Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 18 HAZİRAN 1991 Türkiye'ye uçak kaçırmak istedi • MOSKOVA (AA) — SSCB'nın Kafkasya bolgesındekı Krasnodar kentınden Sıbırya'nın guneyındekı Krasnoyarsk kentıne gıden Tlıpolev 154 tıpı bır yolcu uçağını Turkıye'ye kaçırmak ısteyen bır kışı etkısız hale getırılerek tutuklandı Sofya'da açlık grevi • SOFVA (AA) — Bulgarıstan'da, Jıvkov donemınde zorunlu göçe tabı tutulan Turk azınlık uyelerı, konut sorunlarına çözum bulunması amaayla sürdurduklerı protesto eylemlerı çerçevesınde Sofya'da da açlık grevı başlattılar Sofya'nın merkezındekı Aleksandr Levskı Meydanı'nda yapılan açlık grevıne katılanlar, uİkenın değışık şehırlerınden geldıklennı ve zorunlu göç sırasında evlerını Turkıye'ye bır bılet karşılığında sattıklarını belırttıler AT bakanları toplandı • LUKSEMBURG (AA) — AT dışışlerı bakanlan, dönem başkanı Luksemburg'un ortak dış ve guvenhk polıtıkalan konusunda getırdığı uzlaştırma önensını tartışmak uzere dön Luksemburg'da bır araya geldıler Luksemburg onerısınde, ortak dış ve savunma polıtıkalan benımsenerek uluslararası sahnede yer alınması ongoruluyor enaz92 kişinin öldüğünü duyurdıç Filipinler hdber ajansına göreyüzlerce ölü var Filipinler'de volkaıı kâbıısııABD üslerindeki görevlilerin tahliyesine dün başlandı. Pinatubo volkanının etkili olduğu bölgeden kaçış sürüyor. Ajanslar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini, can ve mal kaybına ilişkin sağlıkh bilgilerin ancak volkanın susmasından sonra ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Japonya'da Unzen volkanında dün yeniden patlama oldu. Dış Haberler Servisi — Fılı- pınler'de volkan kâbusu ouyu- yor Pinatubo volkanının geçen hafta 600 yıl aradan sonra yenı den faalıyete geçmesı sonucu ul ke genelınde tam bır panık ha- vası yaşanıyor Fılıpınler haber ajansı, Pınatubo'da meydana gelen patlamalar nedenıyle ">nderce" kışmın öldttğunu du- yurdu Fılıpınler Kızılhaç yetkı- lılerı ıse şu ana kadar 92 kışının olduğunun belırlendığını bıldır- dıler. Pınatubo'nun faalıyete geç- mesı nedenıyle kullanılamaz du- rumda bulunan ABD uslerınde- kı 20 bın ABD askerı görevhsı- nın de tahliyesine başlandı Bu arada volkanın etkısı altında bu- lunan yerleşım bölgelerınde ya- şa>an Fılıpınlılerın de başkent Pinatubo, tüm adayı etkisine aldı ABD Hava Ussû Boşatüldı GÖÇ BAŞLADI—Olangapo kentinde onceld gnn 9 kişinin kuDer ve çamur altında kalarak olmesinden sonra binlerce kişi kenti terk etmeye başltdı. Kentte açlık tehlikesinln başgosterdigi haber verili yor. (Fotograf: AP) Manıla'ya doğru kaçışı suruyor Patlamayla bırlıkte meydana ge- len tayfunun da etkısıyle kuller arasında kalan Manıla'da tam bır panık havasının egemen ol- duğu haber verıhyor AFP'nın haberıne gore Fılı- pınler haber ajansı, Pinatubo1 nun öncekı hafta soıtunda pat- lamasından bugune geçen sure ıçınde yuzlerce kışının lavlar, kuller ve çamur altında kalarak olduğunu duyurdu Ajans, olen 137 kışınm adını yayımladı Fı Iıpınler Kızılhaç yetkılılen ıse şu ana kadar en az 92 kışının oldu- ğunun belırlendığını, bu sayının artmasından endişe edıldığını bıldırdıler Sıvıl savunma yetkı lılerı ıse 48 kışının olduğunu be- lırttıler Ajanslar, volkanın puskurttu ğu lavların, kullerın ve taşların altında kalan bolgelerden sağlık lı haber almanın guçluğune dık- kat çekerek mevdana gelen ha- sann ve ölu sayısının ancak Pı- natubo'nun tam olarak susma- bindan sonra belırlenebıleceğını bıldırıyorlar. Pinatubo volkanı, 600 yıllık suskunluğundan sonra ılk kez 6 hazıranda faalıyete geçmış ve volkanda en buyuk patlama 9 hazıranda meydana gelmıştı Patlamalardan sonra Fıhpmler 1 - de şıddetlı yer sarsıntıları olmuş ve bolgede en ust duzeyde alarm durumu ılan edılmıştı ABD'lilerin tahliyesi Volkanın patlaması sonucu Clark Hava Ussu'nden Cubı Po- ınt Denız Ussu'ne göturülen ABD'lilerin uste bulunan dığer görevhlerle bırlıkte tahliyesine dun başlandı ABD'lı yetkılıler, ıkı ussun de ortalığı kaplayan kuller ve çamur nedenıyle kul- lanılamaz olduğunu bıldırdıler AP, ABD Denız Kuvvetlerı- ne bağlı kruvazör ıle frıgatele rın toplam 20 bın ABD'lı gore\- lıyı ulkelerıne goturmek uzere tahlıye hareketmı başlattığını büdırdı ABD'lılenn tahlıyesının uç-dort gun alabıleceğı belır- tılıyor Bu arada volkanın etkılı oldu- ğu bolgelerden ulkenın güneyı- ne kaçış suruyor Ajanslar, baş- kent Manıla'ya gıden yolların, kamyonlarla, arabalarla dolu ol- duğunu bıldırdıler İkı gun ön- ce meydana gelen tayfunun et- kısıyle volkanın puskurttüğu külkrın her yanı kapladığı Ma- nıla'da temızlık çahşmalarına başlandığı haber venlıyor Pınatubo'nun yeniden büyük bır patlamaya neden olup olma- yacağı konusundakı tartışmalar da suruyor Fılıpınler sısmografı daıresı yetkılılen, volkanın 9 ha- zırandakı buyuk patlamadan sonra kuçuk küçuk patlamala- ra sahne olduğunu anımsatarak, hâlâ yeniden buyuk bır patlama olasılığının bulunduğunu belir- tiyorlar Yetkılıler, volkanın et- kı alanının 40 kılometre çapın- dakı bır daıre olduğunu kayde- derek bu bolgede halen tehlıke rıskırun büyuk olduğunu bıldır- dıler Fılıpınlı yetkılıler, volkanın etkılı olabıleceğı bolgelerden tahlıye çalışmalannın surdurul- duğunü belırtırken bu bölgeler- de açlık tehhkesımn başgoster- dığını ve halkın tum mağazala- n yağma ettığını belirtiyorlar Unzen de faaliyette Japonya'nın guneyındekı Un- zen volkanında da dün bır pat- lama meydana geldığı bıldınlı- yor Patlamamn orta şıddette ol- duğu, ancak can kaybı ve hasar konusunda bılgı alınamadığı kaydedılıyor 3 hazıranda faalı- yete geçen Unzen volkanı, bugu- ne kadar 39 kışının ölumüne ne- den olmuştu. Şimdi herkes 24 saat AloBanka'yı arıyor... Ve hizmet alıyor! Çünkü herkes bılıyor ki, AloBanka, danışma hizmetinin otesınde. bankacılık hizmeti sunar.. Çünkü herkes biliyor ki, AloBanka Yapı Kredi'nindir! 8 O İsteryurtiçindeolun.isteryurtdışında. 18001 01 *i tuşlayarak, hemen arayın AloBanka'yi- Tasarruf hesabınızın, ticari hesabınızın bakiyesini sorun... Kredi kartı hesabınızın son ödeme tarihi, bakiyesi ıle ilgili son durumları öğrenmek istediğinizi soyleyin!.. Goreceksinız ki, bankanız hizmet veriyor... Bankacılık hizmeti! Yapı Kredi'den'Telecard ya da Yapı Kredi kredi kartı alan milyonlarca kışi. günün 24 saati, yılın 365 günü, gece, gündüz, bayram, tatil AloBanka'yı arıyor, hizmet alıyor!.. Ya sız? Siz de hemen Yapı Kredi'ye gelın. Telecard'ınızı ya da Yapı Kredi kredi kartınızı alınL AloBanka'yı arayın, 24 saat hizmet alın! YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" AloBanka Ç A Ğ D A Ş K O L A Y G U V E N L I İŞTE ALOBANKA HİZMETLER!: Bu hizmetler yalnız AloBanka da var! Bugûnden! Bakiye Bllgileri • Vadesız tasarruf hesabı • Vadeaz ücan hesap • Kredi karti hesabı • Hesap kesım îanhi • Son odeme tanhı • Ödenmesı gereken asgan tutar • Son hesap batoyesı Hizmet Tanrtımı • Telecard • Telecard'la Havale • Dbzenlı Ödemeier • Teleservıs ^ ^ J • Otobanka J J • Seyahat çeklen ^ H • Kredi karfian • CSassıc/Standard • Premıer/Gold • BusınessCard • Ferdi Kredi • Otomobıl Kredısı • Konut Kredısı • Stgorta Hızmetierı ' AloBanka yı Istanbul dışınban aradığınızda. once Istanbul un kodu olan (1 )'ı. sonra 180 01 01 ı tuşlayın AloBanka'yı yurtdışından aradığınızda. once Turkıye run kodu olan (90) ı tuşlayın M \.t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog