Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 ISTANBUL'DA BUGÜN • IBM Türk Lımited Ştrketi'nm düzenlediği "Eğltlmde Bilgisayar" konulu semıner, saat 11.00'de Çemberlitaş Fırat Kültür Merkezı'nde başlayacak. • Tünel Kadın Kültürevi'nde düzenlenecek "Kadın ve Cınsel Sorunlan" konulu söyleşı saat 14.00'te. • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı'nın düzenlediği, "Eğitım alanında çocuklarımıza ne kadar hak tanıyoruz?" konulu yazı yarışmasında dereceye gırenlerın ödüllen saat 10.30'da AKM'de düzenlenecek törenle verilecek. • Mülkryeliler Bırliğı Istanbul Şubesı'nın düzenlediği 'Cumartesı Buluşmalan"nın bu haftakı konusu 'Ortaköy Meydanı ve Çevre Düzenlemesi". • Yeşiller Partısı'nce düzenlenen "Uçurtma Şenliğı" îaat UOO'te Bûyükçamlıca Tepesi Tunng Tesıslen'nın inünde başlayacak. tntiharın sonaştunnası • İSTANBUL (AA) — Heybeliada'daki Şafak Moral Eğitim Sosyal Tesisleri'nin komutanı Denız Bınbaşı Mehmet özyurt'un intihanyla ılgüi sorusturma lürdürülüyor. Soruşturmayı yûrüten Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Asken Savcısı Deniz Hakım Albay Altan Akıilke, ıntiharın, "denetleme ya da komutandan azar çitme" üe herhangı bir ilgısi bulunmadığını söyledi. Dedeman toprağa veriliyor • tstanbul Haber Servisi — Tarabya'daki villalannın bahçesınde oynadıklan sırada komşu villanm bahçesine kaçan toplarını ararken kuyuya düşerek boğulan Dedeman otelleri sahıplerınden Kemal Dedeman'ın torunu, Murat Dedeman'ın kızı Beraa Dedeman (15) bugün toprağa verılıyon. Aynı olayda su dolu kuyuda topa tutunarak hayatta kalmayı başaran kardeşi Rıfat Dedeman'ın ise sağlık dunununun ıyı olduğu bıldırıldi. Işık Lisesi orta son sınıf öğrencısi Berna Dedeman'ın ölümu, aüede büyük üzüntu yarattı. Berna Dedeman, bugün Tarabya'daki Dedeman Camıı'nde kılınacak öğle namazından sonra Yenikoy'deki aıle mezarlığına defnedılecek. KENTK4ŞAM 1 HAZİRAN 1991 GEREKLÎ TELEFONLAR 055 000 056 527 57 00 172 13 73 74-75 ve 088 • ISld vua: 068 3° Agostos'ta açdması planlanan yeni Galata Köprn- sn'nnn Eminönu Urafında baglantryı sagjayan iki çe- ^ kanadm mootaj işlemi tamamlandı. Köpraoun Ka- J r g k o y taroftndaia UÛ çeük kanadın da yerleşürUmesin- den sonra köpnı HaUç'in iki kıyısuıı birbirine baglayacak. Pendik TersanesTnde yapımı tanumlanan ve Karaköy Urafındaki baglanöyı sagiayacak iki çelik ka- nattan illd 2 haziranda, diğeri de 16 haziranda EminoDn'ne getirikcek. Bu arada geçen ay montajı Umamianan Lmınonu >akiı«Mwdalri iki kanadın deneme araa- cıyla açılma işlemi beliıii anüıklaria yapüıyor. Hidroiik sistemle kalkan kanatlar su yuzeyioe 90 dereceük bir açıyla açılabiHyor. Keşif bedeli 47 milyon dolar olan yeni Galata Kopnısu için bugune kadar 35 miiyon dolar barcandı. Kopnı tamam- landıgında alt döşemesinde 6 bin metrekare ahşveriş merkezi buluoacak. 484 metre uzunluğunda, 42 metre genişligindeki kopnı 6 şeriûi olscak. (Fotograf: Suat Kozluklu) Hmr*dfcO77 511 89 18 T«: 588 48 00 Çıpa T»: 534 00 00 (100 hat) M n a n T»: 340 01 00 H n t o w h H K 345 46 80 fel BM: 131 22 09 Trfotaı İfty«*K 152 43 00 SSK SMOtr* 588 44 00 SSK OkMjitMi: 132 30 00 SSK Gizta**: 358 67 60 • TMFfc: Traflk $ * • m.: 176 24 14 (İst). 356 04 85-86 (Kadıkfiy) >M|t Traflk; 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehınçı). 314 36 (B Çekmece) • TKY: k HaOar 573 13 31 Dt* Kattar 574 23 00 (25 hat) SMtnfc 574 73 00, BmiMH—• 574 82 00 (45hat) • DOT: Shkad ta*M: 527 00 50 HJhşâ B n i f r 336 20 63 ILPafi S a M 348 80 20 • VVWk $«Mr Hadan: 526 40 20. 144 42 33 • METEMMJJh (Hava tafımm dğ'enme) 573 89 80 mUBCMtUUA: 526 62 74 ı-T*takai* 526 62 74 150 83 50 348 71 40 • TH: 069 • SUMOA: 522 97 03, 147 51 10, r 345 03 04 • İFn 6 M . Mt: 145 07 20 (17 hat) Yangından korunma yönetmeliği hazır Binalarda yangın sığmağıtslanbul Haber Servisi — Is- tanbul Teknık Unıversıtesı ve It- faıye Mudurluğu tarafından ha- zırlanan "Yangından Korunma Yönetmeliği", dun basına açık- iandı Buyukşehır Beledıye Baş- kanı Nurettin Sozen, yönetme- lığin Turkıye'de yangın konu- sunda hazırlanan ılk çalışma ol- duğunu söyledi Basın toplantısında konuşan Nurettin Sozen, topluma açık yerlerde ve yuksek yapılarda yangın guvenlık mevzuatı bu- lunmadığını, kamu bınalarında, yangından korunma amacıyla bulundurulan kazma, kurek, kova, balta gıbı araçların çağ- dışı olduğunu belırttı Sozen, yönetmelığın en onemlı özellığı- nın zorlayıcı hukumlerın yanın- da öğretıcı ve yol gostencı nıte- lıkte olduğunu söyledi. Yedı bolumden oluşan Yan- İTÜ ve Itfaiye Müdürlüğü'nün haarladığı yangından korunma yönetmeliği dün basına açıklandı. Turkiye'de yangın konusunda yapılan Uk çalışma olan yönetmelik 7 bolumden oluşuyor. Yönetmelik yangın merdıveni, özel asansör ve sığınak gibi konularda çeşitli önlemler gctiriyor. gından Korunma Yonetmelığı'- ne göre oncelikle topluma açık yapılar, işyerlerı, tıcaret mer- kezlerı ve benzerı yerlenn ınşa- atına ızın verılmeden önce, pro- je ıtfaıye mudurluğu tarafından ıncelenecek ve bına bıttığınde ıs- kân verılmeden once yıne ıtfaı- yece kontrol edılecek Yonetmelıkte yer alan öteki hukumlerden bazıları da şöyle — Bitişik nizamda yapılmış ahşap binalar, olel, hastane, okul, yurt ve işyeri olarak kul- lanılamayacak. — Genel merdivenden 20'den fazla dairenin fajdalandıgı ko- nutlarda, 10 metreden daha yuksek binaiarda, dort normal katı aşan buro binalarında yan- gın merdivenı zorunlu olacak. Bir kattaki insan sayısı 500'u aşarsa en az uç yangın merdive- ni yapılacak. — Butun eğitim kurumlan, ynva ve kreşler, hastaneler, hu- zurevleri, resmı btnaiar, sinema- lar, tiyatrolar, spor salonlan, otelkr, işhanlan, iş merkezleri. butun yuksek binalar ile ahşve- riş merkezlerinde sabit yangın onleme tesisatı ve alarm sistem- leri yapılacak. — Sinemj», tiyatro, konser. oyun ve benzeri salonlar tama- men zemin sevıyesinin altında yapılamayacak. En alçak nok- tası, zeminin 3 metre altında olacak ve en az uç çıkış kapısı bulunacak. — Yuksek binalarda, sekizin- ci kattan başlamak uzere, her uc katta bir, yangın çıkması halin- de itfaiye gelinceye kadar gece- cek surede, insanlann yangın- dan korunabilecegi sığınaklar yapılacak. — Yuksek binalarda asansor- ler yangın halinde olomatik ola- rak en alt kata inecek ve kapı- larını açacak duzene sahip ola- cak. Kat sayısı 20'den fazla olan binalarda, itfaı>enın yararlana- cağı ozei asansorler yapılacak. Ayrıca, bınada genış bir ona- rım yapıldığında da yönetmelik hukumlerının uygulanması zo- runlu hale gelıyor. Boğaz'da yangın iki yalı dün gece çıkan yangında tamamen yandı. Boğaz'dan ızlenen ve çevrede korku yaratan yangın saat 21.00 sıraJarında, Anadolu Hısan Caddesı'ndeki 5 ve 7 numaralı bitışık ıkı tarihı yalıdan birinin bacasının tutuşması sonucu başladı. Ahmet Pamukoğlu'na aıt olan ve alt katında Yalım Restorant bulunan yalıyı saran alevler, bıtışiğindeki üç katlı yalıya da sıçradı. Üsküdar, Beykoz ve Çubuklu ıtfaıyelerinin yanı sıra denız itfaiyesının müdahale ettiği yangın 22.30 sıralannda kontrol altına aünarak söndürüldü. Ancak ıkı tarihı yalı da tamamen yandı. Fatih Samatya'ya Kumkapı projesi tstanbul HaberServisi — Fa- tıh Beledıyesı Samatya ve Kale- ıçı meydaniannı araç trafiğıne kapatacak Samatya'yı Kumka- pı Meydanı'na benzer bir duru- ma getırmeyi amaçladıklarını belırten Fatih Beledıye Başkanı Yusuf Gunaydın, Kaleiçı Mey- danı'na da bir açıkhava tiyatro- su yapılacağını soyledı. Beledı- yeden yapılan açıklamada ıkı meydanın araç trafiğıne kapa- tılmasının yaya hareketını ra- hatlatmak ve tanhsel dokuyu korumak amacına yönelık ol- duğu belirtıldı. Her ıkı projenın ıstimlakler dahıl 10 mılyar lırayı aşacağını belırten Gunaydın, "Samatya- da araç trafiğıne kapatılacak alan içinde özellikk Kumkapı bcazeri projeuygulanacak" dedı. .. ı Sinema • Tiyatro • Gosteri 146 97 38 • 132 64 26 WO5DS N H»,bır mucize yatnızca mucızcden ıbaret degılılır UYANISIAR"AWAKENINGS" Gcrçck Bir O>-fcu 4 - HAFTA HER Z A M A N ..HER YERE...HER ŞEY TAŞINIR I 9 1 2 HAFTA ve OLDUREN CAZIBENIN YONETMENI — ~- ADRIAN LYNE AAEL GIBSON ROBERT DOVVNEY JR. ATEŞ ALTINDA FILMININ YONETMENI ROGER SPOTTISVVOODE ŞifllKENT (141(203) 1200 14 15 16 45 18 45 21 15 ÇUşŞAFAK-2 (S1«» 60) 11 30-1400 1630-1845-21 15 B*ro«u MVOÖLU (151 J2 40| 1200-14 15-16 30-19 00-21 5 KMlUy AS (M6 00 5O) 11 30 '4 >j ie JO 19 00 21 15 tin Nefesi n M ROBBINS EUZABETH PENA UACAULAY CULKIN (Eırde Tek Basına nn KEVIN'ı) Î Ç ı 5*yet<u SkmtOr 114170 71) 9JtN $İTZ «147 t t 47) 200-14 15 16 30- 845-2100 1 90-13 00-15 1S-17 30 19 45 21 45 1 00- 3 3O-i«OD-ıfl30 21 15 10O-13 0O-15 0O-17 00-19O0-21 <K 1991AVOBIAZFANTASTIKCILMLERFESTIVALIODULL I ^ 1991# IN3DAIDA OSCAR'ADAYI... 200- 4 15- 6 30- B4S-2 15 2 »-14 15- 6 30-1845-2 1= 1 0O-13 3O-160O-18 3O-21 M 12 15-14 30-16 45-10 00-21 tS |14< M » ) (33*01 12) (5TJ 04 44) ( 1 U H Z 3 I (214301) 12 15-1430-1645-1900-21 «5 1117 715») 12 15 14 JO 18 45-19 00 2 15 Jimrm »oııunda \eni bir ha>aia i \ma \azık ki bu. bitjkii birinin hayalndı'. JAMES ! * | * CHARLES BF.IISHI H U I GRODIN ARTHIRHILI.FR AKILDEFreRI B«yo0lu FtTAŞ (14901 4») 12 00-14 15-1630-18 45-21 15 $101 NOVA BAAAM (140 35 M) 1200-14 30-1700-1930-2145 Ankın SOLBA$I (2» tl 9» 12 15-14 30-1645-1900 21 15 Toetapı SUR (52157 12) Yatağımdaki Düşman sleepıng wıth the enemy PATRICK BERGIN.KEVIN ANDERSON BİR JO5EPH RUBEN Fılmi SEAN CONNERY MICHELLE PFEIFFER Sean Connery. Michelle Pfeiffer Boy Scheider. James Fox. John Mahoney Klaus Marıa •randaver John le Carre fomanındjn uvarlana- ; The Russia House tılmınde buluşlu Bu fıtmi unlü yonftme^ Fred Scbepisi .-•• ., Btyoikl DOMTA {149 »3 f i ) 1 3 0 - 1 4 X 1 6 3 0 - 9 00 2115 KadridrKADIKOr (337740O) 11 0O-1330-160O-ıa 30-21 30 REKUM FtlMl OAfilTIIMNO* 149 50 33 Sinema Tiyatro Gosteri IfMI M« 97 3« 132 64 26 y y g u Fitt» CEP P»ng.ltı İNCİ 4. ve SON HAFTA (5162660) 1100 1300 15-00-1700 19 00 21 15 (542 1172) 1200 14 15-1630-1845 2100 (1490166) 1200 14 15 1630-1845-2115 1/5 (1404585) 11 30-K 00 1630 1900-21 15 fal 13 0DULLU TEL 130 40 41 1 OSCAfl ODULU 10 CESAR ODULU 2 CANNES OOULU Ko<*koy MODAıJ37 01 28) 11 30-)4 00-16 30-19 00-21.00 Ankora METROPOl 1 (125 74 78)12 15-15 15-18 15-71 30 CENNET StNEMASI Phıhppe NOIRET O K M Dereboyu Cad l'O OrUkoy 158 69 87 1 3 3O - 1 6 3O - 2O 00 ANKARA DEVLET TİYATROSU TURNESİ Torık Buğro BİR BEN VARDIR BENDE BENDEN İÇERİ Yorreten Sönmez Atasoy Dekor Şuar Şeylan Kostum Funda Karaac Işık Ersen Tuncçekıc OYNAYAN: Tank Ünlüoğlu 8 Haziran 20.30 Taksim Sahnesi Tel: 149 69 44 ft/erier satıstodır H-M Turtrm TlorM T» *u»yl1M.»U. ARTIK BEY06LUNDA KENTLİLERE AİT BİR KÖŞE VAR Sımsıcak bir atmosferı ve keyıflı bir muzığı I200 2330arasında yemek ve cafe servisi ıte sunjyoruz "Sonra Cafc'de Pera'ya şarap içmeye gittik. Niyetimiz yoktu ama görttnce dav anamadık, kocaman bırer salata yedik. Jan Garbarek dınledik... Sinemaya diye çıkmıştık oysa. Ne gam, yarın akgam yine Pera'da buluşacağ^z. Bu kez kaçırmasak bari, gormek ıstiyorum o filmi..." Sınema oncesı cafeye sinema çıktşı yemeğe beklıyoruz Hava Sok. No: 17/6 (YeramelekSk.) Beyoglu TW 149 9S 98-161 24 33 FERHAT TUNÇ KONSERİ - 91 Özel Orkestrası Eşliğinde i 2 HAZİRAN PAZAR SAAT 15.00 TEK KONSER Bilel Salısı Beyoğlu Dünya 149 93 61 Kadıkoy Moda 337 01 28 Karial Hasan Alı Vii«l Küllür Mfrkezi 353 37 78 Bakırhoy Karyj 542 11 72 Iscanbul Vatıhqının 21 5 1991 guı 3933E sayılı an: * Yapım Can Ajan I/eman$aın HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU 4 HAZİRAN 1991 SAAT: 21.00 Gıseıet Uı..ıri'< liks • 151 15 71 VıUurami Suidıve 36U 90 90 Kjdıkoy Moıjı Sıneması 337 0< ?l Gunıy flestaırım 130 44 14 »Ukov Ollerîı Oıi.smj 559 95 60 1104 llılet SKıs I30O1I900 ar«ı| ?0000 ?5000 300OOTL YERLER NUMARALIDIR. Ü > MEOEF KONSERLERI 7 HAZİRAN 1991CUMA/2100 8 HAZIRAN 1991 CUMARTESI / 16 00 VE 21 00 9 HAZİRAN 1991 PAZAR/ 16 00 VE 21 00 BOSTANCI GOSTERİ MERKEZİ Gıftltr BoıtoiK: Coite • tteuen Ul 384 72 10 11 Takı m VMcrtmo Tel 151 1571 Suodıyt Vakkonma Tel 360 90 90 Most Production fiOSTANCı YEN6I 30 Mayıs Perşembe 21.00 31 Mayıs Cuma 21.00 1 Hazıran Cumartesi 16.00 ve 21 00 2 Haziran Pazar 16 00 Cşeie- BOSTABCI 30STERI MÎRKEZ' 384 72 10-]. VAKK0RA1U Taıam 151 15 71 \AKKORAMA Sua&ye 360 90 9D B «Fya-.a- 250O0 35COC 40000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog