Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 16 HAZİRAN 1991 GAZ!*NtN FAVORİSİ \OW Ingılız tayım belirieyecek Gazi koşusu'nun provalannda safkaniann i»tikrarsızugı, Turk derbvsine katılan butun safkanJann şansını eşitliyor. (Levent Yücelınaıı) Türk derbysinde21 safkan Ingiliz tayı, 800 milyon liralık büyük ödül için sîart alacak \feliefenclrde Gazi heyecanı65.'si koşulacak 2400 metrelik çim pist yarışına 3 yaş îngiliz tayları hayatlarında bir kez katılabiliyorlar. Saat 17.00'de TVl'den naklen yayımlanacak Türk derbysinde toplam ödül 1 milyar 250 milyon lira. Birinciye, 800 milyon ödül verilecek. llk kez 1927 yılında Ali Muhiddin Hacı Bekir'in Neriman isimli kısrağınm kazandığı Gazi koşularma Atatürk, îsmet İnönü ve Celal Bayar'm da safkanları katılmıştı. Bugüne kadar Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan Mümin Çılgın. ERCAN TURCAN Veliefendi'de en 'sıcmk' gün. Veliefen- di Hipodromu bugun tarihi gunlerinden birini yaşarken, Türk Derby'si olarak ni- telendinlen sezonun en büyük klasıği Gazi Koşusu'nda, mutlu sona 'merhaba' diyecek şampiyon tayın yetıştıncisi,tes- pit edilen ikramiyenin ty>20 oranında yetiştiricilik priminin de sahibi olarak kayıt ücreti ile birlikte toplam 800 mil- yon lira öduJ kazanırken, aynı zaman- da "3 yaşlı Îngiliz safkanlannın en buyugtı" unvanını da elde edecek. Ataturk adına her yıl duzenlenen ve yarışçılığımızın en büyuk klasik koşusu olan Gazi Koşusu ilk kez 1927 yılında 2000 lira ikramiyeli ve 3 ve yukan yaşlı Îngiliz atiannın katılabileceği bir handi- kap yarış olarak duzenlendi. 1932 yüın- dan itibaren sadece 3 yaşlı îngiliz tayla- rmın katılabıldiğı 'açıfc' bir koşu özelli- ği kazanan 'Gazi Koşusu'na, safkanlar koşu hayatlarında bir kez katılabiliyor- lar. Bugün 65. 'si gerçekleştırilecek olan Gazi Koşusu'nun mesafesi 2400 metre ve start emrine gjrecek 21 safkandan bi- tiş potasına burnunu uzatacak şansb saf- kan bu yılın en başarıh 3 yaşında lngi- liz tayı unvanını elde edecek. Tarihçe 1927 yılında ilki gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu, Ali Muhittin Hacıbekir'ın 'Neriman' isimli kısrağı kazanırken baş- ta buyuk önder Ataturk olmak uzere Is- met Inönu ve Celal Bayar gıbı devlet bu- yukleri de Gazi Koşulan'nda safkanla- rını yanştırdılar. Jokeylerunizden Mümin Çılgın bu önemli klasıği 8 kez kazanma mutlulu- ğuna ulaşırken, Ekrem Kurt ve Kazım Yıldız 7'şer birincilikle onu izlemekte. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren re- kortmen Jokey Ekrem Kurt 1971, 1972 ve 1973 seneJerinde üç kez ust üste bu önemli koşuyu kazanan tek jokey olur- ken, son senelerin istikbal vaat eden genç jokeyi Ertül Cankılıç, 1989 ve 1990 senelerinden sonra bu yıl da Gazi Ko- şusu'nu kazanması halinde Ekrem Kurt'un rekoruna ortak olacak. Gazi Koşusu'nda en fazla birincüik el- de eden eküri ise 2 kez bu anlamlı ko- şuyu kazanan Eliyeşil ekürisi. Akkor, Karayel ve Cap Cns Nez isimli safkan- lar hem kendileri hem de taylarıyla en büvük klasik Gazi Koşusu'nda 'mutlu son'a ulaşan ekürinin unutulmayan eti- ketleri. 64 yıldan bu yana Gazi Koşusu'nda elde edilen en iyi dereceyi geçen yıl Mu- aramer Kitapçı'nın George Thomas isimli safkanı, jokeyi Ertul Cankılıç'la 2.26.96'lık dereceyle gerçekleştirdi. 21 safkan yarışıyor 1927 yılında ıkramıyesi 2000 lirayken bu yıl ilk 4 dereceye gjrecek safkanlara 1 milyar 250 milyon lira dağıtılacak yı- un en büyük yarışına 21 safkan katılı- yor. Gazi Koşusu'na katılacak olan saf- kanlar ıse şunlar: 1- Abbas, 2- Akar, 3- Aslanım, 4- Good Winner, 5- Günışık, 6- Hats Off, 7- How Can I Go, 8- In- kos, 9- Karaduman, 10- Kings Ju, 11- Mister Md, 12- Misbey, 13- Native Pr. 14- Shetland, 15- Şansbalonu, 16- Tyco- on I, 17- Browinie, 18- Gay Bride, 19- Myra, 20- North Wind, 21- Şeyda. Toplam 1 milyar 250 milyon lira ik- ramiyeli koşu 2 bin 400metrelik çim pist- te yapılacak. 21 safkanın beyaz bayrak emrine gireceği 65. Gazi Koşusu saat 17.10'den itibaren televizyonun I. kana- lından naklen yayımlanacak. Yetiştiricilik primi dahil 800 milyon liranın sahibi olacak Gazi Koşusu'nun favori safkanını bulmak zor. Gazi Ko- şusu'na katılan tum at sahiplen umut- lu. Çunku bugune kadar yapılan Gazi Koşusu'nun provalarını teşkil eden kla- sik koşularda hep değışik safkanlar ya- rışları kazanırlarken favori safkanlar beklenen birinciüklere ulaşamadılar. Gazi Koşusu'nun ilk provasıru 'Orhan Meker' serbest handikapını Serdarbey kazanırken, 'Preveze' koşusunda Maest- ro I, Serdarbey'den iki saniye daha ko- tü dereceyle birinci oldu. Dişi tay dene- me koşusunda Şeyda, erkek tay deneme koşusunda ise Hovv Can I Go rakipleri- ne üstunluk sağlarken safkanlardaki is- tikrarsızlık Gazi Koşusu öncesinde açık- ca gözlendi. Gazi Koşusu'nun son provalan olan kısrak koşusunda North VVind, Saıt Ak- son koşusunda ise Serdarbey sürpriz bı- rincilıkler elde ettiler. Bütün bu netice- ler, bugün koşulacak Gazi Koşusu'nda kesin favori olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. TV'de spor günleri TRT, Yunanistan'da yapılacak 'Akdeniz Oyunları'nı canlı yayınlar ve geniş özetlerle ekrana getirecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — TRT, 29 haziranda Yu- nanistan'da baslayacak olan 'Akdeniz Oyunlan'nı canlı ya- yınlar ve geniş özetlerle TVl'den ekrana getirecek. TRT adına Akdeniz Oyunlan'nı 12 kışılik ekıp izleyecek. TRT oyunlar suresınce her akşam sa- at 23.00'ten itibaren 'Spor Studyosu' kuşağını yayımlaya- cak. Akdeniz Oyunlarf nda, TRT, Türkıye'nm katıldığı önemli spor karşılaşmalarını canlı ya- yınlarda ekrana getirecek. Gu- nün önemli etkinlikleri geniş özetler halinde banttan yayım- lanacak.TRT.dünya halter şam- piyonu Naim Suleymanoğlu'- nun katılacağı halter karşılaş- masını da naklen şayımlayacak. TRT, halter, serbest gureş ve at- letizm karşılaşmalarını da canlı vayınla ekrana getirecek. TVl'deki 20.00 ana haber bul- teni sonrasında da karşılaşma- lar gunün özeti halinde sunula- cak. 'Spor Studyosu' progra- mında da, Yunanistan'la canlı telefon bağlantısı kurularak spor adamlarının goruşlerine başvurulacak. TRT, spor karşı- laşmaları görüntulerinin buyuk bölumunu Yunan televizyomın- dan ucretsiz alacak. Kamera, spiker, teknik yönetmenin yanı sıra, bir de montaj cihazını Yu- nanistan'a goturecek olan TRT, gunün gelişmelerini anında ve- rebilecek. TRT ekibi, 27 haziranda Yu- nanistan'a hareket edecek. TRT Spor Haberleri Mudüru Kenan Onuk başkanhğındakı ekipte yer alan spıkerlerın her biri belli spor dalına ilişkin karşılaşmala- rı izleyecek. FAVORİ JOKEYLERİN GÖRUŞU Yarış ortadaMümin Çılgın "Bu sezon koştuğu iki yarıştan iyi durumda olmacjığı yanşta geçilip ve benim cezalı oluşum nedeniyle Sait Akson koşusunda koşmayan atım Abbas bu büyük yarışa dönük hazırlıklarıru ciddi şekilde sürdürdu. Şu andaki form durumunu beğeniyorum. Bu yanştaki safkanlardan Serdarbey'e çok şans veriyordum. Ancak ayağı çektiği için katılamıyor. Atımdan sonra iyi performanslan ile Hovv Can I Go ve Tycoon'a şans tanıyorum:1 Kâzım Yıldız "En son Gazi Koşusu'nu 1983 senesinde Sezen adlı safkanla kazandım. Bu sezon ilk defa bineceğim Tycoon'u* bu yarışa çok iyi hazırladık. Gerek idman ve form durumu gerek bundan önce seyrettiğim yarışlarını gözönüne alarak atımın bu yarışta şanslı olduğuna ve uzun aradan sonra bir patlama yapacağına inanıyorum. Abbas, Hovv Can I Go, Notive Pr. ve Karaduman diğer şans tanıdığım safkanlar!' Aslan Birdal "Binicilik hayatımda ilk kez Gazi Koşusu'na katüıyorum. Bineceğim safkan North Wind'i yaptırdığım idmanlardan iyi tanıyorum. Kazandığı kısrak koşusunu gözönüne alarak, bu koşusunu da iyi koşacağını ve şanslı olacağına inanıyorum." LeroyBurrell, ABD takım seçmelerinde CarlLewis'igeridebıraktı 100 metrede yeni rekor: 9.90 ABD'nin milli takımım oluşturma niteliğindeki yarışta Leroy Burrell, ünlü sprinter Carl Lewis'i geçerken, aynı zamanda Levvis'in 1988 Seul Olimpiyatlan'nda kaydettiği 9.92'lik dünya rekorunu da kirdi. NEW YORK (AA) — New York'ta yapılan ABD Ulusal Atletizm Yarışmalan'nda sprin- ter Leroy Burrell, net 9.90 sani- yelik derecesıyle 100 metrede dünya rekoru kırdı. Ağustos ayında Tokyo'da ya- pılacak uluslararası atletizm ya- nşmalan için ABD'nin Mılli Ta- kımını oluşturma niteliğindeki yarışta Leroy Burrell, ünlü sprinter Carl Lewis'i geçerken aynı zamanda Lewis'in 1988 Se- ul Olimpiyatlan'nda kaydetti 9.92'lik dunya rekorunu da kı- nyordu. Ote yandan yarışta ikinci ge- len, 100 metrede iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Carl Le- »is (29), ipi 9.93'le goğusledi. Zayıf bir çıkış yapan Levvis, son 25 metrede yeni şampıyona yetiştiyse de yakalayamadı. 10.00 saniye ile Dennis Mıtc- htll üçuncü oldu. BURRELL — Carl Lewis'i geride bırakarak 9.90 ile finiş kurdelasını gögusledi. Yeni dünya rekorunun sahi- bi Burrell, bundan önceki en iyi dtrecesini, 1989 yılında Hous- tcn'da duzenlenen ABD yarış- malarında 9.94 saniyelik derece ile elde etmişti. Bilindiği gibi 9.9 barajının al- tua inme mucizesini Kanadah allet Ben Johnson 9.79 ile gos- termiş, ancak dopıng yaptığı saptanınca rekoru iptal edılmış- ti. Dunya atletizmi 24 yaşında- ki Burrell ile 100 metrenin krı- tik 9.9 eşiğinı böylece ' 'sıfırlamış" oJdu. Yarıştan sonra rakibini kut- layan Lewis, Ben Johnson'a "keskin" bir yollamada bulu- narak Burrell'ı, "bü>uk bir $ampi>on ve kusursuz bir şam- piyon" sozleriyle ovdu. GÜNÜNİÇİNDEN Ttıı An crkftv* rlf fil^ci Akdeniz Oyuulan'na o u a a s p o r aenıesı k a ü ] a c a k spOrcuiann giysileri TSYD'nin Levent Sosyal Tesisleri'nde yapılan bir de- HJede sunuldu. Türkive Milli Olimpiyat Komitesi ile BTSGM tarafından organize edilen defilede modacı Neslihan Yargıcı ve Serdar Candar'ın kreas>onlan ilgi ile izlenirken tlknur Boz- kurt, Esin Morahoğlu, Hakan Secen ve Cem Beceren gibi pro- fesyonel maakenlerin yanı sıra sutopu milli takım ovunculan Cem Kacturk, Emre Kuçükçolak, atlet Dudu Venturk ve vo- leybolcu Zeycan gayet çagdaş glysi modelleri ile ilgi topladı- lar. (Fotograf: Mustafa Ersoy) • ULUSLARARASI Satellite Tenis Turnuvası'run 3. ayak mü- sabakalarının finalistleri belli oldu. Taçspor kortlannda dün yapılan yarı fmal maçlannda, Tek erkeklerde Macar Gyorgv, İsviçreli Rotman'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ilk fina- list oldu. Tek erkeklere ikinci finalist, Çekoslovak Klimek'ı 2-0 yenen Bulgar Petkov oldu. Petkov, her iki seti de 6-4 kazandı. Çift erkeklerde ise Japon Ishi ve Avustralyalı VVorvvick çifti, fsrailli Weinberg ile İsviçreli Rotman çiftini 6-2, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek finale çıktı. • AÇIKDENİZ Yarış Kulübü ile Batı Sigorta A.Ş. tarafından duzenlenen, "Batı Rüzgân Yat Yarışı", Kalamış-Caddebostan parkurunda yapıldı. Kalamış Koyu'ndan verilen startla başla- yan yanşa, toplam 15 yat katıldı. llk finişi, Samim Arduman'- ın Uzma isimli yatının yaptığı yarışta aunan sonuçlar şöyle: llk bitiren yat: Uzma (Samim Arduman), En iyi düzeltilmış zaman (Ior): Arsız (Azat Baykal), En iyi düzeltilmiş zaman gezi: Dost (Töre Almat). • ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi, 1998 Kış Olimpi- yatian'mn Japonya'nın Nagano kentinde yapılacağını açıkladı. EBahçe 6 yöneticiyle gitti Bükreş çıkarmasıSpor Servisi — Transferin flaş takımı Fenerbahçe şimdi de *yabana' futbolcu için kollan sı- vadı... Ozel bir uçakla Bükreş'e gı- den ve bu iki futbolcu ile görü- şen yonetıciler, özellikle maliyeti 6-7 milyar civarında olan Dan Petrescu'nun fiyat indirmesini bekliyorlar. Steaua Bukreş ku- lubu başkam Albay Oltea ile iki futbolcu için göruşen yonetıci- ler, lllie Stan'ın işinin bittığıni, ancak Dan Petrescu'da parasaj yönden bazı püruzler çıktığını soyledıler. Başkan Metın Aşık'ın da yer aldjğı kafrlede bulunan Aziz Yıl- dırım, Vefa Kuçük, Sait Tando- ğan, menajer Serkan Acar ve antrenör Ercan Aktuna, kaleci Stingaciu'dan da vazgeçtikleri- nı açıkladılar. Bu arada Petrescu ve Stan'a bir çok kulübun talip olması San-Lacivertlı yöneticilerin işi- ni zorlaştırıyor. Taliplerin art- ması nedeniyle Steau Bükreş Kulubü'nun surekli fiyat arttır- dığı öne surüldü. Steau Bükreşli yoneticilerle pazarlığın bugun de süreceğini açıklayan F. Bah- çeli yöneticıler, anlaşma sağlan- dığı takdirde iki futbolcuyla bir- likte Istanbul'a döneceklerin» belirttiler. Ordu takımı üçuncü • WENZEP (AA) — Hollanda'da süren 34. Dunya Ordulararası Futbol Şampiyonası'nda Ordu Milli Futbol Takunı, Fransa'yı 1-0 yenerek üçuncü oldu. Wenzep kentinde yapılan maçta önceki gün Almanya'ya 1-0 yenilerek fînal şansını yitıren milli takım, daha önce grup maçında 2-1 yendiği rakibi önünde isteksiz görünürken karşılaşmanın tek golünü S. dakikada Hami kaydetti. Aktuna yine başkan • tSTANBUL (AA) — Bakırköyspor'un dün yapılan kongresinde Bakırköy Belediye Başkam Dr. Yıldınm Aktuna yeniden başkanlığa getirildi. Bakırköyspor Sosyal Tesisleri'nde yapılan ve oldukça sakin geçen kongreye tek aday olarak katılan Dr. Yıldırım Aktuna, geçerli 144 oyun tamamını aldı. Başkanlığa yeniden seçilen Aktuna'nın İistesinde şu isimler bulunuyor: Yakup Akyüz, Şamil Aslan, Hüseyin Bayraktar, Doğan Koc, Zeki Başeskioğlu, Adil Cömert, Mahir Dindar, Kemal Gözakara, Sefa Küçük, Akçan Koçoğlu, Rasim Küçük, Hamdi Kitapcı, Yafes Oztürk, Selahattin özcül, Ibrahim Polat, Selim Pars, Kenan Saral, Gürol Soylu, Mustafa U. Türesin, Umur Ünsal, Şuayip Vardar ve Adnan Yeğin. Olimpik Gün Koşusu • Spor Servisi — Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin himayesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından duzenlenen Olimpik Gün Koşusu bugün lstanbul, Ankara, Izmir ve Bursa olmak üzere 4 ilde birden yapılıyor. Toplam 167 ulkede yapılacak olan koşunun Turkiye"deki bolumünde yaklaşık 2000 kişinin koşacağı belirlendi. Sultanahmet'teki Turkiye Milli Olimpiyat Komitesi binasının önunden başlayacak olan koşu, Gulhane Parkı, Sahil Yolu, Kennedy Caddesi, Cankurtaran girişi, Ishakpaşa Caddesi, Bab-ı Humayun Caddesi'ni kapsayacak ve yine TMOK binası önünde sona erecek. Kaiserslautern şampiyon • KÖLN (AA) — FC Köln'u 6-2 yenen Kaiserslautern, Almanya 1. liginde şampiyon oldu. Şampiyonluk yanşında mucadele veren Bayern Munıh ise kendı sahasında Beyırn Uerdıngen ile 2-2 berabere kaldı ve lig ikincisi oldu. Spor yaparken öldü • tZMİR (AA) — İzmirli işadamı Aydın Uz (40), Kültürpark'taki özel koşu pistinde spor yaparken öldü. Edinilen bılgiye göre Aydın Uz, Külturpark'taki joging için aynlmış parkurda koşarken, birden fenalaşarak yere yığıldı. Adlı tabıplik tarafından ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, ölüme kalp yetmezliğinin neden olduğu saptandı. Futbol hakem kursu • Spor Servisi — Gençlik Spor il Müdürlüğü'nun açacağı futbol hakem kursu için başvuru yarın mesai saati bitiminde sona eriyor. Futbol hakemliğine özenenler iki fotoğraf ile birlikte Inönu Stadı'ndaki ajanhğa başvurabilecekler. At yanşı sonuçlan • Spor Servisi — Dün koşulan tstanbul at yanşlarında altılı ganyan 7 - 1 - 5 - 5 - 5 - 1 0 şeklinde sonuçlandı. TV'de spor TV.l 17.10 Gazi Koşusu (Naklen) 18.35 NBA basketbol hginden göruntüler 20.40 Gunün spor haberleri TV-2 19.15 Penaltı programı (Bu programın surpriz konuğu Se- ren Serengıl; taktik oğretme- m ise Ergun Gürsoy olacak.) STAR-I 15.05 Spor Magazin (Traktör- ler yarışıyor) 16.00 Dünyadan spor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog