Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

75 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu PTT Konuşan Mektup TÜRKİYE "okuma yazma"ya yeterınce önemın venlmedığı bır ülke PTT, "okuma yazma tembellen" ıçın yenı bır uygulama başlatıyor- "Kasetpost" PTT merkezlerıne konulacak özel teypler aracılığıyla yurtıçı veya yurtdışına beş ya da on dakıkalık söziü mesaj ya da mektup ıletılebılecek Uygulamanın gerekçelerı şunlar "Yazma alışkanlığ'nın gıderek azalması ve telefon haberleşmesının kalıcı olmaması" İYİLİK SAĞLIK Bedük'ün menopoz sıkıntısı Ankara Valısı Satfet Arıkan Beduk, yaşamının ' en sıkıntılı anını' Doğumevı'ndekı ' Menopoz Kiınığı 'nın açılısında yasadı Semra Ozal'ın, ' Menopozun olumsuz etkılerınden kalsıyumla korunduğunu ' açıkladığı açılışta, doğal olarak erkek sayısı çok azdı Protokoldekı ıkı erkekten bırı Sağlık Bakanı Şıvgın dığerı Beduk'tu Protokol gereğı, Beduk'un de menopoz konusunda ıkı çıft soz etmesı gerekıyordu Ancak Beduk kursuye çiktığında once ne dıyeceğını bılemedı Butun gucunu toplayıp sadece erkeklerden bu zor donemde eşlerıne yardımcı olmalarını ısteyebıldı Beduk'un bocaladığını goren Semra Ozal ıle Şıvgın kıkır kıkır gulduler Beduk, protokoldekı yerıfie donduğunde yuzu kıpkırmızıydı Ardından Şıvgın kursuye cıktı Beduk un durumuna dusmemek ıcın menopoza hıc değınmeden, bakanlık ıcraatlarını anlatmakla yetındı Gerekcesı de hazırdı 'Sayın Beduk sıkıntılı da olsa yaptığı konusmayla butun erkeklerı temsıl ettı Ayrıca benım konuşmama gerek kalmadı" GÜNÜN FOTOĞRAFI Kıyamet oncesı. (Fotograf: Banş Bıl) ANAP Taşartlan krtap Kendısını 'kış uykusunu seven bır hayvanın otefferde yaşayan turü" olarak lanse eden Devlet Bakanı Taşer, ANAP Istanbul ıl kongresının en gozde ısmıydı Kongrede dıvan baskanı olarak 'tarafsız" yönetımıyle goz dolduran Tasar, buyuk kongre oncesı de ANAP'ın kıtabı'nı yazdı' Buyuk kongredekı "atraksıyonları' merakla 'beklenen Tasar ın gozuyle YAZLIK IS Akarcalı'nın işi ESKI Sağhk Bakanı Bulent Akarcalı, Turk Demokrası Vakfı'nın pek cok faalıyetını organıze etmeye başladı "Yenı ıs"ı sorulduğunda Akarcalı'nın yanıtı hazır "Meclıs tatıle gırdı ben de demokrasıye sığmdım' ANAP soyle ANAVATAN AİLESİ: Partımız kurulduğu gunden ben ıfade ettığım sıyası akrabalık konusunda bır nebze açıklama yapmak ıstıyorum Hepımızın malûmu olduğu uzere hıç kımse kendı dayısım, amcasını, kardeşını, anasını, babasını seçme hakkına sahıp değıldır Allah nasıl emretmışse oyle olmakta Ama vatan ıçın, hızmet ıçın, ıdeal bırlığı ıçın bır araya gelmekte, bızler hep beraber karar vermış durumdayız Bu topluluğumuz, bızım asıl kandan ve candan gelen akrabalığımızdan daha ulvıdir Onun ıçın sızlere sıyası akrabalarım dıye hıtap edıyorum DEMOKRATIK YARIŞ Demokratık nızamda yarıs olacaktır Herkes aynı zekâda olsaydı yenı bır secım yapmaya gerek kaimazdı Sokaktan bırısını alırsın ılce baskanı dersın ıl baskanı dersın SİYASI KONUM: Eğer hâlâ geçmıs AP nın CHP'nın MSP nın MHP nın zıhnıyetını ANAP ıcınde yurutmek ısteyen bu gayret ıçerısınde olanlar varsa partının bır on kapısı acık olduğu gıbı bır de arka kapısının olduğunu kımse unutmamalıdır TRUVA ATI. Şurası unutulmamalıdır kı demokrası bazı art nıyetlılerın kullanacağı bır ' cağdas Truva atı" değıl bır ıdeal bır hayat tarzıdır İSTANBUL KONGRESİ: Istanbul kongresınde yasananlar ANAP lıları hızıp anlayısını asan bır tarzda tasnıf ve tasfıye gıbı dar goruşlu ve tehlıkelı bır anlayışı partıye hakım kılmak sevdasından ve partı kucuk olsun benım olsun gıbı, carpık bır sıyası anlayıştan kaynaklanmaktadır DYP raporundan "Turkıye tepeden tırnağa değışmelı" Hele bır îepe değışsın, tımaklar kendılığınden dökûiur* • • • Türktye'de ıskenceyı Amenka onlermış Çok uzak bır ıhtımal1 Şinasi Nahit Berker İSTANBUL BLYUK ŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞrNDAIS İHALE İLANI 1 K Çekmeı.e Kavabaşı Tepeusıu ana artcr \ol ınsaaı ısı 600 000 000 — TL» KDV muhammen bedelle ınale olacaktır Geçıcı Temınatı 18 000 000 — TL Şarmamesı 140 000 — TL bedelle \ol Bakım Onarım Md nden saım alınabılır 2 Fatıh Fatma Sulıan Vlah 429 patıa 1902 ada ^2 parsel savılı \erde ka! karşılığı konut ınşaat ışı ^00 000 000 — TL muhammen bedelle ıhak olai.al.ur Gevicı Temınatı [5 000 000 — TL Şarmamesı 1*0 000 — Tl bedelle \ at rım Plarıama Md nden saıın alınabılır "lukanda \azılı ışler 2 Temmuz 1991 c unu >aa 11 00 de Isıanbul Bu\uk Şehır Beledı\e ErKumenı nde 1 ıncı ıs 2886 sasılı DeWet Ihale Kanunu nun 36 r^ı mad go t kapalı zar'tk^lıme u^ulu ıle dıger ış 2886 sayılı De\let Ihale Kanunu nun M ı> mad eore pa/arlık usulu ıle sartndmelerı \.tı,hıle a\rı avn ıhalt olaıak tır Ihalelere kaulmak ıstevenlerın ıhale tarıhınden en az * (beş) gun onı.e beledıyeye muracaat etmelerı gerek mekıe olup sartnamelerınde vazılı belgelerle bırlıkte (1 nolu ış ıçın tcklıflennı ıçcren kapalı zarfiarını saat 10 00 a kadar) vukanda vazılı ıhale gun \e saatındt İManbul Bu\uk Şehır Beledne En^umenı'nde hazır bu lunmaları gerekmekıedır llan olunur KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK PİKNİK PtYALE \L4DK4 HIZLI GAZETECİ HECDET AUMET BEf, SfZ pe &ZM SıBı O\YOHPUHUZ Kı, */ONeT(ClLEI? Ş PlYALOSUHU S BIR /MEMUI?KEN AÇIK OL/MAU, ° 5lZ H£C ÖUKJ 5<ZlM 61B1 UC ^ B l 3 A ^ KADAI? iM ^Af KARDE5IM SOf?UNLAR,VLA • 7 V ) USI?A5IY0f?LlM HERKESı ON OAKKA OlHLESEM UÇ @H!»X. C 5AAT Y4fJl A J ı KUSUI? IŞ AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR K£W4L GOKHAN GIRSES MMfeMATl« ZA/AAti ZAfAfiti KofYA Ç ĞUtA 'ıBNB- HAKBf/1, Sö , olcKU-l 5lR GARFIELD JIM DA\Ii> l'ç)N N E KAGAR LıRUEAAEK. TARİHTE BUGÜN MIMTAZ ARDL4* 15 Haziran TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU YURTDIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI EK DUYURU NATO Bılım Burslan çerçevesmde yurutulen TUBİTAK Yurt Dışı Dokıora Burs Programı ıle ılgılı olarak 7 Nısan 1991 larıhınde verılen ılan metnınde dcğışıklık yapılmasına gerek duyulmuştur Yenı başvuru koşulları ıle ılgılı esaslar önemle duyurulur BAŞVLRL KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER 1 TC vatanda$ı olraak, 2 1 Ocak 1963 veya daha sonra doğmuş olraak, — Nüfus Cuzdanı drnegı— 3 Lısansta mezun olduju bölumde ılk r olO ıçınde olmak (10 öjrencıden az mezun olması durumunda, en yuksek not onalamasıııa sahıp ıkı kışıden bırı olmak) — Bu durumu bıldıren Fakükenın ılgılı bmmınden alacagı resmı bır bclge, — Mezunıvet dıploması veya çıkış belgesının onaylı örneğı — ögrenım sırasında aimış olduğu derslen gösleren not belgesı (Transkrıpl) 4 Yüksek lısans yapmı; olanlar ıçın aynca o anabılım dalında ük %10 ıçınde olmak, (10 ögrencıden az mezun olması durumunda, en yüksek not ortalamasına sahıp ıkı kışıden bırı olmak) — Bu durumu bıldıren, Fakultenın ılgılı bırımınden alacagı resmı bır belge, — Mezumyet dıploması veya çıkış belgesının onaylı örneğı, — ÖJrenım sırasında almış olduğu derslen gösleren nol belgesı (Transknpl) 5 Doktora çalı;malarını tamamiayabılecek duzeyde yabancı dıl bılgısıne sahıp olmak, — Ilgılı Kültür Demejı'nden aJınacak dıl yeterlık belgesı, TOEFL puan belgesı (I Ocak 1989'dan sonra alınmış belgeler geçerlıdır) veya Kamu Personelı Yabancı Dıl Bılgısı Sevıye Tesbıt Sınavı belgesı 6 14 Temmuz 1991 tarıhınde TÜBİTAK BAYG ın düzenleyecegı sınava gırmck ve basanlı olmak — Bu sınava gırmesı gereklı olan adayların sınava gıreceklennı bıldıren mektubu en geç 28 Hazıran 1991 gunü saat 17 Offde TUBİTAK BAYG'da bulunacak şekılde göndermelerı gerekmekıedır Sına\ın yerı ve saatı adaylara ayrıca bıldırılecektır 1 Ocak 1989'dan sonra vapılmıs oian bır CRE Subject Test'te ılk *ftl0 ıçınde olduğunu belgclr en adaşlardan ayrıca 3 4,5 ve 6 ncı maddelerde belırtılen koşullar aranmaz Bu adaylar GRE Belgesıne ek olarak Nufus Cuzdanı örneğı Lısans varsa Yüksek Lısans Dıploması veya çıkıs belgesının onaylı örneğı ve transkrıpllerı ıle basvurabıhrler Tüm adayların başvuru formunu ve forma ekleyeceklerı belgelerı en geç 19 Temmuz 1991 tarıhıne kadar TÜBİTAK BAYG'nda bulunacak şekılde göndermelen gerekmekledır Geç başvurular ve postadakı gecıkmeler dıkkate alınmayacaklır ADRES TÜBİTAK Bılım Adamı Yetıştırme Grubu Autürk Bulvan 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA Tel 341 92 51 / 32 $I$U'D£KI ATATURKUN EVIMUZE OLDU 1S4Z'û£ BU6UM,ATATLieK'ÜM S*MSl*''4 S/r»4£D£N ONCE OTUGDUSu ie7XNBUL 'MKt AHŞAP £V, B£L£D/r£ 7T4O4 - FINDAU MUZB DURUMUNA eenGnsKeıe AÇ/t.*r/şrr BAŞIHPA 8ULUNPUĞU YtLbtGfM OGDUlA8(t MONP0OS Ü KSMAL PAÇA, IST^NBUL'A DONMUŞru (lOİS/At 1318) 6 K4Ç ArpAM K4ZLA OTV£A44M/fr/ AIHA, UUCENlM KURTULUÇU rÇlfJ C/POf PLANLAGfHt O £I/O£ 77 8O BJICfMPAtJ, ŞIŞU 'OEKİ EVIN ON£Mt <UBTUU/Ş S/lbrtŞ/'lVPAA/ SOMSA, İ92S '£>£, BUL BELEP/rES/ m&tFfAtC*tV S7SOO LI&4- NUZHET G£gÇ£K'(M KATK/St SEUA4 AKÇAABAT ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1989/178 Esas Davaa Akçaabat Alazlı köyünden Süleyman oğlu Alı Demır vekı- lı tarafından davalı ayıu köyden Mustafa oğlu Fatıme'den olma 1931 d lu Halım Dernır ve arkadaşlan aleyhıne açtığı Alazlı K de 2 6 1943 tarıh cıh 185, sayfa 77 ve 5 numarada davalılar adına kavıtlı taşın maz noter senedı ıle tapusuz göstenlerek muvekkılıne satıldığıru, da ha sonra Kadastro çalışmalan sırasında davalılar adına yazılan ka yıtlann ıptalı ıle muvekkılı adına tescılı davasımn yapılan duruşma sında Davalılardan Mustafa oğlu Halım Demır'm adresı yapılan araştır- malara rağmen bulunamadığından kendısıne dava dılekçesı özetının ve duruşma gunünun ılanen teblığıne karar venlmekle, karar gere- ğınce davalı Mustafa oğlu Halım Demır'ın mahkememızın 1989/178 esas sayıh dava dosyasının 17 07 1991 gunu saat 09 25'dekı duruşma sında hazır bulunması veya kendısını bır vekıl ıle temsıl ettırmesı, aksı takdırde >-argılamaya yokluğunda devam edılerek karar venleceğı dava dılekçesı ve duruşma davetıyesı teblığı yenne geçerlı olmak ttzere ılan olunur Basın 47610 İLAN ANTALYA 2. SULH HUKUK HAKİMLÎĞİNDEN Esas No 1990/896 Davacüar Süleyman Gulcü, Ülker GülcU vekıL Av Teoman Mo- rova, davalılar 1 Ömer Bodur ve 20 kışı aleyhıne açmış olduğu or- taklığın gıdenlmesı davasımn \apılan açık duruşması sırasında Dava konusu Antalya ılı Kışla mahallesı 3313 ada 4 parsel nolu taşınmazda hıssedar bulunan ve adresı tesbıt edılemeyen ve duruş- ma gunu teblığ edılemeyen davalılar Nennın Gümrah, Nesnn Yalın, Nezıh Yalın, Ibrahım Erken, Rıfat Erken'e, ılanen teblıgat yapılma sına mahkemece karar venlmış olduğundan, Karar gereğınce davalılar Nermın Gümrah, Nesrın Yalın, Nezıh Yalın, Ibrahım Erken, Rıfat Erken'ın dumşmanın bırakıldığı 12 7 1991 günü saat 08 35'de mahkememızde bızzat hazır bulunma sı veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde usulün 507, 508, 509 ve 510 maddelerı gereğınce dumşmaya yokluklannda de- vam edılecegı hususunda dava dılekçesı ıle meşnıatlı daveu>erun lebhğı yenne kaım olmak uzere ılan olunur 1 5 1991 Basın 47594
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog