Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 18 HAZÎRAN 1991 06.58 Açılış 07.00 Haberler 07.05 Gûn Başliyor 08.00'dc haberler yer alacak. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağl Programda kartla öykü anlaUmı, çevrcmızdekı dünya, klip ve çeşitli dış kaynakh görûntûler yer abyof, 09.35 Kadın Saati: Her Çocuk Bir Can 10.00 Haberler 10.15 Arkasi Yarm: Kuğu Beatriz Valenün'in evinden aynhp otele. döner. Julia ona Sılvana'mn kendısinı yeniden evine davet ettigini söylerse de Beatriz bu teklıfı kabul etmez. 10.40 Magical WorW Of Disaey (Aluş ıçerisinde 11.00,12.00, 13.00 ve 14.00'te haber bültenleri yayımlanacak). 12.00 Haberler 12.05 3-2-1 Contackt 12.30 VoytgeOfMimi 12.55 Haberkr 13.00 Fairy Tale Theatre 13.50 FoUowMe 14.25 Chariotte 14.40 Murret Bubıes 15.05 Haberler 15.10 Carnısel 15.30 Çizgi Film 15^5 Haberier 16.00 Bakar ımsımz? 1630 Bu Toprağin Sesi Programda, Zıraat Yûksek Mühendısi Dr. Mete Avdemır ile kavun ve karpuz yetişuren çıftçilere oldukça çok zarar veren kavun sınegı hakkında söyleşi yapılıyor 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yann: Aileler Oıana, Mike yüzünden annesıylc tartışır. Mark sonunda AndreVa açılmaya karar verir. 18.00 Haberler 18.10 Beraber ve Solo Şarlular 18.35 A Stûdyosundan 19.25 Dizi: Evü Insanlar 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Perde Arkası (Aynnuh bilgı yandaki sütunlarda) 21.55 Belgesel: Demirkırat (Bugün köşesinde) 22.40 Yanşma: BU Kazan 23.10 Haberier 23.20 Kabare: Karşı Karşıya (Bugün köşesinde) 24.00 Haberier 00.15 Dizi: Çantadaki Adam Anahtan aldıktan sonra Lısbon'a gıden McGıll. yolculuk sırasında yaralanır. Bu arada Araerıkan ısuhbarau da'McGıll'in peşındedır. 01.05 Haberler-Kapanış 08.00 Okul Televizyoou 18.10 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rüzgan Victor'ın onu Ashley'e duygusal bağlılıkla suçlaması üzerine hislerinin derinlığini anlayan Doktor Lassiter, Ashley'den uzaklaşmasımn şart olduğuna ınanır. 19.03 Haberier 19.20 Ekonomiye Bakış 19.50 Dizi: Aile Meseleleri Carl'ın yanına Vanessa adında güzel bır kadın polıs verilır. 20.15 Yarim Elma (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.00 Gûnlerle Gelen 21.30 CNN Dûnya Raponi (Orijinal sesi Radyo 4'le verilccek.) 22.00 Haberier ve lngilizce Haberier 22-35 TV'de Sinema: Yuzde Yedilik Çözûm (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 00.05 Kapanış 19.59 Açılış -Unutulmavanlar Cebennem Alevi (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 22.30 Dizi: Girdap Lıpman dar bogazdan kurtulur. Kitabın baskı ışlemi başlar. 22.45 Klasik Mûzik 23.30 Belgesel: Festivaller Dünyası 19.05 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Pablo, babasına Cessıka'ya aşık olduğunu itıraf eder. Bu arada Roke hapisten çıkrnış ve yeniden planlar yapmaya başlamıştır. 19.25 Melodi 19.40 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 22.10 Belgesel: Bilgi Dağarcığı Alünın elde edilme teknigi. 22.35 Komedi Dizisi: Başka Dünyalardan Annesinin yemeklere yetennce özen gösterrnedığınden dertlı olan Evie, bir TV dızisınde gördüğü. yalnızca ev ve çocuklannı düşunen anne tipinı görûnce, istemeyerek annesinin de öyle olmasını arzular ve bir an ıçınde istemeyerek olağan üstü gücü harekete geçerek annesıni değıştirir 23.00 NB A Tekrar program. 23.35 Kliplerden Dış kaynakh vıdeo müzik klıplen yer alıyor. 24.00 Kapanış 19.00 Açütş - Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedefleri; duygular - sevgj, doğal çevre, msanyapısı çevre, hoşgörü geometrik şekıller - ûçgen, problem çözme, parça - bûtün ihşkısıdır. 19.50 TürkçeDilDersi ~ 20.15 Bir Konu Bir Konuk 20.30 TV'de Türk Sineması: Faünagûl'ün Suçu Ne? (Bugün köşesinde) 22.00 Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberier 22.45 Verli Drama: Eski Toprak 23.35 Turizm 23.45 Dunıdan 00.25 Yanşma: Bir Kelime Bir Işlem 00.55 Yaşamak Var Şarkdarda 01.25 Kapanış -3HhLiYaramazlan^ 13.00 Açüış- Haberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 13.30 Çizgi Film: Hollywood 14.00 Pembe Dizi: Bûtûn Çocuklanm 14.55 Haberler 15.00 Pembe Dizi: Hastane Gûnlüğû 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Hot Clip 17.15 Çizgi Fihn: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 18.45 Cesur ve Gfizel 19.15 Komedi Dizisi: Muhteşem tkili 19.50 Haberier 20.10 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 20.40 Haftanın Dizisi: Kapalı tlişkiler 21.40 Sall Pazan Akış içerısınde 22.40'ta haber bultenı yayımlanacak (Bugün köşesinde) 23.45 Dizi: Yayın Zamanı 00.45 Gerilim Dizisi: Otostopçu 01.15 Gece Jimnastiği - Haberler TV3 UNUTULMAYANLAR: CEHENNEM ALEVI 20.00 Gangster filmlerinin klasikleriııden Cehennem Alevi (White Heat) / Yönetmen: Raoul Walsh / Oyuncular: James Cagney, Edmond O'Brien, Margaret Mycherly, Virginia Mayo, Steve Cochren / 1949 ABD yapımı / Süresi: 114 dakika. TV Servisi — Bir tren soygu- nu sırasında birkaç kişinin ölü- munden sorumlu olan bir gang- ster, polis tarafından aranmak- tadır. "Unutulmayanlar" progra- mında bu hafta gangster filmle- rinin gerçekten unutulmayan klasiklerinden biri var. 1930'lu yılların başında "Halk Dıişma- nı", "Kirii Yfizlü Melekler" ve benzeri filmleri ile gangster rol- lerine büyuk bir dinamizm ge- tiren, bir Oscar alan ve bu tur ile birlikte anılan James Cagney, 1945'lerden sonra bu alandaki ününü yitirir gibi olmuştu. Bu akşam göreceğimiz 1949 yapımı film Cagney'e eski unünu geür- diği gibi gangster rümlerinde de yeni bir doruk oluşturmuştur. Yönetmenliğini beyazperde- nin hiçbir zaman sanat yaptığı- nı iddia etmemiş alçakgönüllü, ama tam bir anlatım ustası olan "Raoul Waish"un yaptığı "Ce- hennem Alevi" sonraki yıllarda sinemanın sömurerek kullana- cağı şiddet öğesini baştan sona kullanan, sürükleyici ve gerilim dolu bir film. Warner Bross şirketinin bir- çok filmine müzik yapmış olan Max Steiner'ın müziği ile des- teklenen filmde Cagney'e Ed- mond O'Brien, Steve Cochnen gibi karakter oyuncuları ve sa- rışın güzel Virginia Mayo eşlik ediyor. Ancak fılmin "rol çalan" bir oyuncusu anne rolundeki Mar- garet Mycheriy. 40 yılın ötesin- den gelen bu klasik ve aslında siyah-beyaz filmi bu akşam renklendirilmiş bir kopyadan iz- leyeceğiz. WALSHIMZALI — James Cagney'in (solda) başrol oynadıgı film Raoul VValsh imzau. TV2 YAREM ELMA 20.15 Oya Küçumen Grup Denk \arını Elma'da Tatile girecek olan "Yanm Elma"da bu akşam Grup Denk yer alıyor. SİNA KOLOĞLU Türk pop müziğinde bazı isimler kaset yaparlar, TV'ye çıkarlar, yanşmalarda ödul kazanırlar, ama "marka" ola- mazlar. Bu kategori içine ak- şam Yarım Elma'ya çıkacak olan "Grup Denk" de dahil. Melih Kibar'ın Türk popu- na lanse ettiği Oya Küçumen ve Bora Ebeoglu'nun oluştur- dukları "Grup Denk"in göru- nürdeki başarı portfoyü ol- dukça yuksek. 2. Kuşadası Festivali beşinciliği, Çiğdem Talu özel ödülü, Hey dergisi ozel ödulu, Türkiye'yi yurtdı- şındaki yarışmada temsil, Eu- rovision elemeleri, Çeşme Uhıslararasi Şarkı Yanşması'n- da genç yetenekler ödülü, çe- şitli TV programlan. Tüm bunlara rağmen Grup Denk pop muzik yelpazesinde ken- di deyişleri ile "insanlann ku- laklanna hoş gelenin" dışına çıkamadılar. Oya Kuçumen'- in (ki bizce Turkiye'de sahne performansı başarılı isimlerin başında geliyor) ekran hâkimi- yetini gormek, temiz müzikle- rini dinlemek için gençlere tav- siye olunur. TV1 STUDYO A PERDE ARKASI 21.00 Sanatçı ve fîgüranlanyla Yeşilçam Perde Arkası'nda Yeşilçam'ın bugünkü durumu ve sosyal güvence dışında kalan sanatçılarla ilgili çalışmalar ekrana geliyor. Programda ayrıca trafik kazaları ve bunların nedenleri ile ilgili röportajlar yer alıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Er- türk Yönderrrin hazırlayıp sunduğu. "Per- de Arkası" programında, trafik kazalan- nın nedenleriyle Yeşilçam'ın bugünkü du- rumu konu edilecek. Geçen hafta ilk bölumu yayımlanan "KarayoUanmız ve Tntfiğüniz" konulu bö- lümde, Ankara, Kırşehir, Kayseri ve Ma- latya karayolu üzerindeki olaylar sergilene- cek. Yolculuk boyunca Karayollan, Emni- yet ve Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü uz- manlarının görüşleri alınacak. Programın takip bolümunde yaklaşık 4 yıl once "Haberden Habere" programın- da ele alınan sanatçıların sosyal güvenceye kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar hakkın- da bilgi verilecek. Sosyal güvence dışında kalan yaklaşık 1500 ses, saz, sahne ve si- nema sanatçısının durumunun iyileştirilme- sine ilişkin çalışmalar anlatılacak. Progra- mın bu bölümunde Film-San Vakfı Genel Başkanı Ümit Utku yönetmen Sun Gül- tekin, ses sanatçısı Zetara Biir, oyuncu Baki Taırier, besteci Yesari Asun Eroy konuk olacaklar. Programın üçüncü bölümunde Yeşilçam'ın temel taşı figüran ve karakter oyuncularınm dramatik öyküleri dile geti- rüecek. Çeşitli figüran bürolarınuı durum- ları, kuîlandıklan taktikler anlatılacak. Programda, aynca "artist" olmak amacıy- la evden kaçan gençlerin karşılaşacağı teh- likeler dile getirilecek. TV2 SİNEMA: YÜZDE YEDİLİK ÇÖZÜM 22.35 Sherlock Holmes güldurusu Vüzde Yedilik Çözöm (The Seven Per Cent Solution)/ Yönetmen: Herbert Ross / Oyuncular: Nicole Williamson, Robert Duval, Alan Arkin, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier, Jeremy Kemp, Samantha Eggar, Joel Grey / 1976 ABD yapımı / Süresi: 114 dakika. REDGRAVE — 'Yüzde Yedilik Çöztim'de Vanessa Redgrave başrol oynuyor. TV Servisi — Sheriock Hol- mes, yardımcısı Doktor Watson ile Viyana'ya gelir. Doktor Wat- son'ın amacı, sinirli bir dönem geçiren ve uyuşturucu bağımlı- hğı olan ünlü dedektifi Doktor Freud'a tanıştırarak onu iyileş- tirmektir. Anglo-sakson edebiyatının unlü adı Sherlock Holmes, özel- Ukle anavatanılngiltre'de son de- rece ciddiye alınan, çeşitli araş- tırma ve incelemelere olduğu kadar parodilere de konu olan, ^anki gerçekten yaşamış bir ro- man kişiliğidir. Bu filmde de Holmes'un polisiye serüvenleri değil, bizzat kahramanı olduğu varsayılan düşsel ve fantezi bir olaylar dizisi anlatılıyor. Genel- de 'Dönum Noktası' veya 'El- veda Güzelim' gibi duygusal güldürülerde daha basarüı olan yönetmen Herbert Ross bu tür keskin alayın adamı değil. Bu nedenle film yeterince parlak ve komik olamıyor. Yine de gerek konusu gerek oyunculan ile rae- raklılannın izlemesi gereken ya- pımlardan. Ünlü İngiliz sahne oyuncusu Nicde WUliamson ve Oscarlı Amerikah Robert Du- val, başrol lerde ilginç bir ikili oluşturuyorlar, Yanlarında Alan Arkin, Jeremy Camp, 'Cabaret'nin Oscarlı oyuncusu Joel Grey, 'Sir' Laurence Olivi- er ve de iki ünlü tngiliz kadın oyuncusu, Vanessa Redgrave ve Samantha Eggar yer alıyor. So- nuç olarak pek doyurucu olma- sa da rahatça izlenebilecek bir film. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Afilış, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Turküler geçidi. 0530 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. W.O5 Isteklerıniz, seçtiklenmiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onunc: saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 1X00 Haberler. 1105 Reklamlar 12.10 Günu ya^arken. 12^5 Reklam- lar ve radyo programlan 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzık. 13J0 Bolgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler 17.05 Ormanda bir kö>. 17J0 Hafıf muzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haf- tanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Ha- yatın içinden. 18^5 Bolgesel yayın ve reklam- lar. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şar- kılar. 20.00 tyi uykular çocuklar. 20.10 Beraber ve solo turkuler. 20.40 Türfcçe sözlü hafif mü- zik. 21.00 Haberler. 21J»5 Saz eserleri. 21.15 Turk ve tslam dünyasından. 21.30 Turkuler geçidi. 22.00 Kuçuk konser. 22J0 Solistler geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00J5 Gunun haberlerinden özetler. 04^5 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.85 Solistlerden seçmeler. 07M Haberler. 07.40 Turkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber « solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09JOKonumuz eko- nomi. 0935 Çeşitli muzik. 10.00 Deyişlerden ez- gilere. 10.20 Bir destan adam: Cevat Şakir Ka- baağaçh. 10.40 Türkçe sözlu hafıf muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Şarküar. 11.20 Türk halk çalgı- lanndan ezgiler. 11.35 Hafif muzik. 12.00 Sizin için seçtiklerimız 13.00 Haberler. 13.15 Turk ı halk çalgılarından ezgıler. 13J0 Türk kultürü hızmetinde Batılılar 13.45 Hafıf muzik. 14.00 Yabancı dil dersi. 15*0 Haberler. 15.05 Sanat- lanmız ustalarımız. 15J0 Turküler geçidi. 15.40 Arkası yann. 16,00 Hafif muzik 1630 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Gunumuzde caz. 18.05 Tasavvuf musıkısı ve saz eserkri. 18J0 Dın ve ahlak. 19.00 Haberler. 19J0 Turküler geçi- di. 20.00 Yabancı dil dersi 21.00 Açıköğretim. 21.50 Hafıf müzik. 22.00 Klasik Turk musikisı erkekler korosu. 1230 Turkçe sözlu hafıf mu- zik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haber- ler. 23.15 Solisüerden birer şarkı. 23^40 Hafif mu- zik. 00.58 Program ve kapanış. H A I J T U 3 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah için mu- zik 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Mikrofondan sıze. 12.45 Günun konsen. 14*0 Haberler. 14.15 Dürryanın dört bu- cağmdan. 15.00 Kuzey ülkderinden muzik. 15.45 Ölümünün 200. yılında Mozan. 1630 Caz us- talan. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Te- mpo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Turk sanat muzığı. 20.00 Pop studyosu. 21.00 Muzığe öv- gû. 22.00 Haberler. 22.15 Gokkuşağı. 23.00 Ope- 7'd saatı. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Gunun ha- berlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Turküler 08.15 Şarkılar. 08.30 Turkulerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 09.30 Turkuler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şar- kılar. 11.35 Beraber ve solo turkuler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler ge- çidi. 13.30 Yurdun dört bucağmdan. 14.00 Ha- berler. 14.05 Solistler geçidi. 14J0 Turküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklenmiz. 16.00 Haberler. 16.05 Erkekler topluluğundan turkuler. 16J0 Çeşitli TUrk müziğı. 17.00 Ha- berler. 17.05 Ezgı kervanı. 17.30 Fasü. 18.00 Yurt- tan sesler. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 07^8 AÇIUŞ, pro g- ram. 08.00 Güne Baslarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodıler. 10.00 Hayatm İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz tşte Söz. Solist: thsan öztürk. 11J0 Bir Soüst. Phillip Bailey. 1100 tstekler. 13.00 Türkce Söz- lü Hafıf Muzik. Solist: Nur Yoldaş. 13.15 Öğle- den Sonra 14.15 Bir Topluluk. Genesis. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Necdet Tokatlı- oğlu. 15.10 Seracettın Erman'dan Şarlular. 1SJ5 Kayıp Haberleri. 15J5 Turkçe Sözlü Hafıf Mu- zik. 16.00 Meridyen Programı. 17.00 Müzik Da- ğarcığı. 17J0 Gün Bıterken. 18.15 Müzik Denin- ce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÖRKİYE 06-«AçlşProg ram. 07.00 Gune Başlarkn. 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08J0 Yol Durumu. 08.35 Işte Saz tşte Söz. Solist: thsan Öztürk. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Duru- mu. 09.35 Ayşe Resener'den Şarkılar. 09^5 Ha- va Durumu. UL00 Hayatın İçinden. 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Necdet Tokathoğlu. 11^5 Bedia Akarturk'ten Turküler. 1145 Kayıp Haberleri. 11.30 Sizin Sectiklenniz. 1155 Türkçe Sözlu Hafif Müzik. Sohst: Can Tufan. U.15 Öğ- leden Sonra. 14.15 Turküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Gonul tpek'ten Şarkılar. 15.10 Muzik Dunyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 lclal Akkaplan - Sda- hattin Tanis'ten Tttcküler. 17JK Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. 17.25 Gün Bıterken. 18.00 Prog- ram ve Kapanış. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN —Ortaklığımızca yasal bekteme süreleri dclan ve uçaklar- da unutulan kayıp eşyalar ile bagajların kapalı zarfla teklif almak usulü ile satışt yapılacaktır. —Anılan satış işi tahmini bedelsiz olup geçici teminat tuta- rı firmalann teklif edecekleri bedelin % 4'üdür. —Kaalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 11.07.1991 günü saat 17.00'ye kadar İstanbul, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok Asma Kat adresinde mu- kim Sat. Alm. ve Stk. Kont. Başkanlığı'nda bulundurulacak- tır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. —Konuya ilişkin ihale 12.07.1991 günü saat 10.00'da yu- karıdaki adreste yapılacaktır. —Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. —Şartnameler yukarıda belirtilen adresten temin edilir. —Ortaklığımız 2286 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabı ol- mayıp ihale konusu eşyayı satıp satmamakta, diledığine kıs- men veya tamamen satmakta serbesttır. Akdenız'ın sonsuz mavıliğı ile çevrilı, konforla doğaya sa\gının bileşimı. gerçek tatıl cennetleri Ri'zvr: as\ ou ı c a\ rıtıııh bılgı ıçnı Paradise Hotels Internatiooal, Türkiyc Fc\/ı Çdkmak Cad ~~ Antalya Tel \\ ı 11 8-1 4-t 11 82 98 Faks ^1 / 12 S- 92 Paradise Bilkent Hotel, Kemer Club Aldiana, Milta, Kemer Paradise Aparthotel Side Beach Club Aldiana, Side HOTELS INTERNATIONAL TÜRKİVE Starl'de 4>asm krizi' • TV Servisi — Bu akşam 19.50 ana haber bülteninin sonunda, Starl özel Haber Ekibi'nin hazırladığı "basın krizi"ne ilişkin bir haber yayımlanacak. Yaklaşık 20 dakika sürecek haber program içinde, 15ten çıkarılan gazetecileri de kapsayan çeşitli basın çalışanlanyla yapılan röportajların yanı sıra Nezih Demirkent, Orhan Erinç, Doğan Heper, Kemal llıcak, Suavi Kapıan, Zafer Mutlu, Ertuğrul özkök'ün konuya ilişkin değerlendirmeleri de yer alacak. TV'de dizi atagı • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, daha önce TV2'de yayımlanan dedektiflik dizisi Professionals'in (Profesyoneller) 31 bölümünü daha satın aldı. Bir başka dedektiflik dizisi Dark Justice (22 bolüm) ilk kez ekrana gelecek. Ekrana gelecek yeni dizilerden biri de Good Soorts adıru taşıyan 13 bölümlük komedi dizisi olacak. TRT'nin satın aldığı dizüer içinde belgeseller de önemli bir yer tutuyor. A Brave New World adh 5 bölümlük tıp belgeseli, Fransız tabiat araştınnacısı ve kâşif Jean Jacques Cousteau'nun adını verdiği Cousteau's adlı denizaltı belgeseli de yeni bölümler ile ekrana gelecek. TV reklam rekortmeni, gıda sektörü • ANKARA (Mak Ajans)— Mayıs ayında televizyonda yayımlanan reklamlarda yiyecek ve icecek reklamlan (gıda sektörü) rekor kırdı. Televizyonda mayıs ayında gıda sektörünün 13 milyar lira tutarmda reklam filmi yayımlandı. tkinci ve üçüncü sırada ise 12'şer milyar lira ile finans kuruluşları ile temizlik maddeleri yer aldı. Ev gereçleri 11 milyar lira ile 4. olurken basın 9 milyar lirayla S. sırada yer aldı. TV2 vericisi • ANKARA (ANKA) — „ PTT C3enel Müdürlüğü, 5 •* merkezde tam otomatik telefon santralı, üç merkezde de TV2 program aktancı istasyonlannı hizmete verdi. Sinop ili Erfelek ilcesinde hizmete giren TV2 program aktancı istasyonu 10 watt gücünde yayın yapacak, UHF bandı 31. kanaldan yayın yapacak. Erfelek 1. aktancısından yayın almak isteyenlerin anterüerini Bülbül Tepe mevkiine çevirmeleri gerekiyor. Erfelek 2 program aktancısından yararlanmak için de antenlerin ilçe güneyindeki tepe mevkiinea ;evrilmesi abalarıl da 37. kanala ayarlanması gerekiyor. Kastamonu Bozkurt merkezine kurulan 10 watt gücündeki aktancı ise 37. kanaldan yayın yapacak. Yurttaşlardan yayın alabümek için antenlerini Dikmen mahallesine çevirmeleri istendi. BUGÜN • Belgesel: Demirkırat TV1 21.55 Bu hafta 1957-59 yılları arasındaki gelişmeler işleniyor. Belgelerin "Baskı" adını taşıyan 6 bölümü 1957 seçim kampanyası ile başlıyor ve bu kampanya sırasındaki olaylar anlatılıyor. Bu bölümde ayrıca Silahlı Kuvvetler içindeki ihtilal örgutunün Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'e Menderes'i devirmek için nasıl teklif yaptığı tanıkların ağzından ekrana geliyor. 6. bölüm Menderes'in uçak kazasının anlatılması ile son buluyor. • Salı Pazarı Starl 21.40 Eğlence programında Seren Serengil, Atilla Atasoy, Nur Erturk, Safiya Soman var. Komedi bölümunde Cem Ozer'in yanı sıra "Işte Onlar"ın yerine "Olmaz Boyie Şey" ile Metin Tülek ve arkadaşları ekrana gelecek. • Kabare: Karşı Karşıya TV1 23.20 Bu bölümün konusu yas. Yaş üzerine çeşitli parodilerin yer aldığı bu bölümde en eski tiyatrocu Ertuğrul llgin ile soyleşi de yer alacak. • TV'de Sinema: Fatmagül'ün Suçu Ne? TV5 20.30 Bir kıyı kasabasında kendi halinde yaşayan koylü kızı Fatmagul, sarhoş bir gencin saldırısına uğrar. Başrollerde Hülya Avşar ve Aytaç Arman var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog