Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Börosu DUNYA HALI Beethoveıfın Kökleri İngıltere'de yayımlanan "Pride" adfı dergıde öne sürüldü: "Beethoven zenciydı." Iddıaya destek olarak da ünlü bestecıyle ılışkısı bulunan Bayan Fısher'ın Beethoven'ı, "kuçük, bodur. genış omuziu, yuvarlak burunlu ve koyu tenlı" olarak tanımlaması gosterıldı Dergıdekı makalede Alman antropolog Frederıck Hertz'ın kıtabına da atıfta bulunuldu. Hertz, "Medenıyetler ve Irklar" adlı kitabında, Beethoven'den söz ederken "Sıyah derılı, yassı burunlu ve sıyah çızgılere sahıp bır adam" olarak söz edıyordu. BRANDT-OZAL Çıkmış haberden habersiz gazete Sosyalıst Enternasyonal Başkanı VVilly Brandt'ın Türkıye'ye geleceğı ve Cumhurbaşkanı Turgut özal ıle görüşeceğı çok önceden bellıydı Ustelik bu konuyla ılgılı olarak gelışinden bır hafta önce Cumhunyet'te de bır haber çıkmıştı Brandt'ın "Bırleşmış Mılletler'e Yeni Rol" kampanyası İŞÇİ DÛNYASI Aykufun kurtuluşu Cumhuriyet muhabırı, Kadının Sorunları ve Statüsü Başkanlığı'nın yenı binasının açılışında Çalışma Bakanı Imren Aykut'u yakaladı — Efendım, ışçı eyfemlerı gıderek yaygmlaşıyor Ne duşünuyorsunuz? Aykut, muhabırımızın suratına bakakaldı Söyleyecek soz bulamamıştı Sorudan kurtulmanın çaresını kendısı soru sormaktabuldu. — Asansör nasıl çağrılıyor'' Sonra da asansöre bınıp, muhabırımızden kurtuldu çerçevesınde destek aramak ve Körfez savaşından çıkarılan derslerie Birteşmiş Milletler'e yeni bir biçim verilmesinı ıstediğı bilınıyordu. Bu nedenle Özal ıle göruşecektı Bunu SHP'liler de bılıyordu. SHP'lılerin bılmedığı, görüşmenın zamanıydı. Ama bır gazete, daha önceden bu konuda çıkmış haberden habersiz başlığı attı: — özal'ın SHP'ye oyunu.. Üstelik "SHP'liler şoka da girmışlerdı Brandt'ın davetı kabul etmesı karşısında ." SHP'liler "şoka" gırdıler, ama boylesıne habercılık karşısında... DIN VE SIYASET Tanrı'nın evinde buiuşma ANAP Kongresı öncesı heyecan doruktaydı Ozellikle de kongre arıfesınde. Ancak Akbulut, yıne de cuma namazına zaman ayırdı Böylece, "mıllıyetçı- muhafazakâr" bır aday olduğunu son kez vurguladı Keçecıler ve Aksu da Akbulut'la beraber namaza gelmışlerdı Kocatepe'nın Akbulut'tan hemen sonra gelen bır başka ünlü konuğu daha vardr "Genel başkan adaylarından Hasan Celal Güzel'" Gazetecıler, fıkır yurütmeye başladılar "Tesaduf mu? Tanrı katında randevu mu7 " Bır yandan da flaşlar, Hasan Celal Guzel ıçın patlatılıyordu Guzei, ' rahatsız oldu "Bırakın resım çekmeyı, cemaate ayıp oluyor Bız 5 yaşından berı namaz kılıyoruz, bazıları gıbı kongreden kogreye değıl " Guzel, aynı gun oğleden sonra duzenledığı basın toplantısında adaylığının sureceğını acıkladı Cuma namazına sadece ve sadece ıbadet ıçın gıtmıştı İYİLİK SAĞL1K Şıvgın'a muhtıra Sağlık Bakanlığı Semra Ozal'ın hımayesınde Anne- Çocuk Yaşatma Programı başlattı Bır yıl ıçınde bınlerce anne ve çocuğun sağlık taramasından geçırılmesını hedefleyen kampanyanın açılış törenı de haylı görkemlıydı Bunun uzerıne taramada çalıştırılacak 43 ılın pratısyen hekımlerı Sağlık Bakanı Şıvgın'a şu mektubu gonderdıler. "Yalnızca bu açılış ıçın tuketılen kaynaklarla, halka unutturduğunuz ve kasıtlı olarak ıhmal ettığınız sağlık ocaklarından onlarcası donatılabılırdı Bugunkü ıktıdarı ve onun sağlık alanındakı temsılcisı ve uygulamacısı olan sızı, her açıdan tukenme noktasına gelen toplum ve bundan ayrı düşunulemeyen sağlık keslmı asla affetmeyecek ve unutmayacaktır." Nisan-Haziran 1984 Metris ve Sağmalctlar Ölüm Orucu mücadelesi. DİRENİŞ ÖLÜM ve YAŞAM (beraat ettı) 2. BASKI ÇIKTI HAZİRAN YAYINEVI Atayköşkü Cad Sıdıka Balu Işham 12/903 Cağaloğhı-IST Tel 526 61 08 ANMA Sevgili kızımız ve kardeşimiz EIİFFATMAAYKANÂTın Vefatının 7. sene-i devriyesi olan 18 Haziran 1991 Salı günu ikindi namazııu muteakip Kulaksız Mezarlığı'nda anısına toplanılacaktır. Sevenlerine duyurulur. AYKANAT AtLESİ 15-16 HAZİRAN'ın yüdönümünde, "SENDtKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER" konulu bir kapalı salon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya konuşmacı olarak katılanlar: SBP Genel Başkanı Prof. Dr. SADUN AREN • AZİZ NEStN • SBP Genel Başkan Yardımcısı Izmir Milletvekili KEMAL ANADOL • SBP Istanbul Milletvekili, MYK Üyesi HÜSNÜ OKÇUOCLU • SBP Istanbul tl Başkanı Av. ATtLLA COŞKUN • Kristal-lş Sendikası Genel Sekreteri CEMAL StMLÎOVA • Harb-lş Sendikası Kocaeli Şb. Eğitim ve örgütlenme Sekreteri AHMET KASIMOĞLU SOSYALİST BtRLİK PARTİSt İSTANBUL tL ÖRGÜTÜ 16 Haziran Pazar Günü Saat: 13.30da Kartal tskele Karşısı Engin Kıraathanesi'nde Bnluşalun. * İlçe merkezlerımizden otobüs kaldınlacaktır. emegı n bayrağı ışçı siuiıı oare- kcti gelifiyor ve politiklefiyor • Hazro, Lice, Bismil, Hani ve Kulp'ta Kürt halkı yine ayaktaydı • Yüreği özgürlük, devrim ve sosyalizm içia çarpanlar Etiyopya devrimiyle dayanışmaya • Iç politik dunım ve artan devrimci olanaklar • Devlet Teröru yasası eskidi. I K T I B A Y I L E R D E Pıyertot Cad Dostlukyurdu Sfc. 1/11 Çemberlıtaş/tST Tel S16 06 84 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞFNDAN İŞYERİ KAPATMA DUYURUSU Aşağıda adı soyadı belirtüen mükelleflerin ışyen, belge dılzenıne uymaması nedenıyle, Vergı Usul Kanunu'nun mükerrer 334. madde- sı uyannca 1990 yılı ıçınde binncı defa 3 gtin, ikıncı defa 5 gün süre ıle kapatılmıştır. tŞYERİ KAPATILAN MÜKELLEFİN Adi Soyadı veya Unvanı Aksaraylılar Hurd Ltd. Şti. tşyenrnn Adı veya Unvanı: Aksara>hlar Hurd Ltd. Şti (Hurdacılık) Adresı Yesılyuva Mah 172 Sk No: 88-Adana Kapatma Nedenı Belge duzenıne uyulmaması Duyurunun Kanunı Dayanağı. Bu duyunı 213 sayılı Vergı Usul Ka- nu'nun 5. maddesı hükmü ıle aynı kanunun 182 sıra numaralı Genel Tebkgı uyarınca yapılmıştır. MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ADANA DEFTERTARLIĞINDAN tŞYERİ KAPATMA DUYURUSU Aşağıda adı soyadı belırtılen mukelleflenn ışyen, belge duzenıne uymaması nedenıyle, Vergı Usul Kanununun mükerrer 354'üncü mad- desı uyannca 1990 yılı ıçınde binncı defa 3, gün ıkıncı defa S gun su- re ıle kapatılmıştır İŞYERİ KAPATILAN MÜKELLEFİN Adı Soyadı veya Unvanı Ömer Başkaya tşyennın Adı veya Unvanı: Toptan Meyve-Sebze Ticareti Adresı: Karacaoğlan Cad K Zıncır Pas No 3-Adana Kapatma Nedenı Belge duzenıne uyulmaması Duyurunun Kanunı Dayanağı Bu duyunı 213 sayılı Vergi Usul Ka- nunun 5'ıncı maddesı hukmu ıle aynı kanunun 182 sıra numaralı Ge- nel Teblığı uyannca yapılmıştır TÜRKÎYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU YURTDIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI EK DUYURU NATO Büırn Burslan çerçevesınde yurütulen TÜBİTAK Yürt Dışı Doklora Burs Programı ıle ılgılı olarak 7 Nısan 1991 tarıhınde verılen ılan metnınde degışıklık yapılmasıaa gerek duyulmuştur Yenı başvuru koşulları ıle ılgılı esaslar Onemle duyurulur BAŞVURU KOŞULLARI VE tSTENEN BELGELER 1 TC vatandası olmak, 2 1 Ocak 1963 veya daha sonra dogmuş olmak, — Nüfus Cuzdanı ornegı— 3 Lısansıa mezun oldugu bölümde ük TtlO ıçınde olmak, (10 Ogrencıden az mezun olması dunımunda. en yüksek noı orıalamasına sahıp ıkı kısıden bın olmak) — Bu durumu bıldıren, Fakültenın ılgılı bırımınden alacagı resmı bır belge, — Mezunıyet dıploması veya çıkış belgesının onavlı örnegı, — ögrenım sırasmda almış oldugu derslerı gösteren not belgesı (Transknpt) 4 Yüksek hsans yapmış olanlar ıçın ayrıca o anabılım dalında Jk ^10 ıçınde olmak, (10 ögrenuden az mezun olması dunımunda, en yüksek not ortalamasına sahıp ıkı kısıden bırı olmak) — Bu durumu bıldıren, FakOltenın ılgılı bınmınden alacagı resmı bır belge, — Mezunıyet dıploması veya çıkış bdgesmın onaylı örneğı, — ögrenım sırasmda almış oldugu dcrslen g6steren not belgesı (Transknpt) 5 Doktora çalısmalannı tamamlayabılecek düzeyde yabancı dıl bılgısıne sahıp olmak, — tlgılı Kültür Dernegı'nden alınacak dıl yeterlık belgesı TOEFL puan belgesı (1 Ocak 1989'dan sonra alınmıs bdgeler geçerlıdır) veya Kamu Personelı Yabana Dıl Bılguu Sevıye Tesbıt Sınavı belgesı 6 14 Temmuz 1991 tarıhınde TÜBlTAK-BAYG'ın düzenleyecegı sınava gumek ve basanlı olmak — Bu sınava gırmesı gereklı olan adayların sınava gıreceklerını bıldıren mektubu en geç 28 Haziran 1991 gOnfl saaı 17 00"de TUBlTAK-BAYG'da bulunacak sekılde göndermelerı gerekmektedır Sınavn yen ve saatı adaylara aynca bıldırılecektır 1 Ocak 1989'dan sonra yapılmış olan bır GRE Subject Test'te ılk "«10 ıçınde olduğunu belgeleyen adaylardan ayrıca 3,4,5 ve 6'ncı maddelerde belırtılen koşullar aranmaz Bu adaylar GRE Belgesıne ek olarak Nüfus CUzdanı Ornegı, Lısans varsa Yüksek Lısans Dıptoması veya çıkış belgesının onaylı ornegı ve transknptlen ıle basvurabılırler Tüm adayların başvuru formunu ve forma ekleyeceklen belgelerı en geç 19 Temmuz 1991 tarıhme kadar TüBlTAK BAYG'da bulunacak sekılde göndermelerı gerekmektedır Geç basvurular ve postadakı gecıkmeler dıkkate alınmayacaktır ADRES TÜBlTAK-Bılım Adamı Yetıştırme Grubu Atatürk Bulvarı 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA Tel 341 92 51 / 32 KİM KİME DUM DUMA BEH1Ç AK P İ K N İ K PÎYALE MADRA Y\LD\2iMA &OAE CÜHA OLLOORÜM HIZU GAZETECİ NECDET ŞEH AHMET 0£Y yİ>H£TlM iTlRAF EP(^ AUMET 0EY, PAWA ŞH«P|PEW &\Z, ÇdUŞ*(A ARK&AARNZ CMM & GOÜMSYE & H M\LU VASFA UAlZ SıR Te^EKKULDu UlYANET ue PEİALET ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAH GÜRSES GARFIELDjJMiX4FKs TARİHTE BUGÜN MIMTAZ ARKAN 16 Haziran S Permrel OBMOKRAT PARTİUİERIN S/YASf 1363'OA BUGUM, BAŞ&4KAN SütEyMA*/ DEMie£i-, fSAC/ CUM- 'tH,D£MO/>:/eAr P,4Brrİ.fL£-ıe£ St- /Ç/ıV ğ C. Bayar ÇOK YOMLL/ OCPC/SU/VU </£ ULK£ &4 DC KOMJ TEJSS , t36O 0£t/JS/M//VO£fJ SOMSA PA/er/Sf \/£ t-'P£/e/ rSMET ÇAL/ŞM/Şrt SOMUÇT-A, AA/AYASADA YAPf- PEĞtŞ/KUKLE SrK4S/~ U/HZtsORfK IAD£St SASLA/VMfÇ, SU *CE2 OE, AM4 YASA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog