Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 13 HAZİRAN 1991 DÖVİZ KURLARI 13 Haziraıı 1991 Dfivran Cınsı 1 ABDDolan 1 Alran Maıkı 1 Avustnlya Oolan 1 Belçıla Frangı 1 FransaFrangı 1 HolandaRonn 1 IsveçKronu 1 Isvıçre Frangı 100 halyan Lireo 1 Japon Yenı 1 Steffin 1 S Arabıstan Rrya* Oövtz Alış 4217 55 2366 09 3189 73 115 05 69815 2101 42 658 43 2768 33 318 54 29 83 S96612 1124 65 t»va Satış 4226 00 2370 83 3196.12 115 28 699 55 2105 63 659 75 2773 88 31918 29 89 6980 08 1126 90 Efettrf Alış 4213 33 2363 72 3135 50 11309 697 45 2099 32 65185 2765 56 31312 29 53 695915 1096 53 Efettıf Satış 4238 68 2377 94 3205 71 115 62 70165 2111 95 661 73 2782 20 32014 29 98 7001 02 1130 28 $ 1 7824 Alman Martcı $ 6 0410 Fr FranB* $ 2 0070 Hol Flonnı $ 1 5234 kv Frangı S 1324 01 hal Lıretı İ 141 40 Japon Yenı i 3 7501 S Arab ftyalı £ 1 6516 S BORSADA fapHf Ntşft M M C K J7M.72 MaH M M K 3154.61 Sı** H M X 4017.73 (Ûnceta) Bıleşik endeks 3650 12 Malı endeks 3066 30 Sınaı endeks 4010 33 3737.15 *MI M t o 3151.45 $m* ı i ı f c ı : 40KM (ÛnceKi) Bıleçık endeks 3606 03 Malı endeks 3016 73 Sınaı endeks 3969 73 Atea M»k*MHk| < tm Oncau se Bt>gun«j Ntttunfc NttTumm NftfcÇmMo MaftM Kt Mk Pınar Su! Pmv Su PeuolCfis SMEMrtnak TaaSltarta » letatıfoan» Tezsar. T I I ) TlşBmk (A) T.t|tak.(Q TKB Topra* KJfrl trakya Cam TSenens Ş TD Dâfcum TuncaTeksM TKY T Tutorç Tuiunsan* VBSİB 1 Vattl F ttrtfana Tas* TapMi Yûnsa 540000 100000 6300 HM 16000 11M0 42M 117N M M 1KM I1M STM 11250 17» 9300 3200 IM 19000 2850 «100 3200 SW 57» 580C 1100 ttm» 2150 7900 1950 9500 2250 12750 7M0 33000 1MM zım 6900 2950 1329* 3900 1750 3150 MM 11000 J7M 175 1SMİ •25 1700 M M 6300 135000 •7S «00 •75 1700 3500 6500 uooo 3200 3250 47» •600 175» 1MM 410000 M M 2300 7500 2300 16000 3400 12250 550 1450 1150 3000 41» IM) 1SM 8500 6100 17M ns» 1700 95000 6000 S5N 16900 11SM 41M 1MM KM 1129* 71M STM " 3 0 0 4TM 3M0 M00 3000 1«M 7900 K 9 M 2850 8100 3050 51M 5M* 5500 1100 I1M1 2400 1Mİ I1M» 7800 1900 94O0 2200 11500 27» 6900 2950 1KS0 3500 17» 550000 105000 3MM 41M 6200 SMt 16250 12SM 11750 47M 9600 3100 S40D 2«5M 1*25* •25 2950 8100 3200 5900 1150 2500 3'5O 1JM 10750 17S0 •75 15M0 •25 1550 135000 1» 5100 1450 175 I rw 31M 1 4M0 3400ı 6300 1 4750, 17Sİ 1MM 11000 8200 142M 1(5» 11M0 240C 7500 2250 16000 3250 Z1M 12000 1450 1100 4100 12750 14M 8300 6000 1*M 21M 1700 7D00 2000 9900 2350 12750 7200 3050 14M0 3500 ıtM 11MM 3250 145* 11500 159M ns 165S 1751 135000 •M MM nm 2SM 5290 İSM 1700 33M 4391 3600 6400 5M0 210* İ 1 M 1t7M 11500 8500 145M 345* 1MM 115H 37M 2450 7500 2350 16500 3500 22M 13000 1500 1150 41D0 135M 1MS 8600 6000 1750 Bugtrkü 530000 100000 6000 S7M 16O00 41M 11250 47M 9300 31X 8000 •1M •2S 2850 8100 3200 5500 1100 2450 7800 1900 9500 2200 11750 137M 1UM 3500 3150 145» 11000 m 1550 17M 135000 9M nn 3S0O 5300 11000 8200 StM 119M 379* 2450 7500 2300 16000 3350 22M 12000 1450 1100 4100 8500 6000 1700 şlem mıktan 27885 41710 IIMIt 7MH 6200 213212 2850 1ÜM 1I2M1D 1! «231 19S7M 37M60 11M 199160 1200 66300 1515030 2000 122375 2000 145600 4243t 65275 500 207600 59147 174430 31305 411 34* 3JJT7» 44T7» 13200 185600 7399i 400 M1M SMM 55580 213650 31M* 7JM7I 52600 910 2M17I 111M J517M 21300 •291 73750 9300 ttn» 9150 16300 1: 1800 1000 104100 19300 67760 209305 157400 12200 1247M 24200 20800 63600 En çok sta yapıan % 530000 100000 31Mi 41M 6000 I7M 16250 3tMt 42M 122M 41M 41M 11250 47M 9600 3000 8300 2MM 117» I10M »IM 29» 8100 3050 5900 1100 219M 2400 7800 1900 9500 2250 12500 3000 1J9M 3500 3200 13M IIOM 7M 1929* 135000 Mi İ7S 1700 3450 6300 17» 11000 8200 «IM 17» 2450 7510 2300 16500 3350 22M 12500 1450 1100 4100 112» 60» 22M 1750 ort fıy 539016 100238 6060 İ7M 16125 4321 12279 « 7 4 414» 11297 47M 3486 3033 •11 1 W 2901 8100 3087 5^00 iioi DM4 2441 1S29 2177S TOC 1949 9520 2267 12265 134*1 3005 1MM 3500 17*7 1MI72 3197 13*1 11106 3149 19311 t» 1620 171* 135000 M 2CM 1M1* 1(37 S2M 1479 •77 1700 1129 411* 3508 6330 4M1 1M9 2*4*2 10941 ri33 B25C 144M 333* 22*9 113M 3721 2433 7500 2299 16367 3386 21M 12333 1461 1102 4100 1321i 1921 8464 6000 1(2* 2ta 1732 {*) Temeî*u KUMOL teslnnş rucîw> naafc kuflaiıiTuş bedetsc hısse snettei iagıtılmtş fıyatıdır YATIRIM FONLARI IMjlBaMfai* tt»trtl iş YaUnm-1 İ5 vamm-2 I; ttlırcm-3 B fttnm-4 1$ \Umm-6 lnfcrtoo-1 lnterfon-2 lnferfon-3 Mrfen-4 «rton-5 »ttsal W 1 fctosatYaM Msatt*3 jfclısst ^ M rasat AMffn Rn GararH'ttnm-1 Gmnfi >bhnnt3 6ann6>MnıM Garantı «mm-5 EstankFon 1 Eas»*Fon2 EsoankFon3 YKB YatamF YKBSeMûr F YKBHeseF YKBKamii F VKB L*rtF YKBKarmaF Y K B D Ö V B F YKBKapHalF YKBAktf F VStaf Fon-1 Vülo! Fon-2 V&lof Fon-3 Vötof H'sse VSkrf Dunya Fon ' VakrfFon-6 . ftşbank Mavı Fon Oşbank Beyaz OışbarA PBmbe Tûtûn fon-1 Tûtûn Fon-2 Mrtsu Fon-1 Mfeu Fon-2 Rnans Fbn-2 Rnsns FOFY-3 Fnans fon4 Finans fon-5 Ziraa Fon-1 Ziraat Fon-2 ZjraaîBaşak Fon Ziraaî Ftn-4 Hak Fon-1 Hak Fon-2 PamutıFon PtVnuk HBSB Emök Fon-1 Efrtalı Fon-2 Imp© Fon-1 Impo' Fon-2 Töbank "bn Sûmef Fon Denz Fon EgeFon KAnma Fon Demr Fon TanşFon Oradfbn TCrttann Fon NetFon EDFon UC1B9 0910â9 170190 040E9C moes' M12S1 2702B9 070a89 090130 1Ç_QgJg7 K102B9 0602.89 2W18 TH289 221067 100189 120230 3O0S90 290391 «.T1B7 311089 11(7% 021157 0703J8 (7Ü3J8 070338 070388 070388 02.0139 19JB90 laoaao 0SLD5İB 240489 1810J9 220390 260390 U0S90 2aû6B8 10MB9 2a0690 04İFfi8 10.12.90 KO788 2aiQ89 200759 18.12^ 2O0390 05.11SO 091039 140230 14X1230 200630 0111B9 oaoi30 02 0 1 » 280630 220130 18.0790 02O290 0405SO 280390 120290 16JJ430 040690 080590 (70590 11.0630 27İJ890 030990 OS1190 011190 Ç**4*« 10SOO 20000 10000 lüOOO 10000 1Ü661 9360 0959 11200 1O000 İ764 9806 9596 939C mooo 9376 9731 10437 9336 9209 10319 10.000 mooo »477 9785 9713 9795 9693 9828 9294 10.000 9512 1O.Q0O 48279 10444 9994 im loooo 10057 20558 iami 11021 loooo 40000 10000 9356 10428 9359 10000 IQIOO mooo 10000 10000 11397 10357 10724 10469 mooo 1O0O0 1O066 9362 1O000 10405 10808 mooo mooo 10006 mooo mooo mooo mooo mooo K i 79.639 50864 21034 17785 14349 60532 52148 26964 24 212 11738 50735 41501 19.760 19361 U832 62319 26104 M969 11175 10361 62338 20349 14516 57301 44599 65319 44302 37303 44 494 19072 14455 14111 44336 114866 21.00 13306 17355 13737 39.405 - 53375 15012 44306 12409 160.258 19386 2 3 % 20.179 11£44 11283 23472 175B3 18481 16359 22340 17567 23676 16027 19388 15.260 18360 13071 16306 18159 19119 1&374 16.420 15479 15.713 13737 13434 13263 12 792 12 HAZİRAN * f - M* 79.748 51266 21.061 17302 14969 6OS03 52-2OB 26995 24240 11776 50805 41558 19787 »989 14358 62403 26372 14993 11235 10378 63025 20979 14636 57385 44652 65553 44356 37355 44524 19098 14476 14165 44388 114302 21.035 13363 «011 13753 39.479 53.442 15039 44359 12424 160483 19.4* 23774 20212 11718 13307 23518 17605 18502 1&379 22398 17597 23714 16054 19419 1İ282 18388 13114 K327 18187 19140 15392 16.443 15.499 15739 13752 13451 13282 12307 1991 *.(«) aw 079 0.13 010 013 0.12 0.12 an ai2 032 014 0.14 aM 014 018 013 1X0 016 054 0.16 0.14 014 014 015 012 036 012 0.14 029 014 015 038 012 012 Q» 040 031 012 019 013 018 012 012 015 014 013 016 064 018 020 013 orı 012 025 017 016 017 016 014 015 033 013 015 011 011 014 013 017 013 014 012 Fasifdirenişler dün en az ikiyüz bin işçinin katüdığı etküi eylenüere dönüştü Işçi eylemleri dalga dalgats-Sendika Servisi— 600 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlığı kapsamında, bir sü- reden beri işyeri işyeri sıçratıla- rak gerçekleştirilen pasif direniş- ler dün en az iki yüz bin işçinin katıldığı etküi eylemJere dönüş- tü. Sakal bırakma, viziteye çık- ma gibi çok çeşitli eylem türleri on binlerce işçi tarafından bir- den gerçekleştirildi. Türkiye çapında Enerji ve Petrol tşkollannda dün gerçek- leştirilen toplu vizite eylemlerin- de, katılan toplam işçi sayısı yüz bini bulurken bölgelerde TEK ve enerji işçileri kavşaklarda birle- şerek dispanserlere birlikte slo- gan atarak alkış tutarak yü- rüdüler. Eylemlerinde işçiler, polisle ve halkla karşı karşıya kalmamaya büyük özen göstererek disiplin- li ve yumuşak davranışlar için- de oldular. 120 bin yol işçisinin daha ön- ce sakal bırakma ile başlattıkları pasif eylemlerinde dün yemek boykotlarına ve lokal yürüyüş- lere geçildi. Izmir bölgesinde butün işkol- lan daha önce parça parça ya- pılan eylemleri birleştirme karan çerçevesinde, dün 60 bin işçi ile sakal bırakma eylemi başlattüar. önumuzdeki günlerde açlık gre- xi, toplu vizite ve işi bırakma ey- lemleri ile etkili olma karan al- dılar. Istanbul'da Karayolları 1. Bölge Müdurlüğu'ne ve Makina Ikmal Bölge Mudürlüğü'ne bağ- h işyerlerinde çahşan iki bini aş- kın işçi toplu vizite eylemi yap- tı. Kuçükyah 1. Bölge Müdürlü- ğü'nde çahşan 600 işçi, Küçük- yalı tren istasyonuna kadar 'Çankaya sefada, işçiler cefada', 'Hükumet istifa*, 'Işçi memur el ele, genel greve' sloganlan ile ve alkışh protestolarla yürüdüler. Kartal SSK Dispanseri'ne gide- rek viziteye çıkan işçilerin iş ye- rine dönüşüne kadar üretim, ya- nm günü aşan süre durdu. Yol- Iş Sendikası şube yöneticileri Karayolları 1. ve 17. Bölge Mü- dürlükleri'ne siyah çelenk koy- dular, öncekı gece yapmak iste- dikleri işyerini terk etmeme eyle- minin polisle engellenmesini kı- nadılar. Bir kısım Yol-lş yöneti- cilerinin Ankara'da başlattıkla- TopİDSözleşme goruşmeleri uyuşraazlıkJa sonuçlanan 95 bin enerji işçisi toplu viziteye çıktı. (Fotoğrmf: Deniz Topaloğlu) n açhk grevi eylemi de sürüyor. Tes-lş Sendikası'nın Türkiye çapında 95 bin, Petrol-lş'in 16 bin üyesi ile iki gttn önce başlat- tıkları toplu vizite eylemlerinde dün iki sendikanın işçileri Istan- bul'da bulundukları bölgelere göre ortak yürüyüş kollan oluş- turdular. Ambarh TEK işçileri ile Petrol Ofısi Dolum lesisleri işçileri birleştikten sonra Küçük- çekmece SSK Dispanseri'ne ka- dar birlikte, alkışh protesto gös- terileri ile yürüdüler. 'Çankaya- nın şişmam, işçi düşmam', 'Bizi sevmeyenleri biz de sevmeyiz', 'Açız, aç" sloganlan ile protesto- lannı dile getirdiler. Umraniye TEK işçileri Üsküdar yolu ile Doğancılar Dispanseri'ne kadar gidiş dönüşu gün boyu süren du- zenli yürüyüş gerçekleştirdiler. Kırıkkale'de bin petrol işçisi- nin yürüyüjlu vizite eylemi yarı gunü ahrken Kınkkale Elmadağ grubu 2 kilometrelik yüruyüşte Çankaya ağırlıklı sloganlar attılar. tzmir Büromuzun haberine göre bölge kapsamındaki bütün işkollannın pasif direniş eylem- lerini birleştirme kararlarından sonra 60 bin işçiyi kapsayacak eylemlere dün sakal bırakma ile başlandı. 14 ha/iran günü 47 şu- be başkanı izin ahnabilirse Ilk Kurşun Anıtı önunde, alınamaz- sa Türk-lş temsilciliğinde açhk Çiftçi eylemi temmuzdaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türkiye Ziraat Odaları Birhği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özbek, hükumetin çiftçilerin sorununa acil çö- zum getirmesini isteyerek "Bir iimit, bir ışık, bir işaret görülmezse çiftçinin tera- muz ayında sesi çıkacakbr" dedi. özbek, 6 ilde yaptıkları bölge toplan- tılanru değerlendirdiği basın toplantısın- da, temmuz ayı başında çiftçilerin hak- lannı aramak için topluca yürüyüş dü- zenleyeceklerini açıkladı. Çiftçinin dayanma gücünün kalmadı- ğını vurgulayan özbek, ANAP kongre- sinden çıkacak hükumet başkanının, çiftçinin taleplerine yanıt vermesini is- tedi. özbek şunlan söyledi: "Yüksek faiz politikasını, sübvansi- TZOB Başkanı Osman Özbek, çiftçinin dayanma gücünün kalmadığını belirterek ANAP kongresinden sonra hükumet başkanının çiftçinin taleplerine yanıt vermesini istedi. Özbek, sorunlann çözümlenmemesi durumunda bayramdan sonra eylemlere başlayacaklarım açıkladı. yon, tarım iırünleri ithali politikasını tenkit ediyoruz. lyi taban fivat verilme- sini istiyoruz. Çiftçilerin milli gelirden aldığı payın bii>iıtülmesini istiyoruz. Bu- nun sonunda, taleplerimizi yerine getir- meyen hukıimetin gitmesi için de bir an önce seçim isti>onız." Çiftçinin, sorunlannın çözüleceğine olan inancım kaybettiğini vurgulayan Özbek, şöyle konuştu: "Türkiye Ziraat Odaları Birligi ola- rak siirekli diyalog aradık. Sorunlanmı- nn görüsmeler ve ikna yoluyla çozümu- nü tercih ettik. Bu konuda çok tenkit al- dık ve bunlan goğusiedik. Ama bugun öyle noktaya geldik ki artık çiftçinin mevcul baskısını karşılama imkânımız kaünamıştır. Konya. Adana, Ankara. Bursa, Manisa ve Sıvas'ta duzenledigi- ntiz bölge toplantılannda bep aynı sesi du>duk. Diyalogla çiftçinin alın teri ve emefinin karsüığının verilmeyeceği an- laşümışbr." Ozbek, bir hafta içinde çiftçi sonın- lannm çözümü yönünde tatmin ediri ka- rarlar ahnmasım isteyerek "Ilk olarak hububat ve çayttreticisinimemnun ede- cek karar değisikliklerinin adkn ahnma- sı gerekmektedir" dedi. Çiftçinin eyle- me gitmesini arzu etmediklerini kayde- den Özbek, TZOB olarak öncülük etme- seler bile çiftçinin kendiliğinaen harekete geçeceğini vurguladı. Adana'daki 10 zi- raat odasımn yürüyüş karan aldığını an- latan Özbek, bunlann devletin baskısıyla surekli ertelendiğini de anımsattı. grevi başlatacak. Izmir'de bir büyük miting için de hazırhkla- nn başlatıldığı bildiriliyor. Pa- sif eylemlerin vizite ve iş terk et- me eylemleri ile etkinlestirilece- ği açıklanıyor. Adana Büromuzdan gelen ha- berlere göre ise TPAO, Tüpraş, Petrol Ofısi, TEK, Köy Hizmet- leri, DSİ merkez ve taşra örgüt- leri işçilerinin başlattıkları pasif protesto eylemleri genişleyerek sürüyor. Batman, Malatya, Si- in, Adana ve Mersin'de de bin- lerce işçi dün degişik eylemler sergilediler. SSK hastanesine gi- derken Adana'da Atatürk Cad- desi'nde polis engeliyle karşıla- şan işçiler sert tartışmalardan sonra, polis kordonunda SSK hastanesine gittiler. Batman Köy Hizmetleri'nde 240 ışçi uyan ni- teliğınde olmak üzere iki giınlük açlık grevi başlattı. Siirt TEK iş- çileri yemek boykotu yaparken Koy Hizmetleri işçileri sakal bı- rakma eylemi başlattı. Malatya1 da üç işkolunun işçileri bir bö- lümü ile yemek boykotu, bir bö- lümü ile toplu vizite eylemi yap- tı. Kızılay'da Harb-İş eylemi Ankara'daki askeri işyerlerin- de çahşan Türk Harb-îş üyesi çok sayıda işçi de dün iş çıkışm- da sendikanın Kızılay'daki mer- kezi önunde toplandı. Sendika Genel Başkanı Kenan Dunı- kan'ın konuşmasını sık sık ke- sen işçiler, "Çankaya'nın şiş- mam işçi düşmam", "Ekmek yoksa barış da yok", "İşçiler birleşin, iktidara yerleşin", "Işçi-memur el ele genel greve" gibi sloganlar attılar. Kenan Durukan, toplusözleşme göruş- melerinde anlaşma için yarının son gün olduğunu belirterek iş- verenin sözleşmeyi Yüksek Ha- kem Kurulu'na götürmeyi amaçladığını söyledi. Duru- kan'ın konuşmasından sonra sloganlar atarak dağılan işçiler- den 5'i polisçe gözaltına alındı. Memur sendikalan Tüm-Bel- Sen, Eğit-Sen, Tanm-Sen ve Tum Sağhk-Sen, memur maaş- lanna yapılacak yüzde 15-20 oranındaki zamları protesto et- mek için temmuz ayında bir di- zi eylem gerçekleştirme karan aldılar. Dıracatın liderlerine madalvaEkonomi Servisi — tstanbul Ticaret Odası'na üye başanlı ihracatçılar, dün duzenlenen bir törenle ödüllendirildi. ödül almaya hak kazanan toplam 358 üyeden 6 firaıa altm plakete, 7 fırma altın madalyaya layık görüldü. Ram Dış Ticaret 481 milyon 167 bin 948 do- larla 1990 yıhnda da en çok ihracat ger- çekleştiren fırma unvamna sahip olur- ken Ram Dış Ticaret'i geçen yıllarda olduğu gibi yine GSD Dış Ticaret izle- di. Dün duzenlenen ödül törenine bir mesaj gönderen Mahye ve Gümrük Ba- kanı Adnan Kahveci, 1990 yıhnda ya- sanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk ihracatçısının döviz kazandıncı işlemlerde başanlı olmasının 'ihracat- ta mayanın tuttuğunu gösterdiğini' be- hrtti. Bir ülkenin sağhkh gelişmesi için vergi kadar ihracatın da önemine par- mak basan Kahveci, "Türk işadamının son 6 yılda uluslararası piyasalarda ye- terli ohnasa bile, ciddi tecrübeler ka- zandıgına inanıyonım" dedi. Kahve- ci, şöyle devam etti: "tzlenen ekonomik ve tnali ^olitika- lar sonucu, ihracatımız çok lusa bir sü- rede uluslararası piyasalara entegre olabilecektir. Bundan 6 yıl önce kapa- lı bir ekonomide ve yüksek gümrük du- varlanyla kornnan sanayimiz, bugün artık bazı daüarda Ortak Pazar ile re- kabet edebilecek durumdadır." Uluslararası piyasalara çıkmak de- ğil, tutunabilmenin önenüi olduğunu vurgulayan Kahveci, "Kıran kırana bir rekabetin olduğu bu piyasalarda tutu- nabilmek için Turk sanayiinin kaliteli ve ucuz mal uretmesi gerekmektedir. Türk sanayicisi kendi teknolojisini ya- başlayan serbest piyasa ekonomisi ve uygulanan uluslararası rekabete açık ihracata yönehk kalkınma stratejisi so- nucunda ihracatın belirgin bir şekilde artış gösterdiğini söyledi. Tombak, 1980-88 döneminde dünya ticaretinin yıllık ortalama artışının yüzde 3 olur- İcen Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 30'luk bir artış gösterdiğini belirtti. Dış ticarete konu olan mallann ve ülkelerin sayısında^ da bir artış olduğu- Ödül almaya hak kazanan toplam 358 üyeden 6 firma altın plakete, 7 firma altın madalyaya layık görüldü. Ram Dış Ticaret geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 481 milyon 167 bin 948 dolarla 1990 yıhnda en çok ihracat gerçekleştiren firma oldu. nu sozlerine ekleyen Tombak, "Ülke- miz halen 130 ülkeye ihracat yapmak- ta, 115 ülkeden de ithalat gerçekleştir- mektedir. İhraç edilen mal kalemleri ise 4 bin dolayındadır" dedi. Tombak, ihracatta uygulanan vergi iadesinin kaldınlması ve serbest kur pohtikası- na geçilmesine karşın ihracatta artışm sürdüğünü söyledi. Rakip ülkelerin yaptığı gibi hükume- tin doğrudan olmayan teşvikler verme- ratmalı ve daha rantabl çalışmahdır" dedi. Mesajında, ihracatcılara vergi avan- tajı sağlandığmı anımsatan Adnan Kahveci, ihracatçılann yaşadığı sıkın- tılan bildiklerini ve bu sıkıntılann aşıl- ması için Istanbul Merter'de KDV Ver- gi Dairesi'nin hizmete gireceğini behrt- ti. HO Başkam Hamdi Tombak da yaptığı konuşmada, 1980 sonrasında sini isteyen Tombak, Körfez krizi ne- deniyle kaybedilen Irak ve Kuveyt pa- zanna alternatif yeni pazarlar bulun- ması gerektiğini anımsattı. Ekonomik sorunlann kısa vadede çözülemeyece- ğini söyleyen İTO Başkam, dünyada- ki değişimlere yeterh hızda ayak uydu- nılaraaması durumunda Türkiye'nin buyük ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşabileceği endişesini de dile ge- tirdi. Tombak, hükümetten KDV sistemi- nin yeniden gözden geçirilmesini iste- diklerini beürtti. Tombak, aynca eko- nomi yönetiminde, çok başülığa son vermek için ve dış ticaretin yönlendi- rilmesi için 'Dış Ticaret BakanhğV ku- rulması gerektiğine işaret etti. İTO'nun ödül töreninde 1990 yıhn- da 200 milyon dolann üstünde ihracat gerçekleştiren 6 firmaya altm plaket, 100-200 milyon dolar arasında ihracat yapan 7 firmaya altm madalya, 50-100 milyon dolar döviz geliri sağlayan 11 firmaya gumüş madalya, 20-50 milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiren 26 firmaya da bronz madalya verildi. 1-20 milyon dolar arasında döviz girdisi sağ- layan 308 firma da takdirname ile ödüllendirildi. ($) AltMptoket Ram Oış Tıcaret G.S D. Dış fıcaret Çukurova Dış Ticaret Cam Pazarlama Çolakoğlu Dış Ticaret Tekfen Dış Ticaret 481.167.948 421.122.559 313.924.978 292.901.944 235.125.356 216.325.288 AHıaMaMya Ekıncıler Dış Ticaret Dıler Dış Ticaret Ak-Pa Tekst! İhracat Paz. Teksül Sanayicilen Dış Tıc. Kibar Dış Tıcaret Lzdaş Dtş Tıcaret Bilkont Dış Tıcaret 165.404.047 118.391.193 117.906.347 117.706.417 117.355.813 104.980.326 104.361.392 Enka Pazarlama 81.580.832 Kordsa Kord Bezı Sanayı 79.113.430 Borusan 78.638.664 Nadir Dış Tıcaret 78.029.135 Vestel Elektronık 71.876.108 Mensucat Santral 69.418.710 Ekom Eczacıbaşı Dış Tic 58.966 081 Sarkuysan Elektrolıtik 55.070 553 Rabak Elektroiitik 54.773.564 Assan Demir ve Sac San. 53.421.106 Diler Demır Çetik End. 51.697.154 ICEFGenelSekreteri MichaelD. Boggs Türkiye standartiara uysun tş-Sendika Servisi— Ulusla- rarası Çalışma Örgütu ILO'nun genel kurulunda bir konuşma yapan Uluslararası Kimya, Enerji ve Genel İşçiler Federas- yonu ICEF Genel Sekreteri Mic- hael D. Boggs, Turkiye'de ILO standartlarının en kısa zaman- da ve doğrudan uygulanmasın- da ısrarlı olacaklannı söyledi. "Türk Hükümeti ve Türkiye, sendikal ve insan hakları konu- sunun yıllardır bu yuce ILO ku- rulusunda sıiruncemede kalma- sından aslında zarar görmekte- dir. Hepimiz bu ülkede insan ve sendikal haklann eksiksiz uygu- lanmasun arzu etmekteyiz. Di- leğimiz ve arzumuz sadece bndur" diyen 7 milyon işçinin örgütlü olduğu ICEF Gend Sekreteri Boggs, ICEF'in Tür- kiye'deki üyesi sendikalarla bir- likte gelişmeleri yakmdan izleye- ceğini ve üzerine düşen görevi yapacağını belirtti. Türkiye'den Tes-lş, Çimse-lş, Selüloz-lş, Petrol-lş, Kristal-İş, Belediye-lş, T. Maden-lş ve Ge- nel Maden-İş sendikalarının uyesi olduklan ICEF Genel Sek- reteri, Türk hükümetini ILO'da verdiği sözlerden sorumlu tut- tuklarına işaret ederek anayasa ve yasalarda en kısa zamanda ILO ilke ve sözleşmderine uy- gun değisikliklerin yapılmasını beklediklerini bildirdi. özetle şöyle devam etti: "Türk hükümetinden acil U- lebimiz, 87 sayılı ILO sözleşme- sini de onaylaması \e mevcut sendikal hakları, tam uyelik için başvurdugu Avrupa Topluluğu üyesi diger ülkelerin duzeyine getirmesidir. Bu haklann kâğıt üstunde Batı Avrupa duzeyine getirilmesi çalışmalannı da du- yuyoruz. Bu gelişmelerin gerçe- ğe yansımasını ve Turk ulusu- nun, hızlı bir kalkınma içinde Uluslararası Kimya, Enerji ve Genel işçiler Federasyonu (ICEF) Genel Sekreteri Michael D. Boggs, Turkiye'de ILO standartlarının en kısa zamanda ve doğrudan uygulanmasında ısrarh olacaklannı söyledi. Avrupa birligi içindeki yerini al- masını bekliyoruz." ICEF Genel Sekreteri Türki- ye'ye yönelik açıklamalarında, devamla, yasaklann anayasada yer aldığı gerekçesi ile sendikal haklann verilmesinin geciktiril- mesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Turkiye'de yasalarda var olan özellikle grev hakkına yö- nelik önemli yasaklann yanında siyasi iktidar uygulamalan ile bu yasaklann çok daha önemli bo- yutlar kazandığım anlattı. Hu- kümetin grev ertelemelen uygu- lamasını siyasi iktidar eliyle önemli bir hak kısıtlaması ola- rak değerlendirdı. Sozlerine, "Ülkede sendikal haklar eksik- siz vardır diyen Turk hukume- tine inanmayı arzu etmekteyiz. Ancak 87 sayılı sözleşmeyi im- zalamamış olan Turkiye'deki sendika] haklann geriligi, apli- kasyon komitesi raporlarında açıkça ortaya konmaktadır. Turkiye'de grevler ve hur toplu pazarlık rejimi, tek taraflı ola- rak hükumet tarafından ertelen- miştir. Anayasada >er aldığı ge- rekçesi ile sendikal haklann ge- ri bıraküması kabul edilemez" şeklinde devam etti. Türkiye, genel kurul öncesi sendikal ihlalleri saptayan uz- manlık komitesinin, ILO çevre- lerinde 'yeşil kitap' olarak bili- nen raporuna girmesinden son- ra, hafta başında çalışmalarına başlayan ve sendikal hak ıhlal- lerini genel kurul çalışmalan içinde tartışan aplikasyon komi- tesinin gündemine, de girdi. ILO'ya aşağı yukan dunyanın en kalabalık heyetlerinden biri ile (29 kişilik) giden, ancak uzman- lık komiteleri çalışmalarına ge- çen yıllarda olduğundan da da- ha az ilgi gösterdiği haberleri ulaşan Türk-tş'in hükumet ve iş- verenlere yaklaştığı bildiriliyor. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NE İHRACAT YAPAN FİRMALARA DUYURU Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik kotalı ihracatlarla ilgili olarak 3. serbest kota dağıtımı 14 Haziran 1991 cuma günü yapılacak ve başvurular mesai saatleri (9.00-18.00) içerisinde kabul edilecektir. 1) Kota dağıtımına başvurular her mal grubu Güney Afrika Cumhuriyeti Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.R) için ayrı ayrı dilekçelerle yapılacaktır. 2) Kotaya hak kazanan firmalar 1 Temmuz 1991 tarihine kadar kazandıkları kotanın evraklarını kayda aidırmak ve ihracatlannı 90 gün içinde realize etmek durumundadırlar. NOT: 1) Başvurular İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır. (Altan Erbulak Sok. Maya Han No: 10 Gayrettepe/İSTANBUL) 2) Aşağıdaki mal gruplarında (G.T.İ.R) dağıtım yapılmayacaktır. 57.01.00.00 - 57.02.10.00 - 57.03.20.90 - 58.10.00.00 63.01.40.30 - 85.27.31.00 - 85.27.39.00 - 60.02.43.60 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERJ GENEL SEKRETERLİĞİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog