Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1991 FESTIVAL Şenlik 'Yunusla açıldı • Kültür Servisi — 19. Uluslararası tstanbul Festivali dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde Ahmed Adnan Saygıın'un "Yunus Emre Oratoryosu" ile açıldı. Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası, tstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Hagacantare Korosu'nun birlikte verdikleri konserden önce Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nejat F.Eczacıbaşı festivalin açış konuşmasını yaptı. Eczacıbaşı konuşmasında "Festival çalışmalanmızın ilk yıllannda bazen ideolojik, bazen de tutucu eğilirnlerle savaşmak zonında kaldık, ama bütün bu engellere rağmen cumhuriyetimizin kunıluşundaki idealler doğrultusunda özellikle kültür ve sanat etkınlikleri yönünde hiçbir ödün vermedik" dedi. Eczacıbaşı'nın konuşmasından sonra kürsüye gelen Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen de festivale ilk günden bu yana emeğı geçen herkesi kutladı ve kendilerine "tstanbullular" adına tesekkür etti. AJman şef A!exander Schwinck'in yönettiği konsere ise solist olarak soprano Zehra Yıldız, alto Jaklin Çarkçı, tenor Lütfiyar îmanov ve bas Ayhan Baran katıldılar. (Fotoğraf: tbrahim Günel) OLUM Peggy Ashcroft öldü • • LONDRA (AP)— Ünlü oyuncular Sir Laurence Olıvıer, Sır Ralp Richardson ve Sir John Gielgud gibi isimlerle birlikte anılan ûnlii tiyatro oyuncusu Peggy Ashcroft dün Londra'da Kraliyet Hastanesi'nde öldü. 83 yaşında ölen Ascroft uzun bir süredir komadaydı. Peggy Ashcroft meslek yaşamı boyunca Shakespeare kişiliklerinden Sarnuel Beckett'in oyunlan gibi modern döneme ait tiplemelere dek birçok rol üstlendi. 1982'de sahnelerden emekli olan yıldız 1984 yılında David Lynch'in "Hindistan'a Bir Geçit" filminde rol almış ve kazandığı Oscar'Ia hayranlannı şaşırtmıştı. MÜZİK No Coke, No Haş Haş, No Eroin • Küitur Servisi — Dans müziğinin gözde ismi Dr. Alban'ın konseri bu gece saat 21.00'de Abdi lpekçi Spor Salonu'nda yer alacak. Uyuşturuculara, alkole ve benzeri uyarıcı maddelere savaş açan eski doktor, yeni şarkıcı Dr. Alban'ın genel tavn 'temiz hava, bol gıda" ya da "ülkenin temiz tut yeşili konı" doğrultusunda. "No Coke" sloganının hızlı savunucusunun "Hello Afrikaca" ve "No Coke" adlı parçalan uzun süre dans listelerinden inmedi. 34 yaşındaki Dr. Alban şarküannın çoğunda sağlık, çevre, koruma gibi unsurlan kullanıyor. 5 haziran günü Stockholm'de yapılan Dünya Çevre Günü'nde Dr. Alban'ın "Shing Shi Wowowo" adlı parçası ile simge olarak seçildi. SERSİ Osmanlı işlemeleri • Kültür Servisi — 17. yuzyıl 20. yüzyıl arası yapılmış dokuma, işleme ve kıyafetlerden oluşan 100'den fazla parça 19 hazirandan itibaren Horhor Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Koleksiyonun sahibi Atilla Ekşinozlugil, parçalann çoğunu yurt dışındaki müzayedelerden, özel koleksiyonerlerden topladı. Sergide, çatma yastık yüzleri, selimiye, savai ipeklileri, at örtüleri, berber önlükleri, nihaliler ve Üsküdar'la Hereke'de 17. ylizyıl ile 20. yüzyıl arasında çeşitli atölyelerde üretilmiş eserler sergilenecek. 25 temmuza dek görülebilecek eserlerin 2 milyar liraya sigortalandığı bildirıldi. İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ Yaz Okulu7-18 yaş grubu •YÜZME • OPTİMİST • CADET 7'den 70'e • VVİNDSURF • YAT MÛRACAAT: Telefon: 336 06 33-336 93 72 Adres: Fenerbahçe burnu Kadıköy/İST. Denizle Tanışm, üost Olun FTJATSAKA Yapım, YENİ DÜNYA « Dağıtım: NEPA (512 30 92 • 513 22 37) BANU YARDIM EROL YARDIM nişanlandılar. SHERATON OTELİ 14.6.1991 GİZKOKAN SUSKUNLUK Mehmet Başaran lOOOOIıra(KDVıçınde) Çağdaç Yavınları Turkocağı Cad 39 411 uŞatoğlu-lsıanbut Odemeli gonderilıtıeı. KÜLTÜR-SANAT 19. ULUSLARARASI İSTANBUL FESTİVALİ CUMHURÎYET/7 Gitara sığmayan dtiş gticüPat Metheny Topluluğu'nun İstanbul'u uğrak seçmesi başlı başına bir olay. Çünkü Açıkhava'da bilet bulabilenler, adından "gitara yeni bir evrim yaşatan kişi" olarak söz ettiren bir dehayı dinleme şansına sahip olacaklar. YAVUZ BAYDAR Açıkhava Tiyatrosu bu ak- şam ve yarın, ancak Miles Da- vis'in ziyareti ile luyaslanacak yoğunlukta, yaratı sınırlannın kişiye parmak ısırtan bir kusur- suzluk tutkusuyla kırılacagı, coğrafyası alabildiğine genış bir doğaçlama şenliğine gebe. Son on yılın modern caz ara- yışlannın öncülerinden, gita- rist/besteci Pat Matheny, attı- ğı her müzik adımı sıkı takip al- tındaki ünlü topluluğuyla Tür- kiye'deki ilk konseriyle lstanbul Festivali'ni de açmış oluyor. VVeather Raport'la birlikte 1980'ler cazının egemen gücü sayüan ve geçen yülarla olgun- lasarak saygınhğmı pekiştiren Pat Metheny Toplulugu'nun İs- tanbul'u uğrak seçmesi, kuşku- suz, başlı başına bir olay. Olay, çünkü Açıkhava'ya bi- let bulabilenler, caz gitarının ta- rihinde adından şimdiden "gi- tara yeni bir evrim yaşatan kişi" olarak söz ettiren bir dehayı dinleme şansına sahip olacak- lar. Bu kişilerin sayısı çok fazla değil: Charlie Christien, Djan- go Reinhardt, Wes Montgo- mer>, Jira Hall, Jimi Hendra ve John McLaughlin. Eğer'bu listeye Metheny'nin adını kat- mazsanız, eksiklik sayıbyor. Metheny, geleneksel bir caz- cı değil. Daha doğrusu gitanna cazdan daha farklı türleri de sığ- dınyor. Gelenekle modern, di- sipline özgurlük, Latin Ameri- ka, atnoaliteye uzanan sivri uçuşlar, ama her zaman berrak- hğını koruyan, kişiye coşku, ya- şam sevgisi, iyimserlik aşılayan bir melodi ve armoni anlayışı belirliyor çizgisini. Yine kendi- si gibi caza sığmayan, fisek gi- bi topluluğuyla, korkusuzca El- lington'dan Parker'a, Bill Evens'tan Dnıetts'e, Miles Da- vis'den Jobim'e, Mliton Naati- mento'ya kadar geniş bir sente- zi, kendisine özgü bir üslupla sunuyor. Zaman zaman geleneksel çiz- gi içindeki cazcüarla (BHly Hig- gjns, Roy Haynes, Jack DeJok- netts) geniş/serbest doğaçlamalı deneylere de yönelen Pat Met- PORTRE: PAT METHENY Trompetten gitara Ünlü gitarist Pat Metbeny, saksofon efsanesi Charlie Parker'ın doğum yeri olan Kansas City'ye 30 kilometre uzaklıktaki Lee"s Summit kasabasında 12 Ağustos 1954'te dünyaya geldi. Müziğe 8 yaşmda trompet çalarak başladı, kometle sürdürdü. Gitarist Wes Montgomery'nin bir konserini ızledikten sonra gitara geçtiğinde 14 yaşındaydı. 18 yaşına kadar oturduğu bölgede cazcılarla birlikte jam-session'lara katıldı. Hiçbir eğitim görmediği halde 1972'de Miami Universitesi'nde bir süre gitar dersleri verdi. 1973'te Boston'a geldi ve burada önce Paul Bley'le, ardından da Ger> Burtoo'la çaldı. Ünlü basçı Jaco Pastorius'la birlikte ilk albümünü Bright Size Life adı altında 1975'te gerçekleştirdi. Pat Metheny Group'u 197Tde kurdu. Topluluğun albumleri arasında en önemlileri Offramp, Travels, The First Circle, Still Life (Talking) ve Letter From Home oldu. Metheny bu arada cazm en önde gelen isimleri ile birlikte çaldı, albümlerinde yer aldı. TÜRKİYE'DE İLK KEZ — Pat Metheny, dun The Marmara Oteli'nde düzenledigi basın toplantı- sında uzun bir süredir Turkiye'ye gelmek istedigini söyledi. Bu akşam saat 2130'da Aç-khava Ti- yatrosu'ndaki konserinde çok eski parçalardan bugune dek bir 'muzik panoraması' sunacaklannı söyleyen ünlü gitarist, "Turkiye'de ilk kez calacağımız için dinleyiciye elimizden geldiğince çok cal- maya çalışacağız. Sanınm konser geceyansını geçer" dedi. heny, topluluğuyla yaptığı mü- zikte melodi, armoni ve ritm arasındaki iiişkiyi derinlemesi- ne kurcalamayı, müzikte bir "iitopik dünya" yaratmayı se- viyor. Pat Metheny Group, temeli- nin atüdığj 1977'den bu yana yolda, turnelerde "pismiş" bir topluluk. Yıllık konser ortala- malan 200'ü aşıyor. Yani, seyir- cinin katılımıyla yaşam sürdü- ren, plaklarını da konserleri gi- bi mükemmel yapmayı başar- mış bir beraberlikle karşı karşı- yayız. Kuşkusuz, bu, topluluk ele- manlannın birlikte çalmayı bir aşk olarak algılamasından ve - elbette ki- çok usta müzisyenler olmalanndan kaynaklanıyor. Metheny ile birlikte toplulu- ğun çekirdeğini oluşturan (bera- berlikleri 1976'dan beri kesinti- siz olarak sürüyor) tuşlular vir- tüozu Lyle Mays, öncelikle ve özellikle dikkatle izlenmesi ge- reken bir kişi. Sapına kadar be- bop bilen Mays, bir şeyi bilerek ona meydan okumanın en tipik ömelderinden. Kurgu, akış ve egemenlık açılanndan kişiye parmak ısırtacak güzelükteki pi- yano doğaçlamaları birer ders gibi. Ona neden "son oy yılın de- ğeri en az anlaşdmış tuşlucusu" dendiğı belkı bu akşam bir kez daha ortaya çıkacak, kımbilir? Metheny, konserlennde, düş- gucünü hâlâ şdıklayan besteleri çalmayı tercih edıyor, çünkü beste 'dogaçlamanın taşıtı". Duygusal açıdan sönük geçecek parcalara yer vermeyişi de kon- serlerini olağanüstü canlı küı- yor. Davulcunun yanı başında çal- mayı seviyor, çünkü davulcu, Metheny'e göre topluluğun asıl lideri. Zaten konseri asıl sürük- leyen güç de son beş yıl ıçinde muthiş bir hızla olgunlaşan da- vulcu Paul Wertico ile Metheny ve basçı Steve Rodby arasında- ki paslaşmadan çıkmakta. Bana kalırsa, 35 yıllık yaşa- mınm yansından fazlası müzik- le gecmiş bir kaptanla kabin mürettebatı bu akşam ne ister- se yapmak gerekiyor. Kemerleri bağlamak kaydıy- la! FESTJVALDE BUGÜN Ayangil Orkestra ve Korosu (Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 21.30) lstanbul Devlet Senfoni Orkestrası / Hagacantare Filannoni Korosu (Aya Irini, 18.30) Pat Metheny Toplulugu (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) FESTİVALDE YARIN Sarband Toplulugu (Atatürk Kültür Merkezi, 18.30) Ingüiz Oda Orkestrası (Aya lrinı, 18.30) Pat Metheny Toplulugu (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) IV. Murat lstanbul Devlet Opera ve Balesi (Topkapı Sarayı, 21.30) Hagacantare Filannoni Korosu (St. Antuan Kilisesi, 16.00) Kadıköy'e yeni kültür merkezi • Kiütür Servisi — Anatoliart Sanat Merkezi bugün açılıyor. Saat 14.00*te çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek açılışta, IFSAK'ın karma saydam gösterisi, özcan Sönmez'in piyano dinleüsi, Engın Türgut resim sergisi ve Yaşar Saraçoğlu bale fotoğraflan sergisi yer alıyor. Adres: Moda Cad. Ağabey Sok. 18 A Tel: 349 99 01 Dalıbar'ın resimleri • Kâltür Servisi — Imre Dalıbar Resim Sergisi Türkiye Iş Bankası Sanat Galerisi'nde sünlyor. Dalıbar lstanbul'da doğdu. Şefik Bursah'mn öğrencisi oldu. Üniversite eğitiminde Bedri Eyuboğlu Atölyesi'ne devam etti. 1974'ten sonra çalışmalannı Prof. Devrim Erbil'Ie yürüten sanatcı, şimdiye dek dört kişisel sergi açtı. Dalıbar'ın resimleri 22 hazirana dek gönllebilir. Hasılat rekoru • Kültür Servisi — lstanbul Devlet Opera ve Balesi, 1990-91 sezonunda seyirci ve hasılat rekoru kırdı. Konuya ilişkin kurumun müdür ve genel sanat yonetmeni Prof. Mesut Iktu şu bilgiyi verdi: "Sezon suresince opera, operet, bale, gençlik ve çocuk muzikallerınden oluşan 34 çeşit eser sergileyerek tam bir repertuar duzeni uygulamış olduk. Bu sezon ilk kez gerçekleştirdiğimiz 'Pazartesı Konserleri', her yıl yinelediğimiz 'Çocuk ve Gençlik Günleri' büyük ilgıyle izlendi. tstanbul ve Bursa festivallerinde sergileyeceğimiz eserlerle sezonumuzu kapatmış olacağız. Kurumumuz ilk kez 230 temsil ve gösteri, 127.000"^ üzerinde seyirci ve 458 milyon TL hasılat ile rekor rakamlara ulaştı. BUGÜN • imza günü Atıf Yılmaz ve Yılmaz Karakoyunlu'nun konuk olacağı imza günü saat 15.00-18.00 arası Kadıköy Gençlik Kitabevi'nde. • Müzede tiyatro Basın Müzesi tiyatro öğrencileri Duman adlı oyunu saat 15.00'te Basın Müzesi'nde sahneliyor. • Baran'ın dinletisl Grup Baran dınletısi saat 17.00-18.00 arası Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda. Simdi Grundiö'te Bulusmanın TcimZamanı Şimdi Grundig'ten renkli televizyonlar. Renkli taksitlerle. Gelin, bütçenizin rengine uygun Grundig'inizi seçin. Kampanva süresınce «aun alınsn televjz-vonîar. arzu ukdırdc yctl1 -'•rı - --~e ycnnde çjlıjtıntarak ilk kontrolû 37 Ekran U K Renkli TV 40 Ekran U K Renkli TV 51 Ekran U K Renklı TV 55 Ekran U K Renkli TV 55 Ekran U K. Renkli TV (Tetetefcsli) 56 Ekran U K Renkli TV 63 Ekran U K Renklı TV Mını Muzık Setı Olo Radyo-Teyp ÇAY-SET CHomatk Çay Dem Mak HEMEN TESLİM PtŞİNAT 415.000 454000 61&000 675.000 561000 665X100 142.000 183A00 isaooo TAKSİT 415.000 454 000 531000 61&000 675000 665000 142 O00 183.000 isaooo TOPLAM 2 490000 2 724000 ai86.000 3696000 4050000 1990000 852 000 109&0O0 5 i.09aooo TEMMUZ TESLİM PEŞİNAT 320000 350000 408.000 475000 520 000 432,000 512 000 110.000 141000 143J0O TAKSİT 320.000 35O000 408000 520 000 432 000 512 000 110.000 143.000 143£00 7 TOPLAM 2560000 2300000 2264 000 3800000 4160 000 3456000 4 096.000 880.000 1 144X100 1 144.000 AĞUSTOS TESLİM PEŞİNAT 300000 320000 400000 425000 525000 400000 500000 93000 119.000 119000 TAKSİT 260000 285000 330000 390 000 415.000 350000 415000 9aooo 119.000 119000 TOPLAM 2640000 2 885000 1370000 3935000 4 260000 assoooo 4 235000 930000 1 190000 1 190000 ayar \e Urik >apıhcaktır GRUnDIG Bu fcunpanya Mrrkcz Bankuı'mn 23 01 1986 tarilı vt 18997 sayılı Kbligınc uygun obnk yaptlnukodar CİHAN ELEKTRONIK SAIMAYII A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog