Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

\ / HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Börosu DAILY HEWS Yanlışlık mı muziplik mi? İngilizce yayımlanan Daily Nevvs'in sahibi İlhan Çevik, gazetenin genel yayın müdürü olan oğlu İlnur Çevik'ten Demirel'in özel telefonunu sordu. Oğul Çevik, numarayı verdi: Baba Çevik, verilen numarayı çevirdi. "Beyefendi'yle" görüşmek istedığini söyledı, ancak verilen yanıta şaşırdı: — "Sayın Başbakanımız istanbul'da". Oğlu ya muziplik ya yanlışlık yapmıştı. Baba Çevik hem kızdıhemdegüldü. öyle ya, son anketlerde DYP önde görünmüyor muydu? BASIN SIYASET Veıtim de duramum aynı olur* ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere, Güneş gazetesındeki eyieme destek ıçın Ankara bürosuna gitti. önüne eytem için açılmış defter getırildi. Günün mana ve önemini vurgulayan bir iki satır karalaması ıstendi. Gürdere hemen lafı yapıştırdı: "Ne yazacağım? Biraz bekleyin, Köşk'e sorayım" Sonra da gülerek yazmaya koyuldu. Bitirınce ekledi: "İlk kez, üzerini okuyacağım bir kâğıda imza atıyorum". Günaydın gazetesinden bir işçi de eylemi desteklemek için gelenler arasındaydı. Gürdere'yi yakaladı: "Bunlar hep insan haklarına aykırı yasalar yüzünden oluyor. İşçi, hakkını ne tam savunabılıyor ne de tam alabiliyor". Gürdere, ışçiyi önce yakalayıp bir güzel öptü. Sonra da desteği verdi: "Paşaların hazıriadığı yasalara ben de karşıyım. Bunların değiştirilmesi için elimden geleni ardıma koymayacağım." Gûnaydın'daki işçi Gürdere'ye yine yakındı: "Ben buraya arkadaşlara destek vermek için kaçak gekdim. Bir geldiğimı duysalar başıma gelmedik kalmaz." Gürdere de aynı dertten mustaripti: "Eyleme katıldığımı görseler benım de durumum aynı olur." GÜNÜN FOTOĞRAFI Akjol vc Aylnrt, hmnjv'da dcfU Aakara'da defikde. KONFERANS Gerger, SBPde 'Troçkizmin son temsilcileri'nden Belçikalı Prof. Emest Mandel başkente ıki gün konuk pldu. İki konferansından birini SBF'de verdi. Görüşlerinin Türkiye Marksıstlerine yeni bir şey kazandırıp kazandırmadığı tartışılıyor. Ancak, bu işten kesin kazançlı olan bıri var: Dr. Haluk Gerger'. Gerger, Mandel'ı dinlemek için, uzaklaştırıldığı okuluna sekiz yıl aradan sonra ilk kez gıtti. Gerger, Mandel'le 1971 yılında İtalya'da Bolonya Üniversitesı'nde 1975 yılında da İngittere'de Oxford Ünıversıtesi'nde karşılaşmıştı. Gerger bir ara sordu: 'Beni tanıdmız mı?' 70'lik profesör yanrtladı: 'Anımsıyorum.' Herkes, Mandel'in bellegine hayran kalmıştı. Dışişlerı Bakanlığı ulkemizi "Kâtıbım" şarkısıyla tanıtacakmış... Bizce en iyisi gene Mehter Marşı: — Bir ıleri, bir geri!.. Şinasi Nahit Berker OZEL OKULIAR• t SINAV YURUTME KURULU'NDAN DUYURU ÖDYM tarafından postalanan Sınav Giriş Kartlan'nın velilerin eJlerine zamanında geçmemesi ihtimali göze alınarak, 2 Haziran günü yapılacak olan Özel Okullar Sınavı'nda Sınav Giriş Kartı aranmamasına, "Özel Okullar Sınavı Kimlik Kartı"nın yeterli sayılmasına karar verilmiştir. Sınava girecekleri okulu öğrenememiş olan veliler "Başvuru Formlan"nı teslim ettikleri özel okullardan veya sınavla öğrend alan özel okullardan; hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilirler. İLAN ÇORLL ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANEN TEBLİĞ Esas No: 1988/52 Karar No: 1990/235 Uzunkopru Halise Hatun Mahaliesi nufusunda kayıtlı Remzı ve Sebahat'dan olraa 1970 D'lu. Sedat Badem'in 1.10.1984 tanhmde hırsızlığa tam teşebbus suçundan TCK.491 / ilk.TCK62. 522/1 523. 54/ük 647 SK 4.mad. uya- rınca 3900 TL ağır para cezası ıle cezalandmlmasına daır mah- kememızden verilen 12.4.1990 gun 1988/52 esas 1990/235 ka- rar sayılı gıyabı hukum butun aramalara rağmen sanığa teblığ edilemedığjnden ılanen tebliği- ne karar verilmiş ohnakla 7201 sayıh Tebligat Kanunu'nun 28 ve muteakip maddelerı uyann- ca ılanen teblığ ıle ılanın yapıl- dığı tanhten 15 gun sonra teblığ olunmuş sayılacağı ilan olunur Basnv 27516 HAYVANLAR iSMAll GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK JoJtct, SıZt PİKNİK PIYALE MADRA HIZU GAZETECt mcDET İÇİN BldfiZ Ç Kfi.Lm.Onj Mi O6HMV S&VAŞ Brfeü AVLW? OLOU. <IM OKUR? ÇİZGİUK KÂMtL MASARACl AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKK4A GURSES GARFIELD JIMDAVIS l^MORIBUND | YOUTH ÖÖRMEK ISn/OPUM .BUWÜ TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 1 Haziran NOfus cüzdaounı ve sigorta kartımı kaybettira. Hükümsüzdür. KADtR ORUÇ NARÇIN Nüfus cuzdanımı kaybettım Hukürasüzdür. MEHMET SÜER ISA 4 yı öğrenmek7 ısterseniz.,. PK.45 B«yoghı IST SüRUCU KURSU 4 ayda ödeyin Devreler: Hafta Sonu- 8 Haziran Haftaiçi- 10 Haziran Sabah - Akşam KADIKÖY (SoğûBuçeşme Camıı yanıj 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 Nüfus cüzdanımı kaybettitn. HükümsuzdUr. HASAN ÖKSÜZ 8OKSER HAREKET1.. 19OO'D£ BUGÜN, ÇiİM'rM Ur6t/*J S/Ç'MOE seer BıR MucAP£L£ye SS SUM ÇA/eP/ÇM/ŞtA/Z, ÇfN'E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog