Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/18 SPOR 12 HAZİRAN 1991 Önüne geleni alan Sarı-Lacivertliler, bu kez de futbolcu enflasyonu ile karşı karşıya F.Bahçe'nin başı dertteFenerbahçe'de forma giymek çok zor Engin (Habib-Neşet-Yaşar) Jacolc«ricz Nuri Semlh (A. Suphi-Müjdat) (Hasan-Ergin) (Gökhan-Ercan) (K.Şenol) Hak» Oguz lıran Aykut (B. Şenol) (Umit) (Serdar) (Sercan) Rıdvaa ünju (Şenol 3) (Vbkri-Levent) Spor Servisi — Fenerbahç^ de futbolcu *enflasyonu1 yaşanı- yor. Arka arkaya patlattığı transfer bombaları ile dikkatle- ri üzerine çeken San Lacivertli ekip, kadrosundaki futbolcu sa- yısının 30'u aşması nedeniyle zor günler yaşıyor... Aünacak yabancı futbolcu- larla bu sayının 34-35'e ulaşacak olması başta Teknik Direktör Joseph Venglos olmak uzere tüm teknik kadro ile trans- ferlere milyarlar veren yö- neticileri de düşündürüyor. Geçen sezon A. Suphi, Gök- nan, Erean, Sercan, Jacokewicz, Neşet, Yaşar, Hayreltin, Semih ve Vokri'ye yaklaşık 20 milyar li- ra veren Fenerbahçe bu oyuncu- lardan istediği verimi alamayın- ca bu transfer döneminde de inilyarnk' isimlere yöneldi ve se- zonun ilk haftasında 6 yeni fut- bolcuyu renklerine kattı. Nuri, Habib, Ümit, Levent, Tanju ve Engin'in yanı sıra yabancı fut- bolcular Dan Petrescu ve Ilie Stan ile Chovanec'i de kadrosu- na katmak isteyen Sarı- Lacivertliler, oluşacak 35 kişilik kadroytı 22-23'e indirmek zo- runda kalacaklar. Geçen sezon gelenler Geçen sezon transfer edilen futbolculardan yalnızca Semih ve Ercan'ın takımda kalacağı Öğrenildi. Diğer futbolculardan A. Suphi, Gökhan, Yaşar, Vok- ri, Sercan ve yabancı transferi- nin kesinleşmesi halinde libero Jacolcewicz'in başka takımlara verileceği, uzun yülardır F. Bah- çe formasını giyen Şenol 3, Ha- san, B. Şenol, Ismail'in ise du- rumlarının kesinük kazanmadı- ğı belirtildi. Takım hakkında menajer Er- can Aktuna'dan bilgi alan yeni Teknik Direktör Joseph Venglos özellikle savunma oyunculannın sayısının fazla olduğunu ve ta- kımda forma giyemeyecek kapa- sitedekilerin sezon başlamadan gözden çıkarılması gerektiğini kaydetti. Dan Petrescu gelirse... Rumen Dan Petrescu'nun transferi halinde Fenerbahçe'de Müjdat, Serdar ve Turan'ın da kiralıklar listesine alınabileceği öğrenildi. F. Bahçeli bir yöneti- ci, kiralık dönemde başka ta- kımlara giden Şenol 3, Ahmet Suphi, Hasan, Gökhan, Ergin^ in satış listesine konduğunu açıkladı. Ankaragücü'nden Ha- yati ve Abdullah'ı da transfer lis- tesine aldıklarını kaydeden yö- netici Vokri, B. Şenol, lsmail ve K. ŞenoFun bu futbolcularla ta- kasının söz konusu olduğunu da belirtti. G.Saray'da borç 19 milyar Spor Servisi — Galatasa- ray'da hesaplar yarın inceleni- yor. Sarı-Kırmızıh kulübün yann yapılacak olan divan toplantısında Başkan Alp Yal- man üyelerin sorunlanna ya- nıt verecek. Yönetim kurulu üyeleri hesaplarda borcun 26 milyar lira olarak gözüktüğu- nü, asıl borcun 19 milyar lira olduğunu belirttiler. Yönetici- ler alacaklann tahsilinden son- ra borcun 12 milyar Iiraya dü- şeceğini de vurguladılar. Bu arada Yugoslav kaleci Ladiç'in gelişi yine ertelendi. Ladiç, kulübü Dinamo Zag- reb'in devamlı püruz çıkardı- ğı için bir süre gelemeyeceğini Simoviç araalığı ile yönetici- lere iletti. Tahkim Kurulu toplanıyor Spor Servisi — Futbol Fede- rasyonu Tahkim Kurulu, "Şike Dosyası"nı görüşmek uzere bu- gün Istanbul'da toplanacak. Tahkim Kurulu Başkanı Ek- rem Amaç, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca, Futbol Federasyo- nu Başkanı Şenes Erzik'e veri- len dosyanındun kendilerine ia- de edildiğini büdirdi. Amaç, bu- günkü toplantı hakkında şu bil- gileri verdi: "Tahkim Kurulu yann (bu- giin) benim başkanlığunda top- lanacak. Toplanbda, iade-i mu- hakeme kararı ile ilgili duruş- mayı başlatacağız ve bize tnü- hıirlü olarak verilen dosyayı acacağız. Tbm kunıl üyelerinin katılımıyla dosya üzerinde bir deferiendirme yapacağız, daha sonra da taraflara tebligatta bu- lunacağız." Ekrem Amaç, kendisi ve Se- lahattin Sulhi Tekinay'dan son- ra AJpaslan Arat'ın dadün iade- i muhakeme duruşmalanndan istinkaf ettiğini açıkladı. Amaç, 'Toplantıda istinkaf eden üyele- rin dunınüan dadeğertendirile- cek. Ancak, bizim bu duruşma- lara katümamız mümkttn gö- rülmemektedir, ama yeni ata- nan üyelerle kunıl, "Şike Dos- yası"nı yasal sayı Ue görüşecek- tir ve en kısa zamanda karara bağlayacaktır' diye konuştu. Bıırsa At\arışları edildiiptal Spor Servisi — Bursa atya- nşlan atlarda görülen hastalık nedeniyle 21 gün sureyle iptal edildi. Adana ve Urfa'dan gelen atlarda burun akıntısı, 40-41 derece ateş ve halsizlik şeklin- de görülen hastalığın diğer at- lara da sıçradığı bildirildi. Hastalığın Bursa'da kal- makta olan 210 at üzerinde görülmesi üzerine İstanbul'- dan gelen veteriner hekimler yaptığı kontroller sonunda Bursa'ya at giriş ve çıkışını ya- sakladı. Yapılan kontroller so- nunda atlarda 'su sakağı' adı verilen bulaşıcı hastahğa rast- landığı belirtildi. Atlarda gö- rülen bu hastalık üzerine yarış- lar 21 gun süreyle iptal edildi. SATIŞ LtSTESlNDELER- Yaşar, Hayrettin, Gökhan, Hasan ve Şenol 3 bu yü satış listesine kondular. BlR KONUBİR GÖRÜŞ Alaturka transfer sergilemeleri HAIİT DERİNGÖR Futbolcu transferinde çok renkli günler yaşıyoraz. Gerçekte transfer ayı, bir balayıdır. Basında sık sık muhteşem imza törenleri görüyoruz. Ortada büyük bir masa, ön safta kulüp başkanı, hemen onun solunda kulüp müdürü ve menajer. Başkanın arkasında zebilhane bardağı gibi dizilmiş, transferlerin para babaları. Hemen onlartn arkasında yönetimle ilgisi olmayajı, ama her zaman her yerde hazır ve naar olan bir takım hacıyatmaz tipi insanlar... Gazetenin diğer köşesinde ise transfer edilen futbolcunun, yeni kulübünün formasını ya da flamasını öperken çekilmiş fotoğraflannı görüyoruz. Sanıyorum bu, alaturka profesyonelliğimizin alaturka görüntüleridir. Transfer konusunda menajer ve kulüp müdürünün gösterisine bir diyeceğimiz yok. Aslında bu, onların görevleridir. Ama onların arkasında sıralanan ve de gövde gösterisi yapan yöneticilere ne gerek vardır? Batıda böyle bir transfer tiyatrosu gören varsa beri gelsin. Fenerbahçe'de teknik direktör olduğum yıllarda iki büyük futbolcumuzu aldıktan sonra o yıUann para babası yöneticilerinden biri, transfer ücreti ödenirken beraber fotoğraf çektinnek istemişti. Buna engel olduğum zaman "Onlann parasını ben veriyorum, neden resim çektirmeyeyim" demiş ve aramızda tartışma çıkmıştı. Ona yamt olarak "Evet, para vennek senin zevkin, ama onlan at pazanndan at satın alır gibi resim çektirtmemek de benim görevim" demiştim. Bu alaturka transfer sergilemeleri değişik şekilde devam etmektedir. Ne var ki transfer ücretlerini öderlerken basına poz veren yöneticileri, özürlü çocuklara hastahane yapımı için çırpınan Schumacher'in arkasında güler yüzle poz verirken pek göremedik. Acı, ama gerçek maalesef böyle. özürlü çocuklara harcanacak bir miktar para, transfer için harcanan ve de genellikle zevki sefa ve protein tüketimi için kullanılacak paradan daha çok ülke ve insanlık yaranna olurdu. Ama o keyfi yaşamak için önce insan olmak gerek. Beşiktaş'ın emektarfutbolcusu ikincigörüşmede 1 milyar200 milyona 'evet' dedi Ulvi, yöneticileri terletti12 yıldır Beşiktaş'ta forma giyen Ulvi, 2 saat 10 dakika süren görüşmede ücret konusunda anlaşamadı. Daha sonra Kaptan Rıza'nın araya girmesiyle 1 milyar 200 milyon lira karşıhğında anlaşma sağlandı. ASENA OZKAN Beşiktaş iç transferde golcü futbolcu Ali'den sonra Ulvi ile de anlaştı. Siyah-Beyazlı yöne- ticilerle 2. kez bir araya gelen ancak istediği fıyatı alamayınca ilk etapta kulübü ile sözleşme imzalamayan savunma oyuncu- su Ulvi, Kaptan Rıza'nın araya girmesi ile kulübünde kaldı. Geçen hafta transfer komitesi ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alamayan Ulvi dun saat 15.00'te yöneticilerle Akaret- ler'deki kulüp binasında bir ara- madı. Kulüp binasında bekleyen basın mensuplarma bir açıkla- ma yapan Asbaşkan Arif Ertun- ga, "Ne yazık ki Ulvi ile anla- şamadık, kendisi bizden 1 mil- yar 700 milyon istedi. Biz ise 1 milyar 100 mil> on önerdik. An- laşamadığımız için üzguniım. Çönkıi Ulvi bize 12 yıldır hizmet veriyor" dedi. Transfer komitesinde yer alan yöneticiler Ulvi ile anlaşılama- yınca kulüpten teker teker ayn- lıp Beşiktaş Belediyesi'nin kulüp için duzenlediği şampiyonluk kokteyline katılmak üzere Swiss Otel'e gittiler. Ulvi de kulüptenyageldi. Transfer komitesi üye- leri ile yaklaşık 2 saat 10 daki- en son çıktı ve o da Kaptan Rı- ka süren bir görüşme yapan Ul- za Ue birlikte şampiyonluk kok- vi'yle ücret konusunda anlaşa- teyline katıldı. Beşiktaş Beledi- ye Başkanı Ayfer Atay'ın dü- zenlediği kokteylde Kaptan Rı- za ile görüşen Ulvi'nin bir hay- li buruk olduğu gözlendi. Bu arada Beşiktaşlı yöneticiler bi- raz önce Ucrette anlaşamadıklan Ulvi'yi kıskaca aldılar. Kaptan Rıza'nın arabuluculuğu ile yö- netimin Ulvi'ye vereceği ücret 1.2 milyara çıktı. Ulvi'de bu pa- rayı kabul etti ve Beşiktaşlı yö- neticilerle anlaşmaya vardı. Ulvi bugün saat 15.00'te kulübe ge- lerek sözleşme imzalayacak. Beşiktaşlı yöneticilerle el sı- kıştıktan sonra bir açıklama ya- pan Ulvi, "Kulübume 12 yıldır hizmet veriyorum. Daha fazla örveri beklerdim" derken Baş- kan Süleyman Seba da "Ulvi'- nin Beşiktaş'ta kalması sevindi- ricidir" diye konuştu. Bu arada Macaristan'da ya- bancı futbolcuları izleyen Aııt- renör Bahattin Baydar'm verdi- ği raporun olumsuz olduğu öğ- renildi. KOKTEYLDE ANLAŞMA — Beşiktaş Belediyesi'nin Siyah- Beyazlı takım onuruna verdiği kokte>le Ulvi ile birlikte gelen kap- tan Rıza, arkadaşını kulübünde kalmaya ikna etti. İki futbolcu daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay, Başkan Sü- leyman Seba ve öteki yöneticilerle birlikte fotoğraf çektirdiler. kareY a ı i c ı-Mertî nsvılriı Ataköy'de 2100 metre ı a n ş pısu açııcu „,„„ aıerinde ve m , uzunluğunda "Action Rally Park" küçük otomobil pisti, dün Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna'nın katıldığı tö- renle hizmete girdi. Pistte ABD'den ithal edilen 3 beygir gü- cunde ve 40 mil sürat yapabilen arabalar yanşıyor. Açılışı ya- pan Yıldınm Aktuna, böyle bir şeyin kunılmasının mutluluk verici olduğunu ve diğer çocuklann da ücretsiz yararlanabil- mesinin kendilerini daha çok mutlu edeceğini belirterek bu ko- nuda Bakırköy Belediyesi'nin üzerine düşen görevi yapacağmı söyledi. (Fotoğraf: Levent YücelmaiH TONt SCHUMACHER 'Rıdvan oynarsa EBahçe süper olur' İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- su) — Futbolu Fenerbahçe'de bı- rakan kaleci Toni Schumacher, tzmir'de 27 temmuzda yapacağı ikincijübile maçı için Gençlik ve Spor İI Müdürü Bahri Vreskala ilegörüştu. Fenerbahçe"nin Ba- yern Münih takırra ile oynayaca- ğı maçın bilet fiyatları da be- lirlendi. Toni Schumacher, Gençlik ve Spor İI Mudüru ile görüşmesi sı- rasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fenerbahçe'nin olumlu transferler yaptığını vur- gulayarak, "Engin bngün için Türkiye'deki en i\i kaleci. Tan- ju'yu ise anlatmaya gerek yok. Çtinkü durumu ortada. Herkes onun golcü olduğunu biliyor. Rıdvan da eski Rıdvan olursa Fe- nerbahçe süper bir takım olur" diye konuştu. Gençlik ve Spor ll Müdürü Bahri Vreskala da, Schumac- her'e İzmir'deki jübile karşılaş- masında her türlü desteğin sağ- lanacağını söylerken, Bayern >lünih maçı biletleri kapalı 75, açık 50 ve kale arkası 30 bin lira olarak belirlendi. Sarpkayciy TonVye hertürlü kolaylığısağladıklarını iddia etti Elinıizdeıı geleni yaptık Alman kaleciden stat kira bedeli alınmadığını vurgulayan Sarpkaya, "Ilan gelirlerinin büyük bir bölümünü Toni'ye bıraktık. Aydınlatma parası olarak 453 bin lirayı da kendisine iade ettik" dedi. ARİF KIZILYALIN Gençük ve Spor Genel Müdü- rü Tevfik Sarpkaya, Fenerbahçe kalecisi Toni Schumacher'e jü- bilesinde her türlü kolayhğın sağlandığını söyledi. tnönü Sta- dı'mn kira bedelinin Alman ka- leciden alınmadığını belirten Sarpkaya, ilan gelirlerinin bü- yük bir bölümünun Schumac- her'e bırakıldığını, aydınlatma parası olarak alınan 453 bin li- ranın da kendisine iade edildi- ğini vurguladı. Renault-Mais'in düzenlediği 'şeref kürsüsü' aym sporcusu ya- nşmasma Gençlik Spor İI Mü- durü Sabri Sadıklar ve Karate Federasyonu Başkanı Hakkı Ko- şar ile birlikte 'konuk jüri' ola- rak katılan Genel Müdür Sarp- kaya, Türkiye"ye değerli hizmet- ler veren Schumacher'e daha ön- ce hiç bir sporcuya uygulanma- yan kolaylıkların sağlandığını, ancak bir iki küçük püruz nede- niyle yapılan yardımlann ikinci planda kaldığını kaydetti ve şöy- le konuştu: "Schumacher'in Türkiye'yi 2. vatanı olarak ka- bul etmesi bizi sevindirdi. Üste- lik Türk çocuklanna yaptıraca- ğı hastane de biiyuk bir insan- lık'orneği. Biz de Toni'ye bu ka- rarı nedeniyle her türlu kolaylı- ğı sagladık. Stattan kira bedeli, personel giderterini almadık. Yani en az <VolS'lik bir kesinti yapılması gerekirken bundan vazgeçtik. Ustelik reklam gelir- lerinin de büyük bölüraü Toni- ye kaldı. tsin yasal olması için reklam paralannm çok küçük bir bölumu teşkilalın kasasına girdi. 341 kişiye SO'şer bin lira ödendiği soyleniyor. Oysa Fe- nerbahçe Kulübü kendi belirle- diği 88 kişiye para verilmesi için başvuruda bulunmuş. Biz bu parayı da iade ettik. İzmir'deki maçta da Tonfden hiç bir kesinti yapılmayacak." Stat aydınlatma sisteminde meydana gelen anzarun kendi- leri için iyi bir ders olduğunu da kaydeden Sarpkaya, "Bu, Tür- kiye kupası finalinde de olabi- lirdi. Artık her türiü önlemi alacağız" dedi. Genel Müdür, Türk sporunda yaşanan hamle- nin tesadüfi olmadığını da kay- detti ve "Biz önce altyapı, tesis sonınunu çözümlemeye çalıştık. 900lerde dolaşan tesis sayısı bu- gün 5000'e ulaştı. Ama yine ye- tersiz. Aynca antrenorlüğü de meslek olarak kabul edip spor- culan bilinçlendirme yolunu seçlik. Sonuç ortada" diye ko- nuştu. Toplantıda söz alan Karate Federasyonu Başkanı Hakkı Ko- şar ise bu sporda yıllardır sure- gelen tatsızlıklara son vermeye çalıştıklannı ve 'birllk beraberiik' içinde çalışıp başa- rıya ulaştıklarım belirtti. Koşar, bu sporda Avrupa-dünya şam- piyonluğuna ulaşan Haldun Alagaş ayannda 7-8 sporculan olduğunu da kaydetti. Yılın sporcusu Cengiz Kavaklıoğlu Spor Servisi— Balkan şam- piyonu rekortmen atlet Cengiz Kavaklıoğlu, "yılın sporcusu" seçildi. Avrupa şampiyonu milli güreşçi Metin Kaplan ikinci, duny-5 okullararası şampiyonu cimnastikçi Suat Çelen de üçüncü oldu. mesinin ardından yapılan 'Yılın Şeref Kürsüsü' yanşmasında 9 ay boyunca ilk üçe giren spor- cular gündeme geldi. Bu spor- culann tanıtımının ardından yapılan oylamada Balkan birin- cisi atlet Cengiz Kavaklıoğlu 51 puanla ilk sırayı aldı. Kavaklı- oğlu Balkan şampiyonluğunun >anı sıra uluslararası atletizm Mayıs ayımn şeref kürsüsü- yanşmasmda ünlü Kanadalı sprinter Ben Johnson'dan daha iyi derece yapmıştı. Kavaklıoğ- lu'nun ardından Metin Kaplan 42 puanla ikinci, cimnastikçi Suat Çelen de 20 puanla 3. ol- du. Bu sporculara ödülleri TSYD Kupası maçlarmda veri- lecek. nü belirlemek için yapılan ön seçmede AvTupa şampiyonu gureşçi Metin Kaplan birinci ol- du. Kaplan'ı Avrupa şampiyo- nu halterci Hafız Suleymanoğ- lu ve Avrupa şampiyonu güreş- çi Ali Kayaü izledi. Mayıs ayı- nın şeref kürsüsünün belirlen- HAI^^IALJK ABDÜLKADİR YÜCELMAN Fenerbahçe sov Yılın transferini Fenerbah- çe gerçekleştirdi. Kimine gö- re Fenerbahçe kazandı Gala- tasaray kaybetti, kimine gö- re ise kazanan Galatasaray, kaybeden ise Fenerbahçe ol- du. Kimin kazandığı kimin kaybettiği kuşkusuz tartışılır bir konudur, bunu bugünden kimse kestiremez Ama tartı- şılmaz bir gerçek vardır ki bu gibi transferlerin Fenerbah- çe'nin yapısında olduğudur. Tarihini bir araştırırsanız Fe- nerbahçe her transfer sezo- nundaxjaima ve daima kon- feksiyon elbise giyer. Bakar, piyasanın en iyisi kimdir, en gürültü koparacak, en san- sasyonel hangi futbolcudur, gider onu alır, formasını giy- dirir. Aslına bakarsanız pro- fesyonel futbol bir şov olayı- dır. Fenerbahçe de her trans- fer döneminde mutlaka ve mutlaka şov yapmaya bayılır. Bu kez de Galatasaray'ın go(- cüsü Tanju ile şovunu yap- mıştır. Hayırlı olsun. Dünya futbolunda Fener- bahçe'nin izinden giden bir- çok kulüp vardır. Bir Napoli Maradona'ya milyarlan verir- ken ne amaçlamıssa Fener- bahçe de Tanju'ya paraları sayarken aym amacı gütmüş- tür: "Tribünleri doldur, pa- rayı kap." İtalya ve İspanya kulüpleri bu yöntemle futbol seyircisini tribünlere çekiyor. Geçen yıl Juventus de Bag- gio'ya 52 milyarı verirken tri- bünleri dolduracağını ümit et- mişti. Nitekim doldurdu da ama Juventus mutlu sona ulaşamadı. Bu yıl ise Marsil- ya'nın stoperi Boli'yi renkle- rine katmak için kasanın ag- zını açmış durumda. Evet profesyonel futbol bir şov ve bunu birçok ülkede görüyoruz. Bu yöntemın tem- silcisi Türkiye'de Fenerbah- çe. Yani Fenerbahçe'nin yıl- lardır uyguladığı ve degiştir- meyi de düşünmediği bu yöntemin fazla eleştirilir yarn yok. Ne var ki Avrupalılar böyle bir uygulamayı gerçek- leştirirken gelir ve giderterine bakıyorlar. Bir futbolcunun ne getireceğini ne götürece- ğini hesaplryorlar, aradaki farkı organizasyon becerisi ile kapatıyorlar. Fenerbahçe'- nin eksiği ve yanlışı aradaki farkı cepten ödemesi. Çünkü Fenerbahçe'de organizasyon yok, organizatör yok. Kasaya ne girmiş ne çıkmış bir bilen varsa ortaya çıksın. Sonunda borç, borç ve yine borç. Borç- lar giderek kabarıyor ve Fe- nerbahçe bu borçları yüzün- den ekonomik özgürlüğüne bir türlü kavuşamıyor. Hesap- sız bir Fenerbahçe'nin, orga- nizasyondan yoksun bir Fe- nerbahçe'nin, plansız ve programsız bir Fenerbahçe'- nin ne yaptığı gibi ne yapaca- ğı da bilinmiyor. Karanlığa doğru uzanan yolu milyarlar bile aydınlata- mıyor. Parası ile rezil olan, ıs- lıklanan, kafalanna bozuk pa- ra atılan bir başka yönetim bi- liyor musunuz siz, Fenerbah- çe'den başka... Güle güle Toni Kapkara bir stadın içinden ye rağmen bizi sevdin Toni. yükselen alkışlar ve bir ağız- Biz de seni sevdik ve hiç- dan bağıran bınlerce kişi Al- bir zaman unutmayacağız. manların kapı dışarı ettikleri, milli takımdan attıklan, gaze- t e sütunlarında verip veriştir- dikleri Toni'yi tek bir sesle uğurtadı: "Güle güle Toni." Coşkulu bir geceydı, ama kapkaranlıkü. "Gönülter şen olsun yeter" diyorduk, ama bir burukluk vardı yüreklerde. Tonl'nin Türk çocukları için aylardır, haftalardır uğraş verdiği bu organizasyon tam bir fiyasko ile bitmişti. Ama Toni gözlennden akan yaşla- nnı tutamıyor ve yine de bize toz kondurtmuyordu: "Ben Türkiye'yi karanlıkta da se- vlyorum". Aydmlıkta ve ka- ranlıkta gördüğün birçok şe- Okur köşesi Fenerbahçelilere Sayın Yücelman Fenerbahçeliler olarak bel- ki de sırf ben ve arkadaşları- mın değil, milyonlarca Fener- bahçelinın düşüncelerini ak- taracağım. Biz sezonu coktan unuttuk; bir takım her yıl şampıyon olur ya da şampiyonluğa oy- nar gibi bir kural olmadığı gi- bi biz Fenerbahçemizle bas- ketboldaki gerçekten "takdi- re şayan" başarısıyla yine övündük, her zaman da övünürüz. Biz transfer sezonunda ya- pılan yanlışlıklardan bıktık usandık. Tamam, yıllardır öy- le Beşiktaş gibi altyapımız- dan futbolcu yetıştiremiyo- ruz, onun için diğer yerli- yabancı takımlardan futbolcu alıyoruz, buna bir itirazımız yok. Ama: 1- Bu transferler bu denli rastgele mi yapılmalı? Alın iş- te daha geçen yıl transfer edilen Samsunlu Ercan, Bur- salı A. Suphi. Bunlar düşme- me mücadelesi yapan takım- ların sivrilen futbolcuları. F. Bahçe gibi bir takımda oyna- yacak ne tekniğe ne de ruh- sal yapıya sahipler. 2- Alınan futbolculan 1-2 yıl sonra satmak mümkün ola- cak mı acaba? İşte Vokri ör- neği. 30 yaşını aşmış bu fut- bolcuyu ancak 2. lig kulüple- ri alır, o da kaça? (2. ligde ya- bancı yasağı var.) 3- En önemli sorun, sanki teknik direktörün de bir fut- bolcu imiş gibi transfer edil- mesi. Hatta çoğu zaman fut- bolculardan sonra getiriliyor. Bu nasıl iştir? Takımı yönlen- direcek, motive edecek, ilk 11'i sahaya sürecek adama "hoca kimleri alalım" diye sorulmuyor bile. "İşte takım bu. Al bu takımı şampiyon yap" deniliyor. Oldu oldu, ol- madıysa 6 ay sonra ülkesine gönderiliyor. Bu tam bir ku- mar oynamaktır. Fenerbahçeliler olarak ay- nı yanlışların bu yıl yapılma- masını diliyoruz. Fenerbah- çeliyim diyebilmenin verdiği mutlulukla, bilerek ya da bil- meyerek hatalar yapıp, 20 milyonu aşkın büyük Fener- bahçe taraftanna sinir krizleri geçirten tüm yönetimi kınıyo- ruz. Saygı ve başarı dilekle- rimizle. Ankara Tıp'lı fanatikler adı- na Önder Coşar. Abidin Paşa-Ankara. Tanju Çolak Bu dizeler Almanya'dan Sayın Teoman Aygün'den. Hangi kulübü tuttuğu belli de- ğil, ama Tanju taraftarı oldu- ğu kesin. Tanju'yu ekonomi ile bağdaştırmış. Almanya Gummersbach-Ganghafer Str'de oturan gurbetçimiz Te- oman Aygün'ün dizelerini bir- likte okuyalım. Gol kralına Söyle be gol kralı. Bizler en küçüğünü bile dolduramazken çarşıda pa- zarda, Sen nasıl dolduruyorsun Allah aşkına kocaman fileleri...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog