Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 15 HAZİRAN 1991 DÖVİZ KURLARI 15 Hadrag 1991 DAvızn Onsı 1 ABO Dolan 1 Alman Markı 1 Avustrar/a Ooları 1 Bdpka Frangı 1 Franss Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 tsveç Kronu 1 isvıçre Frangı 100 haryan Lıretı 1 Japon Yenı 1 StBrlm 1 S Arahstan Rıyalı D 6 V E AJış 4252 48 2367 95 3212 52 115 00 697 06 2102 64 655 84 2762 74 317 91 30 23 6947 42 1133 43 Satış 4259 00 2372 70 3218 94 115 23 69646 2106 85 657 15 2768 28 318 55 30 29 696134 1135 70 Efetrtıf Al:ş 4246 23 2365 58 3157 90 113 05 696 38 2100 54 649 28 2759 98 312 51 2993 6940 47 1105 09 EfeKıf Satış ÇAPRAZniR 4271 78 2379 82 3228 61 115 58 700 58 2113 17 65912 2776 58 319 51 30 38 6982 22 113911 $ 1 7950 AJman Marta % 6 0975 FtFrangı t 2 0215 Hol Flonrn i 1 5385 bv Frangı t 1336 99 Ital Lıretı i 140 60 Japon Yenı $ 3 7501 S A/ab Rıyalı E 16345 S YATIRIM FONLARI bttfaa M f t d a* ÇttoıtBtKM iş ftknnv3 bYMnnv* mtBTİon-2 lnterion-3 tntedon-4 tartn-5 teatvan İMsaiYaM İMsat Yai3 pcssat YaM Msat taırn Fon Garantı Yjonm-1 Garan* VHmm-2 GaranH Vüınm-3 Garamı Hatnm-4 6arant manm-5 EsbankFon 1 Esta*Fon2 Es*amFon3 YKBfttKimF YKBSsH&rF YKBHisseF YKB Kamu F YKB Lto> F YKBKamaF YKBOöreF YKB Kaptal F YKBAIdJlF VMFbn-1 VaKıf Fon-2 VaWFor3 VaMf Nısse VSwf Dunya Fon Vatof fon-6 OçbankMavı Fon DçtMmBeyaz Dçöar* Perbe TJtun Fonl Ttıtun Fon-2 MttsıFbn-1 Mlsu Fon-2 Fınans Fon-2 Finans Fon-3 finans Fon-4 Fınans Fon-5 Zraa Fon-1 Zraat Fon-2 Ziraal Basak Fon Tjraai Fon-4 Hal>fon-1 Halk Fon-2 Pamufc Fon Paraiıkrtsse Emlak Fon-1 ET»ak Fon 2 Impeı Fon-1 Impsc Fon2 TööankFon Sume* Fon D a u ron Ege Fon Kaltonma Fon Oemr Fon Tanş Fon OrtakFon TurMsr* Fon Nel Fon EüFor- OÛ787 MJJ18G 081089 170190 040690 nms1412J7 270239 074639 oaoiao 16JHS7 1002B9 0BO2J9 280239 111239 221OS7 10.03B9 120290 300590 230391 «1187 311089 110790 021187 07D388 0703.88 070338 070336 070338 02.0139 19Ü690 190690 030548 240439 181039 220390 26D390 140690 280638 10.0439 280690 040738 10.1290 150788 201039 2O07B9 181239 2O0390 051190 09.1089 14.0290 140290 200690 011139 06O130 020190 26X1690 22.0190 180790 020290 04.0590 260390 120290 163490 O4J590 08X690 07X690 110690 270690 03X1990 051190 011190 C*ı?te*trt 10800 20X100 10000 10000 10X100 10661 9960 9959 11200 10.000 9764 9306 9596 9390 1Û00Û 9976 9731 10437 9936 92» 10319 1Q000 10000 10477 9785 9713 9795 9693 9828 9294 10.000 9542 • 100» 48279 10441 9994 9374 «a»10057 20656 10.0Î! 11021 «000 10000 1OOO0 9956 10428 9958 10000 iûioo 10X01 loorjo 10000 11397 10357 10724 10469 10000 10000 10086 9962 «000 «1405 10806 «000 «000 «005 «000 loooo «000 1C000 KT0 H ı 79352 51653 21087 17824 14990 60673 52 267 27026 24 268 11959 50373 41814 &B14 20016 V43E7 62487 2S696 1&015 11255 «425 63.103 20007 14648 57470 44706 66042 44411 38008 44717 8106 14506 14091 44954 114.937 21059 14033 18034 13768 39316 53536 »090 44412 12439 160730 19438 23804 20250 1*855 13327 23690 17644 «526 i7ixr 22974 17652 2a748 16096 1946ı 1S305 18416 13243 16350 18188 19.165 15910 16488 15520 15773 »766 U478 11300 12319 14HAdRAM 73956 52.006 21115 17825 15D08 611743 52327 27057 24296 12006 50943 41671 19841 20043 14911 62570 26.045 15036 11289 10445 63.187 21X05 14369 57550 44759 66.700 44464 38060 44724 19X84 14.523 14110 45006 115in 21086 14 269 13784 39565 53604 1SÎ12 44466 12 454 160961 19464 20844 20279 11918 13348 23307 17667 18553 17027 23018 17684 23330 16.136 19483 15327 18.419 13016 16372 18207 19161 15927 16508 15541 15302 13.781 0488 13319 12342 twi *.(%! 0.13 068 0.13 001 012 012 Û11 011 012 041 014 QM 014 013 016 013 131 014 030 019 013 013 014 Q14 012 100 012 014 002 -006 010 013 012 012 012 132 074 012 012 013 015 012 012 014 013 017 014 053 016 049 013 015 015 019 018 035 025 016 0.14 002 171 013 010 014 011 012 014 018 011 007 014 018 Fonlar da suyunu çekiyorGeliştirme ve Destekleme Fonu ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Destekleme ve Fiyat îstikrar Fonu'nun gelirleri, harcamaları karşılamada yetersiz kalıyor.Toplu Konut Fon"'nda sadece 19.4 milyarvar. Hazine'de para kalmayınca altyapı yatırımlannın finansmanı giderek fonlardan sağlanmaya baş'andı. Genel bütçenin üçte biri büytiklüğüne ulaşan fonlarda sadece 609 milyar liranın kaldığı belirlendi. BORSA 14 Hazrnn 1M1 û u _ Hacafc 140.818J30.15I 14.545.080 (Oncetaİ Bıleşik endeks 3786 17 Malı endeks 3240 19 Sınaı endeks 4122 51 OrtataM M K Idk nd«k$: 3776.65 Mali endaks: 3250.74 imal »mttks: 4108.45 (OncekJ) Bıleşık endeks : MareıÇm (A) Adarapm (C) M*w Çknono IMTMI Mamk M£mnt> SSaNatoHaMng •nüMuCm tttm tatfâı ManÇlnı Baglas B.Çüımto dNMafe Ctm ÇA Hltt 55™ Ntnyıno Omsa C EleUrtı Dımrt»/* (BU) DenızlCaır mmE.BssYUmm EHoipfc EgeBncıMı Eot Endustn fpMm EmtSgom EMa HoMng Ercıyas Sracıtn En0OÇ Ejb«nk Ffnş Ninfrıyun GoMYrar Gortxxı ışıl •HnFık. SuiKy BVulılı H*O5 MntF Kr*ra Intora MomPsIon bmrOÇ b c a lırtMm Kav Kdebet Motüyl K«r«G«Jj KcpuEkMnk KocHoMng Koc Yıtmm Konya Onenıo Kofüsı KonınaTv KüBKya Pnew LuksKadie MakraTtkm Hantn Pmento •mfcH.M UsrSıal Metaş Mgn» Mmş NMHoHing NMTunzm 0JanT«ksU Omuksı Otasan Pırs» PKProtto PHMm Pnar Sut Pnaı Entegte Et PnaıSu rMr US Plmas PMrcHOfaı N » « Rrtak SanMHottlng C*ı4k«uMn •m°Soksa SunE*ktroc* Tım 5ıooi5 TAşkMk Tdotilbank TaMt* Tesan Umll. TJV iMh. m Tl$6aı* (A) T 1$ Ba* (C BU) Tıre Kutsan TKB Toprak «Jcl Tnkyi Cam TSKrnens TŞSşeCam TS.KB (8Uİ TD M u m Tup-JS THY T Tobonj TMnMnk Uıq«ananio U|îk fltnıııiı V(SM VMuf F Kkslvna Yasaş Yap KIH» Yunsa Öncekıse anskapm 520000 100000 30000 4150 6200 5800 16500 31000 2350 12750 3300 12500 *WM 8800 4100 4050 7000 7200 5800 6000 11000 4600 3950 MM MM 1«O0 28500 18750 4150 61000 8900 2000 9000 9900 2850 3150 8200 11M İM0 6000 5300 11M 22000 2450 1650 22000 730O 1900 MM m»12000 8400 32000 6200 14500 19S00 37500 2850 6800 2950 K250 35O0 1850 105000 MM 13M 11250 IPI 700 15750 M l 1700 1700 6300 135000 950 2000 12000 1750 5300 1500 «00 675 1650 ttw »350 3400 6000 4700 İ T M 29000 10600 8200 15500 3700 noo3250 SMt 1«00 IMt 1Î750 410000 4150 0 2400 7500 2550 16750 3300 2450 13750 5500 1450 1100 3000 4150 13000 1600 8500 6000 1750 2150 1700 766 27 Malı endeks Bugunkıj en ıXsu* 510000 S7000 29500 4000 6100 5500 16500 31000 2250 12750 3150 12250 3-MM 3600 3900 3900 6500 7000 5800 10750 4600 3700 MM 3M8 1800 MM 27500 18500 60000 B6O0 1900 8600 9600 2400 3150 8200 rtto S3M 57 00 5500 1M0 20OO0 2350 1450 20500 1850 MM 2230 11500 8200 6100 '3750 IB'50 35OO0 2750 6800 2850 12500 uoo1C«O0 MM 13SU 1U750 ım 675 15500 (73 1600 1600 120000 900 1950 11250 1600 5000 1450 650 1650 1100 3150 5800 ^ 0 0 1SM 28500 10250 1 M M 7700 13750 3250 22M U M 1MS 1J7S0 4100 2300 7100 2400 16250 3350 2300 13000 1350 1100 3100 4100 12000 1500 s:oo 6000 1700 2100 1*50 520000 99000 30000 4100 6200 5700 16750 32000 2350 13250 33O0 12S00 3MM 8900 4050 4000 71X 7300 6000 11000 4600 3950 1MM » M 1850 MM 28O00 19000 61000 8900 GH M9 1900 9600 9800 290C 3150 8200 MM 5800 5500 1150 21500 2450 1600 21500 1900 1MM 2400 12000 8300 6300 14750 19750 37500 2800 7100 3000 13000 18SC 105000 I7M 13M 11500 700 15-"50 1 M 1650 1700 125000 950 2000 12750 1700 5400 1500 675 1750 4100 3500 6000 480C 1M0 29500 10750 11Mt 7900 15000 3600 23SC MM 21M 140M 4500 2400 710C 2850 17000 3500 2400 14000 1450 1150 3100 4100 12750 1650 8500 6000 1750 2200 1700 3227 47 Suou-ıkn kâ»ii5 510000 99000 29500 4000 6200 5600 16500 31000 2250 12750 3150 12250 IMM 8600 3900 3950 6500 7000 5800 10750 4600 3700 IMM U M 1800 İ T M 29000 18750 60000 8800 K3 1900 9000 9800 2850 3150 8200 31M MM 5700 5500 11M 2O5O0 2350 1450 21000 1850 MM U M 11750 8300 6100 13750 I9OO0 35000 2750 6600 2900 12500 1800 100000 MM 1JM 10750 MM 675 1550C M i 1600 1600 125000 925 1960 11750 1650 9100 1450 675 1650 4100 3300 5900 4700 1W 29000 10250 1I7M 7700 14000 3250 ZtM 57M IMt 14Mİ 4150 2400 7100 2550 16500 3400 2350 13250 1400 1150 3100 4100 12250 1600 8300 6000 1750 2100 17X Sınaı endeks 4098 14 stem mıdfcr 1875S 21210 46110 23648 4700 157875 3200 32390 3500 2090124 60429 1200 113SM 110700 143190 29000 17400 165524 22400 367532 500 24250 1MMB W1M 666» 4ITMİ 217147 485550 11604 17000 900 34050 3200 1872620 1000 2500 tam MM 4700 1500 1MMC 332O0 25920 11100 55300 119000 1M2S4 221M3 46700 2250 600 20200 596401 681498 245975 43210 11400 110550 24000 56680 34345 tmm MM 125400 297M 422750 220150 HM7f 68700 9065O 1485 5100 9900 377100 47200 128400 44100 43600 28300 •tMA •nı 500 98500 11740 61400 2 4 M 34600 358690 1TTM 15020 63100 27300 MM 12MM aaa, 7WM 474720 3000 1700 154320 16150 117080 16300 195732 154150 10400 500 2300 53300 330760 26760 7590 47626 10G935 42150 En co« soz yaınla/ı fiy 510000 9BO00 29500 4100 6200 5600 16750 3100Û 2250 13250 3200 125O0 »5M roo400C 3900 6800 7000 5800 10750 460C 3950 t i M *1M 1800 MM 28000 18750 6H100 8M0 MS 1900 9800 9800 2850 3150 8200 U M MM 5700 5500 11M •20500 2400 1600 21000 1900 M M aoo11750 8300 6200 14500 19250 35000 2800 6800 2900 125O0 rso •»ooo 3MB 1JS» 11000 675 15500 M i 1600 1600 125000 950 2000 12500 1650 5200 1450 650 1750 4100 3300 5800 4750 1 M İ 29000 10600 M7M 7800 14600 3300 am SMt 21M 14Mt 4200 2300 7100 2550 16500 3350 2360 13750 1400 1150 3100 «100 12500 1600 8300 6000 1750 2150 1700 Ajrtıdı ortfly 512337 96236 29606 4076 6171 5610 16656 31393 2278 13070 3216 12375 J1I7İ 8739 3958 3948 6752 7089 5850 10669 4600 3890 O41 MM 1810 M ) 27793 18843 60912 8760 1900 9393 9700 2828 3150 8200 IK1 S41t 572» 5500 11İ2 20727 2410 1582 21OM 1886 I7M 2331 11787 8250 8185 14304 19375 35387 2780 6868 2890 12582 1770 104656 1332 IJSt 11393 M39 684 1556 M İ 1806 1621 123333 927 1980 12160 1664 5202 1468 660 1702 M M 4100 3270 5840 474« 1113 28997 10451 1İ7M 7790 14400 3291 22M 57» 2M2 IMM 4248 2333 7100 2553 16639 3381 2340 13672 1400 1137 31X 4100 12463 1570 8358 6000 1747 2139 1688 EloDomi Servisi — Büyuyen kamu fı- nasman açığı Hazine kaynaklarından sonra fonlann da suyunu çektı. Gelirle- rinin yüzde 70'i Hazine'ye devredilen fonlann geriye kalan gelirleri hızla aza- lıyor. 12 büyuk fonda kalan paranın 609 milyar lira olduğu öğrenıldi. Fonlardaki para miktannın azalma- sında, hükümetın kamu altyapı yatırun- larını giderek fonlardan finanse etmeye yönelmesinin etkili olduğu belırtihyor. Edinilen bilgiye göre Geliştirme ve Destekleme Fonu (GDF) ile Kaynak Kul- lanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonu'kun (DFIF) gelirleri, harcamalarını karşıla- mada yetersiz kalıyor. GDFnin 31 Mayıs 1991 tarihi itibany- la 1 trılyon 290.9 milyar lira bekleyen ödemesi olduğu, DFlFnin ise 4 Haziran 1991 tarihi itibarıyla bekleyen ödemesi- nin 1 trilyon 193.8 milyar Uraya vardığı belirtüdi. Fonlann nakit mevcutlannın 11 Ha- zıran 1991 tarihi itibanyla dökümüne ba- kıldığmda, Toplu Konut Fonu'nun 19.4 milyar hrası, Kamu Ortakhğı Fonu'nun 18.9 milyar lirası bulunuyor. GeliştuTne ve Destekleme Fonu'nda 3*> 9 milyar li- ra gözükürken Destekleme ve Fiyat ls- tikrar Fonu'nun mevcudu da 228.3 mil- yar lira görülüyor. Büyüklük bakımmdan önemli fon olan Savunma Sanayii ve Destekleme Fo- nu'nda 160.1 milyar lira, Kaynak Kulla- mmım Destekleme Fonu'nda 112.9 mil- yar lira bulunuyor. En az nakıt bulunan fonlar arasında dış krediler arasmda Kur Farkı Fonu'nda 300 milyon lira, Kuçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme Fonu'nda da 600 milyon lira var. Toplu Konut Fonu Kamu Ortaklığı Fonu Geliştirme ve Destekleme Fonu Destekleme ve Fiyat İstıkrar Fonu Yatnmlann ve Döviz Kazandıncı Hızmetten Tesvık Fonu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Savunma Sanayii Destekleme Fonu Sosyal Yardımlaşma «e Dayanısmavı "feşvık Fonu Tanıtra Fonu Petrol Arama Dûzenleme Fonu Kûçûk w Orta ölçekli San Dest Fonu Dış Krediler Kur Farkı Fonu 19.4 18.9 36.9 228.3 17.6 112.9 160.1 77 4S t-5 d6 &3 Bel-Pada grev bitti İstanbul Bel-Pa'da 70 gündür devam eden grev dün anlaşmaya varılmasıyla sona erdi. 240 işçinin çahştığı Bel-Pa'da ücretler 1 milyon 750 bin liraya çıkartıldı. 125 bin lira ek yardım ve 750 bin lira yakacak yardımı da kabul edildi. Kru* V « L r f i n r l « n K » d l « Vehbi Koç Vakfı'nca Amerikan Biristol I\OÇ V 4 a K i m a 4 a i l O a g ü ş Hastanesi'ne bağışlanan Kobalt unitesi, dün düzenlenen bir torenle hizmete girdi. Torende konuşan işadamı Vehbi Koç, 1967 >üında benzeri bir cihazı aynı hastaneye bagışladıgını beiirterek "Eski ci- hazla 5 bin 447 kanser hastası tedavi gordiı. Teknolojinin değişmesiyle biriikte ikinci kez bu modern cihazı vakıf olarak bağışlamaktan mutluluk du>uyorum" dedi. Vehbi Koç Kobalt unitesi ve Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezi'nin açılışına kaülan Rahmi Koç, Eli Acıman, Dr. Oktay tncekara, Dr. Cemalettin Topuzlu ve George D.Rountree birer konuşma >aptılar. Yetkililer, Vehbi Koç tarafından hibe edilen cihazların değerinin 525 bin dolar oldugunu kaydettiler. (Fotoğraf: Vedat Yenerer) tş-Sendika Servisi — îşçilerden son- ra lstanbul'da dun bir gnıp öğretmen de vizite eylemi yaptı. Öğretmenler, tem- muz zamlarım protesto ederken sendi- kalaşma hakkı istediler. İstanbul Bel-Pa'da 70 gündür devam eden grev taraflann dün anlaşmaya var- ması ile sona erdi. 240 işçinin çahştığı Bel-Pa'da ücretler 1 milyon 750 bin li- raya çıkartılırken her ay 125 bin lira ek sosyal yardım, 750 bin lira yakacak yar- dımı kabul edildi. Eğit-Sen'in örgütlülüğünde 70 kadar öğretmen dun Kadıköy Dıspansen'ne gi- derek toplu vizite eylemi yaptı. Ellerin- de 'Sadaka değil, sendika', 'Ücretli kö- lelige son', turunden yazılar yazılı dö- vızler taşıyan öğretmenler, bu koşullar- da eğitim ve kamu hizmetinin yapılma- sının söz konusu olamayacağını, sendi- kal haklannı alana kadar mucadele ve- receklerını açıkladılar. Tum Sağlık Sen üyesi Okmeydanı SSK Hastanesı'nde çalışanlar ise düşük zam oranı, hükümeti protesto ve sendi- kalaşma hakkına yönelik olarak dün dö- ner sermaveden yapılan odemelen alma- dılar. Çalışanlar, sadaka almak isteme- dikleTİnı söyledıler. Arap-Türk Bankası'nda çalışan 250 işçi 1991 yılı zamlarım alamadılar Ba- sisen Sendikası ile işveren arasında ya- pılan görüşmeden bir sonuç alınamadı. Banka işkolu ücretlerinin çok gerisinde olduklannı ve sözleşme gereği ödenme- si gereken % 100 artı 150 bm lırahk zam- da ısrarlı kalacaklarını açıklayan Arap Türk Bankası çahşanlan, Türkiye'de fa- aliyet gösteren en eski yabancı banka- mn yanlış kredı politıkalannın bedelini çahşana yuklemesme ızın vermeyecekle- rıni söylediler. TGS Ankara Şube Başkanı Emın Koç, GUneş gazetesınden işten atılma- ları eleştirırken "Asil \adir, en azından bu ulkede orman kanunlarının geçerli ol- madığını duşunmelidir" dedi. Koç parasmı ısteyenlerin kapıya çıka- nldığına ışaret ederek işverenin bu tav- rının kendisine sahip çıkan Turk halkı- nı tammamak oldugunu söyledi. Şenver Memede süt kalmadı BÜLENT ECEVİT AMALYA — Pamuk- bank Genel Muduru Bûlent Şenver. işadamlannın yakın- maya hakları olmadığını, surekli devletten teşvik ala- rak yaşamanın Avrupa stan- dartlarına uymadığmı söyle- yerek "Memede sut kalmadı" benzetmesini yap- tı. Şenver, sanayiciler "Kotuyuz" dıyorlarsa ban- kacıların da "kotu" durum- da olduklannı, yeni duzene adapte olurken bırçok şirke- tın kapanacağı göruşunde oldugunu soyledı. Pamuk- bank Muşteri İlişkileri Ge- zisi çerçevesınde Turkiye ça- pında gezıler vapan Pamuk- bank ust duzey yönetıcıleri, Antalya'da da Sheraton Vo- yager HotePde bir kokteyl verdıler. Almanya'dan 390.5 milyon mark destek ANKARA (ANKA) — Federal Almanya'nın bu yıl Turkiye'ye Körfez knzi yar- dımı, uzun vadeli kredi, uy- gun koşullu kredi, hibe ve ıhracat kredisi şeklinde 390.5 milyon marklık mali destek sağladığı bildirildi. Turkiye ile Federal Al- manya arasındaki mali ve teknık işbırliği anlaşması Almanya'da imzalandı. Ha- zıne ve Dış Ticaret Müste- şarlığı'ndan yapılan açıkla- maya göre anlaşmayı Türk ı- ye adına Hazine ve Dış Ti- caret Musteşarı Mahfı Eğıl- mez, Almanya adına da Dı- şişleri Bakanhğı Direktöru Alcia Jenelek imzaladı. Ilk bolumu 4 hazıranda Anka- ra'da imzalanan anlaşma ile 120 milyon marklık uzun va- deli uygun koşullu kredı ve 15 milyon marklık da hibe sağlandığı bildirildi. L.A. GEAR'DE Şimdi L.A. Gear ayakkabı alan herkese L.A. Gear'in süper armağanları var. L.A. Gear T-shirtler, Spalding basketbol topları... L.A. Gear spor ayakkabınızı j ^ t * | şimdi alın. Spor kıyafetinizi L.A. Gear tamamlasın. ^ m f tia Turk]\-e ıck vcıkılı mumessılı Kec- bpor Malzetnelerı San ve T K A Ş '•aiıkoru^ı usd. % ^ Ntytnt3t)i h u n b u ı Tel t^_ 9<> ^1 1W >U (O Fak^ l^u 16 " 7 « A m 350.000 liralık L.A. Gear ayakkabı alan herkese. NBA starlarının basketbol topu SPALDİNG. L.A. Gear'in armağanı. 250.000 liralık L.A. Gear ayakkabı alan herkese. Süper L.A. Gear T-shirt. L.A. Gear'in armağanı. ıiesonsuz ğ konforia doğaya saveının bılcşımı, ccrçek tatıl Paradise Bilkent Hotel, Kemer c l u b Aidiana, Milta, Kemer Paradise Aparthotel Sıde Beach Club Aldiana, Side Re:ı'nefs\t'H ı f tı\rmtıh hı!ı>ı ı^ın Paradise Hotcls International. Turkiye ho/ı (,akmak t'ad "~ \ntalva Tcl ^1 ı 11 K-4 ^-ı 11 XI 98 Kık- M ' 12 S- 92 HOTELS INTERNATİONAL •TURKİYE TC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYÇN İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Aşağıda dzelliklerı belırtılen kapalı zarf ile teklıf alma yomemındekı ıhale ile ılgılenenler, ıhale dosjasım İSKİ GENEL MUDURLUĞU TICARET İŞLERI DAIRE BAŞKANLIĞI'nda gorebılır ve dosva bedelini ISKI GENEL MUDURLUĞU merkez veznesıne yatırarak alabılırler Isteklılerın şartnameye u>gun hazırla\acaklan kapalı tekir mektuplarını ıhale tarıhınde saat 11 00'e kadar aşağıda belırtılen adresle GENEL EVRAK MUDURLUĞU'ne gırış, tarıh ve numaraçını ıçeren alındı makbuzu karşılığında teslım etmelerı gerekmektedır Teklıf zarfları saat 14.00'te Ihale Komıs- >on Başkanlığı nca açılacaktır İSKİ No İşin Adı keşif Bedeli İhale Tarihi Geçicı Tem. Dos>a Bedeli T.4898 Çeşıtlı ebatta Elastomer 3 647 500 000 2.7 1991 182.375 000 1 000 000 ve Metal Yataklı Vrna Not I- Postadakı gecıkmeler dikkate alınmaz. 2- ISKI 2886 sayılı De\let thale kanunu'na tabı olmayıp ıhaleyı yapıp >apmamakta, dıle- dığıne kısmen \e>a tamamen yapmakta, uvgun bedelm tespıt ve takdınnde serbesttır. ADRESI İSKİ Genel Muduriuğu Aksarav V1e»danı 34410 Aksarav İSTASBLT. TEL: 588 38 00 (35 hal) TELEX: 23923 ISl -tr t\\: 588 38 83
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog