Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 2 HAZİRAN 19911 Geçen yıl 1.5 milyar en yüksek rakamdı, bu yıl 4 milyar konuşuluyor Transfer el yakıyor V f Futbolun meslek haline gelmesinden sonra profesyonel futbolcuların kendi belirledikleri astronomik transfer ücretleri toplamı, kulüp bütçelerini aşıyor. Parasızlıktan yakınan yöneticiler klas futbolcuları bu rakamlardan caydırmaya çalışıyor. Ancak sonuçta, futbolcu istediğine yakın ücreti alıyor. V # Son bir yılda % 250 artan transfer ücretlerinin kulüp kasasından çıkma olasılığı kalmadı. Kulüp yönetimi, paralı başkan veya üyelerden borç alma yoluna gidiyor. Geçen sezonun transfer gözdesi F. Bahçeli Oğûz 1.5 milyar aldığında, olay geniş yankılar yapmıştı. Oysa bu yü vasat futbolcular bile bu parayı almadan önce düşünüyor. bedelleri kadar, futbolculara ödenecek olan miktann da ol- dukça yüksek olması. Şampiyonlukta iddialı olabil- mek için kulüp yönetimlerince gerekli olduğuna inanılan "ya- bancı" futbolcu arayışı bu yıl da sürüyor. Fenerbahçe, jübile hazırlığındaki kaleci Schumac- her'den sonra randıman vere- mediği gerekçesi ile Vokri ve Ja- colcewicz'i sattnayı düşlüyor. Bunların yerine getirilmesi dü- şünülen 3 yabancının toplam bedeli düşündürücü boyutta. örneğin Fenerbahçe'nin trans- fer için yoğun çaba harcadığı Çekoslovak futbolcu Danek'in kulübe maliyeti 5 milyan bula- cak. Bu sadece tek futbolcunun bedeli. Galatasaray da Prekazi ile anlaşma sağlayamadı. Bu oyuncunun satılıp yerine bir ya- bancı getirilmesi, yönetim için- de düşunülen konular arasında yer alıyor. Ancak yeni yabancı- nın kim olacağı ve kaca mal ola- cağı henüz bılınmiyor. Bilinen o ki, yeni gelen, Prekazi'nin aldığı ya da alacağı ucretin çok fazla- sına imza atacak. TURGUT DARUGA "Galatasaraylı Tanju 4 mil- yarda direniyor..." "FenerbahceH Rıdvan 3.5 mlryardan bir kuruş aşağı in- mem dedi..." "Parasıziıktaıı yakınan yöne- ticiler kaynak anyor..." Bunlar son on gün içinde spor basınında manşetten inmeyen ve transfer öncesi kuluplerin yaşa- dığı parasal sorunu dile getiren haber başlıkJan. 1991 futbol se- zonunda yeniden Galatasaray takımı formasını giyebilmek için 4 milyar lira isteyen Tanju ve 3.5 milyar isteyen Fenerbah- çeli Rıdvan bu yılın flaş isimle- ri. Ancak her iki futbolcu da, "btekleri ile" kulüp yönetimle- rini zor durumda bırakan ve borsayı yükselten iki profesyo- nel. Fenerbahçe, Rıdvan'a öner- diği "tek yülık mukavele" ile rahat nefes alırken, Galatasaray Tanju konusunda anlaşma sağ- layamadı. Yarın başlayacak olan trans- fer dönemi öncesi yöneticilerin parasal konuda yaşadıkları sı- kıntı gündemden inmiyor. Çok sayıda futbolcunun takıma ka- tılımını sağlamak kadar, takım- daki oyuncuların varlığını da korumayı amaçlayan transfer bir bakıma kulüp prestijini sür- dürmek anlamına geliyor. Şam- piyonlukta ber zaman iddialı olan üç büyükler bu nedenle bü- yük bir gerilimi yaşıyor. Bir yıl- da Vo25O artan transfer ucretleri kulüp bütçelerini ciddi boyutta zorlar duruma geldi. Örneğin Galatasaray'ın 1991-92 yılı tas- lak bütçesinde profesyonel fut- bol subesine ayrılan paranın ta- mamı 15 milyar lira. Tanju ve diğer oyuncuların transferi için bir harcama gerektiğinde, butün bir yıh bu bütçe ile geçinnek olası değil. Çünkü sadece Tan- ju'ya ödenecek olan bedel, but- çenin aşağı yukan üçte biri ka- dar. Beşiktaş ve Fenerbahçe de ayru bunalımı yaşıyor. Beşiktas, Ali'nin ısrarh tutumu karşısın- da özveri beklerken Fenerbah- çe dış transferler için para ara- yışında. Yeni yabancılar ateş pahası Geçen yıl Oğuz 1.5 milyar li-, ra istedığinde spor basını bu j flaş haber ile uzun süre ilgi - lenmiş ve bu yılı içeren uya-g rıları dile getirmisti. Ancak sonuçta beklenen oldu. Profesyonelliği meslek haline' getiren futbolcular kendi fiyat- lannı kendileri saptadı ve trans- fer pazannda ilginç rakamlarla birlikte ekonomik sorunlanyara- üpbunalımlıgunlerekapıaçtılar. TRANSFERİN GÖZDESt — G. Saray'lı Tanju , kulübu ile F. Bahçe arasında mekik dokuyor. Bu yıl Türkiye birinci liginde- ki 16 takımda toplam 229 fut- bolcu transfer pazannda kendi- ne kulüp arayacak. Bu futbol- cuların bonservis bedelleri 78 milyan aşıyor. Sorun, bonservis Transfer yarın resmen başlıyor Flört bitti, sıraimzada1991/92 sezonu için transfer başlıyor. 15 ağustos tarihine kadar devam edecek transfer döneminde kulüpler anlaşma sağladıklan futbolcularla sözleşme imzalayabilecek. Bu devre içinde transfer işlemini bitiremeyen kulüplere 15 ekim-31 aralık tarihleri arasında "ara transfer" izni verilecek. Spor Servisi — Transfer ya- nn resmen başlıyor. 15 ağustos tarihine kadar devam edecek transfer döneminde kulüpler almak isteyip anlaşma sağla- dıklan futbolcularla sözleşme imzalayıp renklerine katacak- lar. 15 ağustosa kadar transfer çauşmalannı tamamlayamayan kulüpler için ise 15 ekim-31 aralık tarihleri arasında "ara transfer" izni verilecek. Bu dö- nemde kulüpler yabana futbol- cu da alabilecekler. Kulüpler 1 haziran-15 temmuz tarihleri arasında futbolcularla imzala- yacaklan sözleşmelerin imza tarihinden geçerli olmak üzere bir ay içerisinde Futbol Fede- rasyonu'na gönderilmesi zo- runluluğunu getiren talimat, belirtilen süre içerisinde gönde- rilmeyen sözleşmelerin geçerli sayılrnayacağını belirtiyor. En çok iki yıl. Kulüplerle profesyonel fut- bolcular arasında yapılacak olan sözleşmelerin en çok iki yıl olması zorunlu. Kulüpler an- laştıkları futbolcular ile iki yıl- dan fazla sözleşme yapamaya- caklar. Ancak iki yıldan fazla olmayan sözleşmeler kulüple futbolcu anlaştığı takdırde bir yıllık veya altı aylık yapılabıle- cek. Bu arada kulüpler sözleş- me suresi sona erecek olan ken- di futbolculan ile 1 haziran ta- rihinden geçerli olmak üzere 30 nisan tarihinden itibaren söz- leşme imzalayabilecekler. Söz- leşmelerini kulübu ile feshetmiş olan futbolcular ile serbest RANSFER TARİHİNDENİLGİNÇ OLAYLAR Kadri Aytaç'tan Tanju Çolak'a • Fenerbahçe Kulübü'ne 1960-61 sezonunda geldiği zaman transfer tarihinin en büyük parası sayılan 37.500 lira ile sansasyon yaratan Kadri Aytaç, iki yıl sonra bu kez 24 bin liraya 1962-63 sezonunda G. Saray'a geçince ortalık kanştı. Kaleci Özcan Arkoç, aynı yıl Fenerbahçe'den 100 bin lira gibi bir ücret bekliyordu. San Lacivertli kulüp kendisine 50 bin lira onerince Arkoç, Beşiktas ile anlaştı. Üç büyükler arasında misilleme bu transfer ile başladı. • Fenerbahçe Kulübu bu iki değerli oyuncusunun yitirilmesine, bir sonraki yıl ilginç bir misilleme ile yanıt verdi ve Beşiktaşlı Şenol Birol üe Birol Pekel'i 1963-64 sezonunda 100'er bin liraya transfer etti. • Türk transfer tarihinin ilk kaçırılan futbolcusu Ahmet Berman oldu. Karagümrük'ten transferi istenen futbolcuyu kaçıran Beşiktas, imza gününe kadar bu oyuncuyu sakladı. • 1972-73 futbol sezonunda uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. Istanbulsporlu Cemil Turan'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu futbolcuyu vermek istemeyen kulubü ile takıştı. Istanbulspor, CemiPi Galatasaray'a vermek istiyordu. Sonuçta veraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sultan Demircan araya girdi ve Cemil'i Fenerbahçe hesabına kaçırdı. Cemil imza günü ortaya çıktı ve FenerbahçeU oldu. • 1975-76 futbol sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray'ın amatör futbolcusu Engin Verel'i, zamanın en yüksek ucreti sayılan 1 milyon liraya profesyonel yaptı. Galatasaray sadece 125 bin vermekte direnince Engin, Fenerbahçe formasını giydi. • 1978 yılında Cemil'in aracı olması ile Galatasarayh B. Mehmet, iki kulubün arasıru açacak bir transferi gerçekleştirdi ve F. Bahçeli oldu. • 1980-81 sezonunda Fenerbahçe takımı dağıttı ve 9 futbolcusunu haşka kulüplere sattı. Bu arada Isa'yı 10 milyona renklerine kattı. • 1985-86 futbol sezonunHa Galatasaray yeni bir sansasyon yarattı. FenerbahçeU Arif, 'Gaziantepspor'a gidiyorum' diyerek bonservisini aldı ve Galatasaray'la anlaştı. Bir sonraki yıl G.Saray bu kez F.Bahçeli tlyas Tüfekçi'yi renklerine kattı. • 1988-89 futbol sezoı.unda Galatasaray, FenerbahçeU Hasan ile 1.5 milyara anlaşıp bu futbolcuyu kaçınp sakladı. Spor kamuoyunda büyük tepkilere neden olan bu olaydan sonra Hasan, San-Kırmızılı formayı giydi. Ancak kulubünün son maeında oynamaktan kaçındığı için federasyondan 5maçceza aldı. TÜRKIYE BÜYÜKLER SERBEST GÜREŞ SAMPIYONASI Kayalı ve Ozden şampiyon transfer yapma hakkına sahip olan futbolcular 15 ekim-31 aralık tarihleri arasında sözleş- me imzalama hakkına sahip olacaklar. Bu tarihler dışında imzalanacak her türlü sözleşme geçerli olmayacak. Çeşitli ne- denlerle her dönemde birden fazla kulüple sözleşme imzala- mış olan futbolcular bu kulüp- lerle anlaşamadıklan takdirde 1 yıl hiçbir kulüpte tescil ola- mayacaklan gibi ceza kunılu- na sevk edilecekler. Aynca eski kulübu ile yeni- den sözleşme imzalama isteme- yen ya da sözleşmesinde yazılı olan transfer bedelini ödemek istemeyen bir futbolcu, gelecek transfer ayına kadar hiçbir ku- lübe tescil edilmeyecek. Futbol Federasyonu, kulüp değiştiren futbokulann lisans işlenilerinin tamamlanabUmesi için gerekli belgeleri yeniden belirledi. Buna göre sözleşme (4 adet), yüzde uç aktarma uc- reti, sağlık raporu, ödendi bel- gesi ve fotoğraf (2 adet) fede- rasyona tesUm edilecek. Yeniden sözleşme imzalayan birinci lig futbolculan için 200 bin, ikinci lig oyuncuları için 100 bin, uçuncü Ug futbolculan için 50 bin lira aktcjrna ucreti kulupleri tarafından federasyo- na yatınlacak. F. Bahçe^ye Rumen•* •• sozuSpor Servisi — Galatasaray lı yöneticilerin kaleci Stingaciı ve Dan Petrescu için Roman ya'ya hareket etmesinin ardın dan apar topar Bukreş'e gıder FenerbahçeU yöneticiler, ör anlaşma yaptıklan bu futbol- culara bir miktar para verdileı ve kendilerinden başka bir ku- lübe transfer olmamalan icir 'söz' aldılar. Altaylı Umit dün sosyal tesis- lere geldi. Başkan Metin Aşık ve yöneticilerle tanışan Ümit'in yann sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Tanju'nun transferine sıcak bakmayan F.Bahçe Başkanı Metin Aşık, bu futbolcunun verdiği sözleri yerine getirme- diğini belirtti. Bu arada jUbileye hazırla- nan kaleci Schumacher'in yok- sul çocuklar yaranna düzenle- diği balo, bugün Hilton Oteli'nde yapıhyor. Baloya, Cumhurbaşkanı Türgut özal- ın yanı sıra çok sayıda davetli katılacak. Kupalarda* penaltı ^ kalkıyor l CUMHURCANBAZOdE^ ROMA — Avrupa Şampi-V yon Kulüpler Kupası'nı penaJ-'' tnarla kazanan Kızılyıldız'ın za-' feri önendi maçlarda sonucun r> penalnlarla belirlenmesi sorunu- r nu bir kez daha gundeme getir- '• di. 120 dakikalık zorlu karşüaş-' 1 ' madan sonra penaltı stresini ya- v -> şamanın hem kalecileri hem de penalüyı kullanan oyunculan /. fazlasıyla yıpratüğı konusunda A futbol çevreleri gönış birüği-, içinde. Dünya Sampiyonasi fi-x nalinde bile eşitliğin bozulması _ halinde dünya şampiyonunun. ^ penaltılarla saptanması FIFA'-,-» yı yeni arayıslara yöneltti. FI-,/ FA 8 haziranda Belfast'ta ya-,> pacağı toplantıda penaltı konu-;, sunu aynntılanyla görüşecek. FlFA'ya yakın kaynaklar, ele-( me maçlanmn berabere sonuç- 1 ; lanması halinde maçın tekran', karannın ağır basüğı 1994 Dün-; 1 ya Futbol Şampiyonası'nda bu ^ statünun uygularnaya konula- -' cağmı belirtiyorlar. * ; Başkanlar i spring koşusunda • Spor Servisi — Renault.-| 'Spring' koşusu bugün yapılı-, yor. Atletizm Federasyonu,A Kadıköy Belediyesi ve Re-, nault-MAÎS işbirliği ile ger- çekleştirilen koşuya çok sayı- da kişinin kanlımı bekleniyor. > Nihat Yaylah, Ahmet Al- ' nin, Sefa Het, Fatih Çinümar, Ahmet Çerintaş ve Mehmet. Bayram gibi ünlü atletlerin de katılacağı koşu saat 10.00'da ' Fenerbahçe Sosyal Tesisleri önünden başlayacak. 10 bin, metrelik koşuya Galatasaray^ Kulup Başkanı Alp Yalman, Fenerbahçe Kulübu Başkanı Metin Aşık, sanatçı Perran Kutman gibi pek çok ünlü ki-,» şi de katılacak. f GÜINÜN İÇİNDEN ,. VOLEYBOL: Liselerarası Vo-.' leybol Sampiyonasi, Adana'da •• sona erdi. Erkeklerde Saint Jo- » seph, bayanlarda Istanbul Üs- •' küdar Lisesi şampiyon oldu. " SATELLİTE: Uluslararası Sa-': tellite Tenis Turnuvası'nda fi-*«î nalistler beUi oldu. ENKA'^! kortlanndaki yanfinallerde"' Hoüandalı Van Gelderen ve İs-'i railli VVeınberg rakiplerini ye*'i nıp Fınalist oldular. BOĞAZtÇİ: Boğaziçi Üniver- ,t sitesi'nin duzenlediği spor şen-, Uğıne devam edildi. Alınan so- • nuçlar şöyle: Basketbol: Varşo- •, va - INSA: 41-47, İTÜ - Graz:', 60-43, Boğaziçi - Georgia,, Tech.: 29-73. Sutopu: INSA -. Marmara: 13-17, tTÜ - Boğa- '. ziçi: 13-11. Voleybol: Lithuania , - Marmara: 3-1, Yıldız - Graz:', 3-1, Boğaziçi - Varşova: 3-0. OTOKROS: Kocaeli Otomobü ^ Sporları Derneği'nin duzenle- o diği Kocaeli otokrosu bugün ' koşuluyor. Yarışta, Ford-Mobil -ı Racing-Team'den Mustafa Koç ;i ve Ali Ersin ikilisi favorı ola- <> rak gösteriliyor. fci TV'de spor TVl 18-Î5 NBA basketbol liginden görüntüler. TV2 19.15 Penalö programı. STAR1 16.00 Dünyadan spor. Profesyonel ve amatör HALİT DERİNGÖR Profesyonelliği kabul edeli yanm asır oldu. Ama biz hâlâ amatör kafamıa değiştiremedik. Ülke içinde veya dışında olsun "fntbolcn kaçırmak" gibi garip yöntemlerle onlann "özgür" iradelerine engel oluyoruz. Biz bunlara ahştık, hiç olmazsa Batı'ya rezil olmayalım. Bir futbolcunun sözleşmesi bitince bir başka kulübe tıans- fer olması veya kulubünün onu başka bir kulübe satması, her ikisinin de çıkarlan açısından doğaldır. Böyle bir olayı basının ve de kamuoyunun sorun haline getirmemesi gere- kir. Bize göre doğal olmayan durum, sözleşmesi bitmeyen fut- bolcularla sezon ortasında anlaşmak ve onu kendi takımın- dan soğutmak gibi ahlak dışı bir yola başvurmalandır. Basında Tanju'nun Fenerbahçe ile anlaşmak istemesi, Rıd- van'ın Fenerbahçe'den 4 milyar gibi astronomik para iste- mesi büyük sansasyon oldu. Gerçekte bu iki futbolcunun davraruşında garipsenecek bir durum yoktur. Asıl garipse- necek, bizirn düşuncelerimizdir. Satmada ve satılmada her iki tarafın da çıkarlan vardır. Ulkemiz futbolunda bir başka alaturkahk daha yülardan beri sürüp gelmekte. Kulüp yönetimlerindeki milyarderler, bavullanna dolarları doldurup oyuncu transfer etmek için Avrupa'ya gidiyorlar. Hem de tüm Avrupa'mn ve bizlerin de yakından tanıdığı futbolculan görmek için! Bu kişilerin bir an parasal bir guvence olduklarını düşü- neUm. Böyle olsa bile, onlann Avrupa'da herkesin tanıdığı futbolculan izlemelerine ne gerek var? Bize göre yurtiçinde veya dışında tanınmamış bir futbol- cu transfer etmek gerekiyorsa onu yıl boyunca izlemek ge- rekir. Avrupa çapındaki bir futbolcuyu bir maç için izleme- ye gitmenin gereğini anlayamıyoruz. Üstelik de izleyenler fut- boldan nasiplerini almamışlarsa... Bize göre maddi guvence sayılan kişıler Avrupa'ya fut- bolcu transferine değil, orada hoşça vakit geçirmek ve de reklamlarını yapmak için gidiyorlar. Geçen yıl Polonya'da Kosecki'nin transferi sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın orada bu futbolcuyu kaçırmak için çevirdikleri polisiye film hâlâ belleklerimizdedir. Bu yıl tarih, Romanya'da Petrescu'nun transferinde te- kerrür ediyor. Her iki takımın milyarder yöneticıleri de ya- bancj bir Ulkede bir futbolcuyu alabilmek için kötu bir re- kabete girişiyorlar. Artık bizi tum Avrupa bu beyler saye- sinde tanıyor. Ancak futbolda değil, rezalette... Türkiye Büyükler Serbest Güreş Sampiyonasi bugün yapılacak final güreşleri ile sona erecek. Selim Sırrı Tarcan Spor Salo- rtu'nda yapılan şampiyonanın ikinci günunde, 48 kiloda Yakup Özden (Istanbul) birinci, Hay- rettin Baydur (Ankara) ikinci, Gursel Torun (Ankara) ise uçün- ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türkiye Buyukler Ser- best Güreş Şampiyonası'nın ikinci günunde 48 ve 100 kilo- larda Türkiye şampiyonu gureş- çiler belirlendi. cü oldu. 100 kiloda ise bugün şampi- yonluk için Ali Kayalı ile karşı- laşacak Efraim Kamberoğlu, doktor raporu alınca Avrupa şampiyonu güreşçi Ali Kayalı (Konya) birinciliği, Efraim Kamberoğlu (Konya) ikinciUği, I 1978 yılında başlayan Türkiye 11-13 yaş arası Karaku- — - cak Güreş Şampiyonası'na bu yü ilk defa tstanbul bölge- sının gureşçıleri de katüıyor. 15 mayısta toplam 1029 minik güreşçinin katılımı ile başlayan bu turnuva dun Bayrampaşa Stadı'nda yapılan müsabakalar ile sonuçlandı. 10 hakemin görev yap- tıgı şampi\onada, kilolarında birinci olan sporcular şunlar: 30 kg. Ramazan Altar (K.Çekmece) 33 kg. Sureyya Ijibar (Z.Burnu), 36 kg. Ulas Tunca (G.O.Paşa), 40 kg. Yakup Erdogan (GX) Pa- şa), 44 kg. Güner Topça, 50 kg. Taner Çelebi (B.Çekmece). (Fototraf: Kerem Kaçariar) Ömer Aslanak (Izmir) ise üçun- cülüğü elde etti. Şampiyonanın ilk iki günü 56 güreşçi sakatlanarak doktor kontrolünden geçti. Diğer kilo- larda ise şampiyonlar bugün ya- pılacak final maçlarından son- ra beili olacak. Bugün yapılacak fınallerde güreşecek sporcular şunlar: 52 kiloda Ahmet Orel (Anka- ra), Zeki Bulut (Ankara) binn- cilik için karşılaşacak. 57 kiloda Remzi Musaoğlu (Ankara) birinciliği garantiler- ken Mehmet Atmaca (Sakarya), Mehmet Haliloğlu (Konya) ikin- cilik-üçünculük için mücadele edecek. 62 kiloda İsmail Faikoğlu, Muharrem Demireğen maçı klasmanı belirleyecek. 68 kiloda Behçet Selimoğlu (Ankara), Kâni Karadeniz (Samsun), Yaşar Kale (Ankara) maçları ilk üçü belirleyecek. 74 kiloda Kâmil Kocaağaoğ- lu (Istanbul), Turan Ceylan (An- kara) finalde mücadele ederken üçuncülüğü rapor getiren Sela- hattin Yiğit (Ankara) yeniime- den kazandı. 82 kiloda ilk üç sırayı Seba- hattin Öztürk (Ankara), Nazif Nur (Kütahya), Murat Atmaca (Ankara) karşılasmalan belirle- yecek. 130 kiloda Mahmut Demir (Ankara), Sinan Aman (Anka- ra), Mehmet Toğal (Kutahya) maçlan ilk üç sırayı belirleyecek. Binicilikte bayanlar matinesic |Jk n /; tstanbnl bayanlar II birinciliği ile teşvik karşılasmalan dün Mas- lak Binicilik Tesisleri'nde yapüdı. Giize! havanın da etkisi ile bir- çok seyircinin idedigi karşılaşmalarda bayanlann birincisi Dark Beauty adlı atryla Neslihan Simavi oldn. Arkadaşı Sevil Saban- cı'nm atryla fl birincfligiııe kablan Nesiihan Simavi nin ardındaa ikincUiği Sapmaz adlı aüyla Şafika Barlas elde etti. Bayanlarda nralama şöyle oldu: 1. Nesiihan Simavi (Dark Beauty), 2. Şefl- ka Barlas (Sapmaz), 3. Aler Sarç (OpheUa), 4. Selcan Barur (Na- polyon), 5. Oya Eczacıbaşı (Bolşans). (Mustafa Ersoy)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog