Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TELEVİZYON-RADYO 12 HAZlRAN 1991' 05.28 Açılış 06.00 Açıköğretim 07.00 Haberler 07.05 Gün Başliyor Akış içerisinde 08.00'de haber yer alacak. 09.00 Haberier 09.05 Çocuk Kuşağl Sihırli Oda adlı bölüm yayımlanacak 09.35 Kadin Saati "Aile Çevresi" adlı bölüm ekrana gelıyor. 10.00 Haberier 10.15 Arkasi Yann: Kllğu Beatriz Aguilera'yi öldürmek suçundan tutuklamp hücreye konur. Birkaç kışı dışında herkes onun suçlu olduğuna ınanmaktadır. Victor ve Valendn onu kurlarmak için kendilerince mûrakün olan vollan denemektedirler. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış içerisinde 11.00, 12.00 ve 13.00 saatlerinde haber bülteni yer alacak. 15.00 Haberier 15.05 Çocuk Kuşağl Program içerisinde sırasıyla Atlı Karınca, Dağ Gülü ve Elifin Ruyalan adlı bölümler ekrana gelecek. 16.00 Haberler 16.05 Çocuk Kuşağı: Merfaaba 16.30 Bu Toprağin Sesi Programda Prof. Dr. Ekrem Serik ile "lhraç Edılen Yabanı Bıtkıler" konusunda söyleşi yapılıyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yann: Aikler Mike, Diana'yı bulur. Ancak Diana onunla lekrar hır araya gclmek istemez. 18.00 Haberler 18.10 Yörelerimiz Tûrkûlerimiz 18.40 A Stüdyosundan 19.20 Gönül Sohbetleri 19.25 Komedi: Ahştık Artık 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor Günün spor olaylan ekrana getirıliyor. 21.00 Yerli Drama: Çiçekler Açmak tster 21.55 DİZİ: Sevgili Uşağun Bertie'nin yaşlı amcası çok genç bır kızla evlenmeye kalkmca halası Betic'den bu ışe engel olmasını isler. Bertie'yle Jeeves bu soruna çözûm ararlarken ışler daha da kanşır 22.50 Haberler 23.00 Bir Mavi Yolculuk 23.50 Haberler 00.05 DİZİ: Hooker tkı sojguncu bir tıyatronun bilet gışesini soyarlar, tek tanık da kör bir kadındır. 00.55 Haberler - Kapanış 07-58 Açılış 08.00 Okul Televizyonu 12.15 Kapanış 18.10 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Rüzgfin Annesinin tanıştırdığı kız hiç onun tıpi olmamakla birhkte Paul, kızı kınnamak için onunla yernek yemeyi kabul eder ve sonunda büyük bir sürpnzk karşılaşır. 19.03 Haberler 19.20 Tıp Dosyası 19.50 Bilim Gündemi (Bugün köşesinde) 20.35 DİZİ: Alf Alf kafayı Elvis Preskey'in aslında ölmediği konusuna taknuştır ve mahallelenne yeni taşınan binnın aslında Elvis olduğunu iddia etmekte ve iddiasını kanıtlamaya çalışmaktadır. 21.00 Günlerle Gelen Kültür ve sanat haberleri yayımlanıyor. 21.30 Dünden Vanna Müzik Hüdaverdi Yavuz'un hazırlayıp Evin llyasoğlu'nun sunduğu programda her geçen gün kimlik değiştıren müzik sanatının kazandığı boyutlar ve görsel sanatlarla bıleşımi işleniyor. 22.00 Haberler ve Ingttizce Haberier 22.30 Haber Program (Bugûn köşesinde) 23.05 Bir Film Bir Yönetmen: Gulüşan (Aynntılı bılgi yandakı sûtunlarda). 19.59 Açıbş 20.00 Komedilerden: Karşı Cins (Aynntılı bılgı yandaki sûtunlarda) 21.55 MİUİ DİZİ: Büyük Kaçiş Mike Mathews ve John, ısrarla sürdûrdükleri operasyon sonucu Buchhart ve Doktor Absalon'un izıni bulurlar. 22.45 Bir Solist Pop -Kapanış 13.59 Açılış - Okul TV'si ve TV Dershanesi 19.01 Arkası Yann: Yıldıza Ulaşmak Gabriel. Sara'dan şüphelenmeye başlamıştır. öte jandan Pauline ve Oktavyo arasında bir yakınlık doğar. 19.25 Melodi 19.40 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 21.30 DİZİ: KlZim ve Ben Maddı sıkıntı içinde olan Fergus evlenmek ıstedıgı zengın bir kızı etkilemek için ona Simon'lann ofisinın kendi şırketının şubesı olduğunu söylemışür. 21.55 Belgesel: Nippon Bu bölümde Japonya'da sanayinin gelışmesı anlatılmaktadır 22.45 Ülkeler ve Müzikleri - Kapanış 19.00 Açıhş 19.03 Haberier 19.20 Susam Sokağı Bu programın hedeflerı; doğal çevre, vücut_parçalan. mestekleri lanıma. ilişki teriınleri (büyük. daha büyük, en buyük). basıt smıflama ve N harfıdir. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalun Konuşalım 20.15 Yaşadlkça Aıle ilişkileri konu ediliyor. 20.40 Istekleriniz Çeşitli istek mûzikleri yer alıyor. 21.20 Bil Kazan ~ 22.00 Haberler ve tngilizce, Ahnanca Haberier 22.45 Yarım Elma 23.30 Gençlerle 00.15 Dizi: Alıştık Artık 00.45 Ezgi Akşamı 01.15 Belgesel: Mardin 01.40 Kapanış 13 -°° Haberler 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 3.30 Çizgi Film: Hollywood Yaramazları 14.00 Pembe'Dizi: Bütün Çocuklarım 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Müzik 17.15 Çizgi Film: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Tiny Toon Maceraları 18.15 Cesur ve Güzel Beverly Hills'de yaşanan zenginliğın. moda imparatorluğunun etrafında dönen dolapların, yaşanan tutkulann, ıhtırasların ve aşklann göz kamaştıncı mekânlarda çekilerek izleyicilere aktanldığı nefes kesen bir pembe dizi. 19.15 Komedi Dizi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 20.40 Dizi: tkiz Tepeler 21.40 DİZİ: Hanedan Carringlon ailesi. Daver'da yaşayan çok zengin ve güçlü bir aıledır. Dünya kanallannda en çok ızleyıcı çeken dızılerden biri olan Hanedan. bu ailenin dertlennı. göz kamaştıran yaşamlanm, aşklannı, ihtiraslannı ve gıice olan tutkularını artlatıyor. 22.40 Haberler 22.45 Dizi: Avcılar 23.45 Belgesel: Korku Oyunları Korkufilmknnintamtıldıgı belgesel program. 00.15 Korku Dizisi: Yaratıklar 00.45 Gece Jimnastiği - Kapanış TV2 BİR FİLM BİR YÖNETMEN: GÜLÜŞAN 23.05 Bilge Olgaç'tan bir 'kadın filmi' Galüşan/ Yönetmen- Senaryo: Bilge Olgaç / Yapıt: Osman Şahin / Görüntü yönetmeni: Hüseyin özşahin / Müzik: Timur Selçuk / Oyuncular: Halil Ergün, Yaprak özdemiroğlu, Meral Orhonsay, Güler ökten, Celal Perk, Serpil Güler / 1985, Şeref Film yapımı. TURHAN GÜRKAN tki kansından da çocuğu ol- mayan değirmenci Mestan, bir dağ köyünden kör olduğunu bilmeden kaçırarak eve kuma getirdiği Gülüşan adlı bir kızdan o zamana değin tanımadığı çok farklı bir cinsellik tadarak ona bağlanır. Kıskançüktan çılgına dönen iki kansı, kör gelini or- tadan kaldırmak için ona kor- kunç bir tuzak hazırlarlar. Os- man Şahin'in "Kör Gttltişan" öyküsünden Bilge Olgaç'ın 1985'te senaryosunu yazarak yönettiği "Gulüşan"filmi,Er- man Şener'in hazırlayıp sundu- ğu "Bir Film Bir Yönetmen" kuşağında gösteriliyor. "Gulü- şan", kaçınlan kör bir kızjn se- rüveni çevresinde gelişiyor, ama bir bakıma aynı çatı altında üç ŞAHİN'tN ÖYKÜSÜNDEN— Osman Şahin'in öyküsünden Bilge Olgaç'ın senaryosunu yazıp yö- netti&i filmde Halil Ergün, Yaprak Özdemiroğlu ve Meral Orhonsay başrolleri paylasıyorlar. kadınla bir erkeğin öyküsü. Os- man Şahin'in çoğu kırsal kesim öyküsünde olduğu gibi "Gulü- şan"da da Anadolu kadınının kısırlık, kuma, cinsellik gibi he- nüz çözümlenememiş toplumsal sorunları ele ahruyor. Insanın yaşam koşullan sonunda deği- şebilirliği eösterilmek isteniyor. Toplumsal yaşamdaki bireylerin çelişkileri ve içsel tepkileri yan- sıtılmaya çahşılıyor. Filme adını veren Gulüşan ro- lünü J981'de bale öğrenimi ya- parken sinemaya geçen 26 ya- şındaki Yaprak Özdemiroğlu, üç eşli geleneklerine bağlı değir- menci Mestan'ı riyatro köken- li, senaryo da yazan 45 yaşında- ki Halil Ergün oynuyor. 1986'da Fransa'da Creteil Ka- dın Filmleri Şenliği'ne de katı- lan "Gulüşan", kimi aksaklık- larına karşın sinemamızın dü- zeyli yapıtlanna bir örnek. Bir Anadolu köyünde değir- mencilik yapan Mestan (Halil Ergün), ilk kansı Cennet'ten (Güler Ökten) çocuk sahibi ola- mayınca ikinci karısı Zekiye'yi (Meral Orhonsay) kuma getir- miş, ancak o da çocuk doğura- mamıştır. Tutku hah'ne gelen çocuk isteği, Mestan'ı kendine yeni bir eş aramaya iter. Bir dağ köyüne kız bakmaya gidince, damda kuzusuyla oynayan genç ve güzel bir kız görüp atuıın ter- kisine atuğı gibi kaçmp eve ge- tirir. Ancak GUlüşan adlı bu kı- zın kör olduğu anlaşılır. Kızı ge- riye götürmek için çok geç ka- lınmıştır. Kaçınlan kıztn adının yörede kötüye çıkacağını düşü- nen Mestan, imam nikâhı kıy- dınp onu da üçüncü kansı ya- par. Böylece evde doğal olma- yan dörtlü bir yaşam başlar. Gülüşan'ın kör olmasından kaynaklanan cinsel duyarlılığı Mestan'ı çok etkiler ve giderek ona sevdalanmaya başlar. Gü- lüşan kör olduğu için Mestan'- ın iki kansı ona hizmet zorun- da kalmışlardır. Evde müthiş bir gerilim oluşur. Giderek hır- çınlaşan kadınlar, kör kızı hır- palayıp aç bırakmaya başlarlar. Mestan'ın ağaca bağlayarak dövdüğü iki kansı, kıskançlık- tan gözleri dönüp öç almak için kör kıa ortadan kaldırmaya ka- rar verirler. Gülüşan'ın tutuna- rak yürüdüğü ipin ucunu kör bir kuyuya doğru yönlendirir- ler. TV3 KOMEDİLERDEN: KARŞI CİNS 20.00 Kadınlar ve aşklarıKarşı Cins (Opposite Sex) / Yönetmen: David Miller / Oyuncular: June Allyson, Dolores Gray, Joan Collins, Ann Sheridan, Agnes Moorehead, Joan Blondell / 1956 ABD yapımı. MİLLER 1956'daki dizi ÜDİü YÖNETtMtNDE — "Kadınlar" adlı guldnrünün bu yeniden çevrimini David Miller yönetmiş, bir kadın oyuncu roi almıştı. TV Servisi — Sosyete mensu- bu bir kadın, mutluluğunu kıs- kandığı en yakın arkadaşınm kocası tarafından aldatıldığını öğrenir öğrenmez bu haberi da- kika kaybetmeden ona yetiştiru. Sinema tarihinde "kadınlann yönetmeni" diye adlandınlan George Cukor'uın 1939 yılında çevirdiği ve dönemin ünlü kadın oyuncularının yer aldığı "Kadınlar" adlı ünlü filmin 17 yıl sonra yapılmış verenklimü- zikal bir yeniden çevrimi. Sıradan fılmlerin yönetmeni David Miller'ın bu yapımı ara- dan geçen 35 yıldan sonra yine de en azından nostaljik öğelc-- Ie ilgiyi hak ediyor. Günümüz- de June Allyson, Anne Sheri- dan, Joan Blondell gibi günü- müzde ç»ktan unutulmuş yüdız- ların yanı sıra Joan Collins gibi genç yıldızlar için izlenebilir. Yeni dizi sponsor arıyor 'Merkez Karakolu' çekiııı aşamasında TV Servisi— Televizyon için yeni bir yerli dizinin çaİışmala- rına başlandı. Bir fırmanın sponsorluğunu üstleneceği "Merkez Karakolu" adlı dizi 52 bölüm olarak planlanmakta. Diziyi TBC (Turkish Broad- castmg Corporation) hazırlaya- cak. Dizinin temel konusu, bir merkez karakolu personelinin ve semt halkının başından ge- çen olaylar olacak. Aynca po- lis memurlarının özel hayatla- nndan ve problemlerinden de kesitler bulunacak dizinin çe- kimlerine gelecek ay başlanma- sı bekleniyor. Dizide Cihat Tamer, Merkez Karakolu Amiri Başkomiser Rıza Beyi canlandıracak. Hulu- si Kentmen ise emekli Başko- miser Nurullah Bey rolünde. Ekipler Amiri Başkomiser Nec- det Bey rolü ise Gökhan Mete1 ye verilmiş, Ercan Yazgan'ın di- zide canlandıracağı karakter ise bir sürpriz olarak TBC tarafın- dan saklanıyor. Aynca Bizim- kiler dizisinde Kapıa Cafer ro- lünü oynayan Ercan Yazgan'ın eşini canlandıran Mine Şenhuy, bu dizide bir bayan polis me- muru rolünde çıkacak. AIp Savaşan, diziyle ilgili olarak "Bu dizide canlandınla- cak karakterlerin birçoğu ger- cek havattan tanıdığım kimse- (er. Ele alınacak konulardan çogunluğunu da gerçekte olan ve bizzat şahit oldugum olaylar ohışluruyor. Hatta dizide gecen günlerde şehit edilen bir komi- ser yardımcısı da karakter ola- rak canlandınlacak." dedi. RADYOLAR RADYO 1 0435 Açılış, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Turküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yuntan haberler ve deniz hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bızler için. 07.JO Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 laekleriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Arkası ya- rın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 1İ00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunü yaşarken. 1235 Reklam- lar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 TUrk halk çalgılarından ezgiler. 1330 Bölgesel yayın vereklamlar(1). \lSto Haberler. 17.05 Ne- reye? Kime? NasU? 17^5 Türkuler. 17.40 Çocuk bahçesi.17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Ha- berler. 18.05 Hayatın içinden. 18SS Bölgesel >-a- yın vereklamlar.»X» Haberler. 19M Şarkılar ve oyun havaları. 2040 lyi uykular çocuklar. 20.10 Türkuler ve oyun havalan. 20.40 Bir anı bir şarkı. 21.00 Haberler. 21,02 Radyo tiyatro- su. 22.00 Türkuler geçidi. 2230 Solistier geçidi. 23Ü0 Haberler. 13.15 Gecenin içinden. 0055 Gü- nün haberlennden özetler. OIJOİS Program ve ka- panış. 01.05 - MJSS Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 0730 Haberler. 07.40 Turküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo $arkılar. 09.00 Ha- berler. 09JI5 Çocuk bahçesi. 09M Çijdaş Türk aydmlan. 09J5 Çeşitli müzik. İÜJK) Nağmelerı yaratanlar. 10.20 lllerimiz ve edebiyat. 10.40 Tûrkçe sözlu hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Sazlarla Türk sanat müziği. 113 Türkuler. 1135 Hafif muzik. 12.00 Bir efsanedtr Anadolu. 12.45 Guzelyurt Gelişim söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf muzik. 1330 Guniln birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haber- ler. 15.05 Sanat sözluğu. 15.20 Şarkılar. 15.40 Arkası yann. 16.00 Hafif müzik. 1630 İki so- listten türkuler. 17M Haberler. 17J>5 Türkçe söz- lü hafif müzik. 1730 Çocuklann köşesi. 18.00 Solistier geçidi (TSM). 1830 Duygu ve düşunce mimarları. 19.00 Haberler. 1930 Hafif müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Beraber ve solo turküler. 2130 Hafıf muzik. 22.00 Solistier ge- çidi. 2230 Turküler. 22.45 Bir romajı / bir hi- kâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şar- kılar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Çalgılann dili. 00.55 Günun haberlennden özetler. 0038 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Stüdyo-91. 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarşambadan çarşamba- ya. 15.00 Konser saati. 1630 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesı. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik dünyasından. 20.00 Müzik damlaJarı. 2030 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Unu- tamadığumz eserier. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Günün haberlennden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 AçıUş, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 0730 So- listier geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 0930 TürküleT geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdiklerı. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şarkuar 1135 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 1Ü0S Müzik bahçesi. 13.00 Solistier geçidi. 1330 Yurdun dön bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Turküler. 14.45 Hafıf Türk müziği. 15.00 Sizin için secıiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Turküler ve oyun havala- rı. 1630 Solistier geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Turküler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18JH) Yurttan sesler. 1830 Soiıstler geçidi. 1838 Prog- ram ve kapanış. POLİS İSTANBUL 073SAÇluş,prog ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10M Hayatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberlen. 11.05 lşte Saz Işte Söz. Solist: Edibe Sulari. 1130 Bir Soüst: Sade 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. Solist: Alpay. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Status Quo. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gönül Akkor. 15.10 Mihriban Saym'dan Şarkılar. 15İ5 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. 16.00Dünden Bugü- ne Programı. 17.00 Muzik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 0638 AçıUşProg ram. 07.00 Gnne Başlırken. 07.45 Enstnlman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz lşte Söz. Solist: Edibe Sulari. 09.00 Solistier Geçidi. 0930 Yol Duru- mu. 0935Kadri Şarman'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Hayatın içinden. 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Gönul Mckor. 11.25 Ragi Akkırdan Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizın Seçukleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik. Solist: Edip Akbayram. 13.15 öğleden Son- ra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14^45 Yol Durumu. 1430 Zeki Eroglu-Hulya Eryetli'den Şarkılar. 15.10 Muzik Dunj'ası 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Emin Yağcı'dan Turküler. 17X15 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. AÇIK DAVET Son günlerde SABAH ve YENİ ASIR gazetelerinde deterjan alımı ile ilgili olarak ağır suçlamalarda bulunulmuştur. Demokrasinin gereği açık tartışmadır. Suçlamalarda bulunan tüm gazete yöneticilerini, köşe yazarlannı, muhabirlerini. bu konuda iddiada bulunan ve açıklama yapanların tümünü ellerindeki bütün kanıtlarla 12 HAZİRAN 1991 ÇARŞAMBA günü saat 19.00' da ÇINAR SİNEMASI' nda , İzmir 1 i yöneten yetkililer, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Uyeleri, II Genel Meclis Üyeleri. Muhtarlar ve kişiliklerine , erdemliklerine yürekten inandığım sevgili İzmir halkının huzurunda yüzleşmeye çağrıyorum. Bu olayın gerçek yargıcı tüm İzmiriiler* dir. İzmiriiler' i bu olayın gerçeklerini dinlemek ve izlemek üzere davet ediyorum. Saygılanmla Yüksel ÇAKMUR İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Türk Belediyecilik Derneği Başkanı J A Z Z C L U B t C A F E 12-13-14-15 HAZlRAN SENEM DİYİCİ DÖRTLÜSÜ SENEM DİYİCİ - SHAMAL RAİTRA Taoıa ^jrcJu Çalgıta- PHİLİPPE BOTTA Saksafon 'Fiut ALAİN BLESİNG Anuslık Gıtar Bil«tini birgün öncaden '•lanlara 1 içki ücrctsizdir. BAHÇEMİZ AÇILMIŞTIR AHNAVUTKOV OERESI SOKAK NO 1 ARNAVUTKOY TEL 163 05 78 (İD PIZZA MARGHERİTA CAFE ORIGINAL ESPRESSO CAPPİCİNO Cumhunyet Cad 59 Sokak No 8 A-C Tel Kod 9 (3T) 13 12 9f AHTALYA Nüfus hüviyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET YILDIZ ORSA III adlı yatımın tonilato belgesini ve ruhsatını kaybettim. Hukümsüzdür. KEMAL SÜMEL 34 F 3763 nolu Anadol otomobilime ait ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdur. HASAS DOĞAN TRT Reklam Dairesi toplantısı • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Reklam Dairesi Başkanlığı, bu kez reklam veren firmaJarla bir toplantı yapmayı planlıyor. TRT Reklam Dairesi, bu amaçla 18 haziranda İstanbul Sheraton'da firmalarla bir araya gelecek. Aynca toplantıda yeni yayın dönemine ilişkin bilgiler de verilerek özellikle baa haber programlara 90 saniyelik özel indihmli reklamlar alınabileceği konusu görüşülecek. Başbakanlık, TV GAP'a sahip çıktı • ANKARA (AA) — Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine yönelik yayın yapan "GAP TV'ye Başbakanlık sahip çıkıyor. Başbakanhğın TRT'ye gönderdiği genelge doğrultusunda, yeniden yapılanması planlanan GAP TV için hazırhklar başlatıldı. TRT ve çeşitli bakanhk temsilcileri geçen hafta düzenlenen bir toplantıda, bu amaçla bir araya geldiler. TRT Televizyon Dairesi Başkanı Sedat Orsel'in başkanlığında yapılan toplantıya, Başbakanlık GAP ldaresi, Devlet Bakanüğı, Milli Eğitim, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Bayındıruk ve İskân Bakanhğı'ndan birer temsilci katıldı. Toplantıda, sağbk, eğitim, tanm, kültür konularında bakanlıklann program hazırlamalan kararlaştınldı. Demirkırat veda kokteyli • ANKARA (AA) — Demirkırat belgeseli için veda kokteyli düzenleniyor. Programın son bölümünün yaz aylanna gelmesi nedeniyle 13 haziranda verilecek kokteylde 27 Mayıs 1%1 müdahalesinden 30 yıl sonra ilk kez, devrilen DP iktidannın temsilcileri ile iktidan deviren Silahlı Kuvvetler üyeleri bir araya gelecek. Kokteyle aynca, belgesel programın konuklan eski milletvekilleri, gazeteciler, Yassıada hâkimleri, darbeci subaylar. anayasa komisyonu üyeleri katılacaklar. Susama altenıatif • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, bir Amerikan televizyon kunılusu ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve 130'ar bölümlük iki seri halinde çekilen Susam SokağYnın yerini 1992'de yeni ve özgün bir yapımla doldurmaya çalışıyor. Bu amaçla geçen günlerde Ankara'da yapılan bir toplantıda Susam Sokağı yerine girecek yine onun kadar bilimsel metotlarla hazırlanmış tamamen yerli, eğitici bir çocuk dizisi ele alındı. Bu toplantı sonucunda alınan karar uyannca 1992'de yayına . girecek yeni dizi şu özellikleri taşıyacak: 1- Program bir nevi Susam Sokağı niteliğinde olacak, 2- Dizi haftanın 5 günü yarım saat yayımlanacak, 3- (3-6) yaş gnıbu çocuklara seslenecek, 4- öğleden sonra yayımlanan her bölüm, ertesi sabah yine tekrar edilecek, 5- Çocuklann zihinsel ve sosyal yasamlanna katkıda bulunulacak. Bunun için çeşitli çizgi ve kukla animasyonlardan yararlanılacak, 6- Live- action adı verilen canlı magazin bölümleri yer alacak. Bu amaçla çizgi ve kukla animasyonlar için yerli firmalarla işbirliği yapılması ve dizinin metin bölümleri için bir "yazar grubu" oluşturulması da planlandı. BüGÜN • Bilim Gündemi TV2 19.50 Orhan Bursah'nın danışmanhğını ve sunuculuğunu yaptığı, Aygün Filiz'in hazırladığı programda sıcak füzyonla enerji eldesi, dü-düşünce, yaratıcı eylem ve pediatride yenilikler konulan işleniyor. Programın konuklan Prof. Dr. Muvaffak Tanju Erdem ve Prof. Dr. Muammer Çetinçelik. • Haber Program TV2 22.30 Trabzon Haber Müdürü Nejat Toprak'ın hazırladığı programda çay üreticilerinin sorunları ele alınıyor. Çay lşletmeleri Genel Müdürü Nejat Ural'ın da açıklamalarına yer verilecek programın çekimleri Rize ve köylerinde gerçekieştirilmiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog