12J0 Istekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Berkant. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı. 13.45 BirTbpluluk: Jon Bon Jovı. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. So- list: Dogan Koçyigit. 15.10 Eda Şimşek'ten Şar- kılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Söz- lü Hafif Muzik. 16.00 FM-Stereo Programı (Günluk.) 17.00 MOzik Dagarağı. 17J0 Gün Bi- terken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLlS TÛRKİYE 063. AçıhşProg ram. 07J0 Tatü Sabahı. 07/45 Enstrumantal Mü- zik. 0*.00Sabahın Konuklan. 08J0 YoI Duru- mu. M J 5 tşte Saz lşte Soz. Solist: Gunay Şim- şek. 09.00 Sabahın Getırdikleri. 09J0 Yol Du- rumu. 09J5 Ela Altın'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 18.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bır Sanat- çıyla Beraber. Solist: Dogan Koçyigit. 11.25 Naz- miyeözgttl'den Türkuler. 11.45 Kayıp Haberle- ri. 1130 Sizin Seçtiklerinız. 1235 Türkçe Sözlıi Hafif Müzik. Solist: Esmeray. 13 J0 Solistlerden Birer Şarkı. 1330 Hafif Müzik Dunyasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Türkuler Geçidi. 15.15 Yüksel Bozbay'dan Şarkılar. 15J5 Müzik Da- ğaıogı 16 JS Kayıp Haberlen. 16.10 Solistler Ge- çidi. 16.40 Süleyman Ka>-a-Yasemın Tatar'dan Türkuler. 17J0 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17J0 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. TRTde nisan ayı reklaniiarı • ANKARA (Mak Ajans) — Geçen ay, televizyona en çok reklam veren sektör, 'temizlik' oldu... TRT, nisan içinde temizlik maddelerinin reklamından 12 milyar lira gelir elde etti. tkinci sırada "finans kurumlan" (10 milyar), üçüncü sırada "ev gereçleri" (8 milyar), dördüncü sırada ise "basın" (7.5 milyar) yer aldı... Nisan aymda bazı gazetelerin reklam harcamalanm azalttıklan, bazüanmn iserekh>mahiç ödenek ayırmadıklan dikkati çekti... Televizyona reklam veren gazeteler arasında ilk 3 sırayı; Hürriyet (3 milyar), Sabah (1.5 milyar), Milliyet (1 milyar) aldı. Türkiye, Meydan ve Bugün 700'er milyon lira ile eşit miktarda reklam harcaması yaptı. PTT verici sayısı 1668 • ANKARA (AA) — Televizyon verici ve aktancılannın PTT'ye devredilmesinden sonra kurulan tesis sayısı iki misline çıktı. Televizyon ana verici ve aktancılanmn TRT'den PTTye devredildiği şubat 1989'dan sonra toplam 865 olan verici sayısı, iki yılda, 1668'e yükseldi. UGUN • Sinema: Korkunç Mücadele TV3 20.00 VVarlock kasabasında esen terörden sorumlu Mc Ewen çetesinden kurtulmak için kasaba sakinleri dürüstlüğüyle ün salmış bir silahşörü kasabaya davet ederler. • 7'den 77'ye TV1 13.15 Programın Manço küp bölümünde "Eğri Eğri Doğru Doğnı" adlı parça yayımlamrken komşu kapısında ise Hong Kong adası yer alıyor. Bu bölümdc ayrıca Hong Kong usulü ibadet tarzı, günlük yasantı ve antika çarşısı tanıtıhyor. • NBA Basketbol TV1 18.35 Haftanın maçının bu bölümünde en büyük sampiyon adaylanndan Boston Celtics ile güçlü NBA takımJanndan - . Indiana Pacers karşılaşıyor. • Pazar 91 TV214.10 Programın konuklan Gönül Akkor, Eda Şiroşek, Müzik Yolculan, Kâmil Sönmez ve Sevingül Bahadır. • Sinema: Limuzindeki Servet Stari 11.30 Thomas K. Avildsen'in yönetip Amerika'nın gözde güldürü ikilisi Cneech Marin ve Thomas Chong'un başrol oynadıkları komedi denemesinde, iki Arap kardeş, kendilerine çok benzeyen Amerikalı kardeşleriyle birlikte içinde servet saklı bir arabanın peşine düşerler. • Kırmızı Koltuk Stari 22.40 Ahmet Altan ve Neşe Düzel'in birlikte sundukları programın konuğu Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna. Sapı Doktor ve Eczacılar! Her drajede 50 mg Opipramol Dihidroklorür içeren, O psikosomatik düzenleyici Insomııi30 Draje ABDİ tBRAHİM İLAÇ SANAYI ve TICABET AŞ Psikosomatik düzenleyici , MDİ1 »_*Ç SANAVC >• TlCAflET AŞ Elele Çocuk Kulübü Yaz Okulu (612 • Yüzme • Tenis • Buz pateni • Basketbol • Vb/eybo/ ve • Sürpriz geziler 373 53 30 BÜYÜK BİR TURİZM ACENTASI BAYAN ELEMAN ARIYOR Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Adres: Valikonağı Caddesi Başaran Apt. 33/1 NtŞANTAŞI SATILIK ARSA Gebze Osman Yılmaz Mevki Kız Lisesi karşısı imar ifrazlı 337 m* arsa sahibinden sabhktir. Müstakil cvle takas olabihr. Tet 9199-55909 Milli hğitim Vakfı ve Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleıı Demeği BARIŞ MANÇO KONSERİ AÇIKHAVA TİYATROSU | |6Haziran'91 20.30 BİLETSATIŞ YERLERI: Vakkorama faksım-Suadıye Kadıköy HaldunTaner Tiyatrosu'Galleria Bakırköy Gungoren Aziz Nesin Tiyatrosu Giseleri FRANSIZCA YOGUN DİL KURSLARI FRANSIZ KÜLTÖR MERKEZİ İstiklâl Cad. 8 Taksim 152 02 62 - 144'44 95 - 149 48 95 •YAZ DÖNEMİ* 5 Haziran -19 Temmuz Kayıtlar 3-4 Haziran Resim sevenlere eşsiz kolleksiyon Büyük boy renkli 97 sanat kitabı, çok temiz. Altı milyon lira 579 02 23 İLAN TC BOR KADASTRO MAHKEMESt 1988/3 Esas 1990/52 Karar Davacı: Kazım Atalay tarafından davalüar: Hüsamettin Acar ve arkadaslan aleyhine açılan tesbitin iptali ve tescil davasının yapüan açık duruşmalan sonunda: Davacının davasının kabulü ile tesbit ve komisyon karannın ipta- line, Bor ilçesi, Kızılca kasabası Yenibent mevkiinde kâin 14850 m1 miktanndaki 1064 parsel sayüı taşınmazın tamamının 3402 SKK'nun 13. maddesi uyannca davacı Kazım Atalay adına tapuya tesciline, 3402 SKK'nun 36. maddesine göre hesaplanan bakiye 7100 TL dava harcının davalılardan tahsili ile Hazineye ırad kaydına, resen yapü- dığı belgelenen toplam 41.000 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile Hazine'ye irad kaydına, davacının yaptığı toplam 57.500 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacı vekili için 3402 SKK'nun 31/3. maddesine göre hesaplanan takdiren 17.500 TL maktu vekâlet ücretinin davalılardan tahsili ile davaaya verilmesine karar kesinleştiğinde, tescil islemlerinin yapıla- bilmesi için tapulama tutanak aslı ve ekleri ile dosyanın resen BOR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEVDİİNE, davacı vekfli ile da- vaülar Elmas Koç ve tbrahim Acer vekilinin yüzünde diğeıiennin yok- luğunda, yasal yoüar açık olmak üzere karar verilraiş olup davalı- lardan Keziban Koç'a adresi tesbit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar ilan tarihinden itibaren 15 gün içensinde davah Keziban Koç tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği davah Keziban Koç'a ilanen tebliğ olunur. 26.3.1991 Basın: 47368
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog