Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 7 HAZİRAN 1991 Başkan Alp Ycdman'la görüşen golcüjutbolcuGalatasanay'da kalmak istediğinisöyledi Tanjırdaıı anlaşma isteği4 Gol kralı futbolcunun görüşmede, 'Bu işi artık uzatmanın bir anlamı yok. Benimle artık görüşün ve anlaşın. Ben kulübümde kalmak istiyorum. Avrupa'ya da gitmek istemiyorum' dediği öğrenildi. Başkan Alp Yalman'ın ise pazartesi günü Romanya'ya gideceğini ve Avrupa'dan gelen teklifleri de inceledikten sonra kendisiyle daha iyi koşullarda konuşacağmı söylediği öne sürüldü. MUSTAFA ERSOY TANJU — Kalmak istiyor. Tanju'dan oluralu adunlaı. Galatasaray'ın iç transferde anlaşamadığı ve kulüp içinde sorun olan Tanju, dün Başkan Alp Yalman'la görü- şerek olumlu izlenimler bırakü. Galatasaray'm golcü futbolcusu Tanju, dün yirie gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Dün Eyüp'te, daha önce açtığı marketin ikinci şube- sini açan San-Kırmızıh futbolcu daha sonra Baş- kan Alp Yalman'ın şirketi Tatko'ya gitti. Açılışını yaptığı dükkânmdan çıkarak Alp Yalman'ın bürosuna giden Tanju, burada kim- seyle görüşmeden Tatko'ya girdi. Yalman'la bir süre göruşen Tanju'nun, başkana "Bu işi bu ka- dar uzatmanın anlamı yok. Lötfen artık benim- le görüşün ve anlaşın. Ben kulübümden aynlmak istemiyorum. Avrupa'ya gitmek de istemiyo- rum" dediği öğrenildi. Tanju'nun bu olumlu yaklaşımından sonra Başkan Alp Yalman'ın im- za konusunda ümitlendiği ve noter çağırdığı, da- ha sonra da aralarında şu konuşmanın geçtiği sızan bilgiler arasında: "Seni tabii ki bırakmak istemiyoruz. Ama se- nin istedigin 4 milyar çok fazla. Bu arada Av- rapa'dan gelen ckkB tekUfler var, bunlan gozardı edemeyiz. Ben ilk önce Galatasaray'ın menfaa- tini düşünmek istiyorum. Pazartesi akşanu Ro- manya'ya gidecegiz. Oradan sonra seninle daha iyi koşullarda konusalım." Bu arada Galatasaray'ın Tanju'nun transfe- rini bu kadar uzatmasını kulübe yakın çevreler "menfaatlerini düşünüyorlar" diye yorumladı- lar. Alp Yalman'ın Avrupa'yı devreye sokma- sına bir anlam veremediklerini söyleyen kongre üyeleri "Adam burada kalmak istiyorsa, orta- da bir rakamda anlaşılır ve imza atüır. Nedir, niye bu kadar işi uzatıp Fenerbahçe'yi devreye sokuyorlar. Avnıpa işi de sırf kulube para gir- sin diye yapıhyor. Tanju da benim üzerimden pa- ra kazanmalannı onlerim diyor. Ama bunlar kuliibun borclan sıkıştmyor diye işi bu kadar Hallamp budaldandınyo-iar " dedi. öte yandan San-Kınnızılılann golcü futbol- cusu transferi ıçin koştururken diğer işlerini de unutmuyor. Daha önce Yenibosna'da açtığı mar- ketin ikincisini dün Eyüp'te açan Tanju olduk- ça mutluydu. F.BAHÇFDEN YEŞİL IŞIK Tanju GSarayia anlaşamazsa•• •• •• •• % goruşuruzSpor Servisi — Tanju'nun kulübü ile anlaşamaması Fe- nerbahçe'yi harekete geçirdi. Hem Fenerbahçe ile hem de kulübü ile temas kuran Sarı- Kırmızılı futbolcu için Fener- bahçe'de "pazartesi bizde im- za atabilir" yorumunu yaptın- yor. Tanju'yu transfer ederek Galatasaray'ı karşılanna al- mak istemeyen San-Lacivertli yöneticiler, pazartesi gunünu bekliyorlar. Bu arada Başkan Metin Aşık, Tanju'nun transferi ko- nusunda "duşünmıiyoruz" ifa- desini kullanırken, bu ifade yönetim kurulunda hayli yu- muşadı ve basın sözcüsü Kök- sal özbek, kulübüyle anlaşa- maması halinde Tanju Ue gö- rüşülebileceğini belirtti. Vokri diretiyor Yabancı futbolcu trensferi- ne yol açmak isteyen Fener- bahçe'de Vokri ve Jakolzevvicz engeli dün de aşılamadı. Başkan Metin Aşık ve trans- fer komitesi, dun kulüpte Vok- ri ile yaptıklan görüşmeden sonuç alamazken, Yugoslav futbolcudan anlayış gosterme- sı istendi. Yöneticilerle yaptığı görüş- meden sonra kuiüpten haylı üzgün ve sinirli ayrılan Vokn ise Fenerbahce"de oynamak is- tediğini belirterek "Oynayaca- ğım ve kendimi ispat edece- ğim. Bu fırsatın (aııınmasını istiyorum, ben Fenerbahçe- liyim" dedi. Fenerbahçe, Toni Schumac- her'in jubile maçının hazırlık- larını dün yaptığı çalışmayla surdurdu. Sarı-Lacivertlıler, antrenmanda Arjantinli Hek- tor Danino'yu denediler. Toni bilet sattı Toni Schumacher, dün Ka- dıköy Iskelesi'nde imzalı fo- toğrafını ve bilet sattı. Dunkü bilet satışına ilgi buyüktu. Schumacher bugun de Fener- bahçe Kulubu'nde saat 14-18.00 arası bilet satacak. Marsilya Ivıçın peşinde CUMHUR CANBAZOĞLU BARİ — 120 dakika sonun- da penaltılarla Avrupa Şampi- yon Kulüpler Kupası'nı Kızıl- yıldız'a kaptıran Marsilya'nın aldığı sonuç, en çok milyarder Kulüp Başkanı Bernard Tapi- e'yi uzdü. Futbolun matema- tiksel değerleri üzerinde bir ol- gu olduğunu savunan Tapie, Kızılyıldız'ın başarısını kü- çümsemediğini, Yugoslavlann kupayı hak eder bir oyun or- taya koyduklannı belirttı. Oli- mpique Marsilya daha Bari'yi terk etmeden yeni teknık di- rektör adaylanmn isimleri otel lobisınde elden ele dolaştı. Ku- lübe yakın kişiler Tapie"nin tek isim üzerinde durduğunu, geç- mişte Galatasaray'ı çalıştıran Tomislav İvıç ile en kısa sure- de masaya oturulacağını söy- lediler. Fenerbahçe'nin teknik direkıör olarakrenklerinekat- mak ıstedıği Iviç, teklife olum- lu yanıt verebileceğını açıkla- dı. Ote yandan Marsilya'nın halen gorevli olan teknik di- rektöru Goethals'un ulkesine dönûp Standart Liege'yi çalış- tıracağı ileri surüluyor. Geçen gunlerde Cumhuriyet'e Fener- bahç« yerıne Standart Lıege ile anlaşna ımzalamasının neden- lenniaçıklayan Rumen Teknik Direktor Lucestu, bu gelişme- yi yonin.lan.ayi reddederek sa- dece contratının sağlam oldu- ğunu söylemekle yetindi. Yujoslavya'da krallar gibi karşıanan Kızılyıldıziı oyun- culaı maç oncesi Hırvatistan ve Skvenya'da halkın Marsil- ya ba'rakları ile şehirlerde do- laşıp'ransız takımın lehine te- zarahuatta bulunmasını kına- Hılar Beşiktaş teknik direktörü transfer için yönetime rapor verdi Gordon 2 yabancı istiyor/A ____ I İ V ftkV . _ _ _ _ _ ^ ^ ^ _. C H ı.i ı-ı.-. •-... .1 .. -t «. A _ _ _ _ ».___.•. f . . « . L A l _•..!_•«•. *_L_n _ _ • _ _ _ * _ • .__ ı ________ _•• _ı «_ . Siyah-Beyazlı takımın Ingiliz teknik direktörü, yönetime verdiği raporda Türkiye'den oyuncu almaya gerek bulunmadığını söyledi. Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren beş futbolcuyla görüşmelere pazartesi günü başlanacak. Saffet ve Halim hakkındaki karar, Milne döndükten sonra verilecek HtLMt TÜRKAY Beşiktaş ile yeniden iki yıllık sözleşme imzalayan Ingiliz Teknik Direktor Gordon Milne, yönetim kuruluna verdiği raporunda, "Türkiye'den oyuncu almaya gerek yok" dedi. Diğer kulüpte oynayan futbolculann Beşiktaşh futbolculardan daha üstün olmadıklannı belirten Milne, "Alacagunız bir veya iki yabana Ue önumüzdeki yıl yine şampiyonluğa oynanz" derken, yönetim kunılu tarafından gözden çıkartılan Ingiliz futbolcu VValsh hakkında yine karan Ingiliz teknik direktörün vereceği bildirildi. önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında Milne ile yapılan üç saatlik görüşmeden sonra kendi aralannda da yaklaşık iki saat süren bir görüşme yapan Beşiktaş Yönetim Kurulu, Milne'in kendilerine verdiği raponı değerlendirdi. Sözleşmeleri sona eren futbolculann bırakılmalarına taraftar olmadığım kaydeden Milne, beş futbolcu ile yeniden sözleşme yapılmasını istedi. Bu arada kiralık futbolcular Saffet ve Halim için ise karar, Milne'in Türkiye'ye dönmesiyle verilecek. 7 haziran cuma günü Istanbul'a dönecek olan tngiliz Teknik Direktor, lngiltere'de kaldığı süre içerisinde dış transfer çalışmalanm da sürdürecek. Ingiltere'deki transfer fiyatlannın bu yıl haylı yüksek olması nedeniyle bu ülkeden önumüzdeki sezon için oyuncu ahnmayacak. Kadrosunu iki yabancı oyuncu ile takviye edecek olan Siyah-Beyazhlar, arayışlannı bir santrfor bir de solaçık futbolcu üzerinde sürdürilyorlar. özellikle Milne'in raporunda "Solaçık sıkınüsı cektik" diye belirtmesi üzerine Beşiktaşü yöneticiler Milne ile birlikte ilk etapta "solaçık"ta görev yapacak kaliteli bir isim anyorlar. Beşiktaşh yöneticiler, iç transferde sözleşmeleri sona eren Ali, K. Metin, Engin, Ulvi ve Turan ile görüşmelere pazartesi günü başlayacaklannı belirttiler. tlk etapta kendi aralannda bir toplantı yapacaklarını kaydeden yönetim kurulu, daha sonra birer birer futbolculan çağıracaklanm söylediler. Basın sözcüsü Arif Ertunga, sözleşmeleri sona eren beş futbolcu Ue yeniden anlaşma sağlanacağmı, böylece kadronun korunmus olacağını kaydetti. Ertunga, basında yer alan "Engin-Müller takası" haberinin ise asüsız olduğunu söyledi. Beşiktaş'tanS, Trabzon'dan 6futbolcu var Ordu Takımı, A Milli Takım gibi Uünya Şampiyonası'na hazırlanan Ordu Milli Takımı'nda Beşiktaş'tan K.Metin, Gökhan, Mehmet, Zeki, TAıran, Galatasaray'dan Tügay, Mustafa Yücedağ gibi yıldız futbolcular var. TAYFUN GÖNÜLLİ) ANKARA — Kara Harp Okulu'nun içi cıvıl cıvıl. öğren- ciler, kendi aralarında futbol turnuvası duzenlemişler. İki yuz metre ileride de hemen hemen birinci sınıf futbol sahası. Asker öğrencılerin desteğinde antren- man yapılıyor. Antrenman yapanların, A Milli Takım mı yoksa Ordu Milli Takımı mı ayırmak mumkün de- ğil. Sanki 1. ligde top koşturan yıldızlar, askerliklerini yapmak için Ordu Milli Takımı'nın Dun- ya Şampiyonası'na katılacağı gunü beklemiş. Beşiktaş'tan 5, Trabzon'dan 6, Galatasaray 'dan 2, Fenerbahçe'den, Aydınspor- dan, Gaziantep'ten l'er futbol- cu var. En şöhretli milli takım Harp Okulu'nun öğrencilerı coşmuş. Koro şefleri, uluslara- rası karşılaşmalardan hiç eksik olmayan milli amigo Birol. "Ne F-16'lar / ne de füzeler / Mehmetçiği yenmek / böyle guç ister." Geçmiş yıllarda da şöhretli futbolculardan kurulu Ordu Milli Takımı oluşturulmuş, ama bu kez "gelmiş geçmiş en şöh- retli, en iyi milli takım" olduğu soylenıyor. Millilerin başında Yuzbaşı Erol Tok var. Onun yardımcıla- rı, Başçavuş Celal Bölgen ve Turgay Akyıldız. Ekip komuta- nı, Yarbay Atilla Tögel. Millilerin morallerini en ust düzeyde tutmak için gorevliler ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Yarbay Tögel, "Onlar bir asker. Burada, her asker gibi eğitimlerini yaptırdım" diyor. Ancak mıllıler, saat 7.30'da "koğuş kalk" emrı ile uyanmı- yorlar. Denizgucu'nun antrenör- luğunu yapan Başçavuş Bölgen, her futbolcuyu, başını okşaya- rak kaldınyormuş. Şifo Meh- met'e, "Yavru kartal uyan, sa- bah oldu" diyormuş. Bu şefkatlı sesi duyan Mehmet, yataktan fırlayıp Başçavuş Bölgen'in ku- cağına atlıyormuş. Bölgen, "18 yaşındaki çocugumu, ömriimde bö)le uyandırmadım" diyor. 7.30'da kalkan sporcular her er gibi temizlik ve tıraşlarını ya- pıyorlar, sonra kahvaltı. 10.30'da antrenman, dinlenme. 13.30'da öğle yemeği. Tekrar dinlenme. 16.30'da ikinci antren- man, dinlenme. 19.30'da akşam yemeği ve gezinti. Gezinti Anka- ra içinde. İster sinema, ister ti- yatro veya bir pastane. Futbol- cuların o gun canı ne çekiyorsa, hocalar onu yapıyor. Antrenorler, Dünya Kupası finallerine katılmanın 2 yıllık bir çalışma olduğunu belırtiyorlar. Ordu Milli Takımı'nda 21 fut- bolcu bulunuyor ve bugun 05.00'te askeri uçakla Hollar- da'ya hareket edilecek. Kadroda kimler var Metin Akçevre (Beşiktaş), Cengiz Nafi Şenturk (Altınor- du), Tugay Kerimoğlu (Galata- saray), Şehmuz Suma (Trabzon- spor), Gokhan Keskin (Beşik- taş), Ercan Koloğlu (Fenerbah-- çe), Mustafa Yucedağ (Galata- saray), Olkan Yavruoğlu (Bolu- spor), Saffet Sancaklı (Sanyer), Faruk Korkmaz (Aydınspor), Hami Mandırah (Trabzonspor), Orhan Üstundağ (Altay), Şener Kurtulmuş (Malatyaspor), Ogün Temizkanoğlu (Trabzonspor), Zekı Onatlı (Beşiktaş), Hamdi Aslan (Trabzonspor), Turan Uzun (Beşiktaş), Soner Tolun- guç (Trabzonspor), Orhan Çık- nkçı (Trabzonspor), Mehmet Özdilek (Beşiktaş), Hasan Çelik (Gaziantepspor). Beşiktaşta zor günler GençlerBasket Şampiyonası Basketbol Genç Erkelder Türkiye Şampiyonası, tstan- bul'da başladı. Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda Efes Pilsen, Kafşıyaka, Tofaş-Sas ve Paşababçe takımlaruun (A), _TÜ, Darüşşafaka, Ankara PTT Spor ve Kolejliler ta- kımlannın (B) grubunda mucadele ettikİeri şampiyona 6 gün sürecek. Şampiyona'- da dün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Efes Pilsen-Paşabahçe: 94-68 (ilk yan 39-37), tTÜ-Kolejliler: 112-96 (ilk yan 64-37), Darüşşafaka-PTT Spor: 85-83 (ilk yan 33-38). (Fotograf: Asena Özkan) Nasıl transfer yapmalı METtN TÜKENMEZ Türkive'de devamlılığın simgesi haline ge- len Beşiktaş, yeni sezonda "şampiyon"luk unvamm korumak düşüncesinde olacaktır. Bunu yaparken de yülardır sürdürduğü akıl- a transfer politikasını yinelemek ve takırmn uyumunu bozacak tutumdan u^k olmak gene ilk düşunce olmalıdır. Siyah Beyazlı- lar bu sezon da liglerdeki takumlar içerisinde gene en sorunsuz takım özelliğini kcruyor. Beşiktaş, s5n iki yıhn şampiyonu. Takım içerisinde yaşlanmaktan veya uyumsuzluk- tan doğan olumsuzluklar da yok gibi. Her ne kadar Ulvi ve Kadir için "Artık takımın daha büyük lierfbrmans isteğine yanıt veremezler" diye duşünülse de 12 yılhk de- vamlıhğı nedeni ile Ulvi'nin yeni sezonda da görev yapabileceğini samyoruz. Kadir için de aynı düşünceyi taşıyoruz. Olası bir soruna karşı ise zaten geçen yıldan önlem ahnmışü. Hamit ve Mutlu, yeni sezonda da- ha hazır ve gelişmiş olarak savunmaya al- ternatif olabilirler. Yeni sezonda Beşiktaş'ın karşısına VValsh sorunu çıkabilir. Aslında Walsh, iki yıl bo- yunca Kartal için sorun olmadı. Tersine ta- kıma yararh da oldu. Hem soi taraftaki ka- nat sorununu çözerek hem de örnek pro- fesyonel olarak. Walsh, Beşıktaş'a katkıla- nna karşın en çok eleştirilen futbolculann da başında geldi. Bu nedenle yeni sezona bir yaş daha yaşlanarak ve gene eleştirile- rek girecektir. Bu hem Beşiktaş'ı hem de Walsh'u yıpratacak. Walsh çok eleştirildi, ama geçen sezon da gördük ki takım içeri- sinde onun alternatifi yok. Zeki veya Meh- met sol tarafa çekildiğinde takımın kanat organizasyonu bozuluyor. Fieyyaz düşünül- düğü anda ise aynı şey geçerli olduğu gibi bir de Fieyyaz'ın gol konusundaki verimi dü- şuyor. Işte bu açıdan baktığımız zaman Be- şiktaş'ın sol tarafına süratli, tempolu ve çok iyi orta yapan bir oyuncunun gerektiğini gö- riiyoruz. Beşiktaş'ın oyun sistemi kaf^a bir sant- foru zorunlu kılıyor. Takım son iki yıl şa- mpiyon olmasma karşın bu eksiliği fazla- sıyla hissetti. Böyle bir santfor transfer edil- diğinde Metin, Ali ve Fieyyaz'dan hangisi- nin kadronun dışında kalacağı da kafalan kanştınyor. Sonuç olarak Beşiktaş bu transter sezo- nunun gene en sorunsuz takımıdır. iki dış transferle daha büyük performansa ulaşa- biür. Ancak bu futbolculann Beşiktaş eko- lüne uyum göstermesi konusunda duyarh olunmalıdır. Transferin her zamanrisİcol- duğunu savunan Gordon Milne istediğini bulamazsa, salt transfer yapmış olmak için oyuncu alarak şampiyon kadroyu bozma- malıdır. Boğaziçi Üniversitesi SporBayramı Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Spor Bayramı, dun yapılan törenle başladı. 8 ülkeden 14 üniversitenin kabldıgı turnuvada, yaklaşık 600 sporcu, 12 değişik spor dalında yanşacak. Adidas firmasının büyük katkıda bulunacagı turnuva, pazar günü sona erecek. Boğaziçi Üniversitesi Spor Bayramı'nda Amerikan futbolu, eltopu, masa tenisi, tenis, atletizm, futbol, mini triatlon, voleybol, basketbol, kürek, sutopu, yüzme olmak üzere toplam 12 dalda (kız-erkek) en başınlı 21 sporcu, yine sporcular arasında seçilecek olan prens ve prenses, bayramın sonunda Adidas tarafından ödullendirilecek. Tumuvaya aynca Boğaziçi Üniversitesi mezunlanndan basketçi Can, Efe ve Kemal de sporcu olarak katıldılar. Açıltş konuşmasını yapan rektor Ergün Togrol şunlan söyledi: "Yaklaşık 600 sporcunun 12 değişik dalda yanşacağı bu üç gün boyunca Turk »ponına ve uluslarara»ı dostîdga katkıda bulunmaktan mutluluk duvacafiız." (Kerem Ksıarlaı) ŞİKE DOSYASI Amaç: Kurul hata yaptı Spor Servisi — Futbol Fede- rasyonu Tahkim Kurulu Baş- kanı Ekrem Amaç. Başbakan Yıldırım Akbulut'un, "şike dosyası" ile ilgili açıklamala- n uzerine, "Başbakanlık Tef- tiş Kurulo haklı. iade-i muha- keme konusunda eksik iiyeler- le yapılan toplantılarda hatalı olduğumuzu kabul ediyorum" dedi. Tahkim Kurulu'nun, şike konusunda kesinleşmiş bir ka- ran olduğunu hatırlatan Ek- rem Amaç, "Başbakanlığın bu karara kanşmaması ve dosya- nın sadece, iade-i muhakeme bolnmunde inceleme yapması kurulumuzu onore etmiştir" diye konuştu. Tahkim Kurulu Başkanı Ekrem Amaç, yaptığı açıkla- mada, Başbakanlık'tan iade edilen dosyanın henuz kendi- lerine ulaşmadığını kaydede- rek şöyle konuştu: "Dosya kurulumuza ulaştı- ğında, sadece (arafların iadc- i muhakeme talebini görüşece- ğiz. Kesinleşmiş şike kararını yeniden ele almamız soz konu- su değil. Zaten Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun gorüşieri de bu doğrultuda. Tahkim Kurulu, iade-i mu- hakeme talebini 3 üyesiyle yaptığı toplantıda görüşmüş- tür ve bu konuda hata yaptı- ğımızı kabul ediyorum. Tah- kim kurulu, kuruluş talimat- namesinde her ne kadar, (ku- rul en az 3 kişiyle toplanabilir ve çoğunlukla karar alır) hük- mu var ise de kuruluş kanunu, kurulun S huknkçu üyeden oluşması ve toplanması hük- münü getirir. Biz şike karannı, S uye ile yaptıgımız toplantıda aldık. Başbakanlık Teftiş Kurulu da bu karara karışmıyor. İade-i muhakeme talebini eksik uye ile gorüştük. Teftiş Kurulu, dosyanın bu bolnmünu incele- di ve kurulumuza iade etmeyi kararlaştırdı." Halter Milli Takımı Avrupa üçüncüsü WLADYSLAWOWO (AA) — Türk Milli Halter Takımı Polonya'daki halter şampiyo- nasında 326 puan toplayarak Sovyetler Birliği ve Bulgaris- tan'ın ardmdan Avrupa üçun- culüğunu elde etti. Şampiyonada 440 puan ile Sovyetler Birliği birinci, 413 puan ile Bulgaristan ikinci ol- du. 1 altın 3 gumuş ve 8 bronz olmak uzere toplam 12 madal- ya kazandığımız şampiyona- mn son gunünde, super ağır- da podyuma çıkan Erdinç Arslan silkmede 212.5 kilo ile 4'uncü oldu ve takımımızın Avrupa üçüncülüğünü garan- tiledi. Halter milli takımı bugun Türkiye saati ile 18.00'de Is- tanbul'da olacak. GÜREŞ Turkaya hastanelik ANKARA (AA) — Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampi- yonası Ankara'da başladı. Selim Sırn Tarcan Spor Salo- nu'nda yapılan şampiyonaya 29 bölgeden 143 güreşçi katılıyor. Şampiyonamn ilk günu öğle se- ansında 97 eleme müsabakası yapıldı. Şampiyonamn öğleden son- ra yapılan 2. tur karşılaşmala- nnda sakatlanmalann çokluğu dikkati çekti. 52 kiloda Musta- fa Çetin, 57 kiloda Ahmet Ak, Ahmet Durna, 62 kiloda Adem Koyan, 68 kiloda Mithat Gün- del, Abdurrahim Ipek, 82 kilo- da Şenol Tenekecioğlu, Meh- met Turkaya, 100 kiloda Erdal Turan, 130 kiloda ise Necati De- mirhan ile Hakan Durak dok- tor raponı ile musabakalardan çekildiler. Bu arada Mehmet Turkaya 6-0 önde goturdüğu Ziya Kaya müsabakasının son 31 saniye- sinde sakatlanarak hastaneye kaldınldı. Mehmet Turkaya'nın. düşmenin etkisiyle şuurunu bir sure kaybettiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Musabakalann en seri tuşu- nu 40 saniyede 57 kilo Remzr Musaoğlu ile 100 kilo güreşçis» Ali Kayalı gerçekleştirdi. . Erkangil-Klimek çifti elendi Spor Servisi — Uluslarara-' sı Satellite Tenis Turnuvası 'na; dün yapılan tek erkekler çey-^ rek final ve çift erkekler yarı^ final karşılaşmalanyla devam' edildi. ENKA Sadi Gürçelik' Spor Tesisleri kortlannda ya-, pılan karşılaşmalar sonunda, Yavuz Erkangil - Thomas Kli- mek çifti, yan fînalde Israilli' Sela - Rart çiftine 6-3, 6-3'lük' setlerle 2-0 yenilerek elendi.' Turnuvada tek Türk tenisçisi~ Reha Demirdağ kaldı. Demir-ı dağ - Morishita çifti, bugiin Worwick - lshii çifti ile yan fi-' nalde karşılaşacak. Garanti ile • Emlak kapışıyor* Spor Servisi — Bankalarara-* sı Futbol Turnuvası'nda Ga-! ranti Bankası ile Emlak Bank' futbol takımları finale kaldı-! lar. Tamamen banka çahşan-! lan tarafından oluşan iki takı- < mın karşılaşması, bugün Bey-i koz sahasmda 16.30'da başla-. yacak. Garanti Bankası ile< Emlak Bankası'nın takımlan: grup maçlan sırasında bir kez daha karşılaşmışlar ve 2-2 be- i rabere kalmışlardı. î Amatörlere yatırun . Spor Servisi — Fatih Beledi-. ye Başkanı Dr. Yusuf Günay-. dın'm taliman ile Fatih ilçesin-. deki amatör kulüplere, amatör , sporculara Mzmet etmeleri için j büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. { Belediyenin 2.5 milyarhk'1 yatınm planlaması içinde Mi- - mar Sinan, Topkapı, Yediku-' le, Ayvansaray ve Samatya,, Cibali, Haliç, Cerrahpaşa te- * sisleri ile ozürlü sporcular için • yapılacak tesisler bulunmakta.- İ.Ü. yaz spor ] okullan Spor Servisi — Sponın her, dalında hizmet veren Istanbul4 Üniversitesi Spor Kulübü, yaz t okullarmı bu yıl da açacak. Futbol ile basketbol, voleybol" ve yüzme (kız ve erkek) dalla- J rında çocukiarını yaz okulla-", nna yazdırmak isteyenler, üni-; versite spor birliğinin 521 511 44 nolu telefonundan bilgi ala- * bilirler. \ Altıh 417 milyon lira verdi; Spor Servisi — 30.5.1991 per-' şembe Bursa at yanşlan neti-^ cesinde 6'lı ganyan 6-2-2-8-7-5 > kombinesini bilenler 417 mil-. yon 907 bin 935 TL kazandı.î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog