Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1991 Ahmet Şener öldü • ANKARA (AA) — Eski devlet ve orman bakanlarından Ahmet Şener, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde dün sabah öldu. 70 yaşında ölen Şener, devleı ve orman bakanhkları görevlerinde bulunmuştu. Şener, 1961-80 yılları arasında Trabzon milletvekili olarak görev yapmıştı. Şener için bugün saat 12.00'de TBMM'de bir tören düzenlenecek. Şener, Maltepe Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Şener'in ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi. Iş dünyasının SHPden ıımudtı • ANKARA (AA) — Ünlii işadamlanndan tshak Alaton, iş dünyasının SHP'nin politikalarına artık eskisi kadar endişeyle bakmadiğını belirterek işadamlarının SHP'den bazı beklentileri ve ümitleri bulunduğunu, partinin de bu beklemilere cevap verebilmesi gerektiğini söyledi. tshak Alaton, SHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısı dolayısıyla verdiği davetlere çok sayıda işadamının da katılmasının "önemli" olduğunu vurgulayarak "Bundan da şunu anlıyorum ki artık iş dünyası Sosyaldemokrat Halkçı Parti'rûn politikalarına eskisi kadar endişeyle bakrruyor." dedi. Dursun Akçam serbest • ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) — Türkiye'ye döndüğü gün gözaltına alınan yazar Dursun Akçam dün öğleden sonra serbest bırakıldı. Akçam hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan araştırma devam ediyor. Avukat Şenal Sarıhan'ın kefaletiyle serbest bırakılan Akçam, 12 Eylül 1980'den sonra yurtdışına çıkmış, geçen çarşamba günü de Türkiye'ye dönmuştü. Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınan Akçam, 2 gün gözaltında tutuldu. SBP'nin forumu • İç Politika Servisi — SBP lstanbul il örgütünce 15-16 haziran işçi olaylarının yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi ve yeniden yapılaruna" konulu forum yarın Kartal iskele karşısı Engin Kıraathanesi'nde yapılacak. Osman Hızlan beraat etti • tstanbul Haber Servisi — Kadıköy eski Belediye Başkanı Osman Hızlan ve yardımcısı Yüksel Atabay, rüşvet aldıklan savıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada beraat ettiler. Yaklaşık 1.5 yıldır süren davada beraat kararı, sanıkların suçu işlediklerine dair yeterli kanıt bulunmaması gerekçesiyle alındı. Son savunmalardan sonra karannı açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların Kadıköy'de kurulan 210 sabit pazarm rüşvet karşıhğı dağıtılması suçlamalanndan beraatlarına karar verdi. Coşkun'un yerine Erkin • tstanbul Haber Servisi — Alev Coşkun'un . istıfasıyla boşalan tstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne yüksek mühendis Tuğrul Erkin atandı. Yeni Genel Sekreter Erkin'in atama işlemi, 13 haziran tarihinde tçişleri Bakanı tarafından onaylandı. Erkin, görevini yarından itibaren yurütmeye başlayacak Öğretmen Uluer öldü • lstanbul Haber Servisi — Dicle Köy Enstitüsü ile Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün eski öğretmenlerinden t. Lemi Uluer, önceki gün kaldınldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakalandığı amansız hastaüktan kurtulamayarak yaşama gözlerini yumdu. 65 yaşında ölen Uluer, Çanakkale ve Bozcaada öğretmen okullarında da uzun yıllar müdürlük ve yöneticilik yapmıştı. ^ ANAP KONGRESIBUGÜN HABERLER CUMHURİYET/5 Salona Akbulut hâkitnANAP'ın bugün başlayacak 3. olağan kongresinin yapılacağı Atatürk Spor Salonu Özal ve Akbulut resimleriyle süslendi. Pankartlarda da Akbulut'a ait sözler yer alıyor. Diğer başkan adaylarının resimleri ise salona asılmadı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP'ın bugün başla- yacak 3. olağan kongresinin ya- pılacağı Atatürk Spor Salonu- na Başbakan Yıldınm Akbulut- un resmi ve sözlerinin yer aldığı pankartlar asıhrken diğer genel başkan adaylarının resim ve pankartlarına yer verilmedi. Kongrenin yapılacağı salonda hazırhklar dün gece geç saatle- re kadar sürdü. Salonun deko- rasyonunu tstanbul'dan gelen Plan Organizasyon Şirketi yap- tı. Atatürk Spor Salonu'nun dış cephesi Atatürk resmi, Turk bayrakları ve ANAP flamalan ile süslenirken, protokol girişi tel örgulerle delegelerin ve izleyici- lerin gireceği kısımdan aynldı. Salonun hemen önüne ise salona giriş ve salon içi oturma düzeninin nasıl olacağım anla- tan yön levhaları dikildi. Buna göre milletvekilleri salona B, C ve D kapılanndan alınacak ve yine B, C, D tribünlerine otura- caklar. Delegeler ise illerin alfabetik sırasına göre üç kısma aynldılar. Adana'dan Gümuşhane'ye ka- dar olan delegeler B kapısı ve tribününü, Hakkâri'den Kocae- li'ye kadar olan delegeler C ka- pısı ve tribününü, Konya'dan Zonguldak'a kadar olan illerin delegeleri ise D kapısı ve tribü- nünü kullanacaklar. Yerli ve yabancı davetliler E kapısından içeri ahnıp E tribü- nünde oturtulacaklar. Basın için G kapısı ve tribünü aynlırken davetliler A, H, K ve L kapıla- nndan içeri aunacaklar. Salon içi duzenini "Plan Or- ganizasyon Şirketi"nin 70 ele- manı sağlayacak. Bunlardan 40 kadan teknik düzeni sağlarken 30 "host" ve "taostes" ise davet- lilerin karşılanmasından oylann kullanılmasına kadar çeşitli sa- lon içi faaliyeti düzenleyecekler. Salonun büyük skorboardın bulunduğu tarafı ise devasa Türk bayrağı ile Cumhurbaşka- m Turgut Özal ve Başbakan Ak- bulut'un ışsimleri ile süslendi. Türk bayrağı ile özal ve Akbu- lut resünlerinin hemen önüne ise divan başkanlığı ile konuşmacı- lann çıkacağı kucük kürsünün bulunduğu dört kath kürsü monte edildi. Kürsünün en Ust kısmına ise ışıklandırılacak Türkiye haritası yerleştirildi. Salonun diğer ucunda ise iki tarafb olmak üzere oy kullanma kabinleri bulunuyor. ANAP fla- maları ve pankartlarla süslenen salonda ağırlıkh olarak Akbu- lut'un sözlerinin yer aldığı pan- kartlann asıldığı gözlendi. Diğer genel başkan adaylarının resim ve pankartlarının yer almadığı salonda altında Akbulut'un adı yazılı bazı pankartlar şöyle: "tktidar olmanın sorumlulu- ğunu gururla taşıyoruz", "Sevgiye-mertliğe-hizmete umut, Başbakan Akbulut", "Sevgiden, uzlaşmadan, hoşgö- rüden yanayız." Oyun alanına foto muhabir- lerinden başka kimsenin alın- mayacağı salonda oylama so- nuçları anında bilgisayarla du- yurulacak. Salona yerleştirilecek iki dev ekrandan birinden nak- len yayın yapıurken diğer ekran- dan ise ANAP'ın icraatlanru an- latan dokümanter füm gösteri- lecek. Salon dışına ise göruntü verilmeyecek. Salonda bir PTT merkezinin yanı sıra uç sağlık merkezi ile 2 mescit de hazırlandı. Dört am- bulans da kongre sırasında sa- lon dışında bekletilecek. AKBULUT CEPHESt YILMAZ CEPHESİ ESPRtLt YANTTLAR — Akbulut, dün Basbakanlık Konutu'n- da gazetelerin temsilcileri ve köse yazarlannın katıldıgı kahval- tüı bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan, gazetecilerin sornlanna esprili yanıtlar verdi. (Fotoğraf: AA) Keçeciler, delegeleri 'okşadı'ANKARA (Cnmburiyet Bü- rosu) — Bulvar Oteli'nin Şark Salonu alışık olduğu yemekler- den birine sahne oluyordu. SHP'nin delege kokteyllerinin de yapıldığı salon ve önündeki bahçe tıka basa ANAP üyeleri ve delegeleriyle doluydu. Akbulut taraftarlarının dü- zenlediği gecenin konukları ara- sında agırlığı Anadoiu'dan gelen partililer oluşturuyordu. Sunu- cu Erkal Zenger kravatını göğ- süne kadar gevşetmiş, arada fık- ralar anlatarak, d»etlilerin dik- katini ayakta tutarken delegeler de Akbulut'un önünde el öpme kuyruğuna girmişti. Zenger, yemeğe katılan ba- kanları anons ederken de araya espriler sıkıştınp büyük kongre delegelerine Akbulut'un yanın- da yer almakla ne kadar isabet- li bir karar verdiklerini anla- tıyordu. Delegelerin ruhunu en iyi ok- şayan kişi, kuşkusuz Devlet Ba- kanı Mehmet Keçeciler'di. "Ezan susmaz", "Seliraiye'nin kubbesi", "Süleymaniye'nin minaresi" ile söze giren Keçeci- ler, Akbulut'un dürüstlüğü ve büieştiriciliğini vurgulamaya özen gösterdi. ön saflardan bü- yük alkış alan Keçeciler'e salo- nun arka kesiminden fazla des- tek yoktu. Çünkü, tam o sırada taze fasulye servisi başlamıştı. Ayakta yenen yemeğe pek ahşık olmayan delegeler, kannlannı tı- ka basa doyurmayı ihmal et- mediler. Bu arada Yümaz'ı destekleye- ceği öne sürulen Genel Başkan Yardımcısı Halil Özsoy da dün akşam bir açıklama yaparak Akbulut'u 9 il başkanı ile birlik- te destekleme kararı aldıklannı bildirdi. Akbulut'u genel baş- kanlığa önerecek delege sayısı- nın 617'ye, il başkanı sayısının da 44>e ulaştığı kaydedildi. 3 başkan adayının portreleri YILDIRIM AKBULUT ^ 1935 yılında Erzincan'da fi doğdu. tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun ' olduktan sonra, [ Erzincan'da serbest avukathk yaptı. Bu dönem içerisinde siyasete atüan Akbulut, kapatılan Adalet Partisi'nin il başkanlığı görevini de yürüttü. 1983 yılında Erzincan'dan ANAP Milletvekili seçildi. TBMM Başkanvekilliği, arkasından Özal kabinesinde tçişleri Bakanlığı yaptı. 1987 seçimlerinden sonra TBMM Başkanlığı'na seçilen Yıldınm Akbulut, 1989 yılında Turgut Özal'ın Cumhurbaşkaru olmasmın ardmdan başbakanlığa getirildi. Akbulut, evli, üç çocuk babası. MESUT YILMAZ 1947 yüında tstanbul'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 1983 yıünda Turgut özal ile birlikte ANAP'ı kuran kişilerin arasında yer aldı. 1983 seçimlerinde __ Rize'den milletvekili seçildi. 1983 yılında kurulan özal kabinesinde devlet bakanlığı ve hükümet sozcülüğünü üstlendi. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirildi. 1987 yılında Dışişleri Bakarüığı'na atandı. 1990 yıhnca Yıldınm Akbulut kabinesinde bu görevi sürdürûrken Cumhurbaşkam Turgut özal ile dış politika konulannda ters düştü ve Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. ANAP Genel Başkanlığı'na adayhğıru koyan Ydmaz, evli ve iki çocuklu. HASAN CELAL GÜZEL 1945 yılında Gaziantep'te doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra DPT'de uzmanlık yaptı. 1980 öncesinde Süleyman Demirel'in başbakanhğı döneminde _ Basbakanlık Musteşar Yardımahğı görevini üstlendi. 1983 yılından sonra da Turgut özal'ın başbakanhğı sırasında Basbakanlık MüsteşarlığYna yükseldi. 1986 yıhnda yapüan ara seçimlerde ANAP'tan Gaziantep Milletvekili seçildi. Önce Devlet, daha sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanhğı da yapan Hasan Celal Güzel, 1988 yıhndaki ANAP kongresinde de partinin genel başkanhğına aday olmuştu. Güzel, evli ve iki çocuk babası. Yılmaz'ın son dakika sevinci ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Büyük Ankara Oteli'- nde il başkanlan ve lstanbul de- legelerini ağırlayan Semra Özal, "tarafsız" bir şekilde Mesut Yümaz'ı destekledi. El öptür- meye otelin dış kapısından baş- layan Semra Özal, "söz olur" diye Mesut Yılmaz rozetini ya- kasına takmadı, ama Yılmaz'- ın gülen posteriyle fotoğraf çek- tirmekte bir sakınca gormedi. Semra Özal, dün akşam Jstan- bul milletvekilleri ve genel ku- rul delegelerinin onuruna verdi- ği çaya katılan Yılmaz'ı yanak- larından operek karşıladı. Yıhnazcılann önceki geceki yemeğinde tstanbul delegeleri "kafa kanştırdı". tstanbul eki- binin onemli bir bölümü, yeme- ğin verildiği salona girmek yeri- ne, otelin bahçesinde neskafe iç- meyi tercih etti. Yılmaz ekibi tüm geceyı, "Zeybek Ue Pakdemirli kimi deslekleyecek" sorusuna yanıt aramakla geçirdiler. Necatibey Caddesi 108 numaradaki özel büroda Zeybek, Pakdemirli ve Yılmaz'ın üç saati aşkın görüş- mesinden sonuç alınamaması, görieri Akbulut ekibine çevirdi. Gecenin geç saatlerinde Yılmaz ekibi için "fatsız" haber yayıldı. Zeybek ve Pakdemirli, Akbu- lut'u desteklemeye karar vermişti. Yılmaz ekibinin önceki gece başlayan tedirginliği dün öğle saatlerine kadar sürdü. Yılmaz ekibi, Pakdemirli'den umudunu kesmemişti. Nitekim bunun meyvesini de aldı ve Pakdemirli "tabandan gelen isteğe" uyarak Yılmaz'dan yana tavır koydu. Semra Özal onuruna Ankara Oteli'nde verilen çaya katılan Mesut Yılmaz, girişte "Başba- kan Yılmaz" tezahüratlanyla karşılandı. Semra Özal tarafın- dan yanaklarından öpülerek karşılanan Yıhnaz, Özal ile yan yana oturarak sohbet etti. Bu sı- rada bir sandalye üzerine çıkan tstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu, Pakdemirli, Dinçer- ler, Özarslanve Kayalar'm Yri- maz'a destek mesajlannı oku- yunca partüiler büyük sevgi gös- terisinde bulundular. Bakanlar- dan Akyol ve Dinçerler de dün Yılmaz'ı desteklediklerini bil- dirdiler. Bu arada dün öğle saatlerin- de, Yılmaz'ın genel başkanlık önergesini 150'ye yakın millet- vekili ile 4O'ı aşkın il başkanmın imzaladığı beUrtüirken milletve- kili Bülent Akarcalı, il başkanı sayısının 44'e çıktığını söyledi. Demirel'den kongredeseçilecek ANAP genel başkanına çağrv Akluııza seçim gelirse, hazırız HAKKI ERDEM BURSA — DYP Genel Baş- kanı Süleyman Demirel, ANAP'ın bugün kongrede seçi- lecek yeni genel başkanına ilk çağnsını yaptı. Demirel, "Kong- re sonrası kazara, ola ki seçim aklınıza geliverirse, biz evvelden vanz" dedi. Demirel, bir koalis- yon olasılığına ise "gözü kapalı" baktığını söyledi. Bursa'>-a yaptığı üç günlük ge- zisini sürdüren DYP lideri De- mirel, önceki akşam Bursa Sa- nayicileri ve tşadamları X>erne- ği'nin (BUSİAD) yemeklı top- lantısına katıldı ve işadamiarı- nın çeşitli sorularını yanıtladı. Toplantıda, BUSİAD tarafın- dan hazırlanan bir ekonomik ra- por da Demirel'e sunuldu. Enf- lasyon ve ekonomide durgun- luktan yakınılan raporda, gelir dağıhmının Fiüpinkr düzeyinde olduğuna dikkat çekildi. BUSİAD Başkanı Doğan Er- söz de yemekte yaptığı konuş- mada erıflasyona dikkat çeker- ken, "Paramız konvertibl olduy- sa Galatasaraylı Tanju ve Beşik- taşlı Ali transfer ücretlerini ni- ye mark olarak istiyor" diye sordu. Toplantıda bulunan SHP İl Sekreteri Can Ertan da, DYP li- derine, kamuoyu yoklamaların- da hiçbir partiye tek başına ik- tidar görünmediğini anımsata- SHP'de Seyhan sancısı UFUK TEKİN ADANA — SHP Seyhan il- çe kongresinin iptal edilmesi, örgütün il genelindeki Inönücü- Baykalcı dengelerini bir anda değiştirdi. İlçe kongresinin, il kongresinden sonraya bırakıl- ması çoğu İnonücü eski delege- lerle seçimin yapılmasını gunde- me getirdi. Bu arada, SHP'nin 18 il kongresi daha bugun ve yarın yapılacak. SHP lideri Erdal Inonu, bugun Konya, yarın d Gaziantep il kongrelerinde ko- nuşacak. İl disiplin kurulu üyesi Teslim Hündül'ün, Baykalcı ekibin adayı Fethi Güler'in yönetimin- de yer alması üzerine kongrenin ilçe seçim kurulu tarafından ip- tal edilmesi Baykalcı ekibin sert tepkisine yol açtı. Teslim Hün- dul'ün itiraz.ndan sonuç çıkma yınca Seyhan ilçe örgütünün es- ki delegeleriyle il kongresinde temsil edilmesi gündeme geldi. İnonü,Konya'da halka uiıaF edecek. Geceyi burada geçirecek olan İnönü ve beraberindekiler \arın Gaziantep'e gecerek il kongresine katılacaklar. tnönü burada halka hitaben bir konuş- ma yapacak. SHP'deki diğer il kongreleri- nin tarihleri ise şöyle: Amasya, Burdur, Denizli, İz- mir, Kars, Ordu, Sinop, Sıvas, Zonguldak yann; Giresun, Kas- tamonu, Mardin, Nevşehir, Samsun, Uşak, Van bugün; Çankırı 19 haziran, Diyarbakır 29 haziran, Erzincan 17 hazi- ran, tçel 19 haziran, Kayseri 30 haziran, Rize 24 haziran, Yoz- gat 29 haziran, Aksaray 30 ha- ziran, Bayburt 17 haziran. CUNEYT ARCAYUREK YAZIYDR SeçimiYltinnenin Sonımlusu Daha Şimdiden Bulundu... ANKARA — Mesut Bey'le ilgili çeşitli yorumlar yapılıyof. Önceki geceden beri ortalıkta görünmüyor Mesut Bey. Ki- mine göre Namık Kemal Zeybek'le görüştü, destek alama- dı, bozuk! Kimileri ise kongre nutkunu henûz bitiremediğt- ni neden gösteriyor. Akşam üzeri otelleri dolaşıp delege- lerle ayaküstü söyleşecekti. ANAP kongresi bugün açılıyor, pazar gecesi perde ka- panacak. Ya Akbulut ya Yılmaz. İki rahmetten biri. Dün sa- bah yine çeşitli varsayımlar, olasılıklar üretiliyordu başkentte. Uzun bir kahvaltı masasında basınla buluşan Akbulut, çok rahat görünüyordu. Ancak sıkıntılı davranıyor, türlü yoldan zorlamalara karşın "Kazanacağımı söylemiyorum, kazan- dım diyorum" diye üst perdeden konuşmuyordu. Beklenti- leri yanıltan bir hava içindeydi. Neşeliydi, formdaydı, çok ters soruları çoğu kez esprilerle yanıtlıyordu. Ne parmak hesabı yapmış ne de delege listesini önüne çekip "Benden, ondan..." diye bir sınıflandırmaya gırişmişti. Delegenin "tabiatına" bakmıştı. Her seçimde doğal olarak oluşan havayı lehine görüyordu. Genel başkanlık savından vazgeçer ve açıktan talip olursa, Mesut Bey'ı Dışişleri Ba- kanlığı'na derhal getireceğini söylerken malvarlığını açık- lamasını isteyen önerileri çekinmeden karşılarken siyaset- çilerin başvurduğu "ince üslubu" yer yer ustaca kullanıyor- du. Mesut Bey ve Mesut Beyciler, madem ki Batılı anlamda bir kampanya yürütüyorlar, ABD'de olduğu gibi lider aday- larının portresini ta- ^ ^ _ ^ _ _ - _ ^ ^ _ ^ ^ _ - _ _ ^ — Namık Kemal Zeybek'in Yıldırım Bey'e destek vereceğinin duyurulması önemseniyor. Nitekim Zeybek desteğini yitirdiğini anlayan Mesut Bey'in sinirlendiği kuliste söyleniyor. Akbulut'un ayaklarını sağlam bastığı izlenimi vermesi, Yılmaz'ın delege sağduyusuyla kazanacağını yinelemesi, sonucun kesin tarifiiçin yeterli öğeler değil. şıyan iğneler hazır- lamış, dağıtıyoriar, sağa sola kimi pan- kartlar asıyorlar... Öyleyse, ABD'de ve kimi Batı ülkelerınde olduğu gibi tıpkı Yıl- dınm Bey'in yaptığı gibi kendisinin, eşi- nin, kardeşinin mal- varlığını açıklamalıy- dı. Gazetecilerin dünkü çabaları, ba- kalım ne ölçüde ba- şarıya ulaşacak? Bir semti meçhuldeki Mesut Bey'i bulup malvarlığını alabile- cekler mi ya da Yıl- dınm Bey'in koşullu Dışişleri Bakanlığı önerisine ne diye- cek? Genel başkan seçiminin ilk turunda adayiarın 586 oy top- laması gerekiyor. Yıldınm Bey ilk turda kazanacağını söy- lüyor. Bu, Başbakan ve ekibinin sadece "delegenin tabia- tına dayanarak" olumlu sonuca varmadığını gösteriyor. Baş- ka yöntemlerle yapılan araştırmaların varlığı seziliyor. Namık Kemal Zeybek'in Yıldınm Bey'e destek vereceği- nin duyurulması önemseniyor. Nitekim Zeybek desteğini yi- tirdiğini anlayan Mesut Bey'in sinirlendiği kuliste söyleni- yor. Akbulut'un ayaklarını sağlam bastığı izlenimi vermesi, Yılmaz'ın delego sağduyusuyla kazanacağını yinelemesi, sonucun kesin tarifi için yeterli öğeler değil. Fazla horozun öttüğü partilerde, bir sabah öylesine yeni koşullar doğar, beklenmedik öyle eylemler ortaya çıkar ki "Kazandım" diyen yitirir, yitirdiğine inanmaya başlayan bir- den kazanıverir. Hele Çankaya'daki baylarla bayanlann yeni bir atılım, gi- rişim yapmayacağı güvencesine adayiarın sahip olamadı- ğı bir partide. Dünkü basın, bir aday lehine kesin konuş- mayı engejleyen kimi işaretlerden söz ediyordu. SÖ'nün açıktan, TÖ'nün ise ziyaretıne gidenlere kapalı kapılar ar- dında "seçim kazanacak yeni bir ekiple yeni bir yönetimden" söz ettikleri yazılıyor. Çankaya'dan garipsenecek yargılar da duyuluyor. TÖ, halkla "inatlaşılamayacağını" vurguluyor. Elbette doğruyu söylüyor. Ne var ki 26 Mart'ta halk coğuntuğunun desteğini çekmesine karşın âdeta halkla inatlaşarak Çankaya'ya çık- tığını yine unutuyor. ANAP kongresinin ilginç yanlarından biri, sorumlutukla- rın başkalanna ihale edilmesiyle ilgili. Örneğin, SÖ Hanı- mefendi delegelere, seçimi mutlaka kazanacak bir kadro- ya gereksinildiğini söyledikten sonra, "Karannızı ona göre verin. Vebal sizindir" diyor. ANAP'ın seçim kazanması için TÖ ile SÖ ve hükümet ve de parti her olanağı hazırlamış sanki. Sorumluluk daha şim- diden var olamayan bu danakları oya dönüştürecek kad- royu seçemeyen delegelere yükleniyor. Paniğin böylesine az rastlanır. SATILIKVOLVO 1991 Model, 0 Km. Plakalı 460 GLE Volvo. Gri Mavi Metalik, Air condition, merkezi kilit, otomatik cam, elektrikli ayna, orijinal radyo-teyp, hidrolik direksiyon. Telefon: 512 0505/ 20 hat rak "Gelecekte SHP-DYP koa- lisyonunun önceligi ne olmalı" sorusunu yönelui. Ertan'ın da- ha sonra SHP il orgutü içinde çeşitli tartışmalara neden olan bu sorusuna Demirel şu yanıtı verdi: "Kamuoyu araştırması ife sandık farklı şe>lerdir. Türki>e bir seçim ortamına girsin, her- kes sövleyeceğini söylesin. Koa- lisyon yerine tek parti iktidara çıkacaktır. Koalisyona nasıl bak- Ugımı soruyorsunuz. Gözleri ka- palı bakıyorum, >-ani bakmıyo- rum demektir. Turkiye'nin tek parti iktidarına ihliyacı \urdır." Demirel, sabah düzenledi- ği kahvaltılı basın toplantı- sında da, gazetecilerin soruları- nı yanıtladı. Demirel, bu arada bugün başlayacak olan ANAP kongresine dikkat çekerek şöy- le dedi: "Açıkça teklif ediyorum; kongre sonrasında seçim aklını- za geliverirse, biz sizden evvel vanz. Aklınıza getiriverirseniz seçimi, hemen gelin. Ben kong- renin önüne bir konu koyuyor değilim. Kamuoyunun önüne konuyu getiri>orum. Kazara, ola ki seçim akıllanna gelirse, secim kararı alırlarsa, biz vanz." "3ilsak'tan tstanbuîaFındıklı'da bir rıhtım... Fransız mutfağının Bilsak zarafetiyle buluştuğu öğle ve akşam saatleri İstanbul'unda... Denizin üzerinde, içkinizi ya da kahvenizi yudumlayarak, bir akşamüstü istanbul'unda... Otoparkı ve ulaşım kolaylığıyla, hemen yanıbaşınızda... Uygun fiyatları, seçkin müziği, leziz yemekleri, özenli servisiyle, özlediğiniz bir buluşma yeri... Yaz İ st anbul ' d a da gü zeldir BİLSAK FINDIKLI Cafe- ( Bar-${estaurant Mimar Sinan Üniversitesi Yanı-Deniz Ticaret Odası Rıhtımı-Fındıklı Rezv: 143 54 95-152 Cl 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog