Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO TV3 SİNEMA: BATIDA VTJRUŞANLAR 20.00 16 HAZİRAN 1991 09.35 Dizi: Alf Fen dersı ıçın gezegenlerle ılgılı bir proje haarlayan Brayn'ın aklını Alf kanştınr ve Brayn'ın başı öğretmeniyle derde girer 10.00 Haberler 10.10 Işitme Engellikre Haberler 10.25 HataKimde? 10.35 Bugün Pazar Halit Kıvanç'ın sımduğu sohbet programına Nurhan Damaoğlu ve Alılla Olgaç konuk olacaklar 11.05 Haberler 11.15 Pazar Sineması: D.C. Taksi Bugün köşesınde (Akış içensınde 12.00"da haber bülteni yayımlanacak ) 13.05 Haberier 13.15 7'den 77'ye Banş Manço'nun hazırladığı magazın program. 14.00 Haberier 14.05 Pazar Konseri Vıyana'da Bahar adlı konsenn ikıncı bölümû yayımlanıyor 15.05 Haberler 15.10 TV'de Türk Sineması: Sezercik Yavrum Benim (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 16.40 Bir Solist 17.00 Gazi Koşusu 17.30 Bİr Numara (Bugün köşesınde) 18.00 Haberier . 18.05 Yarışma: Bir Kelime Bir Işlem ~ 18.35 NBA Basketbol 19.10 DİZİ: BİZİmkİler Bilge ile tiyatro bölümünden bir grup arkadaşı yaz tatilinde hazırladıklan bir oyunla 15 günlük bir Anadolu turnesı \apraa\i kararlaştınrlar Bunu duyan Şükrü küplere bıner. Nazan da ızın vermektan >ana değıldır. 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 Spor Haftanın spor olayları. 21.40 Eğlence: Merhaba Gece 22.45 DİZİ: İZ Peşinde Bahattın ve ekibı küçük uçaklan kullanarak uluslararası bir kaçakçılık olayını başlatmışlardır. 23.35 TRT Koroları 00.00 Haberler 00.25 DİZİ: Gazeteciler Gazetenın tirajını arttırmak için Mike Barton uzman olarak atanır. Barton'un ilk işı bekarlar konusunun işlenerek yeni bir okuyucu kitlesıne ulaşmayı amaçlamak olur. Ancak gazete çalışanlan buna ıtıraz ederler 01.05 Haberler-Kapamş 10.00 Lisans Tamamlama Programlan 14.00 Pazar 91 16.00 Belgesel: Ülkeler Coğrafyası 17.00 DİZİ: Cennet Kasabasi Amelia bir kaza kursunuyla yaralanınca Ethan'ın başı şenfle derde girer. 17.50 Gençlerie ~ 18.35 Dizi: BİOIIİC SİxTekgöz yaydığı sinyallerle bionık alülının enerjısını tuketecek yapıda bir venci geliştırır. 19.00 Haberler 19.15 Yarışma: Penaltı Pamukbank'ın sponsörlüğünde hazırlanan program ekrana geliyor. 19.35 Belgesel: Anadolu Höyükleri Bu bölümün konusu Gordıon ve Frıg kralı Mıdas 20.00 DİZİ: Target İki kışi öldûrülür ama kimın öldürdüğü bir turlu bulunamaz Sonunda Hekil ve adamlan olayı çözerler. 20.50 Muzik Magazin 21.15 Belgesel: Demirkırat Mehmet Ali Birand'ın Can Dündar ve Bulenl Çaplı ile hazırlayıp sunduğu belgesel program 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 22.35 Çeşitleme 23.20 Çağdaş Amerikan Yazarları (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 00.15 Kapanış 20.00 Açılış - VV estem: Batıda Vunışanlar (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 21.40 DİZİ: Bak Şu Işe JC Elizabeth ile yeterince ilgilenemedığı ve ıyı bir anne olamadığı için endişelenmektedır. 22.10 Dizi: Kalbin Sesi 23.00 Gece Konseri 00.00 Dizi: Baron 00.50 Kapanış 15.30 Lisans Tamamlama Dersleri 17.30 Stüdyo Izmir Kaülan Sanatçılar Ruya Ersavcı, Süreyya Okşan Polat, En\er Danış. Saıme Emlük. 18.30 Dizi: Aile Dramaları: Elveda Rendi Babası ile kukla oynatarak hayatını kazanan Rendi. babası ölünce bunalıma girer ama babasının bıraktığı bir not olaylann akışını değıştinr. 18.56 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Pablo artık Cessika'ya aşık olduğundan ıyıce emındır. Duygulannı açıklamaktan da çekmir. 19.25 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.45 Gençlik (Tekrar) 20.15 Gİtara Başlarken Bu derste bir melodı çalarken, melodıye akor çalarak eşlık etmek öğretiliyor 20.35 Belgesel: Genç Kainat 21.06 Dizi: Rainbow 21.30 KlipShow 21.55 TV'de Sinema: Önem Derecesi (Bugün köşesınde) 23.25 Gençlerk - Kapanış 17.58 Açüış-7'den 77'ye 18.45 Tarihte Bu Hafta 19.00 Haberler 19.15 Pazar 91 TVl'dekı program tekrarlanıyor. 21.15 lnsanveAhlak 21.30 Dağarcık 22.00 Haberler , tngilizce ve Abnanca Haberler 22.45 Spor 23.35 Şiir Dünyası 00.00 Bugün Pazar TVI'dekı program tekrarlanıyor. 00.30 îstanbul Devlet Klasik T.M. Korosu 01.15 Bilim Gündemi- Kapanış ÎÖTÖÖ Açılış - Haberler 10.05 Çizgi Film: Süperler 10.30 Dizi: Hayat Devam Ediyor 11.30 Sinema: Sımsıcak (Bugün köşesinde) 13.00 Dizi: Marina Maceralan (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 14.00 DİZİ: Formül 1 Pıst yanşlarımn ve budünyanın insanlan arasında geçen maceralann anlatıldığı dızı. 15.05Traktörler Yarışıyor 16.00 Dünyadan Spor (17.00'de haber bülteni yayımlanacak ) 17.05 Magic Mix 18.20 Polisiye Dizi: Dragnet 18.55 Booker 20.10 Komedi Dizisi: Sadece Aşk 20.40 Haftanın Dizisi: Kapalı tlişkiler 21.40 Star Dizi: Dallas 22.40 Haberler 22.45 Kırmızı Koltuk 23.45 Korku Dizisi: Yabancılar Stari'm yeni bılim-kurgu dizısınde. galaksıler arası yolculuk yaparken kaza sonucu dünyaya duşen uzavlı aılcnın maceralan konu ediliyor. Gary Graham. Eric Pierpoınt ve Mıchele Scrarabellı başrol oynuyorlar. 00.45 Gece Jimnastiği - Haberler STAR1 MARİNA MACERALARI 13.00 Yeni polisiye oîziMarina Maceralan (El C.I.D.) / Yönetmen: Tom Clegg / Senaryo: Chris Kelly-Iain Roy / Yapıma: Sally Head - Matthew Bird / Oyuncular: John Bird, Alfred Molina, Helena McCarthy, Simon Andreu, Viviane Vives, Naotni Wirthner, Peter Gun, 1990, Granada TV yapımı / Süresi: 6 bölüm.SO'ser dakika. TV Servisi — Starl'de pazar günleri "H CJJX" adlı yeni bir polisiye macera dizisi başlıyor. 1990 Granada TV (Ingiliz) ya- pımı dizi 13 bölümden olusu- yor. Ancak şimdilik dizinin alü bölümü yayımlanacak. "Mari- na Maceralan" adıyla ekrana gelecek dizide Londra'da polis- lik yapan çavuş Blake ile Ingi- liz polis örgütü Scotland Yard'da çalışan Bromley'in coşkulu serüvenleri anlatıhyor. Dedektif Çavuş Blake rolünü Alfred Molina, Ingiliz dedek- tif Bromley rolünü ise John Bird oynuyor. Filmde aynca çok zengin bir oyuncu kadro- su bulunuyor. Komedi-drama kanşımı po- lisiye bir dizi olan "El C.I.K'in bağımsız öykülerden oluşan her bölümünü ayn bir yönet- men çekmiş. tzleyeceğimiz bö- lümlerin yönetmenleri şunlar: Tom Clegg, Brian Parker, Ro- bert Gabriel, Tim Sulüvan, Robert Tronson. "El C.I.D!' dizisinde biri or- ta yaşh deneyimli, öbürü atıl- gan ve genç iki polisin serüven- leriyle birlikte gerilimli olayla- nn çözümü anlaülıyor. MarlonBrando ha\ raıılarcııa Batıda Vurmşanlar (The Appaloosa) / Yönetmen: Sidney J. Furie / Oyuncular: Marlon Brando, Anjenette Comer, John Saxon, Rafael Campos, Frank Silvera / 1966 ABD yapımı / Süresi: 99 dakika. TV Servisi — Çok sevdiği atıyla yeni bir çiftlik hayatına başlamak isteyen bir çiftçinin atı Meksikah haydutlar tarafından çalmır. Ve genç adam atını geri almak için haydutların peşine düşer. Hollywood'un yaptığı en bi- çimci westernlerden biri. 1960'lann ortasına doğru ülke- sinde Cliff Richard'lı birkaç Tılmden sonra özellikle "Ani Tehlike" filmi ile buyük çıkış ya- lerde moda olan psikolojik wes- tern türüne 60'û yıllann gör- sel araştırmalarını ve biçimcili- ğini getiren bu film, zamanında sınırlı bir ilgi ile karşılanmıştı. Furie, daha sonra Hollywood- un dikenli yollarında yitip git- miş, Marlon Brando ise bir da- ha western türune pek dönuş yapmamıştı. Meksika kökenli esmer guzeli Anjenette Comer ve o yıllann karakter rollerine kaymakta oian jönü Jobn Sa- Marion Brando ve Anjenette Comer'in başrol oynadığı film Hollyvfood'un >aptığı en biçimci »estemlerden biri. pan Ingiliz yönetmeni Sidney J. xon fılmin oyunculan arasında. Furie'nin Hollyvvood'daki ilk ça- Ama fîlm kuşkusuz baştan so- lışması. FUm özenli çerçeveleme- na dalgın bakışlan, ağır gövde- leri, dikkatli renk kullanımı, si ve çağnşımlar içeren oyunu üe> özel merceklerle çekilmiş, çarpı- ortalarda dolaşan Brando'nun tılmış göruntuleri ile bir olay di- filmi. Özeilikle bu oyuncunun zdsî anlatmaktan çok, bir at- hayranlan ve her türden western mosfer sağlamaya yöneük 1950" sevenler için. TV2 ÇAĞDAŞ AMERİKAN YAZARLARI: GÖKYÜZÜ GRİDİR 23.20 Irk ayrımına duygusal bakışGökyiuü Gridir (The Sky is Gray) / Yazar: Ernest J. Gaine / Yönetmen: Stan Lathan / Oyuncular: Olivia Cole, James Bond III, Margaret Avery, Clinton Berricks / Süresi: 45 dakika. TV Servisi — 'Çağdaş Ame- rikan Yazarlan' adlı dizinin bu bölümünde 'Gökyüzü Gridir' adlı öyküden uyarlanan bir film ekrana geliyor. AmerikaJı yazar Ernest J. Gaitt'ın The Sky is Gray' adlı öyküsünden uyarla- nan filmde ABD'de yoksul bir yaşam süren zenci bir çocukla annesinin ilişkileri anlatıbyor. ABD'deki zenci toplumunun yasantısına eğilen, onlarm bir- birleriyle ve çevreleriyle ilişkile- rini yansıtmaya çalışan, sorun- lannı gerçekçi bir bakış açısıy- la değerlendiren duygusal bir yapım. 'Gökyüzü Gridir' filminin yönetmeni 1975'te 'Amaring Grace' adlı yapıtıyla adını du- yuran Staa Lathan. Bu yönet- men daha çok TV ve tiyatro fîlmleriyle tanımyor. öykü, da- ha çok zenci çocuk küçük Ja- mes'in üzerine kurulmuş. Çocu- ğun çevresinde yaşanan olayla- ra definiyor. Bir zenci ailesinin oğlu olan James, babası askere gittiğinden dökuntü bir evde an- nesi, teyzesi ve onun çocuklany- la yoksul bir yaşam sünnekte- dir. Küçük James, çocukluğu- nun yoksulluk içinde gecmesine karşın, yine de mutlu görün- mektedir. Bir gün James, dişi ağnyınca annesiyle birlikte ka- sabadaki diş hekimine gider. Bu onun yaşamındaki ilk buyük de- ğişiklik olur. Filmin basrolünde ABD'li ta- nınmış karakter oyuncusu Mar- garet Avery oynuyor. Bu zenci sanatçı, 1985'te Steven Splel- berg'ün *Mor Yagmur-The Co- lor Purple' fîlmindeki rolüyle büyük basan kazanmıs ve Os- car'a aday gösterilmişti. Filmin bir baska başrol oyuncusu ise Olivia Cole. Bu sanatçı 1982'de Michael Pressman'ın yönettiği 'Some Kind of Hero' filmiyle adını duyunnuştu. TV1 TÜRK SİNEMASI: SEZERCİK YAVRUM BENİM 15.10 , 70'lerden bir çocuk filmiS « z e r c i k Y a v r a a Benlm / Yönetmen-senaryo: Safa önal / Görüntü yönetmeni: Tuncay Ural / Oyuncular: Sezer tnanoğlu, Hülya Koçyiğit, Ayhan Işık, Oya Peri, Erol Taş, Lale Belkıs, Aliye Rona / 1971, Er Film yapımı. TV Servisi — Yerli yapımcı- lann birbirlerinden esinlenerek çocuklannı artist yapma yarışı- na kalkıştığı 1971'lerin çocuk yıldız modası üzerine kurulmuş gözü yaşh, duygusal filmlerin- den 'Sezercik Yavrum Benim' ekrana geliyor. Safa önal'ın se- naryosunu yazıp, yönetmenliği- ni yapüğı 'Sezercik Yavrum Be- nim', geçen aylarda yitirdiğimiz zercik'li filmler çevirdiği yıllar- yapımcı Berker tnanoglu'nun da iki yapımcı -yönetmenden oglu Sezer Inanoğlu'nun dört Türker Inanoğlu'nun oğlu llker tnanoğlu 'Yumurcak'h, Umit Utku'nun oğlu Menderes Utku da 'Afacan'lı seri filmler çeviri- yorlar ve Yeşilçam'da büyük bir yanş sürüyordu. Çocuklann bü- yümesiyie bu moda da tarihe yaşında geçtiği ve peş peşe bir- kanşn. Film, aynlan anne ve ba- kaç film çevirdiği sinemadaki ilk basım bir araya getirmek için iş- ler ceviren Sezercik'in macerala- rı üzerine kurulu. Sezercik'in annesi Aynur'u Hülya Koçyiğit, babası Tank'ı 1979*da ölen Ayhan Işık oynu- yor. Üvey baba rolünde de Erol Taş var. Oya Peri, Lale Belkıs, Aliye Rona gibi tanınmış sanat- çılann da bulunduğu film, bir cahşması. Şimdi babasının kur- duğu film yapımevini yöneten Sezer tnanoglu'nun çocuk yıl- dızhk döneminden kalan film- lerinin TV'de de gösterilen baş- lıcaları 'Sezercik Kuçttk Mttca- hit', 'Sezercik Aslan Parca»', 'Küçük Ev'. Sezer tnanoğlu 'Se- bakıma ünlülerin gövde gösteri- sine dönüşüyor. AYHAN IŞIK — Yönetmennği ve senaryosu Sefa Önal'a ait film- de Ayhan Işık başrolde. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açıuş. program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. 05JO Sabah şarltıla- rı. 04.00 Deniz hava raporu. 06.05 Günaydın. 07J 0 Haberler. 07.40 Bölgesel >ayın.09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk saati 10.00 Haberler. 10.05 Taül sabahı (1). 11^5 Radyo ti>atrosu. 1Z55 Rek- lamlar ve radyo programlan 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla Türk sanal müzıği. 13J0 Bölge- sel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 So- listler geçidi. 15.30 Hafif mOzık. 16.00 Haber- ler. 16.05 Türkülerden bir demet. 16J0 Hafif müzik. 17J» Haberler. 17.05 Tarla dönüşü. 17^5 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar 19.00 Haber- ler. 19.30 Parlamentoda bu hafta. 20.00 tyi uy- kular çocuklar. 20.10 Hafif müzik. 20.15 Eğlence dünyasında sinema. 21.00 Haberler. 21.05 tki so- listten şarkılar. 21J0 Turkuler geçidi. 22.00 Kü- çük konser. 22J0 Beraber ve solo turkuler. 23.00 Haberler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00.55 Gunun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. IIİIIITU £• 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07JJ5 Solistlerden seçmeler. 07JO Haberler. 07.40 Turkuler ve oyun havaları. ^8.00 Sabah konsen. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Turküler geçidi. 09J0Armoni. 10.00 Kaynaktan mikrofona turkülerimiz ve ezgılerı- mız. 10J0 Hayat bir gemı. 11.00 Haberler. 11.05 Çocuklarla baş başa. 12.00 Pazar neşesi 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 13J0 Çocuk ve kı- tap. 13^45 Turkuler. 14.00 Dunya ölüyor mu? 14J0 Küçük konser. 15.00Haberler. 15.05 Türk sinemasında Kurtuluf Savaşı. 15J5 Turkuler ge- çidi. 15.45 Şarkılar. 16.00 Konuşalım tartışalım. 17.00 Haberler. 17.05 Çağdaş Türk sanat müzı- ği. 17.50Türk halk çalgılarından ezgiler. 18.00 Tahırbûselık faslı. 18J0 iki solistten iürküler. 19.00 Haberler. 19J0 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Turkuler geçidi. 20J0 Radyo liyatrosu. 21J0 Solistlerden bırer şarkı 22.00 Beraber ve solo türkuler. 22J0 Turkçe sözlu hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. ZİM Hafif mu- zik. 23.55 Unutamadığımız eserler. 0035 Günun haberlerinden özetler. 00.5* Program ve kapanış. R A D Y D 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken 08.00 Sabah için mu- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dinletisı. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavi nota. 12JM Haberler. 12.15 Geçmişten günümuze. 13.00 Yeni plaklar, yeni yorumiar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop. 16.00Muzık panora- ması. 16.30 Bir bestecının gençliği. 17.00 Haber- ler. 17.15 Tangolarla vasadüar. 17.45 Gençhk ko- roları. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Rock dünyasından. 20.00 Dıskotekten mikrofo- na. 21.00 MiUık ekspresıJ2,00 Haberler. 22.15 Taül muzigi. 23JM Dunya radyolanndan müzik festivallerinden. 24.00 Gece ve müzik. 00^5 Gü- nün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havaları. 07JO So- listier geçidi. 08i» Turkuler. 08.15 Şarküar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09J0 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Solistler geçidi.10.35 Turküler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 İstekle- riniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bir so- lıst.l2J5 Küçük koro. 13.05 Türkuler ve oyun havaian. 13J0 Solistlerden seçmeler. 14.00 Ha- berler. 14.05 Turküler geçidi 14J0 Bir sobst. 15.00 Duygu demetı. 16.00 Haberler. 16.05 ts- tanbul Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu kon- seri. 16.45 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 17.00 Haberler. IIJOS Türkülerden bir demet. 17J0 Fa- sıl. 18.00 Erkekler topluluğundan türkuler. 18J0 Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanış. POLİS ÎSTANBUL 0738 Açüıs, Prog- ram. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- lan. 09.15 SevUen Melodiler. 10.00 Muzik Dun- yası. 11.00 Kavıp Haberleri. 11.05 tşte Saz lşte Söz. Solist: Gulsen Kutlu. 11J0 Bir Solist: Billy Ocean. 12.00 tstekler. 13.00 Turkçe Sözlü Ha- fif Müzik. Soıist: Esmeray. 13.15 Solistlerden Bi- rer Şarkı. 13.45 Bir Topluluk: Queen. 14.15 So- listler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. So- list. Mustafa Sağ>'asar. 15.10 Güzide Kasacı'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15J5 Turkçe Sözlü Hafif Muzik. 16.00 FM-Stereo Programı (Günluk.) VlSto Müzik Dağaragı. 17J0 Gun Bi- terken. 18.15 Müzik Denınce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE ^ ,v.ı.ş . p-g- ram. V1M Tatil Sabahı. V7A5 Enstrümantal Mü- zik OS.OOSabahın Konukları. 08J0 Yol Duru- mu. 08J5 lşte Saz lşte Söz. Solist: Gülşen Kut- lu. 09.00 Sabahın Getirdıkleri. 09J0 Yol Duru- mu. 09J5 Bılge Pakalınlar'dan Şarküar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dünyası. 11J0 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Mustafa Sağyasar. 11J5 Tulm BerbergU'den Turküler 11^5 Kayıp Haberleri 1130 Sizin Seçtıkleriniz. 1235 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Ajda Pekkan. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 1330 Hafif Müzik Dön- yasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Turküler Ge- çidi. 15.15 Orhan Saygıcı'dan Şarkılar. 15J5 Mü- zik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 So- listler Geçidi. 16.40 Şakır öner Gunhan'dan Turküler. İ1JO0 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Magic Box ve TRT • ANKARA (Mak AJaas) TRT ve Magic Box İS ve 16 haziranda Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan ANAP büyük kongresi için haarlıklara başladı. Mak Ajans'a bir açıklama yapan TRT Haber Dairesi Baskanı thsan öztamer, kongreden önce genel baskanlığa aday olanlarla bir söyleşi yapılacağını ve kongre öncesinde de banttan yayımlanacağını söyledi. TRT'nin diğer büyük kongreleri verdiği ölçüde bu kongreyi de ekrana getireceklerini belirten öztamer, spor salonunun olduğu yere bir de naklen yayın arabası göndereceklerini, kongreyi naklen kaydedip banttan yayımlayacaklanm vurguladı. tki gün boyunca kongrede görev alacak TRT muhabir, kameraman ve teknisyeni olarak 20 kişi görev alacak. Magic Box / Starl Haber Ekibi ise kongreyi bazı imkânsızlıklar içinde izlemeye çalışacak. Ankara'da kamera ve kameraman sıkıntısı ceken kunılus, bu nedenle Perdc Arkası ve özel Habere, ağırlık verecek. Kongre 15 ve 16 haziran günleri 19.50 haber bülteninde "Normal" süre içinde banttan yayımlanacak. Bayram özel programı • ANKARA (Mak Ajans) — Kurban Bayramı'nda TVl'de dört gun boyunca (23,24,25,26 haziran) Eğitim-Kültür Programlan Müdürlüğü tarafından hazırlanan özei programlar ekrana gelecek. 30'ar dakika süreli 'Kurban Bayramı' programı, saat 18.30'da yayına girecek. Program içinde 'Bayram nedir, niçin gereklidir? Kurban Bayramı nereden kaynaklanmıştır' gibi sonılann cevabı verilirken bayram kültürü üzerinde durulacak. BUGÜN • Bir Numara TV1 17^0 Bu hafta Amerika listelerinde ilk 10'a giren parçalar yer alıyor. Rem, Michael Bolton, Triplets, Luther Vandross, Hi-Fi, ; Extreme, Paula Abdul ' parçalan ile ekranda. • Pazar Sineması: D.C Taksi TV1 11.15 DC Taksi şirketinin işleri iyi gitmemektedir. Sahibinin bankaya borcu vardır. Bu arada şirketin sahibinin eskf bir arkadasının oğlu ; babasının vasiyetine uyarak; bu şirkette çalışmaya baslar. Joel Schumacher'in > yönettiği filmde basrollerdej Adam Baldvvin, Charlie Barnett, Irene Cara oynuyor. • TV'de Sinema: önem Derecesi TV4 21^5 MaxvAell, üniversite oğrencisidir. Okulun bulunduğu yerde istimlak yapılmaktadır. öğrencilerin yönettiği radyo binası da < istimlak alanındadır. Amaç radyo binasını kurtarmaktır. Arye Cross, Judith Hoag, Tom Sizemore oynuyor. • TV'de Sinema: Sımsıcak Starl 11.30 Çalıntı eşyaları bulmak için! operasyon düzenleyen dört j Miamili polisin baslanm gelen ilginç ve kornik olaylar. SERMAYE PIYASASI KURULU MESLEK PERSONELİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan SERMA- YE PİYASASI KURULU'rrda açık bulunan 9'uncu derece meslek personeli yar- dımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere yeter sayıda aday meslek personeli seçimi için yarışma sınavı açılacaktır. SAĞLAMAN İMKÂNLAR Yarışma sınavını kazananlar, ûç yıllık bir mes- lek içı eğitime tabi tutulacaklar, ayrıca akade- mik çalışmalara katılmak, yabancı dil bılgılerinı ilerletmek, inceleme ve araçtırmalarda bulun- mak üzere yabancı ülkelere gündenlebilecekler- dir. KATILMA KOŞULLARI Giriş sınavına katılabilmek ıçın: 1) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ıncı mad- desinde yazıh nileliklere sahıp olmak. 2) İktısat, hukuk, malıye, muhasebe konula- rında en az 4 yri eğıtim veren yükseköğretım ku- rumlarından (bunların eşılı yabancı fakülte ve yüksekokullardan) bırıni bitirmış olmak. 3) Yaş, sağlık ve dığer nitelıkler bakımından Sınav Broşûrü'nde gösterilen şartları taşımak, zorunludur SINAVLAR 31 Ağustos 1991 cumartesi günü Ankara'da, ÖSYM sorumluluğunda uygulanacak yabancı dıl. genel yetenek ve aian bilgısi testleri ile sı- navın ilk aşaması gerçekleştırilecek, bu sınav- da başarılı olanlar ayrıca Kurul tarafından yazılı ve sözlu smava tabı tutulacaklardır SINAV BROŞÜRÜ Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek persone- linın görev ve yetkilerını, sınava katılma koşul- larını, sınav konulannı ve sınavların yapılış şeklı ile ılgili aynntılı bılgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Kurulun aşağıda adresle- n gösterilen Ankara ve İstanbul bürolanndan alı- nabılir veya posta ile ıstenebılır. BAŞVURU ŞEKLİ Gırış sınavına katılabilmek için "Başvuru Formu" ve bu formda istenen belgelerle birlik- te en geç 9 /ğustos 1991 tarıhıne kadar ulaşa- cak şekılde Kurul'un Ankaradakı merkezıne başvuruiacaktır Postadaki gecikmeler kabul edilmez. BAŞVURU ADRESLERİ SERMAYE PIYASASI KURULU Çiftlik Caddesı No: 13 Beşevler - ANKARA Tel.:212 62 80(1ÛHat) SERMAYE PIYASASI KURULU İSTANBUL BÜROSU Rumelı Cad. No. 85 Kat: 4 Osmanbey / 1STANBUL Tel. 141 72 50(3 Hat) BALSU Gıda Sanayil A.Ş. Şirketimizin Genel Müdürlüğü, 17 Haziran 1991 tarihinde Cdaliye'de bulunan Fabrikamız adresine taşınacaktır. LÖTFEN YENİ ADRES VE NUMARAIARIMIZI • NOT EDİNİZ Adres : BALSl Cıda Sanayii A.Ş. Balsu Cad. No: 7 Celalıye 34913 Silivri-İstanbul Teiefon : (1885) 7364 (10 hat) (1885) 1847-48 (1885) 5938-39 Telefax : (1885) 1849 (1885)5951 Telex : 22403 bgsn tr Teletex : (18) 938223 BALSU TR BALSL', AZİZLER HOLD1NGE DAHİL BİR KURULUŞTUR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog