Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR Galatasaray'da günün sorusu: Kaleci mi,forvet mi?Yönetim içinde Başkan Yalman, Teknik Direktör Denizli ve bazı üyeler kaleyi Hayrettin'e teslim etmek isterlerken, Futbol Şube Sorumlusu Karahasan yabancı kalecide ısrar ediyor. San-Kınnızılı yöneticiler Vollendam'ın sol açığı Frank Berghuis ve kulübü ile 1 milyon guldene anlaştılar. Hasan ise dün Ergun Gürsoy ile görüşerek kendisine danıştı. Hasan, 'Bu sezon 20 gol atanm' dedi MUSTAFA ERSOY 'Galatasaray'da kaleci mi, yoksa forvet mi?' sorusu hâlâ gündemde. San-Kırmızılı yöne- ticilerden bir kısmı lige Hayret- tin ile devam etmek isterken, özellikle futbol şube sorumlusu Yurdaşen Karahasan'ın yaban- cı kalecide ısrarlı olması yöne- timi ikiye böldü. Yönetim kurulu içinde Baş- kan Alp Yalman, teknik direk- tör Mustafa Denizli ve bazı üye- ler kaleyi Hayrettin'e teslim et- mek isterlerken futbol şube so- rumlusu Yurdaşen Karahasan, "Mutiaka yabancı kaleci isüyo- rnm, Avrupa'da başanlı olmak için bu şart" diyor. Berghuis geliyor Vollendam'ın sol açığı Frank Berghuis ile önceki gün; kulü- bü ile de dün anlaşan Sarı- Kırmızılı yöneticiler, tstanbul'a döndüler. Berghuis'in çok beğe- nilen bir futbol sergilediğini söy- leyen futbol şube sorumlusu Yurdaşen Karahasan, "Hepi- miz de Frank Berghuis'i çok be- ğendik... Kendisi önümüzdeki giinlerde tstanbul'a gelip imza atacak. Daha sonra da tatil yap- mak için İspanya'ya gidecek" dedı. Bu arada Türk vatandaşı olmak isteyen Berghuis, bekle- mekten yana değil, Türk vatan- daşhğının kabulünden sonra 1 yıl bekleme kanununu öğrenen Berghuis'in yöneticilere "Bekk- memek için gdiyonım. Oyna- mayıp da beklersem geri döne- rim" dediği belirtildi. Sarı- Kırmızılı yöneticiler ise, her tür- lü şartta kendisinin oynayacağı- nı Berghuis'e söylediler. Berg- huis'in Türk olması için ellerin- den geleni yapan yöneticiler, Ankara'da tum çabalarını sür- dürüyorlar. Federasyonun ola- ya sıcak bakmadığını bilen yö- neticiler, "Gerekirse yerel yolar- la bir çözüm arar, yine oynatı- nz" diyorlar. Berghuis 1 milyon guldene imza atacak ve bu pa- ranın 550 bin guldenini Berghu- it olacak. Hâsan isyan etti GALATASARAYKALECİSÎ SEZONU DEĞERLENDİRDÎ: Hayrettin: Başarısızdeğilim Spor Servisi — Hayrettin ye- niden "hayata" döndü. Sarı- Kırmızılı yöneticilerin bir çoğu- nun "Yeni sezonda kalemizi Hayrettin koruyacak" demesi üzerine umutlanan genç kaleci, "Bu yeniden doğmak gibi bir sey" dedi. Belirsizlik bitti San-Kırmızüı yöneticilerin bu karanru tatil yaptığı Ayvalık'ta öğrenen genç kaleci, yeni sezon- da bambaşka bir kaleci olacağı- m söylüyor. Tatil yaptığı evin- de teiefonla bulduğumuz Hay- rettin, belirsizlik içine düştüğü- nü söylerken şöyle devam etti: "Ne yapacagımı bilmiyordam. Romanya'dan, Yugoslavya'dan kaleci aramaya gittiler. Ben bu- rada 4 yıl yedek bekledim. Bir daha beklemeye sabnnı yok. Ya futbolu bırakınm ya da kalemi konırum. Ama bu karardan sonra kendime olan giivenimi tekrar kazandım. Yani belirsiz- lik bitti. Artık kalede miyim, yoksa başka bir takıma mı ge- çecegim, belb oldu." Arük eski Hayrettin degilim Sezon sonu yaklaşırken "Fut- bolu bırakıyorum" diyerek her- kesi şaşırtan Hayrettin, geçen sezonu değerlendirerek başan- sız olmadığını söyledi. Hayret- tin, "Benim başansu olduğumu söylüyorlar. Bu kesinlikle dog- nı degil. Biraz heyecanlıyım o kadar. Bazı maclarda çok heye- canlandım. Üstelik yalnız ben mi hata yaptım? Bolu ve Kon- ya maçlarında ben hatalı goller yedim, peki gol atamayan for- vetlere ne demeli, ama fatura hemen bana kesildi. Kalecilik böyle bir meslek, ben de buna hazuım. Çok duygusal bir insa- nım. Her şeye inamyorum ve et- küeniyonım. Elimde degil. Ama bu yıl böyle olmayacak. Artık cski Hayrettin degilim. Geçen sezon çok şeyler öğrendim. Ay- nı hatalan yapmayacagım" şek- linde konuştu. Öte yandan yönetimin yeni- den anlaşmak istediği Hasan dün eski yöneticilerden Ergun Gürsoy'un yanına giderek da- nıştı. Gursoy'dan tam destek sözü alan Hasan, yöneticilerin kendisine değer biçtiği 850 mil- yonun çok komik olduğunu söyledi. Ergun Gürsoy'un yazı- hanesinde bir açıklama yapan Hasan, "Yönetimin bana verdi- gi para-çok komik. Böyle rak- kam olmaz. Ben iki sene önce 1 milyar 300 milyona imza attım. Şimdi nasıl 850 milyona imza atanm? Bu samimiyetsizliktir. Üstelik yöneticilerin böyle bir şey konuştuguna inanmıyorum. Ben biiyük fedakârhk yaparak en son aldıgım rakkamı alır, lo- pumu oynarım. Benim değerim belli" şeklinde konuştu. 'En az 20 gol atanm' 18 HAZİRAN 1991 HAYRETTİN — Dört yü yedek bekledim, daha fazia bekle- meye sabnm yok. (Fotograf: Mustafa Ersoy) Yann yöneticilerle masaya oturacak olan Hasan, Tanju'- nun gölgesinde kaldığını belir- terek "Tanju ile oyun stillerimiz farklıydı. Ben degişken oynuyo- rum. Ama hep Tanju'nun göl- gesinde kaldım. Koseçki ve Er- dal'la 20 gol atanm" dedi. Yöneticiler: 'Hasan'la para konuşulmadı" Cke yandan San-Kırmızıh yö- neticiler, Hasan'la hiç para ko- nuşmadıklarını söylediler ve "Hasan'la çalışmak istediğimi- ı\ söyledik. ama kendisine hiç paradan bahsetmedik" dediler. Yönetim kurulu ise bugün yapa- cağı toplantıda Hasan'a verece- ği parayı görüşecek. Yönetimin gündeminde Berghuis'in Türk vatandaşlığı ve keleci sorunu- nun olduğu da öğrenildi. Petrescu hayalgibi. SteauaBükreşkulübü Stan içinde birhafia süre istedi EBahçe eli boş döndüRomanya'da Steaua Bükreş kulübü yetkilileriyle masaya oturan Fenerbahçeli yöneticiler, tam bir hayal kınklığına üğradılar. Steaua Kulübü, Dan Petrescu için en son 1.8 milyon dolarda ısrar edince anlaşma sağlanamadı. Spor Servisi — Fenerbahçe'nin, Me- tin Aşık başkanlığında, Dan Petrescu ve tllie Stan'ın transferi için büyük umut- larla Romanya'ya giden ekibi eli boş döndü. Romanya'da, Steau Bükreşli yöneti- cilerle dün masaya oturan Fenerbahçe Başkanı Aşık, yöneticiler Vefa Kiiçük, Aziz Yddınm, Sait Tandogan, menajer Ercan Aktuna ve kulüp müdürü Serkan Acar, hayal kırıkhğına uğrarlarken Ste- aulu yöneticiler Dan Petrescu için son olarak 1.8 milyon dolar istediler. Fener- bahçe heyetinin bu isteği aşın bulması ve bu kez tllie Stan için pazarlığa girmek istemesi üzerine de Steaulu yöneticiler "Bu yeni bir konu, Stan'ın transferini düşündügünüzü bUmiyordnk. Bu konn- da bize bir hafta süre verin düşünetim" yamtını verdiler. Dünkü olumsuz görüşmeden sonra Sarı-Lacivertli heyet, özel uçakla Istan- bul'a eli boş dönerken yöneticiler, Dan Petrescu'nun maliyetinin 10 milyan ge- çeceğini ve transferinin gerçekleşmesinin çok zor olduğunu ancak, Stan için umutlannı yitirmediklerini söylediler. Bu arada, Kulüp Başkanı Metin Aşık ise yapüğı açıklamada, Romanya kapı- sının henüz kapanmadığını, Steau Bük- reşli yöneticilerle önümüzdeki günlerde görüşmelerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Romanya'da yaptıgmuz görüşmeter- den anladığımız kadanyla, Steau Bük- reşli yöneticiler, Petrescu ve Stan'ı bir- den satmayı düşünüyorlar. Yani ildsini bir anda vermek istiyorlar. Onlar ilk pazariığj Petrescu ile yapı- yorlar. SUn için, 'Petrescu ile birlikte olursa' verecekleri düşünceleri var. Ko- nuşmalanndan bnnu anbyoruz. Önümüzdeki günlerde görüşmderimiz devam edecek. Ancak Petrescu için en son rakam 1 milyon 800 bin dolar. Bu fiyatlar bizim için yüksek, ama düsttr- meye çalışacağız. Bu arada yeni teknik direktörümüz Venglos, bize 23 yaşındaki Perulu Mar- tinez'i önerdi. Bu futbolctı da izlenebi- Hr." Bu arada Fenerbahçe transfer komi- tesi, teknik direktör Venglos'la birlikte bir toplantı yaparak alınacak ve satıla- cak futbolculann durumunu görüşecek. Yöneticilerin bugün Ankaragücülü Ab- dullah ve Hayati ile de görüşmesi bek- leniyor. Fenerbahçe ve milli takırrun ünlü fut- bolcusu Rıdvan'ın omuzundaki çiviler, dün Amerikan Bristol Hastanesi'nde Prof. Dr. Nail Kır tarafından alındı. EBahçe sediri DÖNDÜLER — tstambol'a gelen iki rekortmen aüetimiz Mu- rat Ayaydın (solda) ve dekatlonda Türldye rekoru kıran Alper Kasapoghı Atatürk Havaalamnda. (Fotograf: Levent Yüceunan) Rekortmen atletAyaydın: Şiıııdi hedefîm milletler kupası Yeni Türkiye rekortmeni Murat Ayaydın şimdi hedefinin üç adım atlama rekorunu 17 metreye çıkartmak olduğunu söyleyerek önümüzdeki Milletler Kupası'nda yeni bir rekor denemesinde bulunacağını açıkladı. HAKAN AKARSU Fransa'nın Dijon kentinde yapılan Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Mu- rat Ayaydın, Cengiz Kavaklıoğ- lu ve Aysel Taş'tan oluşan Türk ekibi dün akşam Türkiye"ye döndü. Avusturya'nın Göttsiss ken- tinde Grand Prix Dekatlon Ya- rışması'nda ülkemizi temsil eden Alper Kasapoğlu da bu yarışmadan bir Türkiye rekoru çıkardı. 2515 puan olan eski de- katlon rekorunu 7521 puana çı- kartan Alper Kasrpoğlu 31 ya- nşmacı arasında 13. oldu. Ge- çen yıl ilk defa katıldığımız Grand Prix'de 21. olan Alper Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Ikinci kez katıldığımız yanş- mada )-anşan atletlerin hepsi ülkelerinin en iyi atletlerinden- di. Bunlann arasında iyi bir ya- nşma çıkarttım ve 13. oldum. Türkiye rekorunu kırmam be- ni çok mutlu etti" şeklinde ko- nuştu. Fransa'da üç adım atlamada 16.12 ile atlayarak yeni Türki- ye rekorunun sahibi olan Mu- rat Ayaydın rekorun bir ulusla- rarası yanşmada gelmesinden mutlu olduğunu belirterek, "Bir uluslararası yanşmada re- koru kırmak benim için çok önemliydi. Bu rekor zaten kın- lacaktı. Şimdi önümüzde baş- ka şampiyonlar var" dedi. Ayaydın yeni hedefinin Mil- letler Kupası olduğunu vurgu- layarak, "Önümüzdeki ilk ya- rışma Milletler Kupası. Burada da bir rekor deneyecegim. Bu şampiyonadaki hedefim birin- cilik. Daha sonra Akdeniz Olimpiyatlannda ilk üçe gir- mek için yarışacağım" diye konuştu. Ayaydın a>Tica daha henüz verimli çağa gelmediğini belir- terek, "18-23 yaş arası yetişme zamanıdır. Bu yıllarda rekor gdmez. Asıl olgunlaşma yaşı 30 yaş dvandır. Bu yıla kadar olan tecrübeniz çalışmanız artık meyvelerini vermeye başlar. Şimdi tek amacım üç adım at- lama rekorunu 17. metreye çı- kartmak. Eger önümüzdeki şampiyonada 16.50 aüarsam bu rekor uzun süre kınlmadan kalabilir" dedi. Rekortmen Ayaydın kendisi için uzun atlamanın daha önemli olduğunu söyleyerek, "Uzun atlamada daha iyiyim. Son atlayışım 7.89 metreydi. Bu da uluslararası dereceye daha yakın. Uzun atlamada ilk hede- fin 8 metreyi geçmek daha son- ra çalışarak bunu geliştire- bilirim" diyerek sözlerini ta- mamladı. Şampiyonaya katılan Cengiz Kavaklıoğlu ise koştuğu 200 metrede -2.30'luk karşı rüzgâr *olmasına rağmen yaptığı 10.65 ile dördüncü oldu. Kavaklıoğ- lu yaptığı açıklamada, "Karşı rüzgâr çok fazlaydı. iyi çıkîş yaptım, ancak ilk 75 metreyi önde götürdükten sonra geçil- dim. Birlikte koştuğum atletle- rin hepsi siyahi atletlerdi. Ama önümüzdeki yarışmalarda mut- iaka yeni bir Türkiye rekoru kıracagım" dedi. Cirit atmada üçüncülüğü 8 cm. ile kaçıran Aysel Taş ise 53.14 atarak dördüncü oldu. Çok fazla yarışma eksiklikleri- nin bulunduğunu belirten Ay- sel Taş, "Çok az yanşmalara katılıyoruz. Ajnca benim sade- ce bir iki ciritim var. Yeni deği- şen ciritleri gördüğümde şaşır- dım. Onlara alışana kadar ya- rışma bitti" diye konuştu. ÜSTÜN AKMEN Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu, kulübUn danışma ve tüzükte yetki verilen hallerde karar ve iç denetim organıdır. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu, kulüpte yinni beş yılını tamamlamış üyelerle baskanlık yapmış üyelerden olu- şur. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu, üç ayda bir olağan olarak toplanır. Uyelerin üçte birinin ya da yönetim kurulu- nun talebi ile veya baskanlık divanınca gerekli görülen hal- lerde de toplanabilir. Ne yapmalıdır? Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu, Yönetim Kurulu- nca talep edilen konularda ya da yapılan açıklamalar hak- kında veya gerekli görülen hallerde öneri ve tavsiyede buhın- mahdır. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal faau'yetler hakkında gereken incelemeleri yap- malı, yönetim kurulundan bilgi talep etmelidir. Ne yapariar? Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu karar da almaz, de- netleme de yapmaz. Darboğazlarda olağanüstü toplanmak, yönetim kuruluna öneri ve tavsiyede bulunmak gereğini hiç mi hiç duymaz. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu'nda, Yönetim Kuruhı faaliyet, Denetleme Kurulu da inceleme raporlannı okurken "sedirdeki Fenerbahçeüler" derin bir sohbete dalar. Masalar- dan masalara eller sallanır ve bağıra bağıra konuşulur. Ara- da uyuklayanlar da bulunur. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu'nda bol bol öpüşül- mektedir. Bu arada muhalif gruptan biri kalkar, (yönetim ve denetim kurullarının raporlanna dokunmadan) mevcut yö- netimin başansız olduğunu, bu gidişe artık "dur" deme za- manının geldiğini kürsüyü yumruklayarak söyler. Bilimselli- ğin karşısında alaturkahk rağbettedir. Müthiş alluşlamr. Yö- netim Kurulu, enayi ve kuru eleştirilere hedef olacağını ön- ceden bildiğinden toplantıya "kerhen" gelmiştir. Hepsi sık sık saate bakar. Fenerbahçe'nin Yüksek D*van Kurulu'nun kronik konuş- macılan kürsüye kendi ses alma cihazlan ile çıkar. Hedef, yö- netim kuruludur, başkandır. "AgressiP' sözcüklerle yüksek perdeden konuşurlar. Ses alma cihazlan daha sonra eşe dos- ta dinletilip takdir toplanmasına yarar. Öte yandan... Galatasaray'm son Yüksek Divan Kurulu'nda ise kulübün gjderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğu vurgulanmış, mali kaynak arama ve yaratma yöntemleri tartışümıştır. Dört Uye- nin ciddi çalışmalannı kapsayan önerge konusu üstünde iki ayn toplantıda görüşülmüş, oybirliği ile şirketleşmede karar kıhnmıştır. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu hiç gocunmadan, Gala- tasaray Yüksek Divan Kurulu'nu bu kere, hem de ciddi ola- rak örnek almalıdır. Engin, BeşiktetftanEBahçeye tmnşferi konusunda ilk kez konuştu: Söylentiler yüzünden aynldım Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Italya'ya giden ve tatilini tamamlayan milli kaleci, gece evinde düzenlediği basm toplantısında, yönetimin kayıtsız davranışı ve yabancı kaleci alınacağı yolundaki söylentilerin Fenerbahçe'ye geçişinde etken olduğunu söyledi. Spor Servisi — Beşiktaş'tan, Fener- bahçe'ye transfer olan milli kaleci En- gin, içini döktü. Engin, transferi döneminde, Beşiktaş yönetiminin kendisine karşı kayıtsız dav- randığmı ve aynca yabancı kaleci alına- cağı şeklinde söylentilerin, Fenerbahçe'- ye geçişinde etken olduğunu belirterek "Şimdi kendimi Fenerbahçe'de bir kez daha ispatlamak zorundayun" dedi. Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmeden sonra Italya'ya giden ve tatilini tamam- layan Engin, dün tstanbul'a döndükten sonra, gece evinde bir basın toplantısı düzenleyerek Beşiktaş'tan Fenerbahçe'- ye transferini anlattı. Milli kaleci Engin, Beşiktaş'ta yabancı kaleci transferi ile ilgih' söylentilerin ala- bildiğine yayüdığını, bunun da kendisi- ni kuşkulandırdığım vurgulayarak şun- ları söyledi: "Ben, Fenerbahçe'ye transfer olarak bir bakıma kendimi sigorta ettim. Çiin- kü Beşiktaş'U hiçbir yönetid, bana ke- süı bir sey söyleroedi. Sadece Ihsan Kal- kavan, sabretmemi ve yönetim kurulun- dan çıkacak karan beklememi söyledi. Ben de kendisine, Fenerbahçeli yöneti- cilerin sürekli beni aradıklannı ve o dö- nemde, cumartesi günü işi bitirmek is- tedikkrini anlatarak Beşiktaş'ın da en geç aym gün kesin tavrmı belirlemesi ge- rektiğini bildirdim. Kalkavan bunun üzerine, Başkan Seba'yla koauşacagını bana iletti ve görüşmesi sonrası da beni arayarak baskanın kestirip attığını be- lirtti ve 'istediğini yap' dedi. Benim de tepem atti, Fenerbahçeli yö- netkileri arayarak anlaşmaya hazır ol- duğumu bildirdim. CMay böyle gelişti. Bunda, thsan Kalkavan dışında Beşik- ENGtN — 'Söylentiler yüzünden gittim' diyor. taş yönetimiyle bir türlü irtibat kurama- mam yüzünden araya giren sogukluk da etken oldu. Milli kaleci Engin, Fenerbahçe'ye transfer olarak kendisini büyük bir ri- zikoya soktuğunu da kaydetti. Engin, Beşiktaş'ın en az gol, Fener- bahçe'nin ise çok gol yiyen bir takım ol- duğunu hatırlatarak alıştığı ve anlaştığı bir savunmanın arkasında oynamanın getireceği güvenceyi bir bakıma teperek Fenerbahçe'ye transfer olduğunu ifade etti. Engin sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'de de özellikle Sakarya- spor'da oynadıgım dönemden çok arka- daşım var. Bu, beni büyük ölçüde rahat- latıyor. Ancak şunu açıkhkla söylemek istiyorum, Beşiktaş takımı kadar iyi ni- yetli, sessiz, efendi futbolcu toplıiluğu bulunamaz. Ama, ne yazık ki, yönetimle futbolcu arasında çok büyük kopukluk- lar var ve gerekli köprüler kurulamıyor. Beşiktaş'U bugüne kadar herkesin söy- lediği gibi bizim az gol yememizi sağla- yan savunma değil bana göre orta saha- mızdı. Şimdi yepyeni bir takımda, yeni arka- daşlanmla bu kez Fenerbahçe için mü- cadele vereeegim. Kendimi Fenerbabçe'- de bir kez daha ispatlamak zorundayun. Hakkundald söylentiler ve suçlamalara ancak böyle cevap verebilirim. Başanlı olacağıma da inamyorum." "Primim Schumacher'e" Basın toplantısı sırasında Engin, Be- şiktaş'tan herhangi bir alacağı kaiıp kal- madığı ile ilgili soruyu şöyle cevap- landırdı: "Ben futbolculuk yaşamımda ilk de- fa Beşiktaş kulubünde, transfer taksit- lerinin tam olarak ödendigine tanık ol- dum. Eski kulübümden sadece 60 mil- yon liralık şampiyonluk primi alacagım var. Bu parayı aldıgım takdirde, Toni Schumacher'in yapımı için uğraş verdi- ği çocuk hastanesine bağışlayacagım." Ozal'ın spor günü Şampiyon sporculara konutverildi /Cumhurbaşkanı ^ /Turgut Özal'ın W kabulünde Hafız • Süleymanoğlu, Metin Kaplan, Ali Kayah ve Haldun Alağaş'a evierinin tapulan verildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) — Cumhurbaşkanı Turgut özal 1,5 saat süren kabulde konut, para ve altın da- ğıttı. Halter, karate, güreş, ralli, folk- lor ve matematik dallannda dereceler alan öğrenciler ve sporcular özal ile za- man zaman sohbet ettiler. Dünya Liseler Basketbol Şampiyo- nası'nda birinci olan Çavuşoğlu Lise- si öğrencileri Özal'dan üniversiteye gir- melerinde yardımcı olunmasım istedi- ler. özal, konuyla ilgüendiklerini söy- ledi. Hafız Süleymanoğlu'nun Akdeniz Oyunlan'nda karşılaşmalara katılma- sı yönünde Sovyetler Birliği'nin isim vermediğinin hatırlatılması üzerine özal, "Bakacağu" dedi. Törende büyükler Avrupa Şampiyo- nu olan Hafız Süleymanoğlu konut, Karatede Avrupa Şampiyonu olan Haldun Alağaş konut, Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda altm alan Me- tin Kaplan ve Ali Kayah'nın komıtla- nnın tapulan verildi. 10'ar mflyon 12. Camel Trophy'de birinci olan Bülent özler ve Menderes Utku'ya 10'ar milyon Çavuşoğlu Lisesi öğren- cilerine de 20'şer Cumhuriyet Altmı ve- rildi. Folklorda Fatoş Abla Ukokulu öğ- rencilerine 2'ŞCT altm verilirken 1991 Dünya Liseler Matematik Yanşması birincisi olan Osman Nalbantoğlu, Ozan Türe ve Hakan Bakırcıoğlu'na da kol saati hediye edildi. Tekvando takımı birinci • ANKARA (AA) — Italya'da düzenlenen Avrupa Kupası Teakvando müsabakalannda, Türkiye birinci oldu. 14 ülkenin 4'er sporcuyla katıldığı Avrupa Kupası'nda, Türkiye'yi 54 kiloda tbrahim Ipek, 64 kiloda Hakan Ergun, 76 kiloda Gökhan Karagöz ve artı 76 kiloda Cezmi Kızılay temsil etti. Türkiye, ilk turda maç yapmadı. Ikinci turda Aİmanya'yı 3-2 yenen Milli Takım, yan finalde Yugoslavya'yı 3-0, fınalde de tspanya'yı 3-2 yenerek Avrupa Kupası'nda birincilifi elde etti. Beşiktaş Petry'de kararlı • Spor Servisi — Beşiktaş, Macar kaleci Petry'nin transferinde kararlı. Geçen hafta içinde tstanbul'a gelerek yönetime rapor veren Teknik Direktör Gordon Milne'nin, kaleci Petry'yi izlediği ve alınmasını istediği bildirildi. Yönetim kurulu da Gordon Milne'nin isteğini olumlu karşıladı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Macaristan'ın Honved takımında oynayan Petry'nin transferi için en kısa zamanda temasa geçeceklerini belirttiler. Aynca, Belçika liginin gözde lakımlarından KV Mechelen'de sol açık oynayan De Mesmaeker'in Beşiktaşh yöneticilerce yakın takibe alındığı bildirildi. 25 yaşındaki De Mesmaeker'in transferinin büyük bir gizlilik içinde sürdürüldüğü öğrenildi. MDK toplantısı • ANKARA (AA) — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu, dün Ankara'daki toplantısında, Eltopu Müsabaka Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, deplasmanh liglerde yer alan takımlann kadrolannda, genç ve yıldız takımlardan yetişmiş 2 yerine 3 sporcu bulundurma zorunluluğunu getirdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfık Sarpkaya başkanlığında toplana kurul, Basketbol Federasyonu'nun "Her türlü transferin kulüp iznine bağlanması" önerisini kabul etniedi. " Böylece, yatay geçişte olduğu gibi kulübünün bulunduğu ilin dışında bir Universiteyi kazanan sporcular, her yıl için belirli bir bedel ödeyerek transfer yapabilecek. Satellite tenis turnuvası • Spor Servisi — Satellite Tenis Tumuvası'nda son etap olan ustalann mücadelesi Tenis Eskrim Dağcıhk (TED) kulübü kortlarında dün başladı. Hayli çekişmeli geçen karşüaşmalarda Kaya Saydaş, Japon rakibi Yasushe Morishita'ya 6/2, 4/6 ve 6/2 ile yenilerek elenirken, diğer ' Q karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Ofer Sela (tsrail) - Hıroke Ishie (Japon): 6/2, 6/3, Tomas Klimek (Çek) - Matthew Stroyman (Amerikalı): 5/7, 6/4, 6/3 Ave Fadrun (tsrail) - Leor Chalbianski (tsrail): 7/6, 6/2. Balkan sutopu şampiyonu • Spor Servisi — Balkan Gençler Sutopu Şampiyonası 20-23 haziran tarihleri arasında tstanbul'da yapılacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, Türkiye*nin yani sıra, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ın genç takımlan mücadele edecekler. \eııi bir bayan futbol taknnı • Spor Servisi — Aysaspor adıyla yeni bir bayan futbol takımı daha kuruldu. Merkezi Bakırköy olan Aysaspor Kulübü futbol, voleybol, yüzme, güreş ve atletizm branşlarında faaliyet gösterecek. Aysaspor Kulübü ilk yıl A takım kategorilerinde başta bayan futbol takım olmak üzere resmi müsabakalara katılacak. Altıh 300 milyon verdi • Spor Servisi— 16.6.1991 (Pazar) tstanbul At Yarışları neticesinde: 6'h ganyan: 6-8-3-3-1-7 kombinesini bilenler: 300 milyon 600 bin 780 TL. kazandılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog