Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M : T A M A M ! Cumhuriyet Borsa, faiz, döyisrKfeâi, Kredi kartları konusurraa bilgiyi Alo24'ten alın. telefonfa işlem tamamlayın.j 18^24 24-İstanbul 68. Yıl; Sayı: 23999 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL/KDV datuu 14 Haziran 1991 Cuma A]\AP*ta son kozlarPAKDEMİRLİ VE ZEYBEK AKBL LUT-A.ÖZAL GÖRÜŞMESİ YILMAZ'IN KARARGÂHI GENEL MERKEZDE KISKAÇ Gün boyu Yılmaz ekibine yaklaşacakları izlenimini veren Namık Kemal Zeybek'le Ekrem Pakdemirli, dün akşam Akbulut'u desteklemeye karar verdi. Zeybek, dün akşam Akbulut'u arayarak 'Sizi destekliyorum' mesajı verdi. Büyük kongre için bütün delegeler Ankara'yageldi. Divan başkanlığı için bir ad üzerinde anlaşılamadı. Başbakan Akbulut, yemeğine katılan Ahmet Özal ile yaptığı görüşmenin içeriğini açıklarken "Cumhurbaşkanımızın aile efradıyla birlikte tarafsız kalacağına ilişkin açıklamaları var. O çerçevede görüştük" dedi. Hasan Celal Güzel, delegelerden vicdanlannın sesini dinlemelerini istedi.4. Sayfada Yılmaz grubu iki ayrı karargâhta kulis faaliyetlerini yürüttü. Türk Demokrasi Vakfı'nın binasında grup sözcüleri çalışırken delegelerle temaslar da TBMM'de yürütüldü. Semra Özal'ın İstanbul il delegelerine verdiği yemeğe Yılmazcıların bir bölümü katıldı. Semra Özal, konuşmasında "ailece tarafsız" olduklarım vurguladı. Başbakan Akbulut, dün Konut ile ANAP Genel Merkezi arasında mekik dokudu. Delege kartını almak için genel merkeze gelen delegeler, Akbulut yanlısı milletvekilleri tarafından kapıda karşılanarak Keçeciler, Aksu, Demirtaş, Sungurlu, Çiçek gibi ağır toplarla görüştürüldüler. 4. Sayfada Özelokullar sınavında kimkaç puan aldı? Yann Cumhuriyet'te Türkiye'ye yakın takip Amerikan yönetimi çevrelerinde Ankara iç konularla uğraşırken önemli dosyalarda "ozlü" kararlar aJabilmesinin güç olacağı yonunde bir inancın izleri var. ANAP Kongresi'nden sonra belli bir iyileşme olacağı düşünülüyor, ama tam olarak yatıştıncı etki yapacağına inanılmıyor. tstanbul'daki tersane eyleminde Taşkızak, Haliç ve Camialtı işçileri slogan atarak Tepebaşt'nda dispcuere fittiler ve toplu viziteye çıkülar. (Foloğrar: Suat Kodnkhı) Kamu sözleşmeleriniproteşto için Türkiye genelinde büyük gösterileryapıldı îşçilerin öfkeli yürüyüşüİstanbul Eylemler sonucu tersanelerde üretim saatlerce tümüyle durdu, Haliç bölgesinde büyük protesto yürüyüşü gerçekleşti. Şehir hatlarında vapur seferlerinin önemli bir bölümü hiç yapılamadı. Büyük gecikmeler oldu. Zaman zaman yolcular ile gemi çahşanları ve kaptanlar arasında tartışma çıktı. Ankara Yol-İş Sendikası'na üye binlerce işçi dün toplu viziteye çıktıktan sonra SSK Hastanesi'nden Yol-İş Genel Merkezi'ne kadar polis eşliğinde yürüdü. Dörderli sıralar halinde yürüyen işçiler "Padişahistifa", "İşçiler elele, genelgreve", "Vurvur inlesin, Çankaya dinlesin" şeklinde sloganlar attılar. Adana ve öteki iller Köyhizmetleri'nde görevli işçilerin yürüyüşü sırasında il müdürü ile sendikacılar arasında tartışma çıktı. Ege bölgesinde yaygın yemek boykotları görüldü. Trabzon, Artvin, Malatya, Eskişehir ve Diyarbakır'da da çeşitli eylemlerin gerçekleştirildiğigözlendi. 3. Sayfada Ankara'da Körfez diplomasisiTALABAM KOŞK'E ÇIKIYOR İstanbul'da yapılan Sosyalist Enternasyonal için 6 gündür Türkiye'de bulunan Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani'nin bugün öncelikle Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Özal'ın Celal Talabani ile bir araya gelmesi halinde bu temas bugüne değin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt liderle gerçekleştirdiği en üst düzeyli görüşme olacak. Bu arada Özal, Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri Muzaffer Arslan'ı da kabul ederek bir süre görüştü. 11. Sayfada TARIK AZİZ: DİYALOG BAŞLADI Körfez savaşı nedeniyle "soğuyan" ilişkileri normalleştirmek amacıyla resmi bir ziyaret için gelen Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, temaslarını, "Tek önemli şey gerçekleştirdik. O da iki hükümet arasında diyaloğun geliştirilmesi kararıdır" diyerek özetledi. Aziz, "Irak'ın Türkiye'nin ihtiyacı için petrol ihraç etmeye hazır olduğunu belirttim" dedi. 11. Sayfada NE BAĞDAT'IN PETROLU, NE SADDAM'IN YUZU Başkent'ten AHMET TAN'ın yazısı 11. Sayfada OZAL-BRANDT 'DOSTÇA' Sosyalist Enternasyonal Başkanı Willy Brandt, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la görüştükten sonra Ankara'dan Istanbul'a gelerek Türkiye'den aynldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, görüşmeden sonra konuyla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı: "Kabulde Willy Brandt İstanbul'daki Sosyalist Enternasyonal hakkında bilgi verdi. Son derece dostça geçen görüşmede bölgedeki durum, Ortadoğu'da barış süreci, Irak'taki durum ve Kıbrıs konularında görüş teatisinde bulunuldu." 11. Sayfada UFUK GÜLDEMİR VVASHINGTON — ABD Başkanı George Bush'un tem- muzun ikinci yarısında gerçek- leşecek Türkiye zıyareti oncesin- de, "Ankara'daki istikrarlı bir hükümet gorttntusü vermekten uzak hava" dikkatle izleniyor. Amerikan yönetimi çevrele- nnde, Ankara boylesine ıç ko- nular ile uğraşırken önemli dos- yalarda "ozlü" kararlar alabıl- mesinin guç olacağı yönunde bir inancın izleri var. ANAP kong- resinden sonra belli bir iyileşme olacağı düşünuluyor, ama tam olarak yatıştıncı etki yapacağı- na inanılmıyor. Özellikle IMF ve Dünya Ban- kası çevreleri bu göruşte. Söz konusu çevreler "Cesur karar- lar alabilecek bir yönetim işba- şına gelmediği surece siyasi ve ekonomik istikrar saglanması- (Arkası Sa. 19, Su. Vde) Leningmd, St. Petersburg oldu 'Büyük Petro' Lenin'i yendiDış Haberler Servisi — SSCB'nin ikinci buyuk kenti Leningrad'ın adı bundan böyle St. Petersburg olacak. Kentin adının değişıp değişmemesini oylamak uzere onceki gun san- dık başına giden kent halkının yüzde 54'u oyunu St. Peters- burg'dan yana kullandı. Lıberal, reformcu Leningrad Belediye Başkanı Anatoli Sob- çak önderliğindekı Leningrad Halk Cephesi bir yıldır kentin adının değişip yeniden Peterli bir adın verilmesi için miıcade- le ediyordu. Önceki gün yapılan bir başka seçımle yeniden bele- diye başkanhğına getirilen Sob- çak'ın bu isteğine Komünist (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) Gerekçe: Görevi kötüye kullanmak Sözen yargıç önüne çıkıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen, Mustafa Süzer'e ait Dolmabahçe'deki 'Gökkafes' binasına önceden verilmiş yapı iznini iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti. — r_TURAN YILMAZ ANKARA —Danıştay'ın hakkında istanbul tl Idare Ku- rulu'nun verdiği "lüzum-u muhakeme" karannın onanması üzerine îstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Nurettin Sozen, 15 temmuzda yaraç onune çıka- cak. Sözen, Mustafa Süzer'e an Dolmabahçe'deki "Gökkafes" binasına Bedrettin Dalan done- minde verilen yapı izni belgesı- nı iptal etmiş, inşaatı muhurle- mişti. Suzer'in şikâyeti üzerine mulkiye mufettişleri Sozen'in "görevini kötiiye kullandığı" yo- lunda rapor vermişlerdi. Rapo- (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) Galleria'da patlama Bomba masanın altındaydı Ataköy Galleria'daki buz pistinin çevresinde bulunan masalardan birinin altındaki bomba patladı. Biri ağır, 2 kişi yaralandı. 3 banka şubesine de atılan bombalardan 2 kişi yaralandı. 16. Sayfada TV / Bugün Magic Box haber atağında Karikatür / 7 Fidan, Simavi yarışması birincisi İstanbul / 20 Arkeoloji Müzesi 100 yaşında Aslı Kayabal Sovyetler / 20 21. yüzyıl: İşsiz Tûricler çağı mı? Kerem Çalışkan Ankara, Bağdat, VVashington... Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık şımlerde bulunması... Ambargonun gevşe- Aziz'in Ankara ziyaretı nasıl değerlendırile- tilmesınde oncülük yapması. Alıkoyduğu ba- bılir? Örneğin Saddam Hüseyin'in temsılcı- zı malları serbest bırakması... Bazı yardım- si Bağdat'a eli boş döndü denilebılır mi? ların önunu açması. Bağdat Buyükelçımiz Bir açıdan öyle. Çünkü Tarık Aziz Anka- Necatı Utkan'ı artık görevınin başına gönder- ra'da umduğunu pek bulamadı. mesı.. Neydı Bağdat'ın beklentilen? Şunlar sa- irak'ın Türkıye'den beklentilerinın bir bo- yılabılır: lümu boyle ozetlenebilır. Kerkuk-lskenderun petrol boru hattının açılması ya da Turkiye'nin bu konuda girı- (Arkası Sa. 19, su. î'de) HASAN CEMAL • Arkadaşı indiririz DYP Genel Başkanı • Kambiyoya yeni rejim Kambiyo Suleyman Demırel, Cumhurbaşkanı Turgut rejimınde bazı duzenlemeler yapan ek Özal'ı ANAP'ın iç işlerine karışmak ve kararname, Bakanlar Kurulu'nda kabul anayasayı ıhlal etmekle suçladı. 5. Sayfada edilıp Cumhurbaşkam'na sunuldu. Ekonomide • Şeytanlı filmlerin en ünlüsü • Semra Özal'ın /^HMfev Başrollerini Mıa Farrow, John Cassavetes ve menopozu Cumhurbaşkanı ff^*^^L Ruth Gordon'un oynadığı Rosemary'mn Özal'ın eşi, menopoz ff H Bebeğı fılmı TV2'de saat 23.15'te. 6. Sayfada klıniğını açarken yaptığı wSP 4PHM • Yeltsin, devlet başkanı Rusya devlet konuşmada o donemı l p başkanlığı seçımlermde Boris Yeltsin 'hayatın en guzel devresı' \ «.- <* % rakıplerini gerıde bırakn. 10. Sayfada dıye tammladı. 16. Sayfada \ • BM'de Irak alarmı ABD'ye sığınan • Fener'e Çek modeli Alman futbot Iraklı bir bılım adamınm, Turkıye sınırına adamı Udo Lattek, Teknik Direktor 80 km uzaklıkta nükleer sılah urettıldiğı Venglos'un sısteminı yorumladı. Sporda ıddıası BM'yı karıştırdı. 11. Sayfada • Kulüpler bant yayını istiyor Kulup • ENKA kazandı Sovyetlerdeki 720 konutun temsikilen bugun Futbol Federasyonu ile yapımına ılışkın ıhaleyı kazandı. Ekonomide 'naklen yayın' konusunu goruşecek. Sporda GÖZLEM UĞUR MUMCU Kongre Başkanı... ANAP'ta kongre başkanı kım olacak? Mesut Yılmazcılar, gereğinden fazla liberal oldukları için 'Semra Hanımefendi'rim adaylığı üzerinde duruyorlar. 'Partimiz muhafazakârdır' diyen Akbulutçular 'Allah'ın ipi- ne sımsıkı sanlacak' bir aday bulup çıkarmadılar. Yusuf Özal'ı şiddetle salık veririz! (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog