Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı-91 her Pazar 19 15'de TV2'dei Penaltı'yı kaçırmayın! %%n PAMUKBANK Cumhuriyet Gönûl Uyesı Kartı'nız Pamukbank'ta Tarattara selam İşlem tamam' BjANK24 J Ş İ . E M T A H A M ! 68. Yıl; Sayı: 23987 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dam 2 Haziran 1991 Pazar Mbda/Aıfca Sayfa Şık düşlerin anahtarı Ordu/3 Ağustosta terfi heyecanı Pazar Konuğu/12 Karayalçın: Kentlerde toprak ^mm reformu gerek Futbol/18 Kulüplerin transfer kâbusu Öncesi ve sonrasıyla ŞEYH SAİT AYAKLANMASI Majestelerinin Kürdistanı Yıl 1919. İngiltere, Bitlis ve Van illerini içine alan kendi korumasında bir Kürt devleti kurmayı planlamaktadır. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Webb raporunda şöyle yazar: Amerika, Trabzon ve Erzurum'u içine alan bir Ermenistan'ı himaye edecek. Geri kalan dört il de bir Kürt devleti oluşturulmak üzere İngilizlerin himayesine bırakılıyor. Yıl 1920. Paris Barış Konferansı'na katılan Ermeni ve Kürt temsilcileri ortak imzalı bir muhtıra yayımlarlar. Muhtırada şöyle denmektedir: Uluslarm kendi kaderlerini tayin etmesi ilkesine dayanarak, büyük devletlerden birisinin koruması altında, bağımsız bir Ermenistan ve Kürt devletinin kurulmasını Paris Barış Konferansı'ndan talep ediyoruz. UĞUR MUMCU araştrdı ve yazdı 14 Sayfada Özel Okullar Sınav Sonuçları Y A R I N C U M H U R İ Y E T ' T E Sınav belgeleri heyecan yarattı Velilerin hafta sonu gerüimi Izmir, Ankara, Tarsus, Zonguldak, Karadenız Ereğlisi ile Istanbul'da Bakırköy, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sanyer ilçelerindeki 50 okulda yapılacak sınava 16 bin 500 oğrenci katılacak. Bu öğrencılerden yaklaşık 6 bini sınavla öğrencı alan 50 özel okuldan birine girmeye hak kazanacak. Istanbul Haber Servisi — Hafta boyunca gelme> en sına\ gırış kartlan nedenı>le anne- babaları ıle azap >aşa>an 16 bın 500 oğrenci, bugun ozel Turk ve yabancı okullar sına- vına gırı>or Bu oğrencılerın ancak yaklaşık uçte bın sınav- la oğrencı alan ozel okullardan bırınde okuyabılme hakkını kazanacak Geçen hafta da 206 bın 689 oğrenci, 150 Ana- dolu lısesınden bırıne gırebıl- mek ıçın ter dokmuştu. Ana-babalar, son uç gun (Arkası Sa. 19, Su. Vde) Inönü ileEcevit, birbirlerini ağır dille suçladı Solda OzalkavgasıInonu İnsanne diyeceğini büemiyor HÜSEYİN ERCİYAS İZMİR — SHP Genel Başka- ru Erdal tnoou, DSP lıderinı "Sa- yın Ecevit dostumuz son gunlerde İ) oyle şeyler yapıyor kı ınsan ne di- yeceğini büemiyor" dıye eleştır- dı. Hazırladıklan anayasa tasla- ğının ılkelennı yayınılayarak tar- tışmaya açacaklannı belırten Inönu, "Her par- ti lartışsın, bir uzlaşma ortaya çıksın istiyoruz. Secimden sonra orta>a çıkacak Meclis'te bu ana- jasa kabul edilecek ve artık bu anayasa tartış- malan bitecek" dıye konuştu. SHP hderı tnönu, Ege gezısmın son günunde Karşıyaka ılçe örgütünun onuruna verdığı yeme- ğe katıldı Yemekte bir konuşma yapan Inonu, (Arkası Sa. 19, Su. 5'de) Ecevit Partisi küçüldükçe küçülüyor TÜREY KÖSE İZMtR — DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit bugun Çankaya'da Cumhurbaşkanı Turgnt ÖzaJ'la yapacağı görüşme konusundakı eleştırıler uzerıne, "Çankaya am- bargosu uygulayan baa muhalefet liderlerinin ne duşundukleri umu- nımda degil. Ülkemin, uiusumun yaranna olabi- lecegini duşunursem Bağdat'a da Amerika'ya da giderim, Çin'e de Çankaya'ya da gidenra" dedı. Ecevit, SHP Genel Ba$kanı Erdal Inonu'nun bu konudakı eleştirüenne "Galiba partisi kuçuldukçe kendisi de kuçuluyor" karşılığını verdı. DYP Ge- nel Başkanı Suleyman Demirel'ı de sert bir dılle eleştiren Ecevit, "Ynzde 45 oyla ve ancak tek ba- (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) ANAP'ta genel başkanlık çekişmesi kızışıyor Beş adaygörüctiye çıktıAKBUIUT TOKÂF1A YILMAZ BURSA'DA GÜZEL GEZtYOR TUNCER HAZIRLAMYOR ZEYBEK AÇIKUYOR Yılmaz'ı eleştiren Akbulut, 'Nerede bakanlıktan duşenler, belli bir makamdan ayrılanlar varsa oradalar. Adaylardan birisi de bir gruba yaslandı. ANAP'ta liberal yok. Milliyetçi ve muhafazakârız' dedi. 'Cumhurbaşkanının tutumu nedeniyle seçimi kaybedersem, bunu ANAP'ta benim hizmetime ihtiyaç görulmediği şeklinde algılayabilirim. Kongre demokratik olmaz da kaybedersem ciddi ihtilaflardoğar.' 'Bir hafta önce çıktığı yurt gezisini Erzurum veErzincan'da sürdürenGüzel, Giresun'da'Ozal'ın önündeki satranç tahtasında bulunmayan tek taş benim. İcazetsiztek adayım' dedi. ANAP genel başkan adaylarından Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, onumuzdeki gunlerde yurt gezisine çıkmaya hazırlanıyor. Tuncer, ANAP'ta kayıth herkesin aday olabileceğini söyledi. Namık Kemal Zeybek, Ozal'dan mesaj aldıktan sonra yaptığı toplantılarda adaylığını kesinleştirdi. Zeybek'in, önumüzdeki gunlerde bir basm toplantısıyla 'Ben de varım' demesi bekleniyor. 5. Sayfada \om » ( y l » r 1 l l n r > T a r a b y» > d »ki komşulanna ait kuyuya duşerek yaşa- U^Ul a f i i a C l l l t t r m ı n l yjtire,, Dedeman otellerinin sahibi Kemal De- deman'ın torunu Berna Dedeman (15), dun topraga verildi. Berna Dedeman'm Tarabya'daki De- deman Camii'nde oğle namazı sonrasında kılınan cenaze narnazında Dedeman ailesi, yakınlan ve Berna Dedeman'ın Işık Lisesi'nden arkadaşlan hazır bulundu. Çok savıda çiçegin gonderil- diği cenaze namazına Devlet Bakanı tbrahim Ozdemir, Vehbi Koç, Halit Narin, Ahmet Özal ve eski lstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın da kaüldıklan goruldu. Berna Dedeman'ın cenazesi, daha sonra Yenikoy'deki aile mezarlığında topraga verildi. Yakınlan ve arkadaşlannın gozyaşlan ara- sında topraga verilen Berna Dedeman'ın mezan çiçeklerle donatıldı. Bu arada kazayla ilgili ola- rak Sanyer Cumhuriyet Savcısı Asım Kutur tarafından başlatüan soruşturma suruyor. Demirel, Trabzon'dakonuştu: Özal, ANAFın başına geçsin CEMtL CtĞERİM/ÖMER GÜNER ~ TRABZON — DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel, özal'- ın, partınjn ve hükümetın ışlerıne kanşmakla anayasa suçu ışle- diğını, bunun hesabının sorulacağını söyleyerek "Bıraksın ora- yı geçsin partisinin başına. Onunla sizin adınıza hesaplaşaJım, gelsin bu meydana" dedı "Halk bunalraışsa bu huku- metin sonu gelmiş demektir" dı- yen Demirel, "Bu işin vakti sa- ati geliyor. Her zorluktan son- ra bir kolaylık vardır. Bunlann koltuklannın altına alarak ka- çırdıklan sandık geri gelecektir. Sandığın içini iyi doldunın" bı- çımınde konuştu. Partısınce duzenlenen "Van- dım Anam" mıtıngı ıçın Trab- zon'a gelen Demirel, konuşma yapacağı alanda ses duzenının bozuk olması nedeniyle sınırlen- dı. Ozel bir uçakla geldığı hava- alanında karşılanan \e çok sa- yıda araçtan oluşan bir konvoy- la konuşmasını yapacağı Ata- park'a gelen Demirel, bir kam- yon uzennde oluşturulan kursu- de ses duzenı bozuk olduğu ıçın (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) Ozal: Muhalefet felaket tellalı Cumhurbaşkanı Ozal, ulkenin 1970'lerin siyaseti ile hiçbir yere goturulemeyeceğinı belirterek muhalefetı eleştirdı. Ozal, "Devamlı zehir akıtmakla, olmayacak yalanları soylemekle ulkeyi bir yere goturemezsıniz" dedı. 4. Sayfada 1991 göstergeleri olumsuz Politikanın eli piyasanın cebinde Hem savaşı hem banşı hem de ekonomik ve sıyası krizleri art arda yaşayan yatınm araçlan piyasası, mayıs sonlarmda yapılan 'faiz operasyonu'yla yeni bir gorunum kazandı. 15-16 haziranda yapılacak olan ANAP Kongresı ve son kamuoyu yoklamalannda ANAP'ın 4. sıraya duşmesı yatınmcıları derin derın duşunduruyor. Ekonomide SOVYETLER, IMF'DEN 250 MILYAR DOLAR YARDIM I S T Î Y O R 11. Sayfada Hanya'dan Girit'te anüar tazelendi STELYO BERBERAKİS Girit savaşının 50. yıldönümu için Yunanistan bu yıl görkemli anı törenleri duzenledı. Yaş ortalamalan 70 olan gaziler savaş anılannı tazeleme fırsatı buldular. Bazıları gozyaşlarına hâkim olamıyordu. Her bırınin ceketinde 6-7 adet gumuş-altm kahramanlık madalyası asılıydı. Bujumbura'dan Timsahlarve AIDS ASENA ÖZKAN Afnka'daki minık ulke Burundı'yı anlatmak için şu dört kelime yeterli: AIDS, tımsahlar, açlık ve sefalet. 5 milyonluk nufusun yuzde 50'si AIDS taşıyıcısı. Ancak Burundı halkına göre sorun Ruandalı hayat kadınları. New York'tan Fîlm endüstrisi geri döndü ŞEBNEM ATİYAS New York, film dunyası ve Hollywood için son derece çekici bir mekân olarak biüniyor. Brooklyn koprusunun altında kımsenin geçmedığı daracık sokaklarda çekilen mafya filmlerinden unlulerin ve Hollywood patronlarınm hiç eksik olmadığı Rus çayevine dek zengın bir malzeme dunyası mevcut. Stockholmden Gökyüzü rengârenk YAVUZ BAYDAR 'Stockholm By Balloon' son birkaç yıldır başkentin turizminde vazgeçılmez bir unsur haline geldi. Ilgi arttıkça balonlann sayısı da arttı. ia Sayfada BUGÜN / DERGİ i. Direksiyon başında saldırganlaşıyoruz Pop listelerinin çocuk starları Cilacının vazgeçilemez ağırhğı Her pazar Cumhuriyet'te | ~ | I A V T ATtfTV Sıyasılerm elıfbası sayılacak V J J - i f U . J-^*J-*J-L 1 bu on bılgılerden bırısı deşudur Bir devlet —eğer zorunlu koşul- lar yoksa— bir başka devletle ılışkılerını kışısel olçutlerden uzak tutmahdır Hele komşu ul- kelerle olan ılışkılerde, halktan halka dostluk, çok onemlıdır Yönetımler değışır, halklar ka- lır, karşılıklı ılışkıler surer. Turıkye'nın Irak'a donukpo- lıtıkası bu bakımdan eleştırıye açık tır Korfez savaşında A nka- ra daha dengelı davranabılırdı Savaş sonrası ganımetını paylaş- mak hırsına kapılan ANAPık- tıdarı, çoğu zaman "kraldan da- GERÇEK AktifDış Poütika?.. Herpolıtıkacı "devlet adamı" olamaz. ama sıradan bir polıtı- kacının da oğrenmesı gereken ön bılgıler vardır ha kralcı" gorunmuş, "•koalis- yon devletleri"mn hızmetme ol- çusuzlukle gırmıştır Iç polıtıka- da bir lartışma konusu olabılır, tncırhk 'ın savaşta ABD ernrıne verılıp venlmeveceğt uzerıne çok varsayım \apılabılır, ancak bu sonucu değıştırmez. Irak halkı- nın Turkıye'ye bakış açısını ar- tık etkılemez. Halktan halka duyguların bırıkımı —hele kom- şularda— çok onemlıdır Devlet adamlığına vakışma- yacak "vasat politikacı "larda bı- le yadırganacak başka bir tutum • * • (Arkası Sa. 19, Su. l'dej • Haksızhklara Hayır' mitingi Turk-lş ıktıdarı Bursa'dan uyaracak. Mıtıng, saat 12 15'te başlayacak Yılmaz, 'Duymayan kulakların pasını sıleceğız' dedı 3. Sayfada • Psikolojik «vestern sevenlere Yonetmenlığmt Edv/ard Dmytrk'ın yaptığı 'Korkunç Mucadele 'de Henry Fonda başrolde oynuyor. Fılm saat 20.00'de yayımlanacak 6. Sayfada • Ayhan Işık başrolde Peyamı Safa'mn polıs kahramanı 'Cıngöz Recaı'yı, 1979'da ölen Ayhan Işık canlandınyor. 6. Sayfada • Bizden Size son kez Haftada bir yayımlanan Bizden Sıze eğlence programı bu akşam son kez ekrana gelecek. 6. Sayfada • Glasnostta aşk ve casusluk John le Carri'den uyarlanan 'Rus Evı', tstanbul'da uç sınemada bırden gövterılıyor 7. Sayfada • Nişantaşı trafiği Trafık tıkanıklığım rahatlatmak amacıyla Nişantaşı trafığınde duzenlemeye gıdıldı 8. Sayfada • AT için destek arayışı Ankara, Turkıye- AT Ortakhk Konseyı'nın 1991'de toplanması ıçın Hollanda'dan destek ıstedu Lahey, elınden gelenı yapacağını söyledu 11. Sayfada • Nilgün'ün ölümu bilmece Sultançıftlığı'nde öncekı gece ekıp arabasmda olen Nılgun Oda'yla ılgılı soruşturma suruyor 16. Sayfada • Denizanaları uzaya gidiyor Amenkan uzay mekığı Columbıa 'nm yolcuları bu kez 2478 demzanası ve 30 fare. Arka Sayfada CO/LEM UGUR MUMCU Sunuş Yakın tanhı bılmeden bugûn oiup bıtenlen anlamaya ola- nak yoktur Kurt sorunu üzennde araştırma yapmanın bınbırturlü en- gelı var Engellerden bın resmı belge ve kayıtların ıncele- melere açık olmamaşıdır Oysa bugün, ABD, İngiltere, Fransa ve Federat Almanya (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog