Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/4 HABERLER 17 HAZÎRAN 1991 SHP'nin gecesi • lç Politika Scrvisi — Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul ll örgtltü'niın düzenlediği "Dostluk ve Dayanışma Gecesi" Ataköy Mavi Marmara Et Lokantası'nda yapıldı. SHP Genel Başkanı Erdal tnönu ve eşi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, SHP'li milletvekilleri ve çok sayıda panilinin katıldığı gecenin evsahipliğini, SHP istanbul II Başkanı Ercan Karakaş ve eşi yaptı. Erdal İnönü'nun, salona girişte "Başbakan inönü" sloganlarıyla karşılandığı geceye, "ANAP Sanat Komisyonu" üyesi türkücü Necla Akben katıldı. DMFnin 1. yüdönümti • İSTANBUL (AA) — Demokrat Merkez Parti (DMP) Genel Başkanı Bedrettin Dalan, "Türk halkı, söylediğini yapan, göründüğü gibi olan insanların kendisini yönetmesini istiyor. Milletin yalana dolana karnı tok" dedi. Dalan, DMP'nin 1. kuruluş yıldönumü nedeniyle Abdi tpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamalara katıldı. Programın açılışında konuşan Dalan, Istanbul'daki hizmetlerinin Türkiye için yapacaklarının teminatı olduğunu, almak için değil vermek için göreve geldiklerini bildirerek, "Arük bundan sonra Türkiye'nin kaderinde biz varız" şeklinde konuştu. Dalan, seçimde Fatıh ilçesinden aday olmaya karar verdiğini de belirterek, "Varsa yureği tutan karşıma gelsin" dedi. Yurt müdürü öldürüldü • KONYA (Cumhuriyet) — Nakşibendi tarikatının önde gelen müritlerinden Konya Hakyol Vakfı Ortaöğrenim Yurdu Muduru Ramazan Duymuş (26), önceki gece yansı evinin bahçesinde ugradığı saldırı sonucu 15 yennden bıçaklanarak olduruldu. Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü'nü bitirdikten sonra geçen yıl yurt müdurluğü gorevine getirilen Ramazan Duymuş, duyduğu gurültu üzerine çıktığı kendi evinin bahçesinde bir grubun saldırısına uğradı. Duymuş'un öldürulmesı olayıyla ilgilı soruşturmanın siyasi şube ıle cinayet masası ekiplerince ortaklaşa yürütülduğu bildirildi. 'Vatandaş korkusu' • ANKARA (UBA) — Sosyaldemokrat Halkçı Pani TBMM grup başkan vekillerinden Onur Kumbaracıbaşı, Anavatan Partisi kongresıne dinleyici alınmamasını eleştirerek ANAP'ın vatandaştan korkar hale geldiğini öne sürdü. Onur Kumbaracıbaşı, ANAP kongresinin vatandaşlara kapatılmasıyla ilgili olarak görüşlerini açıklarken tum siyasi partilerin kongrelerıne vatandaşların alındığını. kongreyi izlemek isteyenlere misafir kartları verildiğini, ancak ANAP'ın vatandaşlardan korktuğunu belirtti. Kumbaracıbaşı, "ANAP yönetıcileri kongrelerine vatandaşların alınmamasına güvenliği gerekçe gosteriyorlar. Bizim kongremizde de aynı sorun vardır. Ancak gerek guvenlik guçleri, gerekse partimız gerekli onlemleri alır" dedi. Alternatif yönetim • İSTANBUL (AA) — DYP Genel Başkan Yardırncısı Tansu Çiller, Türkiye'nin dünya ile butunleşmek ve çağdaşlaşmak için üniversitelere önem vermek zorunda olduğunu belirterek "IÜ'de yapılmak istendiğı gıbi üniversiteleri parçalamakla ne kalite ne de çağ yakalanabilir" dedi. Çiller, DYP Beşiktaş tlçe Merkezi'nde düzenlenen "Üniversitelerde Alternatif Yönetim" konulu panelde yaptığı konuşmada, 1980 öncesi anarşik ortamın tüm faturasının üniversitelere çıkarıldığım savundu. Prof. Dr. Ülku Azrak da üniversitelerde kalitenin duştüğunü kaydederek, genç insanların ulkedeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgilenmediklerini söyledi. Prof. Dr. Esfender Korkmaz, üniversitelere sürekli mudahale edilmesinin yanhşlığına değinerek "Üniversitelerin kendi doğal ortamlan içinde gelişmelerine izin verilmiyor" dedi. Libemllerin ağırlıkta olduğu MKYK için tek liste verildi, ANAP artık Yılmazcılann Seıııra Ozal liste somıncusuÖzal'la hazırladı Mesut Yılmaz MKYK listesini, Cumhurbaşkanı Özal ile birlikte hazırladı. ANAP'ın yeni genel başkanı gazetecilerin, 'özal'dan tavsiye aldınız mı?' sorusuna, 'Evet zaten tavsiyesini ben talep ettim' yanıtını verdi. 2. günde Akbulut ve yandaşları kongreye katılmayarak protesto etti. Mesut Yılmaz da oy kullanmadı. Liberalh ıgırhkta 60 kişilik MKYK listesinde yer verilmeyen Yılmazcıil başkanları tepki gösterirken Yaşar Okuyan salonu terk etti. Milletvekilleri Mehmet Akdemir ve Şadan Tuzcu 'kırgınlıklannı' ifade etti. Listede Yılmaz karşıtı Keçeciler, Doğan, Sungurlu, Özsoy, Ersümer ve Yüksel'e yer verildi. FARUK BfLDtRİCİ CANAN GEDİK ANKARA — ANAP kongre- sinin ikinci gunünde Genel Baş- kan Mesut Yılmaz'ın Cumhur- başkanı Turgut Özal ile birlik- te haarladığı MKYK listesi, yeni kırgınlıklara yol açtı. Yıldınm Akbulut ve taraftarlarının pro- testo ederek katılmadıkları oy- lamada, Cumhurbaşkanı'nın eşi Semra Özal, MKYK'ya son sı- rada en duşük oyla girebildi. Li- beral eğilimin ağır bastığı liste- de Yılmaz'a karşı mücadele ve- ren isimlerden sadece altısı MKYK'da yer aldı. MKYK ilk toplantısmı yarın yapacak. Genel Başkan Mesut Yılmaz, dün gece Cumhurbaşkanı Özal ile görüştukten sonra, Mustafa Taşar ve Mustafa Kalemli ile MKYK listesi uzerindeki çalış- malarını sabah saatlerine değin sürdurdu. Yılmaz, öğleye kadar evinde dinlendi ve saat 12.10'da ANAP Teşkilat Başkanlığı'na getirilmesi beklenen tlker Tun- cay ile birlikte yeniden Cumhur- başkanlığı Köşkü'ne gitti. Yıl- maz özal'la 20 dakika süren gö- rüşmeden sonra eskı Başbakan- lık binasına geldi ve Devlet Ba- kanı Mustafa Taşar'ın makam odasında MKYK listesine ÖzaT- ın önerileri doğrultusunda son şeklini verdi. Yılmaz, buradan aynhrken gazetecilerin "Cumhurbaşkanı'- nın liste konusundaki tavsiyele- rini aldınız mı" sorusuna "Evet, zaten tavsiyesini ben ta- lep ettim" yanıtını verdi. Yıl- maz, bir soru uzerine ÖzaPm tavsiyelerinin isimler değil, prensipler üzerinde olduğunu söyledi. Yılmaz, buradan baş- bakanlık konunalan eşliğinde kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'na geldi. Yılmaz'ı kapıda çok sayıda milletvekili karşıladı. Yılmaz salona girerek Pakdemirli ile birlikte delegele- n selamladı. Yılmaz'ın gelişi ile birlikte kongre çalışmaları saat 13.45'te başlayabildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan istifa ederek Mesut Yılmaz'ın yanında yer alan Fahretün Kurt, delegeler- den büyük alkış aldı. Salonu bir baştan bir başa turlayan ve de- legelerle sohbet eden Kurt için, "Ddikanlı Fahretün" sloganla- n atıldı. Liste Divan başkanı Kâzım Oksay, Yılmaz'ın gelişinden sonra il başkanlarının imzasını taşıyan MKYK ve merkez disiplin kuru- lu aday listelerini açıkladı. Yıl- maz, oylamaya geçildiğinde sa- londan oy kullanmadan aynldı. Yılmaz'ın MKYK listesi, ken- disini destekleyen bazı milletve- killeri ve delegeler arasında hoş- nutsuzluk yarattı. Yılmaz'ı baş- tan ben destekleyenlerden Edir- ne ll Başkanı Ali Ayağ, listede yer almayınca Cumhuriyet'e "parti içinde adalet vaat eden yeni genel başkan ilk adımında adaletsizlik >aptı" değerlendir- mesini yaptı. Yılmaz'ı destekle- yen Bursa tl Başkanı Feridun Pehlivan'ın da listeye alınma- ması nedeniyle kırgın olduğu gözlendi. Yılmaz'ın genel başkanlık mücadelesinde yanında yer alan Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir ile Rıze Milletvekili Şadan Tuzcu da 20 kişilik kon- tenjan listesi içinde yer aldıkla- n için tepki gösterdiler. Akde- mir, "Yılmaz'ı genel başkanlı- ga biz taşıdık. Bizi şimdi kurt- ların önüne aüyor" diye konuş- tu. Genel başkanlığa aday olan, ancak son anda Mesut Yılmaz lehine çekilen Ulaştırma Baka- nı Cengiz Tuncer listede yer al- madı. Tuncer, listede yer veril- memesi nedeniyle kırgın bir bi- çimde salondan aynldı. Akbulut dönemindeki MKYK'dan 20 ismin yer aldığı listede ilk kez il başkanları beş isimle temsil edildiler. Ancak bu il başkanlarının birinin Semra Özal, diğerlerinin Yılmaz'ın kurmaylan arasında yer alan Fahrettin Kurt ve Mustafa Ta- şar'ın bölge illerinin başkanları olması tepkiyi arttırdı. Akbulut yanlılanndan Ersin Taranoglu, Mehmet Keçeciler, Oltan Sungurlu, Cumhur Ersü- mer ile Yılmaz'ı desteklemeyen Hüsnü Doğan da listede yer al- dılar. Kontenjan listesinde ise butunuyle Yılmaz yanlısı libe- rallere yer verildi. Listenin ilk sırasında Ekrem Pakdemirli yer alırken, muha- fazakâr bakanlardan Vehbi Dınçerler beşinci sıraya konul- du. Oylamaya geçihneden önce genel başkan kontenjanı listesi için çok sayıda anahtar liste da- ğıtıldı. İstanbul ağırlıklı millet- vekillerinın işaretlenmesine yö- nelik liberallerin hazırladığı anahtar listeyi Semra Özal'ın da desteklediği bildirildi. Aynca doğulu milletvekilleri Nurettin Dilek için anahtar liste dağıttı- lar, ancak başanlı olamadılar. Oylama sonucu, ANAP taba- nında tepki gören isimlerin çi- zildiğini ortaya koydu. Semra Özal 752 oyla sonuncu sırada MKYK'ya girdi. Yedek MKYK adaylanndan da duşük oy alan Semra Özal, tek liste yerine çar- şaf liste tercihi yapılsaydı MKYK uyeliğine seçilemeyecek- ti. Semra özal, 40 kişilik MKYK listesinde yer aldığı için, bu liste üzerinde değişiklik ya- püamadığmdan MKYK'ya seçil- miş sayıldı. MKYK liberal Kongrede seçilen 50 kişilik MKYK listesinde liberaller bü- yuk çoğunluğu oluştumyor. En fazla oyu Kahramanmaraş Mil- letvekili Mehmet Onur aldı. Sonucun açıklanmasından sonra, kongrenin boşalan sıra- larına konuşan divan başkanı İstanbul Milletvekili Kâzım Ok- say, "Sayın Mesut Yılmaz ba- şarılı olmaya mecburdur, mahkûmdur" dedi. Oksay, kongreyi kapattı. ANAP'ın liberal eğilimli ye- ni Merkez Karar ve Yönetım Kurulu ilk toplantısmı yann Mesut Yılmaz- başkanlığında ya- pacak. MKYK toplantısında 6 genel başkan yardımcısı, bir ge- nel sekreter ve bir genel muha- sip, başkanlık divanını oluştu- racak. Başkanlık divanı uyeleri gerekli gördukleri takdirde grup üyeleri arasından kendilerine ikişer yardımcı da seçebilecek- ler. ANAP'ın MKYK toplantısın- da seçilecek başkanlık divanın- da köklu değişiklikler bekleni- yor. Yılmaz'ı destekleyen Genel Sekreter Akgun Albayrak'ın ye- ni başkanlık divanında da aynı görevi üstlenebileceği belirtüir- ken, Mustafa Taşar'ın bakanlı- ğında güçlu engelier ile karşıla- şılması durumunda Taşar'ın bu göreve kaydmlabüeceği ifade edildi. Akbulut'u destekleyen Teşki- lat Başkanı Orhan Demirtaş'ın başkanlık divamndan uzaklaştı- rılmasına kesin gözüyle bakılı- yor. Teşkilat başkanlığı için Çankırı milletvekili tlker Tun- cay ile eski Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Fahrettin Kurt'- un adları geçiyor. ANAP kulisinde Akbulut ile uyuşmazhğı nedeniyle bakaıüık- tan istifa eden Kurt'un yeniden bakanlık görevi üstlenebileceği belirtilirken bakanlık verileme- mesi halinde teşkilat başkanlığı- na önerilebileceği söyleniyor. Yılmaz yanlısı MKYK uyele- rinden Mehmet Gedik, Rüştü Kâzım Yıicelen, Seçkin Fırat, tsmet Oktay, Temel Gündogdu, Şadan Tuzcu ve Mehmet Akde- mir'in adları da genel başkan yardımcılıkları için geçiyor. Bu arada Yılmaz'ın MKYK listesi- ne almadığı eski MHP'lı Yaşar Okuyan'a partıde gorev verebi- leceği ifade edildi. Kongrenin kaderini değiştiren aile ANAP'ta Atılgan çîmdiğiKavgalı yumruklu geçen kongrenin kaderini Altındağ tlçe Başkanı Ayten Atılgan değiştirdi. Önce Akbulut'u destekleyen Atılgan, Semra Özal'ın araya girmesiyle Yılmaz'ın yamnda yer aldı. Atılganları 180 derece döndüren 'yeni durum'un ne olduğu henüz aydınlanmadı. MUSTAFA BALBAY ANKARA — ANAP MKYK'nın son toplantısı. Ta- rih 10 haziran çarşamba. Genel merkezin yapma çiçeklerle sus- lü havuzunun çevresini doldu- ran 200 dolayında "genç ANAP'h" zeminden MKYK toplantısının yapıldığı dördun- cü kata sağ eller havada "Baş- bakan Akbulut" sloganıyla çı- kıyor, "Milliyetçi Akbulut" ile iniyor. Liderleri, Altındağ tlçe Baş- kanı Ayten Atılgan, grubun se- si kısıldıkça haykırıyor: — Ses çıkmayı, bagınn. ses çıkmayı bağınn! Atılgan, sanki mensubu oldu- ğu bir partiye değil de baskına gelmiş. Kendisine sorduk: — Niçin bu kadar hararetle Akbulut'u destekiiyorsunuz? — Yetim hakkı yemiyor be, madumun Allahı var! Aynı grup, Mesut Yılmaz MKYK'yı terk ederken de "Mil- liyetçi Akbulut" sloganlan atar- ken Yılmaz, aralannda Atıl- gan'm da bulunduğu bu kişiler için, "bindirilmiş kıtalar" di- yor. Genel merkezi "işgal" eden "Akbulutçu'Marın hemen türnü Atılgan'ın adamları. ANAP'ın 3. Olağan Kongre- si. Ataturk Spor Salonu'nun önü tıklım tıklım, içeriye dinle- SEMRA ÖZAL HAKEM — ANAP kongresinde çıkan kavga sı- rasında önceleri Akbulut'u destekleyen sonra Y'dmazcı olan Al- tındag tlce Başkanı Ayten Aülgan'ın Mesut Yümaz için kulis ya- pan tstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu'nu cündikJeme- si gecenin flaş olaylanndan biriydi. Semra Özal daha sonra ara- ya girerek işi tatlıya bagladı. (Fotoğraf: Rıza Ezer) yici ahnmadığı için Akbulut ve Yılmaz taraftarlan Gençlik Par- kı'nın bir bölümünu ve anacad- deyi işgal etmiş. Akbulut ekibi- nin başında yine Atılgan'm Al- tındağhlan. Avazları çıktığı ka- dar bağırıyorlar: — Milliyetçi Akbulut, yetim hakkı yemeyen başbakan! Ayten Atılgan ise kongre sa- lonunda oradan oraya koşturu- yor. Biraz yıpranmış, şişkin çantasını bir an olsun yanından ayırmaksızın bir kulise, bir pro- tokol salonuna, bir delegelerin arasına gıdiyor. Arada bir Me- sutçulara keskin bakışlar fırla- tıyor. Akbulut'un kazanacağın- dan emin, çünkü o "mazlum" ve "Allahı var." Kocası Anka- ra Milletvekili Muzaffer Atıl- gan 'ı bile geride bırakıyor kulis yanşında. Taşar ile Zeybek ara- sındaki 'yumruklaşma' sırasın- da çıkan kavgayı da fırsat bilip Yılmazcı Leyla Yeniay Köseoğ- lu'na çimdiİc bile atıyordu. Birinci tur oylama sonuçlanı- yor, durum vahim. Delege, dü- rüstlukten, yetim hakkından an- lamıyor. Hasan Celal Güzel'in 21 oyu da çözum değil. Derken araya Semra Özal gi- riyor. Atılganlar'la görüşüyor. Ankara'nın 44 delegesi, kongre- nin kaderini belirleyecek bir ra- kam. Kapah kapılar ardında pa- zarlıklar yapıîıyor. İzmir'de Goztepe Kulübu yoneticiliğin- den sosyal etkinliklere alışkın, petrol şirketiyle de ticareti öğ- renen Atılganlar için önemli bir an. Yetim hakkının falan zama- nı değil... Ve Ayten Atılgan, Akbulut'- tan "izin" isteyip "Yümaz" di- yor. Muzaffer ve Ayten Atılgan çiftini 180 derece döndüren "ye- ni durumun" ne olduğu henüz aydınlanmış değil. tçeride bunlar olurken Atıl- ganlar'ın kongre için çığırtkan olarak getirdikleri 150-200 genç ise dışarıda Gençlik Parkı'nın, çimleri yolunmuş, ayran kola şi- şeleriyle dolu bahçesinde uzan- mış yatıyorlardı. Belki bundan sonra "Milliyetçi Akbulut" di- ye değil, "Miffiyetci Yılmaz" di- ye bağıracaklar... ANAPlideriübııaz'uı uzıın günüANKARA (Cumhnriyet Bnrosu) — ANAP Genel Başkanı Mesot Yılmaz'ın cumartesi sabahı başlayan "giınü" dün akşam, parti genel merkezinde delegeler- de yaptığı teşekkür toplantısı ve koktey- liyle son buldu. ANAP Genel Merkezi dün akşam Mesut Yılmaz ve ekibi tarafmdan teslim alındı. Gerçi Yılmaz önceki gece il baş- kanlanyla yaptığı toplantı için genel merkeze gelmişti, ama Yılmaz ekibi par- tiye, gerçek anlamda dün bine yakın de- lege ve partili ile damgasmı vurdu. Ge- nel merkezin zemin katındaki toplantı salonuna "kurmaylan" ile birlikte gelen Yılmaz, Akbulut'un çerçeveli büyük bir fotoğrafmın ardında konuştu. Yümaz daha sonra Ekrem Pakdemirli'ye söz ver- di. Pakdemirli'nin ilk işi kendisi hakkın- daki spekulasyonlan sona erdirmek ol- du. Yılmaz'dan herkesin onünde, "ma- kam için pazaruk yapmadı|ım" söyleme- sini istedi. Yümaz da gülümseyerek, "Siı de biliyorsunuz ki hoca böyle bir şey yapmaz" dıyerek kendisini akladı. MKYK Oyelerinin tanıtımından son- ra "en kıdemli üye" olarak Mükerrem Taşçıoğlu'na söz verildi. Taşçıoğlu, Yıl- maz'la ilgili anılarından söz etti. Taşçı- oğlu, Yılmaz'ı "ta 1986'larda keşfetmiş!' Washington Restoran'da Kültür ve Tu- rizm BakanlığYnı "devir teslim" törenin- de Taşçıoğlu, Yılmaz için, "Bu genç ada- ma dikkat edin, onda büyük bir derlet adamı meziyetleri var" demiş. Bu sözü yüzünden Taşçıoğlu, Yıhnaz'dan "fmça" yemiş. Mesut Yılmaz'ın "48 saat süren günü"nün ilk bölümü Akbulut'a ikinci turda 108 oy fark atarak genel başkan- lık yarışını kazanması ile noktalandı. Ama günün asıl bölümü bundan sonra başlıyor. Yümaz, önceki gün saat 24.00 sırala- nnda ANAP Genel Merkezi'ne geldiğin- de ban il başkanlan çoktan hazır olmuş- tu. tl başkanlarıyla yaklaşık iki saat gö- rüşen Yılmaz, toplantı başında başkan- lann önüne birer boş kâğıt uzattı. Her il başkanı, MKYK'ya istediği 5 il başka- nı ile 10 milletvekili yazacaktı. Yümaz, özal'dan kopya çektiği bu taktikle il baş- kanlarının da gönlunü okşadı. Yümaz, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı özal ve eşi Semra Özal ile de uzun bir telefon gö- rüşmesi yaptı, tebriklerini kabul etti. Saat 02.00 sıralannda il başkanlan ge- nel merkezden aynldılar. Yılmazcı dele- geler "zafer"i kutlamaya giderken Yıl- maz da koltuğunda U başkanlannın öne- rüeriyle 02.3O"da Köşk'e çıktı. özal, Ak- bulut'u da aynı saatlerde Köşk'e çağır- dı. Akbulut, yaklaşık bir saat kaldıktan sonra Köşk'ten aynhrken Yılmaz'ın ran- devusu 05.00'e kadar sürdü. Yıhnaz, buradan Cinnah Caddesi 49 numaradaki evine geçti ve MKYK liste- si üzerinde son rötuşlan yaptı. Gün ağardığında ANAP'ın yeni üst düzey yöneticilerinin listesi de net- leşmişti. Semra özal da saat 23.3O"u geçerken yanında oğlu Ahmet Özal, Leyla Yeniay Köseoglu, korumaları ve papatyaları ol- duğu halde Cumhurbaşkanlığı Köşkü- ne girdi. Semra özal ve beraberindeki- lerin neşesi, araçların dışına taşıyordu. Bayan Özal, saat 08.00'de Mesut Yü- maz'ın eşini de yanına alarak Büyük An- kara Oteli'ne gitti, zaferi kutladı. Mesut Yılmaz yanlılan da Cumhur- başkanlığı ve Başbakanlık Konutu önün- den araçlarla geçerek, "zafer tnru" attı- lar. Mesut Yümaz posterleri ile süslen- miş 3-5 araçhk konvoy korna ile tempo tutarken içindekiler de "Mesut Başbakan" diye slogan attılar. MKYK'nın yeni üyeleri ANAP'ta Merkez Karar ve Yönetim Kunüu (MKYK) Üye- liklerine seçilenler ile aldıkları oylar: Mehmet Onur (885-K.Maraş), Mehmet Gedik (884-Bursa), Ünal Yaşar (883-Gaziantep), Sabri Keskin (882-Kastamonu), Mehmet Ba- yüknacar (881-Balıkesir tl Başkanı), Bülent Atasayar (881-Kocaeli), Muzaffer Ancı (881-Denizli), Mehmet Pürde- loglu (880-Hatay), Kudret Bolukoglu (880-Balıkesır), Gök- han Maraş (880-Kırşehir), Kemal Başaran (879-Trabzon ll Başkam), Mehmet Ali BUici (879-Adana), Erkan Yüksd (879-Tokat), Cenap Gürpınar (876-Ş.Urfa), Rüştü Kazun Yü- ceten (875-tçel), Ersin Taranoğlu (874-Sakarya), Mehmet Çt- vik (872-Ankara), Alaattin Fırat (871-Malatya), Fahrettin Knrt (871-Trabzon), Cumhur Ersümer (870-Çanakkale), Hnsnö Doğan (869-tstanbul), LürfuUafa Kayalar (869-Yozgat), Saf- fet Sert (868-Konya), Halil Özsoy (867-Kayseri), Ertan Atıl- gan (863-Bahkesir tl Başkanı), Ahmet KaraevU (861-Tekirdağ), Vehbi Dinçerier (859-Hatay), tlhan Aküzöm (855-Kars), D- ker Tuncay (850-Çankırı), Ekrem Pakdemirli (850-Manisa), Hanl Şıvgın (848-Ankara), Oltan Sungnıiu (848-Gümüşhane), Bülent Akarcalı (838-tstanbul), Cavit Kavak (837-lstanbul), Mustafa Kalemli (831-Kütahya), Mehmet Keçeciler (829-Konya), Leyla Yeniay Köseoglu (827-tstanbul), Mehmet Demirel (813-Ankara tl Başkanı), Mustafa Taşar (788-Ankara), Semra Özal (752-fstanbul ll Başkanı). Genel başkanın hazırladığı 20 kişilik listeden MKYK'ya seçilen 10 kişinin isimleri ve oyları şöyle: Seçkin Fırat (622: Bolu), Ercüment Konukman (617-istanbul), tbrahim Özdemir (611-lstanbul), Şadan Tuz- cu (536-Rize), Akgün Albayrak (531-Adana), tsmet Oktay (487-Eskişehir), Mökerrem Taşçıoğlu (470-Sıvas), Temel Gün- doğdu (464-tstanbul), Mehmet Akdemir (401-Gaziantep), Ke- rem Güneş (398-Kars). Yılmaz'ın listesinde yer alan ancak seçilemeyen adaylar: (Uşak), Birsel Sönmez (Niğde), Ramiz Se\inç (tzmir), Sezai Pekuslu (Ankara), Orhan Ereüder (tstanbul), Nurettin Di- lek (Diyarbakır), Sudi Türel (İstanbul), Ömer Günbulut (Sı- vas), Gürbuz Yümaz (Ordu), tlker Gençlik (Çanakkale). Merkez Disiplin Kurulu'na seçilen üyeler ve aldıkları oy- lar şöyle: Fenni İslimyeli (905-Balıkesir), Pertel Aşçıogla (905-Balıkesir), Faik Tanmcıoglu (905-Bıtlis), Ledin Barlas (904-Adana), Ferruh llter (904-tstanbul), Ali Çiftci (903-Çankın), Kamil Tugrul Coşkunoglu (903-Ankara), Mus- tafa Kızıloglu (902-Afyon), Mehmet Topaç (902-Uşak), Ha- zım Kutay (900-Ankara), Cahit Aral (893-Elazığ), AbduUah Tenekeci (891-Konya), Fethi ÇeUkbaş (889-Burdur). PORTRE MESUT YBLMAZ 2000*11^31111 ANAP'ına soğuk bir gülümsemeTürkiye'nin 21'ncı, ANAP'- seoğlu'nun oğlunun, arkadaşı ın 3'uncu başbakam olan Me- olan Ydmaz'ı özal'la tanıştır- sut Yılmaz'ın ilk bakışta dikka- ması sağladı. ANAP İstanbul ti çeken özellikleri "az konuş- örgütünün kuruluşunda özal'- ması", sakinliği ve "soğuk ın yanında yer alch. gulümsemesi" SBF yıllığında Özal ona 38 kurucu arasın- idealinin her ne kadar hariciye- da yer verdi. 1983 seçimlerin- cilik olduğunu söylediyse de, de Rize'den TBMM'ye girdi. "2000'li yılların ANAP'ı" ve İlk özal hükümetinde, devlet "83 ruhu" için başbakanlık gi- bakanhğı ve hükümet sözcülü- bi zor bir göreve talip olmak ğu görevini üstlendi. Bakanlık zorunda kaldı. görevinin yanı sıra ANAP'ta Demokrat Partili Akçal aile- genel başkan yardımcılığı göre- sinin akrabası olan Mesut Yıl- vini de yürüttü. "Suskunluğu" maz, baba tarafından Rize ko- Ue tepki alırken, özal'ın prens- kenli, ancak 1947'de îstanbul'- leri arasında adı sayıhr oldu. dadoğdu. llkokulu Beyazıt'ta 1986 yüında yapüan hükü- bitirdi, orta öğrenimini Avus- met değişikliğinde Kültür ve turya Lisesi ve tstanbul Erkek Turizm Bakanlığı'na kaydırü- Lisesi'nde tamamladı. Lise dö- dığmı Yugoslavya'da gezidey- nemlerinde ^m - K ^ ^ I K . ken öğrendi. "milliyetçi" W T V ^ ^ ^ I 1987 genel se- düşünceler ta- W flRHIK^^^ çimlerinde ye- şıyan hocası * ^S^ ^ ^ % _ * niden Rizemil- Nurettin Top- f ^ B l _ _ K ^ M ^ letveküi seçüdi. çu'nun etkisin- ^ • Ö M M j ^ g H 27 Aralık 1987 de kaldı. Siya- • ^ H I ^ Z - ^ X B B tarihinde kuru- sal Bilgiler Fa- | ^ ^ ^ B H K ^ W 1 1 lan ikinci özal kültesi'nde I ^ ^ ^ ^ Q f c m « Q hükümetinde kendi anlatı- ^ ^ ^ ^ ^ i I I dışişleri bakan- mıyla, "Ko- ^ ^ ^ ^ B | ^ H r V ^ ^ ^ H hğına atandı. munist sultast- ^^^^^|^^P^E M ^ ^ ^ ^ H özal'ın cum- na karşı Hasan ^ ^ ^ ^ H H H P H ^ ^ H hurbaşkanlığı- Celal Guzel'ie ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ , ^ H na seçilmesi ile birlikte çalış- ^^^^^^^K ^SÜZLr^^l D ' r u ^ e dikkat- tı." 1971'de ^ ^ ^ ^ P H ^ g f * * f ^ H leri üzerine SBF'yi bitirdi. ^ ^ ^ ^ ^ B t f H P f ^ H çekti ve adı ge- Fakülte yıllı- ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H I ^ H n e l başkan ğında, "922 ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H adayları ara- Mesut Yıl- ^^^^^B^^^^^^^^^^^l sında geçmeye maz"ın özel- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H başladı. Yıldı- likleri "idealist ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H rım Akbulut bir' düşünür, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H hükümetinde, munazara takı- | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Özal'ın isteğiy- mının belkemi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H [e yeniden dı- ği... Milliyetçi, • « ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H şişleri bakanlı- çahşkan, irade- G e c e y sandvıçle geçırdi. ğjn a ge tirüdi. li, sağlam karekterli, soğuk- Akbulut hükumeti ile uyumlu kanlı, ve sportmen bir tip... çalışamadığı, özal'ın dış poli- Sevdiği ciddiyet, ideali harici- tikasma dönük mudahale ve çı- ye, sevmediği ise dedikodu" di- ye anlatılıyor. kışlanndan ötürü rahatsız lığı gündeme geldi ve 20 Şubat Yümaz, bir yü sonra Alman- 1990'da istifasını açıkladı. ts- ya'ya gitti, Köln Üniversitesi tifasımn gerekçesinde şöyle di- Iktisadi ve Sosyal Büimler Fa- yordu: kültesi'nde yüksek lisans çaüş- . < ü l k e m e n f a a t l e r i n i n gerek- ması yaptı. 1975-83 yıllan ara- sında kimya, tekstil ve ulaştır- ma sektörlerinde çahştı. Bu iş- kollarındaki şirketlerden bazı- lannı kardeşi Turgut Yılmaz'- la birlikte yönetti. İlk politik deneyimlerini, kendi aîüaümıyla "Adalet Par- tili ailesi içerisinde" edindi. tiği biçimde korunması ve kar- şılaşılan sorunlann aşılabilme- si, uyumlu bir hükümet çalış- masını zorurüu kılmaktadır. Dışişleri bakarüığı görevini sür- durebilmem için gerekli asgari şartlann ortadan kalktığı kana- atine vardım." 1983'te ANAP'ta politikaya Yılmaz, Berna Yılmaz'la evli başlamasını, Leyla Yeniay Kö- ve ıkı çocuklan var. HEP AE^rURKUN \ANINDA Salih Bozok-Cemal &Bozok 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Ttirkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul ÖdemeU göndetflaMZ. PARLAMENTONUN BOYUTLARI Rahmi Kumaş 5.000 lira (KDV içinde) Çağdas Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağahğlu-Istanbul ÖdemeU gonderttmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog