Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Bugun "Babalar Günü". Kutlu olsunl Cumhuriyet PAMUKBANk iyi bartkadır t* 68. Yıl; Sayı: 24001 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDVdaM> 16 Haziran 1991 Pazar 108farklaGenelBaşkanlığı kaybeden Akbulut bugün başbakanlıktan istifa edecek Mesut\ ılıııaz kazandığ Kavgalı, yumruklu, 'yuh'lu geçen ^ /kongrenin ilk turunda oyların 580'ini V Yılmaz, 557'sini Akbulut, 20'sini Güzel aldı. Güzel, Akbulut lehine adaylıktan çekilince devreye Semra Özal girdi. Ikinci turda 631 oy alan Yılmaz ANAP'ın üçüncu genel başkanı oldu. V â 523 oyla kongreyi kaybeden Akbulut, Türk 'siyasal yaşammda, başbakanhk görevindeyken genel başkanlığı kaybeden ıık politikacı oldu. Özal'ın da etkili olması beklenen bugunkü MKYK seçimleri için Yılmaz gece yarısı tüm il başkanlanyla toplantı yaptı. FARUK BİLDtRİCt ANKARA — ANAP'ın venı genel başkanı Mesut Yılmaz oldu Başbakan Yıldınm Akbulut bugun Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a çıkarak ıstıfasını sunacağını açıkladı Ozal, ye- nı hukumetı kurma görevını onumuz- dekı gunlerde yenı Genel Başkan Me sut Yılmaz'a verecek Kavgalı, yumruklu, 'yuh'lu geçen 3 olağan kongrede Yılmaz, Akbulut'a 108 oy fark attı tlk turda oyların 580'ını Yılmaz, 557'sını Yıldırım Ak bulut, 20'suıı de Hasan Celal Guzel al- dı Guzel'ın Akbulut lehine adaylıktan çekılmesınden sonra devreye Semra Ozal gırdı 2 tur oylamadan önce Semra Ozal'ın bazı delegelen etkıleme- sı sonucu Yılmaz'ın oylan 63 l'e çıkar- ken, Akbulut 523 oy alabıldı Yılmaz'ın dun ANAP Genel Baş- kanlığı'na seçılmesınden sonra, gözler bugun yapüacak ANAP MKYK seçım lerıne çevnldı Belırlenmesınde Ozal'- ın etkıh olması beklenen ANAP MKYK seçimleri ıçın yenı Genel Baş- kan Yılmaz, tum ıl başkanlannı hemen toplantıya çağırdı ANAP genel mer kezındekı toplantıda gunun erken sa- atlerıne kadar Yılmaz ıl başkanları ıle (Arkası Sa. 19, 5ü. l'de) Yılmaz, ÖzaTa şükran sunduDivan Başkanı Kâzım Oksay, Mesut Yılmaz'ın 631 oyla ANAP Genel Başkanı seçildiğini açıklayınca, eski Dışişleri Bakam'nı ilk kutlayan yanında oturan Ekrem Pakdemirli oldu. Yılmaz 'teşekkür' konuşması içın kursuye giderken once Başbakan Yıldırım Akbulut'un yanına uğradı, sonra kursuye çıktı. Yılmaz konuşmasına 'ANAP'ın kurucusu, doğal lideri, cumhurbaşkanı Turgut Ozal'a şukranlarımı SUnuyorum" diyerek Y ı»mıu, sonuçlar açıklandıktao sonra Akbu- başladl.5. Sayfada lut'un yanına giderek elinı havaya kaldırdı. BAŞKENTTEN AHMETTAN Özal'ın Hakkı Özal'a Yaşam rastlantılarla dolu. Mulkiye'yi 1971 vılında bitı- renler, dun gece 20. yıldonum- lerini kutladdar. Mesut Yılmaz, 1971 Mulkiye mezunuydu ve dgvetliler ara- sındaydı. "Mesut kongreyi kaybeder- se", lokale gıdıp arkadaşlan ıle ıçecektı. Kazanırsa da hep bııiikte kut- lanacaktı. Sınıf arkadaşlannın hesabı buydu. Bu nedenle kutlama, kongre salonuna yakın bir me- kânda duzenlennuşti. Sınıf arkadaşlan, Mesut'u dun gece boş yere beklediler. Yılmaz, sınıf arkadaşlan ye* nne ıl başkanları ıle ANAP Ge- nel Merkezı'nde toplanmayı yeğledı. Çunku genel başkanlığı "ust yonetim kadrosu" hazırlama- dan kutlamak, fazla akıllıca degildı. (Arkası Sa. 19, Su. l'de) KADEV KAVGASI Köseoğlu, Atılgan'dan çîmdik yedi ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Kavgalı ANAP kong- resınde erkekler yumruklaşır- ken, Leyla Yenıay Koseoglu, Ayten Atılgan tarafından çım- dıklenmesını Semra Özal'a şikâ- yet ettı Oylamaya geçıldığınde, ANAP Istanbul Mılletvekılı Leyla Yenıay Köseoğlu, Semra Ozal'ın yanına gelerek, ANAP Altındağ llçe Başkanı Ayten Atılgan'ın kendısıne çımdık at- tığını anlattı Zevbek'ın konuş masından once cıkan tartışma sırasında kavganın ortasında kaldığını soyleyen Köseoğlu, "Popomda birden bır acı duy- dum. Arkamda erkekler var sa- nıyordum. Dondum bir baktun, Ayten Atılgan" dedı Semra Özal'ın "Sen ne yapün?" dıye sorması uzenne de Köseoğlu, "Gittim kocası Muzaffer Atıl- gan'a (ANAP Ankara mılletve- kılı) soyledım Kann boyle bo>- le yaptı, popoma çımdık attı, dedım Ama o bır şey söylemedı" karşılığını verdı BAKANLAR SAHNEDE — ANAP'ın 3. Olağan Kongresı başladı. Basın, protokol, delegeler yerım al- dı. 3 aday el ele selamlar gonderdı. Sırayla konuşma- lara geçildi. Mesut Yılmaz konuşmaya başlavacağı sı- rada, Akbulut'u destekleyeceğını açıklayan Kultur Ba- kanı Zeybek usul hakkında soz almak ıstedı. Yutaala- ma başladı. Dondu platforma çıktı ve ANAP selamı verdı. Vılmazcı Devlet Bakanı Mustafa Taşar hemen karşılık verdi. O da koştu platforma çıktı Zeybek'ı ıt- ti. Bir ANAP selamı da o verdı. Sonra yutnruklaşma ve tartışmalar dalga dalga mılletvekillennının bulun- duğu yere yayıldı. (Fotograf: AA) Taksitli tatile karşın tesisleryüzde 10-30 kapasite ile çalışıyor Tiırizm sektörü kan ağlıyorHaber Merkezi — Geçen yılların "pı- nltılı sektoru" tunzm, bu yıl kan ağlı- yor Turkıye'nın onemlı dövız getıncıle- rınden olan ve 1990'h yıllarda buyuk pat- lama yapması beklenen sektor, şu gun- lerde "gunu geçiştinne"ye çalışıyor Kör- fez knzınden kurtulamayan tunzmcıler, umutlanru, bayram tatüıyle yoğunlaşma sı beklenen "yerlı tunst" trafığıne bağ- ladılar Sezona "vadelı, taksitli tatil" ılanlarıyla gıren ve kapılannı ardına ka dar yerlı tunste açan "seçkin" tunstık te- sisler, halen yuzde 10-30 dolayında bu- lunan kapasıtelerını bayram suresınce yuzde 50'ye çıkarmayı umuyorlar Yabancı turıst gelmeyınce, yerlıde de para bulamayınca ardı ardına açılan "çok yıldızlı oteP'ler ıse başta Istanbul olmak uzere Ege ve Akdenız gıbı tatıl yö- relerınde onemlı oranlarda fıyat duşur- meve başladılar Çok yıldızlı bu oteller- den bazılarının da kapanma tehlıkesıy- le karşı karşıya olduğu belırtılıyor Arkadaşlanmız Turey Kose ve Hurrı- yet Uymaz'ın haberlerıne göre yaşanan knzı, bu alandakı vetkılıler, Körfez sa- vaşının yanı sıra verlı turıste tatıl ımkâ- nı tanımayan hayat pahaübğına bağhyor- lar Seventur Turızm şırketının sahıbı ve Genel Muduru Deniz Tufekçi, krız ne- denıyle önumuzdekı gunlerde bırçok acentenın kapanacağını öne surdu "300'e yakın acente bayTamdan sonra ka- pısına kılıt vurma hazırlıgında. Bu ışın yakında kokusu çıkar" dıyen Tufekçi, "Oteller, seyahat acentelenyle pazarlıga oturuyorlar. Muşten çekebılmek ıçın yuzde 10'dan başlayarak yuzde 50'lere kadar fıyat kınyoriar. Buna 5 yıldızlı oteller de dahil" dıyor Turızm sektörunun çek ve senetlere alışık olmadığını soyleyen Tufekçi, 1992'nın daha da karanlık olacağını one suruyor Irem Tur Genel Mudur Yardım- cısı Ferzan Kirfaan ıse çalışmalarında yuzde 30-40 genleme olduğunu soyluyor Krız, turlar duzenleven seyahat acen- telerını olduğu gıbı tunstık tesıs \e otel- lerı de kıskacına almış durumda Artık beledıye başkanlannın, "Buraya yerli tu- rist gelmesin" dedığı dönemler gerıde kaldı Şımdılerde "taksitli tatil" çağrılan var Kuşadası'ndakı Fransız Tatıl Koyu bıle "kapanma tehlikesı"nı aşabılmek ıçın yerlı tunste kapılannı açtığını duyur- du Akdenız Tunstık Otelcüer Derneğı Başkanı Turgay Alp, bölgelenndekı te sısleruı doluluk orammn yuzde 20*ler du- zeyınde olduğunu belırtırken bayramda bıraz hareketlenme bekledıklennı vurgu luvor Ege Tunstık Işletmeler \e Konak lama Tesıslen Derneğı Başkanı Haluk Nişlioglu da tesıslerdekı doluluk oranı nın yuzde 30-35'ler duzeyınde olduğunu soyluyor Öncekı yıllara göre doluluk oranları yuzde yırmılere kadar duşen çok yıldız lı oteller de tunzmın ıçınde bulunduğu krızden payını aldı. Ancak 4-5 yıldızlı otellerın tunstık yorelerdekı pansıyon, tatıl kovu ve az yıldızlı otellere karşı tek avantajlan, kongre turızmıne de hızmet verebılmelen Özelhkle Istanbul'da ulus lararası organızasyonlar, kongreler, sem (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) OYS soruve yanıtlan Yarın Cumhuriyefte Büyük sınav bugün ÖSYS'nin ikinci basamağı bugun 45 il merkezi ile Lefkoşa'da yapüacak. 606 bin 358 adayın yanşacağı sınav saat 09.30'da başlayacak ve 3.5 saat surecek. 19. Sayfada New Yorktan Pavarotti Nevv York'a gelince ŞEBNEM ATtYAS Yuzyıhn tenoru Buyuk Opera'run yaz festıvahrun açılışı ıçın Central Park'ta bıletsız açık hava konsen venrse ne olur? Yer yennden oynar. Nıtekım öyle oldu ve yağmur yağdı, konser varıda kesıldı Madrid'den Kanıksanmış erotizm ve politika VECDİ SAYAR Erotızm, post-Frankıst lspanyol kulturunun aynlmaz bır parçası. Toplum, erotızmı kanıksamış artık. lspanyol toplumunun kanıksadığı bır başka konu da sıyasal yaşamdakı çurume olsa gerek. Oslo'dan Anlamsız bakışlar galerisi RAGIP DURAN Norveçhler, otobuste, tramvayda vesıkalık fotoğraflannı yuzlerınde taşıyorlar Olağanustu anlamsız bakışlarla karşılaşıyorsunuz Oslo sokaklarında Vıgeland Parkı'nda ıse hıç de îskandınav değıl yuz ıfadelerı. "Norveçlı ınsanın da ifadelerı vardır" dıye bas bas bağırıyor heykeller. mSayfatfa PAZAR KONUGU Yeltsin kazandı Gorbi rahatladı Gorbaçov'un danışmanlanndan ekonomıst Stanıslav Şatahn, Şahın Alpay'ın sorulannı yanıtladı. 12. Sayfada BUGÜN / DERGİ I Kım korkar haın sınavdan' Cannes '91 butun yıl söz edeceklerımız TV'de pop krızı Bır tırmanış bahçesı: Kırn kayabkları Ayıptır sorması Mehmet Çetın Alp Bugün veher pazar Cumhuriyet'le 19. Istanbul Festivali /7 Karanlıkla ışık içiçe Hindıstan /11 Seçim bitti, koalisyon göndemde Gazı Koşusu /18 800 milyonluk ödül heyecanı Ercan Turcan Sovyetler / 20 Türkistaıfda Tatlıses rüzgârı Kerem Çalışkan Mesut Yılmaz.. A N K A R A — Mesut Yılmaz ANAP'ın ye- nı genel başkanı ve Turkıye Cumhunyetı'nın yenı başbakanı Yıldırım Akbulut'a karşı bırıncı turda 23 olan oy farkını, ıkıncı turda 108'e çıkartarak 631 oyla elde ettı bu sonucu Gece yarısına doğru sonucun resmen açıklanması uzenne Mesut Yılmaz, sıyaset sahnelerımızde orneğıne pek sık rastlanma- yan guzel bır jest yaptı Once yarışı yıtırmış olan Yıldırım Akbulut'un yanına gıttı, elını sık- tı, sarılıp optu ve elını tutup havaya kaldıra- rak kongre delegelerını selamladı Genel başkan olarak yaptığı ilk konuşma- da ıse uç noktayı vurguladı Mesut Yılmaz İlk olarak, "Doğal ve daımı lıdenmız" dıye nıteledığı Cumhurbaşkanı Ozal'a "şukran'.a- r/"nı sundu (Arkası Sa. 16, Su. 6'da) HASAN CEMAL • Marlon Brando hayranlarına Bır çıftçmın atı Meksıkalı haydutlar tarafından çaiınır Genç adam haydutlann peşıne düşer "Batıda Vuruşanlar" TV3'te 6. Sayfada • 7Q'lerden bir çocuk fılmı Yonetmenlığını Sefa Onal'ın yaptıgı Sezercık Yavrum Benım'de Ayhan Işık başrolde 6. Sayfada • Sozen'den suçlama Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Sozem Gökkafes konusunda Dalan 'ı suçladt 8. Sayfada • Batı, 'once reiorm' dıyor ABD Başkanı George Bush, Moskoıa'ya ekonomık yardım yapılmadan once bu ulkede reformun başlatılması gerekttğını soyledı 11. Sayfada • 1920-53 arası yaygın zulum KGB Başkanı Kruçko\, 4 müyondan fazla ınsanın zulum görduğunu açıkladı II. Sayfada • Tofaşlar satamadı Borsa, ANAP kongresı anfesınde kotu talıhını kırdı Yuzde 4 7 pnm yapan borsada ışlem hacmı arttı Ekonomide • TV'de spor gunleri TRT, Yunanıstan'da yapüacak 'Akdenız Oyunlan'nı canlı yayınlar ve ozetlerle ekrana getırecek Sporda • Fener'in Bukreş çıkarması Transfer donemımn flaş takımı Fenerbahçe şımdı de yabancı futbolcu ıçın kolları sıvadı Sporda • 'Paris için manken anyoruz' Amenkalı mankenlere Fransa'nın kapısı, unlu modacı Patou'nun 1924 yılında Ven York 'ta yayımlanan gazetelere verdığı bır ılan sayesınde açıldı Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Karnıyarık... Olaytarı yakından ızleyenler ıçın sonuç hıç de şaşırtıcı de- ğıldır Beklenen oldu Kazananların sevınçlerıne, kaybedenlerın ofkelerıne al- dırmayıp sonuca bakın Sonuç şu ANAP kongresı partının karnıyarık gıbı ortasından ıkıye ayrıldığını matematıksel kesınlıkle ortaya koydu (Arkası Sa 19, Su Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog