Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M : T A M A M ! Cu mhuriyet Pamukbank Telefon Bankacılığında Bir Numara: 188 24 24 PAMUKBANK C 68. Yıl; Sayı: 23998 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDVdah>i) 13Haziran 1991 Perşembe Yılmazcılar divan başkanlığına Semra Özal'ı önerdi, Akbıüut'u destekleyenler karşı çıktı Semra Ozalkav gasıİST4JNBULDAN AHMETTAN Gövde Başını Anyor Türkiye'de yaşam, yapay bir biçimde ANAP kongre- sine endekslendi. Çok şukür 48 saat sonra bu durum bi- tecek. Ama öyle anlaşdıyor ki bittigi anda da yeni hukii- (ArkasıSa. 19, Su. l'dej KONUŞMA SIRASI SORUN OLDU ANAP MKYK toplantısında Hasan Celal Güzel, konuşma sırasının kura ile belirlenmesini önerdi. Başbakan Akbulut, 'Ben Başbakanım, en son konuşurum' diyerek kabul etmedi. Kongre divan başkanlığı için Aşık, Taşar ve Tunçsiper bir araya gelerek tarafları bir ad üzerinde uzlaştırmaya çalışacak. 5. Sayfada ÖZAL'A NAKLEN YAYBN ~ Cumhurbaşkanı Özal, cumartesi günü başlayacak ANAP Kongresi'ni PTT'nin uydu yayını aracıhğıyla Köşk'ten naklen izleyecek. 5. Sayfada AKBULUT'TAN YILMAZ'A ELEŞTİRİ Kabinede 8 yıl görev yaptı, kayda değer bir görüşünden istifade edemedik. Sonradan ilham geldiyse bilmiyorum. Muhalefetten farkı yok. Muhalefet de Yılmaz da aynı şeyleri söylüyor. TUNCAY ÖZKAN'ın haberi 5. Sayfada İSTANBUL'DA MORAL BULDU Başbakan Akbulut, havaalanında ve Tarabya'daki karşılama sırasında moral buldu. Akbulut'un yemeğine Semra Özal da çiçek gönderdi. Başbakan, Ahmet Özal'la bir saat süreyle görüştü. 5. Sayfada SosycüistEnternasyonal Bmndt üelnönü'nün ortak basın toplantısıyla sona erdi Istikrar için silahsızlanmaSosyalist Enternasyonal konsey toplantısında Ortadoğu bildirisinin yanı sıra Afrika, Güney Afrika, silahların kontrolü, Şili, El Salvador ve Baltık ülkeleriyle ilgili birer bildiri kabul edildi. Silahlann kontrolü adlı bildiride nükleer silahlann yeniden üretiminin kesin olarak yasaklanması istendi. ŞENAY KALKAN Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı dün Başkan Will> Brandt Ue SHP Genel Başkanı Er- dal Inönu'nun duzenledikleri ortak basın toplan- tısı ile sona erdi. Brandt, Turkiye'nin Ortadoğu- daki önemine ve BM'nin yenılenerek güçlendi- rilmesi gereğine dikkat çekti. Brandt, SHP Ge- nel Başkanı Inönu'nün Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılıklanndan birine seçilmesinin "manüklj" olacağını söyledi. Sosyalist Enternas- yonal Konsey Toplantısı'nda Guney Afrika, Af- rika, Şili, El Salvador, silahsızlanma ve Baltık ül- kelerine ilişkin olarak kabul edilen bildiriler de açıklandı. Bu arada Sosyalist Enternasyonal'in 1992 yılındaki kongresinin Şili'de yapılacağı bil- dirildi. SHP'nin ev sahipliğiyle salı günü Istanbul Hil- ton Oteli'nde başlayan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı dün yapılan çalışmalarla so- na erdi. 77 ülke, 7 uluslararası kuruluşun 228 de- legeyle katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak Orta- doğu, Doğu ve Orta Avrupa, silahsızlanma ve BM'nin güçlendirümesi konulan ele alındı. Top- lantının sonunda SHP Genel Başkanı lnönü'yle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Willy Brandt, Türkiye'nin Ortadoğu'daki önemi- ne dikkat çekti. Toplantının bu nedenle Istanbul 1 da yapümasından duyduğu memnuniyeti dile ge- tiren Brandt, SHP'nin ev sahipligini de överek "Erdal Inonü'nün de facto (fiili) olarak Sosya- list Enternasyonal başkan yardımcılığı yaparak Konsey'i yonetmesi de bizim için memnunluk ve- rici olmuştur" dedi. lnonu de basın toplantısında şunları söyledi: "Sosyalist Enternasyonal'in tstanbul toplan- tısı unutamayacağımız bir topiantı oldu. tlk de- fa bu kadar geniş bir şekilde dünyada sosyal de- mokrashi temsil eden başlıca partiler, siyasetçi- ler, muhalefette olsun, iktidarda olsun L>urada bir araya geldiler. Kamuoyumuz, dünyada sosyal de- (Arkası Sa. 16. Su. 7'de) BRANDT DENKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ 19. Sayfada Ekonomi zirvesi toplanıyor Gündem: Memur zammı ANKARA (Cumhuriyet Bü- roso) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başkanlığındaki aylık ekonomi zirvesi bugun saat 10.30*da Çankaya Köşkü'nde ya- pılacak. Zirvede, genel ekono- mik durumun değerlendirilece- ği ve memur maaşlarına yapıla- cak ikinci yarı >ıl zammının ele ahnacağı kaydedildi. ANAP kongresi öncesinde duzenlenen zirvede, yılın ilk beş ayına ilişkin ekonomik gösterge- lerin ve ahnan ekonomik önlem- lerin sonuçlarının görüşüleceği belirtiliyor. Zirvede ayrıca, eko- nomide alınması gerekli yenı ön- lemlerin de gündeme gelebilece- ği, ancak bu önlemlerın kongre sonrasında oluşacak yeni huku- mete "tavsiye" niteliği taşıyaca- ğı ifade ediliyor. Cumhurbaşkam Ozal'ın baş- kanlığındaki toplantıda, kamu finansmanı ve bütçe dengeleri görüşulurken, memur maaşlan- na 15 temmuzdan geçerli olmak üzere yapılacak ikinci yan yıl zammının da gündeme gelmesi bekleniyor. llgililer, "Cumhur- başkanı Özal'ın verilecek maaş zammının kamu finansman dengelerini zorlamayacak olçu- lerde tutulması ve artışın juzde 20'yi geçmemesi yonundeki egi- (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) MEMURUN 'ZAM' ÖFKESİ 19. Sayfada ÎŞÇt EYLEMLERİ DALGA DALGA Ekonomlde ÇİFTÇİ EYLEMİ TEMMUZDA Ekonomide Hitler doneminde bir sanatçının "rohunu şeytana satraasını" öyküleyen, Istvan Szabo'nun "Mefisto"so yılın en iyi filmi seçildi. Sinemayazarlan 1991 yılınınfılmleriniseçti Türk Oscan'nı 'Mefisto'kazandıSinema yazarlannın değerlendirmesi sonunda: En İyi Türk filmi: "Camdan Kalp", En İyi Yönetmen ve Senaryo Yazarı: Fehmi Yaşar, En İyi Gorüntü: Orhan Oğuz, En İyi Muzik: Serdar Ateşer-Ayşe Tütüncü, En İyi Erkek oyuncu: Fikret Kuşkan, En İyi Yardımcı Oyuncu: Fusun Demirel- Cüneyt Çalışkur, Özel Ödül: Necmettin Çobanoğlu. Kültür Senisi— Sinema yazarlan bu yıl "en iyileri" seçmekte zorlandılar. Yabancı filmlerde bolluk, yerli filmlerde ise yokluk vardı. Gerçekten de ithal filmciliğinde tam bir patlama olmuş, birbirinden kaliteli fılmler gösterime girmişti. Sayıca da artarak geçen yıl 160*ın üstune çıkan yabancı filmler arasında çekişmeli bir oylamadan "Istvan Szabo'nun "Mefisto"su ilk sıraya fırladı. Ülkemizde gecikmeyle gösterilen bu ünlü film, Hitler doneminde bir sanatçının "nıhunu şeytana satmasım" öykülüyordu. İlk 10 film şöyle belirlendi: 1- Mefisto / lstvan Szabo, 2- Düşler/Kurosawa, 3- Ran/ Kurosawa, 4- Kurtlarla Dans/Kevin Costner, 5- Cennet Sineması/ Giuseppe Tornatore, 6- Bagdat Cafe/Percy Adlon, 7- Cyrano de Bergerac/ Jean-Paul Rappeneau, 8- Güneş tmparatorluğu/Steven (Arkası Sa. 19. Su. 4'de) Talabani Türkiye ile 3 yıldır temastayız Sosyalist Enternasyonal toplantısı nedeniyle İstanbul'da bulunan Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile görüşmelere üç yıl önce başladıklarını belirterek 'Sayın Özal başbakanken kendisinin bir danışmanıyla görüştüm. Türk hükümetini, bağımsız bir Kürdistan istemediğimiz konusunda ikna etmeye çalıştım' dedi. Talabani, DSP Genel Başkanı Ecevit'in, 'Kürtler, Kuzey Irak'ta Türkmenleri asimile etmek istiyor' sözlerine, 'Türkmenlere yapılanların sorumlusu Kürtler değil, Ecevit'in arkadaşlarıdır. Bir avukat gibi savunduğu arkadaşlarıdır' dedi. 3. Sayiada TALABANİ: PKK YÜZYILIN İLK YILLARINI YAŞIYOR ŞAHİN ALPAY'ın söyleşisi 3. Sayfada ÖZAL, BRANDT'I NASIL ÇAĞIRDI? ÜMİT ASLANBAY'ın izlenimleri 3. Sayfada İLK TOKA— Tank Aziz'in Ankara ziyareti Irak'ın savaş son- rasında Baü'yla kurduğu ilk temas oluyor. (Fotoğraf: Banş Bil) Başbakan Yanhması Ankam'da Anz: Petrol hattı açılsınIrak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz'in Ankara'ya yaptığı ziyaret, Irak'ın savaş sonrası Batıyla kurduğu ilk temas oldu. Tarık Aziz, ziyaretinin ilk gününde kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Turgut özal'dan petrol boru hattının açılmasını istedi. Aziz, Alptemoçin'e de "Türkiye'nin Bağdat Buyükelçisi Necati Utkan'ın işbaşına dönmesini arzuladıklarını" söyledi. Dün bir açıklama yapan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Petrol boru hattını kapalı tutmamız, kendimize ambargo" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, ulkesi- ne karşı oluşturulan uluslara- rası koalisyondan bir Ulkeye Korfez savaşından bu yana ilk temasını gerçekleştirmek uze- re dün Ankara'ya geldi. Cum- hurbaşkanı Turgut Özal tara- fmdan kabul edilen Tarık Aziz, petTOİ boru hattının açıl- masını istedi. Tank Aziz, ziya- retinin amacının "Türkiye ile Uişkileri normalleştirmek" ol- duğunu söyledi. Tarık Aziz'i havaalanında karşdayan Dışiş- lerı Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpteraoçin, "Temennimiz, butun şartlann BM Güvenlik Konsey i çerçevesinde sağlan- ması ve Irak'ın eski düzenine kavuşmasıdır" dedi. Körfez savaşı öncesi ve son- rası Irak'a giden DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün bir açıklama yaparak Tank Aziz ile yapılacak göruşmelerin Irak'la ilişkilerimizi yeniden canlandırmak ıçın iyi bir fırsat olacağını belirterek "Ekono- mik ambargoDun biçbir yasal (Arkası Sa. 16. Su. 2'de) TIME'DA MAKALE Bush ^comırKed that Oza] v.dnıs a solutıon because Turkcywıll not be accept- ed ın Europe as long as Cypms ıs occupıed and drv ıded Belıevıng that Ozal wıll nol re toppled as a result of putlıng out of C>prus and that popular fears ha\e receded about enmıs, or C\pnot unıon wıth Greece Bush ıs steppıng up the ps>chologıcal pressure on hıs fnend m Ankara The U S Presıdent »on't move rashh because OzaJ cannot wıthdra\* wıthout co\er. nameK guarantees for Turkısh Cypnots *hıch ma> ınvolve new L N ûr other mulunatıonal guarantees But Bush has hıs hand out and ıs whısperıng "Let's get on wıth ıt together Turgut ' Bv the tıme Bush lea\es Ankara he expec1s more than another phone call Bush'tan Özal'a: Kıbrıs'ı çözelimTIME dergisinde yayımlanan bir makalede, Bush'un Ankara ziyaretinde, aralanndaki dostluk ilişkisine dayanarak Kıbrıs konusunda çözüm için özal'a psikolojik baskı uygulayacağı öne sürülüyor. Dış Haberter Servisi — "Hadi gel şu işi birlikte halle- delim Turgut." TIME dergisin- de yer alan bir yazıya gore ABD Devlet Başkanı Bush, Ankara ziyaretinde Turgut Özal'a boyle demeye hazır- lanıyor. TIME dergisinin son sayı- sında yer alan "VVashington1 dan Bakış, şimdi sıra Türkiye1 de" adlı Christopber Ogden imzalı makalenin son bolu- munde Bush -Kıbns-Özal iliş- kisi şöyle değerlendiriliyor: "Bush, Kıbrıs işgal altonda ve bölunmuş kaldığı sürece Turkiye'nin Avrupa'ya kabul edilmeyeceğini bilen Özal'ın bu konuda bir çözum istedi- ğinden emin. Özal'ın Kıbns- tan çekilmesi sonucunda ENOSIS konusundaki yaygın korkulann geıçekleşmesi ya da Kıbns'ın Yunanistan'la birleş- (Arkası Sa. 19, Su. l'dej Kitap / Bugün Her perşembe Cumhurıyet'le birlikte Şeyh Sait Ayaklanması / 1 4 Şeyh Sait3 i tepeleme' harekâtı Uğur Mumcu Kadın ve Cinsellik /15 Tutkuların sessiz fırtınası Işıl Özgentürk Sovyetler / 20 Kazarfda Türk Halklan Kurultayı Kerem Çalışkan Kürtler ve Sosyalist Enternasyonal... Sosyalist Enternasyonal'in Kurt sorunuy- • "Böfgedekidevletlerinyeniden bölünme- la ilgili olarak kabul ettiğı karar tasarısı olum- lerıne neden olabilecek" bir durumdan kaçı- lu çizgiler içeriyor. nılması; SHP'nin bu konudaki raporunu da yapıcı • Bunun yerıne, "ılgılı devletlerin demok- olarak niteleyen ve Kürtlerin yaşadığı cevre ratikleşmesı"; yani "tüm öteki yurttaşlar gi- ülkelerdeki siyasal hareketlere de ornek bı Kürt kökenliyurttaşların da demokratik hak- oluşturmasını dileyen kararda üç noktaözel- lanna tam olarak sahıp olmaları.. " lıkle vurgulanmış: SHP heyetının katkısıyla ortaya çıkan bu • Çözüm için "banşçı bir yaklaşım'tn ge- rekliliği; (Arkası Sa. 19. Sü. l'de) HASAN CEMAL • Basın özgüriüğü boğuluyor htanbul • Pasaport uygulamast kaldınldı Türkiye Barosu BaşkanıKazan, Terör Yasası'mn basın He KKTC arasmdaki giriş-çıkış işlemkrinde ozgurluğünu boğduğunu söyledi. 4. Sayfada nufus cüzdanı yeterli olacak. 10. Sayfada • Yaşlılık filmlerine İyi ^ g j ^ k • Volkanda patlama Filipinler'dekiPinatubo Örnek Başrollermı Henry ^ ^ ^ | H ^ volkanında paüamalar oldu. 11. Sayfada Fonda, Katherine Hepburn ^^^KİV^K m İnracat liderlerine madalya htanbul ve Jane Fonda 'nın oynadığı ^^^^ ^ ^ R Ticaret Odası 'na üye başarılı ihracatçılar, 'A Itın Göl' adlı film Starl 'de < ^^•U-' mk duzenlenen torenle ödullendırıldi. Ekonomide saat 22.45'ten ıtibaren ^ H l b r ^ V " 'Muhatabımız hükümet' Egeli yayımlanacak. 6. Sayfada ^ ^ ^ ^ g j işadamlan, "Biz eleştırıyorsak Başbakan 'dan • Sahnede kendi insanımız Tiyatrocu Ulvi yanıt gelmesi lazım" dedıler. Ekonomide Uraz, ölumûnün 17. yılında anılıyor. 7. Sayfada • Bayanlar ligine ilgi Amatör Futbol • Dansözün ölümü Gazıno dunyasında Kurulu Başkanı Halim Çorbalı, bayanlar Irmak Kıraç adıyla bilınen Hulya Altan futbol liginin kurulacağmı açıkladı. Sporda Etıler'de tabancayla vuruldu. 8. Sayfada • Üç büyükler yabancı peşlnde • Cenazede gözaltı Kanarya 'da vurulan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdı gencin cenazesi kaldınldı, 3 gözaltı. 8. Sayfada de Avrupa pazarmda futbolcu anyor. Sporda GÖZLEM UĞUR MUMCU Kürtler İçin Çözüm... İstanbul'da çalışmalarını dün tamamlayan 'Sosyalist En- ternasyonarm Kürt sorunu konusunda oy birliği ile benim- senen raporunda "Kürt sorununun çözümü için ayrımcı akımların desteklenmesi ve bu bölgelerde küçük devletler oluşturulması yararlı değildir" deniyor. Sosyalist Enternasyonal'in önerdiğı çözüm yolu, çözüm (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog