Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Pomukbank -• Taksi v e K I İ D İ S Taksi Plakası Krediniz Pamukbank'ta Cumhuriyet "İyi Banka" desteğinİ Taksi Kredisi'nde toullamn \ iyi ba n ka d ı r 68. Yıl; Sayı: 23995 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahuj 10 Haziranl991 Pazartesi Politika/5 Demirel: Çankaya Türkiye'nin işvereni Dış Politika /11 Bushta Sultanahmet pürazü Vedat Yenerer Spor/18 Fenerbahçe transferin en hızlısı S.Birliği/20 BirKazak erkeğine iki kadın Kerem Çalışkan Özal, adaylardan Akbulut ve Yılmaz'la görüşüyor Çankaya'da pazarlıkBu sabah gerçekleşmesi beklenen Özal-Akbulut-Yılmaz görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın adaylara, başbakan ile genel başkanın ayrılması formülünü kabul ettirmeye çalışacağı öğrenildi. Yılmaz ve Akbulut, daha önce bu formülü kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. ANAP kulislerinde Özal'ın bu görüşmeden sonra adayını açıklayabileceği konuşuluyor. Özal'm Mki başb yönetim' formülünü kabul ettirememesi durumunda sürpriz yapabileceği de belirtiliyor. Yılmaz, İstanbul'da delegelere vereceği yemeğe Semra Özal ve bakanları da çağırdı. FARUK BİLDİRİCÎ ANKARA — ANAP kong- resine beş gün kala Cumhur- başkanı Turgut Özal, genel başkan adayla- rından Yıldınm Akbulut ve Me- sut Yılmaz'ı bugün Çankaya Köşkü'nde kabul ederek görüşe- cek. Özal'ın destekleyeceği ada- ISTANBUL yın bu görüşmede netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın bu aşamada finalist' olarak be- lirlediği adaylardan Akbulut, Namık Kemal Zejbek ve Ekrem Pakdemirli ile görüşerek destek istedi. Mesut Yılmaz da bugün akşam tstanbul'da delegelere ve- receği yemeğe Cumhurbaşkanı- nın eşi Semra Özal ile bazı ba- kanları da çağırdı. Adaylardan Hasan Cdal Güzd, özal'ın ken- disini görüşmeye çağırmaması- nı doğal karşıladığını belirterek "Çağırsaydı, saygısızlık etme- mek için giderdim. Ancak Tiirk devletinin meseleleri dışında adaylık konusunu konuşmam mttmkün degil" dedi. ANAP'ın 15-16 haziranda yapılacak olan kongresi önce- sinde Cumhurbaşkanı Özal'ın tavnrun hâlâ netleşmemiş olma- sı, kulislerde bekleyişe neden ol- du. Şimdiye değin çeşitli for- müller ortaya atan ve Aydın Menderes dahil birçok kişiyle görüşmeler yapan Özal'ın, de- legeler üzerindeki kontrolünü kaybetmediği belirtiliyor. ANAP içinde Özal'ın bu kont- rolünü sürdürebilmesi için artık adayını açıklaması gerektiği yo- rumlan yapılıyor. Kongre mücadelesini etkileye- cek en önemli gelişme olarak görülen Özal-Akbulut-Yılmaz görüşmesinin bugün sabah ger- çekleşmesi bekleniyor. Özal'ın bu görüşmede öncelikle başba- kanbk üe ANAP Genel Başkan- hğTnın iki ayn kişi tarafmdan yürütülmesi formülünü iki ada- ya kabul ettirmeye çalışacağı be- lirtiliyor. Ancak her iki aday da bu formülü kabul etmeyecekle- rini önceden açıkladıklarından Özal'ın desteklediği kişiyi bu görüşmede açıklayabileceği öne sürülüyor. Kulislerde Özal'ın 'iki başlı yönetim" formülünü kabul ettirememesi halinde Yıl- maz ya da Akbulut'u destekle- mek yerine yeni bir sürpriz ya- pabileceği de kaydediliyor. Çankaya'ya çağnlmayan adaylardan Güzel, Cumhuri- yet'e, "Zaten çagnimayı beke- miyordum. Çiinkii diğer aday- lardan farkım, Cumhurbaşkanı ya da başka yerlerden işaret beklemeden aday olmamdır. Ben parti içinde demokrasi mii- cadelesi veriyorum" dedi. Gü- (Arkası Sa. 19, Sü. 5'de) Sosyalistlerin dünya zirvesi Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı bugün Hilton Oteli'nde başlıyor. SHP'nin ev sahipliğiyle Willy Brandt'ın başkanlığında gerçekleşecek üç günlük toplantının bugünkü bölümünde "Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu" komiteleri bir araya gelecek. SHP'nin 10 kişilik bir heyetle yer alacağı Sosyalist Enternasyonal'e 200'ün üzerinde delege ve yaklaşık 50 konuk çağnldı. Toplantıda ayrıca çeşitli ülkelerin sosyalist, sosyal dcmokrat partilerinin ve demokratik örgütlerinin temsilcileri de yer alacak. 3. Sayfada Talabani İstanbuTda Geceyi Diyarbakır'da geçiren Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani Ankara Esenboğa'da kaldığı 2 saatlik süre içinde Dışişleri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. "Müttefik güçler Irak'a Kürtler için değil, kendi emperyalist çıkarlan için geldiler" diyen Talabani bugün SHP Genel Başkanı înönü ile görüşecek. 3. Sayfada LENİNGRAD'DA TARİHİ OYLAMA Petromu Leninmi? Çar I. Petro (1672-1725) Rusya'da reformlann ve modernleşmenin önciisü Lenin (1870-1924) Rusya'da sosyalist devrim ve rejimin lideri. Sovyetler Birliği'nde 'Leningrad'ın adınm değişip değişmemesi konusunda iki gün sonra yapılacak oylamarun heyecanı Rusya başkanlık seçimini bile gölgede bıraktı. Komünist Partisi ve Yüksek Sovyet, Leningrad'ın adının korunması için komünistleri 'tarihi göreve 1 çağınrken demokrat ve liberaller kente 'Petro'nun adını vermek istiyor. KEREM ÇALIŞKAN Petro mu, Lenin mi? Rusya Federasyonu'nda seçime iki gün kala bu iki aday arasında mü- cadele kızışmış durumda. Ülkedeki bütün partiler, mu- halefet akımlan ve gruplar bu konuda keskin bir kamplaşma- ya girdiler. Seçim kampanyası- nm en ateşli savaşları Petro ve Lenin arasında veriliyor. Gaze- teler, bu iki adaydan birini des- tekleyen bildiriler, duvarlar afiş- lerle dolu. Savaş Leningrad'uı adı konu- sunda veriliyor. Leningrad adı kalsın mı, yoksa değişsin mi? İki gün sonra Rusya Federasyo- (Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de) Obannes Usta ile Artin Usta bakır dövüyorlar dükkânın kapı aralıgında. (Fotograf: Muharrem Aydın) Bakırolar Çarşısı 'cinayeti' Çarşının eskileri anlatıyor: "Demirci, hurdacı, REFİK DURBAŞ bakırcısından, sobacısından tut, her türlü madeni eşya satıcısı vardı burada. İmalatçısı da vardı, tamircisi de vardı, hurdacısı da vardı. Her aradığını burada bulabilirdin. Şimdi dışarıdan gelenler burayı butik haline getirdiler. Biz de artık yavaş yavaş kayboluyoruz. Ohannes Usta ile Artin Usta bakır dövüyorlar dükkânın kapı aralıgında. Geçmişleri yetmiş yıl öncesine dayanıyor. Onlar da babadan kalma... Onlar da son demlerini yaşayanlardan... "Yedi tane kalaycı vardı, kalmadı. Paslanmaz çıkınca da bakırcılık öldü" diyor Ohannes Usta. Melih Cevdet Anday'ın ada vapuru değil bu, caf caflı bayraklarla donanmış, simitçi ve gazozcusuyla da... Ama bir uçtan bir uca "hoppa şinanay yavrtım şinanay..." Kapalıçarşı'nın Beyazıt'a açılan kapısından çıkar çıkmaz hemen sağa ver yüzünü. Şahaflar Çarşısı'na girmeden dosdoğru yürü. îstanbul Üniversitesi'nin alt ucuna inen, Bakırcılar Çarşısı'na giden Çadırcılar Sokağı'ndasın. Bütün bir sokak boydan boya kot pantolon ve gömleklerle donanmış... Gazozcular daha piyasa etmemişse de en halisinden Maraş dondurması damaklara bir lezzet... Bir arabada kadayıfından kemalpaşasına envai çeşit tatlı, çanağı 1.500 lira. Çatalcı, çörekçi, açmacı... Muz, ithal malı faslından tanesi 1.000 lira... Erik, kiraz, (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) •• OYS'DE YUKSEK P U A N İ Ç İ N NE YAPMALI? Bir bölüme başlamadan önce, o bölümü hızla gözden geçirin. Tahmin etmeniz gerekirse hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Bir soruda belli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız o soruyu bırakın. Yeteneklerinize göre hangi meslek size uygun? Prof. Yıldız Kuzgun'un yetenek rehberi Doç. Dr. Acar Baltaş'ın öğrencilere önerileri Arka Sayfada ISLAMDA KADIN VE CİNSELLİK 'Cehennemdekilerin çoğu kadın 1 İslamiyet'e göre kadının Cennet'e gitmesinin tek yolu kocasının emirlerini yerine getirmesi, ona koşulsuz itaat etmesi. ORAL ÇALIŞLAR'm araştırması 15. Sayfada Öncesi ve sonrasıyla Ş EY H S A İ T ÂYAKLANMAS Şeyh Sait'in atlılan dörtnala Piran'da patlak veren ayaklanma giderek yayılır, Lice, Kürt-Nakşi birliklerin eline geçer. Ankara'ya göre ayaklanmacıların amacı din silahını kullanarak Kürt devleti kurmaktır. ^s^issg? Fransu 'L'Dlustration' dergisinin 7 Mart 1925 tarihli sayısında yer alan barita, Kürt-Nakşi ayaklanmasının yayıldığı bölgeyi gösteriyor. UĞUR MUMCU araştırdı ve yazdı 16. Sayfada Dini ve Ahlaki. (jazetemizde geçen çarşamba günün- den beri yayımlanmakta olan İslamda Kadın ve Cinsellik konulu yazı dizisi değişik tepki- lere kaynaklık ediyor. Kimi açık, kimi örtülü tehditler de alıyoruz. Salman Rüşdû olayı anımsatılarak günlük deyişle aba altından sopa gosterenler de yok değil. Biraz şaşırtıcı ama, düş gücünü zorlaya- rak bu yazı dizisiyle Cumhuriyet'in "ihtilale değişik bir davetiye" çıkardığını öne sürebi- lenler de var. Tabli en klasik suçlamayı "dini ve ahlaki değerlere saldırı..." oluşturuyor. Bilinen yöntemler bunlann tümü. Bazı is- lamcı çevreler, öteden beri böylesi takiıklerle karşı tarafı sindirebileceklerini, böylece da- valarını daha rahat yürütebileceklerini (Arkası Sa. 19, Sü. l"de) HASAN CEMAL • Politik gerilim filmi Karmaşık, anlaşılması zor bir politik gerilim-macera fîlmi olan Domino Kuralı, Starl 'de. Başrolde Gene Hackman. 6. Sayfada • Ben Olsaydım TVl'de yayımlanan "Ben Olsaydım' adlı dizinin 5. bölümü ekrana geliyor. Dizide Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü oynuyor 6. Sayfada • Saddam'ın gözü Şlilerin üzerinde îngiliz basınmda çıkan haberlere göre Irak yönetimi 450-800 bin Şiiyi ülkenin güneyindeki baıaklıklarda kıstırdı. 10. Sayfada • Ağca yargı önünde Mehmet Ali Ağca Papa'ya suikast davasmda bu kez tamk olarak dinlenecek. 10. Sayfada • VVatergate skandalı "Sessiz Darbe: Bir Başkanın Görevden Alınışı" skandala yeni bir boyut kazandırdı. 10. Sayfada • Ankara SOğuk Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak Rum-Yunan önerisi benimsenmedi. 11. Sayfada • Savunma sanayii hareketli Büyük helikopter ihalesinin, ağustosta yapılacak Icra Komitesi toplantısında karara bağtanması bekleniyor. Ekonomide • Buğdayda flyat artışları Hazırlanan rapora göre son 7 yılda Türkiye'de buğday fıyatlan 16 kat arttı. Buna karşılık maliyet artışı 25 kala ulaşıı. Ekonomide • Beşiktaş'ta sıcak gün Engin'i Fenerbahçe'ye kaptıran kutüp, bugün Ali ve Ulvi ile görüşecek. Sporda UĞUR MUMCU Açık Tartışma... Sabah ve Yeni Asır gazeteleri İzmir Anakent Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un deterjan alımları ile ilglli bazı savlar ileri sürdüler. Çakmur da gazetelerde duyuru yayımlayarak bu savian ileri sürenleri açık tartışmaya çağırdı. Duyuru şöyle: ( Irkun Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog