Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 13 HAZİRAN 1991 06.58 Açıhş-Haberler 07.05 Gün Başlryor (08 00'de haber yayımlanacak ) 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağl Yok yok Televızyonu adlı dızıde, butün kışılıklen hayvanlardan oluşan kuklalarca canlandınlan bır TV kuruluşunun yayını ve yayın öncesı ıle ılgıb ılgınç öykülen dramatıze edılmektedır 09.35 Kadin Saati Programda Bağ-Kur tzmır Bölge Müdürü Kadır Inan ıle roportaj yapılıyor 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yann: KugU Sılvana hem Juha'yla hem de Vıctor'a yardım sozu venr Bu arada Franchesca ve Renato Baıgorna'va ıstedıklen kabareyı açtırmayı başarmışlardır 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış ıçensınde 1100 1200 13O0vel5OO saatlennde haber bultenı yayımlanacak 15.05 Çocuk Kuşağl Atlı Kannca, Dağ Gülü, Elıfın Rüyalan adlı bolumler ekrana gehyor 16.30 Bu Toprağın Sesi Programda Tanm Sayımı ele alınıyor örnek koy Antalya'nın Zeytınada koyü tanıtılıyor Bu bölümde aynca çeşıtlı turkülere yer venlıyor 17.15 Arkası Yann: Aileler Amanda, duğûn ıçın annesını sıkıştırmaktadır Bu arada Jusüne, annesıyle Mıka'ın arasını yapmaya çalışmaktadır 18.00 Haberler 18.10 Gençlik Kooserleri 18.30 A Stüdyosu'ndan 19.10 Merhaba Çocuklar 19.20 fnanç Dıinyası 20.00 Haberler >e Hava Durumu 20.40 Spor Gunun spor olaylan ekrana geUnlıyor 21.00 Dizi: Manhattan Benim Olacak Maum, Cutter den bır yıl sureyle aldıgı dergıye yenı bır von vererek pıyasaya çıkartmak ıçın gece gundûz çalışmaya başlar Ancak Cutter, bu gıdışten hıç memmun degıldır 21.55 Musikimizden Portreler (Bugun köşesınde) 22.40 Betgesel: Altaylar Programın bu bölumunde, Çın Seddı nın baudakı kerpıçten yapılmış en eskı kısımlannın Gobı Çölü ortasındakı tanhı Çovan şehn harabelennı ve tpek Yolu üzennekı Çın köylennden çeşıtlı sosyal konular ışlenıyor 23.10 Haberler 23.20 Türk Haftasi Turk Haftası nedenıvle Amenka Bırleşık Devletlerı nde duzenlenen Turk vuruyuşu konu edılıyor 00.25 Dizi: Kurtarma Operasyonu Harry ve Kontessa antıka mucevherlerı korumakla görevlendınhrler 01.05 Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyonu Î2T15 Kapanış ~ 18.00 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rüzgân Bır tatıl gununde vardım etmek ıçın Jack yoksullar yurduna gıder Evlennden kaçmış genç çocuk lara yardımcı olmaya çalışır 19.03 Haberler 19.20 Haftamn Sohbeti Ayla Erdemh nın hazırlayıp Mete Akyol un sunduğu programın bu haftakı konuğu Sıgorta ve Reasurans Şırketler Bırîığı Genel Sekreten Bılgı Kongar 19.40 Balkan Ulkeleri 1. Kultûr Şenliği 20.30 Belgesel: Sanayileşme Yolunda Türkıye'de Otomotıv Sanayı nın dunu ve bugunu anlatılmakladır 21.00 Gunlerle Gelen 21.30 Gençlerle Beraber (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 22.00 Haberler \e Ingilizce Haberler 22.35 Sahneden 23.15 Gece Konserİ (Bugun köşesınde) 19.59 Açılış - Dizi: Ruth Rendell Hikâyeleri VVeksford ve Burden Charlıe Hatton cınayeünı araştınrlarken VVeksford bu olayın Fanshavve lann kazasıyla bır ılgısı olduğunu duşunur 20.55 Müzik: Wired Sbow {Bugun köşesınde) 21.25 Belgesel: Atlantik Ulkesi Atlantık Okyanusu ndakı balıklann ve akıntılann tamtıldıgı belgeselde, aynca çeşıtlı hıkâyelere konu olmuş ganp Sargassum yosunu ve okyanusta oluşan buzlann doğal ıklım dengesını nasıl etkıledıgı anlatılıyor 22.01 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Korkunç Ana Baba l Avnntılı bılgı yandakı sütunlarda) 00.35 Kapanış 13.59 Açılış - TV Dershanesi 19.01 Ylldiza Ulaşmak Sılvana arük Cessıca'ya olan kızgmlığını açıkça bellı elmektedır Grup ıçınde yavaş vavaş huzursuzluklar başlamaktadır 19.25 Melodi 19.40 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 22.10 Belgesel: Doğaya Açılan Pencere Belgeselın bu bölumunde Galapagos adalannda yaşayan hayvanJar konu edılıyor 22.35 Komedi Dizisi: Sydney Dızının bu bölumunde ünlu bır dergıden Sydney ıle roportaj yapmaya gelırler Bu SYdney ıçın guzel bır foırsattır Fakat roportaj yapmaya gelen gazetecının nıyetı hıç ıyı degıldır 23.00Pop 100-KapaniŞ Tekrar program 19.00 Açılış • Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedeflen doğal çevre paylaşma sebze ve meyvenın tanıtımı, aynı ve farklı kavramlan ışıtselaynmlar basıt fen bılgılendır 19.50 Turkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Bir Konu Bir Konuk Sunuculuğun Prof Dr Korkmaz Alemdar'ın ustlendıjn ve Doç Dr Coşkun Yurten nın katıldığı programda Çevre Bılıncı" konusunda soyleşı yapılıyor 20.30 Karşı Karşıya 21.05 Gönül Sohbetleri ~ ~ 21.30 tnanç Dunyası 22.00 Haberler, Ingilizce ve Almanca Haberler 23.45 Belgesel: Bir Damla Su tçin 23.15 BizimEller 00.15 Köroğlu Koroğlu nun ezıyetler ıçınde hâlâ esır olmasına çok üzülen Nıgar hanım, Hasan beyın bölukbaşısı ıle anlaşarak Koroğlu nu zındandan kurtanr Çünku ona bır can borcu vardır Üstelık sevdığı adamdır Köroğlu 00.50 Bir Solist 01.15 Devlet Sanatçıları: Aydın Gün 01.40 Kapanış 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcıları 13.30 Hollywood Yaramazlan 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 14.55 Haber 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günhlğü 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Müzik 17.15 Çizgi Film: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 18.15 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 19.15 Komedi Dizisi: Muhteşem Ikili 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 20.40 Haftamn Dizisi: Yemyeşil 21.40 Orhan Boran'lı Dakikalar Orhan Boran'ın hazırladığı sohbet programının konuklan Canan Yaka, Zernn Arbaş. Zümra Aycan ve Erol Buyukburç 22.40 Haberler 22.45 Sinema: Altın GÖİ (Aynntılı bılgivandakı sütunlarda) 01.30 Gece Jimnastiği - Kapanış STAR1 SİNEMA: ALTEV GÖL 22.45 Yaşlılık filmlerine iyî bir örnek SAHNE OYUNUNDAN-Mark Rydell'ın sahne oyunundan alınan filmde Henry Fonda ve Katberine Hepburn.dokturuYorlar. Altın Göl (On Golden Pond) / Yönetmen: Mark Rydell/ Oyuncular: Henry Fonda, Katherine Hepburn, Jane Fonda, Doug Mckeon, Dabney Coleman/1981 ABD yapımı/ Süresı 109 dakıka TV Servisi — Her yaz oldu- ğu gıbı o yaz da "Aiün Gol" yo- resınde tatıllerını geçırmeye çı- kan, yaşları seksene dayanmış bır çıft aralanndakı kuçuk çe- kışmeler ıle bırlıkte sevgıusı ve kuçuk oğlu ıle yanlanna gelen kızlarının da sorunlanna eğıl- mek durumunda kalırlar Sınemada yaşlıük uzerıne ya- pılmış en guzel fılmlerden bırı olan "Altın Gol" nedense sıne- malarımıza gelmemış, ancak TRT tarafından daha önce ıkı kez programa alınmıştı. Mark Rydell'ın bır sahne oyunundan alınan filmı durağan, sakm at- mosfen ıçınde hem yaşlıhğa hem de yıtırmekte olduğumuz doğa- ınsan dengesıne ıyımser brr ba- kışla eğıhyor Yaşlan gerçekten de fılmdekıne yakın ıkı buyuk oyuncu tam anlamı ıle dökturu- yorlar Beyazperdenın en ıyı oyunculanndan olup bırkaç kez Oscar'a aday olduğu halde ala mayan Henry Fonda ödulu bu fîlmı ıle kazanmış, ancak Os- car'lardan önce ağır şekılde ra- hatsızlandığı ıçın ödülunu kızı Jane almıştı. Buyük Katherine Hepbom bu film ıle Oscarlarını dörtledı ve böylece kırılması zor bır rekora ulaştı Çok önemh sinema esen olmamasına karşın duygusallığı ıle ön plana geçen bu film özel- lıkle oyuncuları ıçın ızlenebılır TV3 KORKUNÇ ANA BABA 22.01 Cocteau'dan başyapıt TV2 GENÇLERLE BERABER 21.30 Popüler parçalar ekranda Ana Baba (Les Parrents Terribles)/ Yönetmen: Jean Cocteau/Oyuncular- Jean Maraıs, Josette Day, Yvonne de Bra>, Gabnelle Dorzıat, Marcel AndreV 1948 Fransız yapımı/ Suresı. 100 dakıka TV Servisi — TV'nın sessız sedasız suren pop muzık prog- ramlarından bırı Değışık tek unsur, program ıçınde her haf- ta bır okulun lanıtılması ve oğ- rencılerın seçtıklerı parçalann çahnması Bu hafta programa konuk olacak olan okul, tzmir Ataturk Lisesi. Deneyımlı yapımcı-sunucu Umit Tuncağ- ın sunduğu bu programda Azu kar Moreno "Band Do", Skıd Row "I Remember You", Scor- pıons "Still Lo\ing Yon", Garry Moore "Too Tired", VVınger "Milve A Vav", Sting "All Tfcis Tüne", Pınk Floyd, "Another BringıngThe Wall" ıle ekranda TV Servisi — Genç bır adam sevdığı kızla evlenme hazırhklan yaparken kendısı üzerınde ege- menlık kurmaya çahşan annesı ve sevdığı kıza ılgı duyan baba- sının baskısı ıle bunalıma su- ruklerur Atillâ Dorsay'ın seçıp sundu- ğu "Sinema Tarihinden Bir Yaprak" kusağında bu kez 1948 yapımı ve klasıkleşmış bır Fran- sız filmı kuçuk ekrana gehyor Füm, sınemada şaır tavnnı hıç bırakmayan ve sinema ıle şıırın beyazperdede en ılgınç bıleşım- lerını yaratan kendıne özgu Fransız sanatçısı, yazar, ozan, tı- yatro yönetmenı, ressam, senar yocu ve sınemacı Jean Coctea- u'nun ımzasını taşıyor tlk kez 1930 yıhnda "Bir Şairin Kam" filmı ıle yönetmenlığı deneyen, daha sonra öyku ve senaryola- rının başka ve ünlu yönetmen- lerce sınemalaştınlması ıle yetı- nen Cocteau, 1946'da yenıden yönetmenlığe donmuş ve 15 vıl boyunca ımzaladığı bır avuç film ıle kışıhklı ve ayrıksı bır sı- nemacı olarak sinema tarıhıne yerleşmıştır Sanatçmın, Pans'te buyük basarı kazanan kendi oyunun- dan yola çıkarak çektığı "Kor- kunç Ana Baba" bır çok eleştır- mene gore onun en gerçekçı ve sinema açısından en sağlam fil- mı sayılıyor Görkemlı yakın planlarla ve yalmzca ıkı dekora dayalı bır tıyatro atmosferınde geçen film dışavurumculuk akı- mından ızler taşıyan göruntule- rı ve başanlı oyuncuları ıle bu- yuk bır etkı gucune ulaşıyor Cocteau'nun hımayesınde sine- ma ve tıyatroya başlayan Jean Manıis, teyze rolunde ızleyece- ğımız emektar Gabrielle Dorzi- at başta olmak uzere tum oyun- cular çok ıyı Bu sıyah-beyaz Fransız klasığı sınemaseverlenn ılgısını hak edıyor Pink Floyd'un "Another Brick On The VVall" adlı parçası ekrana gelecek. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açılış, program 05.00 Ha berler 05.05 Türkuler geçıdı 05.30 Şarkılar ve oyun havaları 06.00 Yurttan haberler ve denız, hava raporu 06 15 Gunaydın 07.00 Haberler 07.05 Her şev bızler ıçın 07J0 Haberler 07 40 Gllnle gelen 09 00 Haberler 09 05 tsteklerınız, seçtıklenmız 09J5 Reklamlar 09.40 Arkası ya nn 10.00 Haberler 10 05 Onuncu saal 11 00 Haberler 1105 Reklamlar 12.00 Hat «rler 12.05 Reklamlar 12 10 Gunu yaşarken 1255 Reklam lar ve radyo programlan 13.00 Haberler 13 15 Türk halk çalgılarından ezgıler 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1) 17.00 Haberler 17.05 Dın veahlak 17.35 Saz eserler 17.40 Çocuk bahçe sı 17.55 Haftamn çocuk şarkısı 18.00 Haber ler 18.05 Hayatın ıçınden 18 55 Bölgesel ya>ın ve reklamlar 19.00 Haberler 19J0 Solıstlerden seçmeler 20.00 tyı uvkular çocuklar 20.10 Turk üler geçıdı 20.40 Amatör topluluklar 21.00Haberler 21 05 Hafif muzık 2130 Bera ber ve solo şarkılar 22.00 Erkekler topluiuğun dan türkuler 2230 Kuçuk konser 23 00 Haber ler 23.15 Gecenın ıçınden (2) 00.55 Gıihunha berlennden özetler 01.00 Program ve kapanış 01.05 - 04.55 Gece y^yını H A I I T U £ 07.00 Açılış, program \e haber- ler 07.05 Sohstlerden secmeler 07J0 Haberler 07.40 Turkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konsen 08J0 tkı sobstten şarkılar 09.00 Ha berler 09.05 Çocuk bahçesı 09.20 Edebıyatçı lanmızdan gezı notlan 09J5 Çeşıtlı müzık 10 00 Musıkı dunvamızdan seçmeler 10.20 Bır bebek bu>üyor 10 40 Turkçe sözlu hafif muzık 1100 Haberler 11 05 Şarkılar 11 20Tork halk çalgı larından ezgıler 11.35 Hafif muzık 12.00 Kü çük koro 12J0 Turkuler geçıdı 13 00 Haber ler 13.15 Hafif muzık 13J0 Iyı ınsan ıyı vatan daş 1345 Şarkılar 14.00 Yabancı dıl dersı 1445 Gençlık koroları 15.00 Haberler 15.05 Turızm deyınce. 15J0 Turk halk çalgılarından ezgıler 15 40 Arkası yann 16 00 Hafif muzık 16.30 Yurttan sesler 17.00 Haberler 17 05 Solıstler ge çıdı 17J0 Mınvatür muzık 18 15 Bır yazar ye tı$ıyor 19.00 Haberler 19.30 Hafif muzık 20 00 Yabancı dıl dersı 20 45 Turkçe sözlu hafif mu zık 21.00 Açıkögretım 21.50 Hafif muzık 22.00 Gece konsen 22-50 Şarkılar 22.45 Bır roman / bır hıkâye. 23.00 Haberier 23.15 Türkuler ge çıdı 23.40 Hafif müzık 23.55 Müzığe övgu 00^5 Günün haberlennden ozetler 00.58 Prog ram \e kapanış R A D Y O 3 07 00 Açılış, program ve haber- ler 07.05 Gune baslarken 08 00 Sabah ıçın mü zık 09.00 Haberler 09 15 Sabah konsen 10.00 Muzıklı dakikalar 11.00 OgJeye doğnı 1Z00 Ha- berler 12.15 Latın dunyasından 12 45 Günün konsen 14 00 Haberler 14.15 Atmosfer 15 00 Konser saatı 1O0 Caz dunyası 17.00 Haber- ler 17.15 Benny Goodman'ın 5 ölüm yılı özel programı 18.00 Haftanm plaklan 19 00 Haber ler 19.15 Arya 20.00 Turk pop muzığı 20J0 8 Uluslararası Ankara Sanat Festrvaiı'nden 22.00 Haberler 22 15 Perşembenın getırdıklerı 23.00 Genç solıstler 24.00 Gece ve muzık 00.55 Gu nün haberlennden özetler 00^8 Program ve kapanış R A D Y O 4 07 00 Açılış, program ve haber ler 07 05 Turküler ve oyun havalan 0730 So- lıstler geçıdı 08.00 Turkuler 08.15 Şarkılar 08J0 Turkülerden bır demet 09.00 Haberler 09 05 Şarkılar ve oyun havaları 09.30 Turküler gecı dı 10.00 Haberler 10 05 Sabahın getırdıklen 11 00 Haberler 11 05 Turküler 11J0 Şarkılar 11.35 Beraber ve solo turküler 12 00 Haberler 12 05 Muzık bahçesı 13.00 Solıstler geçıdı 13.30 Yurdun dön bucağından 14.00 Haberler 14.05 Beraber ve solo şarkılar 14.30 Turküler 14.45 Hafif Türk muzığı 15.00 Sızm ıçın seçtıklenmız 16.00 Haberler 16.05 Kadınlar topluluğundan türkuler 16J0 Şarkılar ve oyun havalan 17.00 Haberler 17.05 Ezgı kervanı 17J0 Fasıl 18.00 Yurttan sesler 1830 Solıstler geçıdı 1&58 Prog ram ve kapanış POLIS İSTANBUL ram 08 00 Gune Baslarken 08 45 Sabahın Ko nuklan 09 15 Sevılen Melodıler 10.00 Hayatın Içınden 11.00 Kayıp Haberlen 11.05 tşte Saz Işte Söz Soust Sevınç Selen 1130 Bır Solist Davıd Byrne. 12İK» Istekler 13M Turkçe SOzlü Hafif Müzık Soust Yasemın Kumral 13.15 öğ leden Sonra 14.15 Bır Topluluk UB 40 14.45 Bır Sanatçıyla Beraber Solist Bulent Oral 15.10 Semıh Balcı'dan Şarkılar 15.25 Kayıp Haberle rı 15 35 Turkçe Sözlü Hafif Müzık 16.0«Süpersonıa 17.00 Müzık Dağarcığı 17.30 Gün Bıterken 18.15 Müzık Denınce. 19.08 Prog ram ve Kapanış POLİSTÜRKİYE^v , ram 07.00 Gune Baslarken 07.45 Enstruman tal Müzık 08.00 Sabahın Konuklan 08JO Yol Durumu 08.35 tşte Saz lşte Söz Solist Bülent Oral 09 00 Solıstler Geçıdı 09 30 Yol Durumu 09J5Metın Guyer'den Şarküar 09J5 Hava Du rumu 10.00 Hayatın Içınden 11.00 Bır Sanat çıyla Beraber Solist Bülent Oral 11.25 Zuhe yır Yardımcı'dan Turküler 1145 Kayıp Haber len 11SO Sıan Seçtıklennız 1İ55 Turkçe Sözlü Hafif Müzık Soust Füsun Önal 13.15 öğleden Sonra 14.15 Turküler Geçıdı 14.45 Yol Duru mu 1430 Sevım Süer'den Şarkılar 15.10 Mu zık Dunyası 16 10 Kayıp Haberlen 16.15 Mü zık Dağarcığı 16.45 Selahattın Böluk-Melda Duygulu'dan Türkuler 17.05 Turkçe SOzlü Ha fif Müzık 17.25 Gün Bıterken 18.00 Program ve Kapanış. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Anne Ve Çocuk Yaşatma Programı daha çok ilgi daha çok bilgi analar, çocuklar ölmesin!.. S.B. Öâç ve Eczaalık Vakfı DUYURU Yazar MEHMET SEYDA'nın tum yapıt hakları ajansımızda olup, bunların kullanılabılmesı ajansımızın ıznıne bağlıdır. llgılılere duyurulur. ONK AJANS LTD. ŞTİ. tLAN ÜSKÜDAR 4. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1990/941 Davacı htanbul Muhakeraat Müdürlüğü Vekılı Av Sevım Ansen tarafından davahlar Nurettın Berksun, Nebahat Berksun, Sebahat Berksun ve Adalet Berksun aleyhıne açılan tescıl davasının yapüan açık duruşması sonunda venlen ara kararı gereğınce, Ethemefendı Cad Dervîsoğhı Apt Kat 1/6 Erenköy adresınde otu- ran davahlar Nurettın Berksun, Nebahat Berksun, Sebahat Berksun ve Adalet Berksun adına çıkartılan teblıgatlann teblığ edılemedıgın- den, adı geçenlenn adreslenru bılen veya kendılennı tanıyanlann mah- kememıze bıldırmelen, teblıgatlar bıla ıkmal ıade edılmış, davalıla- nn sanh adreslenrun tesbıt edılemedığınden dava dılekçesının ılanen tebhgıne karar venlmış olmakla, Davalılann 8 7 1991 gunü saat 9 45'de duruşmada hazır bulunmalan veya kendılennı bır vekıl ıle temsıl ettınne hususu dava dılekçesı yen- ne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur 27 5 1991 Basın 28467 Ifeni çocuk programı • ANKARA (Mak Ajans) — TVl'de temmuzdan ıtıbaren yeru bır çocuk programı ekrana gelecek: "Yaz Köşesı" Ankara TV'suıden Habıb Yanç ve Melek Odabaş'ın bırlıkte hazırladıklan ve Duygu Canbas'ın (SBF öğrencısı ve Radyo Çocuk Kulübü uyesı) sunduğu "Yaz Köşesı" haftada bır 30 dakıka sureyle yayımlanacak ve 4 ayn köşeden oluşacak Bunlar: 1- Çocuk orkestrar' ve balesı köşesı, 2- Çocuk ve LZCI kamplannda çocuklann boş zamanlarıru değerlenduTnelen ve çevre büıncının anlatıldığı köşe, 3- Çizgi / anımasyon köşesi, 4- Tunzm bılgı yanşması köşesı "tkibin'e On Kala Ttirkiyew • ANKARA (AA) — Turkıye'dekı tanhsel gelışım esas alınarak bugunkü durumun anlatılacağı "Ikıbın'e On Kala Turkıye" konulu bır belgesel program hazırlanıyor Türkıye'yı ekonomı, bılım, sanat, kentleşme ve uygarlık çerçevesınde ele alacak belgesel 39 bölüm halınde ekım ayından ıtıbaren yayına gırecek Ankara TV'sı Eğıtım Kültür Programlan Müdurlüğü'nden Hakan Aybar ve Neslıhan Kutlugun tarafından hazırlanan belgeselın yönetmenı Hadı Şenol. TRT'nın, dış satıma yönelık olarak cekeceğı belgeselın her bölumu konunun uzmanlan tarafından değerlendırılecek Prof Ekrem Akurgal, Prof Coşkun özgdnel, Doç. Sınan Sönmez, Doç. Uygur Kocabaşoğlu, Prof Gönül Tankut, Prof Esın Kahya, Doç. Dr Erol Mutlu programın danışmanlan arasında yer alıyorlar "Ikıbın'e On Kala Türkıye" konulu belgesel programın her bölumü 30 dakika olacak Denetimden gecen parçalar • ANKARA (Mak Ajaos) — 1977 yıhndan bu yana, Türk halk muzığı ve türk sanat müziğı dallanndakr'"'f0 parçalann hafif muzık ' tarzında ışlenerek TRT'den yayımlanmasını engelleyen yasak kalktı öz kultürumüzün ürünleruıi, asıl özellıklennı bozmadan yenı yetışen kuşaklara tanıtmak, sevdırmek ve bu eserlenn evrensel boyutlar ıçınde yurtdışına da açılmasıru teşvık etmek amacıyla, TRT Müzık Daıresı Baskanlığı'nca sürdürülen bır dızı çalışmalar ve toplantılar sonuçlandınldı ve çeşıtli muzık uzmanlannın, sanatçılann, bazı muzık kurumlannın da görüşleri alınarak mayıs ayı başından ıtıbaren uygulamaya gecıldı Bu uygulama ıle hafif muzık sanatçı ve bestecılennın yararlanacağı çok buyuk bır kaynak ortaya çıkmış oldu Bu arada, TRT Hafif Müzık Denetleme Kurulu'nun son yaptığı toplantıda değerlendırüen 86 eserden 50'sıne yayınlanır ıznı verıldı Bu toplantıda; Metın Kaya'nın TRT'ye gönderdığı 12 parçanın ll'i, Nukhet Duru'nun gönderdığı 5 parçanın tumu, Alpay'ın 3 parçasından 3'ü, Fatıh Kısaparmak'ın 7 parçasırun hepsı "yayınlanır" karan aldı Denetım Kurulu'nun parçaları değerlendırirken ızledığı ıhmh tutumun sanatçılar arasında memnunluk yarattığı kaydedüıyor UGUN • Musıkimizden Portreler TV1 21.55 Munır Nurettın Selçuk'un yaşamı ve sanatçı kışılığının konu edıldığı programda Nesrın Sıpahı, Ahmet Özhan, Serap Mutlu Akbulut, Alaaddın Yavaşça, Nusret Ersöz, Selma Ersöz ve tnci Çayırlı, Selçuk'un parçalannı seslendırecekler. • Gece Konseri TV2 23.15 tzmır Devlet Opera ve Balesı Orkestra ve Korosu'nun Verdı'nın eserlennı seslendırecek. "II Travatore", "Don Carlos" ve "Aıda" operalarından bölümler, programda yer alacak eserler • Wired Show TV3 20.55 Rock programında Tracy Chapman ve Astek Camera'nın seslendıreceklerı parçalar yanı sıra kendılerı ıle yapılan roportaj lar da yer alacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog